SFS 2018:228 Lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet / SFS 2018:228 Lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
SFS2018-228.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:PVAWHK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:19px;font-family:CWNJYO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;font-family:MYQRIU+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft114{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft115{font-size:18px;line-height:29px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft116{font-size:17px;line-height:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft117{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:AGWBXS+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft25{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft26{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft27{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:KEUHTY+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft34{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft35{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft36{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft37{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft38{font-size:18px;line-height:29px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft39{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft310{font-size:17px;line-height:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (2001:181) om behandling av </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 19 april 2018 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (2001:181) om <br/>behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet2 </p> <p style="position:absolute;top:389px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft114"><i>dels</i> att 3 kap. 1, 2, 3 och 4 �� ska upph�ra att g�lla, <br/><i>dels</i> att rubrikerna n�rmast f�re 3 kap. 3 och 4 �� ska utg�, <br/><i>dels</i> att 1 kap. 25 och 7 ��, 2 kap. 14 �, 3 kap. 2 a � och rubrikerna </p> <p style="position:absolute;top:450px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">n�rmast f�re 1 kap. 2 � och 3 kap. 2 a � ska ha f�ljande lydelse, </p> <p style="position:absolute;top:470px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att det ska inf�ras en ny paragraf, 3 kap. 3 �, och n�rmast f�re 3 kap. </p> <p style="position:absolute;top:491px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">3 � en ny rubrik av f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:552px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>1 kap. <br/>F�rh�llandet till annan reglering <br/>2 �</b> Denna lag inneh�ller best�mmelser som kompletterar Europaparla-<br/>mentets och r�dets f�rordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd <br/>f�r fysiska personer med avseende p� behandling av personuppgifter och om <br/>det fria fl�det av s�dana uppgifter och om upph�vande av direktiv 95/46/EG <br/>(allm�n dataskyddsf�rordning), h�r ben�mnd EU:s dataskyddsf�rordning. </p> <p style="position:absolute;top:732px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>3 �</b>3 Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag g�ller lagen <br/>(2018:</p> <p style="position:absolute;top:750px;left:143px;white-space:nowrap" class="ft17">218) med kompletterande best�mmelser till EU:s dataskyddsf�rord-</p> <p style="position:absolute;top:773px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">ning och f�reskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte <br/>annat f�ljer av denna lag eller f�reskrifter som har meddelats i anslutning <br/>till lagen. </p> <p style="position:absolute;top:854px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>4 �</b>4 Uppgifter f�r behandlas f�r att tillhandah�lla information som beh�vs <br/>hos Skatteverket f�r </p> <p style="position:absolute;top:895px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1.</p> <p style="position:absolute;top:893px;left:128px;white-space:nowrap" class="ft17"> fastst�llande av underlag f�r samt best�mmande, redovisning, </p> <p style="position:absolute;top:916px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">betalning och �terbetalning av skatter och avgifter, </p> <p style="position:absolute;top:936px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft114">2. best�mmande av pensionsgrundande inkomst,<br/>3. fastighetstaxering,<br/>4. revision och annan analys- eller kontrollverksamhet,<br/>5. tillsyn samt l�mplighets- och tillst�ndspr�vning och annan liknande</p> <p style="position:absolute;top:1018px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">pr�vning, </p> <p style="position:absolute;top:1058px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">1 Prop. 2017/18:95, bet. 2017/18:SkU15, rskr. 2017/18:234. </p> <p style="position:absolute;top:1070px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">2 Senaste lydelse av </p> <p style="position:absolute;top:1082px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">lagens rubrik 2003:670 </p> <p style="position:absolute;top:1094px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">3 kap. 1 � 2012:845 </p> <p style="position:absolute;top:1106px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">3 kap. 3 � 2012:845 </p> <p style="position:absolute;top:1118px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">3 kap. 4 � 2003:670. </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">3 Senaste lydelse 2012:845. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">4 Senaste lydelse 2017:454. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft111"><b> 2018:228 </b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft117">Publicerad <br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft113"> 24 april 2018 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:705px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> 2018:228 </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft27">6. handl�ggning<br/>a) enligt lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa</p> <p style="position:absolute;top:92px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">borgen�rsuppgifter, </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft27">b) av andra fr�gor om ansvar f�r n�gon annans skatter och avgifter,<br/>c) enligt lagen (2015:912) om automatiskt utbyte av upplysningar om</p> <p style="position:absolute;top:153px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">finansiella konton och 22 b kap. skattef�rfarandelagen (2011:1244), och </p> <p style="position:absolute;top:174px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">d) enligt lagen (2017:182) om automatiskt utbyte av land-f�r-land-</p> <p style="position:absolute;top:194px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">rapporter p� skatteomr�det och 33 a kap. skattef�rfarandelagen. </p> <p style="position:absolute;top:215px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">7. fullg�rande av ett �liggande som f�ljer av ett f�r Sverige bindande</p> <p style="position:absolute;top:235px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">internationellt �tagande, </p> <p style="position:absolute;top:255px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">8. hantering av underr�ttelser fr�n arbetsgivare om anst�llning av</p> <p style="position:absolute;top:276px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27">utl�nningar som avses i lagen (2013:644) om r�tt till l�n och annan <br/>ers�ttning f�r arbete utf�rt av en utl�nning som inte har r�tt att vistas i <br/>Sverige, </p> <p style="position:absolute;top:337px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft27">9. hantering av uppgifter om sjukl�nekostnad, och<br/>10. tillsyn, kontroll, uppf�ljning och planering av verksamheten.