SFS 1998:1620 Lag om beskattning av valutakursreserv

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1998:1620) om beskattning av valutakursreserv / SFS 1998:1620 Lag om beskattning av valutakursreserv
981620.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft27{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:8px;left:20px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:1039px;left:749px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:0px;left:24px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:197px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:5px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>Lag<br/>om beskattning av valutakursreserv;</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:365px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 10 december 1998.</p> <p style="position:absolute;top:401px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:399px;left:333px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:401px;left:337px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs f�ljande.</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:436px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:436px;left:198px;white-space:nowrap" class="ft11"> Ett f�retag som vid utg�ngen av det beskattnings�r som avslutas n�r-</p> <p style="position:absolute;top:454px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft113">mast f�re den 31 december 1999 har valutakursreserv f�r �terf�ra denna till<br/>beskattning i den omfattning som anges i denna lag. Detsamma g�ller av-<br/>s�ttning till valutakursreserv som har gjorts i bokslut per den 31 december<br/>1999 eller under �r 2000 under f�ruts�ttning att det r�kenskaps�r som ligger<br/>till grund f�r bokslutet har p�b�rjats f�re den 1 januari 1999.</p> <p style="position:absolute;top:542px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft11">Valutakursreserv anses f�religga om tillg�ngarna vid inkomsttaxeringen</p> <p style="position:absolute;top:560px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft113">har tagits upp till ett l�gre v�rde �n som skulle ha f�ljt vid en till�mpning av<br/>punkt 4 av anvisningarna till 24 � kommunalskattelagen (1928:370) i dess<br/>lydelse den 1 januari 1999.</p> <p style="position:absolute;top:613px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft11">Som f�ruts�ttning f�r att lagen skall till�mpas g�ller att den kvarvarande</p> <p style="position:absolute;top:630px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft11">valutakursreserven finns avsatt i r�kenskaperna.</p> <p style="position:absolute;top:648px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft11">Med f�retag avses i denna lag fysiska och juridiska personer.</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:683px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:683px;left:198px;white-space:nowrap" class="ft11"> Avdrag f�r avs�ttning till valutakursreserv �terf�rs till beskattning</p> <p style="position:absolute;top:701px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft113">vid 2000 �rs taxering med minst en femtedel,<br/>vid 20002001 �rs taxeringar med minst tv� femtedelar,<br/>vid 20002002 �rs taxeringar med minst tre femtedelar,<br/>vid 20002003 �rs taxeringar med minst fyra femtedelar, och<br/>vid 20002004 �rs taxeringar eller, om taxering inte sker �r 2004, vid</p> <p style="position:absolute;top:789px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft11">20002005 �rs taxeringar, med hela beloppet.</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:824px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:824px;left:198px;white-space:nowrap" class="ft11"> Om det beskattnings�r som ligger till grund f�r taxeringen �r 2000 har</p> <p style="position:absolute;top:842px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft113">p�b�rjats f�re den 1 januari 1999 beh�ver ingen del �terf�ras till beskattning<br/>vid denna taxering. Vid f�ljande �rs taxeringar �terf�rs avdraget i den ord-<br/>ning som anges i 2 �.</p> <p style="position:absolute;top:895px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft11">Om det beskattnings�r som ligger till grund f�r taxeringen �r 2001 har p�-</p> <p style="position:absolute;top:913px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft113">b�rjats f�re den 1 januari 1999 beh�ver ingen del �terf�ras till beskattning<br/>vid denna taxering. Vid f�ljande �rs taxeringar �terf�rs avdraget i den ord-<br/>ning som anges i 2 �.</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:983px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:983px;left:198px;white-space:nowrap" class="ft11"> �verstiger det sammanlagda belopp som skall �terf�ras till beskattning</p> <p style="position:absolute;top:1001px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft11">inte 10 000 kronor �terf�rs hela beloppet vid 2000 �rs taxering. Om det r�-</p> <p style="position:absolute;top:13px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft18">1</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:1038px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110">Prop. 1998/99:28, bet. 1998/99:SkU8, rskr. 1998/99:70.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:641px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>SFS 1998:1620</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:641px;white-space:nowrap" class="ft114">Utkom fr�n trycket<br/>den 18 december 1998</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:8px;left:89px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:1039px;left:132px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:7px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:169px;left:133px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 1998:1620</b></p> <p style="position:absolute;top:12px;left:96px;white-space:nowrap" class="ft23"> </p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:587px;white-space:nowrap" class="ft24">Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:600px;white-space:nowrap" class="ft24">Elanders Gotab, Stockholm 1998</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:99px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:168px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft27">kenskaps�r som ligger till grund f�r taxeringen �r 2000 har p�b�rjats f�re<br/>den 1 januari 1999 eller om taxering inte sker �r 2000 skall beloppet i st�llet<br/>�terf�ras vid n�rmast f�ljande taxering.