SFS 1990:1317

901317.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:10px;font-family:VXTMPS+Arial;color:#000000;} .ft11{font-size:24px;font-family:JUEIUC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:15px;font-family:JUEIUC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:JUEIUC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:PLZSXA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:13px;font-family:XMAEOL+ArialMT;color:#000000;} .ft16{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft17{font-size:18px;line-height:21px;font-family:JUEIUC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:18px;line-height:22px;font-family:JUEIUC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;line-height:15px;font-family:XMAEOL+ArialMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:18px;font-family:JUEIUC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:JUEIUC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft22{font-size:15px;font-family:XMAEOL+ArialMT;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft24{font-size:18px;line-height:22px;font-family:JUEIUC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft25{font-size:18px;line-height:21px;font-family:JUEIUC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:18px;font-family:PLZSXA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft31{font-size:18px;font-family:JUEIUC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:JUEIUC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft33{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft34{font-size:18px;line-height:21px;font-family:JUEIUC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft35{font-size:18px;line-height:22px;font-family:JUEIUC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:18px;font-family:JUEIUC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft41{font-size:18px;font-family:PZYVYZ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft42{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft43{font-size:18px;line-height:22px;font-family:JUEIUC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft44{font-size:18px;line-height:21px;font-family:JUEIUC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft45{font-size:18px;line-height:20px;font-family:JUEIUC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:15px;font-family:VXTMPS+Arial;color:#000000;} .ft51{font-size:18px;font-family:JUEIUC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft52{font-size:18px;font-family:PZYVYZ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft53{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft54{font-size:18px;line-height:21px;font-family:JUEIUC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft55{font-size:18px;line-height:23px;font-family:JUEIUC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:12px;font-family:PLZSXA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft61{font-size:18px;font-family:JUEIUC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft62{font-size:15px;font-family:JUEIUC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft63{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft64{font-size:18px;line-height:21px;font-family:JUEIUC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft65{font-size:18px;line-height:28px;font-family:JUEIUC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft66{font-size:18px;line-height:22px;font-family:JUEIUC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft67{font-size:18px;line-height:20px;font-family:JUEIUC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft70{font-size:21px;font-family:JUEIUC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft71{font-size:18px;font-family:JUEIUC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft72{font-size:16px;font-family:JUEIUC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft73{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft74{font-size:18px;line-height:21px;font-family:JUEIUC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft75{font-size:18px;line-height:22px;font-family:JUEIUC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:806px;height:1262px;"> <img width="806" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1px;left:602px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>"J/' </b></p> <p style="position:absolute;top:55px;left:0px;white-space:nowrap" class="ft11">SFS 1990:1317 Lag </p> <p style="position:absolute;top:87px;left:2px;white-space:nowrap" class="ft12">Utkom fr�n trvcket </p> <p style="position:absolute;top:107px;left:1px;white-space:nowrap" class="ft12">den 21 december 1990 </p> <p style="position:absolute;top:79px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft11">om �mdlri nig 5 upplb�rdslagen (1953:272); </p> <p style="position:absolute;top:128px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft13">utf�rdad den 13 december 1990. </p> <p style="position:absolute;top:172px;left:185px;white-space:nowrap" class="ft13">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs i fr�ga om uppb�rdslagen </p> <p style="position:absolute;top:194px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft13">(1953:272)-</p> <p style="position:absolute;top:215px;left:184px;white-space:nowrap" class="ft17">dels att 70 och 71 �� skall upp h�ra att g�lla, <br/>dels att rubrikerna n�rmast f�re 58 och 70 �� skall utg�, <br/>dels att nuvarande 85 � 1 och 2 mom . samt 86 och </p> <p style="position:absolute;top:280px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft13">86 a 89 �� skall betecknas 96 och 27 a � � samt 99 och 101 - 106 ��, </p> <p style="position:absolute;top:302px;left:185px;white-space:nowrap" class="ft17">dels att anvisningarna till 85 � skall vara anvisningar till 27 a �, <br/>dels att rubriken n�rmast f�re 87 a � skall s�ttas n�rmast f�re 104 �, <br/>dels att 49 � 4 mom., 58 � 1 mom., 65 �, 68 � 2 och 4 mom., 77, 77 b och </p> <p style="position:absolute;top:367px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft13">84 ��, de nya 96, 103 och 104 �� samt rubriken n�rmast f�re 84 � skall ha </p> <p style="position:absolute;top:389px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft13">f�ljande lydelse, </p> <p style="position:absolute;top:411px;left:185px;white-space:nowrap" class="ft13">delsdiW. det i lagen sk all inf�ras femton nya paragrafer, 57 a, 85  95, 97, </p> <p style="position:absolute;top:432px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft13">98 och 100 ^�, samt n�rmast f�re 57 a , 86, 89, 91, 95 och 96 �� sex nya </p> <p style="position:absolute;top:454px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft13">rubriker av f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:498px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft13">49 � 4 mom.