SFS 1981:839

810839.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:22px;font-family:GYURAD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:15px;font-family:GYURAD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:GYURAD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:15px;font-family:GREVKE+ArialMT;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:GNIYTE+CourierNewPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft16{font-size:18px;line-height:20px;font-family:GYURAD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:18px;line-height:21px;font-family:GYURAD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:18px;font-family:GYURAD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft22{font-size:18px;line-height:21px;font-family:GYURAD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:806px;height:1262px;"> <img width="806" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:42px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft10">SFS 1981:839 </p> <p style="position:absolute;top:42px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft10">Lag </p> <p style="position:absolute;top:75px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft11">Utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:95px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft11">den 8 september 1981 </p> <p style="position:absolute;top:68px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft10">om �ndring i uppb�rdslagen (1953:272); </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 25 juni 1981. </p> <p style="position:absolute;top:157px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs i fr�ga om uppb�rdslagen </p> <p style="position:absolute;top:176px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft12">(1953:272)=' </p> <p style="position:absolute;top:199px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft12">dels att i 45 � 3 mom., 61-64, 74 och 76 �� ordet &#34;utm�tningsman&#34; i oli�</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft16">ka b�jningsformer skall bytas ut mot &#34;kronofogdemyndighet&#34; i motsva�<br/>rande form, </p> <p style="position:absolute;top:264px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft12">dels att i 62 � orden &#34;lagen om ackordsf�rhandling utan konkurs&#34; skall </p> <p style="position:absolute;top:285px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft12">bytas ut mot &#34;ackordslagen (1970: 847)&#34;, </p> <p style="position:absolute;top:306px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft12">dels att i 65 och 66 �� ordet &#34;int�rsellagen&#34; skall bytas ut mot &#34;15 kap. </p> <p style="position:absolute;top:329px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft12">uts�kningsbalken'', </p> <p style="position:absolute;top:350px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft12">dels att i 68 � 6 mom . orden &#34;65 � uts�kningslagen&#34; skall bytas ut mot </p> <p style="position:absolute;top:372px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft12">&#34;5 kap. 1-3 �� uts�kningsbalken&#34;, </p> <p style="position:absolute;top:394px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft12">dels att 59, 60 och 87 �� skall ha nedan angivna lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:437px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft17">59 �=' Det �ligger kronofogdemyndigheten att verkst�lla indrivning av <br/>skatt. D�rvid f�r verkst�llighet enligt uts�kningsbalken �ga rum. </p> <p style="position:absolute;top:480px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft12">Best�mmelserna om indrivning av skatt skall ocks� till�mpas p� indriv�</p> <p style="position:absolute;top:502px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft12">ning av kvarskatteavgift, restavgift, till�ggsavgift, f�rseningsavgift eller </p> <p style="position:absolute;top:524px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft12">r�nta enligt denna lag. </p> <p style="position:absolute;top:566px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft12">60 �&#34; Inf�rsel enligt 15 kap. ut s�kningsbalken f�r �ga rum vid indri vning </p> <p style="position:absolute;top:589px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft12">av restf�rd skatt och avgift som anges i 1 � f�rsta stycket denna lag. </p> <p style="position:absolute;top:610px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft12">F�r skatt eller avgift, som p� grund av f�reskrift i annan f�rfattning skall </p> <p style="position:absolute;top:631px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft12">indrivas i samma ordning som skatt enligt denna lag, f�r inf�rsel �ga rum </p> <p style="position:absolute;top:653px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft12">endast om det �r s�rskilt f�reskrivet. </p> <p style="position:absolute;top:694px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft12">87 </p> <p style="position:absolute;top:694px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft12">Besv�r �ver beslut enligt denna lag eller �ver taxering inverkar icke </p> <p style="position:absolute;top:716px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft12">p� skyldigheten att erl�gga den skatt, som besv�ren r�r. </p> <p style="position:absolute;top:736px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft12">�tg�rd enligt denna lag skall verkst�llas oavsett att det beslut eller utslag </p> <p style="position:absolute;top:758px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft12">som f�ranleder �tg�rden icke vunnit laga kraft. Motsvarande g�ller vid </p> <p style="position:absolute;top:779px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft12">verkst�llighet enligt uts�kningsbalken. Beslut eller utslag i taxeringsm�l, </p> <p style="position:absolute;top:801px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft12">d�r taxeringen fastst�llts till l�gre belopp �n taxeringsintendenten yrkat el-</p> <p style="position:absolute;top:1100px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft13">1626 </p> <p style="position:absolute;top:858px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft11">' Prop. 1980/81:84, LU 24, rskr 351. </p> <p style="position:absolute;top:874px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft11">Lagen omtryckt 1972:75. </p> <p style="position:absolute;top:890px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft11">Senaste lydelse av </p> <p style="position:absolute;top:905px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft14">62 � 1974:771 </p> <p style="position:absolute;top:920px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft14">63 � 1974:771 </p> <p style="position:absolute;top:936px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft14">64 � 1974:853 </p> <p style="position:absolute;top:952px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft14">65 � 1974:771 </p> <p style="position:absolute;top:967px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft14">66 � 1974:853 </p> <p style="position:absolute;top:983px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft11">68 � 6 mom. 1974:771 </p> <p style="position:absolute;top:999px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft11">74 � 1974:771 </p> <p style="position:absolute;top:1015px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft11">lagens rubrik 1974:771. </p> <p style="position:absolute;top:1032px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft11">&#34; Senaste lydelse 1979:489. </p> <p style="position:absolute;top:1049px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft11">Senaste lydelse av </p> <p style="position:absolute;top:1065px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft11">3 mom. 1973:1135 </p> <p style="position:absolute;top:1081px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft11">4 mom. 1974:771. </p> <p style="position:absolute;top:1100px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft11">� Senaste lydelse 1978:201. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft15">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:806px;height:1262px;"> <img width="806" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:38px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft20">medgivit, f�r dock icke f�ranleda restitution om taxeringsintendenten </p> <p style="position:absolute;top:38px;left:632px;white-space:nowrap" class="ft20">SFS 1981: 839 </p> <p style="position:absolute;top:60px;left:27px;white-space:nowrap" class="ft20">^ lanm�lt hinder h�rf�r. I sistn�mnda fall f�r l�nsstyrelsen p� ans�kan medgi�</p> <p style="position:absolute;top:81px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft22">va restitution, varvid best�mmelserna i 49 � 2 mom. sista stycket om st�l�<br/>lande av s�kerhet till�mpas. </p> <p style="position:absolute;top:124px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft20">j Best�mmelserna i andra stycket om restitution �ga motsvarande till�mp�</p> <p style="position:absolute;top:146px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft20">ning i m�l d�r allm�nt ombud har besv�rsr�tt samt i m�l om skattetill�gg el�</p> <p style="position:absolute;top:167px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft20">ler f�rseningsavgift enligt taxeringslagen. </p> <p style="position:absolute;top:210px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1982. </p> <p style="position:absolute;top:254px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:297px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft20">INGEMAR ELIASSON </p> <p style="position:absolute;top:339px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft20">Jan Francke </p> <p style="position:absolute;top:360px;left:318px;white-space:nowrap" class="ft20">(Budgetdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft21">�</p> </div> </div>
background image

