SFS 2006:289 Lag om ändring i lagen (1999:1211) om konvention om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1999:1211) om konvention om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap / SFS 2006:289 Lag om ändring i lagen (1999:1211) om konvention om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap
060289.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:BDFDEC+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:BDFDED+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:BDFDED+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:BDFDEC+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:BDFDED+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:BDFDEC+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:BDFDEC+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:BDFDED+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:BDFDED+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BDFDEC+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:16px;font-family:BDFDEC+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:BDFDEC+Times;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:BDFDED+Times;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:BDFDFD+Times;color:#000000;} .ft23{font-size:8px;font-family:BDFDEC+Times;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:BDFDEC+Times;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:BDFDEC+Times;color:#000000;} .ft26{font-size:16px;line-height:17px;font-family:BDFDED+Times;color:#000000;} .ft27{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BDFDEC+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:BDFDEC+Times;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:BDFDED+Times;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:BDFDGE+TimesNRDualGreekMT;color:#000000;} .ft33{font-size:14px;font-family:BDFDIE+TimesNewRomanCE;color:#000000;} .ft34{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BDFDEC+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:BDFDEC+Times;color:#000000;} .ft41{font-size:16px;font-family:BDFDED+Times;color:#000000;} .ft42{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BDFDEC+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:14px;font-family:BDFDEC+Times;color:#000000;} .ft51{font-size:16px;font-family:BDFDED+Times;color:#000000;} .ft52{font-size:14px;font-family:BDFDFD+Times;color:#000000;} .ft53{font-size:8px;font-family:BDFDEC+Times;color:#000000;} .ft54{font-size:14px;font-family:BDFDGE+TimesNRDualGreekMT;color:#000000;} .ft55{font-size:7px;font-family:BDFDEC+Times;color:#000000;} .ft56{font-size:12px;font-family:BDFDEC+Times;color:#000000;} .ft57{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BDFDEC+Times;color:#000000;} .ft58{font-size:14px;line-height:16px;font-family:BDFDEC+Times;color:#000000;} .ft59{font-size:14px;line-height:18px;font-family:BDFDEC+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:14px;font-family:BDFDEC+Times;color:#000000;} .ft61{font-size:16px;font-family:BDFDED+Times;color:#000000;} .ft62{font-size:14px;font-family:BDFDFD+Times;color:#000000;} .ft63{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BDFDEC+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft70{font-size:14px;font-family:BDFDEC+Times;color:#000000;} .ft71{font-size:16px;font-family:BDFDED+Times;color:#000000;} .ft72{font-size:14px;font-family:BDFDFD+Times;color:#000000;} .ft73{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BDFDEC+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft80{font-size:14px;font-family:BDFDEC+Times;color:#000000;} .ft81{font-size:16px;font-family:BDFDED+Times;color:#000000;} .ft82{font-size:14px;font-family:BDFDFD+Times;color:#000000;} .ft83{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BDFDEC+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft90{font-size:14px;font-family:BDFDEC+Times;color:#000000;} .ft91{font-size:16px;font-family:BDFDED+Times;color:#000000;} .ft92{font-size:14px;font-family:BDFDFD+Times;color:#000000;} .ft93{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BDFDEC+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft100{font-size:14px;font-family:BDFDEC+Times;color:#000000;} .ft101{font-size:16px;font-family:BDFDED+Times;color:#000000;} .ft102{font-size:14px;font-family:BDFDFD+Times;color:#000000;} .ft103{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BDFDEC+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft110{font-size:14px;font-family:BDFDEC+Times;color:#000000;} .ft111{font-size:16px;font-family:BDFDED+Times;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:BDFDFD+Times;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BDFDEC+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft120{font-size:14px;font-family:BDFDEC+Times;color:#000000;} .ft121{font-size:16px;font-family:BDFDED+Times;color:#000000;} .ft122{font-size:8px;font-family:BDFDEC+Times;color:#000000;} .ft123{font-size:14px;font-family:BDFDFD+Times;color:#000000;} .ft124{font-size:7px;font-family:BDFDEC+Times;color:#000000;} .ft125{font-size:12px;font-family:BDFDEC+Times;color:#000000;} .ft126{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BDFDEC+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:193px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1999:1211) om konvention om <br/>undanr�jande av dubbelbeskattning vid justering <br/>av inkomst mellan f�retag i intressegemenskap;</b></p> <p style="position:absolute;top:288px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 12 april 2006.</p> <p style="position:absolute;top:323px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:322px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 1 � lagen (1999:1211) om konven-</p> <p style="position:absolute;top:341px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19">tion om undanr�jande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan<br/>f�retag i intressegemenskap och bilagan till lagen skall ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:394px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:392px;left:103px;white-space:nowrap" class="ft13">2 Konventionen av den 23 juli 1990 om undanr�jande av dubbelbeskatt-</p> <p style="position:absolute;top:412px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">ning vid justering av inkomst mellan f�retag i intressegemenskap</p> <p style="position:absolute;top:410px;left:475px;white-space:nowrap" class="ft13">3, �ndrad</p> <p style="position:absolute;top:429px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19">dels genom konventionen av den 21 december 1995 om Republiken �sterri-<br/>kes, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till n�mnda<br/>konvention</p> <p style="position:absolute;top:463px;left:150px;white-space:nowrap" class="ft13">4, dels genom protokollet den 25 maj 1999 om �ndring av</p> <p style="position:absolute;top:482px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">n�mnda konvention</p> <p style="position:absolute;top:480px;left:200px;white-space:nowrap" class="ft13">5, dels genom konventionen av den 8 december 2004 om</p> <p style="position:absolute;top:500px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19">Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republi-<br/>ken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Mal-<br/>tas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens<br/>anslutning till n�mnda konvention</p> <p style="position:absolute;top:551px;left:290px;white-space:nowrap" class="ft13">6, skall g�lla som lag h�r i landet. Den</p> <p style="position:absolute;top:570px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19">svenska texten till konventionen av den 23 juli 1990 i dess nuvarande ly-<br/>delse framg�r av bilaga till denna lag.</p> <p style="position:absolute;top:624px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 september 2006.</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:695px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">P�R NUDER</p> <p style="position:absolute;top:713px;left:316px;white-space:nowrap" class="ft19">Ingela Willfors<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:855px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2005/06:94, bet. 2005/06:SkU24, rskr. 2005/06:204.</p> <p style="position:absolute;top:868px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2003:760.</p> <p style="position:absolute;top:880px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft15">3 EGT L 225, 20.8.1990, s. 10 (Celex 41990A0436).</p> <p style="position:absolute;top:893px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft15">4 EGT C 26, 31.1.1996, s. 1 (Celex 41996A0331(01)).</p> <p style="position:absolute;top:906px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft15">5 EGT C 202, 16.7.1999, s. 1 (Celex 41999A0716(01)).</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft15">6 EUT C 160, 30.6.2005, s. 1 (Celex C2005/160/01).</p> <p style="position:absolute;top:176px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2006:289</b></p> <p style="position:absolute;top:201px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 9 maj 2006</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2006:289</b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:577px;white-space:nowrap" class="ft22"><i>Bilaga</i></p> <p style="position:absolute;top:95px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>Konvention<br/>om undanr�jande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst <br/>mellan f�retag i intressegemenskap</b></p> <p style="position:absolute;top:156px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft27">De h�ga avtalsslutande parterna i f�rdraget om Europeiska ekonomiska ge-<br/>menskapen,</p> <p style="position:absolute;top:208px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft20">har enats om f�ljande.