^ Den som har f�tt anst�nd enligt 1 eller 2 a mom. skall </p> <p style="position:absolute;top:519px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft18">betala r�nta (ansl�ndsr�nta) f�r den del av anst�ndsbeloppet som skall <br/>betalas senast vid anst�ndstidens utg�ng. Vid r�nteber�kningen g�ller i <br/>till�mpliga delar best�mmelserna i 32 � f�rsta stycket. </p> <p style="position:absolute;top:584px;left:186px;white-space:nowrap" class="ft13">Anst�ndsr�nta utg�r fr�n utg�ngen av den m�nad, d� beloppet skulle ha </p> <p style="position:absolute;top:606px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft13">betalats om anst�nd inte medgetts, till och med den m�nad, d� anst�ndsti�</p> <p style="position:absolute;top:627px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft13">den g�tt ut eller, om beloppet betalats dessf�rinnan, till och med den </p> <p style="position:absolute;top:648px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft13">m�nad betalning skett. </p> <p style="position:absolute;top:670px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft13">Bifalls den skattskyldiges yrka nde i ompr�vni ngs�rendet av skattemyn�</p> <p style="position:absolute;top:692px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft17">digheten skall erlagd r�nta �terbetalas. Bifaller domstol ett �verklagande <br/>skall erlagd r�nta �terbe talas sedan domen vunnit laga kraft. P� �terbetalat </p> <p style="position:absolute;top:735px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft13">belopp ber�knas restitutionsr�nta. I fr�ga om r�nteber�kningen g�ller i </p> <p style="position:absolute;top:756px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft13">till�mpliga delar best�mmelserna i 69 � 2 mom. </p> <p style="position:absolute;top:778px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft13">Best�mmelserna i 58 � g �ller i fr�ga om an st�ndsr�nta. </p> <p style="position:absolute;top:836px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>! Indrivning m.m. </b></p> <p style="position:absolute;top:864px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18">57 a � Skatt, avgift eller r�nta som inte har betalats i r�tt tid och ordning <br/>f�r omedelbart drivas in. </p> <p style="position:absolute;top:929px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft13">58 � 7 mo m/ Har skattskyldig eller arbetsgivare som gjort skatteavdrag </p> <p style="position:absolute;top:950px;left:174px;white-space:nowrap" class="ft13">underl�tit att inbetala skatt i tid och ordning, som � r f�reskriven i denna </p> <p style="position:absolute;top:1002px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">^ Prop. 1990/91:46. SkU7. rskr. 81. </p> <p style="position:absolute;top:1018px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft15">' Lagen omtr&gt;ckt i 972: 75. </p> <p style="position:absolute;top:1032px;left:179px;white-space:nowrap" class="ft12">Senaste lydelse av </p> <p style="position:absolute;top:1048px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft12">lagens rubrik 1974: 771 </p> <p style="position:absolute;top:1063px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft12">70 tj 2 mom . 1990:579 </p> <p style="position:absolute;top:1079px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft12">71 � 199 0:329 </p> <p style="position:absolute;top:1095px;left:179px;white-space:nowrap" class="ft12">85 2 mo m. 1990:329 </p> <p style="position:absolute;top:1003px;left:434px;white-space:nowrap" class="ft19">86 � 1 mom . 1990:329 <br/>86 ij 2 mom. 1979:489 </p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:434px;white-space:nowrap" class="ft19">86 a � 1990:329 <br/>86 b i) 19 90:329 </p> <p style="position:absolute;top:1064px;left:433px;white-space:nowrap" class="ft12">88 1990:329 </p> <p style="position:absolute;top:1080px;left:434px;white-space:nowrap" class="ft15">89 i) 19 74:771 </p> <p style="position:absolute;top:1097px;left:433px;white-space:nowrap" class="ft15">anvisningarna till 85 1975: 11 79. </p> <p style="position:absolute;top:1113px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft15">' Senaste lydelse 1990: 329. �ndringen inneb�r bl. a. all tredje stycket upph�vs. </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">* Senaste lydelse 1990: 329. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft16">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:806px;height:1262px;"> <img width="806" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:61px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft20">lag, skall restavgift utg�. Denna skall ber�knas efter sex �r e f�r vaije hel </p> <p style="position:absolute;top:61px;left:626px;white-space:nowrap" class="ft20">SFS 1990:1317 </p> <p style="position:absolute;top:83px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft24">krona av den del av skatten, som s�lunda inte har betalats, dock inte <br/>mindre �n femtio kronor. </p> <p style="position:absolute;top:126px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft20">Arbetsgivare, som avses i f�rsta stycket, skall ut�ver restavgift erl�gga </p> <p style="position:absolute;top:148px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft20">till�ggsavgift f�r varje p�b�rjad tidrymd av sex m�nader ut�ver den f�rsta </p> <p style="position:absolute;top:170px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft20">efter utg�ngen av den uppb�rdsm�nad, under vilken skatten r�tteligen </p> <p style="position:absolute;top:192px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft25">skolat erl�ggas, intill dess skatten inbetalas