SFS 1974:771

740771.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:22px;font-family:KIMUUT+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:18px;font-family:KIMUUT+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:24px;font-family:KIMUUT+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:16px;font-family:WUDQRP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:KIMUUT+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft22{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft23{font-size:16px;line-height:21px;font-family:KIMUUT+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft24{font-size:16px;line-height:24px;font-family:KIMUUT+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:16px;font-family:KIMUUT+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;line-height:21px;font-family:KIMUUT+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft33{font-size:16px;line-height:22px;font-family:KIMUUT+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:16px;font-family:WUDQRP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft41{font-size:16px;font-family:KIMUUT+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft42{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft43{font-size:16px;line-height:21px;font-family:KIMUUT+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft44{font-size:16px;line-height:20px;font-family:KIMUUT+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:16px;font-family:KIMUUT+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft51{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft52{font-size:16px;line-height:21px;font-family:KIMUUT+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:16px;font-family:KIMUUT+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft61{font-size:21px;font-family:KIMUUT+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft62{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft63{font-size:16px;line-height:20px;font-family:KIMUUT+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft64{font-size:16px;line-height:21px;font-family:KIMUUT+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:846px;height:1262px;"> <img width="846" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:591px;left:18px;white-space:nowrap" class="ft10">Lag </p> <p style="position:absolute;top:591px;left:587px;white-space:nowrap" class="ft10">SFS 1974:771 </p> <p style="position:absolute;top:618px;left:18px;white-space:nowrap" class="ft10">om �ndring i uppb�rdsf�rordningen (1953: 272); </p> <p style="position:absolute;top:618px;left:590px;white-space:nowrap" class="ft10">utkom fr �n tr ycket </p> <p style="position:absolute;top:652px;left:20px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 6 december 1974. </p> <p style="position:absolute;top:697px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft11">Kungl. Majrt f�rordnar med riksdagen' i fr�ga om uppb�rdsf�rord�</p> <p style="position:absolute;top:719px;left:20px;white-space:nowrap" class="ft11">ningen (1953:272F </p> <p style="position:absolute;top:741px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft11">dels att ordet &#34;Kungl. Majrt&#34; i olika b�jningsformer skall bytas ut </p> <p style="position:absolute;top:763px;left:20px;white-space:nowrap" class="ft11">mot &#34;regeringen&#34; i motsvarande form, </p> <p style="position:absolute;top:784px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft11">dels att ordet &#34;uppb�rdsf�rordningens&#34; i punkt 1 av anvisningarna </p> <p style="position:absolute;top:806px;left:20px;white-space:nowrap" class="ft11">till 39 � skall bytas ut mot &#34;uppb�rdslagens&#34;, </p> <p style="position:absolute;top:828px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft11">dels att ordet &#34;f�rordning&#34; i olika b�jningsformer skall, om det avser </p> <p style="position:absolute;top:849px;left:20px;white-space:nowrap" class="ft11">denna f�rordning, bytas ut mot &#34;lag&#34; i motsvarande form, </p> <p style="position:absolute;top:871px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft11">dels att rubriken till f�ro rdningen samt 2 � 2 och 4 mom., 4 � 1 och 3 </p> <p style="position:absolute;top:893px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft11">mom., 25 �, 27 � 1 mom. och 70 � 2 mom. skall ha nedan angivna ly�</p> <p style="position:absolute;top:915px;left:20px;white-space:nowrap" class="ft11">delse, </p> <p style="position:absolute;top:937px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft11">dels att i f�rordningen skall inf�ras ett nytt moment, 2 � 5 mom., av </p> <p style="position:absolute;top:958px;left:20px;white-space:nowrap" class="ft11">nedan angivna lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:1015px;left:9px;white-space:nowrap" class="ft12">I Uppb�rdslag </p> <p style="position:absolute;top:1055px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft11">2 � 2 mom. I denna lag f�rst�s med </p> <p style="position:absolute;top:1077px;left:9px;white-space:nowrap" class="ft11">I </p> <p style="position:absolute;top:1077px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft11">slutlig skatt: skatt som p�f�rts vid den �rliga debiteringen p� grund av </p> <p style="position:absolute;top:1109px;left:23px;white-space:nowrap" class="ft11">1 Prop. 1974: 132, SkU 54, rskr 32 9. </p> <p style="position:absolute;top:1109px;left:697px;white-space:nowrap" class="ft11">. ., . </p> <p style="position:absolute;top:1124px;left:24px;white-space:nowrap" class="ft11">2 F�r ordningen omtryckt 1972:75. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:846px;height:1262px;"> <img width="846" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:45px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS 1974:771 </b></p> <p style="position:absolute;top:1097px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft21">1616 </p> <p style="position:absolute;top:43px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft23">taxeringsn�mnds beslut eller p� grund av annat beslut, som enligt g�l�<br/>lande f�reskrifter skall beaktas vid s�dan debitering, och �terst�r efter <br/>iakttagande av best�mmelserna om neds�ttning av skatt enligt 4 och 5 </p> <p style="position:absolute;top:108px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft21">mom.; </p> <p style="position:absolute;top:129px;left:266px;white-space:nowrap" class="ft21">prelimin�r skatt: i 3 � omf�rm�ld skatt, som erl�gges i avr�kning � </p> <p style="position:absolute;top:151px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft21">slutlig skatt; </p> <p style="position:absolute;top:172px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft21">kvarst�ende skatt: skatt, som �terst�r att erl�gga, sedan prelimin�r </p> <p style="position:absolute;top:194px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft21">skatt avr�knats fr�n slutlig skatt; </p> <p style="position:absolute;top:216px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft21">tillkommande skatt: skatt som skall erl�ggas p� grund av eftertaxering </p> <p style="position:absolute;top:237px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft23">eller enligt beslut om debitering