SFS 2007:468 Lag om ändring i lagen (2007:466) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet / SFS 2007:468 Lag om ändring i lagen (2007:466) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
070468.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1071px;"> <img width="744" height="1071" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:11px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2007:466) om �ndring i lagen <br/>(2001:181) om behandling av uppgifter i <br/>Skatteverkets beskattningsverksamhet;</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:308px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 7 juni 2007.</p> <p style="position:absolute;top:343px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:341px;left:262px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:343px;left:266px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs att i 2 kap. 8 � lagen (2001:181) om</p> <p style="position:absolute;top:361px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft111">behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet i dess ly-<br/>delse enligt lagen (2007:466) om �ndring i n�mnda lag ordet mineralolje-<br/>produkter skall bytas ut mot &#34;energiprodukter&#34;.</p> <p style="position:absolute;top:431px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:467px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft11">ANDERS BORG</p> <p style="position:absolute;top:484px;left:337px;white-space:nowrap" class="ft111">Stefan Holgersson<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft16"> </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft16">1</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft17"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:114px;white-space:nowrap" class="ft18">Bet. 2006/07:SkU22, rskr. 2006/07:198.</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:568px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS 2007:468</b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:568px;white-space:nowrap" class="ft112">Utkom fr�n trycket<br/>den 15 juni 2007</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1071px;"> <img width="744" height="1071" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:15px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:963px;left:520px;white-space:nowrap" class="ft21">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:973px;left:552px;white-space:nowrap" class="ft21">Elanders, V�llingby 2007</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2007:466) om �ndring i lagen
(2001:181) om behandling av uppgifter i
Skatteverkets beskattningsverksamhet;

utf�rdad den 7 juni 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs att i 2 kap. 8 � lagen (2001:181) om

behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet i dess ly-
delse enligt lagen (2007:466) om �ndring i n�mnda lag ordet mineralolje-
produkter skall bytas ut mot "energiprodukter".

P� regeringens v�gnar

ANDERS BORG

Stefan Holgersson
(Finansdepartementet)

1

Bet. 2006/07:SkU22, rskr. 2006/07:198.

SFS 2007:468

Utkom fr�n trycket
den 15 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2007

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.