SFS 2007:592 Lag om kassaregister m.m.

070592.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft115{font-size:12px;line-height:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft116{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft27{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft31{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft33{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft34{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft35{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft41{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft42{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft43{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft44{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft45{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft51{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft52{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft53{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft54{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft55{font-size:10px;font-family:Times;color:#000000;} .ft56{font-size:10px;font-family:Times;color:#000000;} .ft57{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft61{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:7px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>Lag<br/>om kassaregister m.m.;</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:269px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 14 juni 2007.</p> <p style="position:absolute;top:304px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:303px;left:260px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:304px;left:264px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:303px;left:326px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:304px;left:330px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�ljande.</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:349px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>Lagens till�mpningsomr�de</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:375px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>1 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:375px;left:139px;white-space:nowrap" class="ft11">I denna lag finns best�mmelser om anv�ndning och kontroll av kassa-</p> <p style="position:absolute;top:393px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft11">register.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:428px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>2 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:428px;left:139px;white-space:nowrap" class="ft11">Den som i n�ringsverksamhet s�ljer varor eller tj�nster mot kontant be-</p> <p style="position:absolute;top:446px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft11">talning omfattas av skyldigheter enligt denna lag, om inte annat f�ljer av 3 �.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:481px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>3 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:481px;left:139px;white-space:nowrap" class="ft11">Skyldigheterna enligt denna lag g�ller inte f�r den som</p> <p style="position:absolute;top:499px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft11">1. endast i obetydlig omfattning s�ljer varor eller tj�nster mot kontant be-</p> <p style="position:absolute;top:516px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft11">talning,</p> <p style="position:absolute;top:534px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft11">2. �r befriad fr�n skattskyldighet enligt inkomstskattelagen (1999:1229)</p> <p style="position:absolute;top:551px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft11">f�r inkomst fr�n s�dan f�rs�ljning som avses i 2 �, </p> <p style="position:absolute;top:569px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft114">3. bedriver taxitrafik enligt 1 kap. 3 � 2 yrkestrafiklagen (1998:490),<br/>4. s�ljer varor eller tj�nster mot kontant betalning genom s�dana distans-</p> <p style="position:absolute;top:604px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft114">avtal eller hemf�rs�ljningsavtal som avses i distans- och hemf�rs�ljningsla-<br/>gen (2005:59),</p> <p style="position:absolute;top:640px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft11">5. s�ljer varor eller tj�nster med hj�lp av en varuautomat eller annan lik-</p> <p style="position:absolute;top:657px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft11">nande automat eller i en automatiserad aff�rslokal, </p> <p style="position:absolute;top:675px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft11">6. anordnar automatspel enligt lagen (1982:636) om anordnande av visst</p> <p style="position:absolute;top:693px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft11">automatspel eller enligt lotterilagen (1994:1000), eller</p> <p style="position:absolute;top:710px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft11">7. bedriver s�dan torg- och marknadshandel som avses i lagen (1998:514)</p> <p style="position:absolute;top:728px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft11">om s�rskild skattekontroll av torg- och marknadshandel m.m. </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:763px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>4 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:763px;left:139px;white-space:nowrap" class="ft11">Vid till�mpning av 2 och 3 �� skall sj�lvst�ndiga verksamheter inom</p> <p style="position:absolute;top:781px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft11">ramen f�r en n�ringsverksamhet bed�mas var f�r sig.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:876px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft19">1</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:89px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:877px;left:114px;white-space:nowrap" class="ft111">Prop. 2006/07:105, bet. 2006/07:SkU18, rskr. 2006/07:182.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:889px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft19">2</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:95px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:890px;left:114px;white-space:nowrap" class="ft111">Se Europaparlamentets och r�dets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett in-</p> <p style="position:absolute;top:903px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft115">formationsf�rfarande betr�ffande tekniska standarder och f�reskrifter och betr�ffande<br/>f�reskrifter f�r informationssamh�llets tj�nster (EGT L 204, 21.7.1998, s. 37, Celex<br/>31998L0034), �ndrat genom Europaparlamentets och r�dets direktiv 98/48/EG (EGT<br/>L 217, 5.8.1998, s. 18, Celex 31998L0048).