SFS 2009:491 Lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet / SFS 2009:491 Lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
090491.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2001:181) om behandling av <br/>uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 20 maj 2009.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 2 kap. 10 � lagen (2001:181) om</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet ska ha<br/>f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:500px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:526px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:524px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:526px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft10">Vid s�kning efter handlingar som avses i 4 � f�r endast uppgift om</p> <p style="position:absolute;top:544px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">namn, person- eller samordningsnummer, beteckning f�r fastighet samt upp-<br/>gifter som avses i 5 kap. 2 � offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)<br/>anv�ndas som s�kbegrepp.</p> <p style="position:absolute;top:597px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">I verksamheten med bouppteckningar och d�dsboanm�lningar enligt</p> <p style="position:absolute;top:614px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">�rvdabalken f�r vid s�kning i skattedatabasen endast uppgifter som avses i<br/>5 kap. 2 � offentlighets- och sekretesslagen anv�ndas som s�kbegrepp. Vid<br/>s�kning efter handlingar som avses i 4 � f�r dessutom uppgift om namn och<br/>person- eller samordningsnummer anv�ndas som s�kbegrepp.</p> <p style="position:absolute;top:685px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Som s�kbegrepp f�r dock inte uppgift som avses i 1 kap. 7 � anv�ndas.</p> <p style="position:absolute;top:721px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 30 juni 2009.</p> <p style="position:absolute;top:757px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:792px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">ANDERS BORG</p> <p style="position:absolute;top:810px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft110">Stefan Holgersson<br/>(Finansdepartementet))</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2004:1347.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2009:491</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 2 juni 2009</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2009</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2001:181) om behandling av
uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet;

utf�rdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 2 kap. 10 � lagen (2001:181) om

behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet ska ha
f�ljande lydelse.

2 kap.

10 �

2

Vid s�kning efter handlingar som avses i 4 � f�r endast uppgift om

namn, person- eller samordningsnummer, beteckning f�r fastighet samt upp-
gifter som avses i 5 kap. 2 � offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
anv�ndas som s�kbegrepp.

I verksamheten med bouppteckningar och d�dsboanm�lningar enligt

�rvdabalken f�r vid s�kning i skattedatabasen endast uppgifter som avses i
5 kap. 2 � offentlighets- och sekretesslagen anv�ndas som s�kbegrepp. Vid
s�kning efter handlingar som avses i 4 � f�r dessutom uppgift om namn och
person- eller samordningsnummer anv�ndas som s�kbegrepp.

Som s�kbegrepp f�r dock inte uppgift som avses i 1 kap. 7 � anv�ndas.

Denna lag tr�der i kraft den 30 juni 2009.

P� regeringens v�gnar

ANDERS BORG

Stefan Holgersson
(Finansdepartementet))

1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

2 Senaste lydelse 2004:1347.

SFS 2009:491

Utkom fr�n trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2009

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.