sedan p�f�ringen av slutlig skatt avslu�<br/>tats; </p> <p style="position:absolute;top:280px;left:267px;white-space:nowrap" class="ft21">skattereduktion: neds�ttning av skatt enligt 4 mom.; </p> <p style="position:absolute;top:302px;left:267px;white-space:nowrap" class="ft21">s�rskild skattereduktion: neds�ttning av skatt enligt 5 mom.; </p> <p style="position:absolute;top:324px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft21">inkomst�r: det kalender�r, som n�rmast f�reg�tt taxerings�ret; </p> <p style="position:absolute;top:345px;left:269px;white-space:nowrap" class="ft21">uppb�rds�r: tiden fr�n och med mars m�nad ett �r till och med feb�</p> <p style="position:absolute;top:367px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft21">ruari m�nad n�stf�ljande �r; </p> <p style="position:absolute;top:387px;left:267px;white-space:nowrap" class="ft21">gift skattskyldig: skattskyldig som taxeras med till�mpning av 52 � 1 </p> <p style="position:absolute;top:409px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft21">mom. kommunalskattelagen (1928:370) och 11 � 1 mom. lagen </p> <p style="position:absolute;top:430px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft21">(1947; 576) om statlig inkomstskatt; </p> <p style="position:absolute;top:452px;left:267px;white-space:nowrap" class="ft21">ogift skattskyldig: annan skattskyldig fysisk person �n nyss sagts. </p> <p style="position:absolute;top:474px;left:266px;white-space:nowrap" class="ft21">4 mom.^ Skattereduktion �tnjutes </p> <p style="position:absolute;top:495px;left:267px;white-space:nowrap" class="ft21">av ogift skattskyldig, som har hemmavarande barn under 18 �r. och </p> <p style="position:absolute;top:517px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft23">av gift skattskyldig, vars make saknar taxerad inkomst enligt lagen <br/>(1947: 576) om statlig inkomstskatt, med 1 800 kronor, </p> <p style="position:absolute;top:560px;left:267px;white-space:nowrap" class="ft21">av gift skattskyldig, vars make har taxerad inkomst enligt n�mnda lag </p> <p style="position:absolute;top:581px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft23">som understiger 4 500 kronor, med 40 procent av det belopp som mot�<br/>svarar skillnaden mellan 4 500 kronor och den taxerade inkomsten. </p> <p style="position:absolute;top:625px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft21">Ha gifta skattskyldiga var f�r sig till statlig inkomstskatt taxerad in�</p> <p style="position:absolute;top:646px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft21">komst, som understiger 4 500 kronor, �tnjutes skattereduktion endast av </p> <p style="position:absolute;top:667px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft23">den som har den h�gsta taxerade inkomsten. �ro de taxerade inkoms�<br/>terna lika stora, tillkommer skattereduktion den �ldre av de skattskyl�</p> <p style="position:absolute;top:709px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft21">diga. </p> <p style="position:absolute;top:732px;left:266px;white-space:nowrap" class="ft21">Skattereduktion enligt f�rsta stycket �tnjutes endast av skattskyldig, </p> <p style="position:absolute;top:754px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft21">som varit bosatt h�r i riket under n�gon del av beskattnings�ret. F�r gift </p> <p style="position:absolute;top:775px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft21">skattskyldig g�ller dessutom f�ljande. F�r att skattereduktion skall f� </p> <p style="position:absolute;top:796px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft21">�tnjutas, skall maken ha varit bosatt h�r i riket under n�gon del av be�</p> <p style="position:absolute;top:818px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft23">skattnings�ret. Avser makens bos�ttning h�r i riket st�rre delen av be�<br/>skattnings�ret, sker skattereduktionen enligt f�rsta stycket. Avser ma�</p> <p style="position:absolute;top:861px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft21">kens bos�ttning h�r i riket endast en mindre del av beskattnings�ret, </p> <p style="position:absolute;top:883px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft23">�tnjuter den skattskyldige skattereduktion, om maken saknar taxerad in�<br/>komst enligt lagen om statlig inkomstskatt, med 900 kronor, och om ma�<br/>ken har taxerad inkomst enligt n�mnda lag som understiger 2 250 kro�<br/>nor, med 40 procent av det belopp som motsvarar skillnaden mell,an <br/>2 250 kronor och den taxerade inkomsten. </p> <p style="position:absolute;top:990px;left:266px;white-space:nowrap" class="ft21">Vid till�mpningen av best�mmelserna i f�rsta, andra och tredje styc�</p> <p style="position:absolute;top:1012px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft23">kena skall som taxerad inkomst anses �ven under beskattnings�ret upp�<br/>buren beskattningsbar inkomst enligt f�rordningen (1958: 295) om sj��</p> <p style="position:absolute;top:1055px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft21">mansskatt samt enligt 1 g 2 mom. n�mnda f�rordning skattepliktig dag�</p> <p style="position:absolute;top:1077px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft24">penning. Skattereduktion som tillkommer skattskyldig enligt n�mnda be-<br/>^ Senaste lydel se 1973: 1119. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft22">�</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:846px;height:1262px;"> <img width="846" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:60px;left:28px;white-space:nowrap" class="ft30">st�mmelser skall minskas med en tolftedel f�r varje period om trettio da- </p> <p style="position:absolute;top:60px;left:623px;white-space:nowrap" class="ft30">SFS 1974: 771 </p> <p style="position:absolute;top:82px;left:29px;white-space:nowrap" class="ft30">gar, f�r vilken den skattskyldige uppburit inkomst som f�rut n�mnts. </p> <p style="position:absolute;top:103px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft30">Skattereduktion sker icke i fr�ga om statlig f�rm�genhetsskatt, social�</p> <p style="position:absolute;top:125px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft30">f�rs�kringsavgift till folkpensioneringen enligt 19 kap. 3 t? lagen </p> <p style="position:absolute;top:147px;left:29px;white-space:nowrap" class="ft33">(1962; 381) om allm�n f�rs�kring, till�ggspensionsavgift, sjukf�rs�k�<br/>ringsavgift, arbetsgivaravgift, allm�n arbetsgivaravgift, redareavgift <br/>och f�rseningsavgift enligt 116 c � taxeringslagen samt anniiitet � avdik-</p> <p style="position:absolute;top:213px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft30">ningsl�n. </p> <p style="position:absolute;top:234px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft30">Best�mmelserna om skattereduktion iakttagas vid debitering av slutlig </p> <p style="position:absolute;top:256px;left:29px;white-space:nowrap" class="ft32">skatt, tillkommande skatt och prelimin�r B-skatt samt vid fastst�llande <br/>av prelimin�r A-skatt. �retal som uppkommer vid ber�kning av skatte�</p> <p style="position:absolute;top:299px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft30">reduktion