SFS 1996:967 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1776) om skatt på energi / SFS 1996:967 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
SFS 1996_967 Lag om ändring i lagen (1994_1776) om skatt på energi

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:967

Utkom från trycket
den 22 oktober 1996

Lag
om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;

utfärdad den 10 oktober 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att i 11 kap. 4 § lagen (1994:1776)

om skatt på energi orden ⬝Kopparbergs län⬝ skall bytas ut mot ⬝Dalarnas
län⬝.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

På regeringens vägnar

ERIK �&SBRINK

Carl Gustav Fernlund
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1995/96:224, bet. 1996/97:BoU4, rskr. 1996/97:2.

1515

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.