SFS 2003:710 Lag om ändring i lagen (1994:1617) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1617) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater / SFS 2003:710 Lag om ändring i lagen (1994:1617) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater
030710.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1617) om
dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och
Amerikas Förenta Stater;

utfärdad den 6 november 2003.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att i 4 § lagen (1994:1617) om dub-

belbeskattningsavtal mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater ordet
⬝Riksskatteverket⬝ skall bytas ut mot ⬝Skatteverket⬝ i motsvarande form.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Ingela Willfors
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17.

SFS 2003:710

Utkom från trycket
den 18 november 2003

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.