SFS 2001:332 Lag om upphävande av vissa av Centrala Folkbokförings- och uppbördsnämndens bindande förklaringar

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2001:332) om upphävande av vissa av Centrala Folkbokförings- och uppbördsnämndens bindande förklaringar / SFS 2001:332 Lag om upphävande av vissa av Centrala Folkbokförings- och uppbördsnämndens bindande förklaringar
010332.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:0px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:-17px;left:5px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:-12px;left:11px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>Lag<br/>om upph�vande av vissa av Centrala <br/>Folkbokf�rings- och uppb�rdsn�mndens bindande <br/>f�rklaringar;</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:15px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:287px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 31 maj 2001.</p> <p style="position:absolute;top:322px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:20px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:320px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:322px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs f�ljande.</p> <p style="position:absolute;top:358px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Vid utg�ngen av juni 2001 upph�r f�ljande bindande f�rklaringar fr�n</p> <p style="position:absolute;top:375px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">Centrala Folkbokf�rings- och uppb�rdsn�mnden (CFU) att g�lla:</p> <p style="position:absolute;top:393px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">1. CFU 1965:4 Fr�ga om skatteavdrag p� semestermedel, som utbetalas</p> <p style="position:absolute;top:410px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">av en av Taxi Intressef�rening i Stockholm f�rvaltad semesterkassa.</p> <p style="position:absolute;top:428px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">2. CFU 1965:11 Skatteavdrag � landstingsanst�llda l�kares inkomst av</p> <p style="position:absolute;top:446px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">�ppen v�rd m.m.</p> <p style="position:absolute;top:463px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">3. CFU 1966:7 Fr�ga om skatteavdrag p� semesterers�ttning, som betalas</p> <p style="position:absolute;top:481px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">genom EA:s semesterkassa.</p> <p style="position:absolute;top:499px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">4. CFU 1966:8 Ang�ende skatteavdrag f�r gift utl�nning med arbetsan-</p> <p style="position:absolute;top:516px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">st�llning i Sverige men familjen kvarboende i hemlandet.</p> <p style="position:absolute;top:534px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">5. CFU 1967:10 Ang�ende skatteavdrag, d� utl�ndskt f�retag mot ers�tt-</p> <p style="position:absolute;top:552px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">ning st�ller arbetskraft till svenskt f�retags f�rfogande.</p> <p style="position:absolute;top:569px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">6. CFU 1968:7 Skatteavdrag p� ers�ttning, som utbetalas till korttidsan-</p> <p style="position:absolute;top:587px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">st�llda stuveriarbetare.</p> <p style="position:absolute;top:605px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">7. CFU 1968:15 Ang�ende arbetstagares skyldighet att f�r arbetsgivare</p> <p style="position:absolute;top:622px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">styrka att han sj�lv inbetalat kvarst�ende skatt.</p> <p style="position:absolute;top:640px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">8. CFU 1969:23 Fr�ga om artistskatt p� ers�ttning till s�ngare m.fl. vid</p> <p style="position:absolute;top:658px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">jordf�stning.</p> <p style="position:absolute;top:675px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft111">9. CFU 1969:27 Ang�ende skyldighet att i visst fall erl�gga artistskatt.<br/>10. CFU 1970:4 Fr�ga om arbetsgivare  arbetstagaref�rh�llande i visst</p> <p style="position:absolute;top:711px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">fall.</p> <p style="position:absolute;top:728px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">11. CFU 1970:6 F�rl�ngning av anst�nd enligt 48 � 1 mom. uppb�rdsf�r-</p> <p style="position:absolute;top:746px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">ordningen.</p> <p style="position:absolute;top:781px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:816px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">LENA HJELM-WALL�N</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:316px;white-space:nowrap" class="ft111">BOSSE RINGHOLM<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft16"> </p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft16">1</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:27px;white-space:nowrap" class="ft17"> </p> <p style="position:absolute;top:921px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft18">Prop. 2000/01:110, bet. 2000/01:SkU23, rskr. 2000/01:243.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS 2001:332</b></p> <p style="position:absolute;top:201px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft112">Utkom fr�n trycket<br/>den 12 juni 2001</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-5px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:493px;white-space:nowrap" class="ft21">Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:952px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft21">Elanders Gotab, Stockholm 2001</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om upph�vande av vissa av Centrala
Folkbokf�rings- och uppb�rdsn�mndens bindande
f�rklaringar;

utf�rdad den 31 maj 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs f�ljande.

Vid utg�ngen av juni 2001 upph�r f�ljande bindande f�rklaringar fr�n

Centrala Folkbokf�rings- och uppb�rdsn�mnden (CFU) att g�lla:

1. CFU 1965:4 Fr�ga om skatteavdrag p� semestermedel, som utbetalas

av en av Taxi Intressef�rening i Stockholm f�rvaltad semesterkassa.

2. CFU 1965:11 Skatteavdrag � landstingsanst�llda l�kares inkomst av

�ppen v�rd m.m.

3. CFU 1966:7 Fr�ga om skatteavdrag p� semesterers�ttning, som betalas

genom EA:s semesterkassa.

4. CFU 1966:8 Ang�ende skatteavdrag f�r gift utl�nning med arbetsan-

st�llning i Sverige men familjen kvarboende i hemlandet.

5. CFU 1967:10 Ang�ende skatteavdrag, d� utl�ndskt f�retag mot ers�tt-

ning st�ller arbetskraft till svenskt f�retags f�rfogande.

6. CFU 1968:7 Skatteavdrag p� ers�ttning, som utbetalas till korttidsan-

st�llda stuveriarbetare.

7. CFU 1968:15 Ang�ende arbetstagares skyldighet att f�r arbetsgivare

styrka att han sj�lv inbetalat kvarst�ende skatt.

8. CFU 1969:23 Fr�ga om artistskatt p� ers�ttning till s�ngare m.fl. vid

jordf�stning.

9. CFU 1969:27 Ang�ende skyldighet att i visst fall erl�gga artistskatt.
10. CFU 1970:4 Fr�ga om arbetsgivare  arbetstagaref�rh�llande i visst

fall.

11. CFU 1970:6 F�rl�ngning av anst�nd enligt 48 � 1 mom. uppb�rdsf�r-

ordningen.

P� regeringens v�gnar

LENA HJELM-WALL�N

BOSSE RINGHOLM
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2000/01:110, bet. 2000/01:SkU23, rskr. 2000/01:243.

SFS 2001:332

Utkom fr�n trycket
den 12 juni 2001

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.