SFS 2008:1295 Lag om ändring i lagen (1999:1211) om konvention om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1999:1211) om konvention om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap / SFS 2008:1295 Lag om ändring i lagen (1999:1211) om konvention om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap
081295.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft26{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft27{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft28{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft29{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft210{font-size:16px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft211{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft31{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft33{font-size:15px;font-family:TimesNRDualGreekMT;color:#000000;} .ft34{font-size:14px;font-family:TimesNRDualGreekMT;color:#000000;} .ft35{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft36{font-size:12px;font-family:Times-PhoneticAlternate;color:#000000;} .ft37{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft41{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft42{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft43{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft44{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft51{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft52{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft53{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft54{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft55{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft56{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft57{font-size:15px;font-family:TimesNRDualGreekMT;color:#000000;} .ft58{font-size:14px;font-family:TimesNRDualGreekMT;color:#000000;} .ft59{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft510{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft511{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft512{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft61{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft62{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft63{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft64{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft65{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft66{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft67{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft70{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft71{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft72{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft73{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft74{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft75{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft80{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft81{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft82{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft83{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft84{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft85{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft90{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft91{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft92{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft93{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft94{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft95{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft100{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft101{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft102{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft103{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft104{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft105{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft110{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft115{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft120{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft121{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft122{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft123{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft124{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft125{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft126{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft127{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft128{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft129{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft1210{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:667px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:7px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1999:1211) om konvention om <br/>undanr�jande av dubbelbeskattning vid justering <br/>av inkomst mellan f�retag i intressegemenskap;</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:308px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 4 december 2008.</p> <p style="position:absolute;top:343px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:341px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:343px;left:256px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs att 1 � lagen (1999:1211) om konven-</p> <p style="position:absolute;top:361px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">tion om undanr�jande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan<br/>f�retag i intressegemenskap och bilagan till lagen ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:413px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:412px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:413px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft11"> Konventionen av den 23 juli 1990 om undanr�jande av dubbelbeskatt-</p> <p style="position:absolute;top:431px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">ning vid justering av inkomst mellan f�retag i intressegemenskap</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:429px;left:487px;white-space:nowrap" class="ft15">3</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:431px;left:492px;white-space:nowrap" class="ft11">, �ndrad</p> <p style="position:absolute;top:449px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">dels genom konventionen av den 21 december 1995 om Republiken<br/>�sterrikes, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till<br/>n�mnda konvention</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:482px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft15">4</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:484px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft11">, dels genom protokollet den 25 maj 1999 om �ndring</p> <p style="position:absolute;top:502px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">av n�mnda konvention</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:500px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft15">5</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:502px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft11">, dels genom konventionen av den 8 december 2004</p> <p style="position:absolute;top:519px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">om Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns,<br/>Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republi-<br/>ken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken<br/>Slovakiens anslutning till n�mnda konvention</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:571px;left:365px;white-space:nowrap" class="ft15">6</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:572px;left:370px;white-space:nowrap" class="ft11">, dels genom r�dets beslut av</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">den 23 juni 2008 om Bulgariens och Rum�niens anslutning till n�mnda kon-<br/>vention</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:606px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft15">7</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:608px;left:145px;white-space:nowrap" class="ft11">, ska g�lla som lag h�r i landet. Den svenska texten till konventionen</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">av den 23 juli 1990 i dess nuvarande lydelse framg�r av bilaga till denna lag.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:86px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:662px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2009.</p> <p style="position:absolute;top:697px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:732px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">ANDERS BORG</p> <p style="position:absolute;top:750px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft113">Ingela Willfors<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:90px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:863px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">1</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:92px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:865px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft110">Prop. 2008/09:46, bet. 2008/09:SkU7, rskr. 2008/09:68.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:96px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:876px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">2</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:877px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft110">Senaste lydelse 2006:289.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:889px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">3</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:890px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft110">EGT L 225, 20.8.1990, s. 10 (Celex 41990A0436).</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:107px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:901px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">4</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:108px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:903px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft110">EGT C 26, 31.1.1996, s. 1 (Celex 41996A0331(01)).</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:914px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">5</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:916px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft110">EGT C 202, 16.7.1999, s. 1 (Celex 41999A0716(01)).</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:117px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:927px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">6</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:119px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:929px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft110">EUT C 160, 30.6.2005, s. 1 (Celex 42005A0630(01)).</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:122px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">7</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:123px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft110">EUT L 174, 3.7.2008, s. 1 (Celex 32008D0492).</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>SFS 2008:1295</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft114">Utkom fr�n trycket<br/>den 16 december 2008</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:140px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 2008:1295</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:143px;white-space:nowrap" class="ft23"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:71px;left:606px;white-space:nowrap" class="ft24"><i>Bilaga</i></p> <p style="position:absolute;top:9px;left:147px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:99px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft210"><b>Konvention<br/>om undanr�jande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst <br/>mellan f�retag i intressegemenskap</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:152px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:160px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft211">De h�ga avtalsslutande parterna i f�rdraget om Europeiska ekonomiska<br/>gemenskapen,<br/>                     <br/>har enats om f�ljande.</p> <p style="position:absolute;top:258px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">Kapitel 1</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">Konventionens till�mpningsomr�de </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:155px;white-space:nowrap" class="ft23"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:328px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft24"><i>Artikel 1</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:354px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">1. Denna konvention skall till�mpas i de fall d� inkomst som f�rv�rvas av</p> <p style="position:absolute;top:372px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft211">ett f�retag i en avtalsslutande stat �ven ing�r eller sannolikt kommer att ing�<br/>i den skattepliktiga inkomst som f�rv�rvas av ett f�retag i en annan avtals-<br/>slutande stat p� grund av att de principer som anges i artikel 4 och som till-<br/>l�mpas direkt eller genom motsvarande best�mmelser i den ber�rda statens<br/>lagstiftning inte f�ljs. </p> <p style="position:absolute;top:460px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">2. Vid till�mpningen av denna konvention skall ett fast driftst�lle som ett</p> <p style="position:absolute;top:478px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft211">f�retag i en avtalsslutande stat har i en annan avtalsslutande stat anses som<br/>ett f�retag i den stat d�r det �r bel�get. </p> <p style="position:absolute;top:513px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">3. Punkt 1 till�mpas �ven i fall d� n�got av de ber�rda f�retagen redovisar</p> <p style="position:absolute;top:531px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">f�rlust i st�llet f�r vinst. </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft23"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:576px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft24"><i>Artikel 2</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:602px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft211">1. Denna konvention skall till�mpas p� inkomstskatter.