SFS 1998:644 Lag om ändring i lagen (1993:1540) om återföring av skatteutjämningsreserv

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1998:1620) om beskattning av valutakursreserv / SFS 1998:644 Lag om ändring i lagen (1993:1540) om återföring av skatteutjämningsreserv
980644.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft115{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft116{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:8px;left:20px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:1039px;left:749px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:0px;left:24px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:197px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:5px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1993:1540) om �terf�ring av <br/>skatteutj�mningsreserv;</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:385px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 11 juni 1998.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:418px;left:336px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:420px;left:341px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs att 12 � lagen (1993:1540) om �ter-</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft11">f�ring av skatteutj�mningsreserv skall ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:473px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>12 �</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:473px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft11">�verf�r en fysisk person sin n�ringsverksamhet eller driften av denna</p> <p style="position:absolute;top:491px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft115">till ett aktiebolag eller �verf�rs n�ringsverksamheten i ett handelsbolag till<br/>ett aktiebolag f�r kvarvarande skatteutj�mningsreserv �vertas av och �ter-<br/>f�ras hos aktiebolaget under f�ruts�ttning</p> <p style="position:absolute;top:544px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft11">1. att</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft18"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:544px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft19"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:544px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft11">�verf�ringen inte f�ranleder uttagsbeskattning enligt punkt 1 av an-</p> <p style="position:absolute;top:561px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft11">visningarna till 22 � kommunalskattelagen (1928:370) och</p> <p style="position:absolute;top:579px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft11">2. att den fysiska personen eller handelsbolaget, s�vida det inte �r fr�ga</p> <p style="position:absolute;top:596px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft115">om apportemission, skjuter till ett belopp motsvarande �verf�rd skatteutj�m-<br/>ningsreserv till aktiebolaget.</p> <p style="position:absolute;top:632px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft11">Tillskott som avses i f�rsta stycket 2 beaktas inte vid ber�kning av an-</p> <p style="position:absolute;top:649px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft115">skaffningsv�rdet f�r aktierna. Vid apportemission skall anskaffningsv�rdet<br/>f�r aktierna minskas med ett belopp motsvarande �verf�rd skatteutj�mnings-<br/>reserv minskad med den avs�ttning som bolaget g�r i r�kenskaperna f�r<br/>skatt som bel�per p� skatteutj�mningsreserven</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft18"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:702px;left:449px;white-space:nowrap" class="ft19"><i>.</i></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:739px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1998 och till�mpas i fr�ga om �verf�-</p> <p style="position:absolute;top:756px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft11">ringar efter den 16 mars 1998.</p> <p style="position:absolute;top:792px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:827px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft11">THOMAS �STROS</p> <p style="position:absolute;top:845px;left:410px;white-space:nowrap" class="ft115">Johan Svanberg<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:13px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft110">1</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:1038px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft112">Prop. 1997/98:157, bet. 1997/98:SkU30, rskr. 1997/98:314.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:641px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>SFS 1998:644</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:641px;white-space:nowrap" class="ft116">Utkom fr�n trycket<br/>den 24 juni 1998</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:8px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:1039px;left:132px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:86px;white-space:nowrap" class="ft22"> </p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:587px;white-space:nowrap" class="ft23">Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:600px;white-space:nowrap" class="ft23">Elanders Gotab, Stockholm 1998</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1993:1540) om �terf�ring av
skatteutj�mningsreserv;

utf�rdad den 11 juni 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs att 12 � lagen (1993:1540) om �ter-

f�ring av skatteutj�mningsreserv skall ha f�ljande lydelse.

12 �

�verf�r en fysisk person sin n�ringsverksamhet eller driften av denna

till ett aktiebolag eller �verf�rs n�ringsverksamheten i ett handelsbolag till
ett aktiebolag f�r kvarvarande skatteutj�mningsreserv �vertas av och �ter-
f�ras hos aktiebolaget under f�ruts�ttning

1. att

�verf�ringen inte f�ranleder uttagsbeskattning enligt punkt 1 av an-

visningarna till 22 � kommunalskattelagen (1928:370) och

2. att den fysiska personen eller handelsbolaget, s�vida det inte �r fr�ga

om apportemission, skjuter till ett belopp motsvarande �verf�rd skatteutj�m-
ningsreserv till aktiebolaget.

Tillskott som avses i f�rsta stycket 2 beaktas inte vid ber�kning av an-

skaffningsv�rdet f�r aktierna. Vid apportemission skall anskaffningsv�rdet
f�r aktierna minskas med ett belopp motsvarande �verf�rd skatteutj�mnings-
reserv minskad med den avs�ttning som bolaget g�r i r�kenskaperna f�r
skatt som bel�per p� skatteutj�mningsreserven

.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1998 och till�mpas i fr�ga om �verf�-

ringar efter den 16 mars 1998.

P� regeringens v�gnar

THOMAS �STROS

Johan Svanberg
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1997/98:157, bet. 1997/98:SkU30, rskr. 1997/98:314.

SFS 1998:644

Utkom fr�n trycket
den 24 juni 1998

background image

2

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.