SFS 1999:1211 Lag om konvention om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1999:1211) om konvention om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap / SFS 1999:1211 Lag om konvention om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap
991211.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft26{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft27{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft28{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft29{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft210{font-size:16px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft211{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft31{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft33{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft41{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft42{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft43{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft44{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft45{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft46{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft47{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft48{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft49{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft410{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft51{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft52{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft53{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft54{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft55{font-size:10px;font-family:Times;color:#000000;} .ft56{font-size:10px;font-family:Times;color:#000000;} .ft57{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft61{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft62{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft63{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft64{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft65{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft70{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft71{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft72{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft73{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft74{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft75{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft80{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft81{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft82{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft83{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft84{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft85{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft90{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft91{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft92{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft93{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft94{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft95{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft100{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft101{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft102{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft103{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft104{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft105{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft110{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft115{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft116{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft117{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft118{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft119{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft1110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft1111{font-size:12px;line-height:12px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft120{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft121{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:0px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:-17px;left:5px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:-12px;left:11px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>Lag<br/>om konvention om undanr�jande av <br/>dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan <br/>f�retag i intressegemenskap;</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:15px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:287px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 9 december 1999.</p> <p style="position:absolute;top:322px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:20px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:320px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:322px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs f�ljande.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:348px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>1 � </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:29px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:118px;white-space:nowrap" class="ft11">Konventionen av den 23 juli 1990 om undanr�jande av dubbel-</p> <p style="position:absolute;top:366px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">beskattning vid justering av inkomst mellan f�retag i intressegemenskap</p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:364px;left:519px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:366px;left:524px;white-space:nowrap" class="ft11">,</p> <p style="position:absolute;top:383px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft113">�ndrad genom konventionen av den 21 december 1995 om Konungariket<br/>Sveriges, Republiken �sterrikes och Republiken Finlands anslutning till<br/>konventionen om undanr�jande av dubbelbeskattning vid justering av in-<br/>komst mellan f�retag i intressegemenskap</p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:434px;left:331px;white-space:nowrap" class="ft15">3</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:436px;left:335px;white-space:nowrap" class="ft11">, skall g�lla som lag h�r i landet.</p> <p style="position:absolute;top:454px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft113">Den svenska texten till konventionen av den 23 juli 1990 i dess nuvarande<br/>lydelse framg�r av bilaga till denna lag.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:497px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>2 � </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:497px;left:118px;white-space:nowrap" class="ft11">Med allvarlig p�f�ljd i artikel 8 i konventionen av den 23 juli 1990 om</p> <p style="position:absolute;top:515px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft113">undanr�jande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan f�retag i<br/>intressegemenskap avses f�r svenskt vidkommande f�ngelse, b�ter eller ad-<br/>ministrativ sanktion. </p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:586px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna lag tr�der i kraft den dag regeringen best�mmer.</p> <p style="position:absolute;top:622px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:657px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">LENA HJELM-WALL�N</p> <p style="position:absolute;top:675px;left:316px;white-space:nowrap" class="ft113">BOSSE RINGHOLM<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:894px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18">1</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:895px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft110">Prop. 1998/99:118, bet. 1999/2000:SkU6, rskr. 1999/2000:41.</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:906px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18">2</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:908px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft110">EGT L 225, 20.8.1990, s. 10 (Celex 490A0436).</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18">3</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:921px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft110">EGT C 26, 31.1.1996, s. 1 (Celex 496A0331(01)).</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>SFS 1999:1211</b></p> <p style="position:absolute;top:201px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft114">Utkom fr�n trycket<br/>den 21 december 1999</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:86px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:52px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 1999:1211</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:89px;white-space:nowrap" class="ft23"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:577px;white-space:nowrap" class="ft24"><i>Bilaga</i></p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:96px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft210"><b>Konvention<br/>om undanr�jande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst <br/>mellan f�retag i intressegemenskap </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:166px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft211">De h�ga avtalsslutande parterna i f�rdraget om Europeiska ekonomiska ge-<br/>menskapen,</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:218px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">har enats om f�ljande.</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">Kapitel 1</p> <p style="position:absolute;top:289px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">Konventionens till�mpningsomr�de</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft23"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:334px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24"><i>Artikel 1</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:108px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:359px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">1. Denna konvention skall till�mpas i de fall d� inkomst som f�rv�rvas av</p> <p style="position:absolute;top:377px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft211">ett f�retag i en avtalsslutande stat �ven ing�r eller sannolikt kommer att ing�<br/>i den skattepliktiga inkomst som f�rv�rvas av ett f�retag i en annan avtals-<br/>slutande stat p� grund av att de principer som anges i artikel 4 och som till-<br/>l�mpas direkt eller genom motsvarande best�mmelser i den ber�rda statens<br/>lagstiftning, inte f�ljs.</p> <p style="position:absolute;top:465px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">2. Vid till�mpningen av denna konvention skall ett fast driftst�lle som ett</p> <p style="position:absolute;top:483px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft211">f�retag i en avtalsslutande stat har i en annan avtalsslutande stat anses som<br/>ett f�retag i den stat d�r det �r bel�get.</p> <p style="position:absolute;top:518px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">3. Punkt 1 till�mpas �ven i fall d� n�got av de ber�rda f�retagen redovisar</p> <p style="position:absolute;top:536px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">f�rlust i st�llet f�r vinst.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft23"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:581px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24"><i>Artikel 2</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:607px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft211">1. Denna konvention skall till�mpas p� inkomstskatter.<br/>2.