bortfaller. </p> <p style="position:absolute;top:322px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft30">5 mom. Skattskyldig fysisk person �ver 16 �r, som varit bosatt eller </p> <p style="position:absolute;top:343px;left:29px;white-space:nowrap" class="ft32">stadigvarande vistats h�r i riket under n�gon del av beskattnings�ret och <br/>som under beskattnings�ret haft A-inkomst enligt 9 � 3 mom. andra </p> <p style="position:absolute;top:386px;left:28px;white-space:nowrap" class="ft30">stycket lagen (1947: 576) om statlig inkomstskatt med minst 4 500 kro�</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:29px;white-space:nowrap" class="ft32">nor, �tnjuter s�rskild skattereduktion med 250 kronor, om hans taxerade <br/>inkomst enligt n�mnda lag icke �verstiger 36 000 kronor. �verstiger den </p> <p style="position:absolute;top:450px;left:28px;white-space:nowrap" class="ft30">skattskyldiges statligt taxerade inkomst 36 000 kronor men icke 38 500 </p> <p style="position:absolute;top:472px;left:29px;white-space:nowrap" class="ft32">kronor �tnjutes s�rskild skattereduktion med belopp som motsvarar 10 <br/>procent av skillnaden mellan 38 500 kronor och den taxerade inkoms�<br/>ten. S�rskild skattereduktion �tnjutes dock icke av skattskyldig, som har </p> <p style="position:absolute;top:537px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft30">r�tt till avdrag f�r nedsatt skattef�rm�ga enligt 50 � 2 mom. fj�rde styc�</p> <p style="position:absolute;top:559px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft30">ket kommunalskattelagen (1928: 370). </p> <p style="position:absolute;top:580px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft30">I fr�ga om s�rskild skattereduktion �ga best�mmelserna i 4 mom. </p> <p style="position:absolute;top:602px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft30">femte och sj�tte styckena motsvarande till�mpning. </p> <p style="position:absolute;top:643px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft32">4 � 7 mom.&#34;' Har lokal skattemyndighet ej annorledes f�rordnat, skall, <br/>d� inkomst av tj�nst h�nf�r sig till arbetsanst�llning som �r avsedd att </p> <p style="position:absolute;top:686px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft32">vara kortare tid �n en vecka eller d� inkomsten eljest avser best�md <br/>tidsperiod och uppb�res vid regelbundet �terkommande tillf�llen, preli�<br/>min�r A-skatt utg� med belopp, som angivas i s kattetabeller. Regeringen </p> <p style="position:absolute;top:751px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft32">eller den myndighet regeringen best�mmer fastst�ller f�r varje inkomst�<br/>�r s�dana tabeller. </p> <p style="position:absolute;top:795px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft30">Skattetabellerna skola f�r olika inkomstbelopp, ber�knade f�r vecka </p> <p style="position:absolute;top:816px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft30">eller den l�ngre tid som best�ms av regeringen eller den myndighet rege�</p> <p style="position:absolute;top:838px;left:31px;white-space:nowrap" class="ft30">ringen utser, angiva d�r� bel�pande prelimin�r skatt. Tabellerna skola </p> <p style="position:absolute;top:860px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft30">grundas p� f�ljande f�ruts�ttningar, n�mligen </p> <p style="position:absolute;top:881px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft30">att inkomsten samt grundavdraget �ro of�r�ndrade under inkomst�</p> <p style="position:absolute;top:903px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft30">�ret, </p> <p style="position:absolute;top:925px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft30">att den skattskyldige icke kommer att taxeras f�r annan inkomst �n </p> <p style="position:absolute;top:946px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft30">som i tabellen angives, ej heller f�r garantibelopp f�r fastighet eller f�r </p> <p style="position:absolute;top:968px;left:31px;white-space:nowrap" class="ft30">f�rm�genhet, </p> <p style="position:absolute;top:990px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft30">att den skattskyldige icke har att erl�gga socialf�rs�kringsavgift till </p> <p style="position:absolute;top:1011px;left:31px;white-space:nowrap" class="ft30">folkpensioneringen enligt 19 kap. 3 � lagen (1962: 381) om allm�n f�r�</p> <p style="position:absolute;top:1033px;left:31px;white-space:nowrap" class="ft30">s�kring, till�ggspensionsavgift eller sjukf�rs�kringsavgift, </p> <p style="position:absolute;top:1055px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft30">att skattskyldig, som avses i 2 mom. f�rsta stycket 2) och 4) erh�ller </p> <p style="position:absolute;top:1077px;left:31px;white-space:nowrap" class="ft30">skattereduktion, </p> <p style="position:absolute;top:1098px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft30">att den skattskyldige erh�ller s�rskild skattereduktion, om inkomsten </p> <p style="position:absolute;top:1126px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft30">Senaste Iydelscl973: 1111. </p> <p style="position:absolute;top:1126px;left:706px;white-space:nowrap" class="ft30">1617 </p> <p style="position:absolute;top:1149px;left:31px;white-space:nowrap" class="ft30">102SFS 1974 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft31">�</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:846px;height:1262px;"> <img width="846" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:51px;left:95px;white-space:nowrap" class="ft40"><b>SFS 1974:771 </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:260px;white-space:nowrap" class="ft43">f�r �r r�knat icke �verstiger 38 500 kronor eller, s�vitt g�ller i 2 mom. <br/>f�rsta stycket 3) och 4) avsedd skattskyldig, 40 500 kronor, samt </p> <p style="position:absolute;top:93px;left:276px;white-space:nowrap" class="ft41">ott vid taxering f�r inkomsten icke andra avdrag medgivas den skatt�</p> <p style="position:absolute;top:115px;left:259px;white-space:nowrap" class="ft43">skyldige �n dels grundavdrag, och s�vitt g�ller i 2 mom. f�rsta stycket <br/>3) och 4) avsedd skattskyldig, avdrag enligt 46 � 3 mom. kommunalskat�</p> <p style="position:absolute;top:159px;left:260px;white-space:nowrap" class="ft41">telagen. </p> <p style="position:absolute;top:180px;left:275px;white-space:nowrap" class="ft41">3 mom. Skattetabellerna skola angiva den prelimin�ra skatten under </p> <p style="position:absolute;top:202px;left:258px;white-space:nowrap" class="ft41">f�ruts�ttning att statlig inkomstskatt ber�knas med till�mpning av det </p> <p style="position:absolute;top:223px;left:259px;white-space:nowrap" class="ft41">procenttal av grundbeloppet, som best�mts f�r inkomst�ret samt att det </p> <p style="position:absolute;top:245px;left:258px;white-space:nowrap" class="ft41">sammanlagda beloppet av kommunal inkomstskatt och landstingsmedel </p> <p style="position:absolute;top:267px;left:259px;white-space:nowrap" class="ft41">ber�knas f�r skattekrona och skatte�re till vissa i hela krontal best�mda </p> <p style="position:absolute;top:288px;left:258px;white-space:nowrap" class="ft41">belopp, vilka