SFS 2018:837 Lag om ändring i lagen (2009:1289) om prissättningsbesked vid internationella transaktioner

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2009:1289) om prissättningsbesked vid internationella transaktioner / SFS 2018:837 Lag om ändring i lagen (2009:1289) om prissättningsbesked vid internationella transaktioner
SFS2018-837.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BSBZCW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:YQNHMC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:YQNHMC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:BSBZCW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:YQNHMC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:9px;font-family:BSBZCW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;font-family:BSBZCW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:YQNHMC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:PSFGSJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:BSBZCW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:ATSUQN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:21px;line-height:39px;font-family:YQNHMC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1126px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:151px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:219px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:242px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (2009:1289) om priss�ttningsbesked </b></p> <p style="position:absolute;top:265px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>vid internationella transaktioner <br/></b>Utf�rdad den 7 juni 2018 </p> <p style="position:absolute;top:345px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 22 � lagen (2009:1289) om priss�tt-</p> <p style="position:absolute;top:365px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">ningsbesked vid internationella transaktioner ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:427px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>22 �</b> N�ringsidkaren ska ges tillf�lle att yttra sig innan �rendet avg�rs, om </p> <p style="position:absolute;top:447px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">det inte �r on�digt. </p> <p style="position:absolute;top:468px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">I fr�ga om n�ringsidkarens r�tt att f� del av uppgifter som har tillf�rts </p> <p style="position:absolute;top:488px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">�rendet genom n�gon annan �n n�ringsidkaren sj�lv och att f� tillf�lle att </p> <p style="position:absolute;top:508px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">yttra sig �ver dem till�mpas 25 � f�rvaltningslagen (2017:900). </p> <p style="position:absolute;top:551px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2018. </p> <p style="position:absolute;top:592px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:632px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">MAGDALENA ANDERSSON </p> <p style="position:absolute;top:653px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft10">Claes Lundgren </p> <p style="position:absolute;top:673px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft10">(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft16"> Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327. </p> <p style="position:absolute;top:221px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2018:837 </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19">Publicerad </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19">den 15 juni 2018 </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (2009:1289) om priss�ttningsbesked

vid internationella transaktioner
Utf�rdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 22 � lagen (2009:1289) om priss�tt-

ningsbesked vid internationella transaktioner ska ha f�ljande lydelse.

22 � N�ringsidkaren ska ges tillf�lle att yttra sig innan �rendet avg�rs, om

det inte �r on�digt.

I fr�ga om n�ringsidkarens r�tt att f� del av uppgifter som har tillf�rts

�rendet genom n�gon annan �n n�ringsidkaren sj�lv och att f� tillf�lle att

yttra sig �ver dem till�mpas 25 � f�rvaltningslagen (2017:900).

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2018.

P� regeringens v�gnar

MAGDALENA ANDERSSON

Claes Lundgren

(Finansdepartementet)

1

Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.

SFS 2018:837

Publicerad

den 15 juni 2018

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.