eller storleken av det belopp <br/>som arbetsgivaren �r skyldig att betala blivit best�md enligt 77 �. Till�ggs�</p> <p style="position:absolute;top:235px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft20">avgift skall f�r vaije s�dan tidrymd ber�knas till fyra �re f�r varje hel </p> <p style="position:absolute;top:257px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft20">krona av den del av skatten, som inte har erlagts, dock ej mer �n tolv �re </p> <p style="position:absolute;top:279px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft20">f�r hel kro na. Best�mmelserna i den na lag om restavgift till�mpas �ven i </p> <p style="position:absolute;top:301px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft20">fr�ga om till�ggsavgift. </p> <p style="position:absolute;top:323px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft20">Vid till�mpning av best�mmelserna i detta moment j�mst�lls med inbe�</p> <p style="position:absolute;top:345px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft20">talning av skatt att verkst�llighet har skett eller s�kerhet har tagits emot </p> <p style="position:absolute;top:366px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft20">enligt lagen (1978:8 80) om betalningss�kring f�r skatter, tullar och avgif�</p> <p style="position:absolute;top:389px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft20">ter. </p> <p style="position:absolute;top:431px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft20">65 </p> <p style="position:absolute;top:431px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft20">Avkortning av obetald debiterad skatt skall �ga rum, d� n�gon </p> <p style="position:absolute;top:453px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft25">vunnit neds�ttning i eller befrielse fr�n honom p�f�rd debitering, dock att <br/>prelimin�r skatt skall avkortas endast i den m�n den blivit restf�rd. </p> <p style="position:absolute;top:496px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft20">Vidare skall, om skattskyldig vid debitering av slutlig skatt gottskrivits </p> <p style="position:absolute;top:518px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft20">prelimin�r skatt till h�gre be lopp �n den slutliga skatten, det �verskjutan�</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft20">de beloppet avkortas i den m�n det �r obetalt. </p> <p style="position:absolute;top:562px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft20">Har en arbetsgivare f�r betalning av arbetstagares skatt verkst�llt avdrag </p> <p style="position:absolute;top:583px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft20">p� l�n enligt denna lag eller enligt 15 kap. uts�kningsbalken men trots </p> <p style="position:absolute;top:605px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft24">anmaning underl�tit att inbetala det inneh�llna beloppet, skall h�remot <br/>svarande skatt, om denna �r debiterad, avkortas s�vitt den skattskyldige </p> <p style="position:absolute;top:649px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft20">ang�r samtidigt som ett motsvarande belopp uppdebiteras s�som fordran </p> <p style="position:absolute;top:670px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft20">p� arbetsgivaren. </p> <p style="position:absolute;top:714px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft20">68 � 2 mom.'' Den som vinner neds�ttning i eller befrielse fr�n honom </p> <p style="position:absolute;top:736px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft25">p�f�rd slutlig, kvartst�ende eller tillkommande skatt eller ber�ttigas �terf� <br/>ytterligare �verskjutande skatt �ger att genom skattemyndigheten i det l�n, </p> <p style="position:absolute;top:779px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft20">d�r debiteringen skett, �terf� vad han b etalat f�r mycket. </p> <p style="position:absolute;top:803px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft20">�terbetalning enligt f�rsta stycket sker, s�vitt avser �verskjutande skatt </p> <p style="position:absolute;top:825px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft20">och �-skatter�nta, endast om beloppet skulle ha �terbetalats vid motsva�</p> <p style="position:absolute;top:846px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft20">rande till�mpning av 1 mom. f�rsta stycket. Belopp under 25 kronor </p> <p style="position:absolute;top:868px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft20">�terbetalas inte. </p> <p style="position:absolute;top:889px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft20">4 mom.^ Har skattskyldig, som enligt 1 eller 2 mom. �r ber�ttigad f� </p> <p style="position:absolute;top:911px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft20">tillbaka erlagt skattebelopp eller r�nta enligt 49 � 4 mom. eller som �r </p> <p style="position:absolute;top:934px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft25">ber�ttigad till r�nta enligt 69 � 1 m om., inte betalt honom p�f�rd skatt <br/>eller r�nta inom i denna lag f�reskriven t id, �ger han utf� endast vad som <br/>�verstiger det obetalda beloppet och de n restavgift som bel�per p� detta. <br/>�terstoden skall gottskrivas honom till betalning av det obetalda beloppet <br/>och restavgiften s amt i f�rekommande fall tillst�llas annan skattemyndig�</p> <p style="position:absolute;top:1043px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">het med ti ll�mpning av best�mmelserna i 3 mom. </p> <p style="position:absolute;top:1087px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21">* Senaste lydelse 1981:839. </p> <p style="position:absolute;top:1103px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21">&#34;^Senaste lyd else 1990:579. �ndringen inneb�r bl.a. att f�rsta och andra styckena </p> <p style="position:absolute;top:1118px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft22">upph�vs. </p> <p style="position:absolute;top:1134px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft21">' Senaste lydelse 1990:579, </p> <p style="position:absolute;top:1134px;left:723px;white-space:nowrap" class="ft21">2389 