</p> <p style="position:absolute;top:253px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft20">Kapitel 1</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft20">Konventionens till�mpningsomr�de </p> <p style="position:absolute;top:322px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft22"><i>Artikel 1</i></p> <p style="position:absolute;top:347px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft20">1. Denna konvention skall till�mpas i de fall d� inkomst som f�rv�rvas av</p> <p style="position:absolute;top:365px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft27">ett f�retag i en avtalsslutande stat �ven ing�r eller sannolikt kommer att ing�<br/>i den skattepliktiga inkomst som f�rv�rvas av ett f�retag i en annan avtals-<br/>slutande stat p� grund av att de principer som anges i artikel 4 och som till-<br/>l�mpas direkt eller genom motsvarande best�mmelser i den ber�rda statens<br/>lagstiftning inte f�ljs. </p> <p style="position:absolute;top:453px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft20">2. Vid till�mpningen av denna konvention skall ett fast driftst�lle som ett</p> <p style="position:absolute;top:471px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft27">f�retag i en avtalsslutande stat har i en annan avtalsslutande stat anses som<br/>ett f�retag i den stat d�r det �r bel�get. </p> <p style="position:absolute;top:506px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft20">3. Punkt 1 till�mpas �ven i fall d� n�got av de ber�rda f�retagen redovisar</p> <p style="position:absolute;top:524px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft20">f�rlust i st�llet f�r vinst. </p> <p style="position:absolute;top:569px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft22"><i>Artikel 2</i></p> <p style="position:absolute;top:595px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft27">1. Denna konvention skall till�mpas p� inkomstskatter.<br/>2.</p> <p style="position:absolute;top:611px;left:198px;white-space:nowrap" class="ft23">7 De f�r n�rvarande utg�ende skatter, p� vilka konventionen skall till�m-</p> <p style="position:absolute;top:630px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft20">pas, �r s�rskilt:</p> <p style="position:absolute;top:648px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft27">a) I Belgien: <br/> imp�t des personnes physiques/personenbelasting,<br/> imp�ts des soci�t�s/vennootschapsbelasting,<br/> imp�ts des personnes morales/rechtspersonenbelasting,<br/> imp�ts des non-r�sidents/belasting der niet-verblijfhouders,<br/> taxe communale et taxe dagglom�ration additionnelles � limp�t des</p> <p style="position:absolute;top:754px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft27">personnes physiques/aanvullende gemeentebelasting en agglome ratiebe-<br/>lasting op de personenbelasting.</p> <p style="position:absolute;top:789px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft27">b) I Republiken Tjeckien:<br/> dan� z pr��jmu� fyzicky�ch osob,<br/> dan� z pr��jmu� pr�vnicky�ch osob.<br/>c) I Danmark:<br/> indkomstskat til staten,<br/> den kommunale indkomstskat,</p> <p style="position:absolute;top:916px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24">7 Artikel 2.2 har erh�llit denna lydelse genom konventionen den 8 december 2004.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:658px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:49px;left:550px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2006:289</b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft34"> den amtskommunale indkomstskat.<br/>d) I F�rbundsrepubliken Tyskland:<br/> Einkommensteuer,<br/> K�rperschaftsteuer,<br/> Gewerbesteuer, i den utstr�ckning som denna skatt grundas p� inkomst</p> <p style="position:absolute;top:139px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft30">av handel.</p> <p style="position:absolute;top:156px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft34">e) I Republiken Estland:<br/> tulumaks.<br/>f) I Grekland:<br/> foros eisodimatos fysikon prosopon,<br/> foros eisodimatos nomikon prosopon,<br/> eisfora yper ton epicheiriseon ydrefsis kai apochetefsis.<br/>g) I Spanien:<br/> Impuesto sobre la Renta de las Personas F�sicas,<br/> Impuesto sobre Sociedades,<br/> Impuesto sobre la Renta de no Residentes.<br/>h) I Frankrike:<br/> imp�t sur le revenu,<br/> imp�t sur les soci�t�s.<br/>i) I Irland:<br/> Income tax,<br/> Corporation tax.<br/>j) I Italien:<br/> imposta sul reddito delle persone fisiche,<br/> imposta sul reddito delle societ�,<br/> imposta regionale sulle attivit� produttive.<br/>k) I Republiken Cypern:<br/> Uqoy Eirodlasoy,<br/> jsajsg Eiruoq cia sgm �Altma sgy Dglojqasay.<br/>l) I Republiken Lettland:<br/> uzn,e�mumu iena�kuma nodoklis,<br/> iedz1�vota�ju iena�kuma nodoklis.<br/>m) I Republiken Litauen:<br/> Gyventojs pajams mokestis,<br/> Pelno mokestis.<br/>n) I Luxemburg:<br/> imp�t sur le revenu des personnes physiques,<br/> imp�t sur le revenu des collectivit�s,<br/> imp�t commercial dans la mesure o� cet imp�t est assis sur les b�n�fices</p> <p style="position:absolute;top:739px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft30">dexploitation.</p> <p style="position:absolute;top:756px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft34">o) I Republiken Ungern:<br/> szem�lyi j�vedelemad�,<br/> t�rsas�gi ad�,<br/> osztal�kad�.<br/>p) I Republiken Malta:<br/> taxxa fuq 1 income.<br/>q) I Nederl�nderna:<br/> inkomstenbelasting,<br/> vennootschapsbelasting.</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft40">4</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS 2006:289</b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft42">r) I �sterrike:<br/> Einkommensteuer,<br/> K�rperschaftsteuer.<br/>s) I Republiken Polen:<br/> podatek dochodowy od os�b fizycznych,<br/> podatek dochodowy od os�b prawnych.<br/>t) I Portugal:<br/> imposto sobre o rendimento das pessoas singulares,<br/> imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas,<br/> decrama para os municipios sobre o imposto sobre o rendimento das</p> <p style="position:absolute;top:227px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft40">pessoas colectivas. </p> <p style="position:absolute;top:244px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft42">u) I Republiken Slovenien:<br/> dohodnina,<br/> davek od dobic�ka pravnih oseb.<br/>v) I Republiken Slovakien:<br/> dan� z pr�jmov pr�vnicky�ch os�b,<br/> dan� z pr�jmov fyzicky�ch os�b.<br/>w) I Finland:<br/> valtion tuloverot/de statliga inkomstskatterna,<br/> yhteis�jen tulovero/inkomstskatten f�r samfund,<br/> kunnallisvero/kommunalskatten,<br/> kirkollisvero/kyrkoskatten,<br/> korkotulon l�hdevero/k�llskatten � r�nteinkomst,<br/> rajoitetusti verovelvollisen l�hdevero/k�llskatten f�r begr�nsat skatt-</p> <p style="position:absolute;top:474px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft40">skyldig.</p> <p style="position:absolute;top:492px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft42">x) I Sverige:<br/> statlig inkomstskatt,<br/> kupongskatt,<br/> kommunal inkomstskatt.<br/>y) I F�renade kungariket:<br/> income tax,<br/> corporation tax.<br/>3. Konventionen till�mpas �ven p� skatter av samma eller i huvudsak lik-</p> <p style="position:absolute;top:633px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft42">artat slag, som efter undertecknandet av konventionen p�f�rs vid sidan av el-<br/>ler i st�llet f�r de f�r n�rvarande utg�ende skatterna. De beh�riga myndighe-<br/>terna i de avtalsslutande staterna skall meddela varandra �ndringar som<br/>gjorts i respektive skattelagstiftning.</p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:658px;white-space:nowrap" class="ft50">5</p> <p style="position:absolute;top:49px;left:550px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>SFS 2006:289</b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft50">Kapitel 2</p> <p style="position:absolute;top:74px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft50">Allm�nna best�mmelser</p> <p style="position:absolute;top:119px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft57">Avsnitt 1<br/>Definitioner</p> <p style="position:absolute;top:181px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft52"><i>Artikel 3</i></p> <p style="position:absolute;top:208px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft50">1.</p> <p style="position:absolute;top:206px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft53">8 Vid till�mpningen av denna konvention avses med uttrycket beh�rig</p> <p style="position:absolute;top:226px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft50">myndighet f�ljande:</p> <p style="position:absolute;top:243px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft57"> I Belgien:<br/>Le ministre des finances eller hans befullm�ktigade ombud,<br/>De Minister van Financi�n eller hans befullm�ktigade ombud.<br/> I Republiken Tjeckien:<br/>Ministr financ� eller hans befullm�ktigade ombud.<br/> I Danmark:<br/>Skatteministern eller hans befullm�ktigade ombud.<br/> I F�rbundsrepubliken Tyskland:<br/>Der Bundesminister der Finanzen eller hans befullm�ktigade ombud.<br/> I Republiken Estland:<br/>Rahandusminister eller hans befullm�ktigade ombud.<br/> I Grekland:<br/>O Ypoyrgos ton Oikonomikon eller hans befullm�ktigade ombud.<br/> I Spanien:<br/>El Ministro de Econom�a eller hans befullm�ktigade ombud.<br/> I Frankrike:<br/>Le ministre charg� du budget eller hans befullm�ktigade ombud.<br/> I Irland:<br/>The Revenue Commissioners eller deras befullm�ktigade ombud.<br/> I Italien:<br/>Il Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali eller hans befullm�kti-</p> <p style="position:absolute;top:614px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft50">gade ombud.</p> <p style="position:absolute;top:632px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft57"> I Republiken Cypern:<br/>O Tpotqc Oijomolijx�m eller hans befullm�ktigade ombud.<br/> I Republiken Lettland:<br/>Valsts ien,e�mumu dienests.<br/> I Republiken Litauen:<br/>Finansu ministras eller hans befullm�ktigade ombud.<br/> I Luxemburg:<br/>Le ministre des finances eller hans befullm�ktigade ombud.<br/> I Republiken Ungern:<br/>a p�nz�gyminiszter eller hans befullm�ktigade ombud.<br/> I Republiken Malta:<br/>il-Ministru responsabbli gh</p> <p style="position:absolute;top:826px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft50">� all-finanzi eller hans befullm�ktigade ombud.</p> <p style="position:absolute;top:844px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft57"> I Nederl�nderna:<br/>De Minister van Financi�n eller hans befullm�ktigade ombud.<br/> I �sterrike:</p> <p style="position:absolute;top:916px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft55">8 Artikel 3.1 har erh�llit denna lydelse genom konventionen den 8 december 2004.</p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft60">6</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft61"><b>SFS 2006:289</b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft63">Der Bundesminister f�r Finanzen eller en befullm�ktigad f�retr�dare. <br/> I Republiken Polen:<br/>Minister Finans�w eller hans befullm�ktigade ombud.<br/> I Portugal:<br/>O Ministro das Finan�as eller hans befullm�ktigade ombud.