regeringen eller den myndighet regeringen best�mmer fast�</p> <p style="position:absolute;top:309px;left:258px;white-space:nowrap" class="ft41">st�ller f�r varje inkomst�r. </p> <p style="position:absolute;top:332px;left:276px;white-space:nowrap" class="ft41">Regeringen eller den myndighet regeringen best�mmer m� dock be�</p> <p style="position:absolute;top:353px;left:258px;white-space:nowrap" class="ft41">tr�ffande Stockholm, G�teborg eller Malm�, efter framst�llning av ve�</p> <p style="position:absolute;top:375px;left:258px;white-space:nowrap" class="ft41">derb�rande kommun, uppr�tta s�rskild tabell f�r inom kommunen skatt�</p> <p style="position:absolute;top:396px;left:257px;white-space:nowrap" class="ft41">skyldiga, avseende en utdebitering f�r kommunalt �ndam�l i femtiotal </p> <p style="position:absolute;top:418px;left:258px;white-space:nowrap" class="ft43">�ren, samt meddela de n�rmare f�reskrifter, som m� erfordras f�r till-<br/>l�mpning av tabellen. Den merkostnad, som kan uppkomma f�r uppr�t�</p> <p style="position:absolute;top:461px;left:258px;white-space:nowrap" class="ft41">tandet av s�dan tabell, skall g�ldas av vederb�rande kommun. </p> <p style="position:absolute;top:1109px;left:89px;white-space:nowrap" class="ft41">1618 </p> <p style="position:absolute;top:502px;left:257px;white-space:nowrap" class="ft43">25 �""' Vid debitering av prelimin�r B-skatt med ledning av prelimin�r <br/>taxering skall iakttagas: </p> <p style="position:absolute;top:545px;left:274px;white-space:nowrap" class="ft41">att socialf�rs�kringsavgift till folkpensioneringen utr�knas med till-</p> <p style="position:absolute;top:567px;left:257px;white-space:nowrap" class="ft44">l�mpning av 19 kap. 3 och 4 a �� lagen (1962: 381) om allm�n f�rs�k�<br/>ring; </p> <p style="position:absolute;top:610px;left:274px;white-space:nowrap" class="ft41">att till�ggspensionsavgift utr�knas med till�mpning av den procentsats </p> <p style="position:absolute;top:631px;left:257px;white-space:nowrap" class="ft41">f�r avgiftsuttaget, som fastst�llts f�r inkomst�ret; </p> <p style="position:absolute;top:653px;left:274px;white-space:nowrap" class="ft41">att sjukf�rs�kringavgift utr�knas med till�mpning av 19 kap. 2 och 4 </p> <p style="position:absolute;top:674px;left:257px;white-space:nowrap" class="ft41">�� lagen (1962: 381) om allm�n f�rs�kring; </p> <p style="position:absolute;top:696px;left:274px;white-space:nowrap" class="ft41">att f�r skattskyldiga, som avses i 10 � 1 mom. lagen om statlig in�</p> <p style="position:absolute;top:718px;left:257px;white-space:nowrap" class="ft41">komstskatt, s�dan skatt utr�knas med till�mpning av det procenttal av </p> <p style="position:absolute;top:739px;left:256px;white-space:nowrap" class="ft41">grundbeloppet, som best�mts f�r inkomst�ret; samt </p> <p style="position:absolute;top:761px;left:273px;white-space:nowrap" class="ft41">att kommunal inkomstskatt och landstingsmedel utr�knas med led�</p> <p style="position:absolute;top:782px;left:257px;white-space:nowrap" class="ft41">ning av de belopp f�r skattekrona och skatte�re, som f�r inkomst�ret </p> <p style="position:absolute;top:804px;left:256px;white-space:nowrap" class="ft41">best�mts f�r utdebitering i beskattningsorten; dock m� regeringen eller </p> <p style="position:absolute;top:826px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft43">den myndighet regeringen best�mmer, om s�rskilda omst�ndigheter <br/>f�religga, f�rordna att utdebitering i hemortskommunen f�r l�ggas till </p> <p style="position:absolute;top:869px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft43">grund vid debitering av prelimin�r B-skatt f�r fysisk person eller d�dsbo <br/>�ven om beskattningsorten �r en annan. </p> <p style="position:absolute;top:932px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft41">27 � / mom.^'&gt; U tr�kning av de s�rskilda skatteposter som ing� i slutlig </p> <p style="position:absolute;top:953px;left:253px;white-space:nowrap" class="ft41">skatt samt debitering av s�dan skatt sker med ledning av uppgifter i t axe�</p> <p style="position:absolute;top:975px;left:254px;white-space:nowrap" class="ft41">ringsl�ngd eller annat beslut om taxeringen. I � vrigt iakttages: </p> <p style="position:absolute;top:996px;left:271px;white-space:nowrap" class="ft41">att f�r skattskyldiga, som avses i 10 � 1 mom. lagen om statlig in�</p> <p style="position:absolute;top:1018px;left:254px;white-space:nowrap" class="ft41">komstskatt, s�dan skatt utr�knas med till�mpning av det procenttal av </p> <p style="position:absolute;top:1039px;left:253px;white-space:nowrap" class="ft43">grundbeloppet, som fastst�llts att g�lla f�r den prelimin�ra skatt, vilken <br/>skall avr�knas mot den ifr�gavarande slutliga skatten; </p> <p style="position:absolute;top:1095px;left:254px;white-space:nowrap" class="ft41">'" Senaste lydel.se 1973: 1 111. </p> <p style="position:absolute;top:1111px;left:254px;white-space:nowrap" class="ft41">� Senaste lydelse 1973 : 1119. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft42">�</p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:846px;height:1262px;"> <img width="846" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:58px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft50">att kommunal inkomstskatt och iandstingsmedel utr�knas med led- </p> <p style="position:absolute;top:58px;left:633px;white-space:nowrap" class="ft50">SFS 1974: 771 </p> <p style="position:absolute;top:81px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft50">ning av den utdebitering f�r skattekrona och skatte�re som f�r inkomst�</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft50">�ret g�ller i beskattningsorten; </p> <p style="position:absolute;top:124px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft50">att kommunal inkomstskatt och landstingsmedel utr�knas i e n gemen�</p> <p style="position:absolute;top:146px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft50">sam post, d�rvid skattebeloppet vid �retal �ver femtio avrundas upp�t </p> <p style="position:absolute;top:168px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft50">och vid annat �retal avrundas ned�t till helt krontal; </p> <p style="position:absolute;top:189px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft50">att skogsv�rdsavgift utr�knas med till�mpning av det promilletal, som </p> <p style="position:absolute;top:211px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft50">enligt vad d�rom s�rskilt �r stadgat best�mts f�r det �r d� den slutliga </p> <p style="position:absolute;top:234px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft50">skatten debiteras; </p> <p style="position:absolute;top:255px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft50">att till�ggspensionsavgift utr�knas med till�mpning av den f�r in�</p> <p style="position:absolute;top:276px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft50">komst�ret fastst�llda procentsatsen f�r avgiftsuttaget, d�rvid �retal bort�</p> <p style="position:absolute;top:299px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft50">faller; </p> <p style="position:absolute;top:320px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft50">att