SFS 1984:858

840858.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1984:858

Utkom från trycket

den 30 november 1984

Lag

om ändrmg i lagen (1961:394) om tobaksskatt;

utfardad den 29 november 1984.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 2 § lagen (1961:394) om tobaks­

skatt^ skall ha nedan angivna lydelse.

2 § För tobaksvara utgår skatten med nedan angivna, i förhå llande till

varans myckenhet bestämda belopp, nämligen:

Varuslag

Vikt för 1 st. gram

Belopp för

1 st. öre

1 kg kr.

Cigarrer och cigariller

grupp I

t. o. m. 1,7

13,5

II

över 1,71, o. m. 3,0

18,0

III

"

3.0"

5,0

21,5

IV

"

5,0

30,0

Cigarretter

grupp I

t.o. m. 0,85

30

II

över 0,851, o. m. 1,20

37

III

"

1,20"

1,55

42

IV

"

1,55"

1,90

47

V

"

1,90

51

Röktobak

-

Tuggtobak

-

Snus

110

35

1'8

1816

' Prop. 1984/85:43, SkU 12. rskr 33,

^ Lagen omtryckt 1984:155.

Senaste lydelse av lagens rubrik 197 5:141.

¬

background image

Denna lag träder i kraft den 3 december 1984.

SFS 1984:858

På regeringens vägnar

KJELL-OLOF FELDT

Leif Lindstam

(Finansdepartementet)

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.