SFS 2007:1377 Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483)

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2014:1470) om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter / SFS 2007:1377 Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483)
071377.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft115{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft116{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft117{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft26{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft27{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft28{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft29{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft210{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft31{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft33{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft34{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft35{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft41{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft42{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft43{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft44{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft45{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft46{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft47{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft48{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft49{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft410{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft411{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft412{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft51{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft52{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft53{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft54{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft55{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft56{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft57{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft58{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft59{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft510{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft511{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft512{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft61{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft62{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft63{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft64{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft65{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft66{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft67{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft68{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft69{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft610{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft611{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft612{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft70{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft71{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft72{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft73{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft80{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft81{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:667px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:7px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115"><b>Lag<br/>om �ndring i skattebetalningslagen (1997:483);</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:269px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 18 december 2007.</p> <p style="position:absolute;top:304px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:303px;left:260px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:304px;left:265px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs i fr�ga om skattebetalningslagen</p> <p style="position:absolute;top:322px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">(1997:483)</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:339px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>dels</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:340px;left:136px;white-space:nowrap" class="ft11"> att 1 kap. 1 och 4 ��, 10 kap. 18, 22 a, 23 och 32 ��, 11 kap. 19 �,</p> <p style="position:absolute;top:357px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">15 kap. 2, 4 och 8 ��, 16 kap. 4 � samt 19 kap. 7 � ska ha f�ljande lydelse,</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:375px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>dels</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:375px;left:136px;white-space:nowrap" class="ft11"> att det i lagen ska inf�ras fyra nya paragrafer, 10 kap. 14 a14 d ��,</p> <p style="position:absolute;top:393px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:437px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>1 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft19"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:463px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:461px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft19"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:463px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft110"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:463px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna lag g�ller vid best�mmande, debitering, redovisning och betal-</p> <p style="position:absolute;top:481px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">ning av</p> <p style="position:absolute;top:499px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">1. s�dan skatt eller avgift som avses i 1 kap. 1 � f�rsta stycket taxerings-</p> <p style="position:absolute;top:516px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">lagen (1990:324),</p> <p style="position:absolute;top:534px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft116">2. avgift enligt socialavgiftslagen (2000:980),<br/>3. skatt enligt lagen (1990:659) om s�rskild l�neskatt p� vissa f�rv�rvsin-</p> <p style="position:absolute;top:569px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">komster,</p> <p style="position:absolute;top:587px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft116">4. begravningsavgift enligt begravningslagen (1990:1144),<br/>5. skatt enligt merv�rdesskattelagen (1994:200) samt s�dant belopp som</p> <p style="position:absolute;top:622px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">avses i 1 kap. 1 � tredje stycket den lagen,</p> <p style="position:absolute;top:640px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft116">6. avgift enligt lagen (1994:1920) om allm�n l�neavgift, och<br/>7. avgift som avses i lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossam-</p> <p style="position:absolute;top:675px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">fund.</p> <p style="position:absolute;top:693px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Lagen g�ller �ven, om inte annat s�rskilt anges, vid best�mmande, debite-</p> <p style="position:absolute;top:710px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft116">ring, redovisning och betalning av punktskatt. Med punktskatt avses i denna<br/>lag skatt enligt</p> <p style="position:absolute;top:746px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft116">1. lagen (1972:266) om skatt p� annonser och reklam,<br/>2. lagen (1972:820) om skatt p� spel,<br/>3. lagen (1984:409) om skatt p� g�dselmedel,<br/>4. lagen (1984:410) om skatt p� bek�mpningsmedel,<br/>5. 2 � f�rsta stycket 6 lagen (1990:661) om avkastningsskatt p� pensions-</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">medel,</p> <p style="position:absolute;top:852px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">6. lagen (1990:1427) om s�rskild premieskatt f�r grupplivf�rs�kring,</p> <p style="position:absolute;top:869px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">m.m.,</p> <p style="position:absolute;top:887px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">7. lagen (1991:1482) om lotteriskatt,</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:927px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">1</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft112"> </p> <p style="position:absolute;top:929px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft113">Prop. 2007/08:25, bet. 2007/08:SkU14, rskr. 2007/08:91.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:86px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">2</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft112"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft113">Senaste lydelse 2007:462.</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>SFS 2007:1377</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft117">Utkom fr�n trycket<br/>den 28 december 2007</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 2007:1377</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:71px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft210">8. lagen (1991:1483) om skatt p� vinstsparande m.m.,<br/>9. lagen (1994:1563) om tobaksskatt,<br/>10. lagen (1994:1564) om alkoholskatt,<br/>11. lagen (1994:1776) om skatt p� energi,<br/>12. lagen (1995:1667) om skatt p� naturgrus,<br/>13. lagen (1999:673) om skatt p� avfall,<br/>14. lagen (2000:466) om skatt p� termisk effekt i k�rnkraftsreaktorer, och<br/>15. lagen (2007:460) om skatt p� trafikf�rs�kringspremie m.m.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:110px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:230px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft25"> </p> <p style="position:absolute;top:229px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft26">3</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:230px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft24"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:119px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:230px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft21">Vad som s�gs i denna lag om skatt och skattskyldig g�ller �ven</p> <p style="position:absolute;top:248px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft210">1. avgift och avgiftsskyldig,<br/>2. belopp som ska dras fr�n ers�ttning f�r arbete, r�nta eller utdelning f�r</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft210">betalning av prelimin�r skatt (avdragen skatt) och den som �r skyldig att<br/>g�ra s�dant avdrag, samt</p> <p style="position:absolute;top:319px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">3. skattetill�gg, f�rseningsavgift, kontrollavgift och r�nta och den som �r</p> <p style="position:absolute;top:336px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">skyldig att betala skattetill�gg, avgift eller r�nta.