</p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft25"> </p> <p style="position:absolute;top:622px;left:198px;white-space:nowrap" class="ft26">1</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:122px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:624px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21"> De f�r n�rvarande utg�ende skatter, p� vilka konventionen skall till�m-</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">pas, �r s�rskilt:</p> <p style="position:absolute;top:659px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft211">a) I Belgien:<br/> imp�t des personnes physiques/personenbelasting,<br/> imp�ts des soci�t�s/vennootschapsbelasting,<br/> imp�ts des personnes morales/rechtspersonenbelasting,<br/> imp�ts des non-r�sidents/belasting der niet-verblijfhouders,<br/> taxe communale et taxe dagglom�ration additionnelles � limp�t des</p> <p style="position:absolute;top:765px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft211">personnes physiques/aanvullende gemeentebelasting en agglome ratie-<br/>belasting op de personenbelasting.</p> <p style="position:absolute;top:801px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft211">b) I Danmark:<br/> selskabsskat,<br/> indkomstskat til staten,<br/> kommunale indkomstskat,<br/> amtskommunal indkomstskat,<br/> s�rlig indkomstskat,</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:126px;white-space:nowrap" class="ft27"> </p> <p style="position:absolute;top:921px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft27">1</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:128px;white-space:nowrap" class="ft28"> </p> <p style="position:absolute;top:923px;left:177px;white-space:nowrap" class="ft29"> Artikel 2.2 har erh�llit denna lydelse genom konventionen den 21 december 1995.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:131px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:658px;white-space:nowrap" class="ft31">3</p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft32"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:550px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>SFS 1999:1211</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:138px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft33"> kirkeskat,<br/> udbytesskat,<br/> renteskat,<br/> royaltyskat,<br/> frig�relsesafgift.<br/>c) I F�rbundsrepubliken Tyskland:<br/> Einkommensteuer,<br/> K�rperschaftsteuer,<br/> Gewerbesteuer, i den utstr�ckning som denna skatt grundas p� inkomst</p> <p style="position:absolute;top:210px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft31">av handel.</p> <p style="position:absolute;top:227px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft33">d) I Grekland:<br/> foros eisodimatos fysikon prosopon,<br/> foros eisodimatos nomikon prosopon,<br/> eisfora yper ton epicheiriseon ydrefsis kai apochetefsis.<br/>e) I Spanien:<br/> impuesto sobre la renta de las personas fiscas,<br/> impuesto sobre sociedades.<br/>f) I Frankrike:<br/> imp�t sur le revenu,<br/> imp�t sur les soci�t�s.<br/>g) I Irland:<br/> Income tax,<br/> Corporation tax.<br/>h) I Italien:<br/> imposta sul reddito delle persone fisiche,<br/> imposta sul reddito delle persone giuridiche,<br/> imposta locale sul redditi.<br/>i) I Luxemburg:<br/> imp�t sur le revenu des personnes physiques,<br/> imp�t sur le revenu des collectivit�s,<br/> imp�t commercial dans la mesure o� cet imp�t est assis sur les b�n�fices</p> <p style="position:absolute;top:598px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft31">dexploitation.</p> <p style="position:absolute;top:616px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft33">j) I Nederl�nderna:<br/> inkomstenbelasting,<br/> vennootschapsbelasting.<br/>k) I �sterrike:<br/> Einkommensteuer,<br/> K�rperschaftsteuer.<br/>l) I Portugal:<br/> imposto sobre o rendimento das pessoas singulares,<br/> imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas,<br/> decrama para os municipios sobre o imposto sobre o rendimento das</p> <p style="position:absolute;top:792px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft31">pessoas colectivas.</p> <p style="position:absolute;top:810px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft33">m) I Finland:<br/> valtion tuloverot/de statliga inkomstskatterna,<br/> yhteis�jen tulovero/inkomstskatten f�r samfund,<br/> kunnallisvero/kommunalskatten,<br/> kirkollisvero/kyrkoskatten,<br/> korkotulon l�hdevero/k�llskatten � r�nteinkomst,</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:143px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft41">4</p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:147px;white-space:nowrap" class="ft42"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:52px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>SFS 1999:1211</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:150px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft41"> rajoitetusti verovelvollisen l�hdevero/k�llskatten f�r begr�nsat skatt-</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft41">skyldig.</p> <p style="position:absolute;top:86px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft410">n) I Sverige:<br/> statlig inkomstskatt,<br/> kupongskatt,<br/> kommunal inkomstskatt,<br/> expansionsmedelsskatt.<br/>o) I F�renade kungariket:<br/> income tax,<br/> corporation tax.<br/>3. Konventionen till�mpas �ven p� skatter av samma eller i huvudsak lik-</p> <p style="position:absolute;top:245px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft410">artat slag, som efter undertecknandet av konventionen p�f�rs vid sidan av el-<br/>ler i st�llet f�r de f�r n�rvarande utg�ende skatterna. De beh�riga myndighe-<br/>terna i de avtalsslutande staterna skall meddela varandra �ndringar som<br/>gjorts i respektive skattelagstiftning.</p> <p style="position:absolute;top:343px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft41">Kapitel 2</p> <p style="position:absolute;top:369px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft41">Allm�nna best�mmelser</p> <p style="position:absolute;top:413px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft410">Avsnitt 1<br/>Definitioner</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:155px;white-space:nowrap" class="ft43"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:476px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft44"><i>Artikel 3 </i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:502px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft41">1.</p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft45"> </p> <p style="position:absolute;top:500px;left:198px;white-space:nowrap" class="ft46">1</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:502px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft41"> Vid till�mpningen av denna konvention avses med uttrycket beh�rig</p> <p style="position:absolute;top:519px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft41">myndighet f�ljande:</p> <p style="position:absolute;top:537px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft410"> I Belgien:<br/>Le ministre des finances eller hans befullm�ktigade ombud,<br/>De Minister van Financi�n eller hans befullm�ktigade ombud.<br/> I Danmark:<br/>Skatteministern eller hans befullm�ktigade ombud.<br/> I F�rbundsrepubliken Tyskland:<br/>Der Bundesminister der Finanzen eller hans befullm�ktigade ombud.<br/> I Grekland:<br/>O Ypoyrgos ton Oikonomikon eller hans befullm�ktigade ombud.<br/> I Spanien:<br/>El Ministro de Econom�a eller hans befullm�ktigade ombud.<br/> I Frankrike:<br/>Le ministre charg� du budget eller hans befullm�ktigade ombud.<br/> I Irland:<br/>The Revenue Commissioners eller deras befullm�ktigade ombud.<br/> I Italien:<br/>Il Ministro delle Finanze eller hans befullm�ktigade ombud.<br/> I Luxemburg:<br/>Le ministre des finances eller hans befullm�ktigade ombud.<br/> I Nederl�nderna:<br/>De Minister van Financi�n eller hans befullm�ktigade ombud.</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft47"> </p> <p style="position:absolute;top:921px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft47">1</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft48"> </p> <p style="position:absolute;top:923px;left:177px;white-space:nowrap" class="ft49"> Artikel 3.1 har erh�llit denna lydelse genom konventionen den 21 december 1995.</p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:658px;white-space:nowrap" class="ft51">5</p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:177px;white-space:nowrap" class="ft52"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:550px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>SFS 1999:1211</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft57"> I Portugal:<br/>O Ministro das Finan�as eller hans befullm�ktigade ombud.<br/> I F�renade kungariket:<br/>The Commissioners of Inland Revenue eller deras befullm�ktigade om-</p> <p style="position:absolute;top:121px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft51">bud.</p> <p style="position:absolute;top:139px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft57"> I �sterrike:<br/>Der Bundesminister f�r Finanzen eller en befullm�ktigad f�retr�dare.<br/> I Finland:<br/>Valtiovarainministeri� eller dettas befullm�ktigade ombud,<br/>Finansministeriet eller dettas befullm�ktigade ombud.<br/> I Sverige:<br/>Finansministern eller dennes befullm�ktigade ombud.<br/>2. S�vida inte sammanhanget f�ranleder annat skall varje uttryck som inte</p> <p style="position:absolute;top:280px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft57">definierats i konventionen ha den betydelse som uttrycket har i det avtal om<br/>undvikande av dubbelbeskattning som de ber�rda staterna har ing�tt.</p> <p style="position:absolute;top:343px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft51">Avsnitt 2</p> <p style="position:absolute;top:369px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft57">Principer som till�mpas vid justering av inkomst mellan f�retag i intressege-<br/>menskap och vid best�mmandet av inkomst h�nf�rlig till fasta driftst�llen</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:185px;white-space:nowrap" class="ft53"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:431px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft54"><i>Artikel 4</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:457px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft57">Vid till�mpningen av denna konvention skall f�ljande principer till�mpas:<br/>1. I fall d�<br/>a) ett f�retag i en avtalsslutande stat direkt eller indirekt deltar i ledningen</p> <p style="position:absolute;top:510px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft57">eller kontrollen av ett f�retag i en annan avtalsslutande stat eller �ger del i<br/>detta f�retags kapital, eller</p> <p style="position:absolute;top:545px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft51">b) samma personer direkt eller indirekt deltar i ledningen eller kontrollen</p> <p style="position:absolute;top:563px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft57">av s�v�l ett f�retag i en avtalsslutande stat som ett f�retag i en annan avtals-<br/>slutande stat eller �ger del i b�da dessa f�retags kapital iakttas f�ljande:</p> <p style="position:absolute;top:598px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft51">Om mellan f�retagen i fr�ga om handelsf�rbindelser eller finansiella f�r-</p> <p style="position:absolute;top:616px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft57">bindelser avtalas eller f�reskrivs villkor, som avviker fr�n dem som skulle ha<br/>avtalats mellan av varandra oberoende f�retag, f�r all inkomst som utan s�-<br/>dana villkor skulle ha tillkommit det ena f�retaget men som p� grund av vill-<br/>koren i fr�ga inte tillkommit detta f�retag inr�knas i detta f�retags inkomst<br/>och beskattas i �verensst�mmelse d�rmed.