</p> <p style="position:absolute;top:398px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>5 �</b>5 Uppgifter som behandlas enligt 4 � f�r �ven behandlas f�r </p> <p style="position:absolute;top:419px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">1. att tillhandah�lla information som beh�vs i f�rfattningsreglerad</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">verksamhet hos n�gon annan �n Skatteverket f�r </p> <p style="position:absolute;top:460px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">a) fastst�llande av underlag f�r samt redovisning, best�mmande,</p> <p style="position:absolute;top:480px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">betalning och �terbetalning av skatter eller avgifter, </p> <p style="position:absolute;top:500px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft27">b) uts�kning, indrivning, skuldsanering och F-skuldsanering,<br/>c) att utg�ra underlag f�r ber�kning, beslut och kontroll i fr�ga om</p> <p style="position:absolute;top:541px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">f�rm�n, bidrag och andra st�d, </p> <p style="position:absolute;top:562px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft27">d) pensionsber�kning,<br/>e) tillsyn och kontroll samt l�mplighets- och tillst�ndspr�vning och annan</p> <p style="position:absolute;top:602px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">liknande pr�vning, och </p> <p style="position:absolute;top:623px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">f) aktualisering och komplettering av uppgifter om fastigheter i andra</p> <p style="position:absolute;top:643px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">myndigheters register, </p> <p style="position:absolute;top:664px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">2. att tillhandah�lla information som beh�vs i Skatteverkets brotts-</p> <p style="position:absolute;top:684px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27">bek�mpande verksamhet enligt lagen (1997:1024) om Skatteverkets <br/>brottsbek�mpande verksamhet, </p> <p style="position:absolute;top:725px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">3. att fullg�ra uppgiftsl�mnande som sker i �verensst�mmelse med lag</p> <p style="position:absolute;top:745px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">eller f�rordning, och </p> <p style="position:absolute;top:766px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">4. andra �ndam�l, under f�ruts�ttning att uppgifterna inte behandlas p� ett</p> <p style="position:absolute;top:786px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">s�tt som �r of�renligt med det �ndam�l f�r vilket uppgifterna samlades in. </p> <p style="position:absolute;top:827px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27"><b>7 �</b> Personuppgifter som avses i artikel 9.1 i EU:s dataskyddsf�rordning <br/>(k�nsliga personuppgifter) och uppgifter om lag�vertr�delser som innefattar <br/>brott, domar i brottm�l, straffprocessuella tv�ngsmedel eller administrativa <br/>frihetsber�vanden f�r behandlas endast om uppgifterna har l�mnats i ett <br/>�rende eller �r n�dv�ndiga f�r handl�ggningen av det. </p> <p style="position:absolute;top:929px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Uppgifter som avses i f�rsta stycket f�r i annat fall behandlas endast om </p> <p style="position:absolute;top:950px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">det s�rskilt anges i 2 kap. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25">5 Senaste lydelse 2016:913. </p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft30">3 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:705px;white-space:nowrap" class="ft32"><b> 2018:218 </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft39"><b>2 kap. <br/>14 �</b>6 Skatteverket f�r ta ut avgifter f�r att l�mna ut uppgifter ur databasen <br/>enligt de n�rmare f�reskrifter som meddelas av regeringen. </p> <p style="position:absolute;top:122px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft39">R�tten att ta ut avgifter f�r inte inneb�ra en inskr�nkning i <br/>1. r�tten att ta del av och mot fastst�lld avgift f� kopia eller utskrift av en</p> <p style="position:absolute;top:162px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">allm�n handling enligt tryckfrihetsf�rordningen, eller </p> <p style="position:absolute;top:183px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">2. en registrerads r�tt enligt artikel 12.5 i EU:s dataskyddsf�rordning.</p> <p style="position:absolute;top:220px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft39"><b>3 kap. <br/>R�tten till information m.m.</b>7<b> <br/>2 a �</b>8 Vid behandling av personuppgifter p� grund av samarbete enligt <br/>lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i <br/>fr�ga om beskattning ska artiklarna 13 och 1519 i EU:s <br/>dataskyddsf�rordning inte till�mpas, om s�dana begr�nsningar �r <br/>n�dv�ndiga med h�nsyn till ett viktigt ekonomiskt eller finansiellt intresse <br/>hos Europeiska unionen eller en stat som ing�r i unionen. </p> <p style="position:absolute;top:420px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft39"><b>R�tten att g�ra inv�ndningar <br/>3 �</b> Artikel 21.1 i EU:s dataskyddsf�rordning om r�tten att g�ra <br/>inv�ndningar g�ller inte vid s�dan behandling som �r till�ten enligt denna <br/>lag eller f�reskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. </p> <p style="position:absolute;top:532px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft39">1. Denna lag tr�der i kraft den 25 maj 2018.<br/>2. �ldre f�reskrifter om straff g�ller fortfarande f�r �vertr�delser som har</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">skett f�re ikrafttr�dandet. </p> <p style="position:absolute;top:613px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:654px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">PER BOLUND </p> <p style="position:absolute;top:675px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft39">Leena Mildenberger <br/>(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1118px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft36">6 Senaste lydelse 2003:670. </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft36">7 Senaste lydelse 2012:845. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft36">8 Senaste lydelse 2012:845. </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (2001:181) om behandling av

uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Utf�rdad den 19 april 2018

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (2001:181) om
behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet2

dels att 3 kap. 1, 2, 3 och 4 �� ska upph�ra att g�lla,
dels att rubrikerna n�rmast f�re 3 kap. 3 och 4 �� ska utg�,
dels att 1 kap. 25 och 7 ��, 2 kap. 14 �, 3 kap. 2 a � och rubrikerna

n�rmast f�re 1 kap. 2 � och 3 kap. 2 a � ska ha f�ljande lydelse,

dels att det ska inf�ras en ny paragraf, 3 kap. 3 �, och n�rmast f�re 3 kap.

3 � en ny rubrik av f�ljande lydelse.

1 kap.
F�rh�llandet till annan reglering
2 �
Denna lag inneh�ller best�mmelser som kompletterar Europaparla-
mentets och r�dets f�rordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd
f�r fysiska personer med avseende p� behandling av personuppgifter och om
det fria fl�det av s�dana uppgifter och om upph�vande av direktiv 95/46/EG
(allm�n dataskyddsf�rordning), h�r ben�mnd EU:s dataskyddsf�rordning.

3 �3 Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag g�ller lagen
(2018:

218) med kompletterande best�mmelser till EU:s dataskyddsf�rord-

ning och f�reskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte
annat f�ljer av denna lag eller f�reskrifter som har meddelats i anslutning
till lagen.

4 �4 Uppgifter f�r behandlas f�r att tillhandah�lla information som beh�vs
hos Skatteverket f�r

1.

fastst�llande av underlag f�r samt best�mmande, redovisning,

betalning och �terbetalning av skatter och avgifter,

2. best�mmande av pensionsgrundande inkomst,
3. fastighetstaxering,
4. revision och annan analys- eller kontrollverksamhet,
5. tillsyn samt l�mplighets- och tillst�ndspr�vning och annan liknande

pr�vning,

1 Prop. 2017/18:95, bet. 2017/18:SkU15, rskr. 2017/18:234.

2 Senaste lydelse av

lagens rubrik 2003:670

3 kap. 1 � 2012:845

3 kap. 3 � 2012:845

3 kap. 4 � 2003:670.

3 Senaste lydelse 2012:845.

4 Senaste lydelse 2017:454.

SFS

2018:228

Publicerad
den

24 april 2018

background image

2

SFS

2018:228

6. handl�ggning
a) enligt lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa

borgen�rsuppgifter,

b) av andra fr�gor om ansvar f�r n�gon annans skatter och avgifter,
c) enligt lagen (2015:912) om automatiskt utbyte av upplysningar om

finansiella konton och 22 b kap. skattef�rfarandelagen (2011:1244), och

d) enligt lagen (2017:182) om automatiskt utbyte av land-f�r-land-

rapporter p� skatteomr�det och 33 a kap. skattef�rfarandelagen.