<br/> I Republiken Slovenien:<br/>Ministrstvo za finance eller hans befullm�ktigade ombud.<br/> I Republiken Slovakien:<br/>Minister financi� eller hans befullm�ktigade ombud.<br/> I Finland:<br/>Valtiovarainministeri� eller dettas befullm�ktigade ombud,<br/>Finansministeriet eller dettas befullm�ktigade ombud.<br/> I Sverige:<br/>Finansministern eller dennes befullm�ktigade ombud.<br/> I F�renade kungariket:<br/>The Commissioners of Inland Revenue eller deras befullm�ktigade om-</p> <p style="position:absolute;top:333px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft60">bud.</p> <p style="position:absolute;top:350px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft60">2. S�vida inte sammanhanget f�ranleder annat skall varje uttryck som inte</p> <p style="position:absolute;top:368px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft63">definierats i konventionen ha den betydelse som uttrycket har i det avtal om<br/>undvikande av dubbelbeskattning som de ber�rda staterna har ing�tt.</p> <p style="position:absolute;top:431px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft60">Avsnitt 2</p> <p style="position:absolute;top:454px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft63">Principer som till�mpas vid justering av inkomst mellan f�retag i intresse-<br/>gemenskap och vid best�mmandet av inkomst h�nf�rlig till fasta driftst�llen</p> <p style="position:absolute;top:517px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft62"><i>Artikel 4</i></p> <p style="position:absolute;top:543px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft63">Vid till�mpningen av denna konvention skall f�ljande principer till�mpas:<br/>1. I fall d� <br/>a) ett f�retag i en avtalsslutande stat direkt eller indirekt deltar i ledningen</p> <p style="position:absolute;top:596px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft63">eller kontrollen av ett f�retag i en annan avtalsslutande stat eller �ger del i<br/>detta f�retags kapital, eller</p> <p style="position:absolute;top:631px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft60">b) samma personer direkt eller indirekt deltar i ledningen eller kontrollen</p> <p style="position:absolute;top:648px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft63">av s�v�l ett f�retag i en avtalsslutande stat som ett f�retag i en annan avtals-<br/>slutande stat eller �ger del i b�da dessa f�retags kapital iakttas f�ljande:</p> <p style="position:absolute;top:684px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft60">Om mellan f�retagen i fr�ga om handelsf�rbindelser eller finansiella f�r-</p> <p style="position:absolute;top:701px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft63">bindelser avtalas eller f�reskrivs villkor, som avviker fr�n dem som skulle<br/>ha avtalats mellan av varandra oberoende f�retag, f�r all inkomst som utan<br/>s�dana villkor skulle ha tillkommit det ena f�retaget men som p� grund av<br/>villkoren i fr�ga inte tillkommit detta f�retag inr�knas i detta f�retags in-<br/>komst och beskattas i �verensst�mmelse d�rmed.</p> <p style="position:absolute;top:790px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft60">2. Om ett f�retag i en avtalsslutande stat bedriver r�relse i en annan av-</p> <p style="position:absolute;top:807px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft63">talsslutande stat fr�n ett d�r bel�get fast driftst�lle, h�nf�rs till det fasta drift-<br/>st�llet den inkomst som det kan antas att driftst�llet skulle ha f�rv�rvat, om<br/>det varit ett frist�ende f�retag, som bedrivit verksamhet av samma eller lik-<br/>nande slag under samma eller liknande villkor och sj�lvst�ndigt avslutat af-<br/>f�rer med det f�retag till vilket driftst�llet h�r.</p> </div> <div id="page7-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:658px;white-space:nowrap" class="ft70">7</p> <p style="position:absolute;top:49px;left:550px;white-space:nowrap" class="ft71"><b>SFS 2006:289</b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft72"><i>Artikel 5</i></p> <p style="position:absolute;top:76px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft70">Om en avtalsslutande stat avser att justera ett f�retags inkomst i enlighet</p> <p style="position:absolute;top:94px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft73">med de principer som anges i artikel 4, skall den i god tid meddela f�retaget<br/>om detta och ge f�retaget tillf�lle att underr�tta det andra f�retaget s� att det<br/>i sin tur kan underr�tta den andra avtalsslutande staten. </p> <p style="position:absolute;top:147px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft70">Den avtalsslutande stat som l�mnar ett s�dant meddelande skall emellertid</p> <p style="position:absolute;top:164px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft70">inte f�rhindras att genomf�ra den planerade justeringen.</p> <p style="position:absolute;top:182px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft70">Om b�da f�retagen och den andra avtalsslutande staten godtar justeringen</p> <p style="position:absolute;top:200px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft70">efter att ha blivit underr�ttade skall artiklarna 6 och 7 inte till�mpas.</p> <p style="position:absolute;top:245px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft70">Avsnitt 3</p> <p style="position:absolute;top:268px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft70">�msesidig �verenskommelse och skiljemannaf�rfarande </p> <p style="position:absolute;top:313px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft72"><i>Artikel 6</i></p> <p style="position:absolute;top:339px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft70">1. Om i ett fall d�r denna konvention skall till�mpas ett f�retag anser att</p> <p style="position:absolute;top:357px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft73">de principer som anges i artikel 4 inte har iakttagits kan f�retaget, utan att<br/>detta p�verkar f�retagets r�tt att anv�nda sig av de r�ttsmedel som finns i de<br/>avtalsslutande staternas interna r�ttsordning, l�gga fram saken f�r den beh�-<br/>riga myndigheten i den avtalsslutande stat d�r f�retaget eller dess fasta drift-<br/>st�lle �r bel�get. Saken skall l�ggas fram inom tre �r efter den f�rsta anm�-<br/>lan av den �tg�rd som medf�r eller sannolikt kan medf�ra dubbelbeskattning<br/>enligt artikel 1. </p> <p style="position:absolute;top:480px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft70">F�retaget skall samtidigt till den beh�riga myndigheten uppge vilka andra</p> <p style="position:absolute;top:498px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft73">avtalsslutande stater som kan vara ber�rda av �rendet. Den beh�riga myn-<br/>digheten skall utan dr�jsm�l underr�tta de beh�riga myndigheterna i dessa<br/>andra avtalsslutande stater.</p> <p style="position:absolute;top:551px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft70">2. Om den beh�riga myndigheten finner inv�ndningen grundad men inte</p> <p style="position:absolute;top:569px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft73">sj�lv kan f� till st�nd en tillfredsst�llande l�sning, skall myndigheten s�ka<br/>l�sa saken genom �msesidig �verenskommelse med den beh�riga myndig-<br/>heten i n�gon annan ber�rd avtalsslutande stat, i syfte att undanr�ja dubbel-<br/>beskattning i enlighet med de principer som anges i artikel 4. �verenskom-<br/>melse som tr�ffas genomf�rs utan hinder av tidsgr�nser i de ber�rda avtals-<br/>slutande staternas interna lagstiftning. </p> <p style="position:absolute;top:702px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft72"><i>Artikel 7</i></p> <p style="position:absolute;top:728px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft70">1. Om de ber�rda beh�riga myndigheterna inte lyckas uppn� en uppg�-</p> <p style="position:absolute;top:745px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft73">relse f�r att undanr�ja den dubbelbeskattning till vilken h�nvisning sker i ar-<br/>tikel 6 inom tv� �r fr�n den dag fallet f�r f�rsta g�ngen lades fram f�r den<br/>ena beh�riga myndigheten, skall en r�dgivande kommitt� inr�ttas som f�r i<br/>uppdrag att yttra sig i dubbelbeskattningsfr�gan.</p> <p style="position:absolute;top:816px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft70">F�retagen kan anv�nda de r�ttsmedel som finns enligt de ber�rda avtals-</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft73">slutande staternas interna lagstiftning. Om saken emellertid har h�nvisats till<br/>domstol b�rjar tv��rsfristen enligt f�rsta stycket att l�pa fr�n den dag d� do-<br/>men i h�gsta instans meddelades. </p> </div> <div id="page8-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft80">8</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft81"><b>SFS 2006:289</b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft80">2. Utan hinder av att saken lagts fram f�r den r�dgivande kommitt�n, f�r</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft83">en avtalsslutande stat inleda eller fullf�lja vidtagna r�ttsliga �tg�rder eller<br/>administrativa f�rfaranden i fallet i fr�ga. </p> <p style="position:absolute;top:103px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft80">3. Om den beh�riga myndigheten i en avtalsslutande stat enligt den in-</p> <p style="position:absolute;top:121px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft83">terna lagstiftningen inte kan avvika fr�n ett beslut av sina r�ttsliga organ,<br/>skall punkt 1 endast till�mpas om f�retaget i intressegemenskap i denna stat<br/>har l�tit tiden f�r �verklagande l�pa ut eller �terkallat �verklagandet f�re be-<br/>slutet. Denna punkt �r inte till�mplig p� �verklaganden som g�ller andra f�r-<br/>h�llanden �n dem som avses i artikel 6.</p> <p style="position:absolute;top:209px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft80">4. De beh�riga myndigheterna kan i samr�d med de ber�rda f�retagen i</p> <p style="position:absolute;top:227px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft83">intressegemenskap komma �verens om att bortse fr�n de tidsfrister som<br/>anges under punkt 1.</p> <p style="position:absolute;top:262px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft80">5. Om best�mmelserna i punkterna 14 inte till�mpas, skall de r�ttigheter</p> <p style="position:absolute;top:280px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft80">som varje f�retag i intressegemenskap har enligt artikel 6 f�rbli oinskr�nkta.