SFS 2006:749 Lag om ändring i lagen (1993:892) om ackord rörande statliga fordringar m.m.

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter / SFS 2006:749 Lag om ändring i lagen (1993:892) om ackord rörande statliga fordringar m.m.
060749.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:DEJJNO+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:DEJJOO+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:DEJJOO+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:DEJJNO+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:DEJJOO+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:DEJJNO+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:DEJJNO+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:DEJJOO+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:DEJJOO+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:DEJJNO+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:16px;font-family:DEJJNO+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:DEJJNO+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:193px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1993:892) om ackord r�rande <br/>statliga fordringar m.m.;</b></p> <p style="position:absolute;top:269px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 8 juni 2006.</p> <p style="position:absolute;top:304px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:302px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 4 och 5 �� lagen (1993:892) om</p> <p style="position:absolute;top:322px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">ackord r�rande statliga fordringar m.m. skall ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:357px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:355px;left:103px;white-space:nowrap" class="ft13">2<b> </b>Beslut om neds�ttning av fordran fattas av Kronofogdemyndigheten.</p> <p style="position:absolute;top:375px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Kronofogdemyndigheten f�retr�der det allm�nna som borgen�r vid skuld-</p> <p style="position:absolute;top:392px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">sanering. </p> <p style="position:absolute;top:428px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:426px;left:103px;white-space:nowrap" class="ft13">3<b> </b>Beslut om neds�ttning av fordran f�r fattas om f�ruts�ttningarna f�r</p> <p style="position:absolute;top:445px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19">skuldsanering �r uppfyllda och ber�rda borgen�rer g�r motsvarande efter-<br/>gift.</p> <p style="position:absolute;top:499px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2007.</p> <p style="position:absolute;top:534px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:570px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">P�R NUDER</p> <p style="position:absolute;top:587px;left:316px;white-space:nowrap" class="ft19">Frank Walterson<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:893px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2005/06:124 och 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356.</p> <p style="position:absolute;top:906px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 1998:195.</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft15">3 Senaste lydelse 1998:195.</p> <p style="position:absolute;top:176px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2006:749</b></p> <p style="position:absolute;top:201px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 19 juni 2006</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:941px;left:499px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Gotab, Stockholm 2006</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1993:892) om ackord r�rande
statliga fordringar m.m.;

utf�rdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 4 och 5 �� lagen (1993:892) om

ackord r�rande statliga fordringar m.m. skall ha f�ljande lydelse.

4 �

2 Beslut om neds�ttning av fordran fattas av Kronofogdemyndigheten.

Kronofogdemyndigheten f�retr�der det allm�nna som borgen�r vid skuld-

sanering.

5 �

3 Beslut om neds�ttning av fordran f�r fattas om f�ruts�ttningarna f�r

skuldsanering �r uppfyllda och ber�rda borgen�rer g�r motsvarande efter-
gift.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2007.

P� regeringens v�gnar

P�R NUDER

Frank Walterson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2005/06:124 och 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356.

2 Senaste lydelse 1998:195.

3 Senaste lydelse 1998:195.

SFS 2006:749

Utkom fr�n trycket
den 19 juni 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.