</p> <p style="position:absolute;top:354px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft210">Med skatt likst�lls<br/>1. belopp som n�gon annan �n den skattskyldige �r betalningsskyldig f�r</p> <p style="position:absolute;top:389px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft210">enligt denna lag eller, s�vitt g�ller belopp som har debiterats enligt denna<br/>lag, 2 kap. 20 � lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag,</p> <p style="position:absolute;top:425px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">2. belopp som betalats tillbaka till den skattskyldige men som p� grund av</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">ett senare beskattningsbeslut ska betalas in igen till Skatteverket, och</p> <p style="position:absolute;top:460px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">3. belopp som avses i 1 kap. 1 � tredje stycket merv�rdesskattelagen</p> <p style="position:absolute;top:477px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">(1994:200).</p> <p style="position:absolute;top:495px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft210">Med skattskyldig likst�lls<br/>1. handelsbolag �ven om det inte �r skyldigt att betala n�gon av de skatter</p> <p style="position:absolute;top:530px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">som anges i 1 �,</p> <p style="position:absolute;top:548px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">2. den som har r�tt till �terbetalning av ing�ende merv�rdesskatt enligt</p> <p style="position:absolute;top:566px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">10 kap. 913 �� merv�rdesskattelagen,</p> <p style="position:absolute;top:583px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">3. den som utan att vara skattskyldig h�r i landet har f�tt en F-skattsedel</p> <p style="position:absolute;top:601px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">enligt 4 kap. 7 eller 8 �,</p> <p style="position:absolute;top:619px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">4. den som Skatteverket enligt 23 kap. 3 � har beslutat ska svara f�r redo-</p> <p style="position:absolute;top:636px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft210">visning och betalning av skatt som h�nf�r sig till verksamhet som bedrivs<br/>genom enkelt bolag eller partrederi,</p> <p style="position:absolute;top:672px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft210">5. den som �r grupphuvudman enligt 6 �,<br/>6. del�gare i handelsbolag som enligt 2 kap. 20 � lagen om handelsbolag</p> <p style="position:absolute;top:707px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">och enkla bolag har �lagts betalningsskyldighet f�r skatt,</p> <p style="position:absolute;top:725px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft210">7. den som har r�tt till �terbetalning enligt<br/>a) 24 eller 25 � lagen (1972:266) om skatt p� annonser och reklam,<br/>b) 8 � lagen (1984:409) om skatt p� g�dselmedel,<br/>c) 29 eller 30 � lagen (1994:1563) om tobaksskatt, eller<br/>d) 2830 �� lagen (1994:1564) om alkoholskatt,<br/>8. den som har r�tt till �terbetalning, kompensation eller neds�ttning en-</p> <p style="position:absolute;top:831px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft210">ligt 9 kap. 2, 3, 4, 5, 6, 8 a, 9, 10 eller 11 �, 11 kap. 12 eller 13 � lagen<br/>(1994:1776) om skatt p� energi eller omfattas av ett slutligt beslut om skatte-<br/>neds�ttning enligt 9 kap. 9 b � tredje stycket samma lag,</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:123px;white-space:nowrap" class="ft27"> </p> <p style="position:absolute;top:937px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft27">3</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:125px;white-space:nowrap" class="ft28"> </p> <p style="position:absolute;top:939px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft29">Senaste lydelse 2007:462.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:129px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft31">3</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:134px;white-space:nowrap" class="ft32"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:71px;left:562px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>SFS 2007:1377</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:137px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:71px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft31">9. den som i egenskap av f�retr�dare f�r en juridisk person �r betalnings-</p> <p style="position:absolute;top:89px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35">skyldig enligt 12 kap. 6 eller 6 a � eller som tr�ffat �verenskommelse enligt<br/>12 kap. 7 c �, och</p> <p style="position:absolute;top:124px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft31">10. den som i egenskap av ombud f�r en generalrepresentation eller skat-</p> <p style="position:absolute;top:142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35">terepresentant f�r en utl�ndsk f�rs�kringsgivare �r betalningsskyldig f�r<br/>skatt enligt 23 kap. 3 c eller 3 d �.</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft32"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:205px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>10 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:146px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:230px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>14 a � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:149px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:230px;left:148px;white-space:nowrap" class="ft31">F�r en s�dan merv�rdesskattskyldig som �r skyldig att redovisa</p> <p style="position:absolute;top:248px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35">merv�rdesskatt p� beskattningsunderlag som exklusive gemenskapsinterna<br/>f�rv�rv och import f�r beskattnings�ret ber�knas sammanlagt uppg� till<br/>h�gst 40 miljoner kronor, ska redovisningsperioden f�r merv�rdesskatt vara<br/>tre kalenderm�nader.</p> <p style="position:absolute;top:319px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft31">F�rsta stycket g�ller �ven den som ska registreras enligt 3 kap. 1 � 4</p> <p style="position:absolute;top:336px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">eller 5, om redovisningen inte ska ske enligt 31 �.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:153px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:372px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>14 b � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:372px;left:149px;white-space:nowrap" class="ft31">Skatteverket ska besluta att redovisningsperioden f�r merv�rdes-</p> <p style="position:absolute;top:389px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">skatt ska vara en kalenderm�nad i st�llet f�r tre</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft35">1. om den skattskyldige beg�r det, eller<br/>2. om det finns s�rskilda sk�l.<br/>Ett beslut enligt f�rsta stycket 1 ska g�lla minst tjugofyra p� varandra f�l-</p> <p style="position:absolute;top:460px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35">jande redovisningsperioder, om inte s�rskilda sk�l talar emot det. Ett beslut<br/>enligt f�rsta stycket 2 g�ller till dess Skatteverket beslutar annat.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:161px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:513px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>14 c � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:513px;left:148px;white-space:nowrap" class="ft31">Om redovisningsperioden f�r merv�rdesskatt �ndras till en kalen-</p> <p style="position:absolute;top:530px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35">derm�nad i st�llet f�r tre eller omv�nt, ska den nya redovisningsperioden<br/>b�rja g�lla vid ing�ngen av det kalenderkvartal som f�ljer n�rmast efter den<br/>tidpunkt d� de f�rh�llanden som ligger till grund f�r �ndringen intr�ffade el-<br/>ler beslut enligt 14 b � f�rsta stycket fattades.</p> <p style="position:absolute;top:601px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft31">Om omst�ndigheterna talar f�r det, f�r Skatteverket dock besluta att den</p> <p style="position:absolute;top:619px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35">nya redovisningsperioden ska b�rja g�lla ett kalenderkvartal senare �n vad<br/>som anges i f�rsta stycket.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:672px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>14 d � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:672px;left:149px;white-space:nowrap" class="ft31">Utan hinder av 14 c � ska en ny redovisningsperiod g�lla omedel-</p> <p style="position:absolute;top:689px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">bart, om beslut har fattats enligt</p> <p style="position:absolute;top:707px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft35">1. 14 b � f�rsta stycket 2, eller<br/>2. 14 b � f�rsta stycket 1 och det finns s�rskilda sk�l.</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:176px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft41">4</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft42"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>SFS 2007:1377</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:183px;white-space:nowrap" class="ft43"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:71px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>18 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft45"> </p> <p style="position:absolute;top:70px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft46">4</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:189px;white-space:nowrap" class="ft43"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:71px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft44"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:71px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft41">Den som �r skyldig att redovisa merv�rdesskatt eller som ska regist-</p> <p style="position:absolute;top:89px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft412">reras enligt 3 kap. 1 � 4 eller 5 ska, om inte annat f�ljer av 1924 ��, l�mna<br/>skattedeklaration enligt f�ljande uppst�llning.