</p> <p style="position:absolute;top:704px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft51">2. Om ett f�retag i en avtalsslutande stat bedriver r�relse i en annan avtals-</p> <p style="position:absolute;top:722px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft57">slutande stat fr�n ett d�r bel�get fast driftst�lle, h�nf�rs till det fasta driftst�l-<br/>let den inkomst som det kan antas att driftst�llet skulle ha f�rv�rvat, om det<br/>varit ett frist�ende f�retag, som bedrivit verksamhet av samma eller liknande<br/>slag under samma eller liknande villkor och sj�lvst�ndigt avslutat aff�rer<br/>med det f�retag till vilket driftst�llet h�r.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:192px;white-space:nowrap" class="ft53"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:837px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft54"><i>Artikel 5</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:195px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:863px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft51">Om en avtalsslutande stat avser att justera ett f�retags inkomst i enlighet</p> <p style="position:absolute;top:881px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft57">med de principer som anges i artikel 4, skall den i god tid meddela f�retaget<br/>om detta och ge f�retaget tillf�lle att underr�tta det andra f�retaget s� att det<br/>i sin tur kan underr�tta den andra avtalsslutande staten.</p> <p style="position:absolute;top:-6px;left:200px;white-space:nowrap" class="ft55"> </p> <p style="position:absolute;top:953px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft55">4*</p> <p style="position:absolute;top:-6px;left:202px;white-space:nowrap" class="ft56"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:953px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft56"><i>SFS 1999:12081228</i></p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:204px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft61">6</p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft62"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:52px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>SFS 1999:1211</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft61">Den avtalsslutande stat som l�mnar ett s�dant meddelande skall emellertid</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft61">inte f�rhindras att genomf�ra den planerade justeringen.</p> <p style="position:absolute;top:86px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft61">Om b�da f�retagen och den andra avtalsslutande staten godtar justeringen</p> <p style="position:absolute;top:104px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft61">efter att ha blivit underr�ttade skall artiklarna 6 och 7 inte till�mpas.</p> <p style="position:absolute;top:149px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft61">Avsnitt 3</p> <p style="position:absolute;top:174px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft61">�msesidig �verenskommelse och skiljemannaf�rfarande</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft63"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:219px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft64"><i>Artikel 6</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:245px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft61">1. Om i ett fall d�r denna konvention skall till�mpas ett f�retag anser att de</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft65">principer som anges i artikel 4 inte har iakttagits kan f�retaget, utan att detta<br/>p�verkar f�retagets r�tt att anv�nda sig av de r�ttsmedel som finns i de av-<br/>talsslutande staternas interna r�ttsordning, l�gga fram saken f�r den beh�riga<br/>myndigheten i den avtalsslutande stat d�r f�retaget eller dess fasta driftst�lle<br/>�r bel�get. Saken skall l�ggas fram inom tre �r efter den f�rsta anm�lan av<br/>den �tg�rd som medf�r eller sannolikt kan medf�ra dubbelbeskattning enligt<br/>artikel 1.</p> <p style="position:absolute;top:386px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft61">F�retaget skall samtidigt till den beh�riga myndigheten uppge vilka andra</p> <p style="position:absolute;top:404px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft65">avtalsslutande stater som kan vara ber�rda av �rendet. Den beh�riga myn-<br/>digheten skall utan dr�jsm�l underr�tta de beh�riga myndigheterna i dessa<br/>andra avtalsslutande stater.</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft61">2. Om den beh�riga myndigheten finner inv�ndningen grundad men inte</p> <p style="position:absolute;top:474px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft65">sj�lv kan f� till st�nd en tillfredsst�llande l�sning, skall myndigheten s�ka<br/>l�sa saken genom �msesidig �verenskommelse med den beh�riga myn-<br/>digheten i n�gon annan ber�rd avtalsslutande stat, i syfte att undanr�ja dub-<br/>belbeskattning i enlighet med de principer som anges i artikel 4. �verens-<br/>kommelse som tr�ffas genomf�rs utan hinder av tidsgr�nser i de ber�rda av-<br/>talsslutande staternas interna lagstiftning.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft63"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:608px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft64"><i>Artikel 7</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:633px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft61">1. Om de ber�rda beh�riga myndigheterna inte lyckas uppn� en uppg�-</p> <p style="position:absolute;top:651px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft65">relse f�r att undanr�ja den dubbelbeskattning till vilken h�nvisning sker i ar-<br/>tikel 6 inom tv� �r fr�n den dag fallet f�r f�rsta g�ngen lades fram f�r den<br/>ena beh�riga myndigheten, skall en r�dgivande kommitt� inr�ttas som f�r i<br/>uppdrag att yttra sig i dubbelbeskattningsfr�gan.</p> <p style="position:absolute;top:722px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft61">F�retagen kan anv�nda de r�ttsmedel som finns enligt de ber�rda avtals-</p> <p style="position:absolute;top:739px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft65">slutande staternas interna lagstiftning. Om saken emellertid har h�nvisats till<br/>domstol b�rjar tv��rsfristen enligt f�rsta stycket att l�pa fr�n den dag d� do-<br/>men i h�gsta instans meddelades.</p> <p style="position:absolute;top:792px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft61">2. Utan hinder av att saken lagts fram f�r den r�dgivande kommitt�n, f�r</p> <p style="position:absolute;top:810px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft65">en avtalsslutande stat inleda eller fullf�lja vidtagna r�ttsliga �tg�rder eller<br/>administrativa f�rfaranden i fallet i fr�ga.</p> <p style="position:absolute;top:845px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft61">3. Om den beh�riga myndigheten i en avtalsslutande stat enligt den in-</p> <p style="position:absolute;top:863px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft65">terna lagstiftningen inte kan avvika fr�n ett beslut av sina r�ttsliga organ,<br/>skall punkt 1 endast till�mpas om f�retaget i intressegemenskap i denna stat<br/>har l�tit tiden f�r �verklagande l�pa ut eller �terkallat �verklagandet f�re be-</p> </div> <div id="page7-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft70"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:658px;white-space:nowrap" class="ft71">7</p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft72"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:550px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>SFS 1999:1211</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft70"> </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft75">slutet. Denna punkt �r inte till�mplig p� �verklaganden som g�ller andra f�r-<br/>h�llanden �n dem som avses i artikel 6.</p> <p style="position:absolute;top:86px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft71">4. De beh�riga myndigheterna kan i samr�d med de ber�rda f�retagen i</p> <p style="position:absolute;top:104px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft75">intressegemenskap komma �verens om att bortse fr�n de tidsfrister som<br/>anges under punkt 1.</p> <p style="position:absolute;top:139px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft71">5. Om best�mmelserna i punkterna 14 inte till�mpas, skall de r�ttigheter</p> <p style="position:absolute;top:157px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft71">som varje f�retag i intressegemenskap har enligt artikel 6 f�rbli oinskr�nkta.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft73"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft74"><i>Artikel 8</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft70"> </p> <p style="position:absolute;top:227px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft71">1. Den beh�riga myndigheten i en avtalsslutande stat �r inte skyldig att in-</p> <p style="position:absolute;top:245px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft75">leda ett f�rfarande om �msesidig �verenskommelse eller att inr�tta en r�dgi-<br/>vande kommitt� som avses i artikel 7, om det till f�ljd av ett r�ttsligt eller ad-<br/>ministrativt f�rfarande slutgiltigt fastsl�s att ett av de ber�rda f�retagen kan<br/>komma att tr�ffas av allvarliga p�f�ljder p� grund av handlingar som medf�r<br/>justering av inkomst enligt artikel 4.</p> <p style="position:absolute;top:333px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft71">2. Om ett r�ttsligt eller administrativt f�rfarande f�r att avg�ra om ett av</p> <p style="position:absolute;top:351px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft75">de ber�rda f�retagen genom handlingar som medf�r justering av inkomst en-<br/>ligt artikel 4 kan komma att tr�ffas av allvarliga p�f�ljder p�g�r samtidigt<br/>med ett av de f�rfaranden som avses i artiklarna 6 och 7 kan de beh�riga<br/>myndigheterna skjuta upp dessa senare f�rfaranden tills det r�ttsliga eller ad-<br/>ministrativa f�rfarandet �r avslutat.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft73"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:466px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft74"><i>Artikel 9</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:254px;white-space:nowrap" class="ft70"> </p> <p style="position:absolute;top:492px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft71">1. Den r�dgivande kommitt� som avses i artikel 7.1 skall, f�rutom ord-</p> <p style="position:absolute;top:510px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft71">f�randen, best� av</p> <p style="position:absolute;top:527px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft71"> tv� f�retr�dare f�r varje ber�rd beh�rig myndighet. Antalet kan dock i</p> <p style="position:absolute;top:545px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft71">samr�d med de beh�riga myndigheterna begr�nsas till en,</p> <p style="position:absolute;top:563px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft71"> ett j�mnt antal oberoende personer som enh�lligt utses av de ber�rda be-</p> <p style="position:absolute;top:580px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft75">h�riga myndigheterna bland de personer som f�rekommer i f�rteckningen<br/>enligt punkt 4, eller, i annat fall, genom lottning.