SFS 1998:1617 Lag om ändring i lagen (1993:1540) om återföring av skatteutjämningsreserv

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1998:1620) om beskattning av valutakursreserv / SFS 1998:1617 Lag om ändring i lagen (1993:1540) om återföring av skatteutjämningsreserv
981617.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft27{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft28{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft29{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft210{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:8px;left:20px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:1039px;left:749px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:0px;left:24px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:197px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:5px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1993:1540) om �terf�ring av <br/>skatteutj�mningsreserv;</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:385px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 10 december 1998.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:418px;left:337px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:420px;left:341px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs att 1113 �� lagen (1993:1540) om</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft11">�terf�ring av skatteutj�mningsreserv skall ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:473px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:12px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:471px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:473px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft11">�terst�ende del av belopp som avses i 16 �� �terf�rs omedelbart till</p> <p style="position:absolute;top:491px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft11">beskattning om </p> <p style="position:absolute;top:508px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft11">1. den skattskyldige eller, i fr�ga om handelsbolag, detta har upph�rt att</p> <p style="position:absolute;top:526px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft113">bedriva verksamhet i f�rv�rvsk�llan, skattskyldigheten f�r inkomst av f�r-<br/>v�rvsk�llan har upph�rt eller om s�dan inkomst skall undantas fr�n beskatt-<br/>ning p� grund av ett avtal om undvikande av dubbelbeskattning,</p> <p style="position:absolute;top:579px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft11">2. f�retaget har uppl�sts genom fusion eller fission och 13 � inte �r till-</p> <p style="position:absolute;top:596px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft11">l�mplig, </p> <p style="position:absolute;top:614px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft113">3. beslut har fattats om att f�retaget skall tr�da i likvidation eller <br/>4. beslut har meddelats om att den skattskyldige skall f�rs�ttas i konkurs.</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:676px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>12 �</b></p> <p style="position:absolute;top:12px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:674px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft15">3</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:676px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft11">�verf�r en fysisk person sin n�ringsverksamhet eller driften av</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft113">denna till ett aktiebolag eller �verf�rs n�ringsverksamheten i ett handelsbo-<br/>lag till ett aktiebolag f�r kvarvarande skatteutj�mningsreserv �vertas av och<br/>�terf�ras hos aktiebolaget under f�ruts�ttning </p> <p style="position:absolute;top:747px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft11">1. att �verf�ringen inte f�ranleder uttagsbeskattning enligt punkt 1 a eller</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft11">1 b av anvisningarna till 22 � kommunalskattelagen (1928:370) och</p> <p style="position:absolute;top:782px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft11">2. att den fysiska personen eller handelsbolaget, s�vida det inte �r fr�ga</p> <p style="position:absolute;top:800px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft113">om apportemission, skjuter till ett belopp motsvarande �verf�rd skatteutj�m-<br/>ningsreserv till aktiebolaget.</p> <p style="position:absolute;top:835px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft11">Tillskott som avses i f�rsta stycket 2 beaktas inte vid ber�kning av an-</p> <p style="position:absolute;top:853px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft113">skaffningsv�rdet f�r aktierna. Vid apportemission skall anskaffningsv�rdet<br/>f�r aktierna minskas med ett belopp motsvarande �verf�rd skatteutj�mnings-<br/>reserv minskad med den avs�ttning som bolaget g�r i r�kenskaperna f�r<br/>skatt som bel�per p� skatteutj�mningsreserven. </p> <p style="position:absolute;top:13px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:1011px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft18">1</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:1012px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110">Prop. 1998/99:15, bet. 1998/99:SkU5, rskr. 1998/99:67.</p> <p style="position:absolute;top:13px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft18">2</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:1025px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110">Senaste lydelse 1994:1892.</p> <p style="position:absolute;top:13px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft18">3</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:1038px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110">Senaste lydelse 1998:644.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:641px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>SFS 1998:1617</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:641px;white-space:nowrap" class="ft114">Utkom fr�n trycket<br/>den 18 december 1998</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:8px;left:89px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:1039px;left:132px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:7px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:169px;left:133px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 1998:1617</b></p> <p style="position:absolute;top:12px;left:96px;white-space:nowrap" class="ft23"> </p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:587px;white-space:nowrap" class="ft24">Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:600px;white-space:nowrap" class="ft24">Elanders Gotab, Stockholm 1998</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:99px;white-space:nowrap" class="ft25"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>13 �</b></p> <p style="position:absolute;top:12px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft23"> </p> <p style="position:absolute;top:166px;left:293px;white-space:nowrap" class="ft24">4</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:168px;left:312px;white-space:nowrap" class="ft21">Vid ombildning enligt 8 kap. sparbankslagen (1987:619) och vid</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft210">�vertagande som avses i 5 � lagen (1992:702) om inkomstskatteregler med<br/>anledning av vissa omstruktureringar inom den finansiella sektorn, m.m. an-<br/>ses �verl�tande och �vertagande f�retag som ett f�retag. Har en ekonomisk<br/>f�rening skiftat ut aktier p� s�tt anges i 3 � 8 mom. tredje stycket lagen om<br/>statlig inkomstskatt, skall f�reningen och det aktiebolag vars aktier skiftats<br/>ut anses som ett f�retag.</p> <p style="position:absolute;top:291px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft21">I 11, 18 och 26 �� lagen (1998:1603) om beskattningen vid fusioner, fis-</p> <p style="position:absolute;top:309px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft210">sioner och verksamhets�verl�telser finns best�mmelser om �vertagande av<br/>kvarvarande skatteutj�mningsreserv vid fusion m.m.</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:108px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:363px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft21">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1999 och till�mpas f�rsta g�ngen vid</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft21">taxeringen �r 2000.</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft21">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft21">ERIK �SBRINK</p> <p style="position:absolute;top:469px;left:498px;white-space:nowrap" class="ft210">Johan Svanberg<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:13px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft27"> </p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft27">4</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:114px;white-space:nowrap" class="ft28"> </p> <p style="position:absolute;top:1035px;left:275px;white-space:nowrap" class="ft29">Senaste lydelse 1995:1589.</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1993:1540) om �terf�ring av
skatteutj�mningsreserv;