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft47"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:140px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft48"><i>Deklaration som </i></p> <p style="position:absolute;top:140px;left:318px;white-space:nowrap" class="ft48"><i>ska avse skatte-</i></p> <p style="position:absolute;top:140px;left:433px;white-space:nowrap" class="ft48"><i>punktskatter f�r och merv�rdes- </i></p> <p style="position:absolute;top:157px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft48"><i>ska ha kommit</i></p> <p style="position:absolute;top:157px;left:318px;white-space:nowrap" class="ft48"><i>avdrag och</i></p> <p style="position:absolute;top:157px;left:433px;white-space:nowrap" class="ft48"><i>redovisnings-</i></p> <p style="position:absolute;top:157px;left:535px;white-space:nowrap" class="ft48"><i>skatt f�r redo-</i></p> <p style="position:absolute;top:175px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft48"><i>in till Skatteverket arbetsgivarav-</i></p> <p style="position:absolute;top:175px;left:433px;white-space:nowrap" class="ft48"><i>perioden</i></p> <p style="position:absolute;top:175px;left:535px;white-space:nowrap" class="ft48"><i>visningsperioden</i></p> <p style="position:absolute;top:193px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft48"><i>senast</i></p> <p style="position:absolute;top:193px;left:318px;white-space:nowrap" class="ft48"><i>gifter f�r redo-</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:201px;white-space:nowrap" class="ft47"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:210px;left:318px;white-space:nowrap" class="ft48"><i>visningsperioden,</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:234px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft41">12 februari</p> <p style="position:absolute;top:234px;left:318px;white-space:nowrap" class="ft41">januari </p> <p style="position:absolute;top:234px;left:433px;white-space:nowrap" class="ft41">december</p> <p style="position:absolute;top:234px;left:535px;white-space:nowrap" class="ft41">oktoberdecember</p> <p style="position:absolute;top:251px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft41">12 mars</p> <p style="position:absolute;top:251px;left:318px;white-space:nowrap" class="ft41">februari </p> <p style="position:absolute;top:251px;left:433px;white-space:nowrap" class="ft41">januari</p> <p style="position:absolute;top:269px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft41">12 april</p> <p style="position:absolute;top:269px;left:318px;white-space:nowrap" class="ft41">mars </p> <p style="position:absolute;top:269px;left:433px;white-space:nowrap" class="ft41">februari</p> <p style="position:absolute;top:287px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft41">12 maj</p> <p style="position:absolute;top:287px;left:318px;white-space:nowrap" class="ft41">april </p> <p style="position:absolute;top:287px;left:433px;white-space:nowrap" class="ft41">mars</p> <p style="position:absolute;top:287px;left:535px;white-space:nowrap" class="ft41">januarimars</p> <p style="position:absolute;top:304px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft41">12 juni</p> <p style="position:absolute;top:304px;left:318px;white-space:nowrap" class="ft41">maj </p> <p style="position:absolute;top:304px;left:433px;white-space:nowrap" class="ft41">april</p> <p style="position:absolute;top:322px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft41">12 juli</p> <p style="position:absolute;top:322px;left:318px;white-space:nowrap" class="ft41">juni</p> <p style="position:absolute;top:322px;left:433px;white-space:nowrap" class="ft41">maj </p> <p style="position:absolute;top:340px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft41">17 augusti</p> <p style="position:absolute;top:340px;left:318px;white-space:nowrap" class="ft41">juli </p> <p style="position:absolute;top:340px;left:433px;white-space:nowrap" class="ft41">juni</p> <p style="position:absolute;top:340px;left:535px;white-space:nowrap" class="ft41">apriljuni</p> <p style="position:absolute;top:357px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft41">12 september</p> <p style="position:absolute;top:357px;left:318px;white-space:nowrap" class="ft41">augusti </p> <p style="position:absolute;top:357px;left:433px;white-space:nowrap" class="ft41">juli</p> <p style="position:absolute;top:375px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft41">12 oktober</p> <p style="position:absolute;top:375px;left:318px;white-space:nowrap" class="ft41">september </p> <p style="position:absolute;top:375px;left:433px;white-space:nowrap" class="ft41">augusti</p> <p style="position:absolute;top:393px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft41">12 november</p> <p style="position:absolute;top:393px;left:318px;white-space:nowrap" class="ft41">oktober </p> <p style="position:absolute;top:393px;left:433px;white-space:nowrap" class="ft41">september</p> <p style="position:absolute;top:393px;left:535px;white-space:nowrap" class="ft41">juliseptember</p> <p style="position:absolute;top:410px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft41">12 december</p> <p style="position:absolute;top:410px;left:318px;white-space:nowrap" class="ft41">november </p> <p style="position:absolute;top:410px;left:433px;white-space:nowrap" class="ft41">oktober</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:428px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft41">17 januari</p> <p style="position:absolute;top:428px;left:318px;white-space:nowrap" class="ft41">december </p> <p style="position:absolute;top:428px;left:433px;white-space:nowrap" class="ft41">november</p> <p style="position:absolute;top:461px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft41">Om Skatteverket har beslutat enligt 14 b � f�rsta stycket att redovisnings-</p> <p style="position:absolute;top:479px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft412">perioden ska omfatta en kalenderm�nad, ska merv�rdesskatten redovisas en-<br/>ligt reglerna f�r punktskatt i f�rsta stycket.</p> <p style="position:absolute;top:514px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft41">Skatteverket ska besluta att merv�rdesskatt som annars ska redovisas en-</p> <p style="position:absolute;top:532px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft412">ligt reglerna f�r punktskatt i f�rsta stycket ska redovisas enligt best�mmel-<br/>serna i 19 � om den skattskyldige beg�r det. Beslutet ska, om inte s�rskilda<br/>sk�l talar emot det, g�lla minst tolv p� varandra f�ljande redovisningsperio-<br/>der.</p> <p style="position:absolute;top:602px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft41">Om tidpunkten f�r l�mnandet av en skattedeklaration redan har passerats</p> <p style="position:absolute;top:620px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft412">n�r beslut enligt 14 b � f�rsta stycket 2 eller 14 d � 2 fattas, ska den skatt-<br/>skyldige l�mna deklarationen senast n�r deklarationen f�r n�sta redovis-<br/>ningsperiod ska l�mnas.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft43"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:690px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>22 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft45"> </p> <p style="position:absolute;top:689px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft46">5</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft43"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:690px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft44"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:691px;left:258px;white-space:nowrap" class="ft41">En annan skattskyldig �n den som anges i 14 a �, som har en redo-</p> <p style="position:absolute;top:708px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft412">visningsperiod som �r l�ngre �n en kalenderm�nad, ska redovisa skatten i en<br/>skattedeklaration som ska ha kommit in till Skatteverket senast den 12 i an-<br/>dra m�naden efter redovisningsperiodens utg�ng, med undantag f�r m�na-<br/>derna januari och augusti d� deklarationen i st�llet ska ha kommit in senast<br/>den 17.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft43"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:814px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>23 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft45"> </p> <p style="position:absolute;top:812px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft46">6</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft43"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:814px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft44"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:814px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft41">Kommuner och landsting ska alltid l�mna skattedeklaration enligt</p> <p style="position:absolute;top:832px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft412">uppst�llningen i 18 � f�rsta stycket, utom i januari och augusti, d� deklara-<br/>tionen i st�llet ska ha kommit in till Skatteverket senast den 12 i m�naden.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft49"> </p> <p style="position:absolute;top:912px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft49">4</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft410"> </p> <p style="position:absolute;top:913px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft411">Senaste lydelse 2003:664.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft49"> </p> <p style="position:absolute;top:924px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft49">5</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft410"> </p> <p style="position:absolute;top:926px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft411">Senaste lydelse 2003:664.