</p> <p style="position:absolute;top:616px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft71">2. N�r de oberoende personerna utses skall samtidigt en suppleant utses</p> <p style="position:absolute;top:633px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft75">f�r var och en av dem i enlighet med reglerna f�r utseende av de oberoende<br/>personerna f�r det fall de oberoende personerna skulle vara f�rhindrade att<br/>ut�va sina �ligganden.</p> <p style="position:absolute;top:686px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft71">3. Vid lottning kan varje beh�rig myndighet mots�tta sig att en oberoende</p> <p style="position:absolute;top:704px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft75">person utses under s�dana omst�ndigheter som i f�rv�g �verenskommits<br/>mellan de beh�riga myndigheterna samt i n�gon av f�ljande situationer:</p> <p style="position:absolute;top:739px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft71"> n�r personen i fr�ga �r anst�lld hos n�gon av de ber�rda skatte-</p> <p style="position:absolute;top:757px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft75">f�rvaltningarna eller utf�r uppgifter f�r n�gon av dessa f�rvaltningars r�k-<br/>ning,</p> <p style="position:absolute;top:792px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft71"> n�r personen i fr�ga �r eller har varit innehavare av en betydande �gar-</p> <p style="position:absolute;top:810px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft75">andel i samtliga eller n�got av f�retagen i intressegemenskap eller �r eller<br/>har varit anst�lld eller r�dgivare i samtliga eller n�got av dessa f�retag,</p> <p style="position:absolute;top:845px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft71"> n�r personen i fr�ga inte ger tillr�ckliga garantier f�r att vara opartisk</p> <p style="position:absolute;top:863px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft71">vid avg�randet av det eller de sp�rsm�l det g�ller.</p> <p style="position:absolute;top:881px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft71">4. Det skall uppr�ttas en f�rteckning �ver personer som skall best� av alla</p> <p style="position:absolute;top:898px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft71">oberoende personer som �r utsedda av de avtalsslutande staterna. Varje av-</p> </div> <div id="page8-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:258px;white-space:nowrap" class="ft80"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft81">8</p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:263px;white-space:nowrap" class="ft82"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:52px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft82"><b>SFS 1999:1211</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:266px;white-space:nowrap" class="ft80"> </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft85">talsslutande stat skall d�rf�r utse fem personer och underr�tta generalsekre-<br/>teraren f�r Europeiska gemenskapernas r�d om detta.</p> <p style="position:absolute;top:86px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft81">Dessa personer skall vara medborgare i en avtalsslutande stat och vara bo-</p> <p style="position:absolute;top:104px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft85">satta i konventionens territoriella till�mpningsomr�de. De skall vara sakkun-<br/>niga och oberoende.</p> <p style="position:absolute;top:139px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft81">De avtalsslutande staterna kan g�ra �ndringar i f�rteckningen enligt f�rsta</p> <p style="position:absolute;top:157px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft85">stycket. I detta fall skall meddelande om �ndringarna utan dr�jsm�l ske till<br/>Europeiska gemenskapernas r�d.</p> <p style="position:absolute;top:192px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft81">5. De f�retr�dare och oberoende personer som utses enligt punkt 1 v�ljer</p> <p style="position:absolute;top:210px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft85">en ordf�rande fr�n den f�rteckning som avses i punkt 4, utan att det p�verkar<br/>varje ber�rd beh�rig myndighets r�tt att mots�tta sig att den s�lunda valda<br/>oberoende personen utses i n�got av de fall som avses i punkt 3.</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft81">Ordf�randen skall inneha de kvalifikationer som kr�vs f�r att inneha det</p> <p style="position:absolute;top:280px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft85">h�gsta domar�mbetet i sitt hemland eller vara en erk�nt duglig praktiserande<br/>jurist.</p> <p style="position:absolute;top:316px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft81">6. Ledam�terna i r�dgivande kommitt�n skall ha tystnadsplikt vad g�ller</p> <p style="position:absolute;top:333px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft85">de f�rh�llanden som kommer till deras k�nnedom genom f�rfarandet. De av-<br/>talsslutande staterna skall anta alla n�dv�ndiga best�mmelser f�r att be-<br/>straffa varje brott mot tystnadsplikten. De skall informera Europeiska ge-<br/>menskapernas kommission om de �tg�rder som vidtagits. Europeiska ge-<br/>menskapernas kommission skall informera �vriga avtalsslutande stater.</p> <p style="position:absolute;top:422px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft81">7. De avtalsslutande staterna skall vidta alla n�dv�ndiga �tg�rder f�r att</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft85">r�dgivande kommitt�n skall kunna sammantr�da utan dr�jsm�l n�r �renden<br/>h�nskjutits till den.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:270px;white-space:nowrap" class="ft83"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:502px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft84"><i>Artikel 10</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:273px;white-space:nowrap" class="ft80"> </p> <p style="position:absolute;top:527px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft81">1. S�vitt avser det f�rfarande som avses i artikel 7 kan de ber�rda f�reta-</p> <p style="position:absolute;top:545px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft85">gen i intressegemenskap till r�dgivande kommitt�n l�mna alla upplysningar<br/>och allt bevismaterial eller alla handlingar som enligt deras uppfattning san-<br/>nolikt kan komma till anv�ndning f�r att fatta ett beslut. F�retagen och de<br/>beh�riga myndigheterna i de ber�rda avtalsslutande staterna skall efter-<br/>komma varje beg�ran fr�n r�dgivande kommitt�n om upplysningar, bevis-<br/>material eller handlingar. Detta inneb�r dock inte att de beh�riga myndighe-<br/>terna i de avtalsslutande staterna �r skyldiga att</p> <p style="position:absolute;top:669px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft81">a) vidta f�rvaltnings�tg�rder som avviker fr�n intern lagstiftning eller</p> <p style="position:absolute;top:686px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft81">vedertagen administrativ praxis,</p> <p style="position:absolute;top:704px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft81">b) l�mna upplysningar som inte �r tillg�ngliga enligt intern lagstiftning el-</p> <p style="position:absolute;top:722px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft81">ler inom ramen f�r vedertagen administrativ praxis,</p> <p style="position:absolute;top:739px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft81">c) l�mna upplysningar som skulle r�ja aff�rshemlighet, industri-, handels-</p> <p style="position:absolute;top:757px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft85">eller yrkeshemlighet eller i n�ringsverksamhet nyttjat f�rfaringss�tt eller<br/>upplysningar, vilkas �verl�mnande skulle strida mot allm�nna h�nsyn (ordre<br/>public).</p> <p style="position:absolute;top:810px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft81">2. Varje f�retag i intressegemenskap kan p� egen beg�ran inst�lla sig eller</p> <p style="position:absolute;top:828px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft85">f�retr�das inf�r r�dgivande kommitt�n. P� kommitt�ns beg�ran skall varje<br/>f�retag i intressegemenskap inst�lla sig eller l�ta sig f�retr�das inf�r kom-<br/>mitt�n.</p> </div> <div id="page9-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:278px;white-space:nowrap" class="ft90"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:658px;white-space:nowrap" class="ft91">9</p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft92"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:550px;white-space:nowrap" class="ft92"><b>SFS 1999:1211</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:285px;white-space:nowrap" class="ft93"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft94"><i>Artikel 11</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:290px;white-space:nowrap" class="ft90"> </p> <p style="position:absolute;top:76px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft91">1. Den r�dgivande kommitt� som avses i artikel 7 skall yttra sig senast sex</p> <p style="position:absolute;top:94px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft91">m�nader fr�n dagen d� �rendet h�nsk�ts till den.</p> <p style="position:absolute;top:112px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft95">Den r�dgivande kommitt�n skall grunda sitt yttrande p� artikel 4.<br/>2. Den r�dgivande kommitt�n skall anta sitt yttrande med enkel majoritet.</p> <p style="position:absolute;top:147px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft95">De ber�rda beh�riga myndigheterna kan komma �verens om ytterligare reg-<br/>ler f�r f�rfarandet.</p> <p style="position:absolute;top:182px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft91">3. Kostnaderna f�r den r�dgivande kommitt�ns arbete skall med undantag</p> <p style="position:absolute;top:200px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft95">av de kostnader som f�retagen i intressegemenskap �dragit sig f�rdelas<br/>j�mnt mellan de ber�rda avtalsslutande staterna.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:293px;white-space:nowrap" class="ft93"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:263px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft94"><i>Artikel 12</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:297px;white-space:nowrap" class="ft90"> </p> <p style="position:absolute;top:288px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft91">1. De beh�riga myndigheter som deltar i f�rfarandet enligt artikel 7 skall</p> <p style="position:absolute;top:306px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft95">p� grundval av best�mmelserna i artikel 4 enh�lligt fatta ett beslut f�r att un-<br/>danr�ja dubbelbeskattningen inom sex m�nader efter det att den r�dgivande<br/>kommitt�n har avgivit sitt yttrande.</p> <p style="position:absolute;top:359px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft91">De beh�riga myndigheterna kan fatta ett beslut som avviker fr�n den r�d-</p> <p style="position:absolute;top:377px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft95">givande kommitt�ns yttrande. Om de inte kan uppn� enighet om detta �r de<br/>skyldiga att handla i enlighet med yttrandet.</p> <p style="position:absolute;top:412px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft91">2. De beh�riga myndigheterna kan enas om att offentligg�ra beslutet en-</p> <p style="position:absolute;top:430px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft91">ligt punkt 1 under f�ruts�ttning att de ber�rda f�retagen samtycker till det.