SFS 1986:1389

861389.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:22px;font-family:OXWKUA+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:16px;font-family:OXWKUA+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:OXWKUA+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:16px;font-family:GEHZTM+ArialMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;line-height:21px;font-family:OXWKUA+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:18px;line-height:22px;font-family:OXWKUA+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:18px;font-family:OXWKUA+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft22{font-size:18px;line-height:21px;font-family:OXWKUA+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;line-height:22px;font-family:OXWKUA+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:823px;height:1262px;"> <img width="823" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:468px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft10">SFS 1986:1389 Lag </p> <p style="position:absolute;top:497px;left:90px;white-space:nowrap" class="ft11">Utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:516px;left:88px;white-space:nowrap" class="ft11">den 30 december 1986 </p> <p style="position:absolute;top:491px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft10">om �ndring i lagen (1986:1137) om �ndring i lagen </p> <p style="position:absolute;top:515px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft10">(1984:668) om uppb�rd av socialavgifter fr�n </p> <p style="position:absolute;top:538px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft10">arbetsgivare; </p> <p style="position:absolute;top:585px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 18 december 1986 . </p> <p style="position:absolute;top:628px;left:265px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs i fr�ga om lagen (1984:668) om </p> <p style="position:absolute;top:650px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft15">uppb�rd av socialavgifter fr�n arbetsgivare i den lydelse lagen erh�llit <br/>genom lagen (1986: 1137) om �ndring i n�mnda lag </p> <p style="position:absolute;top:692px;left:264px;white-space:nowrap" class="ft12">dels att i 3 � ordet &#34;l�nsstyrelse&#34; i olika b�jningsformer skall bytas ut </p> <p style="position:absolute;top:714px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft12">mot &#34;l�nsskattemyndighet&#34; i motsvaran de form, </p> <p style="position:absolute;top:735px;left:265px;white-space:nowrap" class="ft12">dels att 50 och 51 �� samt ikrafttr�dandebest�mmelserna skall ha nedan </p> <p style="position:absolute;top:757px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft12">angivna lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:800px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft12">50 </p> <p style="position:absolute;top:800px;left:304px;white-space:nowrap" class="ft12">Den lokala skattemyndighetens beslut f�r �verklagas genom be�</p> <p style="position:absolute;top:822px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft12">sv�r hos l�nsr�tten. Beslut enligt 6 � tredje stycket eller 19 � andra stycket </p> <p style="position:absolute;top:843px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft12">�verklagas dock genom besv�r hos l�nsskattemyndigheten. Beslut enlig t </p> <p style="position:absolute;top:865px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft12">n�mnda stycken eller 22 a � f�r inte �verk lagas av det allm�nna ombudet. </p> <p style="position:absolute;top:887px;left:263px;white-space:nowrap" class="ft12">Sj�mansskattekontorets beslut f�r �verklagas genom besv�r hos sj��</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft12">mansskatten�mnden. Besv�rshandlingen skall ha kommit in senast tv� </p> <p style="position:absolute;top:930px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft12">m�nader fr�n den dag d� klaganden fick del av be slutet. </p> <p style="position:absolute;top:951px;left:264px;white-space:nowrap" class="ft12">Den lokala skattem yndighetens eller sj�mansskattekontorets beslut om </p> <p style="position:absolute;top:973px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft12">revision eller beslut varigenom vite ha r f�relagts f�r inte �verklagas. Det�</p> <p style="position:absolute;top:994px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft16">samma g�ller den lokala skattemyndighetens avvisningsbeslut enligt 22 a � <br/>andra stycket. </p> <p style="position:absolute;top:1122px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft13">2372 </p> <p style="position:absolute;top:1104px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft11">' Prop. 1986/87; 46 och 47. SkU 19 , rskr. 101. </p> <p style="position:absolute;top:1121px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft11">^ �ndringen inneb�r bl. a. att fj�rde stycket upph�vs. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft14">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:823px;height:1262px;"> <img width="823" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:49px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft20">51 � Beslut av den lokala skattemyndigheten eller sj�mansskattekon- </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:625px;white-space:nowrap" class="ft20">SFS 1986:1389 </p> <p style="position:absolute;top:71px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft20">toret, som f�r �verklagas, skall p�,ans�kan av arbetsgivaren eller, n�r </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft20">fr�ga �r om beslut enligt 22 a �, n�gon av s�kandena ompr�vas av den </p> <p style="position:absolute;top:114px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft22">lokala skattemyndigheten respektive sj�mansskattekontoret. Ans�knings�<br/>handlingen skall ha kommit in f�re besv�rstidens utg�ng. Vad som har <br/>sagts nu g�ller dock inte beslut enligt 6 � tredje stycket eller 19 � andra </p> <p style="position:absolute;top:180px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft20">stycket. </p> <p style="position:absolute;top:180px;left:309px;white-space:nowrap" class="ft20">. </p> <p style="position:absolute;top:180px;left:354px;white-space:nowrap" class="ft20">, </p> <p style="position:absolute;top:200px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft20">Ett beslut f�r inte ompr�vas, om arbetsgivaren eller det allm�nna ombu�</p> <p style="position:absolute;top:222px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft20">det eller, n�r fr�ga �r om beslut enligt 22 a �, n�gon av s�kandena har </p> <p style="position:absolute;top:244px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft20">anf�rt besv�r �ver beslutet. </p> <p style="position:absolute;top:287px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft23">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1987. <br/>2. Best�mmelserna i 22 d � g�ller i fr�ga om arbetsgivaravgifter f�r </p> <p style="position:absolute;top:331px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft20">ers�ttning som utgetts efter ikrafttr�dandet. </p> <p style="position:absolute;top:353px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft20">3. �ldre best�mmelser i 50 � fj�rde stycke t g�ller i fr�ga om beslut som </p> <p style="position:absolute;top:375px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft20">har meddelats f�re ikrafttr�dandet. </p> <p style="position:absolute;top:419px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:463px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft20">G. SIGURDSEN </p> <p style="position:absolute;top:506px;left:322px;white-space:nowrap" class="ft20">Karl-Ingvar Rundqvist </p> <p style="position:absolute;top:528px;left:320px;white-space:nowrap" class="ft20">(Socialdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft21">�</p> </div> </div>
background image