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft49"> </p> <p style="position:absolute;top:937px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft49">6</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:252px;white-space:nowrap" class="ft410"> </p> <p style="position:absolute;top:939px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft411">Senaste lydelse 2003:664.</p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:257px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft51">5</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:261px;white-space:nowrap" class="ft52"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:71px;left:562px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>SFS 2007:1377</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:264px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:71px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft512">Dessutom ska merv�rdesskatten redovisas enligt reglerna f�r punktskatt i<br/>18 � f�rsta stycket.</p> <p style="position:absolute;top:107px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft51">Vad som s�gs i 20 � g�ller inte kommuner och landsting.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:269px;white-space:nowrap" class="ft53"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>32 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:272px;white-space:nowrap" class="ft55"> </p> <p style="position:absolute;top:140px;left:123px;white-space:nowrap" class="ft56">7</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:275px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:142px;left:127px;white-space:nowrap" class="ft51"> Den som �r betalningsskyldig enligt 1 kap. 2 e � merv�rdesskattela-</p> <p style="position:absolute;top:160px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft512">gen (1994:200) ska, om 13 kap. 27 � f�rsta stycket samma lag inte �r till-<br/>l�mplig, redovisa beloppet i en s�rskild skattedeklaration. Deklarationen ska<br/>l�mnas in f�re utg�ngen av m�naden efter den m�nad d� den felaktiga hand-<br/>lingen utf�rdades.</p> <p style="position:absolute;top:230px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft51">Den som �r skattskyldig endast p� grund av f�rv�rv av s�dana varor som</p> <p style="position:absolute;top:248px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft512">anges i 2 a kap. 3 � f�rsta stycket 1 och 2 merv�rdesskattelagen ska redovisa<br/>merv�rdesskatten i en s�rskild skattedeklaration f�r varje f�rv�rv. Deklara-<br/>tionen ska l�mnas in senast 35 dagar efter f�rv�rvet.</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:278px;white-space:nowrap" class="ft52"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:328px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>11 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft53"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:354px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>19 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:287px;white-space:nowrap" class="ft55"> </p> <p style="position:absolute;top:352px;left:123px;white-space:nowrap" class="ft56">8</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:288px;white-space:nowrap" class="ft53"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:354px;left:127px;white-space:nowrap" class="ft54"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:293px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:354px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft51">Av 21 kap. f�ljer att beslut om skatt kan ompr�vas av Skatteverket.</p> <p style="position:absolute;top:372px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft51">Vid en ompr�vning ska skatten best�mmas p� grundval av tillg�ngliga</p> <p style="position:absolute;top:389px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft512">uppgifter. Om en tillf�rlitlig ber�kning inte kan g�ras p� ett s�dant s�tt, ska<br/>skatten best�mmas efter vad som framst�r som sk�ligt med h�nsyn till vad<br/>som har kommit fram (</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:296px;white-space:nowrap" class="ft57"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:424px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft58"><i>sk�nsbeskattning</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:300px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:425px;left:331px;white-space:nowrap" class="ft51">).</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft51">Vid sk�nsbeskattning f�r, om inte omst�ndigheterna talar f�r n�got annat,</p> <p style="position:absolute;top:460px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft512">varje skatt som enligt 18 � har best�mts till noll kronor best�mmas till det<br/>h�gsta av de belopp, ber�knat per kalenderm�nad, som har best�mts f�r den<br/>skatten vid n�gon av de tre n�rmast f�reg�ende redovisningsperioderna mul-<br/>tiplicerat med antalet kalenderm�nader i den redovisningsperiod som sk�ns-<br/>beskattningen omfattar (</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:303px;white-space:nowrap" class="ft57"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:530px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft58"><i>sk�nsbeskattning enligt schablon</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:308px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:530px;left:439px;white-space:nowrap" class="ft51">). Beslut r�rande</p> <p style="position:absolute;top:548px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft512">merv�rdesskatt eller punktskatt ska dock kvarst�, om endast �verskjutande<br/>ing�ende merv�rdesskatt eller �verskjutande punktskatt till den skattskyldi-<br/>ges f�rdel har best�mts f�r de tre perioderna.</p> <p style="position:absolute;top:601px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft51">Best�mmelserna i tredje stycket g�ller inte i fr�ga om skatt som har redo-</p> <p style="position:absolute;top:619px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">visats i en f�renklad skattedeklaration enligt 10 kap. 13 a �.</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:311px;white-space:nowrap" class="ft52"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:664px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>15 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:315px;white-space:nowrap" class="ft53"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:689px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:318px;white-space:nowrap" class="ft55"> </p> <p style="position:absolute;top:688px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft56">9</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:689px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft51"> Skattetill�gg ska tas ut vid sk�nsbeskattning enligt 11 kap. 19 � andra</p> <p style="position:absolute;top:707px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">och tredje styckena.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:324px;white-space:nowrap" class="ft53"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:742px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:329px;white-space:nowrap" class="ft55"> </p> <p style="position:absolute;top:740px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft56">10</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:330px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:742px;left:124px;white-space:nowrap" class="ft51"> Om en oriktig uppgift har l�mnats �r skattetill�gget 20 % av den skatt</p> <p style="position:absolute;top:760px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft512">som, om den oriktiga uppgiften hade godtagits, inte skulle ha p�f�rts eller<br/>felaktigt skulle ha tillgodor�knats den skattskyldige.</p> <p style="position:absolute;top:795px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft51">Skattetill�gget ska ber�knas efter 5 % n�r Skatteverket har r�ttat eller</p> <p style="position:absolute;top:813px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft512">hade kunnat r�tta den oriktiga uppgiften med ledning av kontrollmaterial<br/>som normalt �r tillg�ngligt f�r verket och som har varit tillg�ngligt f�r ver-<br/>ket f�re utg�ngen av �ret efter beskattnings�ret.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:335px;white-space:nowrap" class="ft59"> </p> <p style="position:absolute;top:899px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft59">7</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:336px;white-space:nowrap" class="ft510"> </p> <p style="position:absolute;top:900px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft511"> Senaste lydelse 2002:400.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:341px;white-space:nowrap" class="ft59"> </p> <p style="position:absolute;top:912px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft59">8</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:342px;white-space:nowrap" class="ft510"> </p> <p style="position:absolute;top:913px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft511"> Senaste lydelse 2003:664.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:345px;white-space:nowrap" class="ft59"> </p> <p style="position:absolute;top:924px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft59">9</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:347px;white-space:nowrap" class="ft510"> </p> <p style="position:absolute;top:926px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft511"> Senaste lydelse 2003:212.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:351px;white-space:nowrap" class="ft59"> </p> <p style="position:absolute;top:937px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft59">10</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:353px;white-space:nowrap" class="ft510"> </p> <p style="position:absolute;top:939px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft511"> Senaste lydelse 2004:127.</p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:356px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft61">6</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:360px;white-space:nowrap" class="ft62"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>SFS 2007:1377</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:363px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:71px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft61">Till den del den oriktiga uppgiften best�r i att ett belopp h�nf�rts eller kan</p> <p style="position:absolute;top:89px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft612">antas komma att h�nf�ras till fel redovisningsperiod, ska skattetill�gget be-<br/>r�knas efter 2 %, om det �r fr�ga om s�dan skatt f�r vilken redovisningsperi-<br/>oden utg�r h�gst tre m�nader och den skattskyldige h�nf�rt eller kan antas<br/>ha avsett att h�nf�ra beloppet till en period som l�per ut h�gst fyra m�nader<br/>efter den som beloppet borde ha h�nf�rts till samt efter 5 % i �vriga fall.