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:300px;white-space:nowrap" class="ft93"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:474px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft94"><i>Artikel 13</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:305px;white-space:nowrap" class="ft90"> </p> <p style="position:absolute;top:500px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft91">Den omst�ndigheten att de avtalsslutande staterna har fattat ett slutgiltigt</p> <p style="position:absolute;top:518px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft95">beslut om beskattningen av inkomster som h�rr�r fr�n en transaktion mellan<br/>f�retag i intressegemenskap hindrar inte att f�rfarandena enligt artiklarna 6<br/>och 7 utnyttjas.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:308px;white-space:nowrap" class="ft93"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:598px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft94"><i>Artikel 14</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:312px;white-space:nowrap" class="ft90"> </p> <p style="position:absolute;top:624px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft91">Vid till�mpningen av denna konvention anses dubbelbeskattningen av vin-</p> <p style="position:absolute;top:641px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft91">ster vara undanr�jd</p> <p style="position:absolute;top:659px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft91">a) om inkomsterna tas med i ber�kningen av de skattepliktiga inkomsterna</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft91">i endast en stat, eller</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft91">b) om den skatt som p�f�rs dessa inkomster i en stat minskas med ett be-</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft91">lopp som �r lika stort som den skatt som p�f�rs i den andra staten.</p> <p style="position:absolute;top:757px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft91">Kapitel 3</p> <p style="position:absolute;top:783px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft91">Slutbest�mmelser</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:315px;white-space:nowrap" class="ft93"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:828px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft94"><i>Artikel 15</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:320px;white-space:nowrap" class="ft90"> </p> <p style="position:absolute;top:853px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft91">Denna konvention p�verkar inte de mer omfattande f�rpliktelser f�r att</p> <p style="position:absolute;top:871px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft95">undanr�ja dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan f�retag i in-<br/>tressegemenskap som f�ljer av andra konventioner som de avtalsslutande</p> </div> <div id="page10-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:323px;white-space:nowrap" class="ft100"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft101">10</p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:327px;white-space:nowrap" class="ft102"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:52px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft102"><b>SFS 1999:1211</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:330px;white-space:nowrap" class="ft100"> </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft105">staterna har slutit eller kommer att sluta eller av dessa staters interna lagstift-<br/>ning.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:335px;white-space:nowrap" class="ft103"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:113px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft104"><i>Artikel 16</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:338px;white-space:nowrap" class="ft100"> </p> <p style="position:absolute;top:139px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft101">1. Det territoriella till�mpningsomr�det f�r denna konvention �r det som</p> <p style="position:absolute;top:157px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft105">fastst�lls i artikel 227.1 i F�rdraget om uppr�ttandet av Europeiska ekono-<br/>miska gemenskapen, utan att det p�verkar till�mpningen av punkt 2 i denna<br/>artikel.</p> <p style="position:absolute;top:210px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft105">2. Denna konvention skall inte till�mpas p�<br/> de franska territorier som anges i bilaga IV till F�rdraget om uppr�ttan-</p> <p style="position:absolute;top:245px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft101">det av Europeiska ekonomiska gemenskapen,</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft101"> F�r�arna och Gr�nland.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:342px;white-space:nowrap" class="ft103"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:308px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft104"><i>Artikel 17</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:345px;white-space:nowrap" class="ft100"> </p> <p style="position:absolute;top:333px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft101">Denna konvention skall ratificeras av de avtalsslutande staterna. Ratifika-</p> <p style="position:absolute;top:351px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft105">tionsinstrumenten skall deponeras hos generalsekreteraren f�r Europeiska<br/>gemenskapernas r�d.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:350px;white-space:nowrap" class="ft103"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:413px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft104"><i>Artikel 18</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:353px;white-space:nowrap" class="ft100"> </p> <p style="position:absolute;top:439px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft101">Denna konvention tr�der i kraft den f�rsta dagen i den tredje m�nad som</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft105">f�ljer efter det att det sista ratifikationsinstrumentet har deponerats. Den<br/>skall till�mpas p� de f�rfaranden enligt artikel 6.1 som inleds efter ikrafttr�-<br/>dandet.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:357px;white-space:nowrap" class="ft103"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:537px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft104"><i>Artikel 19</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:360px;white-space:nowrap" class="ft100"> </p> <p style="position:absolute;top:563px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft101">Generalsekreteraren f�r Europeiska gemenskapernas r�d skall till signa-</p> <p style="position:absolute;top:580px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft101">t�rstaterna anm�la</p> <p style="position:absolute;top:598px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft105">a) deponeringen av varje ratifikationsinstrument,<br/>b) datum f�r denna konventions ikrafttr�dande,<br/>c) f�rteckningen med oberoende personer som utses av de avtalsslutande</p> <p style="position:absolute;top:651px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft105">staterna i enlighet med artikel 9.4 samt de �ndringar som g�rs i f�rteck-<br/>ningen.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:365px;white-space:nowrap" class="ft103"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:714px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft104"><i>Artikel 20</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:368px;white-space:nowrap" class="ft100"> </p> <p style="position:absolute;top:739px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft101">Denna konvention ing�s f�r en period av fem �r. Sex m�nader f�re ut-</p> <p style="position:absolute;top:757px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft105">g�ngen av denna tid skall de avtalsslutande staterna sammantr�da f�r att be-<br/>sluta om en f�rl�ngning av konventionen och om varje annan �tg�rd som<br/>eventuellt skall vidtas med h�nsyn till den.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:372px;white-space:nowrap" class="ft103"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:837px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft104"><i>Artikel 21</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:375px;white-space:nowrap" class="ft100"> </p> <p style="position:absolute;top:863px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft101">Varje avtalsslutande stat kan n�r som helst beg�ra en �versyn av konven-</p> <p style="position:absolute;top:881px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft105">tionen. I s�dant fall skall en konferens f�r �versyn sammankallas av ordf�-<br/>randen f�r Europeiska gemenskapernas r�d.</p> </div> <div id="page11-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:380px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:651px;white-space:nowrap" class="ft111">11</p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:384px;white-space:nowrap" class="ft112"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:550px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>SFS 1999:1211</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:387px;white-space:nowrap" class="ft113"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft114"><i>Artikel 22</i></p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:392px;white-space:nowrap" class="ft115"> </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:143px;white-space:nowrap" class="ft116">1</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:393px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:76px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft111">Denna konvention, som �r uppr�ttad i ett enda original p� danska, engel-</p> <p style="position:absolute;top:94px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft1110">ska, franska, grekiska, irl�ndska, italienska, nederl�ndska, portugisiska,<br/>spanska och tyska spr�ken, vilka samtliga tio texter �r lika giltiga, skall de-<br/>poneras i arkiven hos Europeiska gemenskapernas r�ds generalsekretariat.<br/>Generalsekreteraren skall �verl�mna en bestyrkt kopia till var och en av re-<br/>geringarna i signat�rstaterna.</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:398px;white-space:nowrap" class="ft117"> </p> <p style="position:absolute;top:896px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft117">1</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:399px;white-space:nowrap" class="ft118"> </p> <p style="position:absolute;top:898px;left:89px;white-space:nowrap" class="ft119"> Av artikel 3 i konventionen den 21 december 1995 framg�r att konventionen den</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft1111">23 juli 1990 �ven uppr�ttats p� finska och svenska samt att dessa tv� texter har giltig-<br/>het p� samma villkor som �vriga texter.</p> </div> <div id="page12-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-5px;left:402px;white-space:nowrap" class="ft120"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:493px;white-space:nowrap" class="ft121">Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:952px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft121">Elanders Gotab, Stockholm 1999</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om konvention om undanr�jande av
dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan
f�retag i intressegemenskap;