<br/>2.</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft25"> </p> <p style="position:absolute;top:618px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft26">1</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:619px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft21"> De f�r n�rvarande utg�ende skatter, p� vilka konventionen skall till�m-</p> <p style="position:absolute;top:637px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">pas, �r s�rskilt:</p> <p style="position:absolute;top:655px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft211">i) I Belgien:<br/>a) imp�t des personnes physiques/personenbelasting<br/>b) imp�t des soci�t�s/vennootschapsbelasting<br/>c) imp�t des personnes morales/rechtspersonenbelasting<br/>d) imp�t des non-r�sidents/belasting der niet-verblijfhouders<br/>e) taxe communale et la taxe d'agglom�ration additionnelles � l'imp�t des</p> <p style="position:absolute;top:761px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft211">personnes physiques/aanvullende gemeentebelasting en agglomeratiebe-<br/>lasting op de personenbelasting</p> <p style="position:absolute;top:796px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">ii) I Bulgarien:</p> <p style="position:absolute;top:848px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft211">iii) I Tjeckien:<br/>a) dan� z pr��jmu</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:176px;white-space:nowrap" class="ft27"> </p> <p style="position:absolute;top:866px;left:299px;white-space:nowrap" class="ft27">�</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:179px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:866px;left:303px;white-space:nowrap" class="ft21"> fyzicky�ch osob</p> <p style="position:absolute;top:884px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">b) dan� z pr��jmu</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:183px;white-space:nowrap" class="ft27"> </p> <p style="position:absolute;top:884px;left:299px;white-space:nowrap" class="ft27">�</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:186px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:884px;left:303px;white-space:nowrap" class="ft21"> pr�vnicky�ch osob</p> <p style="position:absolute;top:901px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">iv) I Danmark:</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:189px;white-space:nowrap" class="ft28"> </p> <p style="position:absolute;top:941px;left:202px;white-space:nowrap" class="ft28">1</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:191px;white-space:nowrap" class="ft29"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft27"> Artikel 2.2 har erh�llit denna lydelse genom r�dets beslut den 23 juni 2008.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:195px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft31">3</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:200px;white-space:nowrap" class="ft32"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:71px;left:562px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>SFS 2008:1295</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:71px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft37">a) indkomstskat til staten<br/>b) den kommunale indkomstskat<br/>c) den amtskommunale indkomstskat<br/>v) I Tyskland:<br/>a) Einkommensteuer<br/>b) K�rperschaftsteuer<br/>c) Gewerbesteuer, i den utstr�ckning den �r baserad p� r�relsevinster<br/>vi) I Estland:<br/>a) tulumaks<br/>vii) I Irland:<br/>a) C�in Ioncaim<br/>b) C�in Chorpar�ide<br/>viii) I Grekland:<br/>a) </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:207px;white-space:nowrap" class="ft33"> </p> <p style="position:absolute;top:301px;left:127px;white-space:nowrap" class="ft34">uoqo eirodlaso umrijx</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft34"> m pqor </p> <p style="position:absolute;top:301px;left:343px;white-space:nowrap" class="ft34">xpxm </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:319px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft31">b) </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:215px;white-space:nowrap" class="ft33"> </p> <p style="position:absolute;top:318px;left:128px;white-space:nowrap" class="ft34">uoqo eirodlaso molij </p> <p style="position:absolute;top:318px;left:290px;white-space:nowrap" class="ft34">xm pqor </p> <p style="position:absolute;top:318px;left:343px;white-space:nowrap" class="ft34">xpxm</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:336px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft31">c) </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft33"> </p> <p style="position:absolute;top:336px;left:127px;white-space:nowrap" class="ft34">eiruoq tpe</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:336px;left:201px;white-space:nowrap" class="ft31">�</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft33"> </p> <p style="position:absolute;top:336px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft34">q sxt epiveiqrexm dqetrg jai apove</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:336px;left:460px;white-space:nowrap" class="ft31">�</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft33"> </p> <p style="position:absolute;top:336px;left:465px;white-space:nowrap" class="ft34">setrg</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:354px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft37">ix) I Spanien:<br/>a) Impuesto sobre la Renta de las Personas F�sicas<br/>b) Impuesto sobre Sociedades<br/>c) Impuesto sobre la Renta de no Residentes<br/>x) I Frankrike:<br/>a) imp�t sur le revenu<br/>b) imp�t sur les soci�t�s<br/>xi) I Italien:<br/>a) imposta sul reddito delle persone fisiche<br/>b) imposta sul reddito delle societ�<br/>c) imposta regionale sulle attivit� produttive<br/>xii) I Cypern:<br/>a) </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft33"> </p> <p style="position:absolute;top:565px;left:127px;white-space:nowrap" class="ft34">Uqo Eirodlaso</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:583px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft31">b) </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:252px;white-space:nowrap" class="ft33"> </p> <p style="position:absolute;top:583px;left:128px;white-space:nowrap" class="ft34">jsajsg Eiruoq cia sgm </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:583px;left:301px;white-space:nowrap" class="ft31">�</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:260px;white-space:nowrap" class="ft33"> </p> <p style="position:absolute;top:583px;left:304px;white-space:nowrap" class="ft34">Altma sg glojqasa </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:263px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:601px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft37">xiii) I Lettland:<br/>a) uzn</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:267px;white-space:nowrap" class="ft35"> </p> <p style="position:absolute;top:622px;left:144px;white-space:nowrap" class="ft35">,</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:270px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:619px;left:149px;white-space:nowrap" class="ft31">e�mumu iena�kuma nodoklis</p> <p style="position:absolute;top:636px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft37">b) iedz1�vota�ju iena�kuma nodoklis<br/>xiv) I Litauen:<br/>a) Gyventoju</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:273px;white-space:nowrap" class="ft36"> </p> <p style="position:absolute;top:670px;left:185px;white-space:nowrap" class="ft36"></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:276px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:672px;left:189px;white-space:nowrap" class="ft31"> pajamu</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:281px;white-space:nowrap" class="ft36"> </p> <p style="position:absolute;top:670px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft36"></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:284px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:672px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft31"> mokestis</p> <p style="position:absolute;top:689px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft37">b) Pelno mokestis<br/>xv) I Luxemburg:<br/>a) imp�t sur le revenu des personnes physiques<br/>b) imp�t sur le revenu des collectivit�s<br/>c) imp�t commercial, i den utstr�ckning den �r baserad p� r�relsevinster<br/>xvi) I Ungern:<br/>a) szem�lyi j�vedelemad�<br/>b) t�rsas�gi ad�<br/>c) osztal�kad�<br/>xvii) I Malta:<br/>a) taxxa fuq l-income<br/>xviii) I Nederl�nderna:<br/>a) inkomstenbelasting<br/>b) vennootschapsbelasting</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:287px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft41">4</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft42"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>SFS 2008:1295</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:294px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:71px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft44">xix) I �sterrike:<br/>a) Einkommensteuer<br/>b) K�rperschaftsteuer<br/>xx) I Polen:<br/>a) podatek dochodowy od os�b fizycznych<br/>b) podatek dochodowy od os�b prawnych<br/>xxi) I Portugal:<br/>a) imposto sobre o rendimento das pessoas singulares<br/>b) imposto sobre o rendimento das pessoas singulares<br/>c) derrama para os munic�pios sobre o imposto sobre o rendimento das</p> <p style="position:absolute;top:248px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft41">pessoas colectivas</p> <p style="position:absolute;top:266px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft44">xxii) I Rum�nien:<br/>a) impozitul pe venit<br/>b) impozitul pe profit<br/>c) impozitul pe veniturile obt</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:299px;white-space:nowrap" class="ft43"> </p> <p style="position:absolute;top:321px;left:383px;white-space:nowrap" class="ft43">,</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:302px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:319px;left:386px;white-space:nowrap" class="ft41">inute din Rom�nia de nerezident</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:305px;white-space:nowrap" class="ft43"> </p> <p style="position:absolute;top:321px;left:571px;white-space:nowrap" class="ft43">,</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:308px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:319px;left:574px;white-space:nowrap" class="ft41">i</p> <p style="position:absolute;top:336px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft44">xxiii) I Slovenien:<br/>a) dohodnina<br/>b) davek od dobic�ka pravnih oseb<br/>xxiv) I Slovakien:<br/>a) dan� z pr�jmov pr�vnicky�ch os�b<br/>b) dan� z pr�jmov fyzicky�ch os�b<br/>xxv) I Finland:<br/>a) valtion tuloverot/de statliga inkomstskatterna<br/>b) yhteis�jen tulovero/inkomstskatten f�r samfund<br/>c) kunnallisvero/kommunalskatten<br/>d) kirkollisvero/kyrkoskatten<br/>e) korkotulon l�hdevero/k�llskatten � r�nteinkomst<br/>f) rajoitetusti verovelvollisen l�hdevero/k�llskatten f�r begr�nsat skatt-</p> <p style="position:absolute;top:566px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft41">skyldig</p> <p style="position:absolute;top:583px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft44">xxvi) I Sverige:<br/>a) statlig inkomstskatt<br/>b) kupongskatt<br/>c) kommunal inkomstskatt<br/>xxvii) I F�renade kungariket:<br/>a) Income Tax<br/>b) Corporation Tax.<br/>3. Konventionen till�mpas �ven p� skatter av samma eller i huvudsak lik-</p> <p style="position:absolute;top:725px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft44">artat slag, som efter undertecknandet av konventionen p�f�rs vid sidan av<br/>eller i st�llet f�r de f�r n�rvarande utg�ende skatterna. De beh�riga myndig-<br/>heterna i de avtalsslutande staterna skall meddela varandra �ndringar som<br/>gjorts i respektive skattelagstiftning.</p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:312px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft51">5</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft52"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:71px;left:562px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>SFS 2008:1295</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:320px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:71px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">Kapitel 2</p> <p style="position:absolute;top:97px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">Allm�nna best�mmelser</p> <p style="position:absolute;top:142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">Avsnitt 1</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">Definitioner</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:324px;white-space:nowrap" class="ft53"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:193px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft54"><i>Artikel 3</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:327px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:219px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft51">1.</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:332px;white-space:nowrap" class="ft55"> </p> <p style="position:absolute;top:218px;left:123px;white-space:nowrap" class="ft56">2</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:333px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:219px;left:127px;white-space:nowrap" class="ft51"> Vid till�mpningen av denna konvention avses med uttrycket beh�rig</p> <p style="position:absolute;top:237px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">myndighet f�ljande:</p> <p style="position:absolute;top:255px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft512"> I Belgien:<br/>Le ministre des finances eller hans befullm�ktigade ombud,<br/>De Minister van Financi�n eller hans befullm�ktigade ombud.<br/> I Bulgarien:</p> <p style="position:absolute;top:345px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft512"> I Republiken Tjeckien:<br/>Ministr financ� eller hans befullm�ktigade ombud.<br/> I Danmark:<br/>Skatteministern eller hans befullm�ktigade ombud.<br/> I F�rbundsrepubliken Tyskland:<br/>Der Bundesminister der Finanzen eller hans befullm�ktigade ombud.