</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:568px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>SFS 2007:592</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:568px;white-space:nowrap" class="ft116">Utkom fr�n trycket<br/>den 27 juni 2007</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:110px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 2007:592</b></p> <p style="position:absolute;top:71px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>Definitioner</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:97px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>5 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:117px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:97px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft21">Med </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft25"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:97px;left:257px;white-space:nowrap" class="ft26"><i>kassaregister</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:125px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:97px;left:334px;white-space:nowrap" class="ft21"> avses kassaapparat, kassaterminal, kassasystem och</p> <p style="position:absolute;top:115px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft27">liknande apparatur f�r registrering av f�rs�ljning av varor och tj�nster mot<br/>kontant betalning. </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:128px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>6 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:132px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:168px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft21">Med</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft25"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:253px;white-space:nowrap" class="ft26"><i> kontant betalning</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:140px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:168px;left:359px;white-space:nowrap" class="ft21"> likst�lls betalning med kontokort.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:143px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:203px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>7 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:147px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:203px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft21">Med </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:150px;white-space:nowrap" class="ft25"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:203px;left:257px;white-space:nowrap" class="ft26"><i>kontrollremsa </i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:155px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:203px;left:341px;white-space:nowrap" class="ft21">avses dokumentation av den l�pande registreringen</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft21">i kassaregistret i pappersform.</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft21">Med </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft25"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:238px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft26"><i>journalminne </i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:238px;left:323px;white-space:nowrap" class="ft21">avses dokumentation av den l�pande registreringen i</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft21">kassaregistret i elektronisk form.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:291px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>8 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft25"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:291px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft26"><i>Verksamhetslokal</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:291px;left:330px;white-space:nowrap" class="ft21"> har samma betydelse som i lagen (1994:466) om</p> <p style="position:absolute;top:309px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft21">s�rskilda tv�ngs�tg�rder i beskattningsf�rfarandet.</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:177px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:354px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>Registrering i kassaregister</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:380px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>9 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:185px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:380px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft21">All f�rs�ljning och annan l�pande anv�ndning av ett kassaregister skall</p> <p style="position:absolute;top:397px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft21">registreras i ett kassaregister. </p> <p style="position:absolute;top:415px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft21">Vid varje f�rs�ljning skall ett av kassaregistret framst�llt kvitto tas fram</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft21">och erbjudas kunden. </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:189px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:468px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>10 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:192px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:468px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft21">Kassaregister skall p� ett tillf�rlitligt s�tt visa </p> <p style="position:absolute;top:485px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft27">1. alla registreringar som har gjorts, och<br/>2. programmeringar och inst�llningar som utg�r behandlingshistorik en-</p> <p style="position:absolute;top:521px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft21">ligt bokf�ringslagen (1999:1078).</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:566px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>Anm�lningsskyldighet</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:200px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:591px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>11 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:204px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:591px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft21">N�ringsidkare som omfattas av skyldigheter enligt denna lag skall till</p> <p style="position:absolute;top:609px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft27">Skatteverket anm�la de kassaregister som finns i verksamheten. Vid f�r�nd-<br/>rade f�rh�llanden skall ny anm�lan g�ras.</p> <p style="position:absolute;top:644px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft21">Anm�lan skall ha kommit in till Skatteverket inom en vecka fr�n den dag</p> <p style="position:absolute;top:662px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft21">d� anm�lningsskyldigheten har intr�tt.</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:207px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:707px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>Certifiering och �terkommande teknisk kontroll </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:733px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>12 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:733px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft21">Kassaregister skall vara certifierat av ett organ som �r ackrediterat f�r</p> <p style="position:absolute;top:750px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft21">uppgiften enligt lagen (1992:1119) om teknisk kontroll.