</p> <p style="position:absolute;top:325px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft82"><i>Artikel 8</i></p> <p style="position:absolute;top:351px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft80">1. Den beh�riga myndigheten i en avtalsslutande stat �r inte skyldig att in-</p> <p style="position:absolute;top:368px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft83">leda ett f�rfarande om �msesidig �verenskommelse eller att inr�tta en r�d-<br/>givande kommitt� som avses i artikel 7, om det till f�ljd av ett r�ttsligt eller<br/>administrativt f�rfarande slutgiltigt fastsl�s att ett av de ber�rda f�retagen<br/>kan komma att tr�ffas av allvarliga p�f�ljder p� grund av handlingar som<br/>medf�r justering av inkomst enligt artikel 4. </p> <p style="position:absolute;top:457px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft80">2. Om ett r�ttsligt eller administrativt f�rfarande f�r att avg�ra om ett av</p> <p style="position:absolute;top:474px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft83">de ber�rda f�retagen genom handlingar som medf�r justering av inkomst en-<br/>ligt artikel 4 kan komma att tr�ffas av allvarliga p�f�ljder p�g�r samtidigt<br/>med ett av de f�rfaranden som avses i artiklarna 6 och 7 kan de beh�riga<br/>myndigheterna skjuta upp dessa senare f�rfaranden tills det r�ttsliga eller ad-<br/>ministrativa f�rfarandet �r avslutat. </p> <p style="position:absolute;top:590px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft82"><i>Artikel 9</i></p> <p style="position:absolute;top:616px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft80">1. Den r�dgivande kommitt� som avses i artikel 7.1 skall, f�rutom ordf�-</p> <p style="position:absolute;top:633px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft80">randen, best� av</p> <p style="position:absolute;top:651px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft80"> tv� f�retr�dare f�r varje ber�rd beh�rig myndighet. Antalet kan dock i</p> <p style="position:absolute;top:669px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft80">samr�d med de beh�riga myndigheterna begr�nsas till en,</p> <p style="position:absolute;top:686px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft80"> ett j�mnt antal oberoende personer som enh�lligt utses av de ber�rda be-</p> <p style="position:absolute;top:704px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft83">h�riga myndigheterna bland de personer som f�rekommer i f�rteckningen<br/>enligt punkt 4, eller, i annat fall, genom lottning.</p> <p style="position:absolute;top:739px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft80">2. N�r de oberoende personerna utses skall samtidigt en suppleant utses</p> <p style="position:absolute;top:757px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft83">f�r var och en av dem i enlighet med reglerna f�r utseende av de oberoende<br/>personerna f�r det fall de oberoende personerna skulle vara f�rhindrade att<br/>ut�va sina �ligganden.</p> <p style="position:absolute;top:810px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft80">3. Vid lottning kan varje beh�rig myndighet mots�tta sig att en oberoende</p> <p style="position:absolute;top:827px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft83">person utses under s�dana omst�ndigheter som i f�rv�g �verenskommits<br/>mellan de beh�riga myndigheterna samt i n�gon av f�ljande situationer:</p> <p style="position:absolute;top:863px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft80"> n�r personen i fr�ga �r anst�lld hos n�gon av de ber�rda skattef�rvalt-</p> <p style="position:absolute;top:880px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft80">ningarna eller utf�r uppgifter f�r n�gon av dessa f�rvaltningars r�kning,</p> </div> <div id="page9-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:658px;white-space:nowrap" class="ft90">9</p> <p style="position:absolute;top:49px;left:550px;white-space:nowrap" class="ft91"><b>SFS 2006:289</b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft90"> n�r personen i fr�ga �r eller har varit innehavare av en betydande �gar-</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft93">andel i samtliga eller n�got av f�retagen i intressegemenskap eller �r eller<br/>har varit anst�lld eller r�dgivare i samtliga eller n�got av dessa f�retag,</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft90"> n�r personen i fr�ga inte ger tillr�ckliga garantier f�r att vara opartisk</p> <p style="position:absolute;top:121px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft90">vid avg�randet av det eller de sp�rsm�l det g�ller.</p> <p style="position:absolute;top:139px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft90">4. Det skall uppr�ttas en f�rteckning �ver personer som skall best� av alla</p> <p style="position:absolute;top:156px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft93">oberoende personer som �r utsedda av de avtalsslutande staterna. Varje av-<br/>talsslutande stat skall d�rf�r utse fem personer och underr�tta generalsekre-<br/>teraren f�r Europeiska gemenskapernas r�d om detta.</p> <p style="position:absolute;top:209px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft90">Dessa personer skall vara medborgare i en avtalsslutande stat och vara bo-</p> <p style="position:absolute;top:227px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft93">satta i konventionens territoriella till�mpningsomr�de. De skall vara sakkun-<br/>niga och oberoende.</p> <p style="position:absolute;top:262px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft90">De avtalsslutande staterna kan g�ra �ndringar i f�rteckningen enligt f�rsta</p> <p style="position:absolute;top:280px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft93">stycket. I detta fall skall meddelande om �ndringarna utan dr�jsm�l ske till<br/>Europeiska gemenskapernas r�d.</p> <p style="position:absolute;top:315px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft90">5. De f�retr�dare och oberoende personer som utses enligt punkt 1 v�ljer</p> <p style="position:absolute;top:333px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft93">en ordf�rande fr�n den f�rteckning som avses i punkt 4, utan att det p�verkar<br/>varje ber�rd beh�rig myndighets r�tt att mots�tta sig att den s�lunda valda<br/>oberoende personen utses i n�got av de fall som avses i punkt 3.</p> <p style="position:absolute;top:386px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft90">Ordf�randen skall inneha de kvalifikationer som kr�vs f�r att inneha det</p> <p style="position:absolute;top:403px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft93">h�gsta domar�mbetet i sitt hemland eller vara en erk�nt duglig praktiserande<br/>jurist.</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft90">6. Ledam�terna i r�dgivande kommitt�n skall ha tystnadsplikt vad g�ller</p> <p style="position:absolute;top:456px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft93">de f�rh�llanden som kommer till deras k�nnedom genom f�rfarandet. De av-<br/>talsslutande staterna skall anta alla n�dv�ndiga best�mmelser f�r att be-<br/>straffa varje brott mot tystnadsplikten. De skall informera Europeiska ge-<br/>menskapernas kommission om de �tg�rder som vidtagits. Europeiska ge-<br/>menskapernas kommission skall informera �vriga avtalsslutande stater.</p> <p style="position:absolute;top:545px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft90">7. De avtalsslutande staterna skall vidta alla n�dv�ndiga �tg�rder f�r att</p> <p style="position:absolute;top:562px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft93">r�dgivande kommitt�n skall kunna sammantr�da utan dr�jsm�l n�r �renden<br/>h�nskjutits till den.</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft92"><i>Artikel 10</i></p> <p style="position:absolute;top:651px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft90">1. S�vitt avser det f�rfarande som avses i artikel 7 kan de ber�rda f�reta-</p> <p style="position:absolute;top:668px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft93">gen i intressegemenskap till r�dgivande kommitt�n l�mna alla upplysningar<br/>och allt bevismaterial eller alla handlingar som enligt deras uppfattning san-<br/>nolikt kan komma till anv�ndning f�r att fatta ett beslut. F�retagen och de<br/>beh�riga myndigheterna i de ber�rda avtalsslutande staterna skall efter-<br/>komma varje beg�ran fr�n r�dgivande kommitt�n om upplysningar, bevis-<br/>material eller handlingar. Detta inneb�r dock inte att de beh�riga myndighe-<br/>terna i de avtalsslutande staterna �r skyldiga att </p> <p style="position:absolute;top:792px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft90">a) vidta f�rvaltnings�tg�rder som avviker fr�n intern lagstiftning eller</p> <p style="position:absolute;top:810px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft90">vedertagen administrativ praxis,</p> <p style="position:absolute;top:827px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft90">b) l�mna upplysningar som inte �r tillg�ngliga enligt intern lagstiftning el-</p> <p style="position:absolute;top:845px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft90">ler inom ramen f�r vedertagen administrativ praxis,</p> <p style="position:absolute;top:863px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft90">c) l�mna upplysningar som skulle r�ja aff�rshemlighet, industri-, handels-</p> <p style="position:absolute;top:880px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft93">eller yrkeshemlighet eller i n�ringsverksamhet nyttjat f�rfaringss�tt eller<br/>upplysningar, vilkas �verl�mnande skulle strida mot allm�nna h�nsyn (ordre<br/>public).</p> </div> <div id="page10-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft100">10</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft101"><b>SFS 2006:289</b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft100">2. Varje f�retag i intressegemenskap kan p� egen beg�ran inst�lla sig eller</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft103">f�retr�das inf�r r�dgivande kommitt�n. P� kommitt�ns beg�ran skall varje<br/>f�retag i intressegemenskap inst�lla sig eller l�ta sig f�retr�das inf�r kom-<br/>mitt�n. </p> <p style="position:absolute;top:148px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft102"><i>Artikel 11</i></p> <p style="position:absolute;top:174px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft100">1. Den r�dgivande kommitt� som avses i artikel 7 skall yttra sig senast sex</p> <p style="position:absolute;top:192px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft100">m�nader fr�n dagen d� �rendet h�nsk�ts till den. </p> <p style="position:absolute;top:209px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft103">Den r�dgivande kommitt�n skall grunda sitt yttrande p� artikel 4.