SFS 2003:710 Lag om ändring i lagen (1994:1617) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1617) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater / SFS 2003:710 Lag om ändring i lagen (1994:1617) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater
030710.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:189px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1994:1617) om <br/>dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och <br/>Amerikas F�renta Stater;</b></p> <p style="position:absolute;top:283px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 6 november 2003.</p> <p style="position:absolute;top:319px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att i 4 � lagen (1994:1617) om dub-</p> <p style="position:absolute;top:336px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18">belbeskattningsavtal mellan Sverige och Amerikas F�renta Stater ordet<br/>Riksskatteverket skall bytas ut mot Skatteverket i motsvarande form.</p> <p style="position:absolute;top:390px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2004.</p> <p style="position:absolute;top:426px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:461px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">BOSSE RINGHOLM</p> <p style="position:absolute;top:478px;left:316px;white-space:nowrap" class="ft18">Ingela Willfors<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft14">1 Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>SFS 2003:710</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 18 november 2003</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:942px;left:499px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Gotab, Stockholm 2003</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1994:1617) om
dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och
Amerikas F�renta Stater;

utf�rdad den 6 november 2003.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att i 4 � lagen (1994:1617) om dub-

belbeskattningsavtal mellan Sverige och Amerikas F�renta Stater ordet
Riksskatteverket skall bytas ut mot Skatteverket i motsvarande form.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2004.

P� regeringens v�gnar

BOSSE RINGHOLM

Ingela Willfors
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17.

SFS 2003:710

Utkom fr�n trycket
den 18 november 2003

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.