Lag (2001:331) om upphävande av vissa av Riksskatteverkets föreskrifter och bindande förklaringar

Utfärdad:
Ikraftträdandedatum:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 2001:331
Departement: Finansdepartementet SF
Länk: Länk till register

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2001:331) om upphävande av vissa av Riksskatteverkets föreskrifter och bindande förklaringar
SFS nr:

2001:331
Departement/myndighet: Finansdepartementet SF
Utfärdad: 2001-05-31
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


Vid utgången av juni 2001 upphör följande föreskrifter och bindande förklaringar från Riksskatteverket att gälla:
   1. Riksskatteverkets meddelande (RSV Du 1971:5) om preskription av skatt för vars uttagande handräckning begärts i Sverige enligt gällande handräckningsavtal med Finland.
   2. Riksskatteverkets meddelande (RSV Du 1971:8) Ansökan från Föreningen Sweden Models, Malmö, om förklaring rörande frågan om skyldighet för föreningen att verkställa skatteavdrag vid utbetalning av lön.
   3. Riksskatteverkets meddelande (RSV Du 1972:3) om beskattning av s.k. gränsgångare mellan Sverige och Norge.
   4. Riksskatteverkets meddelande (RSV Du 1972:13) om bindande förklaring angående skatteavdrag för semesterlön för s.k.
privilegierad frånvaro.
   5. Riksskatteverkets meddelande (RSV Du 1972:16) om föreskrifter rörande beräkning och debitering av skatt för fysiska personer och dödsbon.
   6. Riksskatteverkets meddelande (RSV Du 1973:7) om bindande förklaring angående avdrag för preliminär A-skatt för vissa ersättningar till arbetstagare.
   7. Riksskatteverkets meddelande (RSV Du 1973:10) om bindande förklaring angående skatteavdrag på vissa pantförskrivna livräntor.
   8. Riksskatteverkets meddelande (RSV Du 1975:13) om bindande förklaring beträffande skatteavdrag vid utbetalning av lön till vissa stuveriarbetare i Stockholm.
   9. Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 1977:8) om skatteavdrag på semesterersättning, utbetalad genom Glasmästeriförbundets Semesterkassa, m.m.
   10. Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 1979:11) om skatteavdrag på garantibelopp enligt lagen om statlig lönegaranti vid konkurs.
   11. Riksskatteverkets bindande förklaring (RSFS 1980:58) beträffande utländskt företags skyldighet att göra skatteavdrag på lön till anställda.
   12. Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 1983:14) om förfrågan till myndighet vid offentlig upphandling.
   13. Riksskatteverkets föreskrifter m.m. (RSFS 1983:16) om avräkning av skatter och avgifter i samband med återbetalning av mervärdeskatt.
   14. Riksskatteverkets föreskrifter m.m. (RSFS 1984:47) om avdrag för kostnad för resor mellan bostad och arbetsplats.
   15. Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 1991:39) om särskilt postgirokonto för inbetalning av mervärdeskatt.

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.