kommunal inkomstskatt och landstingsmedel debiteras med belopp </p> <p style="position:absolute;top:342px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft50">som utr�knats av lokal skattemyndighet i det f�gderi d�r beskattningsor�</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft50">ten �r bel�gen; </p> <p style="position:absolute;top:386px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft50">att i 1 � omf�rm�ld sjukf�rs�kringsavgift debiteras enligt 19 kap. la�</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft50">gen om allm�n f�rs�kring och med beaktande av avgiftsbelopp som ut�</p> <p style="position:absolute;top:429px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft50">r�knats av allm�n f�rs�kringskassa; </p> <p style="position:absolute;top:451px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft50">att socialf�rs�kringsavgift till folkpensioneringen s�vitt g�ller person </p> <p style="position:absolute;top:473px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft52">med inkomst av annat f�rv�rvsarbete �n anst�llning debiteras med till-<br/>l�mpning av best�mmelserna i 1 1 kap. 4 � samt 19 kap. 3 och 4 a �� la�</p> <p style="position:absolute;top:516px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft50">gen om allm�n f�rs�kring; </p> <p style="position:absolute;top:538px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft50">att i 1 � omf�rm�ld arbetsgivaravgift och redareavgift debiteras i en </p> <p style="position:absolute;top:559px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft50">gemensam post; samt </p> <p style="position:absolute;top:581px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft50">att i 1 � omf�rm�ld annuitet eller, d�rest skattskyldig har att erl�gga </p> <p style="position:absolute;top:603px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft52">flera annuiteter, summan av dessa p�f�res i helt antal kronor, d�rvid <br/>�retal bortfaller. </p> <p style="position:absolute;top:661px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft50">70 � 2 mom. Har vid granskning hos riksskatteverket av verkst�lld de�</p> <p style="position:absolute;top:682px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft50">bitering befunnits, att skatt eller r�nta blivit obeh�rigen utesluten fr�n </p> <p style="position:absolute;top:704px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft50">debitering eller p�f�rd till f�r ringa belopp eller att skattereduktion, s�r�</p> <p style="position:absolute;top:726px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft50">skild skattereduktion, prelimin�r skatt eller r�nta blivit gottskriven med </p> <p style="position:absolute;top:747px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft50">f�r h�gt belopp, skall vederb�rande l�nsstyrelse underr�ttas h�rom. </p> <p style="position:absolute;top:769px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft50">L�nsstyrelsen har att verkst�lla den utredning i �rendet, som m� finnas </p> <p style="position:absolute;top:791px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft52">erforderlig. F�religger f�rh�llande, som nyss sagts, skall l�nsstyrelsen, <br/>efter h�rande av den skattskyldige n�r s� finnes p�kallat, fastst�lla det </p> <p style="position:absolute;top:834px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft50">belopp denne har att erl�gga. </p> <p style="position:absolute;top:856px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft50">Finner lokal skattemyndighet efter anm�lan eller eljest s�dan felaktig�</p> <p style="position:absolute;top:878px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft52">het som avses i f�reg�ende stycke vara f�r handen eller att motsvarande <br/>felaktighet f�religger i beslut om arbetsgivares ansvarighet f�r arbetsta�</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft50">gares skatt, skall myndigheten, efter h�rande av den skattskyldige eller </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft50">arbetsgivaren n�r s� finnes p�kallat, fastst�lla det belopp denne har att </p> <p style="position:absolute;top:964px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft50">erl�gga. </p> <p style="position:absolute;top:1018px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft50">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1975. D�rvid skall f�ljande </p> <p style="position:absolute;top:1039px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft50">iakttas. </p> <p style="position:absolute;top:1062px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft50">1. Den nya lydelsen av 27 � 1 mom. �ttonde att-satsen till�mpas f�rs�</p> <p style="position:absolute;top:1083px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft50">ta g�ngen vid debitering av slutlig eller tillkommande skatt p� grund av </p> <p style="position:absolute;top:1104px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft50">1975 �rs taxering. </p> <p style="position:absolute;top:1127px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft50">2. De nya best�mmelserna i 2 � 2, 4 och 5 mom., 4 � 1 mom. andra </p> <p style="position:absolute;top:1127px;left:721px;white-space:nowrap" class="ft50">1619 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft51">�</p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:846px;height:1262px;"> <img width="846" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:51px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft60">SFS 1974: 771 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft64">stycket tredje och femte att-satserna, 4 � 3 mom. f�rsta stycket, 25 � <br/>tredje att-satsen, 27 � sjunde att-satsen och 70 � till�mpas f�rsta g�ngen <br/>i fr�ga om prelimin�r skatt f�r �r 1975 samt slutlig och tillkommande </p> <p style="position:absolute;top:115px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft60">skatt p� grund av 1976 �rs taxering. </p> <p style="position:absolute;top:136px;left:265px;white-space:nowrap" class="ft60">3. F�rekommer i lag eller annan f�rfattning ordet &#34;uppb�rdsf�rord�</p> <p style="position:absolute;top:157px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft60">ning&#34; i olika b�jningsformer skall detta vid ikrafttr�dandet av denna lag </p> <p style="position:absolute;top:179px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft60">bytas ut mot &#34;uppb�rdslag&#34; i motsvarande form. Vidare skall vid </p> <p style="position:absolute;top:200px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft63">samma tidpunkt ordet &#34;f�rordning&#34; i olika b�jningsformer, som f�re�<br/>kommer i lag eller annan f�rfattning och avser uppb�rdsf�rordningen, <br/>bytas ut mot &#34;lag&#34; i motsvarande form. </p> <p style="position:absolute;top:287px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft61">CARL GUSTAF </p> <p style="position:absolute;top:287px;left:551px;white-space:nowrap" class="ft61">G. E. ST R�NG </p> <p style="position:absolute;top:313px;left:550px;white-space:nowrap" class="ft60">(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft62">�</p> </div> </div>
background image

