SFS 1990:332

900332.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:24px;font-family:MBIMBX+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:24px;font-family:WGSXBH+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:WGSXBH+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;line-height:22px;font-family:WGSXBH+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;line-height:21px;font-family:WGSXBH+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:18px;font-family:WGSXBH+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:WGSXBH+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft22{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;line-height:21px;font-family:WGSXBH+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft24{font-size:18px;line-height:22px;font-family:WGSXBH+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:19px;font-family:WGSXBH+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft32{font-size:19px;line-height:22px;font-family:WGSXBH+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft33{font-size:19px;line-height:21px;font-family:WGSXBH+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:21px;font-family:WGSXBH+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft41{font-size:18px;font-family:WGSXBH+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft42{font-size:9px;font-family:MBIMBX+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft43{font-size:16px;font-family:PUEGPM+ArialMT;color:#000000;} .ft44{font-size:16px;font-family:WGSXBH+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft45{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft46{font-size:18px;line-height:21px;font-family:WGSXBH+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft47{font-size:18px;line-height:22px;font-family:WGSXBH+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:19px;font-family:MBIMBX+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft51{font-size:19px;font-family:WGSXBH+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft52{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft53{font-size:19px;line-height:21px;font-family:WGSXBH+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft54{font-size:19px;line-height:22px;font-family:WGSXBH+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:18px;font-family:WGSXBH+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft61{font-size:16px;font-family:WGSXBH+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft62{font-size:13px;font-family:WWTEQV+Arial;color:#000000;} .ft63{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft64{font-size:18px;line-height:22px;font-family:WGSXBH+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft65{font-size:18px;line-height:21px;font-family:WGSXBH+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft66{font-size:18px;line-height:20px;font-family:WGSXBH+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft70{font-size:19px;font-family:WGSXBH+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft71{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft72{font-size:19px;line-height:21px;font-family:WGSXBH+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:835px;height:1262px;"> <img width="835" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:51px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:610px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1990:332 </b></p> <p style="position:absolute;top:74px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft11">om �ndring i lagen (1984:668) om nppb�rd av </p> <p style="position:absolute;top:74px;left:612px;white-space:nowrap" class="ft11">utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:96px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft11">socialavgifter fr�n arbetsgivare; </p> <p style="position:absolute;top:96px;left:611px;white-space:nowrap" class="ft11">den 11 juni 1990 </p> <p style="position:absolute;top:145px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 10 maj 1990. </p> <p style="position:absolute;top:190px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs i fr�ga om lagen (1984:668) om </p> <p style="position:absolute;top:211px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft12">uppb�rd av socialavgifter fr�n arbetsgivare^ </p> <p style="position:absolute;top:233px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft14">dels att 30 � skall upph�ra att g�lla, <br/>dels att i 6, 17, 18, 22 a, 24, 33 och 46 �� orden &#34; den lokala skattemyn�</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft12">dighet&#34; i olika b�jningsformer skall bytas ut mot &#34;skattemyndighet&#34; i </p> <p style="position:absolute;top:299px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft12">motsvarande form, </p> <p style="position:absolute;top:321px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft12">dels att i 41 � orden &#34;lo kal skattemyndighet&#34; skall bytas ut mot &#34;skatte�</p> <p style="position:absolute;top:342px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft12">myndighet&#34;, </p> <p style="position:absolute;top:365px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft12">dels dXi i 9 och 23 �� ordet &#34;l�nsskattemyndighet&#34; i olika b�jningsformer </p> <p style="position:absolute;top:387px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft12">skall bytas ut mot &#34;skattemyndighet&#34; i motsvarande form, </p> <p style="position:absolute;top:408px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft14">dels att nuvarande 54 � skall betecknas 30 �, <br/>delsen 2, 3,7, 10, 11, 15, 16, 19,20, 22d,26, 27, 29, den nya 30, 32, 44, </p> <p style="position:absolute;top:453px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft12">47, 50-53 och 55 �� samt rubrikerna n�rmast f�re 30 och 50 �� skall ha </p> <p style="position:absolute;top:474px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft12">f�ljande lydelse, </p> <p style="position:absolute;top:497px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft12">dels att det skall inf�ras en ny paragraf, 50 a �, av f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:540px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft12">2 </p> <p style="position:absolute;top:540px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft12">I denna lag f�rst�s med </p> <p style="position:absolute;top:562px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft12">l�n: s�dan l�n eller annan ers�ttning enligt 2 kap. 3 - 5 �� lagen </p> <p style="position:absolute;top:584px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft12">(1981:691) om socialavgifter p� vilken arbetsgivaravgifter skall ber�knas; </p> <p style="position:absolute;top:606px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft12">uppb�rdsdeklaration: s�dan uppb�rdsdeklaration som anges i 54 � 1 </p> <p style="position:absolute;top:627px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft12">mom. uppb�rdslagen (1953:272); </p> <p style="position:absolute;top:649px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft15">m�nadsavgift: de arbetsgivaravgifter som skall redovisas enligt 4 � ; <br/>utgifts�r: det kalender�r f�r vilket arbetsgivaravgifter skall betalas; </p> <p style="position:absolute;top:693px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft14">�rsavgift: summan av de arbetsgivaravgifter som bel�per p� utgifts�ret; <br/>�rsuppgift: en arbetsgivares uppgift om den l�n p� vilken �rsavgift skall </p> <p style="position:absolute;top:737px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft12">ber�knas; </p> <p style="position:absolute;top:757px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft12">redaravgift: de arbetsgivaravgifter som avser l�n f�r vilken sj�mansskatt </p> <p style="position:absolute;top:779px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft12">skall betalas; </p> <p style="position:absolute;top:800px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft12">restitutionsr�nta: r�nta enligt 24 � ; </p> <p style="position:absolute;top:823px;left:27px;white-space:nowrap" class="ft12">I </p> <p style="position:absolute;top:823px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft12">anst�ndsr�nta: r�nta enligt 30 �. </p> <p style="position:absolute;top:867px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft12">3 �&#34;" Beslut enligt denna lag meddelas av den skattemyndighet hos vilken </p> <p style="position:absolute;top:889px;left:34px;white-space:nowrap" class="ft15">arbetsgivaren �r registrerad f�r inbetalning och redovisning av arbetstaga�<br/>res skatt, om inte annat f�ljer av 32 �. �r arbetsgivaren inte registrerad <br/>meddelas beslut av skattemyndigheten i det l�n d�r arbetsgivaren �r bo�</p> <p style="position:absolute;top:954px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft12">satt. Saknar en arbetsgivare, som �r bosatt utomlands eller �r juridisk </p> <p style="position:absolute;top:990px;left:34px;white-space:nowrap" class="ft12">' Prop. 1989/90:74, SkU32, rskr. 217. </p> <p style="position:absolute;top:1006px;left:34px;white-space:nowrap" class="ft12">^ Senaste lydelse av </p> <p