<br/> I Republiken Estland:<br/>Rahandusminister eller hans befullm�ktigade ombud.<br/> I Grekland:<br/>O Ypoyrgos ton Oikonomikon eller hans befullm�ktigade ombud.<br/> I Spanien:<br/>El Ministro de Econom�a eller hans befullm�ktigade ombud.<br/> I Frankrike:<br/>Le ministre charg� du budget eller hans befullm�ktigade ombud.<br/> I Irland:<br/>The Revenue Commissioners eller deras befullm�ktigade ombud.<br/> I Italien:<br/>Il Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali eller hans befullm�kti-</p> <p style="position:absolute;top:663px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">gade ombud.</p> <p style="position:absolute;top:681px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft51"> I Republiken Cypern:</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:338px;white-space:nowrap" class="ft57"> </p> <p style="position:absolute;top:698px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft58">O Tpotqc Oijomolij </p> <p style="position:absolute;top:698px;left:262px;white-space:nowrap" class="ft58">x</p> <p style="position:absolute;top:698px;left:272px;white-space:nowrap" class="ft58">m</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:341px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:698px;left:279px;white-space:nowrap" class="ft51"> eller hans befullm�ktigade ombud.</p> <p style="position:absolute;top:716px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft512"> I Republiken Lettland:<br/>Valsts ien</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:345px;white-space:nowrap" class="ft59"> </p> <p style="position:absolute;top:736px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft59">,</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:348px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:734px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft51">e�mumu dienests.</p> <p style="position:absolute;top:751px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft512"> I Republiken Litauen:<br/>Finansu ministras eller hans befullm�ktigade ombud.<br/> I Luxemburg:<br/>Le ministre des finances eller hans befullm�ktigade ombud.<br/> I Republiken Ungern:<br/>a p�nz�gyminiszter eller hans befullm�ktigade ombud.<br/> I Republiken Malta:<br/>il-Ministru responsabbli gh</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:351px;white-space:nowrap" class="ft55"> </p> <p style="position:absolute;top:872px;left:263px;white-space:nowrap" class="ft55"></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:354px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:875px;left:269px;white-space:nowrap" class="ft51">all-finanzi eller hans befullm�ktigade ombud.</p> <p style="position:absolute;top:893px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft51"> I Nederl�nderna:</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:357px;white-space:nowrap" class="ft510"> </p> <p style="position:absolute;top:939px;left:97px;white-space:nowrap" class="ft510">2</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:359px;white-space:nowrap" class="ft511"> </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft59"> Artikel 3.1 har erh�llit denna lydelse genom r�dets beslut den 23 juni 2008.</p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:363px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft61">6</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:368px;white-space:nowrap" class="ft62"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>SFS 2008:1295</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:371px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:71px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft67">De Minister van Financi�n eller hans befullm�ktigade ombud.<br/> I �sterrike:<br/>Der Bundesminister f�r Finanzen eller en befullm�ktigad f�retr�dare. <br/> I Republiken Polen:<br/>Minister Finans�w eller hans befullm�ktigade ombud.<br/> I Portugal:<br/>O Ministro das Finan�as eller hans befullm�ktigade ombud.<br/> I Rum�nien:<br/>Pres</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:375px;white-space:nowrap" class="ft63"> </p> <p style="position:absolute;top:214px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft63">,</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:378px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:213px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft61">edintele Agent</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:383px;white-space:nowrap" class="ft64"> </p> <p style="position:absolute;top:215px;left:325px;white-space:nowrap" class="ft64">,</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:386px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:213px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft61">i ei Nat</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:389px;white-space:nowrap" class="ft64"> </p> <p style="position:absolute;top:215px;left:365px;white-space:nowrap" class="ft64">,</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:392px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:213px;left:368px;white-space:nowrap" class="ft61">i onale de Administrare Fiscala� sau un reprezen-</p> <p style="position:absolute;top:230px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft61">tant autorizat.</p> <p style="position:absolute;top:248px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft67"> I Republiken Slovenien:<br/>Ministrstvo za finance eller hans befullm�ktigade ombud.<br/> I Republiken Slovakien:<br/>Minister financi� eller hans befullm�ktigade ombud.<br/> I Finland:<br/>Valtiovarainministeri� eller dettas befullm�ktigade ombud,<br/>Finansministeriet eller dettas befullm�ktigade ombud.<br/> I Sverige:<br/>Finansministern eller dennes befullm�ktigade ombud.<br/> I F�renade kungariket:<br/>The Commissioners of Inland Revenue eller deras befullm�ktigade om-</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft61">bud.</p> <p style="position:absolute;top:460px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft61">2. S�vida inte sammanhanget f�ranleder annat skall varje uttryck som inte</p> <p style="position:absolute;top:477px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft67">definierats i konventionen ha den betydelse som uttrycket har i det avtal om<br/>undvikande av dubbelbeskattning som de ber�rda staterna har ing�tt.</p> <p style="position:absolute;top:540px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft61">Avsnitt 2</p> <p style="position:absolute;top:566px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft67">Principer som till�mpas vid justering av inkomst mellan f�retag i intressege-<br/>menskap och vid best�mmandet av inkomst h�nf�rlig till fasta driftst�llen</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:396px;white-space:nowrap" class="ft65"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:628px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft66"><i>Artikel 4 </i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:399px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:654px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft67">Vid till�mpningen av denna konvention skall f�ljande principer till�mpas:<br/>1. I fall d� <br/>a) ett f�retag i en avtalsslutande stat direkt eller indirekt deltar i ledningen</p> <p style="position:absolute;top:707px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft67">eller kontrollen av ett f�retag i en annan avtalsslutande stat eller �ger del i<br/>detta f�retags kapital, eller</p> <p style="position:absolute;top:743px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft61">b) samma personer direkt eller indirekt deltar i ledningen eller kontrollen</p> <p style="position:absolute;top:760px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft67">av s�v�l ett f�retag i en avtalsslutande stat som ett f�retag i en annan avtals-<br/>slutande stat eller �ger del i b�da dessa f�retags kapital iakttas f�ljande:</p> <p style="position:absolute;top:796px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft61">Om mellan f�retagen i fr�ga om handelsf�rbindelser eller finansiella f�r-</p> <p style="position:absolute;top:813px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft67">bindelser avtalas eller f�reskrivs villkor, som avviker fr�n dem som skulle<br/>ha avtalats mellan av varandra oberoende f�retag, f�r all inkomst som utan<br/>s�dana villkor skulle ha tillkommit det ena f�retaget men som p� grund av<br/>villkoren i fr�ga inte tillkommit detta f�retag inr�knas i detta f�retags in-<br/>komst och beskattas i �verensst�mmelse d�rmed.</p> <p style="position:absolute;top:902px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft61">2. Om ett f�retag i en avtalsslutande stat bedriver r�relse i en annan av-</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft67">talsslutande stat fr�n ett d�r bel�get fast driftst�lle, h�nf�rs till det fasta drift-<br/>st�llet den inkomst som det kan antas att driftst�llet skulle ha f�rv�rvat, om</p> </div> <div id="page7-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:404px;white-space:nowrap" class="ft70"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft71">7</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:408px;white-space:nowrap" class="ft72"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:71px;left:562px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>SFS 2008:1295</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:411px;white-space:nowrap" class="ft70"> </p> <p style="position:absolute;top:71px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft75">det varit ett frist�ende f�retag, som bedrivit verksamhet av samma eller lik-<br/>nande slag under samma eller liknande villkor och sj�lvst�ndigt avslutat<br/>aff�rer med det f�retag till vilket driftst�llet h�r.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:416px;white-space:nowrap" class="ft73"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:151px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft74"><i>Artikel 5 </i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:419px;white-space:nowrap" class="ft70"> </p> <p style="position:absolute;top:178px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft71">Om en avtalsslutande stat avser att justera ett f�retags inkomst i enlighet</p> <p style="position:absolute;top:195px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft75">med de principer som anges i artikel 4, skall den i god tid meddela f�retaget<br/>om detta och ge f�retaget tillf�lle att underr�tta det andra f�retaget s� att det<br/>i sin tur kan underr�tta den andra avtalsslutande staten. </p> <p style="position:absolute;top:248px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft71">Den avtalsslutande stat som l�mnar ett s�dant meddelande skall emellertid</p> <p style="position:absolute;top:266px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft71">inte f�rhindras att genomf�ra den planerade justeringen.</p> <p style="position:absolute;top:284px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft71">Om b�da f�retagen och den andra avtalsslutande staten godtar justeringen</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft71">efter att ha blivit underr�ttade skall artiklarna 6 och 7 inte till�mpas.</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft71">Avsnitt 3 </p> <p style="position:absolute;top:372px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft71">�msesidig �verenskommelse och skiljemannaf�rfarande </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:423px;white-space:nowrap" class="ft73"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:417px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft74"><i>Artikel 6 </i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:426px;white-space:nowrap" class="ft70"> </p> <p style="position:absolute;top:443px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft71">1. Om i ett fall d�r denna konvention skall till�mpas ett f�retag anser att</p> <p style="position:absolute;top:460px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft75">de principer som anges i artikel 4 inte har iakttagits kan f�retaget, utan att<br/>detta p�verkar f�retagets r�tt att anv�nda sig av de r�ttsmedel som finns i de<br/>avtalsslutande staternas interna r�ttsordning, l�gga fram saken f�r den beh�-<br/>riga myndigheten i den avtalsslutande stat d�r f�retaget eller dess fasta drift-<br/>st�lle �r bel�get. Saken skall l�ggas fram inom tre �r efter den f�rsta anm�-<br/>lan av den �tg�rd som medf�r eller sannolikt kan medf�ra dubbelbeskattning<br/>enligt artikel 1. </p> <p style="position:absolute;top:584px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft71">F�retaget skall samtidigt till den beh�riga myndigheten uppge vilka andra</p> <p style="position:absolute;top:601px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft75">avtalsslutande stater som kan vara ber�rda av �rendet. Den beh�riga myn-<br/>digheten skall utan dr�jsm�l underr�tta de beh�riga myndigheterna i dessa<br/>andra avtalsslutande stater.</p> <p style="position:absolute;top:654px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft71">2. Om den beh�riga myndigheten finner inv�ndningen grundad men inte</p> <p style="position:absolute;top:672px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft75">sj�lv kan f� till st�nd en tillfredsst�llande l�sning, skall myndigheten s�ka<br/>l�sa saken genom �msesidig �verenskommelse med den beh�riga myndig-<br/>heten i n�gon annan ber�rd avtalsslutande stat, i syfte att undanr�ja dubbel-<br/>beskattning i enlighet med de principer som anges i artikel 4. �verenskom-<br/>melse som tr�ffas genomf�rs utan hinder av tidsgr�nser i de ber�rda avtals-<br/>slutande staternas interna lagstiftning. </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:431px;white-space:nowrap" class="ft73"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:805px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft74"><i>Artikel 7 </i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:434px;white-space:nowrap" class="ft70"> </p> <p style="position:absolute;top:831px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft71">1. Om de ber�rda beh�riga myndigheterna inte lyckas uppn� en upp-</p> <p style="position:absolute;top:849px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft75">g�relse f�r att undanr�ja den dubbelbeskattning till vilken h�nvisning sker i<br/>artikel 6 inom tv� �r fr�n den dag fallet f�r f�rsta g�ngen lades fram f�r den<br/>ena beh�riga myndigheten, skall en r�dgivande kommitt� inr�ttas som f�r i<br/>uppdrag att yttra sig i dubbelbeskattningsfr�gan.