Lag

SFS 1974:771

om �ndring i uppb�rdsf�rordningen (1953: 272);

utkom fr �n tr ycket

utf�rdad den 6 december 1974.

Kungl. Majrt f�rordnar med riksdagen' i fr�ga om uppb�rdsf�rord�

ningen (1953:272F

dels att ordet "Kungl. Majrt" i olika b�jningsformer skall bytas ut

mot "regeringen" i motsvarande form,

dels att ordet "uppb�rdsf�rordningens" i punkt 1 av anvisningarna

till 39 � skall bytas ut mot "uppb�rdslagens",

dels att ordet "f�rordning" i olika b�jningsformer skall, om det avser

denna f�rordning, bytas ut mot "lag" i motsvarande form,

dels att rubriken till f�ro rdningen samt 2 � 2 och 4 mom., 4 � 1 och 3

mom., 25 �, 27 � 1 mom. och 70 � 2 mom. skall ha nedan angivna ly�

delse,

dels att i f�rordningen skall inf�ras ett nytt moment, 2 � 5 mom., av

nedan angivna lydelse.

I Uppb�rdslag

2 � 2 mom. I denna lag f�rst�s med

I

slutlig skatt: skatt som p�f�rts vid den �rliga debiteringen p� grund av

1 Prop. 1974: 132, SkU 54, rskr 32 9.

. ., .

2 F�r ordningen omtryckt 1972:75.

background image

SFS 1974:771

1616

taxeringsn�mnds beslut eller p� grund av annat beslut, som enligt g�l�
lande f�reskrifter skall beaktas vid s�dan debitering, och �terst�r efter
iakttagande av best�mmelserna om neds�ttning av skatt enligt 4 och 5

mom.;

prelimin�r skatt: i 3 � omf�rm�ld skatt, som erl�gges i avr�kning �

slutlig skatt;

kvarst�ende skatt: skatt, som �terst�r att erl�gga, sedan prelimin�r

skatt avr�knats fr�n slutlig skatt;

tillkommande skatt: skatt som skall erl�ggas p� grund av eftertaxering

eller enligt beslut om debitering sedan p�f�ringen av slutlig skatt avslu�
tats;

skattereduktion: neds�ttning av skatt enligt 4 mom.;

s�rskild skattereduktion: neds�ttning av skatt enligt 5 mom.;

inkomst�r: det kalender�r, som n�rmast f�reg�tt taxerings�ret;

uppb�rds�r: tiden fr�n och med mars m�nad ett �r till och med feb�

ruari m�nad n�stf�ljande �r;

gift skattskyldig: skattskyldig som taxeras med till�mpning av 52 � 1

mom. kommunalskattelagen (1928:370) och 11 � 1 mom. lagen

(1947; 576) om statlig inkomstskatt;

ogift skattskyldig: annan skattskyldig fysisk person �n nyss sagts.

4 mom.^ Skattereduktion �tnjutes

av ogift skattskyldig, som har hemmavarande barn under 18 �r. och

av gift skattskyldig, vars make saknar taxerad inkomst enligt lagen
(1947: 576) om statlig inkomstskatt, med 1 800 kronor,

av gift skattskyldig, vars make har taxerad inkomst enligt n�mnda lag

som understiger 4 500 kronor, med 40 procent av det belopp som mot�
svarar skillnaden mellan 4 500 kronor och den taxerade inkomsten.

Ha gifta skattskyldiga var f�r sig till statlig inkomstskatt taxerad in�

komst, som understiger 4 500 kronor, �tnjutes skattereduktion endast av

den som har den h�gsta taxerade inkomsten. �ro de taxerade inkoms�
terna lika stora, tillkommer skattereduktion den �ldre av de skattskyl�

diga.

Skattereduktion enligt f�rsta stycket �tnjutes endast av skattskyldig,

som varit bosatt h�r i riket under n�gon del av beskattnings�ret. F�r gift

skattskyldig g�ller dessutom f�ljande. F�r att skattereduktion skall f�

�tnjutas, skall maken ha varit bosatt h�r i riket under n�gon del av be�

skattnings�ret. Avser makens bos�ttning h�r i riket st�rre delen av be�
skattnings�ret, sker skattereduktionen enligt f�rsta stycket. Avser ma�

kens bos�ttning h�r i riket endast en mindre del av beskattnings�ret,

�tnjuter den skattskyldige skattereduktion, om maken saknar taxerad in�
komst enligt lagen om statlig inkomstskatt, med 900 kronor, och om ma�
ken har taxerad inkomst enligt n�mnda lag som understiger 2 250 kro�
nor, med 40 procent av det belopp som motsvarar skillnaden mell,an
2 250 kronor och den taxerade inkomsten.