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft23">�</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:806px;height:1262px;"> <img width="806" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:55px;left:1px;white-space:nowrap" class="ft30"><b>SFS 1990:1317 </b></p> <p style="position:absolute;top:57px;left:184px;white-space:nowrap" class="ft31">Vad i f�reg�ende stycke stadgas skall ocks� till�mpas d� skattskyldig, </p> <p style="position:absolute;top:79px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft31">vilken enligt 1 mom. �r ber�ttigad f� tillbaka erlagd prelimin�r skatt, </p> <p style="position:absolute;top:100px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft34">�verskjutande ing�ende merv�rdeskatt eller r�nta enligt 49 � 4 mom. eller <br/>69 � 1 mom., har att betala tillkommande skatt, enligt beslut om debitering </p> <p style="position:absolute;top:143px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft34">f�r det �r vartill den prelimin�ra skatten eller �verskjutande ing�ende <br/>merv�rdeskatten h�nf�r sig. Har, d� �terbetalning enligt 1 mom. skall ske, <br/>den tillkommande skatten inte p�f�rts men kan med fog antagas, att s�dan </p> <p style="position:absolute;top:208px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft31">skatt kommer att p�f�ras genom beslut om debitering, f�r den prelimin�ra </p> <p style="position:absolute;top:230px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft34">skatten, �verskjutande ing�ende merv�rdeskatten eller r�ntan inneh�llas i <br/>avvaktan p� att tillkommande skatt p�f�rs. </p> <p style="position:absolute;top:295px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft31">77 �* En arbetsgivare som har gjort skatteavdrag men inte betalat in det </p> <p style="position:absolute;top:316px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft34">inneh�llna beloppet i den tid och or dning, som f�reskrivs i 24 � 2 mom., <br/>52 och 53 ��, �r ansvarig f�r beloppet. Sedan beslut om beloppets storlek <br/>har fattats f�r beloppet drivas in hos arbetsgivaren i den ordning som g�ller </p> <p style="position:absolute;top:382px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft31">f�r indrivning av skatt. </p> <p style="position:absolute;top:403px;left:186px;white-space:nowrap" class="ft31">Har arbetsgivaren l�mnat uppb�rdsdeklaration inom den tid som anges </p> <p style="position:absolute;top:424px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft31">i 54 � 1 mom . f�rsta stycket eller inom den tid som anges i et t beslut om </p> <p style="position:absolute;top:446px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft35">anst�nd med att l�mna deklaration, anses beslut om skattens storlek ha <br/>fattats i enlighet med de klarationen. </p> <p style="position:absolute;top:489px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft31">Kommer deklarationen in till skattemyndigheten vid en senare tidpunkt </p> <p style="position:absolute;top:511px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft31">anses beslut om skattens storlek ocks� ha fattats i enlighet med deklaratio�</p> <p style="position:absolute;top:533px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft31">nen, om inte ett ompr�vningsbeslut har meddelats dessf�rinnan. </p> <p style="position:absolute;top:554px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft31">Beslut enligt f�rsta stycket skall meddelas av den skattemyndighet som </p> <p style="position:absolute;top:576px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft31">avses i 44 � andra stycket. </p> <p style="position:absolute;top:597px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft31">Arbetstagaren �r fri fr�n betalningsansvar f�r skattebelopp som enligt </p> <p style="position:absolute;top:619px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft31">denna paragraf f�r drivas in hos arbetsgivaren. </p> <p style="position:absolute;top:662px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft34">77 b �' Har gift ska ttskyldig icke i f�reskriven tid och ordning inbetalat <br/>skatt som p�f�rts p� grund av s�dan inkomst som avses i tredje stycket av <br/>anvisningarna till 52 � kommunalskattelagen (1928:370), �r maken j�mte <br/>den skattskyldige betalningsskyldig f�r skattebeloppet j�mte restavgift. </p> <p style="position:absolute;top:749px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft31">Beloppet f�r uttagas hos maken i den ordn ing som g�ller f�r indrivning av </p> <p style="position:absolute;top:771px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft31">skatt som p�f�rts honom. </p> <p style="position:absolute;top:792px;left:186px;white-space:nowrap" class="ft31">Makes ansvarighet enligt f�rsta stycket avser det belopp som utg�r </p> <p style="position:absolute;top:813px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft34">skillnaden mellan den skattskyldige debiterad skatt p� grund av inkomst <br/>och den skatt p� grund av inkomst som skulle ha p�f�rts den skattskyldige <br/>om denne icke haft att erl�gga skatt f�r inkomst som avses i f�rsta stycket. <br/>Skatt, som har erlagts p� annat s�tt �n genom indrivning hos den skattskyl�</p> <p style="position:absolute;top:900px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft31">diges make, anses i f�rsta hand avse annat �n inkomst enligt f�rsta stycket. </p> <p style="position:absolute;top:923px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft35">I fr�ga om betalning av skatt enligt detta stycke �ger best�mmelserna i 29 � <br/>f�rsta stycket motsvarande till�mpning. </p> <p style="position:absolute;top:981px;left:161px;white-space:nowrap" class="ft31">I Ompr�vning m. m. </p> <p style="position:absolute;top:1008px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft31">84 </p> <p style="position:absolute;top:1008px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft31">Skattemyndigheten skall ompr�va ett beslut enligt de nna lag i e n </p> <p style="position:absolute;top:1029px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft34">fr�ga som kan ha betydelse f�r debiteringen av skatt, r�nta eller avgift, om <br/>den skattskyidige eller arbetsgivaren beg�r det eller om det finns andra </p> <p style="position:absolute;top:1091px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft32">* Senaste lydelse 1982; 189. </p> <p style="position:absolute;top:1106px;left:174px;white-space:nowrap" class="ft32">'' Senaste lydelse i 976:72. </p> <p style="position:absolute;top:1122px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft32">'&#34;Senaste !ydej.sc 1990:579. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft33">�</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:806px;height:1262px;"> <img width="806" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:54px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft40">sk�l. Att ompr�vning skall ske n�r den skattskyldige eller arbetsgivaren </p> <p style="position:absolute;top:54px;left:631px;white-space:nowrap" class="ft40">SFS 1990; 1317 </p> <p style="position:absolute;top:78px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft40">�verklagat ett beslut framg�r av 99 � I mom. </p> <p style="position:absolute;top:98px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft40">Om n�got beslut i en fr�ga enligt denna lag inte har fattats f�r skattemyn�</p> <p style="position:absolute;top:119px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft43">digheten besluta i fr�gan i den ordning och inom den tid som g�ller for <br/>ompr�vning. </p> <p style="position:absolute;top:162px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft40">Skattemyndigheten f�r avst� fr�n att p� eget initiativ ompr�va ett be�</p> <p style="position:absolute;top:184px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft40">slut, om ompr�vningen skulle avse endast ett mindre belopp. </p> <p style="position:absolute;top:206px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft40">Om ompr�vning enligt f�rsta eller andra stycket leder till att den skatt�</p> <p style="position:absolute;top:228px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft43">skyldige eller arbetsgivaren skall betala ett h�gre belopp g�ller best�mmel�<br/>serna om tillkommande skatt i till�mpliga delar p� det belopp som ytterli�<br/>gare skall betalas. </p> <p style="position:absolute;top:304px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft40">85 � Om en fr�ga som avses i 84 � har avgjorts av allm�n f�rvaltnings�</p> <p style="position:absolute;top:326px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft40">domstol, f�r skattemyndigheten inte ompr�va fr�gan. </p> <p style="position:absolute;top:357px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft41"><i>Ompr�vning p� beg�ran av den skattskyl�ige eller arbetsgivaren </i></p> <p style="position:absolute;top:383px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft40">86 � Vill den skattskyldige eller arbetsgivaren beg�ra ompr�vning av ett </p> <p style="position:absolute;top:405px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft40">beslut, skall han g�ra detta skriftligt. Beg�ran skall, om inte annat f�re�</p> <p style="position:absolute;top:427px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft44">skrivs i tredj e stycket, ha kom mit in till skattemyndigheten f�re utg�ngen <br/>av det femte �ret efter det kalender�r under vilket uppb�rds�ret har g�tt </p> <p style="position:absolute;top:471px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft40">ut. </p> <p style="position:absolute;top:493px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft40">Om den skattskyldige eller arbetsgivaren g�r sannolikt att han inte inom </p> <p style="position:absolute;top:514px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft44">tv� m�nader f�re utg�ngen av den tid som anges i f�rsta stycket f�tt <br/>k�nnedom om ett beslut enligt denna lag som �r till hans nackdel eller </p> <p style="position:absolute;top:558px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft44">skattsedel eller annan handling med uppgift om vad han �lagts att betala, <br/>f�r han �nd� beg�ra ompr�vning. Beg�ran skall ha kommit in inom tv� </p> <p style="position:absolute;top:602px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft40">m�nader fr�n den dag han fick s�dan k�nnedom. </p> <p style="position:absolute;top:624px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft40">En beg�ran om ompr� vning av beslut om prelimin�r taxering, s�ttet f�r </p> <p style="position:absolute;top:645px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft44">uttagande av prelimin�r skatt, debitering eller j�mkning av s�dan skatt, <br/>verkst�llande av skatteavdrag och anst�nd enligt 48 � med inbetalning av </p> <p style="position:absolute;top:689px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft44">skatt skall ha kommit in till skattemyndigheten inom tv� m�nader fr�n <br/>den dag d� s�kanden fick del av beslutet. </p> <p style="position:absolute;top:733px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft40">Har den skattskyldige eller arbetsgivaren inom den tid som anges i f�rsta </p> <p style="position:absolute;top:755px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft44">eller andra stycket gett in skrivelsen med beg�ran om ompr�vning till en <br/>annan skattemyndighet �n den som fattat beslutet eller till en allm�n <br/>f�rvaltningsdomstol, f�r �rendet �nd� pr�vas. Skrivelsen skall d� omedel�<br/>bart �vers�ndas till den skattemyndighet som fattat beslutet med uppgift <br/>om den dag d� h andlingen kom in till myndigheten eller domstolen. </p> <p style="position:absolute;top:873px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft40">87 � Om en beg�ran om ompr�vning inte �r egenh�ndigt undertecknad </p> <p style="position:absolute;top:895px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft40">av den som beg�r ompr�vningen eller hans ombud, f�r skattemyndigheten </p> <p style="position:absolute;top:916px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft40">utf�rda f�rel�ggande om att undertecknande skall ske med p�f�ljd att </p> <p style="position:absolute;top:936px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft40">ompr�vning annars inte g�rs. </p> <p style="position:absolute;top:983px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft40">88 � Trots best�mmelsen i 85 � f�r en fr�ga som har avgjorts av l�nsr�tt </p> <p style="position:absolute;top:1004px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft40">eller kammarr�tt genom beslut som v unnit laga kraft ompr�vas, om beslu�</p> <p style="position:absolute;top:1026px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft45">tet avviker fr�n r�ttstill�mpningen i ett regeringsr�ttsavg�rande som har <br/>meddelats d�refter. </p> <p style="position:absolute;top:1085px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft41"><i>i Ompr�vning p� initiativ av skatte myndigheten </i></p> <p style="position:absolute;top:1113px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft40">89 � Ompr�var skattemyndigheten sj�lvmant ett beslut enligt denna lag, </p> <p style="position:absolute;top:1134px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft40">f�r ompr�vningsbeslut som �r till den skattskyldiges eller arbetsgivarens </p> <p style="position:absolute;top:1134px;left:754px;white-space:nowrap" class="ft40">' </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft42">�</p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:806px;height:1262px;"> <img width="806" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:7px;left:673px;white-space:nowrap" class="ft50"><b>/ </b></p> <p style="position:absolute;top:48px;left:4px;white-space:nowrap" class="ft51">SFS 1990:1317 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft51">fordel meddelas fore utg�ngen av det femte �ret efter det kalender�r under </p> <p style="position:absolute;top:71px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft51">vilket uppb�rds�ret har g�tt ut. </p> <p style="position:absolute;top:95px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft51">Ett s�dant ompr�vningsbeslut f^r meddelas �ven efter utg�ngen av den </p> <p style="position:absolute;top:114px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft51">tid som anges i f�rsta stycket </p> <p style="position:absolute;top:138px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft51">1. om slutlig, kvarst�ende eller tillkommande skatt debiterats med for </p> <p style="position:absolute;top:160px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft51">h�gt belopp eller �verskjutande skatt tillgodor�knats med f �r l�gt belopp, </p> <p style="position:absolute;top:182px;left:185px;white-space:nowrap" class="ft51">2. om det foreligger annan felaktighet �n som s�gs under 1 till den </p> <p style="position:absolute;top:203px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft51">skattskyldiges nackdel i hans skattsedel, </p> <p style="position:absolute;top:225px;left:186px;white-space:nowrap" class="ft51">3. om det foreligger m otsvarande felaktighet som anges under 1 oc h 2 i </p> <p style="position:absolute;top:246px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft51">beslut om arbetsg ivares ansvarighet for arbetstagares skatt, eller </p> <p style="position:absolute;top:268px;left:185px;white-space:nowrap" class="ft51">4. om belopp som har r�knats in i den skattskyldiges underlag for </p> <p style="position:absolute;top:290px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft51">egenavgifter har ansetts inte utg�ra inkomst av annat f�rv�rvsarbete vid </p> <p style="position:absolute;top:311px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft51">ber�kningen av pensionsgrundande inkomst. </p> <p style="position:absolute;top:355px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft51">90 � Ett ompr�vningsbeslut som �r till nackdel for den skattskyldige </p> <p style="position:absolute;top:376px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft51">eller arbetsgivaren f�r, utom i fall som avses i 92 �, i nte meddelas efter </p> <p style="position:absolute;top:398px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft51">utg�ngen av �ret efter det kalender�r under vilket uppb�rds�ret har g�tt ut. </p> <p style="position:absolute;top:437px;left:161px;white-space:nowrap" class="ft52"><i>I Efl erpr�vning </i></p> <p style="position:absolute;top:463px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft52"><i>91 � Skattemyndigheten f�r medd ela ett ompr�vningsbeslut som �r till </i></p> <p style="position:absolute;top:485px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft52"><i>nackdel for den skattskyldige eller arbetsgivaren efter utg�ngen av den tid </i></p> <p style="position:absolute;top:507px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft52"><i>som anges i 9 0 � under de foruts�ttningar och p� det s�tt s om anges i 9 2-</i></p> <p style="position:absolute;top:528px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft52"><i>94 �� {eflerpr�vning). </i></p> <p style="position:absolute;top:572px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft51">92 � Efterpr�vning f�r ske </p> <p style="position:absolute;top:593px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft51">1. vid r�ttelse av felr�kning, misskrivning eller annat uppenbart f�rbise�</p> <p style="position:absolute;top:615px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft51">ende, </p> <p style="position:absolute;top:637px;left:186px;white-space:nowrap" class="ft51">2. om en arbetsgivare har gjort avdrag for prelimin�r eller kvarst�ende </p> <p style="position:absolute;top:658px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft51">skatt men inte redovisat och betalat in det inneh�llna beloppet, </p> <p style="position:absolute;top:680px;left:186px;white-space:nowrap" class="ft51">3. om en arbetsgivare utan sk�lig anledning har underl�tit att g�ra </p> <p style="position:absolute;top:701px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft51">avdrag for prelimin�r eller kvarst�ende skatt. </p> <p style="position:absolute;top:745px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft51">93 � Efterpr�vning enligt 92 � 1 och 3 f�r ske endast om den avser </p> <p style="position:absolute;top:766px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft51">belopp av n�gon betydelse. Efterpr�v ning f�r inte ske om skattemyndighe�</p> <p style="position:absolute;top:788px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft51">ten