SFS 2015:470 Lag om ändring i lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1995:1667) om skatt på naturgrus / SFS 2015:470 Lag om ändring i lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus
150470.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:KFINNB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:KFINNC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:KFINNC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:KFINNB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:KFINNC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:KFINNB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:KFINNB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:KFINNC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:KFINNB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:KFINNB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:KFINNB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:189px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1995:1667) om skatt<br/>p� naturgrus;</b></p> <p style="position:absolute;top:265px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 25 juni 2015.</p> <p style="position:absolute;top:299px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 3 � lagen (1995:1667) om skatt p�</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">naturgrus ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:352px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:350px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:352px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Skatten tas ut med 15 kronor per ton naturgrus.</p> <p style="position:absolute;top:388px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft18">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 augusti 2015.<br/>2. �ldre best�mmelser g�ller fortfarande f�r f�rh�llanden som h�nf�r sig</p> <p style="position:absolute;top:422px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">till tiden f�re ikrafttr�dandet.</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:492px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">MAGDALENA ANDERSSON</p> <p style="position:absolute;top:509px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft18">Monica Falck<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2014/15:99, bet. 2014/15:FiU21, rskr. 2014/15:255.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2005:961.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2015:470</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 7 juli 2015</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft20">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2015</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1995:1667) om skatt
p� naturgrus;

utf�rdad den 25 juni 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 3 � lagen (1995:1667) om skatt p�

naturgrus ska ha f�ljande lydelse.

3 �

2

Skatten tas ut med 15 kronor per ton naturgrus.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 augusti 2015.
2. �ldre best�mmelser g�ller fortfarande f�r f�rh�llanden som h�nf�r sig

till tiden f�re ikrafttr�dandet.

P� regeringens v�gnar

MAGDALENA ANDERSSON

Monica Falck
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2014/15:99, bet. 2014/15:FiU21, rskr. 2014/15:255.

2 Senaste lydelse 2005:961.

SFS 2015:470

Utkom fr�n trycket
den 7 juli 2015

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.