SFS 1995:1667 Lag om skatt på naturgrus

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1995:1667) om skatt på naturgrus / SFS 1995:1667 Lag om skatt på naturgrus
SFS 1995_1667 Lag om skatt på naturgrus

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:13px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:18px;line-height:22px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;line-height:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:18px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:13px;line-height:15px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:13px;line-height:15px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:642px;height:902px;"> <img width="642" height="902" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:440px;left:496px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 1995:1667 <br/></b>Utkom fr�n trycket <br/>den 4 januari 1996 </p> <p style="position:absolute;top:439px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag <br/>om skatt p� naturgrus; </b></p> <p style="position:absolute;top:494px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 21 december 1995. </p> <p style="position:absolute;top:525px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs f�ljande. </p> <p style="position:absolute;top:557px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 �</b> Skatt (naturgrusskatt) skall betalas till staten enligt denna lag f�r </p> <p style="position:absolute;top:573px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft12">brutet naturgrus om utvinningen av naturgruset </p> <p style="position:absolute;top:589px;left:79px;white-space:nowrap" class="ft12">1. kr�ver tillst�nd enligt 18 � naturv�rdslagen (1964:822), </p> <p style="position:absolute;top:605px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft12">2. sker med st�d av tillst�nd som l�mnats enligt vattenlagen (1983:291) </p> <p style="position:absolute;top:621px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft110">och utvinningen sker f�r annat �ndam�l �n markinnehavarens husbehov, <br/>eller </p> <p style="position:absolute;top:653px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft12">3. sker med st�d av r�tt till t�kt p� annans mark enligt 38 � v�glagen </p> <p style="position:absolute;top:670px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft12">(1971:948). </p> <p style="position:absolute;top:701px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>2 �</b> Med naturgrus avses naturligt sorterade jordarter som till �ver-<br/>v�gande del best�r av fraktionerna sand, grus, sten och block. </p> <p style="position:absolute;top:749px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>3 �</b> Skatten tas ut med fem kronor per ton naturgrus. </p> <p style="position:absolute;top:781px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>4 �</b> Skattskyldig �r den som </p> <p style="position:absolute;top:797px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft12">1. exploaterar en takt som kr�ver tillst�nd enligt 18 � naturv�rdslagen </p> <p style="position:absolute;top:812px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft12">(1964:822), </p> <p style="position:absolute;top:849px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft16">1</p> <p style="position:absolute;top:846px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft11"> Prop. 1995/96:87, bet. 1995/96:SkU18, rskr. 1995/96:122. </p> <p style="position:absolute;top:846px;left:575px;white-space:nowrap" class="ft12">3355 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:642px;height:902px;"> <img width="642" height="902" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:45px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS 1995:1667 </b></p> <p style="position:absolute;top:44px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft21">2. f�r annat �ndam�l �n markinnehavarens husbehov exploaterar en takt </p> <p style="position:absolute;top:60px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft21">med tillst�nd enligt vattenlagen (1983:291), eller </p> <p style="position:absolute;top:76px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft23">3. enligt 38 � v�glagen (1971:948) har f�tt r�tt till takt p� annans mark. <br/>Har f�reskrifter om skyldighet att l�mna uppgift om vem som �r exploa-</p> <p style="position:absolute;top:108px;left:157px;white-space:nowrap" class="ft24">t�r av takten meddelats med st�d av 18 a � andra stycket naturv�rdslagen, <br/>�r tillst�ndshavaren tillsammans med exploat�ren skattskyldig f�r tiden till <br/>dess s�dan uppgift har l�mnats. </p> <p style="position:absolute;top:172px;left:157px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>5 �</b> Den som �r skattskyldig skall vara registrerad hos beskattnings-<br/>myndigheten. </p> <p style="position:absolute;top:220px;left:157px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>6 �</b> Skattskyldighet intr�der n�r </p> <p style="position:absolute;top:236px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft21">1. naturgrus levereras till en k�pare, </p> <p style="position:absolute;top:251px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft21">2. naturgrus tas i anspr�k f�r n�got annat �ndam�l �n f�rs�ljning, eller </p> <p style="position:absolute;top:269px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft21">3. den skattskyldige avregistreras, varvid skattskyldigheten omfattar det </p> <p style="position:absolute;top:285px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft21">naturgrus som d� ing�r i hans lager. </p> <p style="position:absolute;top:317px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>7 �</b> Skattskyldighet intr�der inte f�r </p> <p style="position:absolute;top:333px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft21">1. naturgrus som anv�nds enbart f�r �ndam�l som �r n�dv�ndiga f�r </p> <p style="position:absolute;top:349px;left:157px;white-space:nowrap" class="ft21">t�ktverksamhetens bedrivande, eller </p> <p style="position:absolute;top:365px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft21">2. naturgrus som anv�nds f�r efterbehandling av takten. </p> <p style="position:absolute;top:397px;left:157px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>8 �</b> I en deklaration som avser naturgrusskatt f�r avdrag g�ras f�r skatt <br/>p� s�dant naturgrus </p> <p style="position:absolute;top:429px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft21">1. f�r vilket skattskyldighet tidigare intr�tt, eller </p> <p style="position:absolute;top:445px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft21">2. som har tagits tillbaka i samband med �terg�ng av k�p. </p> <p style="position:absolute;top:476px;left:157px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>9 �</b> Regler f�r f�rfarandet vid beskattningen finns i lagen (1984:151) om <br/>punktskatter och prisregleringsavgifter. </p> <p style="position:absolute;top:524px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft21">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1996. </p> <p style="position:absolute;top:556px;left:157px;white-space:nowrap" class="ft21">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:587px;left:157px;white-space:nowrap" class="ft21">INGVAR CARLSSON </p> <p style="position:absolute;top:619px;left:367px;white-space:nowrap" class="ft24">G�RAN PERSSON <br/>(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:844px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft21">3356 </p> </div> </div>
background image

