SFS 1996:738 Lag om tillämpning av dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Brasilien

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1996:738) om tillämpning av dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Brasilien / SFS 1996:738 Lag om tillämpning av dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Brasilien
SFS 1996_738 Lag om tillämpning av dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Brasilien

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:738
Utkom från trycket
den 28 juni 1996

Lag
om tillämpning av dubbelbeskattningsavtalet mellan
Sverige och Brasilien;

utfärdad den 19 juni 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

Vid tillämpningen av bilaga 1 i förordningen (1975:1427) om tillämpning

av avtal mellan Sverige och Brasilien för undvikande av dubbelbeskattning
beträffande inkomstskatter, m.m. skall bestämmelserna i punkt 1 i protokol-
let till avtalet tillämpas under åren 1996 och 1997.

1164

1

Prop. 1995/96:230, bet. 1995/96:SkU33, rskr. 1995/96:298.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

THOMAS �STROS
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.