SFS 2018:700 Lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet / SFS 2018:700 Lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
SFS2018-700.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BRKJPB+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:YKWRZH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:YKWRZH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:BRKJPB+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:YKWRZH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:YKWRZH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:BRKJPB+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:BRKJPB+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:YKWRZH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:ARKRMD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:BRKJPB+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:LSXFKH+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:21px;line-height:39px;font-family:YKWRZH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft113{font-size:18px;line-height:29px;font-family:YKWRZH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1126px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:151px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:219px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:242px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (2001:181) om behandling av </b></p> <p style="position:absolute;top:265px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet <br/></b>Utf�rdad den 31 maj 2018 </p> <p style="position:absolute;top:345px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 2 kap. 12 � i lagen (2001:181) om </p> <p style="position:absolute;top:365px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet2 ska ha </p> <p style="position:absolute;top:386px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:447px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>2 kap. <br/>12 �</b>3 Uppgifter och handlingar som avser </p> <p style="position:absolute;top:497px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. revision ska gallras tio �r efter utg�ngen av det kalender�r d� revisionen</p> <p style="position:absolute;top:518px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">avslutades, och </p> <p style="position:absolute;top:538px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. fastighetstaxering ska gallras tolv �r efter utg�ngen av det taxerings�r</p> <p style="position:absolute;top:558px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">som uppgifterna eller handlingarna kan h�nf�ras till. </p> <p style="position:absolute;top:579px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Uppgifter och handlingar om godk�nda upplagshavare, registrerade </p> <p style="position:absolute;top:599px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">varumottagare, tillf�lligt registrerade varumottagare, registrerade avs�ndare </p> <p style="position:absolute;top:620px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">eller godk�nda skatteupplag enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen </p> <p style="position:absolute;top:640px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">(1994:1564) om alkoholskatt samt lagen (1994:1776) om skatt p� energi ska </p> <p style="position:absolute;top:660px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">gallras sju �r efter utg�ngen av det kalender�r d� akt�ren avregistrerades. </p> <p style="position:absolute;top:681px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Uppgifter och handlingar om godk�nda lagerh�llare enligt lagen om </p> <p style="position:absolute;top:701px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">tobaksskatt, lagen om skatt p� energi, lagen (2016:1067) om skatt p� </p> <p style="position:absolute;top:722px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">kemikalier i viss elektronik samt lagen (2018:696) om skatt p� vissa </p> <p style="position:absolute;top:742px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">nikotinhaltiga produkter ska gallras sju �r efter utg�ngen av det kalender�r </p> <p style="position:absolute;top:763px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">d� godk�nnandet som lagerh�llare blev �terkallat. </p> <p style="position:absolute;top:783px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Uppgifter och handlingar som avses i 4 a � ska gallras tio �r efter </p> <p style="position:absolute;top:803px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">utg�ngen av det kalender�r d� de meddelanden som �r kopplade till den </p> <p style="position:absolute;top:824px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">administrativa referenskoden enligt 22 b � andra stycket lagen om </p> <p style="position:absolute;top:844px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">tobaksskatt, 21 b � andra stycket lagen om alkoholskatt eller 6 kap. 4 � </p> <p style="position:absolute;top:865px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">andra stycket lagen om skatt p� energi eller annan sammanh�llande </p> <p style="position:absolute;top:885px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">identifikationsuppgift senast �ndrades. </p> <p style="position:absolute;top:927px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2018. </p> <p style="position:absolute;top:968px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:1009px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">MAGDALENA ANDERSSON </p> <p style="position:absolute;top:1029px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft10">Maria �hrling </p> <p style="position:absolute;top:1050px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft10">(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1117px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">1</p> <p style="position:absolute;top:1116px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft17"> Prop. 2017/18:187. bet. 2017/18:SkU17, rskr. 2017/18:319. </p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2003:670. </p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">3 Senaste lydelse 2016:1084. </p> <p style="position:absolute;top:221px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2018:700 </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft110">Publicerad </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft110">den 8 juni 2018 </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (2001:181) om behandling av

uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
Utf�rdad den 31 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 2 kap. 12 � i lagen (2001:181) om

behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet2 ska ha

f�ljande lydelse.

2 kap.
12 �
3 Uppgifter och handlingar som avser

1. revision ska gallras tio �r efter utg�ngen av det kalender�r d� revisionen

avslutades, och

2. fastighetstaxering ska gallras tolv �r efter utg�ngen av det taxerings�r

som uppgifterna eller handlingarna kan h�nf�ras till.

Uppgifter och handlingar om godk�nda upplagshavare, registrerade

varumottagare, tillf�lligt registrerade varumottagare, registrerade avs�ndare

eller godk�nda skatteupplag enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen

(1994:1564) om alkoholskatt samt lagen (1994:1776) om skatt p� energi ska

gallras sju �r efter utg�ngen av det kalender�r d� akt�ren avregistrerades.

Uppgifter och handlingar om godk�nda lagerh�llare enligt lagen om

tobaksskatt, lagen om skatt p� energi, lagen (2016:1067) om skatt p�

kemikalier i viss elektronik samt lagen (2018:696) om skatt p� vissa

nikotinhaltiga produkter ska gallras sju �r efter utg�ngen av det kalender�r

d� godk�nnandet som lagerh�llare blev �terkallat.

Uppgifter och handlingar som avses i 4 a � ska gallras tio �r efter

utg�ngen av det kalender�r d� de meddelanden som �r kopplade till den

administrativa referenskoden enligt 22 b � andra stycket lagen om

tobaksskatt, 21 b � andra stycket lagen om alkoholskatt eller 6 kap. 4 �

andra stycket lagen om skatt p� energi eller annan sammanh�llande

identifikationsuppgift senast �ndrades.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2018.

P� regeringens v�gnar

MAGDALENA ANDERSSON

Maria �hrling

(Finansdepartementet)

1

Prop. 2017/18:187. bet. 2017/18:SkU17, rskr. 2017/18:319.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2003:670.

3 Senaste lydelse 2016:1084.

SFS 2018:700

Publicerad

den 8 juni 2018

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.