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:368px;white-space:nowrap" class="ft63"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:195px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft64"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:371px;white-space:nowrap" class="ft65"> </p> <p style="position:absolute;top:193px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft66">11</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:374px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:195px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft61"> Om den som �r skyldig att l�mna en skattedeklaration eller en perio-</p> <p style="position:absolute;top:213px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft612">disk sammanst�llning inte gjort detta inom f�reskriven tid ska en s�rskild<br/>avgift (</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:377px;white-space:nowrap" class="ft67"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:230px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft68"><i>f�rseningsavgift</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:381px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:230px;left:339px;white-space:nowrap" class="ft61">) tas ut. F�rseningsavgift tas dock inte ut n�r det �r</p> <p style="position:absolute;top:248px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft61">fr�ga om en s�rskild skattedeklaration enligt 10 kap. 32 � andra stycket.</p> <p style="position:absolute;top:266px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft612">F�rseningsavgiften �r 500 kronor. Avgiften �r dock 1 000 kronor om<br/>1. den skattskyldige f�relagts att l�mna deklaration men inte fullgjort</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft61">denna skyldighet inom den tid som f�reskrivits,</p> <p style="position:absolute;top:319px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft61">2. den skattskyldige inte l�mnat deklaration inom f�reskriven tid f�r minst</p> <p style="position:absolute;top:336px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft61">en av de tre n�rmast f�reg�ende redovisningsperioderna, eller</p> <p style="position:absolute;top:354px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft61">3. f�rseningen avser en periodisk sammanst�llning.</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:384px;white-space:nowrap" class="ft62"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:399px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>16 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:389px;white-space:nowrap" class="ft63"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:424px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft64"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:393px;white-space:nowrap" class="ft65"> </p> <p style="position:absolute;top:423px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft66">12</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:395px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:425px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft61"> Avdragen skatt, arbetsgivaravgifter, merv�rdesskatt och punktskatt</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft612">som ska redovisas i en skattedeklaration ska ha betalats senast den dag d�<br/>deklarationen ska ha kommit in till Skatteverket enligt 10 kap. 12, 18, 19, 22<br/>eller 22 a �.</p> <p style="position:absolute;top:495px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft61">Den som redovisar merv�rdesskatt p� beskattningsunderlag som exklu-</p> <p style="position:absolute;top:513px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft612">sive gemenskapsinterna f�rv�rv och import f�r beskattnings�ret ber�knas<br/>sammanlagt �verstiga 40 miljoner kronor ska dock ha betalat avdragen skatt<br/>och arbetsgivaravgifter, som ska redovisas i en skattedeklaration, senast den<br/>12, i januari senast den 17, i m�naden efter redovisningsperioden.</p> <p style="position:absolute;top:583px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft61">Skatt som har redovisats i en s�rskild skattedeklaration ska ha betalats se-</p> <p style="position:absolute;top:601px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft612">nast den dag d� deklarationen ska ha kommit in till Skatteverket enligt<br/>10 kap. 3232 b ��.</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:399px;white-space:nowrap" class="ft62"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:664px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>19 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:402px;white-space:nowrap" class="ft63"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:689px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft64"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:407px;white-space:nowrap" class="ft65"> </p> <p style="position:absolute;top:688px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft66">13</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:408px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:689px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft61"> N�r det �r fr�ga om skatt som ska betalas till f�ljd av ett ompr�v-</p> <p style="position:absolute;top:707px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft612">ningsbeslut eller ett beslut av domstol ber�knas kostnadsr�nta fr�n och med<br/>dagen efter skattens ursprungliga f�rfallodag eller den tidigare dag som skat-<br/>ten enligt 16 kap. 7 � anses vara betald, eller, n�r det �r fr�ga om slutlig<br/>skatt, fr�n och med den 13 februari taxerings�ret till och med den dag betal-<br/>ning senast ska ske med anledning av Skatteverkets eller domstolens beslut.</p> <p style="position:absolute;top:795px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft61">Kostnadsr�nta enligt f�rsta stycket ber�knas efter en r�ntesats som mot-</p> <p style="position:absolute;top:813px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft612">svarar basr�ntan. Om skatten ska betalas till f�ljd av ett beslut om sk�nsbe-<br/>skattning i avsaknad av redovisning enligt 11 kap. 19 � andra och tredje<br/>styckena ber�knas dock kostnadsr�ntan efter en r�ntesats som motsvarar<br/>basr�ntan plus 15 procentenheter.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:413px;white-space:nowrap" class="ft69"> </p> <p style="position:absolute;top:912px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft69">11</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:414px;white-space:nowrap" class="ft610"> </p> <p style="position:absolute;top:913px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft611"> Senaste lydelse 2003:212.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:419px;white-space:nowrap" class="ft69"> </p> <p style="position:absolute;top:924px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft69">12</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:420px;white-space:nowrap" class="ft610"> </p> <p style="position:absolute;top:926px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft611"> Senaste lydelse 2003:664.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:423px;white-space:nowrap" class="ft69"> </p> <p style="position:absolute;top:937px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft69">13</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:425px;white-space:nowrap" class="ft610"> </p> <p style="position:absolute;top:939px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft611"> Senaste lydelse 2006:1429.</p> </div> <div id="page7-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:429px;white-space:nowrap" class="ft70"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft71">7</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:434px;white-space:nowrap" class="ft72"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:71px;left:562px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>SFS 2007:1377</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:437px;white-space:nowrap" class="ft70"> </p> <p style="position:absolute;top:90px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft73">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2008. <br/>2. �ldre best�mmelser g�ller fortfarande f�r merv�rdesskatt som h�nf�r</p> <p style="position:absolute;top:125px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft71">sig till tiden f�re ikrafttr�dandet.</p> <p style="position:absolute;top:143px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft71">3. Om den skattskyldige inkommit till Skatteverket med en beg�ran enligt</p> <p style="position:absolute;top:161px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft73">10 kap. 14 b � f�rsta stycket 1 senast den 15 januari 2008, ska redovisnings-<br/>perioden om en kalenderm�nad g�lla fr�n och med den 1 januari 2008.</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft71">4. Den nya best�mmelsen i 10 kap. 32 � f�rsta stycket ska inte till�mpas</p> <p style="position:absolute;top:214px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft73">p� belopp som angivits i faktura eller liknande handling som har utf�rdats<br/>f�re ikrafttr�dandet.</p> <p style="position:absolute;top:267px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft71">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:302px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft71">ANDERS BORG</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft73">Lena Gustafson<br/>(Finansdepartementet)</p> </div> <div id="page8-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:15px;left:441px;white-space:nowrap" class="ft80"> </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:512px;white-space:nowrap" class="ft81">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:972px;left:561px;white-space:nowrap" class="ft81">Elanders, V�llingby 2007</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i skattebetalningslagen (1997:483);