</p> <p style="position:absolute;top:920px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft71">F�retagen kan anv�nda de r�ttsmedel som finns enligt de ber�rda avtals-</p> <p style="position:absolute;top:937px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft71">slutande staternas interna lagstiftning. Om saken emellertid har h�nvisats till</p> </div> <div id="page8-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:438px;white-space:nowrap" class="ft80"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft81">8</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:443px;white-space:nowrap" class="ft82"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft82"><b>SFS 2008:1295</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:446px;white-space:nowrap" class="ft80"> </p> <p style="position:absolute;top:71px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft85">domstol b�rjar tv��rsfristen enligt f�rsta stycket att l�pa fr�n den dag d�<br/>domen i h�gsta instans meddelades. </p> <p style="position:absolute;top:107px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft81">2. Utan hinder av att saken lagts fram f�r den r�dgivande kommitt�n, f�r</p> <p style="position:absolute;top:124px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft85">en avtalsslutande stat inleda eller fullf�lja vidtagna r�ttsliga �tg�rder eller<br/>administrativa f�rfaranden i fallet i fr�ga. </p> <p style="position:absolute;top:160px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft81">3. Om den beh�riga myndigheten i en avtalsslutande stat enligt den in-</p> <p style="position:absolute;top:177px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft85">terna lagstiftningen inte kan avvika fr�n ett beslut av sina r�ttsliga organ,<br/>skall punkt 1 endast till�mpas om f�retaget i intressegemenskap i denna stat<br/>har l�tit tiden f�r �verklagande l�pa ut eller �terkallat �verklagandet f�re be-<br/>slutet. Denna punkt �r inte till�mplig p� �verklaganden som g�ller andra f�r-<br/>h�llanden �n dem som avses i artikel 6.</p> <p style="position:absolute;top:266px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft81">4. De beh�riga myndigheterna kan i samr�d med de ber�rda f�retagen i</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft85">intressegemenskap komma �verens om att bortse fr�n de tidsfrister som<br/>anges under punkt 1.</p> <p style="position:absolute;top:319px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft81">5. Om best�mmelserna i punkterna 14 inte till�mpas, skall de r�ttigheter</p> <p style="position:absolute;top:336px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft81">som varje f�retag i intressegemenskap har enligt artikel 6 f�rbli oinskr�nkta.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:450px;white-space:nowrap" class="ft83"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:381px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft84"><i>Artikel 8 </i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:453px;white-space:nowrap" class="ft80"> </p> <p style="position:absolute;top:407px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft81">1. Den beh�riga myndigheten i en avtalsslutande stat �r inte skyldig att in-</p> <p style="position:absolute;top:425px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft85">leda ett f�rfarande om �msesidig �verenskommelse eller att inr�tta en r�d-<br/>givande kommitt� som avses i artikel 7, om det till f�ljd av ett r�ttsligt eller<br/>administrativt f�rfarande slutgiltigt fastsl�s att ett av de ber�rda f�retagen<br/>kan komma att tr�ffas av allvarliga p�f�ljder p� grund av handlingar som<br/>medf�r justering av inkomst enligt artikel 4. </p> <p style="position:absolute;top:513px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft81">2. Om ett r�ttsligt eller administrativt f�rfarande f�r att avg�ra om ett av</p> <p style="position:absolute;top:531px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft85">de ber�rda f�retagen genom handlingar som medf�r justering av inkomst<br/>enligt artikel 4 kan komma att tr�ffas av allvarliga p�f�ljder p�g�r samtidigt<br/>med ett av de f�rfaranden som avses i artiklarna 6 och 7 kan de beh�riga<br/>myndigheterna skjuta upp dessa senare f�rfaranden tills det r�ttsliga eller<br/>administrativa f�rfarandet �r avslutat. </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:458px;white-space:nowrap" class="ft83"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:646px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft84"><i>Artikel 9 </i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:461px;white-space:nowrap" class="ft80"> </p> <p style="position:absolute;top:672px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft81">1. Den r�dgivande kommitt� som avses i artikel 7.1 skall, f�rutom ordf�-</p> <p style="position:absolute;top:690px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft81">randen, best� av</p> <p style="position:absolute;top:708px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft81"> tv� f�retr�dare f�r varje ber�rd beh�rig myndighet. Antalet kan dock i</p> <p style="position:absolute;top:725px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft81">samr�d med de beh�riga myndigheterna begr�nsas till en,</p> <p style="position:absolute;top:743px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft81"> ett j�mnt antal oberoende personer som enh�lligt utses av de ber�rda</p> <p style="position:absolute;top:761px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft85">beh�riga myndigheterna bland de personer som f�rekommer i f�rteckningen<br/>enligt punkt 4, eller, i annat fall, genom lottning.</p> <p style="position:absolute;top:796px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft81">2. N�r de oberoende personerna utses skall samtidigt en suppleant utses</p> <p style="position:absolute;top:814px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft85">f�r var och en av dem i enlighet med reglerna f�r utseende av de oberoende<br/>personerna f�r det fall de oberoende personerna skulle vara f�rhindrade att<br/>ut�va sina �ligganden.</p> <p style="position:absolute;top:867px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft81">3. Vid lottning kan varje beh�rig myndighet mots�tta sig att en oberoende</p> <p style="position:absolute;top:884px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft85">person utses under s�dana omst�ndigheter som i f�rv�g �verenskommits<br/>mellan de beh�riga myndigheterna samt i n�gon av f�ljande situationer:</p> <p style="position:absolute;top:920px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft81"> n�r personen i fr�ga �r anst�lld hos n�gon av de ber�rda skattef�rvalt-</p> <p style="position:absolute;top:937px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft81">ningarna eller utf�r uppgifter f�r n�gon av dessa f�rvaltningars r�kning,</p> </div> <div id="page9-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:465px;white-space:nowrap" class="ft90"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft91">9</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:470px;white-space:nowrap" class="ft92"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:71px;left:562px;white-space:nowrap" class="ft92"><b>SFS 2008:1295</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:473px;white-space:nowrap" class="ft90"> </p> <p style="position:absolute;top:71px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft91"> n�r personen i fr�ga �r eller har varit innehavare av en betydande �gar-</p> <p style="position:absolute;top:89px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft95">andel i samtliga eller n�got av f�retagen i intressegemenskap eller �r eller<br/>har varit anst�lld eller r�dgivare i samtliga eller n�got av dessa f�retag,</p> <p style="position:absolute;top:124px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft91"> n�r personen i fr�ga inte ger tillr�ckliga garantier f�r att vara opartisk</p> <p style="position:absolute;top:142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft91">vid avg�randet av det eller de sp�rsm�l det g�ller.</p> <p style="position:absolute;top:160px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft91">4. Det skall uppr�ttas en f�rteckning �ver personer som skall best� av alla</p> <p style="position:absolute;top:177px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft95">oberoende personer som �r utsedda av de avtalsslutande staterna. Varje<br/>avtalsslutande stat skall d�rf�r utse fem personer och underr�tta general-<br/>sekreteraren f�r Europeiska gemenskapernas r�d om detta.</p> <p style="position:absolute;top:230px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft91">Dessa personer skall vara medborgare i en avtalsslutande stat och vara bo-</p> <p style="position:absolute;top:248px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft95">satta i konventionens territoriella till�mpningsomr�de. De skall vara sakkun-<br/>niga och oberoende.</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft91">De avtalsslutande staterna kan g�ra �ndringar i f�rteckningen enligt f�rsta</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft95">stycket. I detta fall skall meddelande om �ndringarna utan dr�jsm�l ske till<br/>Europeiska gemenskapernas r�d.</p> <p style="position:absolute;top:336px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft91">5. De f�retr�dare och oberoende personer som utses enligt punkt 1 v�ljer</p> <p style="position:absolute;top:354px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft95">en ordf�rande fr�n den f�rteckning som avses i punkt 4, utan att det p�verkar<br/>varje ber�rd beh�rig myndighets r�tt att mots�tta sig att den s�lunda valda<br/>oberoende personen utses i n�got av de fall som avses i punkt 3.</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft91">Ordf�randen skall inneha de kvalifikationer som kr�vs f�r att inneha det</p> <p style="position:absolute;top:425px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft95">h�gsta domar�mbetet i sitt hemland eller vara en erk�nt duglig praktiserande<br/>jurist.</p> <p style="position:absolute;top:460px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft91">6. Ledam�terna i r�dgivande kommitt�n skall ha tystnadsplikt vad g�ller</p> <p style="position:absolute;top:477px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft95">de f�rh�llanden som kommer till deras k�nnedom genom f�rfarandet. De<br/>avtalsslutande staterna skall anta alla n�dv�ndiga best�mmelser f�r att<br/>bestraffa varje brott mot tystnadsplikten. De skall informera Europeiska<br/>gemenskapernas kommission om de �tg�rder som vidtagits. Europeiska<br/>gemenskapernas kommission skall informera �vriga avtalsslutande stater.</p> <p style="position:absolute;top:566px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft91">7. De avtalsslutande staterna skall vidta alla n�dv�ndiga �tg�rder f�r att</p> <p style="position:absolute;top:583px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft95">r�dgivande kommitt�n skall kunna sammantr�da utan dr�jsm�l n�r �renden<br/>h�nskjutits till den.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:477px;white-space:nowrap" class="ft93"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:646px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft94"><i>Artikel 10 </i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:480px;white-space:nowrap" class="ft90"> </p> <p style="position:absolute;top:672px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft91">1. S�vitt avser det f�rfarande som avses i artikel 7 kan de ber�rda f�reta-</p> <p style="position:absolute;top:690px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft95">gen i intressegemenskap till r�dgivande kommitt�n l�mna alla upplysningar<br/>och allt bevismaterial eller alla handlingar som enligt deras uppfattning<br/>sannolikt kan komma till anv�ndning f�r att fatta ett beslut. F�retagen och<br/>de beh�riga myndigheterna i de ber�rda avtalsslutande staterna skall efter-<br/>komma varje beg�ran fr�n r�dgivande kommitt�n om upplysningar, bevis-<br/>material eller handlingar. Detta inneb�r dock inte att de beh�riga myndig-<br/>heterna i de avtalsslutande staterna �r skyldiga att </p> <p style="position:absolute;top:813px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft91">a) vidta f�rvaltnings�tg�rder som avviker fr�n intern lagstiftning eller</p> <p style="position:absolute;top:831px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft91">vedertagen administrativ praxis,</p> <p style="position:absolute;top:849px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft91">b) l�mna upplysningar som inte �r tillg�ngliga enligt intern lagstiftning</p> <p style="position:absolute;top:866px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft91">eller inom ramen f�r vedertagen administrativ praxis,</p> <p style="position:absolute;top:884px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft91">c) l�mna upplysningar som skulle r�ja aff�rshemlighet, industri-, handels-</p> <p style="position:absolute;top:902px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft95">eller yrkeshemlighet eller i n�ringsverksamhet nyttjat f�rfaringss�tt eller<br/>upplysningar, vilkas �verl�mnande skulle strida mot allm�nna h�nsyn (ordre<br/>public).