SFS 1979:174

790174.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:22px;font-family:GHWQSE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:16px;font-family:PKBUDX+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:12px;font-family:GHWQSE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;line-height:22px;font-family:PKBUDX+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:18px;font-family:PKBUDX+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:800px;height:1262px;"> <img width="800" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:562px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1979:174 </b></p> <p style="position:absolute;top:562px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:587px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>Utkom fr�n trycket </b></p> <p style="position:absolute;top:587px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>oifi �ndring i uppb�rd slagen (1953:272); </b></p> <p style="position:absolute;top:615px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft11">den 9 maj 1979 </p> <p style="position:absolute;top:634px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 5 april 1979. </p> <p style="position:absolute;top:677px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs i fr�ga om uppb�rdslagen </p> <p style="position:absolute;top:698px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft11">(1953:272)2 </p> <p style="position:absolute;top:719px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft11">dels att i 83 � och 85 � 1 m om. ordet &#34;l�nsskatter�tten&#34; skall bytas ut </p> <p style="position:absolute;top:742px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft11">mot &#34;l�nsr�tten&#34;, </p> <p style="position:absolute;top:762px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft11">dels att i 73 � och 85 � 1 mom. ordet &#34;skatter�tt&#34; skall bytas ut mot </p> <p style="position:absolute;top:785px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft11">&#34;l�nsr�tt&#34;, </p> <p style="position:absolute;top:806px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft11">dels att 2 � 1 mo m. skall ha nedan angivna lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:847px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft14">2 � / mom.^ D�r beteckningar, som anv�ndas i kommunalskattelagen, <br/>lagen om statlig inkomstskatt, lagen om statlig f�rm�genhetsskatt </p> <p style="position:absolute;top:870px;left:726px;white-space:nowrap" class="ft11">eller </p> <p style="position:absolute;top:870px;left:792px;white-space:nowrap" class="ft11">i </p> <p style="position:absolute;top:891px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft11">taxeringslagen, begagnas i denna lag, hava de, s�vida ej annat angives eller </p> <p style="position:absolute;top:891px;left:792px;white-space:nowrap" class="ft11">'s </p> <p style="position:absolute;top:913px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft11">av sammanhanget framg�r, samma inneb�rd som i n� mnda f�rfattningar. </p> <p style="position:absolute;top:982px;left:796px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>1 </b></p> <p style="position:absolute;top:996px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft11">' Prop. 1978/79; 86, JuU 27 , rsk r216. </p> <p style="position:absolute;top:996px;left:797px;white-space:nowrap" class="ft11">^ </p> <p style="position:absolute;top:1011px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft11">2 L agen omtryckt 19 72: 75 </p> <p style="position:absolute;top:1026px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft11">Senaste lydelse av </p> <p style="position:absolute;top:1041px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft11">lagens rubrik 1974:771 </p> <p style="position:absolute;top:1041px;left:799px;white-space:nowrap" class="ft11">i </p> <p style="position:absolute;top:1056px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft11">73 � 1978:355 </p> <p style="position:absolute;top:1056px;left:795px;white-space:nowrap" class="ft11">v </p> <p style="position:absolute;top:1072px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft11">83 �1978:318 </p> <p style="position:absolute;top:1072px;left:799px;white-space:nowrap" class="ft11">i </p> <p style="position:absolute;top:1087px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft11">85 � 1 mom. 1978:318. </p> <p style="position:absolute;top:1105px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft11">432 </p> <p style="position:absolute;top:1105px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft11">� Senaste lydelse 1974:771. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:800px;height:1262px;"> <img width="800" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:50px;left:18px;white-space:nowrap" class="ft20">i </p> <p style="position:absolute;top:50px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft20">Med l�nsr�tt f�rst�s i denna lag �ven den mellankommunala skatter�t- </p> <p style="position:absolute;top:50px;left:653px;white-space:nowrap" class="ft20">SFS 1979:174 </p> <p style="position:absolute;top:71px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft20">'f ten, om inte annat framg�r av omst�ndigheterna. </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1979. </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:199px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft20">INGEMAR MUNDEBO </p> <p style="position:absolute;top:241px;left:334px;white-space:nowrap" class="ft20">Jan Fran eke </p> <p style="position:absolute;top:262px;left:333px;white-space:nowrap" class="ft20">(Budgetdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft21">�</p> </div> </div>
background image

SFS 1979:174

Lag

Utkom fr�n trycket

oifi �ndring i uppb�rd slagen (1953:272);

den 9 maj 1979

utf�rdad den 5 april 1979.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs i fr�ga om uppb�rdslagen

(1953:272)2

dels att i 83 � och 85 � 1 m om. ordet "l�nsskatter�tten" skall bytas ut

mot "l�nsr�tten",

dels att i 73 � och 85 � 1 mom. ordet "skatter�tt" skall bytas ut mot

"l�nsr�tt",

dels att 2 � 1 mo m. skall ha nedan angivna lydelse.

2 � / mom.^ D�r beteckningar, som anv�ndas i kommunalskattelagen,
lagen om statlig inkomstskatt, lagen om statlig f�rm�genhetsskatt

eller

i

taxeringslagen, begagnas i denna lag, hava de, s�vida ej annat angives eller

's

av sammanhanget framg�r, samma inneb�rd som i n� mnda f�rfattningar.

1

' Prop. 1978/79; 86, JuU 27 , rsk r216.

^

2 L agen omtryckt 19 72: 75

Senaste lydelse av

lagens rubrik 1974:771

i

73 � 1978:355

v

83 �1978:318

i

85 � 1 mom. 1978:318.

432

� Senaste lydelse 1974:771.

background image

i

Med l�nsr�tt f�rst�s i denna lag �ven den mellankommunala skatter�t-

SFS 1979:174

'f ten, om inte annat framg�r av omst�ndigheterna.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1979.

P� regeringens v�gnar

INGEMAR MUNDEBO

Jan Fran eke

(Budgetdepartementet)

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.