SFS 1990:375

900375.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1> • , ,

Ij

f

SFS 1990:375 Lag

%

utkom frän trycket

OHi ändring i bötesverkställighetslagen (1979:189); *

den 1 {juni 1990

Utfärdad den 10 m aj 1990.

Enligt riksdagens be slut' föreskrivs att i 10 och 11 §§ bötesverkställig­

hetslagen (1979:189)^ ordet "länsskattemyndighet" i olika böjningsformer

skall bytas ut mot "skattemyndighet" i motsvarande form.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Dag Victor

(Justitiedepartementet)

• Prop. 1989/90:74, SkU32, rskr. 217.

^ Senaste lydelse av

10§ 1986:1331

11 § 1986:1331.

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.