</p> </div> <div id="page10-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:485px;white-space:nowrap" class="ft100"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft101">10</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:489px;white-space:nowrap" class="ft102"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft102"><b>SFS 2008:1295</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:492px;white-space:nowrap" class="ft100"> </p> <p style="position:absolute;top:71px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft101">2. Varje f�retag i intressegemenskap kan p� egen beg�ran inst�lla sig eller</p> <p style="position:absolute;top:89px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft105">f�retr�das inf�r r�dgivande kommitt�n. P� kommitt�ns beg�ran skall varje<br/>f�retag i intressegemenskap inst�lla sig eller l�ta sig f�retr�das inf�r kom-<br/>mitt�n. </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:497px;white-space:nowrap" class="ft103"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:169px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft104"><i>Artikel 11 </i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:500px;white-space:nowrap" class="ft100"> </p> <p style="position:absolute;top:195px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft101">1. Den r�dgivande kommitt� som avses i artikel 7 skall yttra sig senast sex</p> <p style="position:absolute;top:213px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft101">m�nader fr�n dagen d� �rendet h�nsk�ts till den. </p> <p style="position:absolute;top:231px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft105">Den r�dgivande kommitt�n skall grunda sitt yttrande p� artikel 4.<br/>2. Den r�dgivande kommitt�n skall anta sitt yttrande med enkel majoritet.</p> <p style="position:absolute;top:266px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft105">De ber�rda beh�riga myndigheterna kan komma �verens om ytterligare<br/>regler f�r f�rfarandet. </p> <p style="position:absolute;top:301px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft101">3. Kostnaderna f�r den r�dgivande kommitt�ns arbete skall med undantag</p> <p style="position:absolute;top:319px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft105">av de kostnader som f�retagen i intressegemenskap �dragit sig f�rdelas<br/>j�mnt mellan de ber�rda avtalsslutande staterna.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:504px;white-space:nowrap" class="ft103"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:381px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft104"><i>Artikel 12 </i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft100"> </p> <p style="position:absolute;top:408px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft101">1. De beh�riga myndigheter som deltar i f�rfarandet enligt artikel 7 skall</p> <p style="position:absolute;top:425px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft105">p� grundval av best�mmelserna i artikel 4 enh�lligt fatta ett beslut f�r att<br/>undanr�ja dubbelbeskattningen inom sex m�nader efter det att den r�d-<br/>givande kommitt�n har avgivit sitt yttrande. </p> <p style="position:absolute;top:478px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft101">De beh�riga myndigheterna kan fatta ett beslut som avviker fr�n den r�d-</p> <p style="position:absolute;top:496px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft105">givande kommitt�ns yttrande. Om de inte kan uppn� enighet om detta �r de<br/>skyldiga att handla i enlighet med yttrandet. </p> <p style="position:absolute;top:531px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft101">2. De beh�riga myndigheterna kan enas om att offentligg�ra beslutet</p> <p style="position:absolute;top:549px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft101">enligt punkt 1 under f�ruts�ttning att de ber�rda f�retagen samtycker till det.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:512px;white-space:nowrap" class="ft103"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:594px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft104"><i>Artikel 13 </i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:515px;white-space:nowrap" class="ft100"> </p> <p style="position:absolute;top:620px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft101">Den omst�ndigheten att de avtalsslutande staterna har fattat ett slutgiltigt</p> <p style="position:absolute;top:637px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft105">beslut om beskattningen av inkomster som h�rr�r fr�n en transaktion mellan<br/>f�retag i intressegemenskap hindrar inte att f�rfarandena enligt artiklarna 6<br/>och 7 utnyttjas.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:519px;white-space:nowrap" class="ft103"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:717px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft104"><i>Artikel 14 </i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:522px;white-space:nowrap" class="ft100"> </p> <p style="position:absolute;top:744px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft101">Vid till�mpningen av denna konvention anses dubbelbeskattningen av</p> <p style="position:absolute;top:761px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft101">vinster vara undanr�jd</p> <p style="position:absolute;top:779px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft101">a) om inkomsterna tas med i ber�kningen av de skattepliktiga inkomsterna</p> <p style="position:absolute;top:797px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft101">i endast en stat, eller</p> <p style="position:absolute;top:814px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft101">b) om den skatt som p�f�rs dessa inkomster i en stat minskas med ett</p> <p style="position:absolute;top:832px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft101">belopp som �r lika stort som den skatt som p�f�rs i den andra staten.</p> </div> <div id="page11-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:527px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:663px;white-space:nowrap" class="ft111">11</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:531px;white-space:nowrap" class="ft112"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:71px;left:562px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>SFS 2008:1295</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:71px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">Kapitel 3</p> <p style="position:absolute;top:97px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">Slutbest�mmelser</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft113"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:123px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><i>Artikel 15</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:542px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:149px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft111">Denna konvention p�verkar inte de mer omfattande f�rpliktelser f�r att</p> <p style="position:absolute;top:167px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115">undanr�ja dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan f�retag i<br/>intressegemenskap som f�ljer av andra konventioner som de avtalsslutande<br/>staterna har slutit eller kommer att sluta eller av dessa staters interna lagstift-<br/>ning.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:546px;white-space:nowrap" class="ft113"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:264px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><i>Artikel 16</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:549px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:290px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft111">1. Det territoriella till�mpningsomr�det f�r denna konvention �r det som</p> <p style="position:absolute;top:308px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115">fastst�lls i artikel 227.1 i F�rdraget om uppr�ttandet av Europeiska ekono-<br/>miska gemenskapen, utan att det p�verkar till�mpningen av punkt 2 i denna<br/>artikel.</p> <p style="position:absolute;top:361px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft115">2. Denna konvention skall inte till�mpas p� <br/> de franska territorier som anges i bilaga IV till F�rdraget om uppr�ttan-</p> <p style="position:absolute;top:396px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">det av Europeiska ekonomiska gemenskapen,</p> <p style="position:absolute;top:414px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft111"> F�r�arna och Gr�nland.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:554px;white-space:nowrap" class="ft113"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:459px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><i>Artikel 17 </i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:557px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:485px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft111">Denna konvention skall ratificeras av de avtalsslutande staterna. Ratifika-</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115">tionsinstrumenten skall deponeras hos generalsekreteraren f�r Europeiska<br/>gemenskapernas r�d.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:561px;white-space:nowrap" class="ft113"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:565px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><i>Artikel 18 </i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:564px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:591px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft111">Denna konvention tr�der i kraft den f�rsta dagen i den tredje m�nad som</p> <p style="position:absolute;top:609px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115">f�ljer efter det att det sista ratifikationsinstrumentet har deponerats. Den<br/>skall till�mpas p� de f�rfaranden enligt artikel 6.1 som inleds efter ikrafttr�-<br/>dandet.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:569px;white-space:nowrap" class="ft113"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:689px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><i>Artikel 19</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:572px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:715px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft111">Generalsekreteraren f�r Europeiska gemenskapernas r�d skall till signa-</p> <p style="position:absolute;top:733px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">t�rstaterna anm�la</p> <p style="position:absolute;top:751px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft115">a) deponeringen av varje ratifikationsinstrument,<br/>b) datum f�r denna konventions ikrafttr�dande,<br/>c) f�rteckningen med oberoende personer som utses av de avtalsslutande</p> <p style="position:absolute;top:804px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115">staterna i enlighet med artikel 9.4 samt de �ndringar som g�rs i f�rteck-<br/>ningen.</p> </div> <div id="page12-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:576px;white-space:nowrap" class="ft120"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft121">12</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:581px;white-space:nowrap" class="ft122"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft122"><b>SFS 2008:1295</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:584px;white-space:nowrap" class="ft123"> </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:511px;white-space:nowrap" class="ft124">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:972px;left:561px;white-space:nowrap" class="ft124">Elanders, V�llingby 2008</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:587px;white-space:nowrap" class="ft125"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:71px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft126"><i>Artikel 20</i></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:590px;white-space:nowrap" class="ft123"> </p> <p style="position:absolute;top:70px;left:260px;white-space:nowrap" class="ft124">3</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:593px;white-space:nowrap" class="ft120"> </p> <p style="position:absolute;top:97px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft121">Denna konvention ing�s f�r en period av fem �r. Den skall f�rl�ngas med</p> <p style="position:absolute;top:115px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft1210">ytterligare fem �r i taget s�vida inte en avtalsslutande stat senast sex m�na-<br/>der f�re utg�ngen av den innevarande fem�rsperioden skriftligen underr�ttar<br/>generalsekreteraren f�r Europeiska unionens r�d att staten mots�tter sig<br/>detta.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:596px;white-space:nowrap" class="ft125"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft126"><i>Artikel 21</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:600px;white-space:nowrap" class="ft120"> </p> <p style="position:absolute;top:239px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft121">Varje avtalsslutande stat kan n�r som helst beg�ra en �versyn av konven-</p> <p style="position:absolute;top:257px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft1210">tionen. I s�dant fall skall en konferens f�r �versyn sammankallas av ordf�-<br/>randen f�r Europeiska gemenskapernas r�d.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:603px;white-space:nowrap" class="ft125"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:319px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft126"><i>Artikel 22</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:608px;white-space:nowrap" class="ft120"> </p> <p style="position:absolute;top:345px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft121">Denna konvention, som �r uppr�ttad i ett enda original p� danska, engel-</p> <p style="position:absolute;top:363px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft1210">ska, franska, grekiska, irl�ndska, italienska, nederl�ndska, portugisiska,<br/>spanska och tyska spr�ken, vilka samtliga tio texter �r lika giltiga, skall<br/>deponeras i arkiven hos Europeiska gemenskapernas r�ds generalsekretariat.<br/>Generalsekreteraren skall �verl�mna en bestyrkt kopia till var och en av<br/>regeringarna i signat�rstaterna.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:611px;white-space:nowrap" class="ft127"> </p> <p style="position:absolute;top:937px;left:202px;white-space:nowrap" class="ft127">3</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:614px;white-space:nowrap" class="ft128"> </p> <p style="position:absolute;top:938px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft129"> Artikel 20 har erh�llit denna lydelse genom protokollet den 25 maj 1999.</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1999:1211) om konvention om
undanr�jande av dubbelbeskattning vid justering
av inkomst mellan f�retag i intressegemenskap;