<br/>2. Den r�dgivande kommitt�n skall anta sitt yttrande med enkel majoritet.</p> <p style="position:absolute;top:245px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft103">De ber�rda beh�riga myndigheterna kan komma �verens om ytterligare reg-<br/>ler f�r f�rfarandet. </p> <p style="position:absolute;top:280px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft100">3. Kostnaderna f�r den r�dgivande kommitt�ns arbete skall med undantag</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft103">av de kostnader som f�retagen i intressegemenskap �dragit sig f�rdelas<br/>j�mnt mellan de ber�rda avtalsslutande staterna.</p> <p style="position:absolute;top:360px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft102"><i>Artikel 12</i></p> <p style="position:absolute;top:386px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft100">1. De beh�riga myndigheter som deltar i f�rfarandet enligt artikel 7 skall</p> <p style="position:absolute;top:404px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft103">p� grundval av best�mmelserna i artikel 4 enh�lligt fatta ett beslut f�r att un-<br/>danr�ja dubbelbeskattningen inom sex m�nader efter det att den r�dgivande<br/>kommitt�n har avgivit sitt yttrande. </p> <p style="position:absolute;top:457px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft100">De beh�riga myndigheterna kan fatta ett beslut som avviker fr�n den r�d-</p> <p style="position:absolute;top:474px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft103">givande kommitt�ns yttrande. Om de inte kan uppn� enighet om detta �r de<br/>skyldiga att handla i enlighet med yttrandet. </p> <p style="position:absolute;top:510px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft100">2. De beh�riga myndigheterna kan enas om att offentligg�ra beslutet en-</p> <p style="position:absolute;top:527px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft100">ligt punkt 1 under f�ruts�ttning att de ber�rda f�retagen samtycker till det.</p> <p style="position:absolute;top:572px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft102"><i>Artikel 13</i></p> <p style="position:absolute;top:598px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft100">Den omst�ndigheten att de avtalsslutande staterna har fattat ett slutgiltigt</p> <p style="position:absolute;top:616px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft103">beslut om beskattningen av inkomster som h�rr�r fr�n en transaktion mellan<br/>f�retag i intressegemenskap hindrar inte att f�rfarandena enligt artiklarna 6<br/>och 7 utnyttjas.</p> <p style="position:absolute;top:696px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft102"><i>Artikel 14</i></p> <p style="position:absolute;top:722px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft100">Vid till�mpningen av denna konvention anses dubbelbeskattningen av</p> <p style="position:absolute;top:740px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft100">vinster vara undanr�jd</p> <p style="position:absolute;top:757px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft100">a) om inkomsterna tas med i ber�kningen av de skattepliktiga inkomsterna</p> <p style="position:absolute;top:775px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft100">i endast en stat, eller</p> <p style="position:absolute;top:793px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft100">b) om den skatt som p�f�rs dessa inkomster i en stat minskas med ett be-</p> <p style="position:absolute;top:810px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft100">lopp som �r lika stort som den skatt som p�f�rs i den andra staten.</p> </div> <div id="page11-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:651px;white-space:nowrap" class="ft110">11</p> <p style="position:absolute;top:49px;left:550px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>SFS 2006:289</b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110">Kapitel 3</p> <p style="position:absolute;top:74px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110">Slutbest�mmelser</p> <p style="position:absolute;top:119px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft112"><i>Artikel 15</i></p> <p style="position:absolute;top:145px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft110">Denna konvention p�verkar inte de mer omfattande f�rpliktelser f�r att</p> <p style="position:absolute;top:162px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft113">undanr�ja dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan f�retag i in-<br/>tressegemenskap som f�ljer av andra konventioner som de avtalsslutande<br/>staterna har slutit eller kommer att sluta eller av dessa staters interna lagstift-<br/>ning.</p> <p style="position:absolute;top:260px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft112"><i>Artikel 16</i></p> <p style="position:absolute;top:286px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft110">1. Det territoriella till�mpningsomr�det f�r denna konvention �r det som</p> <p style="position:absolute;top:304px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft113">fastst�lls i artikel 227.1 i F�rdraget om uppr�ttandet av Europeiska ekono-<br/>miska gemenskapen, utan att det p�verkar till�mpningen av punkt 2 i denna<br/>artikel.</p> <p style="position:absolute;top:357px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft113">2. Denna konvention skall inte till�mpas p� <br/> de franska territorier som anges i bilaga IV till F�rdraget om uppr�ttan-</p> <p style="position:absolute;top:392px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110">det av Europeiska ekonomiska gemenskapen,</p> <p style="position:absolute;top:410px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft110"> F�r�arna och Gr�nland.</p> <p style="position:absolute;top:455px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft112"><i>Artikel 17</i></p> <p style="position:absolute;top:481px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft110">Denna konvention skall ratificeras av de avtalsslutande staterna. Ratifika-</p> <p style="position:absolute;top:498px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft113">tionsinstrumenten skall deponeras hos generalsekreteraren f�r Europeiska<br/>gemenskapernas r�d.</p> <p style="position:absolute;top:561px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft112"><i>Artikel 18</i></p> <p style="position:absolute;top:587px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft110">Denna konvention tr�der i kraft den f�rsta dagen i den tredje m�nad som</p> <p style="position:absolute;top:604px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft113">f�ljer efter det att det sista ratifikationsinstrumentet har deponerats. Den<br/>skall till�mpas p� de f�rfaranden enligt artikel 6.1 som inleds efter ikrafttr�-<br/>dandet.</p> <p style="position:absolute;top:685px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft112"><i>Artikel 19</i></p> <p style="position:absolute;top:711px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft110">Generalsekreteraren f�r Europeiska gemenskapernas r�d skall till signa-</p> <p style="position:absolute;top:728px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110">t�rstaterna anm�la</p> <p style="position:absolute;top:746px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft113">a) deponeringen av varje ratifikationsinstrument,<br/>b) datum f�r denna konventions ikrafttr�dande,<br/>c) f�rteckningen med oberoende personer som utses av de avtalsslutande</p> <p style="position:absolute;top:799px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft113">staterna i enlighet med artikel 9.4 samt de �ndringar som g�rs i f�rteck-<br/>ningen.</p> </div> <div id="page12-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft120">12</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft121"><b>SFS 2006:289</b></p> <p style="position:absolute;top:941px;left:498px;white-space:nowrap" class="ft122">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft122">Elanders Gotab, Stockholm 2006</p> <p style="position:absolute;top:50px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft123"><i>Artikel 20</i></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft122">9 </p> <p style="position:absolute;top:76px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft120">Denna konvention ing�s f�r en period av fem �r. Den skall f�rl�ngas med</p> <p style="position:absolute;top:94px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft126">ytterligare fem �r i taget s�vida inte en avtalsslutande stat senast sex m�na-<br/>der f�re utg�ngen av den innevarande fem�rsperioden skriftligen underr�ttar<br/>generalsekreteraren f�r Europeiska unionens r�d att staten mots�tter sig<br/>detta.</p> <p style="position:absolute;top:192px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft123"><i>Artikel 21</i></p> <p style="position:absolute;top:218px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft120">Varje avtalsslutande stat kan n�r som helst beg�ra en �versyn av konven-</p> <p style="position:absolute;top:235px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft126">tionen. I s�dant fall skall en konferens f�r �versyn sammankallas av ordf�-<br/>randen f�r Europeiska gemenskapernas r�d.</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft123"><i>Artikel 22</i></p> <p style="position:absolute;top:324px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft120">Denna konvention, som �r uppr�ttad i ett enda original p� danska, engel-</p> <p style="position:absolute;top:341px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft126">ska, franska, grekiska, irl�ndska, italienska, nederl�ndska, portugisiska,<br/>spanska och tyska spr�ken, vilka samtliga tio texter �r lika giltiga, skall de-<br/>poneras i arkiven hos Europeiska gemenskapernas r�ds generalsekretariat.<br/>Generalsekreteraren skall �verl�mna en bestyrkt kopia till var och en av re-<br/>geringarna i signat�rstaterna.</p> <p style="position:absolute;top:916px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft124">9 Artikel 20 har erh�llit denna lydelse genom protokollet den 25 maj 1999.</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1999:1211) om konvention om
undanr�jande av dubbelbeskattning vid justering
av inkomst mellan f�retag i intressegemenskap;