utf�rdad den 18 december 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs i fr�ga om skattebetalningslagen

(1997:483)

dels

att 1 kap. 1 och 4 ��, 10 kap. 18, 22 a, 23 och 32 ��, 11 kap. 19 �,

15 kap. 2, 4 och 8 ��, 16 kap. 4 � samt 19 kap. 7 � ska ha f�ljande lydelse,

dels

att det i lagen ska inf�ras fyra nya paragrafer, 10 kap. 14 a14 d ��,

av f�ljande lydelse.

1 kap.

1 �

2

Denna lag g�ller vid best�mmande, debitering, redovisning och betal-

ning av

1. s�dan skatt eller avgift som avses i 1 kap. 1 � f�rsta stycket taxerings-

lagen (1990:324),

2. avgift enligt socialavgiftslagen (2000:980),
3. skatt enligt lagen (1990:659) om s�rskild l�neskatt p� vissa f�rv�rvsin-

komster,

4. begravningsavgift enligt begravningslagen (1990:1144),
5. skatt enligt merv�rdesskattelagen (1994:200) samt s�dant belopp som

avses i 1 kap. 1 � tredje stycket den lagen,

6. avgift enligt lagen (1994:1920) om allm�n l�neavgift, och
7. avgift som avses i lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossam-

fund.

Lagen g�ller �ven, om inte annat s�rskilt anges, vid best�mmande, debite-

ring, redovisning och betalning av punktskatt. Med punktskatt avses i denna
lag skatt enligt

1. lagen (1972:266) om skatt p� annonser och reklam,
2. lagen (1972:820) om skatt p� spel,
3. lagen (1984:409) om skatt p� g�dselmedel,
4. lagen (1984:410) om skatt p� bek�mpningsmedel,
5. 2 � f�rsta stycket 6 lagen (1990:661) om avkastningsskatt p� pensions-

medel,

6. lagen (1990:1427) om s�rskild premieskatt f�r grupplivf�rs�kring,

m.m.,

7. lagen (1991:1482) om lotteriskatt,

1

Prop. 2007/08:25, bet. 2007/08:SkU14, rskr. 2007/08:91.

2

Senaste lydelse 2007:462.

SFS 2007:1377

Utkom fr�n trycket
den 28 december 2007

background image

2

SFS 2007:1377

8. lagen (1991:1483) om skatt p� vinstsparande m.m.,
9. lagen (1994:1563) om tobaksskatt,
10. lagen (1994:1564) om alkoholskatt,
11. lagen (1994:1776) om skatt p� energi,
12. lagen (1995:1667) om skatt p� naturgrus,
13. lagen (1999:673) om skatt p� avfall,
14. lagen (2000:466) om skatt p� termisk effekt i k�rnkraftsreaktorer, och
15. lagen (2007:460) om skatt p� trafikf�rs�kringspremie m.m.

4 �

3

Vad som s�gs i denna lag om skatt och skattskyldig g�ller �ven

1. avgift och avgiftsskyldig,
2. belopp som ska dras fr�n ers�ttning f�r arbete, r�nta eller utdelning f�r

betalning av prelimin�r skatt (avdragen skatt) och den som �r skyldig att
g�ra s�dant avdrag, samt

3. skattetill�gg, f�rseningsavgift, kontrollavgift och r�nta och den som �r

skyldig att betala skattetill�gg, avgift eller r�nta.

Med skatt likst�lls
1. belopp som n�gon annan �n den skattskyldige �r betalningsskyldig f�r

enligt denna lag eller, s�vitt g�ller belopp som har debiterats enligt denna
lag, 2 kap. 20 � lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag,

2. belopp som betalats tillbaka till den skattskyldige men som p� grund av

ett senare beskattningsbeslut ska betalas in igen till Skatteverket, och

3. belopp som avses i 1 kap. 1 � tredje stycket merv�rdesskattelagen

(1994:200).

Med skattskyldig likst�lls
1. handelsbolag �ven om det inte �r skyldigt att betala n�gon av de skatter

som anges i 1 �,

2. den som har r�tt till �terbetalning av ing�ende merv�rdesskatt enligt

10 kap. 913 �� merv�rdesskattelagen,

3. den som utan att vara skattskyldig h�r i landet har f�tt en F-skattsedel

enligt 4 kap. 7 eller 8 �,

4. den som Skatteverket enligt 23 kap. 3 � har beslutat ska svara f�r redo-

visning och betalning av skatt som h�nf�r sig till verksamhet som bedrivs
genom enkelt bolag eller partrederi,