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:786px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>13 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:786px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft21">Kassaregister skall genomg� �terkommande teknisk kontroll av ett</p> <p style="position:absolute;top:803px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft27">organ som �r ackrediterat f�r uppgiften enligt lagen (1992:1119) om teknisk<br/>kontroll.</p> <p style="position:absolute;top:839px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft27">�terkommande teknisk kontroll av kassaregister skall g�ras <br/>1. senast ett �r fr�n den dag det togs i bruk,<br/>2. senast ett �r fr�n senaste kontroll av ett ackrediterat organ,<br/>3. efter brytande av f�reskriven plombering, eller <br/>4. om Skatteverket vid kontroll har konstaterat brister i kassaregistrets</p> <p style="position:absolute;top:927px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft21">funktion. </p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:679px;white-space:nowrap" class="ft31">3</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft32"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:71px;left:571px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>SFS 2007:592</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:71px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft31">Protokoll fr�n den tekniska kontrollen skall finnas tillg�ngligt i verksam-</p> <p style="position:absolute;top:89px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft31">hetslokalen.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:124px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>14 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:124px;left:132px;white-space:nowrap" class="ft31"> Certifiering och �terkommande teknisk kontroll f�r utf�ras �ven av</p> <p style="position:absolute;top:142px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft35">organ fr�n ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsomr�det<br/>(EES) enligt best�mmelser som meddelas av regeringen eller den myndighet<br/>som regeringen best�mmer.</p> <p style="position:absolute;top:195px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft31">Enligt best�mmelser som meddelas av regeringen eller den myndighet</p> <p style="position:absolute;top:213px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft35">som regeringen best�mmer f�r certifiering utf�ras �ven av organ fr�n ett<br/>annat land med vilket Europeiska gemenskapen tr�ffat avtal om �msesidigt<br/>erk�nnande. </p> <p style="position:absolute;top:9px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft32"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:293px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>Tillsyn</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:319px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>15 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:254px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:319px;left:132px;white-space:nowrap" class="ft31"> Skatteverket ut�var tillsyn �ver att n�ringsidkare som omfattas eller</p> <p style="position:absolute;top:336px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft35">kan antas omfattas av skyldigheter enligt denna lag har kassaregister och att<br/>de kassaregister som anv�nds i verksamheten uppfyller f�reskrivna krav.</p> <p style="position:absolute;top:372px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft31">Tillsyns�tg�rder f�r vidtas utan att n�ringsidkaren underr�ttas om dem i</p> <p style="position:absolute;top:389px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft31">f�rv�g.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:258px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:424px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>16 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:261px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:425px;left:132px;white-space:nowrap" class="ft31"> Tillsyns�tg�rder skall vidtas s� att de inte v�llar n�ringsidkaren st�rre</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft31">kostnader eller ol�genheter �n n�dv�ndigt.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:266px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:477px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>17 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:269px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:477px;left:132px;white-space:nowrap" class="ft31"> Skatteverket har r�tt att f�r sin tillsyn enligt 15 � f� tilltr�de till verk-</p> <p style="position:absolute;top:495px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft31">samhetslokaler d�r verksamheten bedrivs.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:273px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:530px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>18 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:276px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:530px;left:132px;white-space:nowrap" class="ft31"> N�ringsidkare som omfattas eller kan antas omfattas av skyldigheter</p> <p style="position:absolute;top:548px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft35">enligt denna lag skall p� beg�ran och i den omfattning det �r n�dv�ndigt f�r<br/>tillsynen l�mna Skatteverket upplysningar och tillhandah�lla handlingar. </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:281px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:601px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>19 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:284px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:601px;left:132px;white-space:nowrap" class="ft31"> Skatteverket f�r f�rel�gga n�ringsidkare att fullg�ra sina skyldigheter</p> <p style="position:absolute;top:619px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft35">enligt 18 � och att avhj�lpa de brister som konstaterats vid tillsynen av kas-<br/>saregister.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:288px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:672px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>20 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:672px;left:132px;white-space:nowrap" class="ft31"> Polismyndighet skall p� Skatteverkets beg�ran l�mna det bitr�de som</p> <p style="position:absolute;top:689px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft31">beh�vs f�r tillsynen.</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:296px;white-space:nowrap" class="ft32"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:734px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>S�rskilda kontroll�tg�rder </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:299px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:760px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>21 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:303px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:760px;left:132px;white-space:nowrap" class="ft31"> F�r kontroll av n�ringsidkare som omfattas eller kan antas omfattas</p> <p style="position:absolute;top:778px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft35">av skyldigheter enligt denna lag f�r Skatteverket g�ra kundr�kning, kontroll-<br/>k�p, kvittokontroll och kassainventering. S�dana �tg�rder f�r vidtas i verk-<br/>samhetslokaler dit allm�nheten har tilltr�de. Kundr�kning f�r �ven ske p�<br/>allm�n plats i anslutning till s�dana lokaler.