utf�rdad den 9 december 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs f�ljande.

1 �

Konventionen av den 23 juli 1990 om undanr�jande av dubbel-

beskattning vid justering av inkomst mellan f�retag i intressegemenskap

2

,

�ndrad genom konventionen av den 21 december 1995 om Konungariket
Sveriges, Republiken �sterrikes och Republiken Finlands anslutning till
konventionen om undanr�jande av dubbelbeskattning vid justering av in-
komst mellan f�retag i intressegemenskap

3

, skall g�lla som lag h�r i landet.

Den svenska texten till konventionen av den 23 juli 1990 i dess nuvarande
lydelse framg�r av bilaga till denna lag.

2 �

Med allvarlig p�f�ljd i artikel 8 i konventionen av den 23 juli 1990 om

undanr�jande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan f�retag i
intressegemenskap avses f�r svenskt vidkommande f�ngelse, b�ter eller ad-
ministrativ sanktion.

Denna lag tr�der i kraft den dag regeringen best�mmer.

P� regeringens v�gnar

LENA HJELM-WALL�N

BOSSE RINGHOLM
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1998/99:118, bet. 1999/2000:SkU6, rskr. 1999/2000:41.

2

EGT L 225, 20.8.1990, s. 10 (Celex 490A0436).

3

EGT C 26, 31.1.1996, s. 1 (Celex 496A0331(01)).

SFS 1999:1211

Utkom fr�n trycket
den 21 december 1999

background image

2

SFS 1999:1211

Bilaga

Konvention
om undanr�jande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst
mellan f�retag i intressegemenskap

De h�ga avtalsslutande parterna i f�rdraget om Europeiska ekonomiska ge-
menskapen,

har enats om f�ljande.

Kapitel 1

Konventionens till�mpningsomr�de

Artikel 1

1. Denna konvention skall till�mpas i de fall d� inkomst som f�rv�rvas av

ett f�retag i en avtalsslutande stat �ven ing�r eller sannolikt kommer att ing�
i den skattepliktiga inkomst som f�rv�rvas av ett f�retag i en annan avtals-
slutande stat p� grund av att de principer som anges i artikel 4 och som till-
l�mpas direkt eller genom motsvarande best�mmelser i den ber�rda statens
lagstiftning, inte f�ljs.

2. Vid till�mpningen av denna konvention skall ett fast driftst�lle som ett

f�retag i en avtalsslutande stat har i en annan avtalsslutande stat anses som
ett f�retag i den stat d�r det �r bel�get.

3. Punkt 1 till�mpas �ven i fall d� n�got av de ber�rda f�retagen redovisar

f�rlust i st�llet f�r vinst.

Artikel 2

1. Denna konvention skall till�mpas p� inkomstskatter.
2.

1

De f�r n�rvarande utg�ende skatter, p� vilka konventionen skall till�m-

pas, �r s�rskilt:

a) I Belgien:
 imp�t des personnes physiques/personenbelasting,
 imp�ts des soci�t�s/vennootschapsbelasting,
 imp�ts des personnes morales/rechtspersonenbelasting,
 imp�ts des non-r�sidents/belasting der niet-verblijfhouders,
 taxe communale et taxe dagglom�ration additionnelles � limp�t des

personnes physiques/aanvullende gemeentebelasting en agglome ratie-
belasting op de personenbelasting.

b) I Danmark:
 selskabsskat,
 indkomstskat til staten,
 kommunale indkomstskat,
 amtskommunal indkomstskat,
 s�rlig indkomstskat,

1

Artikel 2.2 har erh�llit denna lydelse genom konventionen den 21 december 1995.

background image

3

SFS 1999:1211

 kirkeskat,
 udbytesskat,
 renteskat,
 royaltyskat,
 frig�relsesafgift.
c) I F�rbundsrepubliken Tyskland:
 Einkommensteuer,
 K�rperschaftsteuer,
 Gewerbesteuer, i den utstr�ckning som denna skatt grundas p� inkomst

av handel.

d) I Grekland:
 foros eisodimatos fysikon prosopon,
 foros eisodimatos nomikon prosopon,
 eisfora yper ton epicheiriseon ydrefsis kai apochetefsis.
e) I Spanien:
 impuesto sobre la renta de las personas fiscas,
 impuesto sobre sociedades.
f) I Frankrike:
 imp�t sur le revenu,
 imp�t sur les soci�t�s.
g) I Irland:
 Income tax,
 Corporation tax.
h) I Italien:
 imposta sul reddito delle persone fisiche,
 imposta sul reddito delle persone giuridiche,
 imposta locale sul redditi.
i) I Luxemburg:
 imp�t sur le revenu des personnes physiques,
 imp�t sur le revenu des collectivit�s,
 imp�t commercial dans la mesure o� cet imp�t est assis sur les b�n�fices

dexploitation.

j) I Nederl�nderna:
 inkomstenbelasting,
 vennootschapsbelasting.
k) I �sterrike:
 Einkommensteuer,
 K�rperschaftsteuer.
l) I Portugal:
 imposto sobre o rendimento das pessoas singulares,
 imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas,
 decrama para os municipios sobre o imposto sobre o rendimento das

pessoas colectivas.

m) I Finland:
 valtion tuloverot/de statliga inkomstskatterna,
 yhteis�jen tulovero/inkomstskatten f�r samfund,
 kunnallisvero/kommunalskatten,
 kirkollisvero/kyrkoskatten,
 korkotulon l�hdevero/k�llskatten � r�nteinkomst,

background image

4

SFS 1999:1211

 rajoitetusti verovelvollisen l�hdevero/k�llskatten f�r begr�nsat skatt-

skyldig.

n) I Sverige:
 statlig inkomstskatt,
 kupongskatt,
 kommunal inkomstskatt,
 expansionsmedelsskatt.
o) I F�renade kungariket:
 income tax,
 corporation tax.
3. Konventionen till�mpas �ven p� skatter av samma eller i huvudsak lik-

artat slag, som efter undertecknandet av konventionen p�f�rs vid sidan av el-
ler i st�llet f�r de f�r n�rvarande utg�ende skatterna. De beh�riga myndighe-
terna i de avtalsslutande staterna skall meddela varandra �ndringar som
gjorts i respektive skattelagstiftning.

Kapitel 2

Allm�nna best�mmelser

Avsnitt 1
Definitioner

Artikel 3

1.

1

Vid till�mpningen av denna konvention avses med uttrycket beh�rig

myndighet f�ljande:

 I Belgien:
Le ministre des finances eller hans befullm�ktigade ombud,
De Minister van Financi�n eller hans befullm�ktigade ombud.
 I Danmark:
Skatteministern eller hans befullm�ktigade ombud.
 I F�rbundsrepubliken Tyskland:
Der Bundesminister der Finanzen eller hans befullm�ktigade ombud.
 I Grekland:
O Ypoyrgos ton Oikonomikon eller hans befullm�ktigade ombud.
 I Spanien:
El Ministro de Econom�a eller hans befullm�ktigade ombud.
 I Frankrike:
Le ministre charg� du budget eller hans befullm�ktigade ombud.
 I Irland:
The Revenue Commissioners eller deras befullm�ktigade ombud.
 I Italien:
Il Ministro delle Finanze eller hans befullm�ktigade ombud.
 I Luxemburg:
Le ministre des finances eller hans befullm�ktigade ombud.
 I Nederl�nderna:
De Minister van Financi�n eller hans befullm�ktigade ombud.

1

Artikel 3.1 har erh�llit denna lydelse genom konventionen den 21 december 1995.

background image

5

SFS 1999:1211

 I Portugal:
O Ministro das Finan�as eller hans befullm�ktigade ombud.
 I F�renade kungariket:
The Commissioners of Inland Revenue eller deras befullm�ktigade om-

bud.

 I �sterrike:
Der Bundesminister f�r Finanzen eller en befullm�ktigad f�retr�dare.
 I Finland:
Valtiovarainministeri� eller dettas befullm�ktigade ombud,
Finansministeriet eller dettas befullm�ktigade ombud.
 I Sverige:
Finansministern eller dennes befullm�ktigade ombud.
2. S�vida inte sammanhanget f�ranleder annat skall varje uttryck som inte

definierats i konventionen ha den betydelse som uttrycket har i det avtal om
undvikande av dubbelbeskattning som de ber�rda staterna har ing�tt.

Avsnitt 2

Principer som till�mpas vid justering av inkomst mellan f�retag i intressege-
menskap och vid best�mmandet av inkomst h�nf�rlig till fasta driftst�llen

Artikel 4

Vid till�mpningen av denna konvention skall f�ljande principer till�mpas:
1. I fall d�
a) ett f�retag i en avtalsslutande stat direkt eller indirekt deltar i ledningen

eller kontrollen av ett f�retag i en annan avtalsslutande stat eller �ger del i
detta f�retags kapital, eller

b) samma personer direkt eller indirekt deltar i ledningen eller kontrollen

av s�v�l ett f�retag i en avtalsslutande stat som ett f�retag i en annan avtals-
slutande stat eller �ger del i b�da dessa f�retags kapital iakttas f�ljande:

Om mellan f�retagen i fr�ga om handelsf�rbindelser eller finansiella f�r-

bindelser avtalas eller f�reskrivs villkor, som avviker fr�n dem som skulle ha
avtalats mellan av varandra oberoende f�retag, f�r all inkomst som utan s�-
dana villkor skulle ha tillkommit det ena f�retaget men som p� grund av vill-
koren i fr�ga inte tillkommit detta f�retag inr�knas i detta f�retags inkomst
och beskattas i �verensst�mmelse d�rmed.

