SFS 2011:1402 Lag om ändring i lagen (2000:46) om omräkningsförfarande vid beskattningen för företag som har sin redovisning i euro, m.m.

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2000:46) om omräkningsförfarande vid beskattningen för företag som har sin redovisning i euro, m.m. / SFS 2011:1402 Lag om ändring i lagen (2000:46) om omräkningsförfarande vid beskattningen för företag som har sin redovisning i euro, m.m.
111402.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2000:46) om <br/>omr�kningsf�rfarande vid beskattningen f�r <br/>f�retag som har sin redovisning i euro, m.m.;</b></p> <p style="position:absolute;top:404px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 1 december 2011.</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:437px;left:326px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 4 och 15 �� samt rubriken n�rmast</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">f�re 4 � lagen (2000:46) om omr�kningsf�rfarande vid beskattningen f�r<br/>f�retag som har sin redovisning i euro, m.m. ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:522px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>Inkomstdeklaration m.m.</b></p> <p style="position:absolute;top:548px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:547px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:548px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">Om uppgifterna i en inkomstdeklaration enligt skattef�rfarandelagen</p> <p style="position:absolute;top:566px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">(2011:1244) till sina belopp ska anges i svenska kronor, ska omr�kning till<br/>kronor g�ras enligt 57 ��. Det omr�knade resultatet ska vara utg�ngspunkt<br/>f�r den justering av det bokf�ringsm�ssiga resultatet som ska g�ras vid den<br/>skattem�ssiga inkomstber�kningen.</p> <p style="position:absolute;top:654px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>15 �</b></p> <p style="position:absolute;top:654px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft10">Vid redovisning av uppgifter om merv�rdesskatt enligt skattef�r-</p> <p style="position:absolute;top:672px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">farandelagen (2011:1244) ska omr�kning ske med den genomsnittliga v�xel-<br/>kursen f�r den period som redovisningen avser.</p> <p style="position:absolute;top:726px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2012.<br/>2. I fr�ga om sj�lvdeklaration som ska l�mnas enligt lagen (2001:1227)</p> <p style="position:absolute;top:761px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">om sj�lvdeklarationer och kontrolluppgifter g�ller 4 � i sin �ldre lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:779px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">3. I fr�ga om uppgifter om merv�rdesskatt som ska redovisas enligt skat-</p> <p style="position:absolute;top:796px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">tebetalningslagen (1997:483) g�ller 15 � i sin �ldre lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:832px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:867px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">PETER NORMAN</p> <p style="position:absolute;top:885px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft110">Christina Eng<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2001:1243. �ndringen inneb�r bl.a. att andra stycket upph�vs.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2011:1402</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 13 december 2011</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:564px;white-space:nowrap" class="ft20">Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2000:46) om
omr�kningsf�rfarande vid beskattningen f�r
f�retag som har sin redovisning i euro, m.m.;

utf�rdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 4 och 15 �� samt rubriken n�rmast

f�re 4 � lagen (2000:46) om omr�kningsf�rfarande vid beskattningen f�r
f�retag som har sin redovisning i euro, m.m. ska ha f�ljande lydelse.

Inkomstdeklaration m.m.

4 �

2

Om uppgifterna i en inkomstdeklaration enligt skattef�rfarandelagen

(2011:1244) till sina belopp ska anges i svenska kronor, ska omr�kning till
kronor g�ras enligt 57 ��. Det omr�knade resultatet ska vara utg�ngspunkt
f�r den justering av det bokf�ringsm�ssiga resultatet som ska g�ras vid den
skattem�ssiga inkomstber�kningen.

15 �

Vid redovisning av uppgifter om merv�rdesskatt enligt skattef�r-

farandelagen (2011:1244) ska omr�kning ske med den genomsnittliga v�xel-
kursen f�r den period som redovisningen avser.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2012.
2. I fr�ga om sj�lvdeklaration som ska l�mnas enligt lagen (2001:1227)

om sj�lvdeklarationer och kontrolluppgifter g�ller 4 � i sin �ldre lydelse.

3. I fr�ga om uppgifter om merv�rdesskatt som ska redovisas enligt skat-

tebetalningslagen (1997:483) g�ller 15 � i sin �ldre lydelse.

P� regeringens v�gnar

PETER NORMAN

Christina Eng
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29.

2 Senaste lydelse 2001:1243. �ndringen inneb�r bl.a. att andra stycket upph�vs.

SFS 2011:1402

Utkom fr�n trycket
den 13 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.