SFS 1995:1667
Utkom fr�n trycket
den 4 januari 1996

Lag
om skatt p� naturgrus;

utf�rdad den 21 december 1995.

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs f�ljande.

1 � Skatt (naturgrusskatt) skall betalas till staten enligt denna lag f�r

brutet naturgrus om utvinningen av naturgruset

1. kr�ver tillst�nd enligt 18 � naturv�rdslagen (1964:822),

2. sker med st�d av tillst�nd som l�mnats enligt vattenlagen (1983:291)

och utvinningen sker f�r annat �ndam�l �n markinnehavarens husbehov,
eller

3. sker med st�d av r�tt till t�kt p� annans mark enligt 38 � v�glagen

(1971:948).

2 � Med naturgrus avses naturligt sorterade jordarter som till �ver-
v�gande del best�r av fraktionerna sand, grus, sten och block.

3 � Skatten tas ut med fem kronor per ton naturgrus.

4 � Skattskyldig �r den som

1. exploaterar en takt som kr�ver tillst�nd enligt 18 � naturv�rdslagen

(1964:822),

1

Prop. 1995/96:87, bet. 1995/96:SkU18, rskr. 1995/96:122.

3355

background image

SFS 1995:1667

2. f�r annat �ndam�l �n markinnehavarens husbehov exploaterar en takt

med tillst�nd enligt vattenlagen (1983:291), eller

3. enligt 38 � v�glagen (1971:948) har f�tt r�tt till takt p� annans mark.
Har f�reskrifter om skyldighet att l�mna uppgift om vem som �r exploa-

t�r av takten meddelats med st�d av 18 a � andra stycket naturv�rdslagen,
�r tillst�ndshavaren tillsammans med exploat�ren skattskyldig f�r tiden till
dess s�dan uppgift har l�mnats.

5 � Den som �r skattskyldig skall vara registrerad hos beskattnings-
myndigheten.

6 � Skattskyldighet intr�der n�r

1. naturgrus levereras till en k�pare,

2. naturgrus tas i anspr�k f�r n�got annat �ndam�l �n f�rs�ljning, eller

3. den skattskyldige avregistreras, varvid skattskyldigheten omfattar det

naturgrus som d� ing�r i hans lager.

7 � Skattskyldighet intr�der inte f�r

1. naturgrus som anv�nds enbart f�r �ndam�l som �r n�dv�ndiga f�r

t�ktverksamhetens bedrivande, eller

2. naturgrus som anv�nds f�r efterbehandling av takten.

8 � I en deklaration som avser naturgrusskatt f�r avdrag g�ras f�r skatt
p� s�dant naturgrus

1. f�r vilket skattskyldighet tidigare intr�tt, eller

2. som har tagits tillbaka i samband med �terg�ng av k�p.

9 � Regler f�r f�rfarandet vid beskattningen finns i lagen (1984:151) om
punktskatter och prisregleringsavgifter.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1996.

P� regeringens v�gnar

INGVAR CARLSSON

G�RAN PERSSON
(Finansdepartementet)

3356

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.