utf�rdad den 4 december 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs att 1 � lagen (1999:1211) om konven-

tion om undanr�jande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan
f�retag i intressegemenskap och bilagan till lagen ska ha f�ljande lydelse.

1 �

2

Konventionen av den 23 juli 1990 om undanr�jande av dubbelbeskatt-

ning vid justering av inkomst mellan f�retag i intressegemenskap

3

, �ndrad

dels genom konventionen av den 21 december 1995 om Republiken
�sterrikes, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till
n�mnda konvention

4

, dels genom protokollet den 25 maj 1999 om �ndring

av n�mnda konvention

5

, dels genom konventionen av den 8 december 2004

om Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns,
Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republi-
ken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken
Slovakiens anslutning till n�mnda konvention

6

, dels genom r�dets beslut av

den 23 juni 2008 om Bulgariens och Rum�niens anslutning till n�mnda kon-
vention

7

, ska g�lla som lag h�r i landet. Den svenska texten till konventionen

av den 23 juli 1990 i dess nuvarande lydelse framg�r av bilaga till denna lag.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2009.

P� regeringens v�gnar

ANDERS BORG

Ingela Willfors
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2008/09:46, bet. 2008/09:SkU7, rskr. 2008/09:68.

2

Senaste lydelse 2006:289.

3

EGT L 225, 20.8.1990, s. 10 (Celex 41990A0436).

4

EGT C 26, 31.1.1996, s. 1 (Celex 41996A0331(01)).

5

EGT C 202, 16.7.1999, s. 1 (Celex 41999A0716(01)).

6

EUT C 160, 30.6.2005, s. 1 (Celex 42005A0630(01)).

7

EUT L 174, 3.7.2008, s. 1 (Celex 32008D0492).

SFS 2008:1295

Utkom fr�n trycket
den 16 december 2008

background image

2

SFS 2008:1295

Bilaga

Konvention
om undanr�jande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst
mellan f�retag i intressegemenskap

De h�ga avtalsslutande parterna i f�rdraget om Europeiska ekonomiska
gemenskapen,
                     
har enats om f�ljande.

Kapitel 1

Konventionens till�mpningsomr�de

Artikel 1

1. Denna konvention skall till�mpas i de fall d� inkomst som f�rv�rvas av

ett f�retag i en avtalsslutande stat �ven ing�r eller sannolikt kommer att ing�
i den skattepliktiga inkomst som f�rv�rvas av ett f�retag i en annan avtals-
slutande stat p� grund av att de principer som anges i artikel 4 och som till-
l�mpas direkt eller genom motsvarande best�mmelser i den ber�rda statens
lagstiftning inte f�ljs.

2. Vid till�mpningen av denna konvention skall ett fast driftst�lle som ett

f�retag i en avtalsslutande stat har i en annan avtalsslutande stat anses som
ett f�retag i den stat d�r det �r bel�get.

3. Punkt 1 till�mpas �ven i fall d� n�got av de ber�rda f�retagen redovisar

f�rlust i st�llet f�r vinst.

Artikel 2

1. Denna konvention skall till�mpas p� inkomstskatter.
2.

1

De f�r n�rvarande utg�ende skatter, p� vilka konventionen skall till�m-

pas, �r s�rskilt:

i) I Belgien:
a) imp�t des personnes physiques/personenbelasting
b) imp�t des soci�t�s/vennootschapsbelasting
c) imp�t des personnes morales/rechtspersonenbelasting
d) imp�t des non-r�sidents/belasting der niet-verblijfhouders
e) taxe communale et la taxe d'agglom�ration additionnelles � l'imp�t des

personnes physiques/aanvullende gemeentebelasting en agglomeratiebe-
lasting op de personenbelasting

ii) I Bulgarien:

iii) I Tjeckien:
a) dan� z pr��jmu

fyzicky�ch osob

b) dan� z pr��jmu

pr�vnicky�ch osob

iv) I Danmark:

1

Artikel 2.2 har erh�llit denna lydelse genom r�dets beslut den 23 juni 2008.

background image

3

SFS 2008:1295

a) indkomstskat til staten
b) den kommunale indkomstskat
c) den amtskommunale indkomstskat
v) I Tyskland:
a) Einkommensteuer
b) K�rperschaftsteuer
c) Gewerbesteuer, i den utstr�ckning den �r baserad p� r�relsevinster
vi) I Estland:
a) tulumaks
vii) I Irland:
a) C�in Ioncaim
b) C�in Chorpar�ide
viii) I Grekland:
a)

uoqo eirodlaso umrijx

m pqor

xpxm

b)

uoqo eirodlaso molij

xm pqor

xpxm

c)

eiruoq tpe

q sxt epiveiqrexm dqetrg jai apove

setrg

ix) I Spanien:
a) Impuesto sobre la Renta de las Personas F�sicas
b) Impuesto sobre Sociedades
c) Impuesto sobre la Renta de no Residentes
x) I Frankrike:
a) imp�t sur le revenu
b) imp�t sur les soci�t�s
xi) I Italien:
a) imposta sul reddito delle persone fisiche
b) imposta sul reddito delle societ�
c) imposta regionale sulle attivit� produttive
xii) I Cypern:
a)

Uqo Eirodlaso

b)

jsajsg Eiruoq cia sgm

Altma sg glojqasa

xiii) I Lettland:
a) uzn

,

e�mumu iena�kuma nodoklis

b) iedz1�vota�ju iena�kuma nodoklis
xiv) I Litauen:
a) Gyventoju

pajamu

mokestis

b) Pelno mokestis
xv) I Luxemburg:
a) imp�t sur le revenu des personnes physiques
b) imp�t sur le revenu des collectivit�s
c) imp�t commercial, i den utstr�ckning den �r baserad p� r�relsevinster
xvi) I Ungern:
a) szem�lyi j�vedelemad�
b) t�rsas�gi ad�
c) osztal�kad�
xvii) I Malta:
a) taxxa fuq l-income
xviii) I Nederl�nderna:
a) inkomstenbelasting
b) vennootschapsbelasting

background image

4

SFS 2008:1295

xix) I �sterrike:
a) Einkommensteuer
b) K�rperschaftsteuer
xx) I Polen:
a) podatek dochodowy od os�b fizycznych
b) podatek dochodowy od os�b prawnych
xxi) I Portugal:
a) imposto sobre o rendimento das pessoas singulares
b) imposto sobre o rendimento das pessoas singulares
c) derrama para os munic�pios sobre o imposto sobre o rendimento das

pessoas colectivas

xxii) I Rum�nien:
a) impozitul pe venit
b) impozitul pe profit
c) impozitul pe veniturile obt

,

inute din Rom�nia de nerezident

,

i

xxiii) I Slovenien:
a) dohodnina
b) davek od dobic�ka pravnih oseb
xxiv) I Slovakien:
a) dan� z pr�jmov pr�vnicky�ch os�b
b) dan� z pr�jmov fyzicky�ch os�b
xxv) I Finland:
a) valtion tuloverot/de statliga inkomstskatterna
b) yhteis�jen tulovero/inkomstskatten f�r samfund
c) kunnallisvero/kommunalskatten
d) kirkollisvero/kyrkoskatten
e) korkotulon l�hdevero/k�llskatten � r�nteinkomst
f) rajoitetusti verovelvollisen l�hdevero/k�llskatten f�r begr�nsat skatt-

skyldig

xxvi) I Sverige:
a) statlig inkomstskatt
b) kupongskatt
c) kommunal inkomstskatt
xxvii) I F�renade kungariket:
a) Income Tax
b) Corporation Tax.
3. Konventionen till�mpas �ven p� skatter av samma eller i huvudsak lik-

artat slag, som efter undertecknandet av konventionen p�f�rs vid sidan av
eller i st�llet f�r de f�r n�rvarande utg�ende skatterna. De beh�riga myndig-
heterna i de avtalsslutande staterna skall meddela varandra �ndringar som
gjorts i respektive skattelagstiftning.

background image

5

SFS 2008:1295

Kapitel 2

Allm�nna best�mmelser

Avsnitt 1

Definitioner

Artikel 3

1.

2

Vid till�mpningen av denna konvention avses med uttrycket beh�rig

myndighet f�ljande:

 I Belgien:
Le ministre des finances eller hans befullm�ktigade ombud,
De Minister van Financi�n eller hans befullm�ktigade ombud.
 I Bulgarien:

 I Republiken Tjeckien:
Ministr financ� eller hans befullm�ktigade ombud.
 I Danmark:
Skatteministern eller hans befullm�ktigade ombud.
 I F�rbundsrepubliken Tyskland:
Der Bundesminister der Finanzen eller hans befullm�ktigade ombud.
 I Republiken Estland:
Rahandusminister eller hans befullm�ktigade ombud.
 I Grekland:
O Ypoyrgos ton Oikonomikon eller hans befullm�ktigade ombud.
 I Spanien:
El Ministro de Econom�a eller hans befullm�ktigade ombud.
 I Frankrike:
Le ministre charg� du budget eller hans befullm�ktigade ombud.
 I Irland:
The Revenue Commissioners eller deras befullm�ktigade ombud.
 I Italien:
Il Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali eller hans befullm�kti-

gade ombud.