</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft25"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:238px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:107px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:238px;left:286px;white-space:nowrap" class="ft21"> Som int�kt tas upp 74 procent av den kvarvarande valutakursreserven</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft21">multiplicerad med statsl�ner�ntan vid beskattnings�rets utg�ng.</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:110px;white-space:nowrap" class="ft25"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:291px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:114px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:291px;left:286px;white-space:nowrap" class="ft21"> Kvarvarande valutakursreserv �terf�rs omedelbart till beskattning om</p> <p style="position:absolute;top:309px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft21">1. den skattskyldige eller, i fr�ga om handelsbolag, detta har upph�rt att</p> <p style="position:absolute;top:327px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft27">bedriva verksamhet i den f�rv�rvsk�lla som valutakursreserven h�nf�r sig<br/>till,</p> <p style="position:absolute;top:362px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft27">2. del�gare i handelsbolag har avyttrat sin andel i bolaget,<br/>3. f�retaget har uppl�sts genom fusion och 8 � inte �r till�mplig,<br/>4. beslut har fattats om att f�retag som innehar valutakursreserv skall</p> <p style="position:absolute;top:415px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft21">tr�da i likvidation,</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft21">5. beslut har meddelats om att den skattskyldige skall f�rs�ttas i konkurs,</p> <p style="position:absolute;top:450px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft21">eller</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft21">6. skattskyldigheten f�r inkomst av f�rv�rvsk�llan har upph�rt eller s�dan</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft27">inkomst skall undantas fr�n beskattning p� grund av ett avtal om undvikande<br/>av dubbelbeskattning.</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:117px;white-space:nowrap" class="ft25"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:539px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:122px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:539px;left:286px;white-space:nowrap" class="ft21"> �verf�r en fysisk person sin n�ringsverksamhet eller driften av denna</p> <p style="position:absolute;top:556px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft27">till ett aktiebolag eller �verf�rs n�ringsverksamheten i ett handelsbolag till<br/>ett aktiebolag f�r kvarvarande valutakursreserv �vertas av och �terf�ras hos<br/>aktiebolaget under f�ruts�ttning</p> <p style="position:absolute;top:609px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft21">1. att �verf�ringen inte f�ranleder uttagsbeskattning enligt punkt 1 a av</p> <p style="position:absolute;top:627px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft21">anvisningarna till 22 � kommunalskattelagen (1928:370) och</p> <p style="position:absolute;top:644px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft21">2. att den fysiska personen eller handelsbolaget, s�vida det inte �r fr�ga</p> <p style="position:absolute;top:662px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft27">om apportemission, skjuter till ett belopp motsvarande �verf�rd valutakurs-<br/>reserv till aktiebolaget.</p> <p style="position:absolute;top:697px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft21">Tillskott som avses i f�rsta stycket 2 beaktas inte vid ber�kning av an-</p> <p style="position:absolute;top:715px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft27">skaffningsv�rdet f�r aktierna. Vid apportemission skall anskaffningsv�rdet<br/>f�r aktierna minskas med ett belopp motsvarande �verf�rd valutakursreserv<br/>minskad med den avs�ttning som bolaget g�r i r�kenskaperna f�r skatt som<br/>bel�per p� valutakursreserven.</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:125px;white-space:nowrap" class="ft25"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:803px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:129px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:803px;left:286px;white-space:nowrap" class="ft21"> Vid en s�dan fusion eller fission som anges i 4 respektive 5 � lagen</p> <p style="position:absolute;top:821px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft27">(1998:1603) om beskattning vid fusioner, fissioner och verksamhets�verl�-<br/>telser skall  om villkoren i 9 och 10 �� den lagen �r uppfyllda  valuta-<br/>kursreserv �vertas.</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:132px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:893px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft21">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1999 och till�mpas f�rsta g�ngen vid</p> <p style="position:absolute;top:910px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft21">2000 �rs taxering.</p> <p style="position:absolute;top:945px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft21">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:981px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft21">G�RAN PERSSON</p> <p style="position:absolute;top:998px;left:498px;white-space:nowrap" class="ft27">ERIK �SBRINK<br/>(Finansdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om beskattning av valutakursreserv;

