SFS 1990:372

900372.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:22px;font-family:CYZCIH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:22px;font-family:EYBUMH+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:EYBUMH+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;line-height:21px;font-family:EYBUMH+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:10px;font-family:CYZCIH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:19px;font-family:EYBUMH+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft22{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:835px;height:1262px;"> <img width="835" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:561px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:561px;left:605px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1990:372 </b></p> <p style="position:absolute;top:584px;left:31px;white-space:nowrap" class="ft11">om �ndring i lagen (1978:880) om betalningss�kring f�r utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:606px;left:31px;white-space:nowrap" class="ft11">skatter, tullar och avgifter; </p> <p style="position:absolute;top:606px;left:606px;white-space:nowrap" class="ft11">den 11 juni 1990 </p> <p style="position:absolute;top:655px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 10 maj 1990. </p> <p style="position:absolute;top:698px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs i fr�ga om lagen (1978:880) om </p> <p style="position:absolute;top:720px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft12">betalningss�kring f�r skatter, tullar och avgifter^ </p> <p style="position:absolute;top:741px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft12">dels att i 3, 10, 17 och 18 �� ordet &#34;l�nsskattemyndigheten&#34; skall bytas </p> <p style="position:absolute;top:763px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft12">ut mot &#34;s kattemyndigheten&#34;, </p> <p style="position:absolute;top:785px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft12">dels att 20 � skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:828px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft14">20 �' M�l om betalningss�kring pr�vas av den l�nsr�tt som �r beh�rig i <br/>fr�ga om g�ld en�rens taxering till skatt enligt lagen (1 947:576) om statlig </p> <p style="position:absolute;top:872px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft14">inkomstskatt f�r det beskattnings�r, d� framst�llning om betalningss�k�<br/>ring g�rs. Finns inte beh�rig domstol enligt vad som nu sagts, pr�vas m�let </p> <p style="position:absolute;top:916px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft12">av l�nsr�tten i det l� n, d�r verkst�lligheten kan �ga ru m. </p> <p style="position:absolute;top:938px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft12">Beh�rig att f�ra det allm�nnas talan �r skattemyndigheten i det l�n d�r </p> <p style="position:absolute;top:959px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft12">beh�rig l�nsr�tt finns. Vad som f�reskrivs i 6 kap. 15 och 16 � � taxerings�</p> <p style="position:absolute;top:981px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft12">lagen (1990: 324) g�ller i till�mpliga delar i m�l om betalningss�kring. </p> <p style="position:absolute;top:1041px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft12">' Prop. 1989/90; 74, SkU32, rskr. 217. </p> <p style="position:absolute;top:1057px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft12">^ Senaste lydelse av </p> <p style="position:absolute;top:1073px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft12">3 � 1989:1000 </p> <p style="position:absolute;top:1089px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft12">10 � 1989:1000 </p> <p style="position:absolute;top:1105px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft12">17 � 1989:1000 </p> <p style="position:absolute;top:1121px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft12">18 � 1989:1000. </p> <p style="position:absolute;top:1138px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft12">' Senaste lydelse 1989:1000. </p> <p style="position:absolute;top:1138px;left:722px;white-space:nowrap" class="ft12">679 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:835px;height:1262px;"> <img width="835" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:59px;left:755px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>&gt;}, </b></p> <p style="position:absolute;top:68px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft21">SFS 1990:372 </p> <p style="position:absolute;top:68px;left:265px;white-space:nowrap" class="ft21">Denna lag tr�der i kraft den 1 ja nuari 1991. </p> <p style="position:absolute;top:68px;left:755px;white-space:nowrap" class="ft21">- ^ </p> <p style="position:absolute;top:111px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft21">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft21">ERIK�SBRINK </p> <p style="position:absolute;top:197px;left:530px;white-space:nowrap" class="ft21">Nils Dexe </p> <p style="position:absolute;top:219px;left:530px;white-space:nowrap" class="ft21">(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft22">�</p> </div> </div>
background image

Lag

SFS 1990:372

om �ndring i lagen (1978:880) om betalningss�kring f�r utkom fr�n trycket

skatter, tullar och avgifter;

den 11 juni 1990

utf�rdad den 10 maj 1990.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs i fr�ga om lagen (1978:880) om

betalningss�kring f�r skatter, tullar och avgifter^

dels att i 3, 10, 17 och 18 �� ordet "l�nsskattemyndigheten" skall bytas

ut mot "s kattemyndigheten",

dels att 20 � skall ha f�ljande lydelse.

20 �' M�l om betalningss�kring pr�vas av den l�nsr�tt som �r beh�rig i
fr�ga om g�ld en�rens taxering till skatt enligt lagen (1 947:576) om statlig

inkomstskatt f�r det beskattnings�r, d� framst�llning om betalningss�k�
ring g�rs. Finns inte beh�rig domstol enligt vad som nu sagts, pr�vas m�let

av l�nsr�tten i det l� n, d�r verkst�lligheten kan �ga ru m.

Beh�rig att f�ra det allm�nnas talan �r skattemyndigheten i det l�n d�r

beh�rig l�nsr�tt finns. Vad som f�reskrivs i 6 kap. 15 och 16 � � taxerings�

lagen (1990: 324) g�ller i till�mpliga delar i m�l om betalningss�kring.

' Prop. 1989/90; 74, SkU32, rskr. 217.

^ Senaste lydelse av

3 � 1989:1000

10 � 1989:1000

17 � 1989:1000

18 � 1989:1000.

' Senaste lydelse 1989:1000.

679

background image

>},

SFS 1990:372

Denna lag tr�der i kraft den 1 ja nuari 1991.

- ^

P� regeringens v�gnar

ERIK�SBRINK

Nils Dexe

(Finansdepartementet)

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.