SFS 2017:388 Lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet / SFS 2017:388 Lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
170388.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:FFPGHL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:FFPGIM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:FFPGIM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:FFPGHL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:FFPGIM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:FFPGIM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:FFPGHL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:FFPGHL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:FFPGIM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:FFPGHL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:FFPGHL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:FFPGHL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:FFPGIM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:FFPGHL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:FFPGHL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2001:181) om behandling av <br/>uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet;</b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 18 maj 2017.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att det i lagen (2001:181) om behand-</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet</p> <p style="position:absolute;top:318px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft13">2 ska inf�ras tre nya</p> <p style="position:absolute;top:337px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">paragrafer, 2 kap. 8 b, 8 c och 8 d ��, av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:407px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>8 b �</b></p> <p style="position:absolute;top:407px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft10">Migrationsverket f�r ha direkt�tkomst till uppgifter i beskattnings-</p> <p style="position:absolute;top:424px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">databasen, om uppgifterna beh�vs i ett �rende om dagers�ttning �t asyl-<br/>s�kande enligt lagen (1994:137) om mottagande av asyls�kande m.fl.</p> <p style="position:absolute;top:459px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19">Direkt�tkomsten f�r endast omfatta <br/>1. uppgifter per betalningsmottagare i en s�dan arbetsgivardeklaration eller</p> <p style="position:absolute;top:494px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">f�renklad arbetsgivardeklaration som avses i 26 kap. skattef�rfarandelagen<br/>(2011:1244),</p> <p style="position:absolute;top:529px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. identifikationsuppgifter f�r den uppgiftsskyldige och betalningsmottaga-</p> <p style="position:absolute;top:546px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ren, och</p> <p style="position:absolute;top:564px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">3. uppgift om den redovisningsperiod som deklarationen avser.</p> <p style="position:absolute;top:599px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>8 c �</b></p> <p style="position:absolute;top:598px;left:118px;white-space:nowrap" class="ft10">F�rs�kringskassan f�r ha direkt�tkomst till uppgifter i beskattnings-</p> <p style="position:absolute;top:616px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">databasen, om uppgifterna beh�vs i ett �rende om best�mmande av sjukpen-<br/>ninggrundande inkomst enligt 26 kap. socialf�rs�kringsbalken eller ber�k-<br/>ning av bostadsbidrag enligt 97 kap. socialf�rs�kringsbalken.</p> <p style="position:absolute;top:668px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19">Direkt�tkomsten f�r endast omfatta <br/>1. uppgifter per betalningsmottagare i en s�dan arbetsgivardeklaration eller</p> <p style="position:absolute;top:703px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">f�renklad arbetsgivardeklaration som avses i 26 kap. skattef�rfarandelagen<br/>(2011:1244),</p> <p style="position:absolute;top:737px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. identifikationsuppgifter f�r den uppgiftsskyldige och betalningsmottaga-</p> <p style="position:absolute;top:755px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ren, och</p> <p style="position:absolute;top:772px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">3. uppgift om den redovisningsperiod som deklarationen avser.</p> <p style="position:absolute;top:807px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>8 d �</b></p> <p style="position:absolute;top:807px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft10">Arbetsf�rmedlingen f�r ha direkt�tkomst till uppgifter i beskattnings-</p> <p style="position:absolute;top:825px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">databasen, om uppgifterna beh�vs i ett �rende om st�d till arbetsgivare f�r<br/>anst�llning av en enskild person. </p> <p style="position:absolute;top:859px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Direkt�tkomsten f�r endast omfatta </p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2016/17:58, bet. 2016/17:SkU21, rskr. 2016/17:256.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2003:670.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2017:388</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 31 maj 2017</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2017:388</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:571px;white-space:nowrap" class="ft22">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2017</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">1. uppgifter per betalningsmottagare i en s�dan arbetsgivardeklaration eller</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">f�renklad arbetsgivardeklaration som avses i 26 kap. skattef�rfarandelagen<br/>(2011:1244),</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">2. identifikationsuppgifter f�r den uppgiftsskyldige och betalningsmottaga-</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">ren, och</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft23">3. uppgift om den redovisningsperiod som deklarationen avser.<br/>Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer kan med st�d</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">av 8 kap. 7 � regeringsformen meddela ytterligare f�reskrifter om begr�ns-<br/>ningar av direkt�tkomsten.</p> <p style="position:absolute;top:226px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2019.</p> <p style="position:absolute;top:261px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:295px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">MAGDALENA ANDERSSON</p> <p style="position:absolute;top:313px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft23">Maria �hrling<br/>(Finansdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2001:181) om behandling av
uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet;

utf�rdad den 18 maj 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att det i lagen (2001:181) om behand-

ling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

2 ska inf�ras tre nya

paragrafer, 2 kap. 8 b, 8 c och 8 d ��, av f�ljande lydelse.

2 kap.

8 b �

Migrationsverket f�r ha direkt�tkomst till uppgifter i beskattnings-

databasen, om uppgifterna beh�vs i ett �rende om dagers�ttning �t asyl-
s�kande enligt lagen (1994:137) om mottagande av asyls�kande m.fl.

Direkt�tkomsten f�r endast omfatta
1. uppgifter per betalningsmottagare i en s�dan arbetsgivardeklaration eller

f�renklad arbetsgivardeklaration som avses i 26 kap. skattef�rfarandelagen
(2011:1244),

2. identifikationsuppgifter f�r den uppgiftsskyldige och betalningsmottaga-

ren, och

3. uppgift om den redovisningsperiod som deklarationen avser.

8 c �

F�rs�kringskassan f�r ha direkt�tkomst till uppgifter i beskattnings-

databasen, om uppgifterna beh�vs i ett �rende om best�mmande av sjukpen-
ninggrundande inkomst enligt 26 kap. socialf�rs�kringsbalken eller ber�k-
ning av bostadsbidrag enligt 97 kap. socialf�rs�kringsbalken.

Direkt�tkomsten f�r endast omfatta
1. uppgifter per betalningsmottagare i en s�dan arbetsgivardeklaration eller

f�renklad arbetsgivardeklaration som avses i 26 kap. skattef�rfarandelagen
(2011:1244),

2. identifikationsuppgifter f�r den uppgiftsskyldige och betalningsmottaga-

ren, och

3. uppgift om den redovisningsperiod som deklarationen avser.

8 d �

Arbetsf�rmedlingen f�r ha direkt�tkomst till uppgifter i beskattnings-

databasen, om uppgifterna beh�vs i ett �rende om st�d till arbetsgivare f�r
anst�llning av en enskild person.

Direkt�tkomsten f�r endast omfatta

1 Prop. 2016/17:58, bet. 2016/17:SkU21, rskr. 2016/17:256.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2003:670.

SFS 2017:388

Utkom fr�n trycket
den 31 maj 2017

background image

2

SFS 2017:388

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

1. uppgifter per betalningsmottagare i en s�dan arbetsgivardeklaration eller

f�renklad arbetsgivardeklaration som avses i 26 kap. skattef�rfarandelagen
(2011:1244),

2. identifikationsuppgifter f�r den uppgiftsskyldige och betalningsmottaga-

ren, och

3. uppgift om den redovisningsperiod som deklarationen avser.
Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer kan med st�d

av 8 kap. 7 � regeringsformen meddela ytterligare f�reskrifter om begr�ns-
ningar av direkt�tkomsten.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2019.

P� regeringens v�gnar

MAGDALENA ANDERSSON

Maria �hrling
(Finansdepartementet)

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.