style="position:absolute;top:1022px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft12">9 � 1987:563 </p> <p style="position:absolute;top:1038px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft12">17 � 1987:1208 </p> <p style="position:absolute;top:1054px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft12">22a � 1986:1137 </p> <p style="position:absolute;top:1070px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft12">23 � 1986:1388 </p> <p style="position:absolute;top:1086px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft12">24 � 1986:480 </p> <p style="position:absolute;top:1102px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft12">30 � 1986:1388. </p> <p style="position:absolute;top:1118px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft12">' Senaste lydelse 1987:1208. </p> <p style="position:absolute;top:1134px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft12">'' Senaste lydelse 1986:1389. �ndringen inneb�r bl. a att f�rsta stycket upph�vs. </p> <p style="position:absolute;top:1134px;left:724px;white-space:nowrap" class="ft12">625 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:835px;height:1262px;"> <img width="835" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:68px;left:79px;white-space:nowrap" class="ft20">SFS 1990:332 </p> <p style="position:absolute;top:66px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft23">person, fast driftst�lle h�r i riket, meddelas beslutet av skattemynd' <br/>i Stockholms l�n. </p> <p style="position:absolute;top:88px;left:767px;white-space:nowrap" class="ft20">^ </p> <p style="position:absolute;top:110px;left:263px;white-space:nowrap" class="ft20">Vad som i f�rsta stycket s�gs om arbetsgivare skall i fr�ga om beslu </p> <p style="position:absolute;top:131px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft20">enligt 22 a � g�lla uppdragsgivaren. </p> <p style="position:absolute;top:175px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft20">1 �' Skattemyndigheten kan om s�rskilda sk�l f�religger medge att ar�</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft23">betsgivare redovisar och betalar m�nadsavgift inom viss tid efter den dag <br/>d� avgiften annars skall betalas. </p> <p style="position:absolute;top:240px;left:263px;white-space:nowrap" class="ft20">Skattemyndigheten i Stockholms l�n kan om s�rskilda sk�l f�religger </p> <p style="position:absolute;top:262px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft23">medge att s�dan arbetsgivare som avses i 3 � f�rsta stycket sista meningen ' <br/>redovisar och betalar arbetsgivaravgifter i annan ordning �n som f�re- &lt; </p> <p style="position:absolute;top:305px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft20">skrivs i denna lag. </p> <p style="position:absolute;top:349px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft20">10 </p> <p style="position:absolute;top:349px;left:306px;white-space:nowrap" class="ft20">Skattemyndigheten skall fastst�lla m�nadsavgiften och i f�rekom�</p> <p style="position:absolute;top:371px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft20">mande fall �l�gga betalningsskyldighet f�r arbet sgivaren om denne har </p> <p style="position:absolute;top:392px;left:266px;white-space:nowrap" class="ft24">1. underl�tit att l�mna redovisning enligt 4 � ; <br/>2. l�mnat orilctig uppgift och m�nadsavgiften p� grund d�rav blivit f�r </p> <p style="position:absolute;top:436px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft20">l�g; eller </p> <p style="position:absolute;top:458px;left:266px;white-space:nowrap" class="ft20">3. redovisat f�r h�g m�nadsavgift och beslut om restitution eller avkort-</p> <p style="position:absolute;top:479px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft20">ning skall meddelas. </p> <p style="position:absolute;top:501px;left:266px;white-space:nowrap" class="ft20">Betalningsskyldighet skall ocks� �l�ggas arbetsgivaren f�r avgiftsbelopp </p> <p style="position:absolute;top:523px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft20">som har redovisats i uppb�rdsdeklaration men inte betalats. Belopp f�r </p> <p style="position:absolute;top:545px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft20">vilket betalningsskyldighet �lagts f�r omedelbart drivas in. </p> <p style="position:absolute;top:566px;left:266px;white-space:nowrap" class="ft20">Kan p� grund av brister i arb etsgivarens uppgifter, bokf�ring eller an-</p> <p style="position:absolute;top:588px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft23">tecloiingar om utgiven l�n underlaget f�r den m�nadsavgift som skall <br/>fastst�llas inte ber�knas tillf�rlitligt, skall det uppskattas av skattemyndig- &lt; </p> <p style="position:absolute;top:631px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft20">heten efter vad som bed�ms vara sk�ligt med h�nsyn till f�religgande </p> <p style="position:absolute;top:653px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft20">omst�ndigheter s�som verksamhetens art och omfattning. </p> <p style="position:absolute;top:674px;left:265px;white-space:nowrap" class="ft20">Om arbetsgivaren saknat sk�lig anledning anta att uppgift som han har </p> <p style="position:absolute;top:696px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft20">l�mnat om v�rde av naturaf�rm�n har varit oriktig f�r skattemyndigheten </p> <p style="position:absolute;top:718px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft23">inte p� grund av det felaktiga v�rdet fastst�lla h�jd m�nadsavgift. Skatte�<br/>myndigheten beh�ver inte heller besluta om r�ttelse n�r den oriktiga <br/>uppgiften avseende naturaf�rm�nen g�ller ett mindre belopp och r�ttelse <br/>inte yrkas av arbetsgivaren. </p> <p style="position:absolute;top:804px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft20">M�nadsavgift f�r fastst�llas �ven i fall d� avgift f�r samma m�nad </p> <p style="position:absolute;top:825px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft23">tidigare fastst�llts. Beslut enligt denna paragraf f�r inte meddelas om <br/>�rsavgift har fastst�llts. </p> <p style="position:absolute;top:890px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft20">11 �' Skattemyndigheten eller riksskatteverket f�r anmana en arbetsgi�</p> <p style="position:absolute;top:912px;left:253px;white-space:nowrap" class="ft20">vare att inom den tid som angetts i anmaningen l�mna �rsuppgift. </p> <p style="position:absolute;top:933px;left:269px;white-space:nowrap" class="ft20">Har uppb�rdsdeldaration l�mnats under s�rskilt redovisningsnuramer </p> <p style="position:absolute;top:955px;left:252px;white-space:nowrap" class="ft20">skall �rsuppgift l�mnas under samma nummer. </p> <p style="position:absolute;top:998px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft20">15 </p> <p style="position:absolute;top:998px;left:309px;white-space:nowrap" class="ft20">En arbetsgivare som l�mnat ofullst�ndig �rsuppgift f�r anmanas </p> <p style="position:absolute;top:1020px;left:252px;white-space:nowrap" class="ft20">att komplettera den. </p> <p style="position:absolute;top:1133px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft20">626 </p> <p style="position:absolute;top:1087px;left:254px;white-space:nowrap" class="ft21">' Senaste lydelse 1986:1388. </p> <p style="position:absolute;top:1102px;left:254px;white-space:nowrap" class="ft21">^ Senaste lydelse 1987:1208. </p> <p style="position:absolute;top:1120px;left:252px;white-space:nowrap" class="ft21">' Senaste lydelse 1987: 1208. </p> <p style="position:absolute;top:1136px;left:253px;white-space:nowrap" class="ft21">&#34; Senaste lydelse 1987:1208. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft22">�</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:835px;height:1262px;"> <img width="835" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:48px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft30">" v Efter anmaning �r arb etsgivare och arbetstagare skyldiga att inom den </p> <p style="position:absolute;top:48px;left:627px;white-space:nowrap" class="ft30">SFS 1990:332 </p> <p style="position:absolute;top:70px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft30">tid som har angetts i anmaningen meddela de upplysningar som beh�vs f�r </p> <p style="position:absolute;top:91px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft30">kontroll av avgiftsskyldigheten. </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft30">Arbetsgivaren och arbetsta garen skall eft er anmaning ocks� f�rete a lla </p> <p style="position:absolute;top:135px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft30">handlingar som beh�vs f�r kontroll av avgiftsskyldigheten s�som kontrakt, </p> <p style="position:absolute;top:156px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft30">kontoutdrag, r�kning eller kvitto. </p> <p style="position:absolute;top:179px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft30">Anmaning enligt denna paragraf f�r utf�rdas av riksskatteverket elle r </p> <p style="position:absolute;top:200px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft30">skattemyndigheten. </p> <p