Vid till�mpningen av best�mmelserna i f�rsta, andra och tredje styc�

kena skall som taxerad inkomst anses �ven under beskattnings�ret upp�
buren beskattningsbar inkomst enligt f�rordningen (1958: 295) om sj��

mansskatt samt enligt 1 g 2 mom. n�mnda f�rordning skattepliktig dag�

penning. Skattereduktion som tillkommer skattskyldig enligt n�mnda be-
^ Senaste lydel se 1973: 1119.

background image

st�mmelser skall minskas med en tolftedel f�r varje period om trettio da-

SFS 1974: 771

gar, f�r vilken den skattskyldige uppburit inkomst som f�rut n�mnts.

Skattereduktion sker icke i fr�ga om statlig f�rm�genhetsskatt, social�

f�rs�kringsavgift till folkpensioneringen enligt 19 kap. 3 t? lagen

(1962; 381) om allm�n f�rs�kring, till�ggspensionsavgift, sjukf�rs�k�
ringsavgift, arbetsgivaravgift, allm�n arbetsgivaravgift, redareavgift
och f�rseningsavgift enligt 116 c � taxeringslagen samt anniiitet � avdik-

ningsl�n.

Best�mmelserna om skattereduktion iakttagas vid debitering av slutlig

skatt, tillkommande skatt och prelimin�r B-skatt samt vid fastst�llande
av prelimin�r A-skatt. �retal som uppkommer vid ber�kning av skatte�

reduktion bortfaller.

5 mom. Skattskyldig fysisk person �ver 16 �r, som varit bosatt eller

stadigvarande vistats h�r i riket under n�gon del av beskattnings�ret och
som under beskattnings�ret haft A-inkomst enligt 9 � 3 mom. andra

stycket lagen (1947: 576) om statlig inkomstskatt med minst 4 500 kro�

nor, �tnjuter s�rskild skattereduktion med 250 kronor, om hans taxerade
inkomst enligt n�mnda lag icke �verstiger 36 000 kronor. �verstiger den

skattskyldiges statligt taxerade inkomst 36 000 kronor men icke 38 500

kronor �tnjutes s�rskild skattereduktion med belopp som motsvarar 10
procent av skillnaden mellan 38 500 kronor och den taxerade inkoms�
ten. S�rskild skattereduktion �tnjutes dock icke av skattskyldig, som har

r�tt till avdrag f�r nedsatt skattef�rm�ga enligt 50 � 2 mom. fj�rde styc�

ket kommunalskattelagen (1928: 370).

I fr�ga om s�rskild skattereduktion �ga best�mmelserna i 4 mom.

femte och sj�tte styckena motsvarande till�mpning.

4 � 7 mom."' Har lokal skattemyndighet ej annorledes f�rordnat, skall,
d� inkomst av tj�nst h�nf�r sig till arbetsanst�llning som �r avsedd att

vara kortare tid �n en vecka eller d� inkomsten eljest avser best�md
tidsperiod och uppb�res vid regelbundet �terkommande tillf�llen, preli�
min�r A-skatt utg� med belopp, som angivas i s kattetabeller. Regeringen

eller den myndighet regeringen best�mmer fastst�ller f�r varje inkomst�
�r s�dana tabeller.

Skattetabellerna skola f�r olika inkomstbelopp, ber�knade f�r vecka

eller den l�ngre tid som best�ms av regeringen eller den myndighet rege�

ringen utser, angiva d�r� bel�pande prelimin�r skatt. Tabellerna skola

grundas p� f�ljande f�ruts�ttningar, n�mligen

att inkomsten samt grundavdraget �ro of�r�ndrade under inkomst�

�ret,

att den skattskyldige icke kommer att taxeras f�r annan inkomst �n

som i tabellen angives, ej heller f�r garantibelopp f�r fastighet eller f�r

f�rm�genhet,

att den skattskyldige icke har att erl�gga socialf�rs�kringsavgift till

folkpensioneringen enligt 19 kap. 3 � lagen (1962: 381) om allm�n f�r�

s�kring, till�ggspensionsavgift eller sjukf�rs�kringsavgift,

att skattskyldig, som avses i 2 mom. f�rsta stycket 2) och 4) erh�ller

skattereduktion,

att den skattskyldige erh�ller s�rskild skattereduktion, om inkomsten

Senaste Iydelscl973: 1111.

1617

102SFS 1974

background image

SFS 1974:771

f�r �r r�knat icke �verstiger 38 500 kronor eller, s�vitt g�ller i 2 mom.
f�rsta stycket 3) och 4) avsedd skattskyldig, 40 500 kronor, samt

ott vid taxering f�r inkomsten icke andra avdrag medgivas den skatt�

skyldige �n dels grundavdrag, och s�vitt g�ller i 2 mom. f�rsta stycket
3) och 4) avsedd skattskyldig, avdrag enligt 46 � 3 mom. kommunalskat�

telagen.

3 mom. Skattetabellerna skola angiva den prelimin�ra skatten under

f�ruts�ttning att statlig inkomstskatt ber�knas med till�mpning av det

procenttal av grundbeloppet, som best�mts f�r inkomst�ret samt att det

sammanlagda beloppet av kommunal inkomstskatt och landstingsmedel

ber�knas f�r skattekrona och skatte�re till vissa i hela krontal best�mda

belopp, vilka regeringen eller den myndighet regeringen best�mmer fast�

st�ller f�r varje inkomst�r.

Regeringen eller den myndighet regeringen best�mmer m� dock be�

tr�ffande Stockholm, G�teborg eller Malm�, efter framst�llning av ve�

derb�rande kommun, uppr�tta s�rskild tabell f�r inom kommunen skatt�

skyldiga, avseende en utdebitering f�r kommunalt �ndam�l i femtiotal

�ren, samt meddela de n�rmare f�reskrifter, som m� erfordras f�r till-
l�mpning av tabellen. Den merkostnad, som kan uppkomma f�r uppr�t�

tandet av s�dan tabell, skall g�ldas av vederb�rande kommun.