 I Republiken Cypern:

O Tpotqc Oijomolij

x

m

eller hans befullm�ktigade ombud.

 I Republiken Lettland:
Valsts ien

,

e�mumu dienests.

 I Republiken Litauen:
Finansu ministras eller hans befullm�ktigade ombud.
 I Luxemburg:
Le ministre des finances eller hans befullm�ktigade ombud.
 I Republiken Ungern:
a p�nz�gyminiszter eller hans befullm�ktigade ombud.
 I Republiken Malta:
il-Ministru responsabbli ghall-finanzi eller hans befullm�ktigade ombud.

 I Nederl�nderna:

2

Artikel 3.1 har erh�llit denna lydelse genom r�dets beslut den 23 juni 2008.

background image

6

SFS 2008:1295

De Minister van Financi�n eller hans befullm�ktigade ombud.
 I �sterrike:
Der Bundesminister f�r Finanzen eller en befullm�ktigad f�retr�dare.
 I Republiken Polen:
Minister Finans�w eller hans befullm�ktigade ombud.
 I Portugal:
O Ministro das Finan�as eller hans befullm�ktigade ombud.
 I Rum�nien:
Pres

,

edintele Agent

,

i ei Nat

,

i onale de Administrare Fiscala� sau un reprezen-

tant autorizat.

 I Republiken Slovenien:
Ministrstvo za finance eller hans befullm�ktigade ombud.
 I Republiken Slovakien:
Minister financi� eller hans befullm�ktigade ombud.
 I Finland:
Valtiovarainministeri� eller dettas befullm�ktigade ombud,
Finansministeriet eller dettas befullm�ktigade ombud.
 I Sverige:
Finansministern eller dennes befullm�ktigade ombud.
 I F�renade kungariket:
The Commissioners of Inland Revenue eller deras befullm�ktigade om-

bud.

2. S�vida inte sammanhanget f�ranleder annat skall varje uttryck som inte

definierats i konventionen ha den betydelse som uttrycket har i det avtal om
undvikande av dubbelbeskattning som de ber�rda staterna har ing�tt.

Avsnitt 2

Principer som till�mpas vid justering av inkomst mellan f�retag i intressege-
menskap och vid best�mmandet av inkomst h�nf�rlig till fasta driftst�llen

Artikel 4

Vid till�mpningen av denna konvention skall f�ljande principer till�mpas:
1. I fall d�
a) ett f�retag i en avtalsslutande stat direkt eller indirekt deltar i ledningen

eller kontrollen av ett f�retag i en annan avtalsslutande stat eller �ger del i
detta f�retags kapital, eller

b) samma personer direkt eller indirekt deltar i ledningen eller kontrollen

av s�v�l ett f�retag i en avtalsslutande stat som ett f�retag i en annan avtals-
slutande stat eller �ger del i b�da dessa f�retags kapital iakttas f�ljande:

Om mellan f�retagen i fr�ga om handelsf�rbindelser eller finansiella f�r-

bindelser avtalas eller f�reskrivs villkor, som avviker fr�n dem som skulle
ha avtalats mellan av varandra oberoende f�retag, f�r all inkomst som utan
s�dana villkor skulle ha tillkommit det ena f�retaget men som p� grund av
villkoren i fr�ga inte tillkommit detta f�retag inr�knas i detta f�retags in-
komst och beskattas i �verensst�mmelse d�rmed.

2. Om ett f�retag i en avtalsslutande stat bedriver r�relse i en annan av-

talsslutande stat fr�n ett d�r bel�get fast driftst�lle, h�nf�rs till det fasta drift-
st�llet den inkomst som det kan antas att driftst�llet skulle ha f�rv�rvat, om

background image

7

SFS 2008:1295

det varit ett frist�ende f�retag, som bedrivit verksamhet av samma eller lik-
nande slag under samma eller liknande villkor och sj�lvst�ndigt avslutat
aff�rer med det f�retag till vilket driftst�llet h�r.

Artikel 5

Om en avtalsslutande stat avser att justera ett f�retags inkomst i enlighet

med de principer som anges i artikel 4, skall den i god tid meddela f�retaget
om detta och ge f�retaget tillf�lle att underr�tta det andra f�retaget s� att det
i sin tur kan underr�tta den andra avtalsslutande staten.

Den avtalsslutande stat som l�mnar ett s�dant meddelande skall emellertid

inte f�rhindras att genomf�ra den planerade justeringen.

Om b�da f�retagen och den andra avtalsslutande staten godtar justeringen

efter att ha blivit underr�ttade skall artiklarna 6 och 7 inte till�mpas.

Avsnitt 3

�msesidig �verenskommelse och skiljemannaf�rfarande

Artikel 6

1. Om i ett fall d�r denna konvention skall till�mpas ett f�retag anser att

de principer som anges i artikel 4 inte har iakttagits kan f�retaget, utan att
detta p�verkar f�retagets r�tt att anv�nda sig av de r�ttsmedel som finns i de
avtalsslutande staternas interna r�ttsordning, l�gga fram saken f�r den beh�-
riga myndigheten i den avtalsslutande stat d�r f�retaget eller dess fasta drift-
st�lle �r bel�get. Saken skall l�ggas fram inom tre �r efter den f�rsta anm�-
lan av den �tg�rd som medf�r eller sannolikt kan medf�ra dubbelbeskattning
enligt artikel 1.

F�retaget skall samtidigt till den beh�riga myndigheten uppge vilka andra

avtalsslutande stater som kan vara ber�rda av �rendet. Den beh�riga myn-
digheten skall utan dr�jsm�l underr�tta de beh�riga myndigheterna i dessa
andra avtalsslutande stater.

2. Om den beh�riga myndigheten finner inv�ndningen grundad men inte

sj�lv kan f� till st�nd en tillfredsst�llande l�sning, skall myndigheten s�ka
l�sa saken genom �msesidig �verenskommelse med den beh�riga myndig-
heten i n�gon annan ber�rd avtalsslutande stat, i syfte att undanr�ja dubbel-
beskattning i enlighet med de principer som anges i artikel 4. �verenskom-
melse som tr�ffas genomf�rs utan hinder av tidsgr�nser i de ber�rda avtals-
slutande staternas interna lagstiftning.

Artikel 7

1. Om de ber�rda beh�riga myndigheterna inte lyckas uppn� en upp-

g�relse f�r att undanr�ja den dubbelbeskattning till vilken h�nvisning sker i
artikel 6 inom tv� �r fr�n den dag fallet f�r f�rsta g�ngen lades fram f�r den
ena beh�riga myndigheten, skall en r�dgivande kommitt� inr�ttas som f�r i
uppdrag att yttra sig i dubbelbeskattningsfr�gan.

F�retagen kan anv�nda de r�ttsmedel som finns enligt de ber�rda avtals-

slutande staternas interna lagstiftning. Om saken emellertid har h�nvisats till

background image

8

SFS 2008:1295

domstol b�rjar tv��rsfristen enligt f�rsta stycket att l�pa fr�n den dag d�
domen i h�gsta instans meddelades.

2. Utan hinder av att saken lagts fram f�r den r�dgivande kommitt�n, f�r

en avtalsslutande stat inleda eller fullf�lja vidtagna r�ttsliga �tg�rder eller
administrativa f�rfaranden i fallet i fr�ga.

3. Om den beh�riga myndigheten i en avtalsslutande stat enligt den in-

terna lagstiftningen inte kan avvika fr�n ett beslut av sina r�ttsliga organ,
skall punkt 1 endast till�mpas om f�retaget i intressegemenskap i denna stat
har l�tit tiden f�r �verklagande l�pa ut eller �terkallat �verklagandet f�re be-
slutet. Denna punkt �r inte till�mplig p� �verklaganden som g�ller andra f�r-
h�llanden �n dem som avses i artikel 6.

4. De beh�riga myndigheterna kan i samr�d med de ber�rda f�retagen i

intressegemenskap komma �verens om att bortse fr�n de tidsfrister som
anges under punkt 1.

5. Om best�mmelserna i punkterna 14 inte till�mpas, skall de r�ttigheter

som varje f�retag i intressegemenskap har enligt artikel 6 f�rbli oinskr�nkta.

Artikel 8

1. Den beh�riga myndigheten i en avtalsslutande stat �r inte skyldig att in-

leda ett f�rfarande om �msesidig �verenskommelse eller att inr�tta en r�d-
givande kommitt� som avses i artikel 7, om det till f�ljd av ett r�ttsligt eller
administrativt f�rfarande slutgiltigt fastsl�s att ett av de ber�rda f�retagen
kan komma att tr�ffas av allvarliga p�f�ljder p� grund av handlingar som
medf�r justering av inkomst enligt artikel 4.

2. Om ett r�ttsligt eller administrativt f�rfarande f�r att avg�ra om ett av

de ber�rda f�retagen genom handlingar som medf�r justering av inkomst
enligt artikel 4 kan komma att tr�ffas av allvarliga p�f�ljder p�g�r samtidigt
med ett av de f�rfaranden som avses i artiklarna 6 och 7 kan de beh�riga
myndigheterna skjuta upp dessa senare f�rfaranden tills det r�ttsliga eller
administrativa f�rfarandet �r avslutat.

Artikel 9

1. Den r�dgivande kommitt� som avses i artikel 7.1 skall, f�rutom ordf�-

randen, best� av

 tv� f�retr�dare f�r varje ber�rd beh�rig myndighet. Antalet kan dock i

samr�d med de beh�riga myndigheterna begr�nsas till en,

 ett j�mnt antal oberoende personer som enh�lligt utses av de ber�rda

beh�riga myndigheterna bland de personer som f�rekommer i f�rteckningen
enligt punkt 4, eller, i annat fall, genom lottning.