style="position:absolute;top:222px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft30">Best�mmelserna i 54 � 3 mom. andra styc ket och tredje st ycket f�rsta </p> <p style="position:absolute;top:244px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft30">meningen uppb�rdslagen (1953:272) om uppb�rdsdeldaration skall </p> <p style="position:absolute;top:265px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft30">till�mpas p� �rsuppgift. </p> <p style="position:absolute;top:310px;left:31px;white-space:nowrap" class="ft30">16 �' Om arbets givare eller arbetstagare inte h�rsamm ar en anmaning </p> <p style="position:absolute;top:331px;left:31px;white-space:nowrap" class="ft33">enligt 15 � f�rsta, andra eller tredje styck et f�r vite fore l�ggas. Om en <br/>arbetsgivare inte h�rsammar en anmaning enligt II � f�r den anmanande <br/>myndigheten vid vite anmana denne att inkomma med �rsu ppgift inom </p> <p style="position:absolute;top:397px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft30">viss tid. Best�mmelserna i 83 � uppb�rdslagen (195 3:272) om vite g �ller </p> <p style="position:absolute;top:419px;left:31px;white-space:nowrap" class="ft30">d�rvid i till�mpliga delar. </p> <p style="position:absolute;top:440px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft30">Best�mmelserna i 3 ka p. 6 � taxeringslagen (1990:324) g�ller n�r anma�</p> <p style="position:absolute;top:461px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft30">ning enligt 15 � andra eller tredje stycket utf�rdats. </p> <p style="position:absolute;top:506px;left:28px;white-space:nowrap" class="ft30">19 �'&#34; Har �rsavgiften blivit oriktig p� grund av felr�kning, felskrivning </p> <p style="position:absolute;top:528px;left:29px;white-space:nowrap" class="ft30">eller annat uppenbart f�rbiseende, skall skattemyndigheten r�tta fela ktig�</p> <p style="position:absolute;top:550px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft30">heten, om inte denna �r att anse som ring a. �ndring skall ocks� vidtas </p> <p style="position:absolute;top:572px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft30">1. om ett belopp som har inr�knats i avgiftsunderlaget har ansetts utg�ra </p> <p style="position:absolute;top:593px;left:29px;white-space:nowrap" class="ft32">inkomst av annat f�rv�rvsarbete vid ber�kningen av pension sgrundande <br/>inkomst eller </p> <p style="position:absolute;top:637px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft30">2. om ett belopp som inte har inr�knats i avg iftsunderlaget har ansetts </p> <p style="position:absolute;top:659px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft32">utg�ra inkomst av anst�llning vid ber�kningen av pensionsgrundande <br/>inkomst. </p> <p style="position:absolute;top:725px;left:29px;white-space:nowrap" class="ft33">20 � &#34; Skattemyndigheten f�r �l�gga en arbetsgivare bet alningsskyldig�<br/>het for ett utgift s�rs avgifter inom s ju �r efter utgi fts�rets utg�ng. Har en <br/>arbetsgivare avlidit f�r betalningsskyldighet dock inte �l�ggas d�dsb oet </p> <p style="position:absolute;top:790px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft30">enligt 22 � om inte fr�gan pr�vats inom tv� �r efter utg�ngen av det </p> <p style="position:absolute;top:812px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft30">kalender�r under vilket bouppteckning blivit ingiven for registrering. </p> <p style="position:absolute;top:833px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft30">Har arbetsgivaren, p� s�tt ange s i 14 � andra stycket ska ttebrottslagen </p> <p style="position:absolute;top:855px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft32">(1971:69), delgetts underr�ttelse om misstanke om brott som avser arbets�<br/>givaravgifterna eller har �tal v�ckts mot honom for s�dant brott, f�r </p> <p style="position:absolute;top:898px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft30">skattemyndigheten �l�gga betalningsskyldighet f�r d et utgifts�r som brot�</p> <p style="position:absolute;top:920px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft30">tet avser �ven efter utg�ngen av i f�rsta styc ket ang iven tid. Detsamma </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:31px;white-space:nowrap" class="ft32">g�ller om tiden f�r att �d�ma arbetsgivaren p�f�ljd f� r s�dant brott har <br/>f�rl�ngts genom beslut enligt 14a � skattebrottslagen. </p> <p style="position:absolute;top:986px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft30">Beslut om betalningsskyldighet f�r i fall so m avse s i 12 � skattebrotts�</p> <p style="position:absolute;top:1008px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft30">lagen ocks� meddelas efter utg�ngen av den tid som anges i f �rsta stycket. </p> <p style="position:absolute;top:1029px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft30">Betalningsskyldighet enligt andra stycket f�r inte �l�ggas efter utg�ngen </p> <p style="position:absolute;top:1051px;left:31px;white-space:nowrap" class="ft30">av kalender�ret efter det d� n�gon av de d�r angivna �tg�rder na f�rst </p> <p style="position:absolute;top:1089px;left:28px;white-space:nowrap" class="ft30">' Senaste lydelse 1987: 1208. </p> <p style="position:absolute;top:1105px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft30">Andringen inneb�r bl. a. att andra stycket up ph�vs. </p> <p style="position:absolute;top:1120px;left:28px;white-space:nowrap" class="ft30">&#34; Senaste lydelse 1985:116. </p> <p style="position:absolute;top:1120px;left:719px;white-space:nowrap" class="ft30">627 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft31">�</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:835px;height:1262px;"> <img width="835" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:58px;left:88px;white-space:nowrap" class="ft40">SFS 1990:332 </p> <p style="position:absolute;top:60px;left:254px;white-space:nowrap" class="ft46">vidtogs. Betalningsskyldighet enligt tredje stycket f�r inte �l�ggas <br/>utg�ngen av kalender�ret efter det d� �tg�rd som avses i 12 � skattebr <br/>lagen vidtogs. Har arbetsgivaren avlidit skall dock fr�ga om betalni </p> <p style="position:absolute;top:125px;left:253px;white-space:nowrap" class="ft41">skyldighet f�r d�dsboet pr�vas inom sex m�nader fr�n d�dsfallet. </p> <p style="position:absolute;top:146px;left:270px;white-space:nowrap" class="ft41">Beslut om betalningsskyldighet enligt andra stycket skall, utom i fall </p> <p style="position:absolute;top:168px;left:253px;white-space:nowrap" class="ft46">avses i 12 � skattebrottslagen, undanr�jas av skattemyndigheten, om <br/>inte v�cks p� grundval av den f�runders�kning som f�ranlett underr�ttel�<br/>sen om brottsmisstanke eller beslutet om tidsf�rl�ngning eller^ om �tal har, </p> <p style="position:absolute;top:233px;left:254px;white-space:nowrap" class="ft41">v�ckts, �talet l�ggs ned eller inte bifalls till n�gon del. </p> <p style="position:absolute;top:255px;left:270px;white-space:nowrap" class="ft41">Vad som s�gs i andra-femte styckena till�mpas ocks� betr�ffande en. </p> <p style="position:absolute;top:277px;left:254px;white-space:nowrap" class="ft41">juridisk persons arbetsgivaravgifter om �tg�rd som avses i andra stycket; </p> <p style="position:absolute;top:298px;left:254px;white-space:nowrap" class="ft41">har vidtagits mot den som har f�retr�tt den juridiska personen eller om fall </p> <p style="position:absolute;top:320px;left:254px;white-space:nowrap" class="ft41">som avses i 12 � skattebrottslagen f�religger betr�ffande honom. </p> <p style="position:absolute;top:320px;left:797px;white-space:nowrap" class="ft41">&lt; </p> <p style="position:absolute;top:363px;left:254px;white-space:nowrap" class="ft46">22 d�'^ En arbetsgivares skyldighet att betala arbetsgivaravgifter som, <br/>bel�per p� en av hono m utgiven ers�ttning f�r helt efterges, om han </p> <p style="position:absolute;top:407px;left:271px;white-space:nowrap" class="ft41">1. inte ins�g att han var arbetsgivare �t den som utf�rde det arbete f�r.f </p> <p style="position:absolute;top:428px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft41">vilket han utgett ers�ttningen och </p> <p style="position:absolute;top:450px;left:271px;white-space:nowrap" class="ft41">2. med h�nsyn till f�religgande omst�ndigheter m�ste anses ha saknat </p> <p style="position:absolute;top:471px;left:254px;white-space:nowrap" class="ft41">anledning r�kna med att han var arbetsgivare. </p> <p style="position:absolute;top:471px;left:792px;white-space:nowrap" class="ft41">, </p> <p style="position:absolute;top:493px;left:271px;white-space:nowrap" class="ft41">Var den, med vilken arbetsgivaren har avtalat om arbetets utf�rande,' </p> <p style="position:absolute;top:515px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft46">n�r avtalet ingicks registrerad i det centrala skatteregistret f�r betalning av; <br/>prelimin�r A-skatt, f�r eftergift medges endast om s�rskilda sk�l f�religger, r </p> <p style="position:absolute;top:558px;left:270px;white-space:nowrap" class="ft41">Om det finns f�ruts�ttningar enligt denna paragraf f�r eftergift medges, ? </p> <p style="position:absolute;top:580px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft41">�ven