SFS 2002:431 Lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i skatteförvaltningens beskattningsverksamhet

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet / SFS 2002:431 Lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i skatteförvaltningens beskattningsverksamhet
020431.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:GCPJDJ+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:GCPJDJ+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:GCPJEO+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:GCPJEO+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:GCPJDJ+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:GCPJDJ+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:16px;font-family:GCPJEO+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:15px;font-family:GCPJEO+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;font-family:GCPJEO+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:7px;font-family:GCPJDJ+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:13px;font-family:GCPJDJ+Times;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;font-family:GCPJDJ+Times;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;font-family:GCPJEO+Times;color:#000000;} .ft113{font-size:19px;line-height:19px;font-family:GCPJEO+Times;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;line-height:17px;font-family:GCPJDJ+Times;color:#000000;} .ft115{font-size:12px;line-height:16px;font-family:GCPJDJ+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:9px;font-family:GCPJDJ+Times;color:#000000;} .ft21{font-size:8px;font-family:GCPJDJ+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:0px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:-18px;left:5px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:-13px;left:11px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2001:181) om behandling av <br/>uppgifter i skattef�rvaltningens <br/>beskattningsverksamhet;</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:15px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:287px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 30 maj 2002.</p> <p style="position:absolute;top:322px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:20px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:320px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:322px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs att 2 kap. 5 � lagen (2001:181) om be-</p> <p style="position:absolute;top:340px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft114">handling av uppgifter i skattef�rvaltningens beskattningsverksamhet skall ha<br/>f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:-11px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:402px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>2 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:428px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>5 � </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:428px;left:118px;white-space:nowrap" class="ft11">Fr�n databasen f�r nedan angivna uppgifter l�mnas ut till en enskild,</p> <p style="position:absolute;top:446px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft114">om det inte av s�rskild anledning kan antas att den enskilde som uppgiften<br/>avser eller n�gon n�rst�ende lider men om uppgiften r�js.</p> <p style="position:absolute;top:481px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft114">Uppgifter f�r l�mnas ut om<br/>1. namn och personnummer,<br/>2. organisationsnummer, namn, firma och juridisk form samt i fr�ga om</p> <p style="position:absolute;top:534px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft114">handelsbolag och andra juridiska personer s�dana uppgifter om huvudkontor<br/>och s�te som avses i 2 kap. 2 � skattebetalningslagen (1997:483),</p> <p style="position:absolute;top:569px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">3. registrering enligt skattebetalningslagen samt s�rskilt registrerings-</p> <p style="position:absolute;top:587px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">eller redovisningsnummer,</p> <p style="position:absolute;top:604px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft114">4. p� vilket s�tt den prelimin�ra skatten skall betalas f�r en fysisk person,<br/>5. registrering av skyldighet att g�ra skatteavdrag eller betala arbetsgivar-</p> <p style="position:absolute;top:640px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">avgifter,</p> <p style="position:absolute;top:657px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft114">6. slag av n�ringsverksamhet, och<br/>7. beslut om likvidation eller konkurs.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:711px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2003.</p> <p style="position:absolute;top:747px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:782px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">BOSSE RINGHOLM</p> <p style="position:absolute;top:800px;left:316px;white-space:nowrap" class="ft114">Marie J�nsson<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19">1</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:921px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft111">Prop. 2001/02:127, bet. 2001/02:SkU27, rskr. 2001/02:273.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>SFS 2002:431</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft115">Utkom fr�n trycket<br/>den 11 juni 2002</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-5px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:493px;white-space:nowrap" class="ft21">Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft21">Elanders Gotab, Stockholm 2002</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2001:181) om behandling av
uppgifter i skattef�rvaltningens
beskattningsverksamhet;

utf�rdad den 30 maj 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs att 2 kap. 5 � lagen (2001:181) om be-

handling av uppgifter i skattef�rvaltningens beskattningsverksamhet skall ha
f�ljande lydelse.

2 kap.

5 �

Fr�n databasen f�r nedan angivna uppgifter l�mnas ut till en enskild,

om det inte av s�rskild anledning kan antas att den enskilde som uppgiften
avser eller n�gon n�rst�ende lider men om uppgiften r�js.

Uppgifter f�r l�mnas ut om
1. namn och personnummer,
2. organisationsnummer, namn, firma och juridisk form samt i fr�ga om

handelsbolag och andra juridiska personer s�dana uppgifter om huvudkontor
och s�te som avses i 2 kap. 2 � skattebetalningslagen (1997:483),

3. registrering enligt skattebetalningslagen samt s�rskilt registrerings-

eller redovisningsnummer,

4. p� vilket s�tt den prelimin�ra skatten skall betalas f�r en fysisk person,
5. registrering av skyldighet att g�ra skatteavdrag eller betala arbetsgivar-

avgifter,

6. slag av n�ringsverksamhet, och
7. beslut om likvidation eller konkurs.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2003.

P� regeringens v�gnar

BOSSE RINGHOLM

Marie J�nsson
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2001/02:127, bet. 2001/02:SkU27, rskr. 2001/02:273.

SFS 2002:431

Utkom fr�n trycket
den 11 juni 2002

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.