utf�rdad den 12 april 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 1 � lagen (1999:1211) om konven-

tion om undanr�jande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan
f�retag i intressegemenskap och bilagan till lagen skall ha f�ljande lydelse.

1 �

2 Konventionen av den 23 juli 1990 om undanr�jande av dubbelbeskatt-

ning vid justering av inkomst mellan f�retag i intressegemenskap

3, �ndrad

dels genom konventionen av den 21 december 1995 om Republiken �sterri-
kes, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till n�mnda
konvention

4, dels genom protokollet den 25 maj 1999 om �ndring av

n�mnda konvention

5, dels genom konventionen av den 8 december 2004 om

Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republi-
ken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Mal-
tas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens
anslutning till n�mnda konvention

6, skall g�lla som lag h�r i landet. Den

svenska texten till konventionen av den 23 juli 1990 i dess nuvarande ly-
delse framg�r av bilaga till denna lag.

Denna lag tr�der i kraft den 1 september 2006.

P� regeringens v�gnar

P�R NUDER

Ingela Willfors
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2005/06:94, bet. 2005/06:SkU24, rskr. 2005/06:204.

2 Senaste lydelse 2003:760.

3 EGT L 225, 20.8.1990, s. 10 (Celex 41990A0436).

4 EGT C 26, 31.1.1996, s. 1 (Celex 41996A0331(01)).

5 EGT C 202, 16.7.1999, s. 1 (Celex 41999A0716(01)).

6 EUT C 160, 30.6.2005, s. 1 (Celex C2005/160/01).

SFS 2006:289

Utkom fr�n trycket
den 9 maj 2006

background image

2

SFS 2006:289

Bilaga

Konvention
om undanr�jande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst
mellan f�retag i intressegemenskap

De h�ga avtalsslutande parterna i f�rdraget om Europeiska ekonomiska ge-
menskapen,

har enats om f�ljande.

Kapitel 1

Konventionens till�mpningsomr�de

Artikel 1

1. Denna konvention skall till�mpas i de fall d� inkomst som f�rv�rvas av

ett f�retag i en avtalsslutande stat �ven ing�r eller sannolikt kommer att ing�
i den skattepliktiga inkomst som f�rv�rvas av ett f�retag i en annan avtals-
slutande stat p� grund av att de principer som anges i artikel 4 och som till-
l�mpas direkt eller genom motsvarande best�mmelser i den ber�rda statens
lagstiftning inte f�ljs.

2. Vid till�mpningen av denna konvention skall ett fast driftst�lle som ett

f�retag i en avtalsslutande stat har i en annan avtalsslutande stat anses som
ett f�retag i den stat d�r det �r bel�get.

3. Punkt 1 till�mpas �ven i fall d� n�got av de ber�rda f�retagen redovisar

f�rlust i st�llet f�r vinst.

Artikel 2

1. Denna konvention skall till�mpas p� inkomstskatter.
2.

7 De f�r n�rvarande utg�ende skatter, p� vilka konventionen skall till�m-

pas, �r s�rskilt:

a) I Belgien:
 imp�t des personnes physiques/personenbelasting,
 imp�ts des soci�t�s/vennootschapsbelasting,
 imp�ts des personnes morales/rechtspersonenbelasting,
 imp�ts des non-r�sidents/belasting der niet-verblijfhouders,
 taxe communale et taxe dagglom�ration additionnelles � limp�t des

personnes physiques/aanvullende gemeentebelasting en agglome ratiebe-
lasting op de personenbelasting.

b) I Republiken Tjeckien:
 dan� z pr��jmu� fyzicky�ch osob,
 dan� z pr��jmu� pr�vnicky�ch osob.
c) I Danmark:
 indkomstskat til staten,
 den kommunale indkomstskat,

7 Artikel 2.2 har erh�llit denna lydelse genom konventionen den 8 december 2004.

background image

3

SFS 2006:289

 den amtskommunale indkomstskat.
d) I F�rbundsrepubliken Tyskland:
 Einkommensteuer,
 K�rperschaftsteuer,
 Gewerbesteuer, i den utstr�ckning som denna skatt grundas p� inkomst

av handel.

e) I Republiken Estland:
 tulumaks.
f) I Grekland:
 foros eisodimatos fysikon prosopon,
 foros eisodimatos nomikon prosopon,
 eisfora yper ton epicheiriseon ydrefsis kai apochetefsis.
g) I Spanien:
 Impuesto sobre la Renta de las Personas F�sicas,
 Impuesto sobre Sociedades,
 Impuesto sobre la Renta de no Residentes.
h) I Frankrike:
 imp�t sur le revenu,
 imp�t sur les soci�t�s.
i) I Irland:
 Income tax,
 Corporation tax.
j) I Italien:
 imposta sul reddito delle persone fisiche,
 imposta sul reddito delle societ�,
 imposta regionale sulle attivit� produttive.
k) I Republiken Cypern:
 Uqoy Eirodlasoy,
 jsajsg Eiruoq cia sgm �Altma sgy Dglojqasay.
l) I Republiken Lettland:
 uzn,e�mumu iena�kuma nodoklis,
 iedz1�vota�ju iena�kuma nodoklis.
m) I Republiken Litauen:
 Gyventojs pajams mokestis,
 Pelno mokestis.
n) I Luxemburg:
 imp�t sur le revenu des personnes physiques,
 imp�t sur le revenu des collectivit�s,
 imp�t commercial dans la mesure o� cet imp�t est assis sur les b�n�fices

dexploitation.

o) I Republiken Ungern:
 szem�lyi j�vedelemad�,
 t�rsas�gi ad�,
 osztal�kad�.
p) I Republiken Malta:
 taxxa fuq 1 income.
q) I Nederl�nderna:
 inkomstenbelasting,
 vennootschapsbelasting.

background image

4

SFS 2006:289

r) I �sterrike:
 Einkommensteuer,
 K�rperschaftsteuer.
s) I Republiken Polen:
 podatek dochodowy od os�b fizycznych,
 podatek dochodowy od os�b prawnych.
t) I Portugal:
 imposto sobre o rendimento das pessoas singulares,
 imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas,
 decrama para os municipios sobre o imposto sobre o rendimento das

pessoas colectivas.

u) I Republiken Slovenien:
 dohodnina,
 davek od dobic�ka pravnih oseb.
v) I Republiken Slovakien:
 dan� z pr�jmov pr�vnicky�ch os�b,
 dan� z pr�jmov fyzicky�ch os�b.
w) I Finland:
 valtion tuloverot/de statliga inkomstskatterna,
 yhteis�jen tulovero/inkomstskatten f�r samfund,
 kunnallisvero/kommunalskatten,
 kirkollisvero/kyrkoskatten,
 korkotulon l�hdevero/k�llskatten � r�nteinkomst,
 rajoitetusti verovelvollisen l�hdevero/k�llskatten f�r begr�nsat skatt-

skyldig.

x) I Sverige:
 statlig inkomstskatt,
 kupongskatt,
 kommunal inkomstskatt.
y) I F�renade kungariket:
 income tax,
 corporation tax.
3. Konventionen till�mpas �ven p� skatter av samma eller i huvudsak lik-

artat slag, som efter undertecknandet av konventionen p�f�rs vid sidan av el-
ler i st�llet f�r de f�r n�rvarande utg�ende skatterna. De beh�riga myndighe-
terna i de avtalsslutande staterna skall meddela varandra �ndringar som
gjorts i respektive skattelagstiftning.

background image

5

SFS 2006:289

Kapitel 2

Allm�nna best�mmelser

Avsnitt 1
Definitioner

Artikel 3

1.

8 Vid till�mpningen av denna konvention avses med uttrycket beh�rig

myndighet f�ljande:

 I Belgien:
Le ministre des finances eller hans befullm�ktigade ombud,
De Minister van Financi�n eller hans befullm�ktigade ombud.
 I Republiken Tjeckien:
Ministr financ� eller hans befullm�ktigade ombud.
 I Danmark:
Skatteministern eller hans befullm�ktigade ombud.
 I F�rbundsrepubliken Tyskland:
Der Bundesminister der Finanzen eller hans befullm�ktigade ombud.
 I Republiken Estland:
Rahandusminister eller hans befullm�ktigade ombud.
 I Grekland:
O Ypoyrgos ton Oikonomikon eller hans befullm�ktigade ombud.
 I Spanien:
El Ministro de Econom�a eller hans befullm�ktigade ombud.
 I Frankrike:
Le ministre charg� du budget eller hans befullm�ktigade ombud.
 I Irland:
The Revenue Commissioners eller deras befullm�ktigade ombud.
 I Italien:
Il Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali eller hans befullm�kti-

gade ombud.

 I Republiken Cypern:
O Tpotqc Oijomolijx�m eller hans befullm�ktigade ombud.
 I Republiken Lettland:
Valsts ien,e�mumu dienests.
 I Republiken Litauen:
Finansu ministras eller hans befullm�ktigade ombud.
 I Luxemburg:
Le ministre des finances eller hans befullm�ktigade ombud.
 I Republiken Ungern:
a p�nz�gyminiszter eller hans befullm�ktigade ombud.
 I Republiken Malta:
il-Ministru responsabbli gh

� all-finanzi eller hans befullm�ktigade ombud.