utf�rdad den 10 december 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs f�ljande.

1 �

Ett f�retag som vid utg�ngen av det beskattnings�r som avslutas n�r-

mast f�re den 31 december 1999 har valutakursreserv f�r �terf�ra denna till
beskattning i den omfattning som anges i denna lag. Detsamma g�ller av-
s�ttning till valutakursreserv som har gjorts i bokslut per den 31 december
1999 eller under �r 2000 under f�ruts�ttning att det r�kenskaps�r som ligger
till grund f�r bokslutet har p�b�rjats f�re den 1 januari 1999.

Valutakursreserv anses f�religga om tillg�ngarna vid inkomsttaxeringen

har tagits upp till ett l�gre v�rde �n som skulle ha f�ljt vid en till�mpning av
punkt 4 av anvisningarna till 24 � kommunalskattelagen (1928:370) i dess
lydelse den 1 januari 1999.

Som f�ruts�ttning f�r att lagen skall till�mpas g�ller att den kvarvarande

valutakursreserven finns avsatt i r�kenskaperna.

Med f�retag avses i denna lag fysiska och juridiska personer.

2 �

Avdrag f�r avs�ttning till valutakursreserv �terf�rs till beskattning

vid 2000 �rs taxering med minst en femtedel,
vid 20002001 �rs taxeringar med minst tv� femtedelar,
vid 20002002 �rs taxeringar med minst tre femtedelar,
vid 20002003 �rs taxeringar med minst fyra femtedelar, och
vid 20002004 �rs taxeringar eller, om taxering inte sker �r 2004, vid

20002005 �rs taxeringar, med hela beloppet.

3 �

Om det beskattnings�r som ligger till grund f�r taxeringen �r 2000 har

p�b�rjats f�re den 1 januari 1999 beh�ver ingen del �terf�ras till beskattning
vid denna taxering. Vid f�ljande �rs taxeringar �terf�rs avdraget i den ord-
ning som anges i 2 �.

Om det beskattnings�r som ligger till grund f�r taxeringen �r 2001 har p�-

b�rjats f�re den 1 januari 1999 beh�ver ingen del �terf�ras till beskattning
vid denna taxering. Vid f�ljande �rs taxeringar �terf�rs avdraget i den ord-
ning som anges i 2 �.

4 �

�verstiger det sammanlagda belopp som skall �terf�ras till beskattning

inte 10 000 kronor �terf�rs hela beloppet vid 2000 �rs taxering. Om det r�-

1

Prop. 1998/99:28, bet. 1998/99:SkU8, rskr. 1998/99:70.

SFS 1998:1620

Utkom fr�n trycket
den 18 december 1998

background image

2

SFS 1998:1620

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

kenskaps�r som ligger till grund f�r taxeringen �r 2000 har p�b�rjats f�re
den 1 januari 1999 eller om taxering inte sker �r 2000 skall beloppet i st�llet
�terf�ras vid n�rmast f�ljande taxering.

5 �

Som int�kt tas upp 74 procent av den kvarvarande valutakursreserven

multiplicerad med statsl�ner�ntan vid beskattnings�rets utg�ng.

6 �

Kvarvarande valutakursreserv �terf�rs omedelbart till beskattning om

1. den skattskyldige eller, i fr�ga om handelsbolag, detta har upph�rt att

bedriva verksamhet i den f�rv�rvsk�lla som valutakursreserven h�nf�r sig
till,

2. del�gare i handelsbolag har avyttrat sin andel i bolaget,
3. f�retaget har uppl�sts genom fusion och 8 � inte �r till�mplig,
4. beslut har fattats om att f�retag som innehar valutakursreserv skall

tr�da i likvidation,

5. beslut har meddelats om att den skattskyldige skall f�rs�ttas i konkurs,

eller

6. skattskyldigheten f�r inkomst av f�rv�rvsk�llan har upph�rt eller s�dan

inkomst skall undantas fr�n beskattning p� grund av ett avtal om undvikande
av dubbelbeskattning.

7 �

�verf�r en fysisk person sin n�ringsverksamhet eller driften av denna

till ett aktiebolag eller �verf�rs n�ringsverksamheten i ett handelsbolag till
ett aktiebolag f�r kvarvarande valutakursreserv �vertas av och �terf�ras hos
aktiebolaget under f�ruts�ttning

1. att �verf�ringen inte f�ranleder uttagsbeskattning enligt punkt 1 a av

anvisningarna till 22 � kommunalskattelagen (1928:370) och

2. att den fysiska personen eller handelsbolaget, s�vida det inte �r fr�ga

om apportemission, skjuter till ett belopp motsvarande �verf�rd valutakurs-
reserv till aktiebolaget.

Tillskott som avses i f�rsta stycket 2 beaktas inte vid ber�kning av an-

skaffningsv�rdet f�r aktierna. Vid apportemission skall anskaffningsv�rdet
f�r aktierna minskas med ett belopp motsvarande �verf�rd valutakursreserv
minskad med den avs�ttning som bolaget g�r i r�kenskaperna f�r skatt som
bel�per p� valutakursreserven.

8 �

Vid en s�dan fusion eller fission som anges i 4 respektive 5 � lagen

(1998:1603) om beskattning vid fusioner, fissioner och verksamhets�verl�-
telser skall  om villkoren i 9 och 10 �� den lagen �r uppfyllda  valuta-
kursreserv �vertas.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1999 och till�mpas f�rsta g�ngen vid

2000 �rs taxering.

P� regeringens v�gnar

G�RAN PERSSON

ERIK �SBRINK
(Finansdepartementet)

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.