om det inte har yrkats. </p> <p style="position:absolute;top:601px;left:271px;white-space:nowrap" class="ft41">Fr�ga om eftergift pr�vas av skattemyndigheten eller, n�r ett beslut om </p> <p style="position:absolute;top:623px;left:254px;white-space:nowrap" class="ft41">skyldighet att betala arbetsgivaravgifter �verklagats, av den instans som,', </p> <p style="position:absolute;top:645px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft41">pr�var �verklagandet. </p> <p style="position:absolute;top:687px;left:256px;white-space:nowrap" class="ft41">26 �'^ Skattemyndigheten skall �vervaka att arbetsgivare fullg�r sina </p> <p style="position:absolute;top:709px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft41">skyldigheter enligt denna lag. </p> <p style="position:absolute;top:732px;left:800px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>1 </b></p> <p style="position:absolute;top:752px;left:256px;white-space:nowrap" class="ft46">27 �'&#34; F�r kontroll av att en arbetsgivare har fullgjort sin uppgiftsskyl-<br/>dighet f�r riksskatteverket eller skattemyndigheten besluta om revision </p> <p style="position:absolute;top:795px;left:258px;white-space:nowrap" class="ft46">hos arbetsgivaren. D�rvid g�ller i till�mpliga delar best�mmelserna i 3 ' <br/>kap. 8-14 �� taxeringslagen (1990:324) om taxeringsrevision. </p> <p style="position:absolute;top:843px;left:800px;white-space:nowrap" class="ft43">f </p> <p style="position:absolute;top:860px;left:257px;white-space:nowrap" class="ft41">29 � Best�mmelserna i 3 kap. 17 � f�rsta stycket taxeringslagen </p> <p style="position:absolute;top:881px;left:257px;white-space:nowrap" class="ft41">(1990:324) g�ller i till�mpliga delar i fr�ga om uppgifter i uppb�rds dekla�</p> <p style="position:absolute;top:903px;left:257px;white-space:nowrap" class="ft41">rationer och andra handlingar, som har avl�mnats eller tillhandah�llits ; </p> <p style="position:absolute;top:925px;left:256px;white-space:nowrap" class="ft46">enligt best�mmelserna i denna lag eller uppr�ttats eller f�r granskning ' " <br/>omh�ndertagits av en myndighet vid avgiftskontroll. </p> <p style="position:absolute;top:969px;left:275px;white-space:nowrap" class="ft41">Uppgifter som avses i f�rsta stycket f�r tillhandah�llas myndigheter i </p> <p style="position:absolute;top:991px;left:257px;white-space:nowrap" class="ft46">fr�mmande stater med vilka Sverige har tr�ffat �verenskommelse om <br/>handr�ckning i �renden om avgift enligt system f�r social trygghet. </p> <p style="position:absolute;top:1123px;left:89px;white-space:nowrap" class="ft41">628 </p> <p style="position:absolute;top:1094px;left:253px;white-space:nowrap" class="ft44">&#34; Senaste lydelse 1986: 1137. </p> <p style="position:absolute;top:1111px;left:253px;white-space:nowrap" class="ft44">&#34; Senaste lydelse 1986: 1388. �ndringen inneb�r bl. a. att andra stycket upp h�vs. </p> <p style="position:absolute;top:1125px;left:267px;white-space:nowrap" class="ft44">Senaste lydelse 1986:1388. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft45">�</p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:835px;height:1262px;"> <img width="835" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:48px;left:96px;white-space:nowrap" class="ft50"><b>med betalning </b></p> <p style="position:absolute;top:48px;left:625px;white-space:nowrap" class="ft50"><b>SFS 1990:332 </b></p> <p style="position:absolute;top:77px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft51">,30 �'^ Har ett beslut om betaln ingsskyldighet �verklagats eller kan an-</p> <p style="position:absolute;top:99px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft51">n�rs betalningsskyldigheten antas komma att s�ttas ned f�r skattemyndig�</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:31px;white-space:nowrap" class="ft53">heten medge anst�n d med betalningen. D�rvid g�ller best�mmelserna i <br/>49 � 1, 2 och 3 mom. uppb�rdslagen (1953:272) i till�mpliga delar. </p> <p style="position:absolute;top:164px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft51">Den som har f�tt anst�nd sk all betala r�nta {anst�ndsr�nta) f�r den del </p> <p style="position:absolute;top:186px;left:31px;white-space:nowrap" class="ft51">av anst�ndsbeloppet f�r vilket betalningsskyldighet kvarst�r vid anst�nds�</p> <p style="position:absolute;top:208px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft54">tidens utg�ng. Anst�ndsr�nta ber�knas f�r visst kalender�r efter en r�nte�<br/>sats som me d tre procentenheter �verstiger det av riksba nken fastst�llda </p> <p style="position:absolute;top:251px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft51">diskonto som g�llde vid utg�ngen av det f�reg�ende �ret. </p> <p style="position:absolute;top:273px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft51">Anst�ndsr�nta utg�r fr�n och med m�naden efter den, d� beloppet </p> <p style="position:absolute;top:295px;left:31px;white-space:nowrap" class="ft51">skulle ha erlagts om anst�nd inte hade m edgetts, till och med den m�nad, </p> <p style="position:absolute;top:317px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft53">d� anst�ndst iden g�tt ut eller, om betalning skett dessf�rinnan, till och <br/>med den m�nad betalning skett. Anst�ndsr�nta som understiger 50 kronor </p> <p style="position:absolute;top:361px;left:31px;white-space:nowrap" class="ft51">skall dock inte p�f�ras. �retal som uppkommer vid r�nteber�kningen </p> <p style="position:absolute;top:383px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft51">bortfaller. </p> <p style="position:absolute;top:405px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft51">Bifalls arbetsgivarens yrkande av skattemyndigheten skall erlagd r�nta </p> <p style="position:absolute;top:427px;left:31px;white-space:nowrap" class="ft53">�terbetalas. Bifaller domstol ett �verklagande skall erlagd r�nta �terbetalas <br/>sedan domen vunnit laga kraft. P� �terbetalat belopp ber�k nas restitu-</p> <p style="position:absolute;top:470px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft51">tionsr�nta, I fr�ga om r�nteber�kningen g�ller i till�mpliga delar 24 �. </p> <p style="position:absolute;top:492px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft51">Sedan skattemyndigheten �lagt arbetsgivaren betalningsskyldighet f�r </p> <p style="position:absolute;top:514px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft51">r�ntebeloppet f�r det omedelbart drivas in. </p> <p style="position:absolute;top:536px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft51">I fr� ga om befrie lse fr�n anst�ndsr�nta g�ller best� mmelserna i 49 � 5 </p> <p style="position:absolute;top:558px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft51">mom. uppb�rdslagen. </p> <p style="position:absolute;top:602px;left:31px;white-space:nowrap" class="ft51">32 �' � Skattemyndighetens beh�righet enlig t 11, 15 och 30 � � tillk om�</p> <p style="position:absolute;top:624px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft51">mer skattemyndigheten i G�tebo rgs och Boh us l�n. I fr�g a om �tg�rder </p> <p style="position:absolute;top:646px;left:31px;white-space:nowrap" class="ft53">som avses i 28 � andra stycket meddelas beslut av skattemyndigheten i det <br/>l�n d�r m�let om indrivning av avgiftsfordringen �r anh�ngigt. </p> <p style="position:absolute;top:689px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft51">Det allm�nna ombudet enligt 24 � lagen (1958:295) om sj�mansskatt f�r </p> <p style="position:absolute;top:711px;left:31px;white-space:nowrap" class="ft51">hos sj�mansskattekontoret yrka att redaravgift p�f�rs en redare. </p> <p style="position:absolute;top:757px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft51">44 � Fr�gor om avgiftstill�gg som avser m�nadsavgift eller �rsavgift som </p> <p style="position:absolute;top:779px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft51">har fastst�llts av skattemyndigheten pr�vas av myndigheten. </p> <p style="position:absolute;top:801px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft51">Riksskatteverket och, n�r fr� ga �r om red aravgift, det allm� nna ombu�</p> <p style="position:absolute;top:823px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft53">det f�r sj�mansskatt f�r i den ordning s om g�ller f�r �verklagande enligt <br/>denna lag hos l�nsr�tten eller, n�r fr�ga �r om r edaravgift, sj�mansskatte�</p> <p style="position:absolute;top:867px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft51">n�mnden yrka att avgiftstill�gg p�f�rs. </p> <p style="position:absolute;top:910px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft51">47 � &#34; Best�mmelserna i 43 � om eftergift av a vgiftstill�gg skall beaktas </p> <p style="position:absolute;top:932px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft51">�ven om yrkande om detta inte har framst�llts, i den m�n det f�ranleds av </p> <p style="position:absolute;top:955px;left:31px;white-space:nowrap" class="ft51">vad som f�rekommit i �rendet. </p> <p style="position:absolute;top:976px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft51">Om