2. Om ett f�retag i en avtalsslutande stat bedriver r�relse i en annan avtals-

slutande stat fr�n ett d�r bel�get fast driftst�lle, h�nf�rs till det fasta driftst�l-
let den inkomst som det kan antas att driftst�llet skulle ha f�rv�rvat, om det
varit ett frist�ende f�retag, som bedrivit verksamhet av samma eller liknande
slag under samma eller liknande villkor och sj�lvst�ndigt avslutat aff�rer
med det f�retag till vilket driftst�llet h�r.

Artikel 5

Om en avtalsslutande stat avser att justera ett f�retags inkomst i enlighet

med de principer som anges i artikel 4, skall den i god tid meddela f�retaget
om detta och ge f�retaget tillf�lle att underr�tta det andra f�retaget s� att det
i sin tur kan underr�tta den andra avtalsslutande staten.

4*

SFS 1999:12081228

background image

6

SFS 1999:1211

Den avtalsslutande stat som l�mnar ett s�dant meddelande skall emellertid

inte f�rhindras att genomf�ra den planerade justeringen.

Om b�da f�retagen och den andra avtalsslutande staten godtar justeringen

efter att ha blivit underr�ttade skall artiklarna 6 och 7 inte till�mpas.

Avsnitt 3

�msesidig �verenskommelse och skiljemannaf�rfarande

Artikel 6

1. Om i ett fall d�r denna konvention skall till�mpas ett f�retag anser att de

principer som anges i artikel 4 inte har iakttagits kan f�retaget, utan att detta
p�verkar f�retagets r�tt att anv�nda sig av de r�ttsmedel som finns i de av-
talsslutande staternas interna r�ttsordning, l�gga fram saken f�r den beh�riga
myndigheten i den avtalsslutande stat d�r f�retaget eller dess fasta driftst�lle
�r bel�get. Saken skall l�ggas fram inom tre �r efter den f�rsta anm�lan av
den �tg�rd som medf�r eller sannolikt kan medf�ra dubbelbeskattning enligt
artikel 1.

F�retaget skall samtidigt till den beh�riga myndigheten uppge vilka andra

avtalsslutande stater som kan vara ber�rda av �rendet. Den beh�riga myn-
digheten skall utan dr�jsm�l underr�tta de beh�riga myndigheterna i dessa
andra avtalsslutande stater.

2. Om den beh�riga myndigheten finner inv�ndningen grundad men inte

sj�lv kan f� till st�nd en tillfredsst�llande l�sning, skall myndigheten s�ka
l�sa saken genom �msesidig �verenskommelse med den beh�riga myn-
digheten i n�gon annan ber�rd avtalsslutande stat, i syfte att undanr�ja dub-
belbeskattning i enlighet med de principer som anges i artikel 4. �verens-
kommelse som tr�ffas genomf�rs utan hinder av tidsgr�nser i de ber�rda av-
talsslutande staternas interna lagstiftning.

Artikel 7

1. Om de ber�rda beh�riga myndigheterna inte lyckas uppn� en uppg�-

relse f�r att undanr�ja den dubbelbeskattning till vilken h�nvisning sker i ar-
tikel 6 inom tv� �r fr�n den dag fallet f�r f�rsta g�ngen lades fram f�r den
ena beh�riga myndigheten, skall en r�dgivande kommitt� inr�ttas som f�r i
uppdrag att yttra sig i dubbelbeskattningsfr�gan.

F�retagen kan anv�nda de r�ttsmedel som finns enligt de ber�rda avtals-

slutande staternas interna lagstiftning. Om saken emellertid har h�nvisats till
domstol b�rjar tv��rsfristen enligt f�rsta stycket att l�pa fr�n den dag d� do-
men i h�gsta instans meddelades.

2. Utan hinder av att saken lagts fram f�r den r�dgivande kommitt�n, f�r

en avtalsslutande stat inleda eller fullf�lja vidtagna r�ttsliga �tg�rder eller
administrativa f�rfaranden i fallet i fr�ga.

3. Om den beh�riga myndigheten i en avtalsslutande stat enligt den in-

terna lagstiftningen inte kan avvika fr�n ett beslut av sina r�ttsliga organ,
skall punkt 1 endast till�mpas om f�retaget i intressegemenskap i denna stat
har l�tit tiden f�r �verklagande l�pa ut eller �terkallat �verklagandet f�re be-

background image

7

SFS 1999:1211

slutet. Denna punkt �r inte till�mplig p� �verklaganden som g�ller andra f�r-
h�llanden �n dem som avses i artikel 6.

4. De beh�riga myndigheterna kan i samr�d med de ber�rda f�retagen i

intressegemenskap komma �verens om att bortse fr�n de tidsfrister som
anges under punkt 1.

5. Om best�mmelserna i punkterna 14 inte till�mpas, skall de r�ttigheter

som varje f�retag i intressegemenskap har enligt artikel 6 f�rbli oinskr�nkta.

Artikel 8

1. Den beh�riga myndigheten i en avtalsslutande stat �r inte skyldig att in-

leda ett f�rfarande om �msesidig �verenskommelse eller att inr�tta en r�dgi-
vande kommitt� som avses i artikel 7, om det till f�ljd av ett r�ttsligt eller ad-
ministrativt f�rfarande slutgiltigt fastsl�s att ett av de ber�rda f�retagen kan
komma att tr�ffas av allvarliga p�f�ljder p� grund av handlingar som medf�r
justering av inkomst enligt artikel 4.

2. Om ett r�ttsligt eller administrativt f�rfarande f�r att avg�ra om ett av

de ber�rda f�retagen genom handlingar som medf�r justering av inkomst en-
ligt artikel 4 kan komma att tr�ffas av allvarliga p�f�ljder p�g�r samtidigt
med ett av de f�rfaranden som avses i artiklarna 6 och 7 kan de beh�riga
myndigheterna skjuta upp dessa senare f�rfaranden tills det r�ttsliga eller ad-
ministrativa f�rfarandet �r avslutat.

Artikel 9

1. Den r�dgivande kommitt� som avses i artikel 7.1 skall, f�rutom ord-

f�randen, best� av

 tv� f�retr�dare f�r varje ber�rd beh�rig myndighet. Antalet kan dock i

samr�d med de beh�riga myndigheterna begr�nsas till en,

 ett j�mnt antal oberoende personer som enh�lligt utses av de ber�rda be-

h�riga myndigheterna bland de personer som f�rekommer i f�rteckningen
enligt punkt 4, eller, i annat fall, genom lottning.

2. N�r de oberoende personerna utses skall samtidigt en suppleant utses

f�r var och en av dem i enlighet med reglerna f�r utseende av de oberoende
personerna f�r det fall de oberoende personerna skulle vara f�rhindrade att
ut�va sina �ligganden.

3. Vid lottning kan varje beh�rig myndighet mots�tta sig att en oberoende

person utses under s�dana omst�ndigheter som i f�rv�g �verenskommits
mellan de beh�riga myndigheterna samt i n�gon av f�ljande situationer:

 n�r personen i fr�ga �r anst�lld hos n�gon av de ber�rda skatte-

f�rvaltningarna eller utf�r uppgifter f�r n�gon av dessa f�rvaltningars r�k-
ning,

 n�r personen i fr�ga �r eller har varit innehavare av en betydande �gar-

andel i samtliga eller n�got av f�retagen i intressegemenskap eller �r eller
har varit anst�lld eller r�dgivare i samtliga eller n�got av dessa f�retag,

 n�r personen i fr�ga inte ger tillr�ckliga garantier f�r att vara opartisk

vid avg�randet av det eller de sp�rsm�l det g�ller.

4. Det skall uppr�ttas en f�rteckning �ver personer som skall best� av alla

oberoende personer som �r utsedda av de avtalsslutande staterna. Varje av-

background image

8

SFS 1999:1211

talsslutande stat skall d�rf�r utse fem personer och underr�tta generalsekre-
teraren f�r Europeiska gemenskapernas r�d om detta.