</p> <p style="position:absolute;top:848px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft31">Kundr�kning, kontrollk�p och kvittokontroll f�r vidtas utan att n�ringsid-</p> <p style="position:absolute;top:866px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft31">karen underr�ttas i f�rv�g.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:306px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:901px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>22 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:311px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:901px;left:132px;white-space:nowrap" class="ft31"> Kontroll�tg�rder skall vidtas s� att de inte v�llar n�ringsidkaren st�rre</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft31">kostnader eller ol�genheter �n n�dv�ndigt.</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:314px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft41">4</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:318px;white-space:nowrap" class="ft42"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>SFS 2007:592</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft43"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:71px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>23 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:326px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:71px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft41"> N�r Skatteverket vidtar �tg�rder enligt 21 � skall n�ringsidkaren p�</p> <p style="position:absolute;top:89px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft45">beg�ran av Skatteverket tillhandah�lla kontrollremsa, uppgifter fr�n journal-<br/>minne eller t�mningskvitto f�r kontroll av hur f�rs�ljningar har registrerats i<br/>kassaregistret.</p> <p style="position:absolute;top:142px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft41">Om uppgifterna p� kontrollremsan eller i journalminnet inte utg�r r�ken-</p> <p style="position:absolute;top:160px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft45">skapsinformation enligt bokf�ringslagen (1999:1078), skall de bevaras i tv�<br/>m�nader efter utg�ngen av den kalenderm�nad d� uppgifterna registrerades i<br/>kassaregistret.</p> <p style="position:absolute;top:213px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft41">Skatteverket f�r f�rel�gga n�ringsidkaren att fullg�ra sin skyldighet enligt</p> <p style="position:absolute;top:230px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft41">f�rsta stycket. </p> <p style="position:absolute;top:9px;left:329px;white-space:nowrap" class="ft42"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:275px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>Kontrollavgift</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:333px;white-space:nowrap" class="ft43"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:301px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>24 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:338px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:301px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft41"> Skatteverket f�r ta ut en kontrollavgift av n�ringsidkare som omfattas</p> <p style="position:absolute;top:319px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft41">av skyldigheter enligt denna lag om n�ringsidkaren</p> <p style="position:absolute;top:336px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft45">1. inte har ett kassaregister,<br/>2. anv�nder kassaregister som inte uppfyller f�reskrivna krav i 10 eller</p> <p style="position:absolute;top:372px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft41">12 � eller i f�reskrifter meddelade med st�d av denna lag, </p> <p style="position:absolute;top:389px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft45">3. inte anm�lt kassaregistret i enlighet med 11 �,<br/>4. inte uppfyllt kraven p� �terkommande teknisk kontroll i 13 �, <br/>5. inte uppfyllt kravet i 23 � andra stycket att bevara uppgifter, eller<br/>6. inte uppfyllt kravet p� registrering eller kvitto i 9 �.<br/>Kontrollavgiften �r 10 000 kronor och tillfaller staten.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:341px;white-space:nowrap" class="ft43"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:495px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>25 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:345px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:495px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft41"> Om kontrollavgift har tagits ut enligt 24 � f�rsta stycket 14 och</p> <p style="position:absolute;top:513px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft45">Skatteverket d�refter f�relagt n�ringsidkaren att g�ra r�ttelse inom viss tid,<br/>f�r Skatteverket ta ut en ny avgift med 20 000 kronor om f�rel�ggandet inte<br/>f�ljs. </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:348px;white-space:nowrap" class="ft43"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:583px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>26 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:353px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:583px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft41"> Om en kontrollavgift har tagits ut f�r en �vertr�delse och n�ringsid-</p> <p style="position:absolute;top:601px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft45">karen d�refter inom ett �r g�r sig skyldig till ytterligare en �vertr�delse, f�r<br/>avgift f�r den nya �vertr�delsen tas ut med 20 000 kronor. </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:356px;white-space:nowrap" class="ft43"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:654px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>27 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:360px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:654px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft41"> Om �vertr�delsen �r ringa eller urs�ktlig eller det annars finns s�r-</p> <p style="position:absolute;top:672px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft45">skilda sk�l, f�r en n�ringsidkare helt eller delvis befrias fr�n en kontrollav-<br/>gift. </p> <p style="position:absolute;top:707px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft41">F�rsta stycket skall beaktas �ven om n�got yrkande om befrielse inte har</p> <p style="position:absolute;top:725px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft41">framst�llts. </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:363px;white-space:nowrap" class="ft43"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:760px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>28 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:368px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:760px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft41"> Kontrollavgift f�r inte tas ut f�r �vertr�delse som omfattas av vitesf�-</p> <p style="position:absolute;top:778px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft41">rel�ggande enligt denna lag. </p> <p