SFS 1986:1389 Lag

Utkom fr�n trycket

den 30 december 1986

om �ndring i lagen (1986:1137) om �ndring i lagen

(1984:668) om uppb�rd av socialavgifter fr�n

arbetsgivare;

utf�rdad den 18 december 1986 .

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs i fr�ga om lagen (1984:668) om

uppb�rd av socialavgifter fr�n arbetsgivare i den lydelse lagen erh�llit
genom lagen (1986: 1137) om �ndring i n�mnda lag

dels att i 3 � ordet "l�nsstyrelse" i olika b�jningsformer skall bytas ut

mot "l�nsskattemyndighet" i motsvaran de form,

dels att 50 och 51 �� samt ikrafttr�dandebest�mmelserna skall ha nedan

angivna lydelse.

50

Den lokala skattemyndighetens beslut f�r �verklagas genom be�

sv�r hos l�nsr�tten. Beslut enligt 6 � tredje stycket eller 19 � andra stycket

�verklagas dock genom besv�r hos l�nsskattemyndigheten. Beslut enlig t

n�mnda stycken eller 22 a � f�r inte �verk lagas av det allm�nna ombudet.

Sj�mansskattekontorets beslut f�r �verklagas genom besv�r hos sj��

mansskatten�mnden. Besv�rshandlingen skall ha kommit in senast tv�

m�nader fr�n den dag d� klaganden fick del av be slutet.

Den lokala skattem yndighetens eller sj�mansskattekontorets beslut om

revision eller beslut varigenom vite ha r f�relagts f�r inte �verklagas. Det�

samma g�ller den lokala skattemyndighetens avvisningsbeslut enligt 22 a �
andra stycket.

2372

' Prop. 1986/87; 46 och 47. SkU 19 , rskr. 101.

^ �ndringen inneb�r bl. a. att fj�rde stycket upph�vs.

background image

51 � Beslut av den lokala skattemyndigheten eller sj�mansskattekon-

SFS 1986:1389

toret, som f�r �verklagas, skall p�,ans�kan av arbetsgivaren eller, n�r

fr�ga �r om beslut enligt 22 a �, n�gon av s�kandena ompr�vas av den

lokala skattemyndigheten respektive sj�mansskattekontoret. Ans�knings�
handlingen skall ha kommit in f�re besv�rstidens utg�ng. Vad som har
sagts nu g�ller dock inte beslut enligt 6 � tredje stycket eller 19 � andra

stycket.

.

,

Ett beslut f�r inte ompr�vas, om arbetsgivaren eller det allm�nna ombu�

det eller, n�r fr�ga �r om beslut enligt 22 a �, n�gon av s�kandena har

anf�rt besv�r �ver beslutet.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1987.
2. Best�mmelserna i 22 d � g�ller i fr�ga om arbetsgivaravgifter f�r

ers�ttning som utgetts efter ikrafttr�dandet.

3. �ldre best�mmelser i 50 � fj�rde stycke t g�ller i fr�ga om beslut som

har meddelats f�re ikrafttr�dandet.

P� regeringens v�gnar

G. SIGURDSEN

Karl-Ingvar Rundqvist

(Socialdepartementet)

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.