Dessa personer skall vara medborgare i en avtalsslutande stat och vara bo-

satta i konventionens territoriella till�mpningsomr�de. De skall vara sakkun-
niga och oberoende.

De avtalsslutande staterna kan g�ra �ndringar i f�rteckningen enligt f�rsta

stycket. I detta fall skall meddelande om �ndringarna utan dr�jsm�l ske till
Europeiska gemenskapernas r�d.

5. De f�retr�dare och oberoende personer som utses enligt punkt 1 v�ljer

en ordf�rande fr�n den f�rteckning som avses i punkt 4, utan att det p�verkar
varje ber�rd beh�rig myndighets r�tt att mots�tta sig att den s�lunda valda
oberoende personen utses i n�got av de fall som avses i punkt 3.

Ordf�randen skall inneha de kvalifikationer som kr�vs f�r att inneha det

h�gsta domar�mbetet i sitt hemland eller vara en erk�nt duglig praktiserande
jurist.

6. Ledam�terna i r�dgivande kommitt�n skall ha tystnadsplikt vad g�ller

de f�rh�llanden som kommer till deras k�nnedom genom f�rfarandet. De av-
talsslutande staterna skall anta alla n�dv�ndiga best�mmelser f�r att be-
straffa varje brott mot tystnadsplikten. De skall informera Europeiska ge-
menskapernas kommission om de �tg�rder som vidtagits. Europeiska ge-
menskapernas kommission skall informera �vriga avtalsslutande stater.

7. De avtalsslutande staterna skall vidta alla n�dv�ndiga �tg�rder f�r att

r�dgivande kommitt�n skall kunna sammantr�da utan dr�jsm�l n�r �renden
h�nskjutits till den.

Artikel 10

1. S�vitt avser det f�rfarande som avses i artikel 7 kan de ber�rda f�reta-

gen i intressegemenskap till r�dgivande kommitt�n l�mna alla upplysningar
och allt bevismaterial eller alla handlingar som enligt deras uppfattning san-
nolikt kan komma till anv�ndning f�r att fatta ett beslut. F�retagen och de
beh�riga myndigheterna i de ber�rda avtalsslutande staterna skall efter-
komma varje beg�ran fr�n r�dgivande kommitt�n om upplysningar, bevis-
material eller handlingar. Detta inneb�r dock inte att de beh�riga myndighe-
terna i de avtalsslutande staterna �r skyldiga att

a) vidta f�rvaltnings�tg�rder som avviker fr�n intern lagstiftning eller

vedertagen administrativ praxis,

b) l�mna upplysningar som inte �r tillg�ngliga enligt intern lagstiftning el-

ler inom ramen f�r vedertagen administrativ praxis,

c) l�mna upplysningar som skulle r�ja aff�rshemlighet, industri-, handels-

eller yrkeshemlighet eller i n�ringsverksamhet nyttjat f�rfaringss�tt eller
upplysningar, vilkas �verl�mnande skulle strida mot allm�nna h�nsyn (ordre
public).

2. Varje f�retag i intressegemenskap kan p� egen beg�ran inst�lla sig eller

f�retr�das inf�r r�dgivande kommitt�n. P� kommitt�ns beg�ran skall varje
f�retag i intressegemenskap inst�lla sig eller l�ta sig f�retr�das inf�r kom-
mitt�n.

background image

9

SFS 1999:1211

Artikel 11

1. Den r�dgivande kommitt� som avses i artikel 7 skall yttra sig senast sex

m�nader fr�n dagen d� �rendet h�nsk�ts till den.

Den r�dgivande kommitt�n skall grunda sitt yttrande p� artikel 4.
2. Den r�dgivande kommitt�n skall anta sitt yttrande med enkel majoritet.

De ber�rda beh�riga myndigheterna kan komma �verens om ytterligare reg-
ler f�r f�rfarandet.

3. Kostnaderna f�r den r�dgivande kommitt�ns arbete skall med undantag

av de kostnader som f�retagen i intressegemenskap �dragit sig f�rdelas
j�mnt mellan de ber�rda avtalsslutande staterna.

Artikel 12

1. De beh�riga myndigheter som deltar i f�rfarandet enligt artikel 7 skall

p� grundval av best�mmelserna i artikel 4 enh�lligt fatta ett beslut f�r att un-
danr�ja dubbelbeskattningen inom sex m�nader efter det att den r�dgivande
kommitt�n har avgivit sitt yttrande.

De beh�riga myndigheterna kan fatta ett beslut som avviker fr�n den r�d-

givande kommitt�ns yttrande. Om de inte kan uppn� enighet om detta �r de
skyldiga att handla i enlighet med yttrandet.

2. De beh�riga myndigheterna kan enas om att offentligg�ra beslutet en-

ligt punkt 1 under f�ruts�ttning att de ber�rda f�retagen samtycker till det.

Artikel 13

Den omst�ndigheten att de avtalsslutande staterna har fattat ett slutgiltigt

beslut om beskattningen av inkomster som h�rr�r fr�n en transaktion mellan
f�retag i intressegemenskap hindrar inte att f�rfarandena enligt artiklarna 6
och 7 utnyttjas.

Artikel 14

Vid till�mpningen av denna konvention anses dubbelbeskattningen av vin-

ster vara undanr�jd

a) om inkomsterna tas med i ber�kningen av de skattepliktiga inkomsterna

i endast en stat, eller

b) om den skatt som p�f�rs dessa inkomster i en stat minskas med ett be-

lopp som �r lika stort som den skatt som p�f�rs i den andra staten.

Kapitel 3

Slutbest�mmelser

Artikel 15

Denna konvention p�verkar inte de mer omfattande f�rpliktelser f�r att

undanr�ja dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan f�retag i in-
tressegemenskap som f�ljer av andra konventioner som de avtalsslutande

background image

10

SFS 1999:1211

staterna har slutit eller kommer att sluta eller av dessa staters interna lagstift-
ning.

Artikel 16

1. Det territoriella till�mpningsomr�det f�r denna konvention �r det som

fastst�lls i artikel 227.1 i F�rdraget om uppr�ttandet av Europeiska ekono-
miska gemenskapen, utan att det p�verkar till�mpningen av punkt 2 i denna
artikel.

2. Denna konvention skall inte till�mpas p�
 de franska territorier som anges i bilaga IV till F�rdraget om uppr�ttan-

det av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

 F�r�arna och Gr�nland.

Artikel 17

Denna konvention skall ratificeras av de avtalsslutande staterna. Ratifika-

tionsinstrumenten skall deponeras hos generalsekreteraren f�r Europeiska
gemenskapernas r�d.

Artikel 18

Denna konvention tr�der i kraft den f�rsta dagen i den tredje m�nad som

f�ljer efter det att det sista ratifikationsinstrumentet har deponerats. Den
skall till�mpas p� de f�rfaranden enligt artikel 6.1 som inleds efter ikrafttr�-
dandet.

Artikel 19

Generalsekreteraren f�r Europeiska gemenskapernas r�d skall till signa-

t�rstaterna anm�la

a) deponeringen av varje ratifikationsinstrument,
b) datum f�r denna konventions ikrafttr�dande,
c) f�rteckningen med oberoende personer som utses av de avtalsslutande

staterna i enlighet med artikel 9.4 samt de �ndringar som g�rs i f�rteck-
ningen.

Artikel 20

Denna konvention ing�s f�r en period av fem �r. Sex m�nader f�re ut-

g�ngen av denna tid skall de avtalsslutande staterna sammantr�da f�r att be-
sluta om en f�rl�ngning av konventionen och om varje annan �tg�rd som
eventuellt skall vidtas med h�nsyn till den.

Artikel 21

Varje avtalsslutande stat kan n�r som helst beg�ra en �versyn av konven-

tionen. I s�dant fall skall en konferens f�r �versyn sammankallas av ordf�-
randen f�r Europeiska gemenskapernas r�d.

background image

11

SFS 1999:1211

Artikel 22

1

Denna konvention, som �r uppr�ttad i ett enda original p� danska, engel-

ska, franska, grekiska, irl�ndska, italienska, nederl�ndska, portugisiska,
spanska och tyska spr�ken, vilka samtliga tio texter �r lika giltiga, skall de-
poneras i arkiven hos Europeiska gemenskapernas r�ds generalsekretariat.
Generalsekreteraren skall �verl�mna en bestyrkt kopia till var och en av re-
geringarna i signat�rstaterna.

1

Av artikel 3 i konventionen den 21 december 1995 framg�r att konventionen den

23 juli 1990 �ven uppr�ttats p� finska och svenska samt att dessa tv� texter har giltig-
het p� samma villkor som �vriga texter.

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.