arbetsgi varavgifterna s�tts ned, skal l ocks� vidtas den �ndring i </p> <p style="position:absolute;top:998px;left:31px;white-space:nowrap" class="ft51">beslutet om avgiftstill�gg som neds�ttningen kan f�ranleda. </p> <p style="position:absolute;top:1088px;left:28px;white-space:nowrap" class="ft51">&#34; Senaste lydelse av f�rutvarande 54 � 1986:1388. </p> <p style="position:absolute;top:1104px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft51">Senaste lydelse 1987: 1208. .. </p> <p style="position:absolute;top:1119px;left:28px;white-space:nowrap" class="ft51">&#34; Senaste lydelse 1987:1220. �ndringen inneb�r att tredje stycket upph�vs. </p> <p style="position:absolute;top:1119px;left:719px;white-space:nowrap" class="ft51">629 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft52">�</p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:835px;height:1262px;"> <img width="835" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:61px;left:89px;white-space:nowrap" class="ft60">SFS 1990:332 </p> <p style="position:absolute;top:63px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft60">�verklagande m. m. </p> <p style="position:absolute;top:63px;left:755px;white-space:nowrap" class="ft60">^ </p> <p style="position:absolute;top:88px;left:254px;white-space:nowrap" class="ft60">50 �'� Skattemyndighetens beslut f�r �verklagas hos l�nsr�tten. </p> <p style="position:absolute;top:88px;left:774px;white-space:nowrap" class="ft60">* </p> <p style="position:absolute;top:110px;left:270px;white-space:nowrap" class="ft60">Sj�mansskattekontorets beslut f�r �verklagas hos sj�mansskatten� ' </p> <p style="position:absolute;top:132px;left:254px;white-space:nowrap" class="ft60">den. </p> <p style="position:absolute;top:153px;left:271px;white-space:nowrap" class="ft60">Riksskatteverkets, skattemyndighetens eller sj�mansskattekontorets be^ </p> <p style="position:absolute;top:175px;left:254px;white-space:nowrap" class="ft64">slut om revision eller beslut varigenom vite har f�relagts f�r inte �verkla�<br/>gas. </p> <p style="position:absolute;top:240px;left:254px;white-space:nowrap" class="ft60">50 a � �verklagande av arbetsgivare, det allm�nna ombudet f�r sj��</p> <p style="position:absolute;top:262px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft60">mansskatt eller, n�r fr�ga �r om beslut enligt 22 a �, n�gon av s�kandena i </p> <p style="position:absolute;top:284px;left:254px;white-space:nowrap" class="ft60">skall vara skriftligt och ha kommit in inom tv� m�nader fr�n den dag ^ </p> <p style="position:absolute;top:306px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft60">klaganden fick del av beslutet. </p> <p style="position:absolute;top:327px;left:271px;white-space:nowrap" class="ft60">�verklagande av riksskatteverket skall vara skriftligt och ha kommit in &lt;" </p> <p style="position:absolute;top:349px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft60">inom tv� m�nader fr�n det beslutet meddelades. </p> <p style="position:absolute;top:371px;left:272px;white-space:nowrap" class="ft60">Riksskatteverket f�r hos l�nsr�tten yrka att arbetsgivaravgifter p�f�rs en, </p> <p style="position:absolute;top:393px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft60">arbetsgivare. </p> <p style="position:absolute;top:393px;left:802px;white-space:nowrap" class="ft60">( </p> <p style="position:absolute;top:436px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft65">51 �&#34; Beslut av skattemyndigheten eller sj�mansskattekontoret, som f�r ! <br/>�verklagas, skall p� ans�k an av arbetsgivaren eller, n�r fr�ga �r om beslut . <br/>enligt 22 a �, n�go n av s�kandena ompr�vas av skattemyndigheten respek-.. </p> <p style="position:absolute;top:501px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft60">tive sj�mansskattekontoret. Ans�kningshandlingen skall ha kommit in </p> <p style="position:absolute;top:523px;left:256px;white-space:nowrap" class="ft60">f�re �verklagandetidens utg�ng. </p> <p style="position:absolute;top:545px;left:272px;white-space:nowrap" class="ft60">Best�mmelserna i 6 kap. 5 - 7 �� taxeringslagen (1990; 324) g�ller n�r en ., </p> <p style="position:absolute;top:566px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft60">arbetsgivare eller, n�r fr�ga �r om beslut enligt 22 a �, n�gon av s�kandena ' </p> <p style="position:absolute;top:588px;left:256px;white-space:nowrap" class="ft60">har �verklagat skattemyndighetens beslut. </p> <p style="position:absolute;top:588px;left:806px;white-space:nowrap" class="ft60">. </p> <p style="position:absolute;top:631px;left:256px;white-space:nowrap" class="ft60">52 </p> <p style="position:absolute;top:631px;left:320px;white-space:nowrap" class="ft60">L�nsr�ttens beslut i fr�ga som avses i 6 � tredje stycket, 7 �, 22 a � </p> <p style="position:absolute;top:653px;left:256px;white-space:nowrap" class="ft60">andra stycket eller 30 � f�rsta stycket f�r dock inte �verklagas. </p> <p style="position:absolute;top:675px;left:272px;white-space:nowrap" class="ft60">Sj�mansskatten�mndens beslut �verklagas hos kammarr�tten inom den </p> <p style="position:absolute;top:696px;left:257px;white-space:nowrap" class="ft60">tid som g�ller vid �verklagande hos kammarr�tten av n�mndens beslut </p> <p style="position:absolute;top:718px;left:256px;white-space:nowrap" class="ft60">enligt lagen (1958:295) om sj�mansskatt. Beslut i fr�ga som avses i 6� </p> <p style="position:absolute;top:739px;left:257px;white-space:nowrap" class="ft60">tredje stycket, 22 a � andra stycket eller 30 � f�rsta stycket f�r dock inte </p> <p style="position:absolute;top:760px;left:257px;white-space:nowrap" class="ft60">�verklagas. </p> <p style="position:absolute;top:804px;left:257px;white-space:nowrap" class="ft60">53 � Best�mmelserna i 6 kap. IO24 �� taxeringslagen (1990:324) g�ller </p> <p style="position:absolute;top:826px;left:257px;white-space:nowrap" class="ft60">f�r m�l enligt denna lag. Vad som i taxeringslagen s�gs om skattskyldig </p> <p style="position:absolute;top:847px;left:256px;white-space:nowrap" class="ft66">skall g�lla arbetsgivare eller, n�r fr�ga �r om beslut enligt 22 a �, n�gon av <br/>s�kandena. Vad som i taxeringslagen s�gs om skattetill�gg skall g�lla <br/>avgiftstill�gg. </p> <p style="position:absolute;top:1125px;left:88px;white-space:nowrap" class="ft60">630 </p> <p style="position:absolute;top:934px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft60">55 � Belopp f�r vilket betalningsskyldighet �lagts av allm�n f�rvalt�</p> <p style="position:absolute;top:955px;left:257px;white-space:nowrap" class="ft60">ningsdomstol eller sj�mansskatten�mnden f�r omedelbart drivas in. </p> <p style="position:absolute;top:998px;left:272px;white-space:nowrap" class="ft60">Denna lag tr�der i kraft den 30 juni 1990 och till�mpas fr�n och med den </p> <p style="position:absolute;top:1020px;left:257px;white-space:nowrap" class="ft60">1 januari 1991, Den nya best�mmelsen i 30 � om befrielse fr�n anst�nds�</p> <p style="position:absolute;top:1042px;left:256px;white-space:nowrap" class="ft65">r�nta till�mpas p� r�nta som p�f�rts efter utg�ngen av �r 1990. �ldre <br/>best�mmelser i 50  53 �� g�ller f�r beslut som har meddelats f�re den 1 </p> <p style="position:absolute;top:1097px;left:256px;white-space:nowrap" class="ft61">'&#34;Senaste lydelse 1986: 1389, </p> <p style="position:absolute;top:1112px;left:269px;white-space:nowrap" class="ft61">Senaste lydelse 1986: i 389, </p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft61">Senaste lydelse 1986: 1388, </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:796px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>, V </b></p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft63">�</p> </div> <div id="page7-div" style="position:relative;width:835px;height:1262px;"> <img width="835" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:50px;left:20px;white-space:nowrap" class="ft70">, 'fluari 1991. De nya best�mmelserna om riksskatteverkets �verklagande- </p> <p style="position:absolute;top:50px;left:624px;white-space:nowrap" class="ft70">SFS 1990:332 </p> <p style="position:absolute;top:71px;left:19px;white-space:nowrap" class="ft70">', �tt och om f�retr�dare f�r det allm�nna till�mpas dock fr�n och med den </p> <p style="position:absolute;top:93px;left:31px;white-space:nowrap" class="ft72">1 januar i 1991 �ven om beslute t meddelats dessf�rinnan. �ldre bes t�m�<br/>melser i f�rutvarande 54 � g�ller fortfarande i fr�ga om avgifter som </p> <p style="position:absolute;top:136px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft70">f�rfallit till betalning f�re den 1 januari 1991. </p> <p style="position:absolute;top:180px;left:31px;white-space:nowrap" class="ft70">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:214px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft70">BENGT LINDQVIST </p> <p style="position:absolute;top:248px;left:318px;white-space:nowrap" class="ft70">Karl-Ingvar Rundqvist </p> <p style="position:absolute;top:270px;left:318px;white-space:nowrap" class="ft70">(Socialdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft71">�</p> </div> </div>
background image