5. den som �r grupphuvudman enligt 6 �,
6. del�gare i handelsbolag som enligt 2 kap. 20 � lagen om handelsbolag

och enkla bolag har �lagts betalningsskyldighet f�r skatt,

7. den som har r�tt till �terbetalning enligt
a) 24 eller 25 � lagen (1972:266) om skatt p� annonser och reklam,
b) 8 � lagen (1984:409) om skatt p� g�dselmedel,
c) 29 eller 30 � lagen (1994:1563) om tobaksskatt, eller
d) 2830 �� lagen (1994:1564) om alkoholskatt,
8. den som har r�tt till �terbetalning, kompensation eller neds�ttning en-

ligt 9 kap. 2, 3, 4, 5, 6, 8 a, 9, 10 eller 11 �, 11 kap. 12 eller 13 � lagen
(1994:1776) om skatt p� energi eller omfattas av ett slutligt beslut om skatte-
neds�ttning enligt 9 kap. 9 b � tredje stycket samma lag,

3

Senaste lydelse 2007:462.

background image

3

SFS 2007:1377

9. den som i egenskap av f�retr�dare f�r en juridisk person �r betalnings-

skyldig enligt 12 kap. 6 eller 6 a � eller som tr�ffat �verenskommelse enligt
12 kap. 7 c �, och

10. den som i egenskap av ombud f�r en generalrepresentation eller skat-

terepresentant f�r en utl�ndsk f�rs�kringsgivare �r betalningsskyldig f�r
skatt enligt 23 kap. 3 c eller 3 d �.

10 kap.

14 a �

F�r en s�dan merv�rdesskattskyldig som �r skyldig att redovisa

merv�rdesskatt p� beskattningsunderlag som exklusive gemenskapsinterna
f�rv�rv och import f�r beskattnings�ret ber�knas sammanlagt uppg� till
h�gst 40 miljoner kronor, ska redovisningsperioden f�r merv�rdesskatt vara
tre kalenderm�nader.

F�rsta stycket g�ller �ven den som ska registreras enligt 3 kap. 1 � 4

eller 5, om redovisningen inte ska ske enligt 31 �.

14 b �

Skatteverket ska besluta att redovisningsperioden f�r merv�rdes-

skatt ska vara en kalenderm�nad i st�llet f�r tre

1. om den skattskyldige beg�r det, eller
2. om det finns s�rskilda sk�l.
Ett beslut enligt f�rsta stycket 1 ska g�lla minst tjugofyra p� varandra f�l-

jande redovisningsperioder, om inte s�rskilda sk�l talar emot det. Ett beslut
enligt f�rsta stycket 2 g�ller till dess Skatteverket beslutar annat.

14 c �

Om redovisningsperioden f�r merv�rdesskatt �ndras till en kalen-

derm�nad i st�llet f�r tre eller omv�nt, ska den nya redovisningsperioden
b�rja g�lla vid ing�ngen av det kalenderkvartal som f�ljer n�rmast efter den
tidpunkt d� de f�rh�llanden som ligger till grund f�r �ndringen intr�ffade el-
ler beslut enligt 14 b � f�rsta stycket fattades.

Om omst�ndigheterna talar f�r det, f�r Skatteverket dock besluta att den

nya redovisningsperioden ska b�rja g�lla ett kalenderkvartal senare �n vad
som anges i f�rsta stycket.

14 d �

Utan hinder av 14 c � ska en ny redovisningsperiod g�lla omedel-

bart, om beslut har fattats enligt

1. 14 b � f�rsta stycket 2, eller
2. 14 b � f�rsta stycket 1 och det finns s�rskilda sk�l.

background image

4

SFS 2007:1377

18 �

4

Den som �r skyldig att redovisa merv�rdesskatt eller som ska regist-

reras enligt 3 kap. 1 � 4 eller 5 ska, om inte annat f�ljer av 1924 ��, l�mna
skattedeklaration enligt f�ljande uppst�llning.

Deklaration som

ska avse skatte-

punktskatter f�r och merv�rdes-

ska ha kommit

avdrag och

redovisnings-

skatt f�r redo-

in till Skatteverket arbetsgivarav-

perioden

visningsperioden

senast

gifter f�r redo-

visningsperioden,

12 februari

januari

december

oktoberdecember

12 mars

februari

januari

12 april

mars

februari

12 maj

april

mars

januarimars

12 juni

maj

april

12 juli

juni

maj

17 augusti

juli

juni

apriljuni

12 september

augusti

juli

12 oktober

september

augusti

12 november

oktober

september

juliseptember

12 december

november

oktober

17 januari

december

november

Om Skatteverket har beslutat enligt 14 b � f�rsta stycket att redovisnings-

perioden ska omfatta en kalenderm�nad, ska merv�rdesskatten redovisas en-
ligt reglerna f�r punktskatt i f�rsta stycket.

Skatteverket ska besluta att merv�rdesskatt som annars ska redovisas en-

ligt reglerna f�r punktskatt i f�rsta stycket ska redovisas enligt best�mmel-
serna i 19 � om den skattskyldige beg�r det. Beslutet ska, om inte s�rskilda
sk�l talar emot det, g�lla minst tolv p� varandra f�ljande redovisningsperio-
der.

Om tidpunkten f�r l�mnandet av en skattedeklaration redan har passerats

n�r beslut enligt 14 b � f�rsta stycket 2 eller 14 d � 2 fattas, ska den skatt-
skyldige l�mna deklarationen senast n�r deklarationen f�r n�sta redovis-
ningsperiod ska l�mnas.

22 a �

5

En annan skattskyldig �n den som anges i 14 a �, som har en redo-

visningsperiod som �r l�ngre �n en kalenderm�nad, ska redovisa skatten i en
skattedeklaration som ska ha kommit in till Skatteverket senast den 12 i an-
dra m�naden efter redovisningsperiodens utg�ng, med undantag f�r m�na-
derna januari och augusti d� deklarationen i st�llet ska ha kommit in senast
den 17.

23 �

6

Kommuner och landsting ska alltid l�mna skattedeklaration enligt

uppst�llningen i 18 � f�rsta stycket, utom i januari och augusti, d� deklara-
tionen i st�llet ska ha kommit in till Skatteverket senast den 12 i m�naden.

4

Senaste lydelse 2003:664.

5

Senaste lydelse 2003:664.

6

Senaste lydelse 2003:664.

background image

5

SFS 2007:1377

Dessutom ska merv�rdesskatten redovisas enligt reglerna f�r punktskatt i
18 � f�rsta stycket.

Vad som s�gs i 20 � g�ller inte kommuner och landsting.

32 �

7

Den som �r betalningsskyldig enligt 1 kap. 2 e � merv�rdesskattela-

gen (1994:200) ska, om 13 kap. 27 � f�rsta stycket samma lag inte �r till-
l�mplig, redovisa beloppet i en s�rskild skattedeklaration. Deklarationen ska
l�mnas in f�re utg�ngen av m�naden efter den m�nad d� den felaktiga hand-
lingen utf�rdades.

Den som �r skattskyldig endast p� grund av f�rv�rv av s�dana varor som

anges i 2 a kap. 3 � f�rsta stycket 1 och 2 merv�rdesskattelagen ska redovisa
merv�rdesskatten i en s�rskild skattedeklaration f�r varje f�rv�rv. Deklara-
tionen ska l�mnas in senast 35 dagar efter f�rv�rvet.