SFS 1981:839

Lag

Utkom fr�n trycket

den 8 september 1981

om �ndring i uppb�rdslagen (1953:272);

utf�rdad den 25 juni 1981.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs i fr�ga om uppb�rdslagen

(1953:272)='

dels att i 45 � 3 mom., 61-64, 74 och 76 �� ordet "utm�tningsman" i oli�

ka b�jningsformer skall bytas ut mot "kronofogdemyndighet" i motsva�
rande form,

dels att i 62 � orden "lagen om ackordsf�rhandling utan konkurs" skall

bytas ut mot "ackordslagen (1970: 847)",

dels att i 65 och 66 �� ordet "int�rsellagen" skall bytas ut mot "15 kap.

uts�kningsbalken'',

dels att i 68 � 6 mom . orden "65 � uts�kningslagen" skall bytas ut mot

"5 kap. 1-3 �� uts�kningsbalken",

dels att 59, 60 och 87 �� skall ha nedan angivna lydelse.

59 �=' Det �ligger kronofogdemyndigheten att verkst�lla indrivning av
skatt. D�rvid f�r verkst�llighet enligt uts�kningsbalken �ga rum.

Best�mmelserna om indrivning av skatt skall ocks� till�mpas p� indriv�

ning av kvarskatteavgift, restavgift, till�ggsavgift, f�rseningsavgift eller

r�nta enligt denna lag.

60 �" Inf�rsel enligt 15 kap. ut s�kningsbalken f�r �ga rum vid indri vning

av restf�rd skatt och avgift som anges i 1 � f�rsta stycket denna lag.

F�r skatt eller avgift, som p� grund av f�reskrift i annan f�rfattning skall

indrivas i samma ordning som skatt enligt denna lag, f�r inf�rsel �ga rum

endast om det �r s�rskilt f�reskrivet.

87

Besv�r �ver beslut enligt denna lag eller �ver taxering inverkar icke

p� skyldigheten att erl�gga den skatt, som besv�ren r�r.

�tg�rd enligt denna lag skall verkst�llas oavsett att det beslut eller utslag

som f�ranleder �tg�rden icke vunnit laga kraft. Motsvarande g�ller vid

verkst�llighet enligt uts�kningsbalken. Beslut eller utslag i taxeringsm�l,

d�r taxeringen fastst�llts till l�gre belopp �n taxeringsintendenten yrkat el-

1626

' Prop. 1980/81:84, LU 24, rskr 351.

Lagen omtryckt 1972:75.

Senaste lydelse av

62 � 1974:771

63 � 1974:771

64 � 1974:853

65 � 1974:771

66 � 1974:853

68 � 6 mom. 1974:771

74 � 1974:771

lagens rubrik 1974:771.

" Senaste lydelse 1979:489.

Senaste lydelse av

3 mom. 1973:1135

4 mom. 1974:771.

� Senaste lydelse 1978:201.

background image

medgivit, f�r dock icke f�ranleda restitution om taxeringsintendenten

SFS 1981: 839

^ lanm�lt hinder h�rf�r. I sistn�mnda fall f�r l�nsstyrelsen p� ans�kan medgi�

va restitution, varvid best�mmelserna i 49 � 2 mom. sista stycket om st�l�
lande av s�kerhet till�mpas.

j Best�mmelserna i andra stycket om restitution �ga motsvarande till�mp�

ning i m�l d�r allm�nt ombud har besv�rsr�tt samt i m�l om skattetill�gg el�

ler f�rseningsavgift enligt taxeringslagen.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1982.

P� regeringens v�gnar

INGEMAR ELIASSON

Jan Francke

(Budgetdepartementet)

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.