style="position:absolute;top:9px;left:371px;white-space:nowrap" class="ft42"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:822px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>Vite</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:375px;white-space:nowrap" class="ft43"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:848px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>29 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:378px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:848px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft41"> Ett f�rel�ggande enligt denna lag f�r f�renas med vite, om det finns</p> <p style="position:absolute;top:866px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft41">anledning att anta att det annars inte f�ljs. </p> <p style="position:absolute;top:883px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft41">Finns det anledning att anta att n�ringsidkaren eller, om denne �r en juri-</p> <p style="position:absolute;top:901px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft45">disk person, st�llf�retr�dare f�r n�ringsidkaren har beg�tt en g�rning som �r<br/>straffbelagd eller kan leda till kontrollavgift eller skattetill�gg, f�r n�ringsid-</p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:383px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:679px;white-space:nowrap" class="ft51">5</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:387px;white-space:nowrap" class="ft52"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:71px;left:571px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>SFS 2007:592</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:390px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:71px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft57">karen inte f�rel�ggas vid vite att medverka i utredningen av en fr�ga som har<br/>samband med den misst�nkta g�rningen. </p> <p style="position:absolute;top:9px;left:395px;white-space:nowrap" class="ft52"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:134px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>Undantag fr�n lagen i enskilda fall</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:399px;white-space:nowrap" class="ft53"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:160px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>30 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:402px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:160px;left:132px;white-space:nowrap" class="ft51"> Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r i en-</p> <p style="position:absolute;top:177px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft51">skilda fall medge undantag fr�n skyldigheter enligt denna lag om </p> <p style="position:absolute;top:195px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft51">1. behovet av tillf�rlitligt underlag f�r skattekontroll kan tillgodoses p�</p> <p style="position:absolute;top:213px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft51">annat s�tt, eller</p> <p style="position:absolute;top:230px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft57">2. en viss skyldighet av tekniska orsaker �r osk�lig. <br/>Undantag f�r f�renas med villkor. </p> <p style="position:absolute;top:9px;left:407px;white-space:nowrap" class="ft52"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:293px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>Bemyndiganden </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:410px;white-space:nowrap" class="ft53"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:319px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>31 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:414px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:319px;left:132px;white-space:nowrap" class="ft51"> Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-</p> <p style="position:absolute;top:336px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft57">dela f�reskrifter om krav p� kassaregister, teknisk kontroll och anv�ndning<br/>av kassaregister samt undantag fr�n skyldigheter enligt denna lag.</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:417px;white-space:nowrap" class="ft52"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:399px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>F�rfarandet</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:422px;white-space:nowrap" class="ft53"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:424px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>32 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:426px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:425px;left:132px;white-space:nowrap" class="ft51"> Beslut om tillsyn och s�rskilda kontroll�tg�rder samt f�rel�ggande</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft51">vid vite f�r inte �verklagas. </p> <p style="position:absolute;top:460px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft51">Fr�gor om utd�mande av vite och �verklagande av �vriga beslut enligt</p> <p style="position:absolute;top:477px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft57">denna lag pr�vas av den l�nsr�tt som �r beh�rig att pr�va ett �verklagande<br/>enligt 22 kap. 1 a1 c �� skattebetalningslagen (1997:483).</p> <p style="position:absolute;top:513px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft51">Vid pr�vning av en fr�ga om utd�mande av vite f�r �ven vitets l�mplighet</p> <p style="position:absolute;top:530px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft51">bed�mas.</p> <p style="position:absolute;top:548px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft51">I fr�ga om kontrollavgift g�ller best�mmelserna i skattebetalningslagen</p> <p style="position:absolute;top:566px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft51">om debitering, betalning, �verklagande och f�rfarandet i �vrigt.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:429px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:602px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft51">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2008 i fr�ga om 18 och 3032 ��</p> <p style="position:absolute;top:620px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft51">samt i �vrigt den 1 januari 2010.</p> <p style="position:absolute;top:655px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft51">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:690px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft51">FREDRIK REINFELDT</p> <p style="position:absolute;top:708px;left:337px;white-space:nowrap" class="ft57">ANDERS BORG<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:13px;left:434px;white-space:nowrap" class="ft55"> </p> <p style="position:absolute;top:974px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft55">5 </p> <p style="position:absolute;top:974px;left:117px;white-space:nowrap" class="ft56"><i>SFS 2007:551605</i></p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:15px;left:438px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:520px;white-space:nowrap" class="ft61">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:972px;left:552px;white-space:nowrap" class="ft61">Elanders, V�llingby 2007</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om kassaregister m.m.;