11 kap.

19 �

8

Av 21 kap. f�ljer att beslut om skatt kan ompr�vas av Skatteverket.

Vid en ompr�vning ska skatten best�mmas p� grundval av tillg�ngliga

uppgifter. Om en tillf�rlitlig ber�kning inte kan g�ras p� ett s�dant s�tt, ska
skatten best�mmas efter vad som framst�r som sk�ligt med h�nsyn till vad
som har kommit fram (

sk�nsbeskattning

).

Vid sk�nsbeskattning f�r, om inte omst�ndigheterna talar f�r n�got annat,

varje skatt som enligt 18 � har best�mts till noll kronor best�mmas till det
h�gsta av de belopp, ber�knat per kalenderm�nad, som har best�mts f�r den
skatten vid n�gon av de tre n�rmast f�reg�ende redovisningsperioderna mul-
tiplicerat med antalet kalenderm�nader i den redovisningsperiod som sk�ns-
beskattningen omfattar (

sk�nsbeskattning enligt schablon

). Beslut r�rande

merv�rdesskatt eller punktskatt ska dock kvarst�, om endast �verskjutande
ing�ende merv�rdesskatt eller �verskjutande punktskatt till den skattskyldi-
ges f�rdel har best�mts f�r de tre perioderna.

Best�mmelserna i tredje stycket g�ller inte i fr�ga om skatt som har redo-

visats i en f�renklad skattedeklaration enligt 10 kap. 13 a �.

15 kap.

2 �

9

Skattetill�gg ska tas ut vid sk�nsbeskattning enligt 11 kap. 19 � andra

och tredje styckena.

4 �

10

Om en oriktig uppgift har l�mnats �r skattetill�gget 20 % av den skatt

som, om den oriktiga uppgiften hade godtagits, inte skulle ha p�f�rts eller
felaktigt skulle ha tillgodor�knats den skattskyldige.

Skattetill�gget ska ber�knas efter 5 % n�r Skatteverket har r�ttat eller

hade kunnat r�tta den oriktiga uppgiften med ledning av kontrollmaterial
som normalt �r tillg�ngligt f�r verket och som har varit tillg�ngligt f�r ver-
ket f�re utg�ngen av �ret efter beskattnings�ret.

7

Senaste lydelse 2002:400.

8

Senaste lydelse 2003:664.

9

Senaste lydelse 2003:212.

10

Senaste lydelse 2004:127.

background image

6

SFS 2007:1377

Till den del den oriktiga uppgiften best�r i att ett belopp h�nf�rts eller kan

antas komma att h�nf�ras till fel redovisningsperiod, ska skattetill�gget be-
r�knas efter 2 %, om det �r fr�ga om s�dan skatt f�r vilken redovisningsperi-
oden utg�r h�gst tre m�nader och den skattskyldige h�nf�rt eller kan antas
ha avsett att h�nf�ra beloppet till en period som l�per ut h�gst fyra m�nader
efter den som beloppet borde ha h�nf�rts till samt efter 5 % i �vriga fall.

8 �

11

Om den som �r skyldig att l�mna en skattedeklaration eller en perio-

disk sammanst�llning inte gjort detta inom f�reskriven tid ska en s�rskild
avgift (

f�rseningsavgift

) tas ut. F�rseningsavgift tas dock inte ut n�r det �r

fr�ga om en s�rskild skattedeklaration enligt 10 kap. 32 � andra stycket.

F�rseningsavgiften �r 500 kronor. Avgiften �r dock 1 000 kronor om
1. den skattskyldige f�relagts att l�mna deklaration men inte fullgjort

denna skyldighet inom den tid som f�reskrivits,

2. den skattskyldige inte l�mnat deklaration inom f�reskriven tid f�r minst

en av de tre n�rmast f�reg�ende redovisningsperioderna, eller

3. f�rseningen avser en periodisk sammanst�llning.

16 kap.

4 �

12

Avdragen skatt, arbetsgivaravgifter, merv�rdesskatt och punktskatt

som ska redovisas i en skattedeklaration ska ha betalats senast den dag d�
deklarationen ska ha kommit in till Skatteverket enligt 10 kap. 12, 18, 19, 22
eller 22 a �.

Den som redovisar merv�rdesskatt p� beskattningsunderlag som exklu-

sive gemenskapsinterna f�rv�rv och import f�r beskattnings�ret ber�knas
sammanlagt �verstiga 40 miljoner kronor ska dock ha betalat avdragen skatt
och arbetsgivaravgifter, som ska redovisas i en skattedeklaration, senast den
12, i januari senast den 17, i m�naden efter redovisningsperioden.

Skatt som har redovisats i en s�rskild skattedeklaration ska ha betalats se-

nast den dag d� deklarationen ska ha kommit in till Skatteverket enligt
10 kap. 3232 b ��.

19 kap.

7 �

13

N�r det �r fr�ga om skatt som ska betalas till f�ljd av ett ompr�v-

ningsbeslut eller ett beslut av domstol ber�knas kostnadsr�nta fr�n och med
dagen efter skattens ursprungliga f�rfallodag eller den tidigare dag som skat-
ten enligt 16 kap. 7 � anses vara betald, eller, n�r det �r fr�ga om slutlig
skatt, fr�n och med den 13 februari taxerings�ret till och med den dag betal-
ning senast ska ske med anledning av Skatteverkets eller domstolens beslut.

Kostnadsr�nta enligt f�rsta stycket ber�knas efter en r�ntesats som mot-

svarar basr�ntan. Om skatten ska betalas till f�ljd av ett beslut om sk�nsbe-
skattning i avsaknad av redovisning enligt 11 kap. 19 � andra och tredje
styckena ber�knas dock kostnadsr�ntan efter en r�ntesats som motsvarar
basr�ntan plus 15 procentenheter.

11

Senaste lydelse 2003:212.

12

Senaste lydelse 2003:664.

13

Senaste lydelse 2006:1429.

background image

7

SFS 2007:1377

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2008.
2. �ldre best�mmelser g�ller fortfarande f�r merv�rdesskatt som h�nf�r

sig till tiden f�re ikrafttr�dandet.

3. Om den skattskyldige inkommit till Skatteverket med en beg�ran enligt

10 kap. 14 b � f�rsta stycket 1 senast den 15 januari 2008, ska redovisnings-
perioden om en kalenderm�nad g�lla fr�n och med den 1 januari 2008.

4. Den nya best�mmelsen i 10 kap. 32 � f�rsta stycket ska inte till�mpas

p� belopp som angivits i faktura eller liknande handling som har utf�rdats
f�re ikrafttr�dandet.

P� regeringens v�gnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

background image

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2007

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.