SFS 2011:1291 Lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m. / SFS 2011:1291 Lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
111291.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1994:1551) om frihet fr�n skatt <br/>vid import, m.m.;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 1 december 2011.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 4 kap. 3 � lagen (1994:1551) om</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">frihet fr�n skatt vid import, m.m. ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:483px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>4 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:508px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:507px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:508px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">Tull och skatt enligt 1 � ska tas ut med f�ljande belopp.</p> <p style="position:absolute;top:713px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2012. �ldre best�mmelser g�ller</p> <p style="position:absolute;top:730px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">fortfarande f�r f�rh�llanden som h�nf�r sig till tiden f�re ikrafttr�dandet.</p> <p style="position:absolute;top:766px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:801px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">PETER NORMAN</p> <p style="position:absolute;top:819px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft110">Lena Gustafson<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2011/12:1, bet. 2011/12:FiU1, rskr. 2011/12:32.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2007:1384.</p> <p style="position:absolute;top:541px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft10">tull</p> <p style="position:absolute;top:541px;left:470px;white-space:nowrap" class="ft10">skatt</p> <p style="position:absolute;top:557px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">spritdryck</p> <p style="position:absolute;top:557px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft10">4 kr/liter</p> <p style="position:absolute;top:557px;left:470px;white-space:nowrap" class="ft10">253 kr/liter</p> <p style="position:absolute;top:574px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">starkvin</p> <p style="position:absolute;top:574px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft10">2 kr/liter</p> <p style="position:absolute;top:574px;left:470px;white-space:nowrap" class="ft10">67 kr/liter</p> <p style="position:absolute;top:591px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">vin</p> <p style="position:absolute;top:591px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft10">1 kr/liter</p> <p style="position:absolute;top:591px;left:470px;white-space:nowrap" class="ft10">30 kr/liter</p> <p style="position:absolute;top:607px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">stark�l</p> <p style="position:absolute;top:607px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft10">3 kr/liter</p> <p style="position:absolute;top:607px;left:470px;white-space:nowrap" class="ft10">16 kr/liter</p> <p style="position:absolute;top:624px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">cigaretter</p> <p style="position:absolute;top:624px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft10">34 �re/styck</p> <p style="position:absolute;top:624px;left:470px;white-space:nowrap" class="ft10">185 �re/styck</p> <p style="position:absolute;top:641px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">cigarrer</p> <p style="position:absolute;top:641px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft10">86 �re/styck</p> <p style="position:absolute;top:641px;left:470px;white-space:nowrap" class="ft10">207 �re/styck</p> <p style="position:absolute;top:657px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">r�ktobak</p> <p style="position:absolute;top:657px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft10">428 kr/kg</p> <p style="position:absolute;top:657px;left:470px;white-space:nowrap" class="ft10">2 285 kr/kg</p> <p style="position:absolute;top:674px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">snus</p> <p style="position:absolute;top:674px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft10">104 kr/kg</p> <p style="position:absolute;top:674px;left:470px;white-space:nowrap" class="ft10">680 kr/kg</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2011:1291</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 13 december 2011</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:564px;white-space:nowrap" class="ft20">Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1994:1551) om frihet fr�n skatt
vid import, m.m.;

utf�rdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 4 kap. 3 � lagen (1994:1551) om

frihet fr�n skatt vid import, m.m. ska ha f�ljande lydelse.

4 kap.

3 �

2

Tull och skatt enligt 1 � ska tas ut med f�ljande belopp.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2012. �ldre best�mmelser g�ller

fortfarande f�r f�rh�llanden som h�nf�r sig till tiden f�re ikrafttr�dandet.

P� regeringens v�gnar

PETER NORMAN

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2011/12:1, bet. 2011/12:FiU1, rskr. 2011/12:32.

2 Senaste lydelse 2007:1384.

tull

skatt

spritdryck

4 kr/liter

253 kr/liter

starkvin

2 kr/liter

67 kr/liter

vin

1 kr/liter

30 kr/liter

stark�l

3 kr/liter

16 kr/liter

cigaretter

34 �re/styck

185 �re/styck

cigarrer

86 �re/styck

207 �re/styck

r�ktobak

428 kr/kg

2 285 kr/kg

snus

104 kr/kg

680 kr/kg

SFS 2011:1291

Utkom fr�n trycket
den 13 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.