7. fullg�rande av ett �liggande som f�ljer av ett f�r Sverige bindande

internationellt �tagande,

8. hantering av underr�ttelser fr�n arbetsgivare om anst�llning av

utl�nningar som avses i lagen (2013:644) om r�tt till l�n och annan
ers�ttning f�r arbete utf�rt av en utl�nning som inte har r�tt att vistas i
Sverige,

9. hantering av uppgifter om sjukl�nekostnad, och
10. tillsyn, kontroll, uppf�ljning och planering av verksamheten.

5 �5 Uppgifter som behandlas enligt 4 � f�r �ven behandlas f�r

1. att tillhandah�lla information som beh�vs i f�rfattningsreglerad

verksamhet hos n�gon annan �n Skatteverket f�r

a) fastst�llande av underlag f�r samt redovisning, best�mmande,

betalning och �terbetalning av skatter eller avgifter,

b) uts�kning, indrivning, skuldsanering och F-skuldsanering,
c) att utg�ra underlag f�r ber�kning, beslut och kontroll i fr�ga om

f�rm�n, bidrag och andra st�d,

d) pensionsber�kning,
e) tillsyn och kontroll samt l�mplighets- och tillst�ndspr�vning och annan

liknande pr�vning, och

f) aktualisering och komplettering av uppgifter om fastigheter i andra

myndigheters register,

2. att tillhandah�lla information som beh�vs i Skatteverkets brotts-

bek�mpande verksamhet enligt lagen (1997:1024) om Skatteverkets
brottsbek�mpande verksamhet,

3. att fullg�ra uppgiftsl�mnande som sker i �verensst�mmelse med lag

eller f�rordning, och

4. andra �ndam�l, under f�ruts�ttning att uppgifterna inte behandlas p� ett

s�tt som �r of�renligt med det �ndam�l f�r vilket uppgifterna samlades in.

7 � Personuppgifter som avses i artikel 9.1 i EU:s dataskyddsf�rordning
(k�nsliga personuppgifter) och uppgifter om lag�vertr�delser som innefattar
brott, domar i brottm�l, straffprocessuella tv�ngsmedel eller administrativa
frihetsber�vanden f�r behandlas endast om uppgifterna har l�mnats i ett
�rende eller �r n�dv�ndiga f�r handl�ggningen av det.

Uppgifter som avses i f�rsta stycket f�r i annat fall behandlas endast om

det s�rskilt anges i 2 kap.

5 Senaste lydelse 2016:913.

background image

3

SFS

2018:218

2 kap.
14 �
6 Skatteverket f�r ta ut avgifter f�r att l�mna ut uppgifter ur databasen
enligt de n�rmare f�reskrifter som meddelas av regeringen.

R�tten att ta ut avgifter f�r inte inneb�ra en inskr�nkning i
1. r�tten att ta del av och mot fastst�lld avgift f� kopia eller utskrift av en

allm�n handling enligt tryckfrihetsf�rordningen, eller

2. en registrerads r�tt enligt artikel 12.5 i EU:s dataskyddsf�rordning.

3 kap.
R�tten till information m.m.
7
2 a �
8 Vid behandling av personuppgifter p� grund av samarbete enligt
lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i
fr�ga om beskattning ska artiklarna 13 och 1519 i EU:s
dataskyddsf�rordning inte till�mpas, om s�dana begr�nsningar �r
n�dv�ndiga med h�nsyn till ett viktigt ekonomiskt eller finansiellt intresse
hos Europeiska unionen eller en stat som ing�r i unionen.

R�tten att g�ra inv�ndningar
3 �
Artikel 21.1 i EU:s dataskyddsf�rordning om r�tten att g�ra
inv�ndningar g�ller inte vid s�dan behandling som �r till�ten enligt denna
lag eller f�reskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

1. Denna lag tr�der i kraft den 25 maj 2018.
2. �ldre f�reskrifter om straff g�ller fortfarande f�r �vertr�delser som har

skett f�re ikrafttr�dandet.

P� regeringens v�gnar

PER BOLUND

Leena Mildenberger
(Finansdepartementet)

6 Senaste lydelse 2003:670.

7 Senaste lydelse 2012:845.

8 Senaste lydelse 2012:845.

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.