utf�rdad den 14 juni 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs

2

f�ljande.

Lagens till�mpningsomr�de

1 �

I denna lag finns best�mmelser om anv�ndning och kontroll av kassa-

register.

2 �

Den som i n�ringsverksamhet s�ljer varor eller tj�nster mot kontant be-

talning omfattas av skyldigheter enligt denna lag, om inte annat f�ljer av 3 �.

3 �

Skyldigheterna enligt denna lag g�ller inte f�r den som

1. endast i obetydlig omfattning s�ljer varor eller tj�nster mot kontant be-

talning,

2. �r befriad fr�n skattskyldighet enligt inkomstskattelagen (1999:1229)

f�r inkomst fr�n s�dan f�rs�ljning som avses i 2 �,

3. bedriver taxitrafik enligt 1 kap. 3 � 2 yrkestrafiklagen (1998:490),
4. s�ljer varor eller tj�nster mot kontant betalning genom s�dana distans-

avtal eller hemf�rs�ljningsavtal som avses i distans- och hemf�rs�ljningsla-
gen (2005:59),

5. s�ljer varor eller tj�nster med hj�lp av en varuautomat eller annan lik-

nande automat eller i en automatiserad aff�rslokal,

6. anordnar automatspel enligt lagen (1982:636) om anordnande av visst

automatspel eller enligt lotterilagen (1994:1000), eller

7. bedriver s�dan torg- och marknadshandel som avses i lagen (1998:514)

om s�rskild skattekontroll av torg- och marknadshandel m.m.

4 �

Vid till�mpning av 2 och 3 �� skall sj�lvst�ndiga verksamheter inom

ramen f�r en n�ringsverksamhet bed�mas var f�r sig.

1

Prop. 2006/07:105, bet. 2006/07:SkU18, rskr. 2006/07:182.

2

Se Europaparlamentets och r�dets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett in-

formationsf�rfarande betr�ffande tekniska standarder och f�reskrifter och betr�ffande
f�reskrifter f�r informationssamh�llets tj�nster (EGT L 204, 21.7.1998, s. 37, Celex
31998L0034), �ndrat genom Europaparlamentets och r�dets direktiv 98/48/EG (EGT
L 217, 5.8.1998, s. 18, Celex 31998L0048).

SFS 2007:592

Utkom fr�n trycket
den 27 juni 2007

background image

2

SFS 2007:592

Definitioner

5 �

Med

kassaregister

avses kassaapparat, kassaterminal, kassasystem och

liknande apparatur f�r registrering av f�rs�ljning av varor och tj�nster mot
kontant betalning.

6 �

Med

kontant betalning

likst�lls betalning med kontokort.

7 �

Med

kontrollremsa

avses dokumentation av den l�pande registreringen

i kassaregistret i pappersform.

Med

journalminne

avses dokumentation av den l�pande registreringen i

kassaregistret i elektronisk form.

8 �

Verksamhetslokal

har samma betydelse som i lagen (1994:466) om

s�rskilda tv�ngs�tg�rder i beskattningsf�rfarandet.

Registrering i kassaregister

9 �

All f�rs�ljning och annan l�pande anv�ndning av ett kassaregister skall

registreras i ett kassaregister.

Vid varje f�rs�ljning skall ett av kassaregistret framst�llt kvitto tas fram

och erbjudas kunden.

10 �

Kassaregister skall p� ett tillf�rlitligt s�tt visa

1. alla registreringar som har gjorts, och
2. programmeringar och inst�llningar som utg�r behandlingshistorik en-

ligt bokf�ringslagen (1999:1078).

