SFS 1986:1388

861388.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:22px;font-family:TSEJGI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:22px;font-family:SWAGGS+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:SWAGGS+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:16px;font-family:SWAGGS+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;line-height:21px;font-family:SWAGGS+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:18px;font-family:TSEJGI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:18px;font-family:SWAGGS+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft22{font-size:21px;font-family:TSEJGI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:823px;height:1262px;"> <img width="823" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:550px;left:31px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:550px;left:595px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1986:1388 </b></p> <p style="position:absolute;top:571px;left:31px;white-space:nowrap" class="ft11">om �ndring i lagen (1984:668) om uppb�rd av </p> <p style="position:absolute;top:571px;left:597px;white-space:nowrap" class="ft11">utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:594px;left:31px;white-space:nowrap" class="ft11">socialavgifter fr�n arbetsgivare; </p> <p style="position:absolute;top:594px;left:595px;white-space:nowrap" class="ft11">den 3o december i986 </p> <p style="position:absolute;top:641px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 18 decembe r 1986. </p> <p style="position:absolute;top:684px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs i fr�ga om lagen (1984:668) om </p> <p style="position:absolute;top:706px;left:31px;white-space:nowrap" class="ft12">uppb�rd av socialavgifter fr�n arbetsgivare </p> <p style="position:absolute;top:728px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft12">dels att i 7, 9, 11, 15, 23, 26, 27, 30, 32 och 54 �� ordet &#34; l�nsstyrelse&#34; i </p> <p style="position:absolute;top:750px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft12">olika b�jningsformer skall bytas ut mot &#34;l�nsskattemyndighet&#34; i motsva�</p> <p style="position:absolute;top:772px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft12">rande form, </p> <p style="position:absolute;top:793px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft12">dels att 5, 52 och 56 �� ska ll ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:837px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft12">5 </p> <p style="position:absolute;top:837px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft12">En naturaf�rm�n i form av kost, bostad eller bil skall tas upp till det </p> <p style="position:absolute;top:858px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft12">v�rde som avses i 8 � andra och tredje styckena uppb�rdslagen (1953:272). </p> <p style="position:absolute;top:902px;left:29px;white-space:nowrap" class="ft12">52 � Beslut av l�nsskattemyndighet f�r �verklagas bara i den m�n beslu�</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft12">tet g�ller f�rseningsavgift, restavgift, till�ggsavgift, restitution eller av-</p> <p style="position:absolute;top:944px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft12">kortning. �verklagandet skall g�ras hos kammarr�tten. </p> <p style="position:absolute;top:966px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft12">Sj�mansskatten�mndens beslut �verklagas hos kammarr�tten inom den </p> <p style="position:absolute;top:988px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft12">tid som g�ller vid �verklagande hos kammarr�tten av n�mndens beslut </p> <p style="position:absolute;top:1010px;left:29px;white-space:nowrap" class="ft15">enligt lagen (1958:295) om sj�mansskatt. Beslut enligt 6 � tredje stycket <br/>eller 19 � andra stycket f�r dock inte �verklagas. </p> <p style="position:absolute;top:1101px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft13">'Prop. 1986/87:46 och 47, SkU 19, rskr. 101 . </p> <p style="position:absolute;top:1120px;left:27px;white-space:nowrap" class="ft13">^ �ndringen inneb�r bl. a. att andra och tredje styckena upph�vs. </p> <p style="position:absolute;top:1120px;left:705px;white-space:nowrap" class="ft13">2371 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft14">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:823px;height:1262px;"> <img width="823" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:63px;left:89px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS 1986:1388 </b></p> <p style="position:absolute;top:63px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft21">56 � Det f�rh�llandet att ett beslut enligt denna lag har �verklagats eller </p> <p style="position:absolute;top:85px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft21">att ans�kan om ompr�vning har ingetts inverkar inte p� skyldigheten att </p> <p style="position:absolute;top:106px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft21">betala det belopp som beslutet avser. </p> <p style="position:absolute;top:128px;left:266px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>�ndras eller upph�vs ett beslut, p� vilket utm�tning eller annaji verkst�l�</b></p> <p style="position:absolute;top:149px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>lighet har f�ljt hos arbetsgivaren, skall verkst�lligheten s�vitt m�jligt �ter�</b></p> <p style="position:absolute;top:167px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>g�. </b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:266px;white-space:nowrap" class="ft21">En �tg�rd enligt den na lag skall verkst�llas oavsett att det beslut eller </p> <p style="position:absolute;top:213px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft21">utslag som f�ranleder �tg�rden inte har vunnit laga kraft. </p> <p style="position:absolute;top:257px;left:265px;white-space:nowrap" class="ft21">Denna lag tr�der i kraft den I januari 1987. </p> <p style="position:absolute;top:300px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft21">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:344px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft21">G. SIGURDSEN </p> <p style="position:absolute;top:386px;left:530px;white-space:nowrap" class="ft21">Karl-Ingvar Rundqvist </p> <p style="position:absolute;top:408px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft21">(Socialdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft23">�</p> </div> </div>
background image

Lag

SFS 1986:1388

om �ndring i lagen (1984:668) om uppb�rd av

utkom fr�n trycket

socialavgifter fr�n arbetsgivare;

den 3o december i986

utf�rdad den 18 decembe r 1986.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs i fr�ga om lagen (1984:668) om

uppb�rd av socialavgifter fr�n arbetsgivare

dels att i 7, 9, 11, 15, 23, 26, 27, 30, 32 och 54 �� ordet " l�nsstyrelse" i

olika b�jningsformer skall bytas ut mot "l�nsskattemyndighet" i motsva�

rande form,

dels att 5, 52 och 56 �� ska ll ha f�ljande lydelse.

5

En naturaf�rm�n i form av kost, bostad eller bil skall tas upp till det

v�rde som avses i 8 � andra och tredje styckena uppb�rdslagen (1953:272).

52 � Beslut av l�nsskattemyndighet f�r �verklagas bara i den m�n beslu�

tet g�ller f�rseningsavgift, restavgift, till�ggsavgift, restitution eller av-

kortning. �verklagandet skall g�ras hos kammarr�tten.

Sj�mansskatten�mndens beslut �verklagas hos kammarr�tten inom den

tid som g�ller vid �verklagande hos kammarr�tten av n�mndens beslut

enligt lagen (1958:295) om sj�mansskatt. Beslut enligt 6 � tredje stycket
eller 19 � andra stycket f�r dock inte �verklagas.

'Prop. 1986/87:46 och 47, SkU 19, rskr. 101 .

^ �ndringen inneb�r bl. a. att andra och tredje styckena upph�vs.

2371

background image

SFS 1986:1388

56 � Det f�rh�llandet att ett beslut enligt denna lag har �verklagats eller

att ans�kan om ompr�vning har ingetts inverkar inte p� skyldigheten att

betala det belopp som beslutet avser.

�ndras eller upph�vs ett beslut, p� vilket utm�tning eller annaji verkst�l�

lighet har f�ljt hos arbetsgivaren, skall verkst�lligheten s�vitt m�jligt �ter�

g�.

En �tg�rd enligt den na lag skall verkst�llas oavsett att det beslut eller

utslag som f�ranleder �tg�rden inte har vunnit laga kraft.

Denna lag tr�der i kraft den I januari 1987.

P� regeringens v�gnar

G. SIGURDSEN

Karl-Ingvar Rundqvist

(Socialdepartementet)

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.