 I Nederl�nderna:
De Minister van Financi�n eller hans befullm�ktigade ombud.
 I �sterrike:

8 Artikel 3.1 har erh�llit denna lydelse genom konventionen den 8 december 2004.

background image

6

SFS 2006:289

Der Bundesminister f�r Finanzen eller en befullm�ktigad f�retr�dare.
 I Republiken Polen:
Minister Finans�w eller hans befullm�ktigade ombud.
 I Portugal:
O Ministro das Finan�as eller hans befullm�ktigade ombud.
 I Republiken Slovenien:
Ministrstvo za finance eller hans befullm�ktigade ombud.
 I Republiken Slovakien:
Minister financi� eller hans befullm�ktigade ombud.
 I Finland:
Valtiovarainministeri� eller dettas befullm�ktigade ombud,
Finansministeriet eller dettas befullm�ktigade ombud.
 I Sverige:
Finansministern eller dennes befullm�ktigade ombud.
 I F�renade kungariket:
The Commissioners of Inland Revenue eller deras befullm�ktigade om-

bud.

2. S�vida inte sammanhanget f�ranleder annat skall varje uttryck som inte

definierats i konventionen ha den betydelse som uttrycket har i det avtal om
undvikande av dubbelbeskattning som de ber�rda staterna har ing�tt.

Avsnitt 2

Principer som till�mpas vid justering av inkomst mellan f�retag i intresse-
gemenskap och vid best�mmandet av inkomst h�nf�rlig till fasta driftst�llen

Artikel 4

Vid till�mpningen av denna konvention skall f�ljande principer till�mpas:
1. I fall d�
a) ett f�retag i en avtalsslutande stat direkt eller indirekt deltar i ledningen

eller kontrollen av ett f�retag i en annan avtalsslutande stat eller �ger del i
detta f�retags kapital, eller

b) samma personer direkt eller indirekt deltar i ledningen eller kontrollen

av s�v�l ett f�retag i en avtalsslutande stat som ett f�retag i en annan avtals-
slutande stat eller �ger del i b�da dessa f�retags kapital iakttas f�ljande:

Om mellan f�retagen i fr�ga om handelsf�rbindelser eller finansiella f�r-

bindelser avtalas eller f�reskrivs villkor, som avviker fr�n dem som skulle
ha avtalats mellan av varandra oberoende f�retag, f�r all inkomst som utan
s�dana villkor skulle ha tillkommit det ena f�retaget men som p� grund av
villkoren i fr�ga inte tillkommit detta f�retag inr�knas i detta f�retags in-
komst och beskattas i �verensst�mmelse d�rmed.

2. Om ett f�retag i en avtalsslutande stat bedriver r�relse i en annan av-

talsslutande stat fr�n ett d�r bel�get fast driftst�lle, h�nf�rs till det fasta drift-
st�llet den inkomst som det kan antas att driftst�llet skulle ha f�rv�rvat, om
det varit ett frist�ende f�retag, som bedrivit verksamhet av samma eller lik-
nande slag under samma eller liknande villkor och sj�lvst�ndigt avslutat af-
f�rer med det f�retag till vilket driftst�llet h�r.

background image

7

SFS 2006:289

Artikel 5

Om en avtalsslutande stat avser att justera ett f�retags inkomst i enlighet

med de principer som anges i artikel 4, skall den i god tid meddela f�retaget
om detta och ge f�retaget tillf�lle att underr�tta det andra f�retaget s� att det
i sin tur kan underr�tta den andra avtalsslutande staten.

Den avtalsslutande stat som l�mnar ett s�dant meddelande skall emellertid

inte f�rhindras att genomf�ra den planerade justeringen.

Om b�da f�retagen och den andra avtalsslutande staten godtar justeringen

efter att ha blivit underr�ttade skall artiklarna 6 och 7 inte till�mpas.

Avsnitt 3

�msesidig �verenskommelse och skiljemannaf�rfarande

Artikel 6

1. Om i ett fall d�r denna konvention skall till�mpas ett f�retag anser att

de principer som anges i artikel 4 inte har iakttagits kan f�retaget, utan att
detta p�verkar f�retagets r�tt att anv�nda sig av de r�ttsmedel som finns i de
avtalsslutande staternas interna r�ttsordning, l�gga fram saken f�r den beh�-
riga myndigheten i den avtalsslutande stat d�r f�retaget eller dess fasta drift-
st�lle �r bel�get. Saken skall l�ggas fram inom tre �r efter den f�rsta anm�-
lan av den �tg�rd som medf�r eller sannolikt kan medf�ra dubbelbeskattning
enligt artikel 1.

F�retaget skall samtidigt till den beh�riga myndigheten uppge vilka andra

avtalsslutande stater som kan vara ber�rda av �rendet. Den beh�riga myn-
digheten skall utan dr�jsm�l underr�tta de beh�riga myndigheterna i dessa
andra avtalsslutande stater.

2. Om den beh�riga myndigheten finner inv�ndningen grundad men inte

sj�lv kan f� till st�nd en tillfredsst�llande l�sning, skall myndigheten s�ka
l�sa saken genom �msesidig �verenskommelse med den beh�riga myndig-
heten i n�gon annan ber�rd avtalsslutande stat, i syfte att undanr�ja dubbel-
beskattning i enlighet med de principer som anges i artikel 4. �verenskom-
melse som tr�ffas genomf�rs utan hinder av tidsgr�nser i de ber�rda avtals-
slutande staternas interna lagstiftning.

Artikel 7

1. Om de ber�rda beh�riga myndigheterna inte lyckas uppn� en uppg�-

relse f�r att undanr�ja den dubbelbeskattning till vilken h�nvisning sker i ar-
tikel 6 inom tv� �r fr�n den dag fallet f�r f�rsta g�ngen lades fram f�r den
ena beh�riga myndigheten, skall en r�dgivande kommitt� inr�ttas som f�r i
uppdrag att yttra sig i dubbelbeskattningsfr�gan.

F�retagen kan anv�nda de r�ttsmedel som finns enligt de ber�rda avtals-

slutande staternas interna lagstiftning. Om saken emellertid har h�nvisats till
domstol b�rjar tv��rsfristen enligt f�rsta stycket att l�pa fr�n den dag d� do-
men i h�gsta instans meddelades.

background image

8

SFS 2006:289

2. Utan hinder av att saken lagts fram f�r den r�dgivande kommitt�n, f�r

en avtalsslutande stat inleda eller fullf�lja vidtagna r�ttsliga �tg�rder eller
administrativa f�rfaranden i fallet i fr�ga.

3. Om den beh�riga myndigheten i en avtalsslutande stat enligt den in-

terna lagstiftningen inte kan avvika fr�n ett beslut av sina r�ttsliga organ,
skall punkt 1 endast till�mpas om f�retaget i intressegemenskap i denna stat
har l�tit tiden f�r �verklagande l�pa ut eller �terkallat �verklagandet f�re be-
slutet. Denna punkt �r inte till�mplig p� �verklaganden som g�ller andra f�r-
h�llanden �n dem som avses i artikel 6.

4. De beh�riga myndigheterna kan i samr�d med de ber�rda f�retagen i

intressegemenskap komma �verens om att bortse fr�n de tidsfrister som
anges under punkt 1.

5. Om best�mmelserna i punkterna 14 inte till�mpas, skall de r�ttigheter

som varje f�retag i intressegemenskap har enligt artikel 6 f�rbli oinskr�nkta.

Artikel 8

1. Den beh�riga myndigheten i en avtalsslutande stat �r inte skyldig att in-

leda ett f�rfarande om �msesidig �verenskommelse eller att inr�tta en r�d-
givande kommitt� som avses i artikel 7, om det till f�ljd av ett r�ttsligt eller
administrativt f�rfarande slutgiltigt fastsl�s att ett av de ber�rda f�retagen
kan komma att tr�ffas av allvarliga p�f�ljder p� grund av handlingar som
medf�r justering av inkomst enligt artikel 4.

2. Om ett r�ttsligt eller administrativt f�rfarande f�r att avg�ra om ett av

de ber�rda f�retagen genom handlingar som medf�r justering av inkomst en-
ligt artikel 4 kan komma att tr�ffas av allvarliga p�f�ljder p�g�r samtidigt
med ett av de f�rfaranden som avses i artiklarna 6 och 7 kan de beh�riga
myndigheterna skjuta upp dessa senare f�rfaranden tills det r�ttsliga eller ad-
ministrativa f�rfarandet �r avslutat.

Artikel 9

1. Den r�dgivande kommitt� som avses i artikel 7.1 skall, f�rutom ordf�-

randen, best� av

 tv� f�retr�dare f�r varje ber�rd beh�rig myndighet. Antalet kan dock i

samr�d med de beh�riga myndigheterna begr�nsas till en,

 ett j�mnt antal oberoende personer som enh�lligt utses av de ber�rda be-

h�riga myndigheterna bland de personer som f�rekommer i f�rteckningen
enligt punkt 4, eller, i annat fall, genom lottning.

2. N�r de oberoende personerna utses skall samtidigt en suppleant utses

f�r var och en av dem i enlighet med reglerna f�r utseende av de oberoende
personerna f�r det fall de oberoende personerna skulle vara f�rhindrade att
ut�va sina �ligganden.

3. Vid lottning kan varje beh�rig myndighet mots�tta sig att en oberoende

person utses under s�dana omst�ndigheter som i f�rv�g �verenskommits
mellan de beh�riga myndigheterna samt i n�gon av f�ljande situationer:

 n�r personen i fr�ga �r anst�lld hos n�gon av de ber�rda skattef�rvalt-

ningarna eller utf�r uppgifter f�r n�gon av dessa f�rvaltningars r�kning,

background image

9

SFS 2006:289

 n�r personen i fr�ga �r eller har varit innehavare av en betydande �gar-

andel i samtliga eller n�got av f�retagen i intressegemenskap eller �r eller
har varit anst�lld eller r�dgivare i samtliga eller n�got av dessa f�retag,

 n�r personen i fr�ga inte ger tillr�ckliga garantier f�r att vara opartisk

vid avg�randet av det eller de sp�rsm�l det g�ller.

