SFS 2005:343 Lag om avtal om beskattning av inkomster från sparande med Anguilla, Aruba, Caymanöarna, Guernsey, Isle of Man, Jersey, Jungfruöarna, Montserrat, Nederländska Antillerna och Turks- och Caicosöarna

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2005:343) om avtal om beskattning av inkomster från sparande med Anguilla, Aruba, Caymanöarna, Guernsey, Isle of Man, Jersey, Jungfruöarna, Montserrat, Nederländska Antillerna och Turks- och Caicosöarna / SFS 2005:343 Lag om avtal om beskattning av inkomster från sparande med Anguilla, Aruba, Caymanöarna, Guernsey, Isle of Man, Jersey, Jungfruöarna, Montserrat, Nederländska Antillerna och Turks- och Caicosöarna
050343.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om avtal om beskattning av inkomster från
sparande med Anguilla, Aruba, Caymanöarna,
Guernsey, Isle of Man, Jersey, Jungfruöarna,
Montserrat, Nederländska Antillerna och Turks-
och Caicosöarna;

utfärdad den 19 maj 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Följande avtal om beskattning av inkomster från sparande, som finns pu-

blicerade i Sveriges internationella överenskommelser (S�), skall gälla som
lag här i landet:

� Anguilla (S� 2005:10),
� Aruba (S� 2005:11),
� Caymanöarna (S� 2005:12),
� Guernsey (S� 2005:13),
� Isle of Man (S� 2005:14),
� Jersey (S� 2005:15),
� Jungfruöarna (S� 2005:16),
� Montserrat (S� 2005:17),
� Nederländska Antillerna (S� 2005:18), och
� Turks- och Caicosöarna (S� 2005:19).

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

P�R NUDER
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2004/05:113, bet. 2004/05:SkU30, rskr. 2004/05:243.

SFS 2005:343

Utkom från trycket
den 31 maj 2005

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.