Lag (2012:852) om fastighetstaxering av kraftvärmeverk åren 2013-2018

Utfärdad:
Ikraftträdandedatum:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 2012:852
Departement: Finansdepartementet S1
Länk: Länk till register

SFS nr:    

2012:852
Departement/myndighet:    Finansdepartementet S1 
   Utfärdad:    2012-12-06 
   Ändringsregister:    SFSR (Regeringskansliet) 
KällaFulltext (Regeringskansliet) 


1 § För kraftvärmeverk ska taxeringsvärden som fastställs vid  allmän fastighetstaxering år 2013 och särskild  fastighetstaxering åren 2014-2018 endast omfatta värdet av  elproduktionen.