SFS 1983:23

830023.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1983:23

om äedrimg i lage n (1961:394) om tobaksskatt;

utkom från trycket

den 26 januari 1983

utfärdad den 26 januari 1983 .

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 2 § lagen (1961:3 94) om tobak s­

skatt^ skall ha nedan angivna lydelse.

2 § ' För tobaksvara utgår skatten med nedan angivna, i förhållande till

varans myckenhet bestämda belopp, nämligen:

' Prop. 1982/83: 82, SkU 17, rskr 134.

Lagen omtryckt 1975: 141.

Senaste lydelse av lagens rubrik 1 975: 141.

' Senaste lydelse 1980:656.

125

\

¬

background image

SFS 1983:23

Varuslag

Vikt för 1 st. gram

Belopp för

1 st. öre

1 kg kr.

Cigarrer och cigariller

grupp 1

t. 0. m. 1,7

13,5

Il

.... över 1,7 t. o. m. 3,0

18,0

III

.... "

3,0"

5.0

21,5

IV

.... "

5,0

30,0

Cigarretter

grupp I

t.o. m. 0,85

26

Il

.... över 0,85 t.o. m. 1,20

32

III

.... "

1,20"

1.55

37

IV

.... "

1,55"

1,90

42

V

.... "

1,90

46

Röktobak

-

90:-

Tuggtobak

-

30:-

Snus

15;-

För cigarrettpapper och cigarretthylsor utgår skatten med 5 öre för varje

påböljad längd av 100 millimeter av ett blad eller en hylsa för framställning
av en cigarrett.

Denna lag träder i kraft den 1 februari 1983.

På regeringens vägnar

KJELL-OLOF FELDT

Leif Lindstam

(Finansdepartementet)

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.