SFS 2022:1783 Lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m. / SFS 2022:1783 Lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
SFS2022-1783.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid

import, m.m.

Utfärdad den 15 december 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 kap. 3 § lagen (1994:1551) om
frihet från skatt vid import, m.m. ska ha följande lydelse.

4 kap.
3 §
2 Tull och skatt enligt 1 § ska tas ut med följande belopp.

tull

skatt

spritdryck

4 kr/liter

265 kr/liter

starkvin

2 kr/liter

85 kr/liter

vin

1 kr/liter

38 kr/liter

starköl

3 kr/liter

21 kr/liter

cigaretter

34 öre/styck

202 öre/styck

cigarrer

86 öre/styck

226 öre/styck

röktobak

428 kr/kg

2 495 kr/kg

övrig tobak

428 kr/kg

2 495 kr/kg

snus

104 kr/kg

785 kr/kg

högkoncentrerade
e-vätskor

320 kr/liter

6 600 kr/liter

övriga e-vätskor

320 kr/liter

3 300 kr/liter

andra nikotinhaltiga
produkter

390 kr/kg

1 225 kr/kg

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig

till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ELISABETH SVANTESSON

Roger Ghiselli
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2021/22:245, bet. 2022/23:FiU1, rskr. 2022/23:51.
2 Senaste lydelse 2021:427.

SFS

2022:1783

Publicerad
den

17 december 2022

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.