Anm�lningsskyldighet

11 �

N�ringsidkare som omfattas av skyldigheter enligt denna lag skall till

Skatteverket anm�la de kassaregister som finns i verksamheten. Vid f�r�nd-
rade f�rh�llanden skall ny anm�lan g�ras.

Anm�lan skall ha kommit in till Skatteverket inom en vecka fr�n den dag

d� anm�lningsskyldigheten har intr�tt.

Certifiering och �terkommande teknisk kontroll

12 �

Kassaregister skall vara certifierat av ett organ som �r ackrediterat f�r

uppgiften enligt lagen (1992:1119) om teknisk kontroll.

13 �

Kassaregister skall genomg� �terkommande teknisk kontroll av ett

organ som �r ackrediterat f�r uppgiften enligt lagen (1992:1119) om teknisk
kontroll.

�terkommande teknisk kontroll av kassaregister skall g�ras
1. senast ett �r fr�n den dag det togs i bruk,
2. senast ett �r fr�n senaste kontroll av ett ackrediterat organ,
3. efter brytande av f�reskriven plombering, eller
4. om Skatteverket vid kontroll har konstaterat brister i kassaregistrets

funktion.

background image

3

SFS 2007:592

Protokoll fr�n den tekniska kontrollen skall finnas tillg�ngligt i verksam-

hetslokalen.

14 �

Certifiering och �terkommande teknisk kontroll f�r utf�ras �ven av

organ fr�n ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsomr�det
(EES) enligt best�mmelser som meddelas av regeringen eller den myndighet
som regeringen best�mmer.

Enligt best�mmelser som meddelas av regeringen eller den myndighet

som regeringen best�mmer f�r certifiering utf�ras �ven av organ fr�n ett
annat land med vilket Europeiska gemenskapen tr�ffat avtal om �msesidigt
erk�nnande.

Tillsyn

15 �

Skatteverket ut�var tillsyn �ver att n�ringsidkare som omfattas eller

kan antas omfattas av skyldigheter enligt denna lag har kassaregister och att
de kassaregister som anv�nds i verksamheten uppfyller f�reskrivna krav.

Tillsyns�tg�rder f�r vidtas utan att n�ringsidkaren underr�ttas om dem i

f�rv�g.

16 �

Tillsyns�tg�rder skall vidtas s� att de inte v�llar n�ringsidkaren st�rre

kostnader eller ol�genheter �n n�dv�ndigt.

17 �

Skatteverket har r�tt att f�r sin tillsyn enligt 15 � f� tilltr�de till verk-

samhetslokaler d�r verksamheten bedrivs.

18 �

N�ringsidkare som omfattas eller kan antas omfattas av skyldigheter

enligt denna lag skall p� beg�ran och i den omfattning det �r n�dv�ndigt f�r
tillsynen l�mna Skatteverket upplysningar och tillhandah�lla handlingar.

19 �

Skatteverket f�r f�rel�gga n�ringsidkare att fullg�ra sina skyldigheter

enligt 18 � och att avhj�lpa de brister som konstaterats vid tillsynen av kas-
saregister.

20 �

Polismyndighet skall p� Skatteverkets beg�ran l�mna det bitr�de som

beh�vs f�r tillsynen.

S�rskilda kontroll�tg�rder

21 �

F�r kontroll av n�ringsidkare som omfattas eller kan antas omfattas

av skyldigheter enligt denna lag f�r Skatteverket g�ra kundr�kning, kontroll-
k�p, kvittokontroll och kassainventering. S�dana �tg�rder f�r vidtas i verk-
samhetslokaler dit allm�nheten har tilltr�de. Kundr�kning f�r �ven ske p�
allm�n plats i anslutning till s�dana lokaler.

Kundr�kning, kontrollk�p och kvittokontroll f�r vidtas utan att n�ringsid-

karen underr�ttas i f�rv�g.

22 �

Kontroll�tg�rder skall vidtas s� att de inte v�llar n�ringsidkaren st�rre

kostnader eller ol�genheter �n n�dv�ndigt.

background image

4

SFS 2007:592

23 �

N�r Skatteverket vidtar �tg�rder enligt 21 � skall n�ringsidkaren p�

beg�ran av Skatteverket tillhandah�lla kontrollremsa, uppgifter fr�n journal-
minne eller t�mningskvitto f�r kontroll av hur f�rs�ljningar har registrerats i
kassaregistret.