utf�rdad den 10 december 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs att 1113 �� lagen (1993:1540) om

�terf�ring av skatteutj�mningsreserv skall ha f�ljande lydelse.

11 �

2

�terst�ende del av belopp som avses i 16 �� �terf�rs omedelbart till

beskattning om

1. den skattskyldige eller, i fr�ga om handelsbolag, detta har upph�rt att

bedriva verksamhet i f�rv�rvsk�llan, skattskyldigheten f�r inkomst av f�r-
v�rvsk�llan har upph�rt eller om s�dan inkomst skall undantas fr�n beskatt-
ning p� grund av ett avtal om undvikande av dubbelbeskattning,

2. f�retaget har uppl�sts genom fusion eller fission och 13 � inte �r till-

l�mplig,

3. beslut har fattats om att f�retaget skall tr�da i likvidation eller
4. beslut har meddelats om att den skattskyldige skall f�rs�ttas i konkurs.

12 �

3

�verf�r en fysisk person sin n�ringsverksamhet eller driften av

denna till ett aktiebolag eller �verf�rs n�ringsverksamheten i ett handelsbo-
lag till ett aktiebolag f�r kvarvarande skatteutj�mningsreserv �vertas av och
�terf�ras hos aktiebolaget under f�ruts�ttning

1. att �verf�ringen inte f�ranleder uttagsbeskattning enligt punkt 1 a eller

1 b av anvisningarna till 22 � kommunalskattelagen (1928:370) och

2. att den fysiska personen eller handelsbolaget, s�vida det inte �r fr�ga

om apportemission, skjuter till ett belopp motsvarande �verf�rd skatteutj�m-
ningsreserv till aktiebolaget.

Tillskott som avses i f�rsta stycket 2 beaktas inte vid ber�kning av an-

skaffningsv�rdet f�r aktierna. Vid apportemission skall anskaffningsv�rdet
f�r aktierna minskas med ett belopp motsvarande �verf�rd skatteutj�mnings-
reserv minskad med den avs�ttning som bolaget g�r i r�kenskaperna f�r
skatt som bel�per p� skatteutj�mningsreserven.

1

Prop. 1998/99:15, bet. 1998/99:SkU5, rskr. 1998/99:67.

2

Senaste lydelse 1994:1892.

3

Senaste lydelse 1998:644.

SFS 1998:1617

Utkom fr�n trycket
den 18 december 1998

background image

2

SFS 1998:1617

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

13 �

4

Vid ombildning enligt 8 kap. sparbankslagen (1987:619) och vid

�vertagande som avses i 5 � lagen (1992:702) om inkomstskatteregler med
anledning av vissa omstruktureringar inom den finansiella sektorn, m.m. an-
ses �verl�tande och �vertagande f�retag som ett f�retag. Har en ekonomisk
f�rening skiftat ut aktier p� s�tt anges i 3 � 8 mom. tredje stycket lagen om
statlig inkomstskatt, skall f�reningen och det aktiebolag vars aktier skiftats
ut anses som ett f�retag.

I 11, 18 och 26 �� lagen (1998:1603) om beskattningen vid fusioner, fis-

sioner och verksamhets�verl�telser finns best�mmelser om �vertagande av
kvarvarande skatteutj�mningsreserv vid fusion m.m.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1999 och till�mpas f�rsta g�ngen vid

taxeringen �r 2000.

P� regeringens v�gnar

ERIK �SBRINK

Johan Svanberg
(Finansdepartementet)

4

Senaste lydelse 1995:1589.

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.