Lag

SFS 1990:332

om �ndring i lagen (1984:668) om nppb�rd av

utkom fr�n trycket

socialavgifter fr�n arbetsgivare;

den 11 juni 1990

utf�rdad den 10 maj 1990.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs i fr�ga om lagen (1984:668) om

uppb�rd av socialavgifter fr�n arbetsgivare^

dels att 30 � skall upph�ra att g�lla,
dels att i 6, 17, 18, 22 a, 24, 33 och 46 �� orden " den lokala skattemyn�

dighet" i olika b�jningsformer skall bytas ut mot "skattemyndighet" i

motsvarande form,

dels att i 41 � orden "lo kal skattemyndighet" skall bytas ut mot "skatte�

myndighet",

dels dXi i 9 och 23 �� ordet "l�nsskattemyndighet" i olika b�jningsformer

skall bytas ut mot "skattemyndighet" i motsvarande form,

dels att nuvarande 54 � skall betecknas 30 �,
delsen 2, 3,7, 10, 11, 15, 16, 19,20, 22d,26, 27, 29, den nya 30, 32, 44,

47, 50-53 och 55 �� samt rubrikerna n�rmast f�re 30 och 50 �� skall ha

f�ljande lydelse,

dels att det skall inf�ras en ny paragraf, 50 a �, av f�ljande lydelse.

2

I denna lag f�rst�s med

l�n: s�dan l�n eller annan ers�ttning enligt 2 kap. 3 - 5 �� lagen

(1981:691) om socialavgifter p� vilken arbetsgivaravgifter skall ber�knas;

uppb�rdsdeklaration: s�dan uppb�rdsdeklaration som anges i 54 � 1

mom. uppb�rdslagen (1953:272);

m�nadsavgift: de arbetsgivaravgifter som skall redovisas enligt 4 � ;
utgifts�r: det kalender�r f�r vilket arbetsgivaravgifter skall betalas;

�rsavgift: summan av de arbetsgivaravgifter som bel�per p� utgifts�ret;
�rsuppgift: en arbetsgivares uppgift om den l�n p� vilken �rsavgift skall

ber�knas;

redaravgift: de arbetsgivaravgifter som avser l�n f�r vilken sj�mansskatt

skall betalas;

restitutionsr�nta: r�nta enligt 24 � ;

I

anst�ndsr�nta: r�nta enligt 30 �.

3 �"" Beslut enligt denna lag meddelas av den skattemyndighet hos vilken

arbetsgivaren �r registrerad f�r inbetalning och redovisning av arbetstaga�
res skatt, om inte annat f�ljer av 32 �. �r arbetsgivaren inte registrerad
meddelas beslut av skattemyndigheten i det l�n d�r arbetsgivaren �r bo�

satt. Saknar en arbetsgivare, som �r bosatt utomlands eller �r juridisk

' Prop. 1989/90:74, SkU32, rskr. 217.

^ Senaste lydelse av

9 � 1987:563

17 � 1987:1208

22a � 1986:1137

23 � 1986:1388

24 � 1986:480

30 � 1986:1388.

' Senaste lydelse 1987:1208.

'' Senaste lydelse 1986:1389. �ndringen inneb�r bl. a att f�rsta stycket upph�vs.

625

background image

SFS 1990:332

person, fast driftst�lle h�r i riket, meddelas beslutet av skattemynd'
i Stockholms l�n.

^

Vad som i f�rsta stycket s�gs om arbetsgivare skall i fr�ga om beslu

enligt 22 a � g�lla uppdragsgivaren.

1 �' Skattemyndigheten kan om s�rskilda sk�l f�religger medge att ar�

betsgivare redovisar och betalar m�nadsavgift inom viss tid efter den dag
d� avgiften annars skall betalas.

Skattemyndigheten i Stockholms l�n kan om s�rskilda sk�l f�religger

medge att s�dan arbetsgivare som avses i 3 � f�rsta stycket sista meningen '
redovisar och betalar arbetsgivaravgifter i annan ordning �n som f�re- <

skrivs i denna lag.

10

Skattemyndigheten skall fastst�lla m�nadsavgiften och i f�rekom�

mande fall �l�gga betalningsskyldighet f�r arbet sgivaren om denne har

1. underl�tit att l�mna redovisning enligt 4 � ;
2. l�mnat orilctig uppgift och m�nadsavgiften p� grund d�rav blivit f�r

l�g; eller

3. redovisat f�r h�g m�nadsavgift och beslut om restitution eller avkort-

ning skall meddelas.

Betalningsskyldighet skall ocks� �l�ggas arbetsgivaren f�r avgiftsbelopp

som har redovisats i uppb�rdsdeklaration men inte betalats. Belopp f�r

vilket betalningsskyldighet �lagts f�r omedelbart drivas in.

Kan p� grund av brister i arb etsgivarens uppgifter, bokf�ring eller an-

tecloiingar om utgiven l�n underlaget f�r den m�nadsavgift som skall
fastst�llas inte ber�knas tillf�rlitligt, skall det uppskattas av skattemyndig- <

heten efter vad som bed�ms vara sk�ligt med h�nsyn till f�religgande

omst�ndigheter s�som verksamhetens art och omfattning.

Om arbetsgivaren saknat sk�lig anledning anta att uppgift som han har

l�mnat om v�rde av naturaf�rm�n har varit oriktig f�r skattemyndigheten

inte p� grund av det felaktiga v�rdet fastst�lla h�jd m�nadsavgift. Skatte�
myndigheten beh�ver inte heller besluta om r�ttelse n�r den oriktiga
uppgiften avseende naturaf�rm�nen g�ller ett mindre belopp och r�ttelse
inte yrkas av arbetsgivaren.