1618

25 �""' Vid debitering av prelimin�r B-skatt med ledning av prelimin�r
taxering skall iakttagas:

att socialf�rs�kringsavgift till folkpensioneringen utr�knas med till-

l�mpning av 19 kap. 3 och 4 a �� lagen (1962: 381) om allm�n f�rs�k�
ring;

att till�ggspensionsavgift utr�knas med till�mpning av den procentsats

f�r avgiftsuttaget, som fastst�llts f�r inkomst�ret;

att sjukf�rs�kringavgift utr�knas med till�mpning av 19 kap. 2 och 4

�� lagen (1962: 381) om allm�n f�rs�kring;

att f�r skattskyldiga, som avses i 10 � 1 mom. lagen om statlig in�

komstskatt, s�dan skatt utr�knas med till�mpning av det procenttal av

grundbeloppet, som best�mts f�r inkomst�ret; samt

att kommunal inkomstskatt och landstingsmedel utr�knas med led�

ning av de belopp f�r skattekrona och skatte�re, som f�r inkomst�ret

best�mts f�r utdebitering i beskattningsorten; dock m� regeringen eller

den myndighet regeringen best�mmer, om s�rskilda omst�ndigheter
f�religga, f�rordna att utdebitering i hemortskommunen f�r l�ggas till

grund vid debitering av prelimin�r B-skatt f�r fysisk person eller d�dsbo
�ven om beskattningsorten �r en annan.

27 � / mom.^'> U tr�kning av de s�rskilda skatteposter som ing� i slutlig

skatt samt debitering av s�dan skatt sker med ledning av uppgifter i t axe�

ringsl�ngd eller annat beslut om taxeringen. I � vrigt iakttages:

att f�r skattskyldiga, som avses i 10 � 1 mom. lagen om statlig in�

komstskatt, s�dan skatt utr�knas med till�mpning av det procenttal av

grundbeloppet, som fastst�llts att g�lla f�r den prelimin�ra skatt, vilken
skall avr�knas mot den ifr�gavarande slutliga skatten;

'" Senaste lydel.se 1973: 1 111.

� Senaste lydelse 1973 : 1119.

background image

att kommunal inkomstskatt och iandstingsmedel utr�knas med led-

SFS 1974: 771

ning av den utdebitering f�r skattekrona och skatte�re som f�r inkomst�

�ret g�ller i beskattningsorten;

att kommunal inkomstskatt och landstingsmedel utr�knas i e n gemen�

sam post, d�rvid skattebeloppet vid �retal �ver femtio avrundas upp�t

och vid annat �retal avrundas ned�t till helt krontal;

att skogsv�rdsavgift utr�knas med till�mpning av det promilletal, som

enligt vad d�rom s�rskilt �r stadgat best�mts f�r det �r d� den slutliga

skatten debiteras;

att till�ggspensionsavgift utr�knas med till�mpning av den f�r in�

komst�ret fastst�llda procentsatsen f�r avgiftsuttaget, d�rvid �retal bort�

faller;

att kommunal inkomstskatt och landstingsmedel debiteras med belopp

som utr�knats av lokal skattemyndighet i det f�gderi d�r beskattningsor�

ten �r bel�gen;

att i 1 � omf�rm�ld sjukf�rs�kringsavgift debiteras enligt 19 kap. la�

gen om allm�n f�rs�kring och med beaktande av avgiftsbelopp som ut�

r�knats av allm�n f�rs�kringskassa;

att socialf�rs�kringsavgift till folkpensioneringen s�vitt g�ller person

med inkomst av annat f�rv�rvsarbete �n anst�llning debiteras med till-
l�mpning av best�mmelserna i 1 1 kap. 4 � samt 19 kap. 3 och 4 a �� la�

gen om allm�n f�rs�kring;

att i 1 � omf�rm�ld arbetsgivaravgift och redareavgift debiteras i en

gemensam post; samt

att i 1 � omf�rm�ld annuitet eller, d�rest skattskyldig har att erl�gga

flera annuiteter, summan av dessa p�f�res i helt antal kronor, d�rvid
�retal bortfaller.

70 � 2 mom. Har vid granskning hos riksskatteverket av verkst�lld de�

bitering befunnits, att skatt eller r�nta blivit obeh�rigen utesluten fr�n

debitering eller p�f�rd till f�r ringa belopp eller att skattereduktion, s�r�

skild skattereduktion, prelimin�r skatt eller r�nta blivit gottskriven med

f�r h�gt belopp, skall vederb�rande l�nsstyrelse underr�ttas h�rom.

L�nsstyrelsen har att verkst�lla den utredning i �rendet, som m� finnas

erforderlig. F�religger f�rh�llande, som nyss sagts, skall l�nsstyrelsen,
efter h�rande av den skattskyldige n�r s� finnes p�kallat, fastst�lla det

belopp denne har att erl�gga.

Finner lokal skattemyndighet efter anm�lan eller eljest s�dan felaktig�

het som avses i f�reg�ende stycke vara f�r handen eller att motsvarande
felaktighet f�religger i beslut om arbetsgivares ansvarighet f�r arbetsta�

gares skatt, skall myndigheten, efter h�rande av den skattskyldige eller

arbetsgivaren n�r s� finnes p�kallat, fastst�lla det belopp denne har att

erl�gga.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1975. D�rvid skall f�ljande

iakttas.

1. Den nya lydelsen av 27 � 1 mom. �ttonde att-satsen till�mpas f�rs�

ta g�ngen vid debitering av slutlig eller tillkommande skatt p� grund av

1975 �rs taxering.

2. De nya best�mmelserna i 2 � 2, 4 och 5 mom., 4 � 1 mom. andra

1619

background image

SFS 1974: 771

stycket tredje och femte att-satserna, 4 � 3 mom. f�rsta stycket, 25 �
tredje att-satsen, 27 � sjunde att-satsen och 70 � till�mpas f�rsta g�ngen
i fr�ga om prelimin�r skatt f�r �r 1975 samt slutlig och tillkommande

skatt p� grund av 1976 �rs taxering.

3. F�rekommer i lag eller annan f�rfattning ordet "uppb�rdsf�rord�

ning" i olika b�jningsformer skall detta vid ikrafttr�dandet av denna lag

bytas ut mot "uppb�rdslag" i motsvarande form. Vidare skall vid

samma tidpunkt ordet "f�rordning" i olika b�jningsformer, som f�re�
kommer i lag eller annan f�rfattning och avser uppb�rdsf�rordningen,
bytas ut mot "lag" i motsvarande form.

CARL GUSTAF

G. E. ST R�NG

(Finansdepartementet)

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.