2. N�r de oberoende personerna utses skall samtidigt en suppleant utses

f�r var och en av dem i enlighet med reglerna f�r utseende av de oberoende
personerna f�r det fall de oberoende personerna skulle vara f�rhindrade att
ut�va sina �ligganden.

3. Vid lottning kan varje beh�rig myndighet mots�tta sig att en oberoende

person utses under s�dana omst�ndigheter som i f�rv�g �verenskommits
mellan de beh�riga myndigheterna samt i n�gon av f�ljande situationer:

 n�r personen i fr�ga �r anst�lld hos n�gon av de ber�rda skattef�rvalt-

ningarna eller utf�r uppgifter f�r n�gon av dessa f�rvaltningars r�kning,

background image

9

SFS 2008:1295

 n�r personen i fr�ga �r eller har varit innehavare av en betydande �gar-

andel i samtliga eller n�got av f�retagen i intressegemenskap eller �r eller
har varit anst�lld eller r�dgivare i samtliga eller n�got av dessa f�retag,

 n�r personen i fr�ga inte ger tillr�ckliga garantier f�r att vara opartisk

vid avg�randet av det eller de sp�rsm�l det g�ller.

4. Det skall uppr�ttas en f�rteckning �ver personer som skall best� av alla

oberoende personer som �r utsedda av de avtalsslutande staterna. Varje
avtalsslutande stat skall d�rf�r utse fem personer och underr�tta general-
sekreteraren f�r Europeiska gemenskapernas r�d om detta.

Dessa personer skall vara medborgare i en avtalsslutande stat och vara bo-

satta i konventionens territoriella till�mpningsomr�de. De skall vara sakkun-
niga och oberoende.

De avtalsslutande staterna kan g�ra �ndringar i f�rteckningen enligt f�rsta

stycket. I detta fall skall meddelande om �ndringarna utan dr�jsm�l ske till
Europeiska gemenskapernas r�d.

5. De f�retr�dare och oberoende personer som utses enligt punkt 1 v�ljer

en ordf�rande fr�n den f�rteckning som avses i punkt 4, utan att det p�verkar
varje ber�rd beh�rig myndighets r�tt att mots�tta sig att den s�lunda valda
oberoende personen utses i n�got av de fall som avses i punkt 3.

Ordf�randen skall inneha de kvalifikationer som kr�vs f�r att inneha det

h�gsta domar�mbetet i sitt hemland eller vara en erk�nt duglig praktiserande
jurist.

6. Ledam�terna i r�dgivande kommitt�n skall ha tystnadsplikt vad g�ller

de f�rh�llanden som kommer till deras k�nnedom genom f�rfarandet. De
avtalsslutande staterna skall anta alla n�dv�ndiga best�mmelser f�r att
bestraffa varje brott mot tystnadsplikten. De skall informera Europeiska
gemenskapernas kommission om de �tg�rder som vidtagits. Europeiska
gemenskapernas kommission skall informera �vriga avtalsslutande stater.

7. De avtalsslutande staterna skall vidta alla n�dv�ndiga �tg�rder f�r att

r�dgivande kommitt�n skall kunna sammantr�da utan dr�jsm�l n�r �renden
h�nskjutits till den.

Artikel 10

1. S�vitt avser det f�rfarande som avses i artikel 7 kan de ber�rda f�reta-

gen i intressegemenskap till r�dgivande kommitt�n l�mna alla upplysningar
och allt bevismaterial eller alla handlingar som enligt deras uppfattning
sannolikt kan komma till anv�ndning f�r att fatta ett beslut. F�retagen och
de beh�riga myndigheterna i de ber�rda avtalsslutande staterna skall efter-
komma varje beg�ran fr�n r�dgivande kommitt�n om upplysningar, bevis-
material eller handlingar. Detta inneb�r dock inte att de beh�riga myndig-
heterna i de avtalsslutande staterna �r skyldiga att

a) vidta f�rvaltnings�tg�rder som avviker fr�n intern lagstiftning eller

vedertagen administrativ praxis,

b) l�mna upplysningar som inte �r tillg�ngliga enligt intern lagstiftning

eller inom ramen f�r vedertagen administrativ praxis,

c) l�mna upplysningar som skulle r�ja aff�rshemlighet, industri-, handels-

eller yrkeshemlighet eller i n�ringsverksamhet nyttjat f�rfaringss�tt eller
upplysningar, vilkas �verl�mnande skulle strida mot allm�nna h�nsyn (ordre
public).

background image

10

SFS 2008:1295

2. Varje f�retag i intressegemenskap kan p� egen beg�ran inst�lla sig eller

f�retr�das inf�r r�dgivande kommitt�n. P� kommitt�ns beg�ran skall varje
f�retag i intressegemenskap inst�lla sig eller l�ta sig f�retr�das inf�r kom-
mitt�n.

Artikel 11

1. Den r�dgivande kommitt� som avses i artikel 7 skall yttra sig senast sex

m�nader fr�n dagen d� �rendet h�nsk�ts till den.

Den r�dgivande kommitt�n skall grunda sitt yttrande p� artikel 4.
2. Den r�dgivande kommitt�n skall anta sitt yttrande med enkel majoritet.

De ber�rda beh�riga myndigheterna kan komma �verens om ytterligare
regler f�r f�rfarandet.

3. Kostnaderna f�r den r�dgivande kommitt�ns arbete skall med undantag

av de kostnader som f�retagen i intressegemenskap �dragit sig f�rdelas
j�mnt mellan de ber�rda avtalsslutande staterna.

Artikel 12

1. De beh�riga myndigheter som deltar i f�rfarandet enligt artikel 7 skall

p� grundval av best�mmelserna i artikel 4 enh�lligt fatta ett beslut f�r att
undanr�ja dubbelbeskattningen inom sex m�nader efter det att den r�d-
givande kommitt�n har avgivit sitt yttrande.

De beh�riga myndigheterna kan fatta ett beslut som avviker fr�n den r�d-

givande kommitt�ns yttrande. Om de inte kan uppn� enighet om detta �r de
skyldiga att handla i enlighet med yttrandet.

2. De beh�riga myndigheterna kan enas om att offentligg�ra beslutet

enligt punkt 1 under f�ruts�ttning att de ber�rda f�retagen samtycker till det.

Artikel 13

Den omst�ndigheten att de avtalsslutande staterna har fattat ett slutgiltigt

beslut om beskattningen av inkomster som h�rr�r fr�n en transaktion mellan
f�retag i intressegemenskap hindrar inte att f�rfarandena enligt artiklarna 6
och 7 utnyttjas.

Artikel 14

Vid till�mpningen av denna konvention anses dubbelbeskattningen av

vinster vara undanr�jd

a) om inkomsterna tas med i ber�kningen av de skattepliktiga inkomsterna

i endast en stat, eller

b) om den skatt som p�f�rs dessa inkomster i en stat minskas med ett

belopp som �r lika stort som den skatt som p�f�rs i den andra staten.

background image

11

SFS 2008:1295

Kapitel 3

Slutbest�mmelser

Artikel 15

Denna konvention p�verkar inte de mer omfattande f�rpliktelser f�r att

undanr�ja dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan f�retag i
intressegemenskap som f�ljer av andra konventioner som de avtalsslutande
staterna har slutit eller kommer att sluta eller av dessa staters interna lagstift-
ning.

Artikel 16

1. Det territoriella till�mpningsomr�det f�r denna konvention �r det som

fastst�lls i artikel 227.1 i F�rdraget om uppr�ttandet av Europeiska ekono-
miska gemenskapen, utan att det p�verkar till�mpningen av punkt 2 i denna
artikel.

2. Denna konvention skall inte till�mpas p�
 de franska territorier som anges i bilaga IV till F�rdraget om uppr�ttan-

det av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

 F�r�arna och Gr�nland.

Artikel 17

Denna konvention skall ratificeras av de avtalsslutande staterna. Ratifika-

tionsinstrumenten skall deponeras hos generalsekreteraren f�r Europeiska
gemenskapernas r�d.

Artikel 18

Denna konvention tr�der i kraft den f�rsta dagen i den tredje m�nad som

f�ljer efter det att det sista ratifikationsinstrumentet har deponerats. Den
skall till�mpas p� de f�rfaranden enligt artikel 6.1 som inleds efter ikrafttr�-
dandet.

Artikel 19

Generalsekreteraren f�r Europeiska gemenskapernas r�d skall till signa-

t�rstaterna anm�la

a) deponeringen av varje ratifikationsinstrument,
b) datum f�r denna konventions ikrafttr�dande,
c) f�rteckningen med oberoende personer som utses av de avtalsslutande

staterna i enlighet med artikel 9.4 samt de �ndringar som g�rs i f�rteck-
ningen.

background image

12

SFS 2008:1295

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2008

Artikel 20

3

Denna konvention ing�s f�r en period av fem �r. Den skall f�rl�ngas med

ytterligare fem �r i taget s�vida inte en avtalsslutande stat senast sex m�na-
der f�re utg�ngen av den innevarande fem�rsperioden skriftligen underr�ttar
generalsekreteraren f�r Europeiska unionens r�d att staten mots�tter sig
detta.

Artikel 21

Varje avtalsslutande stat kan n�r som helst beg�ra en �versyn av konven-

tionen. I s�dant fall skall en konferens f�r �versyn sammankallas av ordf�-
randen f�r Europeiska gemenskapernas r�d.

Artikel 22

Denna konvention, som �r uppr�ttad i ett enda original p� danska, engel-

ska, franska, grekiska, irl�ndska, italienska, nederl�ndska, portugisiska,
spanska och tyska spr�ken, vilka samtliga tio texter �r lika giltiga, skall
deponeras i arkiven hos Europeiska gemenskapernas r�ds generalsekretariat.
Generalsekreteraren skall �verl�mna en bestyrkt kopia till var och en av
regeringarna i signat�rstaterna.

3

Artikel 20 har erh�llit denna lydelse genom protokollet den 25 maj 1999.

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.