M�nadsavgift f�r fastst�llas �ven i fall d� avgift f�r samma m�nad

tidigare fastst�llts. Beslut enligt denna paragraf f�r inte meddelas om
�rsavgift har fastst�llts.

11 �' Skattemyndigheten eller riksskatteverket f�r anmana en arbetsgi�

vare att inom den tid som angetts i anmaningen l�mna �rsuppgift.

Har uppb�rdsdeldaration l�mnats under s�rskilt redovisningsnuramer

skall �rsuppgift l�mnas under samma nummer.

15

En arbetsgivare som l�mnat ofullst�ndig �rsuppgift f�r anmanas

att komplettera den.

626

' Senaste lydelse 1986:1388.

^ Senaste lydelse 1987:1208.

' Senaste lydelse 1987: 1208.

" Senaste lydelse 1987:1208.

background image

" v Efter anmaning �r arb etsgivare och arbetstagare skyldiga att inom den

SFS 1990:332

tid som har angetts i anmaningen meddela de upplysningar som beh�vs f�r

kontroll av avgiftsskyldigheten.

Arbetsgivaren och arbetsta garen skall eft er anmaning ocks� f�rete a lla

handlingar som beh�vs f�r kontroll av avgiftsskyldigheten s�som kontrakt,

kontoutdrag, r�kning eller kvitto.

Anmaning enligt denna paragraf f�r utf�rdas av riksskatteverket elle r

skattemyndigheten.

Best�mmelserna i 54 � 3 mom. andra styc ket och tredje st ycket f�rsta

meningen uppb�rdslagen (1953:272) om uppb�rdsdeldaration skall

till�mpas p� �rsuppgift.

16 �' Om arbets givare eller arbetstagare inte h�rsamm ar en anmaning

enligt 15 � f�rsta, andra eller tredje styck et f�r vite fore l�ggas. Om en
arbetsgivare inte h�rsammar en anmaning enligt II � f�r den anmanande
myndigheten vid vite anmana denne att inkomma med �rsu ppgift inom

viss tid. Best�mmelserna i 83 � uppb�rdslagen (195 3:272) om vite g �ller

d�rvid i till�mpliga delar.

Best�mmelserna i 3 ka p. 6 � taxeringslagen (1990:324) g�ller n�r anma�

ning enligt 15 � andra eller tredje stycket utf�rdats.

19 �'" Har �rsavgiften blivit oriktig p� grund av felr�kning, felskrivning

eller annat uppenbart f�rbiseende, skall skattemyndigheten r�tta fela ktig�

heten, om inte denna �r att anse som ring a. �ndring skall ocks� vidtas

1. om ett belopp som har inr�knats i avgiftsunderlaget har ansetts utg�ra

inkomst av annat f�rv�rvsarbete vid ber�kningen av pension sgrundande
inkomst eller

2. om ett belopp som inte har inr�knats i avg iftsunderlaget har ansetts

utg�ra inkomst av anst�llning vid ber�kningen av pensionsgrundande
inkomst.

20 � " Skattemyndigheten f�r �l�gga en arbetsgivare bet alningsskyldig�
het for ett utgift s�rs avgifter inom s ju �r efter utgi fts�rets utg�ng. Har en
arbetsgivare avlidit f�r betalningsskyldighet dock inte �l�ggas d�dsb oet

enligt 22 � om inte fr�gan pr�vats inom tv� �r efter utg�ngen av det

kalender�r under vilket bouppteckning blivit ingiven for registrering.

Har arbetsgivaren, p� s�tt ange s i 14 � andra stycket ska ttebrottslagen

(1971:69), delgetts underr�ttelse om misstanke om brott som avser arbets�
givaravgifterna eller har �tal v�ckts mot honom for s�dant brott, f�r

skattemyndigheten �l�gga betalningsskyldighet f�r d et utgifts�r som brot�

tet avser �ven efter utg�ngen av i f�rsta styc ket ang iven tid. Detsamma

g�ller om tiden f�r att �d�ma arbetsgivaren p�f�ljd f� r s�dant brott har
f�rl�ngts genom beslut enligt 14a � skattebrottslagen.

Beslut om betalningsskyldighet f�r i fall so m avse s i 12 � skattebrotts�

lagen ocks� meddelas efter utg�ngen av den tid som anges i f �rsta stycket.

Betalningsskyldighet enligt andra stycket f�r inte �l�ggas efter utg�ngen

av kalender�ret efter det d� n�gon av de d�r angivna �tg�rder na f�rst

' Senaste lydelse 1987: 1208.

Andringen inneb�r bl. a. att andra stycket up ph�vs.

" Senaste lydelse 1985:116.

627

background image

SFS 1990:332

vidtogs. Betalningsskyldighet enligt tredje stycket f�r inte �l�ggas
utg�ngen av kalender�ret efter det d� �tg�rd som avses i 12 � skattebr
lagen vidtogs. Har arbetsgivaren avlidit skall dock fr�ga om betalni

skyldighet f�r d�dsboet pr�vas inom sex m�nader fr�n d�dsfallet.

Beslut om betalningsskyldighet enligt andra stycket skall, utom i fall

avses i 12 � skattebrottslagen, undanr�jas av skattemyndigheten, om
inte v�cks p� grundval av den f�runders�kning som f�ranlett underr�ttel�
sen om brottsmisstanke eller beslutet om tidsf�rl�ngning eller^ om �tal har,

v�ckts, �talet l�ggs ned eller inte bifalls till n�gon del.

Vad som s�gs i andra-femte styckena till�mpas ocks� betr�ffande en.

juridisk persons arbetsgivaravgifter om �tg�rd som avses i andra stycket;

har vidtagits mot den som har f�retr�tt den juridiska personen eller om fall

som avses i 12 � skattebrottslagen f�religger betr�ffande honom.

<

22 d�'^ En arbetsgivares skyldighet att betala arbetsgivaravgifter som,
bel�per p� en av hono m utgiven ers�ttning f�r helt efterges, om han

1. inte ins�g att han var arbetsgivare �t den som utf�rde det arbete f�r.f

vilket han utgett ers�ttningen och

2. med h�nsyn till f�religgande omst�ndigheter m�ste anses ha saknat

anledning r�kna med att han var arbetsgivare.

,

Var den, med vilken arbetsgivaren har avtalat om arbetets utf�rande,'

n�r avtalet ingicks registrerad i det centrala skatteregistret f�r betalning av;
prelimin�r A-skatt, f�r eftergift medges endast om s�rskilda sk�l f�religger, r

Om det finns f�ruts�ttningar enligt denna paragraf f�r eftergift medges, ?

�ven om det inte har yrkats.

Fr�ga om eftergift pr�vas av skattemyndigheten eller, n�r ett beslut om

skyldighet att betala arbetsgivaravgifter �verklagats, av den instans som,',

pr�var �verklagandet.

26 �'^ Skattemyndigheten skall �vervaka att arbetsgivare fullg�r sina

skyldigheter enligt denna lag.

1

27 �'" F�r kontroll av att en arbetsgivare har fullgjort sin uppgiftsskyl-
dighet f�r riksskatteverket eller skattemyndigheten besluta om revision

hos arbetsgivaren. D�rvid g�ller i till�mpliga delar best�mmelserna i 3 '
kap. 8-14 �� taxeringslagen (1990:324) om taxeringsrevision.

f

29 � Best�mmelserna i 3 kap. 17 � f�rsta stycket taxeringslagen

(1990:324) g�ller i till�mpliga delar i fr�ga om uppgifter i uppb�rds dekla�

rationer och andra handlingar, som har avl�mnats eller tillhandah�llits ;

enligt best�mmelserna i denna lag eller uppr�ttats eller f�r granskning ' "
omh�ndertagits av en myndighet vid avgiftskontroll.

Uppgifter som avses i f�rsta stycket f�r tillhandah�llas myndigheter i

fr�mmande stater med vilka Sverige har tr�ffat �verenskommelse om
handr�ckning i �renden om avgift enligt system f�r social trygghet.