Om uppgifterna p� kontrollremsan eller i journalminnet inte utg�r r�ken-

skapsinformation enligt bokf�ringslagen (1999:1078), skall de bevaras i tv�
m�nader efter utg�ngen av den kalenderm�nad d� uppgifterna registrerades i
kassaregistret.

Skatteverket f�r f�rel�gga n�ringsidkaren att fullg�ra sin skyldighet enligt

f�rsta stycket.

Kontrollavgift

24 �

Skatteverket f�r ta ut en kontrollavgift av n�ringsidkare som omfattas

av skyldigheter enligt denna lag om n�ringsidkaren

1. inte har ett kassaregister,
2. anv�nder kassaregister som inte uppfyller f�reskrivna krav i 10 eller

12 � eller i f�reskrifter meddelade med st�d av denna lag,

3. inte anm�lt kassaregistret i enlighet med 11 �,
4. inte uppfyllt kraven p� �terkommande teknisk kontroll i 13 �,
5. inte uppfyllt kravet i 23 � andra stycket att bevara uppgifter, eller
6. inte uppfyllt kravet p� registrering eller kvitto i 9 �.
Kontrollavgiften �r 10 000 kronor och tillfaller staten.

25 �

Om kontrollavgift har tagits ut enligt 24 � f�rsta stycket 14 och

Skatteverket d�refter f�relagt n�ringsidkaren att g�ra r�ttelse inom viss tid,
f�r Skatteverket ta ut en ny avgift med 20 000 kronor om f�rel�ggandet inte
f�ljs.

26 �

Om en kontrollavgift har tagits ut f�r en �vertr�delse och n�ringsid-

karen d�refter inom ett �r g�r sig skyldig till ytterligare en �vertr�delse, f�r
avgift f�r den nya �vertr�delsen tas ut med 20 000 kronor.

27 �

Om �vertr�delsen �r ringa eller urs�ktlig eller det annars finns s�r-

skilda sk�l, f�r en n�ringsidkare helt eller delvis befrias fr�n en kontrollav-
gift.

F�rsta stycket skall beaktas �ven om n�got yrkande om befrielse inte har

framst�llts.

28 �

Kontrollavgift f�r inte tas ut f�r �vertr�delse som omfattas av vitesf�-

rel�ggande enligt denna lag.

Vite

29 �

Ett f�rel�ggande enligt denna lag f�r f�renas med vite, om det finns

anledning att anta att det annars inte f�ljs.

Finns det anledning att anta att n�ringsidkaren eller, om denne �r en juri-

disk person, st�llf�retr�dare f�r n�ringsidkaren har beg�tt en g�rning som �r
straffbelagd eller kan leda till kontrollavgift eller skattetill�gg, f�r n�ringsid-

background image

5

SFS 2007:592

karen inte f�rel�ggas vid vite att medverka i utredningen av en fr�ga som har
samband med den misst�nkta g�rningen.

Undantag fr�n lagen i enskilda fall

30 �

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r i en-

skilda fall medge undantag fr�n skyldigheter enligt denna lag om

1. behovet av tillf�rlitligt underlag f�r skattekontroll kan tillgodoses p�

annat s�tt, eller

2. en viss skyldighet av tekniska orsaker �r osk�lig.
Undantag f�r f�renas med villkor.

Bemyndiganden

31 �

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-

dela f�reskrifter om krav p� kassaregister, teknisk kontroll och anv�ndning
av kassaregister samt undantag fr�n skyldigheter enligt denna lag.

F�rfarandet

32 �

Beslut om tillsyn och s�rskilda kontroll�tg�rder samt f�rel�ggande

vid vite f�r inte �verklagas.

Fr�gor om utd�mande av vite och �verklagande av �vriga beslut enligt

denna lag pr�vas av den l�nsr�tt som �r beh�rig att pr�va ett �verklagande
enligt 22 kap. 1 a1 c �� skattebetalningslagen (1997:483).

Vid pr�vning av en fr�ga om utd�mande av vite f�r �ven vitets l�mplighet

bed�mas.

I fr�ga om kontrollavgift g�ller best�mmelserna i skattebetalningslagen

om debitering, betalning, �verklagande och f�rfarandet i �vrigt.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2008 i fr�ga om 18 och 3032 ��

samt i �vrigt den 1 januari 2010.

P� regeringens v�gnar

FREDRIK REINFELDT

ANDERS BORG
(Finansdepartementet)

5

SFS 2007:551605

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2007

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.