4. Det skall uppr�ttas en f�rteckning �ver personer som skall best� av alla

oberoende personer som �r utsedda av de avtalsslutande staterna. Varje av-
talsslutande stat skall d�rf�r utse fem personer och underr�tta generalsekre-
teraren f�r Europeiska gemenskapernas r�d om detta.

Dessa personer skall vara medborgare i en avtalsslutande stat och vara bo-

satta i konventionens territoriella till�mpningsomr�de. De skall vara sakkun-
niga och oberoende.

De avtalsslutande staterna kan g�ra �ndringar i f�rteckningen enligt f�rsta

stycket. I detta fall skall meddelande om �ndringarna utan dr�jsm�l ske till
Europeiska gemenskapernas r�d.

5. De f�retr�dare och oberoende personer som utses enligt punkt 1 v�ljer

en ordf�rande fr�n den f�rteckning som avses i punkt 4, utan att det p�verkar
varje ber�rd beh�rig myndighets r�tt att mots�tta sig att den s�lunda valda
oberoende personen utses i n�got av de fall som avses i punkt 3.

Ordf�randen skall inneha de kvalifikationer som kr�vs f�r att inneha det

h�gsta domar�mbetet i sitt hemland eller vara en erk�nt duglig praktiserande
jurist.

6. Ledam�terna i r�dgivande kommitt�n skall ha tystnadsplikt vad g�ller

de f�rh�llanden som kommer till deras k�nnedom genom f�rfarandet. De av-
talsslutande staterna skall anta alla n�dv�ndiga best�mmelser f�r att be-
straffa varje brott mot tystnadsplikten. De skall informera Europeiska ge-
menskapernas kommission om de �tg�rder som vidtagits. Europeiska ge-
menskapernas kommission skall informera �vriga avtalsslutande stater.

7. De avtalsslutande staterna skall vidta alla n�dv�ndiga �tg�rder f�r att

r�dgivande kommitt�n skall kunna sammantr�da utan dr�jsm�l n�r �renden
h�nskjutits till den.

Artikel 10

1. S�vitt avser det f�rfarande som avses i artikel 7 kan de ber�rda f�reta-

gen i intressegemenskap till r�dgivande kommitt�n l�mna alla upplysningar
och allt bevismaterial eller alla handlingar som enligt deras uppfattning san-
nolikt kan komma till anv�ndning f�r att fatta ett beslut. F�retagen och de
beh�riga myndigheterna i de ber�rda avtalsslutande staterna skall efter-
komma varje beg�ran fr�n r�dgivande kommitt�n om upplysningar, bevis-
material eller handlingar. Detta inneb�r dock inte att de beh�riga myndighe-
terna i de avtalsslutande staterna �r skyldiga att

a) vidta f�rvaltnings�tg�rder som avviker fr�n intern lagstiftning eller

vedertagen administrativ praxis,

b) l�mna upplysningar som inte �r tillg�ngliga enligt intern lagstiftning el-

ler inom ramen f�r vedertagen administrativ praxis,

c) l�mna upplysningar som skulle r�ja aff�rshemlighet, industri-, handels-

eller yrkeshemlighet eller i n�ringsverksamhet nyttjat f�rfaringss�tt eller
upplysningar, vilkas �verl�mnande skulle strida mot allm�nna h�nsyn (ordre
public).

background image

10

SFS 2006:289

2. Varje f�retag i intressegemenskap kan p� egen beg�ran inst�lla sig eller

f�retr�das inf�r r�dgivande kommitt�n. P� kommitt�ns beg�ran skall varje
f�retag i intressegemenskap inst�lla sig eller l�ta sig f�retr�das inf�r kom-
mitt�n.

Artikel 11

1. Den r�dgivande kommitt� som avses i artikel 7 skall yttra sig senast sex

m�nader fr�n dagen d� �rendet h�nsk�ts till den.

Den r�dgivande kommitt�n skall grunda sitt yttrande p� artikel 4.
2. Den r�dgivande kommitt�n skall anta sitt yttrande med enkel majoritet.

De ber�rda beh�riga myndigheterna kan komma �verens om ytterligare reg-
ler f�r f�rfarandet.

3. Kostnaderna f�r den r�dgivande kommitt�ns arbete skall med undantag

av de kostnader som f�retagen i intressegemenskap �dragit sig f�rdelas
j�mnt mellan de ber�rda avtalsslutande staterna.

Artikel 12

1. De beh�riga myndigheter som deltar i f�rfarandet enligt artikel 7 skall

p� grundval av best�mmelserna i artikel 4 enh�lligt fatta ett beslut f�r att un-
danr�ja dubbelbeskattningen inom sex m�nader efter det att den r�dgivande
kommitt�n har avgivit sitt yttrande.

De beh�riga myndigheterna kan fatta ett beslut som avviker fr�n den r�d-

givande kommitt�ns yttrande. Om de inte kan uppn� enighet om detta �r de
skyldiga att handla i enlighet med yttrandet.

2. De beh�riga myndigheterna kan enas om att offentligg�ra beslutet en-

ligt punkt 1 under f�ruts�ttning att de ber�rda f�retagen samtycker till det.

Artikel 13

Den omst�ndigheten att de avtalsslutande staterna har fattat ett slutgiltigt

beslut om beskattningen av inkomster som h�rr�r fr�n en transaktion mellan
f�retag i intressegemenskap hindrar inte att f�rfarandena enligt artiklarna 6
och 7 utnyttjas.

Artikel 14

Vid till�mpningen av denna konvention anses dubbelbeskattningen av

vinster vara undanr�jd

a) om inkomsterna tas med i ber�kningen av de skattepliktiga inkomsterna

i endast en stat, eller

b) om den skatt som p�f�rs dessa inkomster i en stat minskas med ett be-

lopp som �r lika stort som den skatt som p�f�rs i den andra staten.

background image

11

SFS 2006:289

Kapitel 3

Slutbest�mmelser

Artikel 15

Denna konvention p�verkar inte de mer omfattande f�rpliktelser f�r att

undanr�ja dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan f�retag i in-
tressegemenskap som f�ljer av andra konventioner som de avtalsslutande
staterna har slutit eller kommer att sluta eller av dessa staters interna lagstift-
ning.

Artikel 16

1. Det territoriella till�mpningsomr�det f�r denna konvention �r det som

fastst�lls i artikel 227.1 i F�rdraget om uppr�ttandet av Europeiska ekono-
miska gemenskapen, utan att det p�verkar till�mpningen av punkt 2 i denna
artikel.

2. Denna konvention skall inte till�mpas p�
 de franska territorier som anges i bilaga IV till F�rdraget om uppr�ttan-

det av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

 F�r�arna och Gr�nland.

Artikel 17

Denna konvention skall ratificeras av de avtalsslutande staterna. Ratifika-

tionsinstrumenten skall deponeras hos generalsekreteraren f�r Europeiska
gemenskapernas r�d.

Artikel 18

Denna konvention tr�der i kraft den f�rsta dagen i den tredje m�nad som

f�ljer efter det att det sista ratifikationsinstrumentet har deponerats. Den
skall till�mpas p� de f�rfaranden enligt artikel 6.1 som inleds efter ikrafttr�-
dandet.

Artikel 19

Generalsekreteraren f�r Europeiska gemenskapernas r�d skall till signa-

t�rstaterna anm�la

a) deponeringen av varje ratifikationsinstrument,
b) datum f�r denna konventions ikrafttr�dande,
c) f�rteckningen med oberoende personer som utses av de avtalsslutande

staterna i enlighet med artikel 9.4 samt de �ndringar som g�rs i f�rteck-
ningen.

background image

12

SFS 2006:289

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Artikel 20

9

Denna konvention ing�s f�r en period av fem �r. Den skall f�rl�ngas med

ytterligare fem �r i taget s�vida inte en avtalsslutande stat senast sex m�na-
der f�re utg�ngen av den innevarande fem�rsperioden skriftligen underr�ttar
generalsekreteraren f�r Europeiska unionens r�d att staten mots�tter sig
detta.

Artikel 21

Varje avtalsslutande stat kan n�r som helst beg�ra en �versyn av konven-

tionen. I s�dant fall skall en konferens f�r �versyn sammankallas av ordf�-
randen f�r Europeiska gemenskapernas r�d.

Artikel 22

Denna konvention, som �r uppr�ttad i ett enda original p� danska, engel-

ska, franska, grekiska, irl�ndska, italienska, nederl�ndska, portugisiska,
spanska och tyska spr�ken, vilka samtliga tio texter �r lika giltiga, skall de-
poneras i arkiven hos Europeiska gemenskapernas r�ds generalsekretariat.
Generalsekreteraren skall �verl�mna en bestyrkt kopia till var och en av re-
geringarna i signat�rstaterna.

9 Artikel 20 har erh�llit denna lydelse genom protokollet den 25 maj 1999.

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.