628

" Senaste lydelse 1986: 1137.

" Senaste lydelse 1986: 1388. �ndringen inneb�r bl. a. att andra stycket upp h�vs.

Senaste lydelse 1986:1388.

background image

med betalning

SFS 1990:332

,30 �'^ Har ett beslut om betaln ingsskyldighet �verklagats eller kan an-

n�rs betalningsskyldigheten antas komma att s�ttas ned f�r skattemyndig�

heten medge anst�n d med betalningen. D�rvid g�ller best�mmelserna i
49 � 1, 2 och 3 mom. uppb�rdslagen (1953:272) i till�mpliga delar.

Den som har f�tt anst�nd sk all betala r�nta {anst�ndsr�nta) f�r den del

av anst�ndsbeloppet f�r vilket betalningsskyldighet kvarst�r vid anst�nds�

tidens utg�ng. Anst�ndsr�nta ber�knas f�r visst kalender�r efter en r�nte�
sats som me d tre procentenheter �verstiger det av riksba nken fastst�llda

diskonto som g�llde vid utg�ngen av det f�reg�ende �ret.

Anst�ndsr�nta utg�r fr�n och med m�naden efter den, d� beloppet

skulle ha erlagts om anst�nd inte hade m edgetts, till och med den m�nad,

d� anst�ndst iden g�tt ut eller, om betalning skett dessf�rinnan, till och
med den m�nad betalning skett. Anst�ndsr�nta som understiger 50 kronor

skall dock inte p�f�ras. �retal som uppkommer vid r�nteber�kningen

bortfaller.

Bifalls arbetsgivarens yrkande av skattemyndigheten skall erlagd r�nta

�terbetalas. Bifaller domstol ett �verklagande skall erlagd r�nta �terbetalas
sedan domen vunnit laga kraft. P� �terbetalat belopp ber�k nas restitu-

tionsr�nta, I fr�ga om r�nteber�kningen g�ller i till�mpliga delar 24 �.

Sedan skattemyndigheten �lagt arbetsgivaren betalningsskyldighet f�r

r�ntebeloppet f�r det omedelbart drivas in.

I fr� ga om befrie lse fr�n anst�ndsr�nta g�ller best� mmelserna i 49 � 5

mom. uppb�rdslagen.

32 �' � Skattemyndighetens beh�righet enlig t 11, 15 och 30 � � tillk om�

mer skattemyndigheten i G�tebo rgs och Boh us l�n. I fr�g a om �tg�rder

som avses i 28 � andra stycket meddelas beslut av skattemyndigheten i det
l�n d�r m�let om indrivning av avgiftsfordringen �r anh�ngigt.

Det allm�nna ombudet enligt 24 � lagen (1958:295) om sj�mansskatt f�r

hos sj�mansskattekontoret yrka att redaravgift p�f�rs en redare.

44 � Fr�gor om avgiftstill�gg som avser m�nadsavgift eller �rsavgift som

har fastst�llts av skattemyndigheten pr�vas av myndigheten.

Riksskatteverket och, n�r fr� ga �r om red aravgift, det allm� nna ombu�

det f�r sj�mansskatt f�r i den ordning s om g�ller f�r �verklagande enligt
denna lag hos l�nsr�tten eller, n�r fr�ga �r om r edaravgift, sj�mansskatte�

n�mnden yrka att avgiftstill�gg p�f�rs.

47 � " Best�mmelserna i 43 � om eftergift av a vgiftstill�gg skall beaktas

�ven om yrkande om detta inte har framst�llts, i den m�n det f�ranleds av

vad som f�rekommit i �rendet.

Om arbetsgi varavgifterna s�tts ned, skal l ocks� vidtas den �ndring i

beslutet om avgiftstill�gg som neds�ttningen kan f�ranleda.

" Senaste lydelse av f�rutvarande 54 � 1986:1388.

Senaste lydelse 1987: 1208. ..

" Senaste lydelse 1987:1220. �ndringen inneb�r att tredje stycket upph�vs.

629

background image

SFS 1990:332

�verklagande m. m.

^

50 �'� Skattemyndighetens beslut f�r �verklagas hos l�nsr�tten.

*

Sj�mansskattekontorets beslut f�r �verklagas hos sj�mansskatten� '

den.

Riksskatteverkets, skattemyndighetens eller sj�mansskattekontorets be^

slut om revision eller beslut varigenom vite har f�relagts f�r inte �verkla�
gas.

50 a � �verklagande av arbetsgivare, det allm�nna ombudet f�r sj��

mansskatt eller, n�r fr�ga �r om beslut enligt 22 a �, n�gon av s�kandena i

skall vara skriftligt och ha kommit in inom tv� m�nader fr�n den dag ^

klaganden fick del av beslutet.

�verklagande av riksskatteverket skall vara skriftligt och ha kommit in <"

inom tv� m�nader fr�n det beslutet meddelades.

Riksskatteverket f�r hos l�nsr�tten yrka att arbetsgivaravgifter p�f�rs en,

arbetsgivare.

(

51 �" Beslut av skattemyndigheten eller sj�mansskattekontoret, som f�r !
�verklagas, skall p� ans�k an av arbetsgivaren eller, n�r fr�ga �r om beslut .
enligt 22 a �, n�go n av s�kandena ompr�vas av skattemyndigheten respek-..

tive sj�mansskattekontoret. Ans�kningshandlingen skall ha kommit in

f�re �verklagandetidens utg�ng.

Best�mmelserna i 6 kap. 5 - 7 �� taxeringslagen (1990; 324) g�ller n�r en .,

arbetsgivare eller, n�r fr�ga �r om beslut enligt 22 a �, n�gon av s�kandena '

har �verklagat skattemyndighetens beslut.

.

52

L�nsr�ttens beslut i fr�ga som avses i 6 � tredje stycket, 7 �, 22 a �

andra stycket eller 30 � f�rsta stycket f�r dock inte �verklagas.

Sj�mansskatten�mndens beslut �verklagas hos kammarr�tten inom den

tid som g�ller vid �verklagande hos kammarr�tten av n�mndens beslut

enligt lagen (1958:295) om sj�mansskatt. Beslut i fr�ga som avses i 6�

tredje stycket, 22 a � andra stycket eller 30 � f�rsta stycket f�r dock inte

�verklagas.

53 � Best�mmelserna i 6 kap. IO24 �� taxeringslagen (1990:324) g�ller

f�r m�l enligt denna lag. Vad som i taxeringslagen s�gs om skattskyldig

skall g�lla arbetsgivare eller, n�r fr�ga �r om beslut enligt 22 a �, n�gon av
s�kandena. Vad som i taxeringslagen s�gs om skattetill�gg skall g�lla
avgiftstill�gg.

630

55 � Belopp f�r vilket betalningsskyldighet �lagts av allm�n f�rvalt�

ningsdomstol eller sj�mansskatten�mnden f�r omedelbart drivas in.

Denna lag tr�der i kraft den 30 juni 1990 och till�mpas fr�n och med den

1 januari 1991, Den nya best�mmelsen i 30 � om befrielse fr�n anst�nds�

r�nta till�mpas p� r�nta som p�f�rts efter utg�ngen av �r 1990. �ldre
best�mmelser i 50  53 �� g�ller f�r beslut som har meddelats f�re den 1

'"Senaste lydelse 1986: 1389,

Senaste lydelse 1986: i 389,

Senaste lydelse 1986: 1388,

, V

background image

, 'fluari 1991. De nya best�mmelserna om riksskatteverkets �verklagande-

SFS 1990:332

', �tt och om f�retr�dare f�r det allm�nna till�mpas dock fr�n och med den

1 januar i 1991 �ven om beslute t meddelats dessf�rinnan. �ldre bes t�m�
melser i f�rutvarande 54 � g�ller fortfarande i fr�ga om avgifter som

f�rfallit till betalning f�re den 1 januari 1991.

P� regeringens v�gnar

BENGT LINDQVIST

Karl-Ingvar Rundqvist

(Socialdepartementet)

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.