SFS 2005:343 Lag om avtal om beskattning av inkomster från sparande med Anguilla, Aruba, Caymanöarna, Guernsey, Isle of Man, Jersey, Jungfruöarna, Montserrat, Nederländska Antillerna och Turks- och Caicosöarna

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2005:343) om avtal om beskattning av inkomster från sparande med Anguilla, Aruba, Caymanöarna, Guernsey, Isle of Man, Jersey, Jungfruöarna, Montserrat, Nederländska Antillerna och Turks- och Caicosöarna / SFS 2005:343 Lag om avtal om beskattning av inkomster från sparande med Anguilla, Aruba, Caymanöarna, Guernsey, Isle of Man, Jersey, Jungfruöarna, Montserrat, Nederländska Antillerna och Turks- och Caicosöarna
050343.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:PBKHEL+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:PBKHEM+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:PBKHEM+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:PBKHEL+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:7px;font-family:PBKHEL+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:12px;font-family:PBKHEL+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:17px;font-family:PBKHEM+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:PBKHEM+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:PBKHEL+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:16px;font-family:PBKHEL+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:PBKHEL+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:188px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>Lag<br/>om avtal om beskattning av inkomster fr�n <br/>sparande med Anguilla, Aruba, Cayman�arna, <br/>Guernsey, Isle of Man, Jersey, Jungfru�arna, <br/>Montserrat, Nederl�ndska Antillerna och Turks- <br/>och Caicos�arna;</b></p> <p style="position:absolute;top:322px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 19 maj 2005.</p> <p style="position:absolute;top:357px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs f�ljande.</p> <p style="position:absolute;top:392px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">F�ljande avtal om beskattning av inkomster fr�n sparande, som finns pu-</p> <p style="position:absolute;top:410px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18">blicerade i Sveriges internationella �verenskommelser (S�), skall g�lla som<br/>lag h�r i landet:</p> <p style="position:absolute;top:445px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft18"> Anguilla (S� 2005:10),<br/> Aruba (S� 2005:11),<br/> Cayman�arna (S� 2005:12),<br/> Guernsey (S� 2005:13),<br/> Isle of Man (S� 2005:14),<br/> Jersey (S� 2005:15),<br/> Jungfru�arna (S� 2005:16),<br/> Montserrat (S� 2005:17),<br/> Nederl�ndska Antillerna (S� 2005:18), och<br/> Turks- och Caicos�arna (S� 2005:19).</p> <p style="position:absolute;top:640px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den dag regeringen best�mmer.</p> <p style="position:absolute;top:676px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:711px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">G�RAN PERSSON</p> <p style="position:absolute;top:729px;left:316px;white-space:nowrap" class="ft18">P�R NUDER<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft14">1 Prop. 2004/05:113, bet. 2004/05:SkU30, rskr. 2004/05:243.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>SFS 2005:343</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 31 maj 2005</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:941px;left:499px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Gotab, Stockholm 2005</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om avtal om beskattning av inkomster fr�n
sparande med Anguilla, Aruba, Cayman�arna,
Guernsey, Isle of Man, Jersey, Jungfru�arna,
Montserrat, Nederl�ndska Antillerna och Turks-
och Caicos�arna;

utf�rdad den 19 maj 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs f�ljande.

F�ljande avtal om beskattning av inkomster fr�n sparande, som finns pu-

blicerade i Sveriges internationella �verenskommelser (S�), skall g�lla som
lag h�r i landet:

 Anguilla (S� 2005:10),
 Aruba (S� 2005:11),
 Cayman�arna (S� 2005:12),
 Guernsey (S� 2005:13),
 Isle of Man (S� 2005:14),
 Jersey (S� 2005:15),
 Jungfru�arna (S� 2005:16),
 Montserrat (S� 2005:17),
 Nederl�ndska Antillerna (S� 2005:18), och
 Turks- och Caicos�arna (S� 2005:19).

Denna lag tr�der i kraft den dag regeringen best�mmer.

P� regeringens v�gnar

G�RAN PERSSON

P�R NUDER
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2004/05:113, bet. 2004/05:SkU30, rskr. 2004/05:243.

SFS 2005:343

Utkom fr�n trycket
den 31 maj 2005

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.