tidigare fattat beslut om eft erpr�vning avseende samma fr�ga. </p> <p style="position:absolute;top:832px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft51">94 � Skattemyndighetens beslut om efterpr�vning enligt 92 � 1 skall </p> <p style="position:absolute;top:854px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft51">meddelas f�re utg�ngen av det femte �ret efter det kalender�r under vilket </p> <p style="position:absolute;top:876px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft54">det uppb�rds�r, d� skatten r�tteligen skulle ha debiterats eller skatten <br/>felaktigt restituerats, har g�tt ut. </p> <p style="position:absolute;top:919px;left:185px;white-space:nowrap" class="ft51">Skattemyndighetens beslut om efterpr�vning enligt 92 � 2 och 3 skall </p> <p style="position:absolute;top:941px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft51">meddelas f�re utg�ngen av det femte �ret efter det kalender�r under vilket </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft51">det uppb�rds�r, d� skatten r�tteligen skulle ha redovisats, har g�tt ut. </p> <p style="position:absolute;top:983px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft51">Har skattskyldig beviljats anst�nd med b etalning av skatt i avvaktan p� </p> <p style="position:absolute;top:1005px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft54">kammarr�tts eller regeringsr�ttens beslut med a nledning av �verklagande, <br/>f�r i fall som avses i 92 � 3 efterpr�vning ske inom en tid av ytterligare </p> <p style="position:absolute;top:1047px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft55">h�gst tv� � r, r�knat fr�n utg�ngen av det kalender�r, d� domstolens beslut <br/>meddelades. </p> <p style="position:absolute;top:1090px;left:186px;white-space:nowrap" class="ft51">Om den skattskyldigc eller arbetsgivaren har avlidit, f�r beslut om </p> <p style="position:absolute;top:1112px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft51">efterpr�vning inte meddelas efter utg�ngen av det andra �ret efter det </p> <p style="position:absolute;top:1132px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft51">kalender�r d� bouppteckningen efter honom gavs in f�r registrering. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft53">�</p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:806px;height:1262px;"> <img width="806" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:4px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft60"><b>V. </b></p> <p style="position:absolute;top:4px;left:124px;white-space:nowrap" class="ft60"><b>" " </b></p> <p style="position:absolute;top:4px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft60"><b>" </b></p> <p style="position:absolute;top:4px;left:215px;white-space:nowrap" class="ft60"><b>/ </b></p> <p style="position:absolute;top:4px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft60"><b>' </b></p> <p style="position:absolute;top:57px;left:34px;white-space:nowrap" class="ft61">I Beslut om s�rskilda debiterings�tg�rder </p> <p style="position:absolute;top:57px;left:629px;white-space:nowrap" class="ft61">SFS 1990:1317 </p> <p style="position:absolute;top:86px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft61">95 � Skattemyndigheten skall snarast efter det att ett beslut om taxe�</p> <p style="position:absolute;top:107px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft64">rings�tg�rder enligt taxeringslagen (1990:324) har meddelats eller en all�<br/>m�n f�rvaltningsdomstol meddelat beslut enligt denna lag som �r av <br/>betydelse f�r debiteringen av skatt, r�nta eller avgift g�ra den �ndring i </p> <p style="position:absolute;top:174px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft61">debiteringen som f�ranleds av beslutet. </p> <p style="position:absolute;top:225px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft64">�verklagande m, m. <br/>96 �&#34; Skattemyndighetens beslut f�r �verklagas hos l�nsr�tten av skatt-<br/>skyldig, arbetsgivare och riksskatteverket, om inte annat f�ljer av 97 �. I </p> <p style="position:absolute;top:298px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft61">fr�ga om beslut om fastst�llande av avgiftsunderlag f�r egenavgifter g�ller </p> <p style="position:absolute;top:320px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft61">vad som foreskrivs i 11 13 �� lagen (1959:551) om ber�kning av pen�</p> <p style="position:absolute;top:341px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft61">sionsgrundande inkomst enligt lagen (1962:381) om allm�n fors�kring. </p> <p style="position:absolute;top:364px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft61">�verklagandet skall vara skriftligt. </p> <p style="position:absolute;top:406px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft61">97 � F�rel�ggande vid vite och beslut om revision enligt 78 � 1 mom. f�r </p> <p style="position:absolute;top:428px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft61">inte �verklagas. Inte heller beslut enligt 55 � 1 mom. f�rsta stycket och 55 � </p> <p style="position:absolute;top:450px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft61">2 mom. andra stycket eller beslut r�rande framst�llning om fors�ttande i </p> <p style="position:absolute;top:472px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft61">konkurs, ackordsforslag och avskrivning av skatt f�r �verklagas. </p> <p style="position:absolute;top:516px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft61">98 � Den skattskyldiges och arbetsgivarens �verklagande skall ha kom�</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft61">mit in f�re utg�ngen av det femte �ret efter det kalender�r under vilket </p> <p style="position:absolute;top:560px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft61">uppb�rds�ret har g�tt ut. Om det �verklagade beslutet har meddelats efter </p> <p style="position:absolute;top:582px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft66">den 30 juni femte �ret efter det kalender�r under vilket uppb�rds�ret har <br/>g�tt ut och klaganden har f�tt del av beslutet efter utg�ngen av oktober <br/>samma �r, f�r �verklagandet dock komma in in om tv� m�nader fr�n den </p> <p style="position:absolute;top:648px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft61">dag d� klaganden fick del av beslutet. </p> <p style="position:absolute;top:669px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft61">�verklagande av beslut om prelimin�r taxering, s�ttet f�r utta gande av </p> <p style="position:absolute;top:691px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft61">prelimin�r skatt, debitering eller j�mkning av s�dan skatt, verkst�llande av </p> <p style="position:absolute;top:713px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft61">skatteavdrag och anst�nd enligt 48 � med inbetalning av skatt skall ha </p> <p style="position:absolute;top:735px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft66">kommit in inom tv� m�nader fr�n den dag d� klaganden fick del av <br/>beslutet. </p> <p style="position:absolute;top:779px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft61">Vid �verklagande av beslut om debitering till f�ljd av taxeringsbeslut </p> <p style="position:absolute;top:801px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft61">g�ller best�mmelserna i 6 kap. 3 � taxeringslagen (1990; 324). </p> <p style="position:absolute;top:823px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft61">Den skattskyldige och arbetsgivaren f�r �verklaga ett beslut enligt denna </p> <p style="position:absolute;top:845px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft61">lag �ven om det inte g�tt honom emot. </p> <p style="position:absolute;top:887px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft64">100 � Riksskatteverkets �verklagande skall ha kommit in inom tidsfrist <br/>som enligt 89, 90 och 94 �� g�ller f�r beslut om ompr�vning p� initiativ av </p> <p style="position:absolute;top:931px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft67">skattemyndighet eller efter s�dan tid men inom tv� m�nader fr�n den dag <br/>d� det �verkla gade beslutet m eddelades. </p> <p style="position:absolute;top:974px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft61">�verklagas ett ompr�vningsbeslut som avser efterpr�vning och yrkas </p> <p style="position:absolute;top:996px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft66">�ndring till den skattskyldiges eller arbetsgivarens nackdel, skall �verkla�<br/>gandet ha kommit in inom tv� m�nader fr�n den dag d� beslutet meddela�</p> <p style="position:absolute;top:1039px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft61">des. </p> <p style="position:absolute;top:1061px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft61">Riksskatteverket f�r hos l�nsr�tten yrka att en arbetsgivare �l�ggs ansva�</p> <p style="position:absolute;top:1082px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft61">righet for arbetstagares skatt. </p> <p style="position:absolute;top:1117px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft62">&#34; Senaste lydelse av f�rutvarande 85 � I m om. 1990:329. </p> <p style="position:absolute;top:1133px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft62">�ndringen inneb�r bl. a. att tredje femte styckena upph�vs. </p> <p style="position:absolute;top:1133px;left:726px;white-space:nowrap" class="ft62">2393 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft63">�</p> </div> <div id="page7-div" style="position:relative;width:806px;height:1262px;"> <img width="806" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:47px;left:1px;white-space:nowrap" class="ft70">5FS 1990:1317 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft71">103 �'^ En beg�ran om om pr�vning enligt denna lag eller taxeringslagen </p> <p style="position:absolute;top:72px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft71">(1990:324) eller ett �verklagande av ett beslut enligt denna lag eller av ett </p> <p style="position:absolute;top:94px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft71">beslut som r�r taxering inverkar inte p� skyldigheten att betala den skatt, </p> <p style="position:absolute;top:115px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft71">som ompr�vningen eller �verklagandet r�r. </p> <p style="position:absolute;top:137px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft71">�tg�rd enligt denna lag skall verkst�llas oavsett att det beslut eller utslag </p> <p style="position:absolute;top:159px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft71">som f�ranleder �tg�rden inte vunnit laga kraft. Motsvarande g�ller vid </p> <p style="position:absolute;top:180px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft71">verkst�llighet enligt uts�kni ngsbalken. </p> <p style="position:absolute;top:223px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft71">104 �&#34; Vad som s�gs i 46 � 3 mom., 47, 58, 65, och 66 ��, 69 � 1 mom., </p> <p style="position:absolute;top:245px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft74">75  77 a och 78 �� samt i 80, 81 och 83 103 �� g�ller i till�mpliga delar <br/>ocks� i fr�ga om den som �r skyldig att g�ra skatteavdrag fr�n s�dan r�nta <br/>eller utdelning som avses i 3 � 2 mo m. 1 tredje styc ket. Vad som d�r s�gs <br/>om arbetsgivare och arbetstagare skall d� g�lla den som �r skyldig att g�ra <br/>skatteavdraget, respektive den f�r vilken skatteavdraget gjorts. </p> <p style="position:absolute;top:376px;left:185px;white-space:nowrap" class="ft74">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1991. <br/>2. �ldre best�mmelser skall fortfarande g�lla i fr�ga om 1990 eller </p> <p style="position:absolute;top:420px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft71">tidigare �rs taxeringar eller eftertaxering f�r s�dant �r. </p> <p style="position:absolute;top:441px;left:185px;white-space:nowrap" class="ft71">3. De nya best�mmelserna om anst�ndsr�nta och riksskatteverkets �ver�</p> <p style="position:absolute;top:463px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft75">klagander�tt till�mpas dock fr�n och med den 1 j anuari 1991 �ven om <br/>beslutet meddelats dessf�rinnan. </p> <p style="position:absolute;top:529px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft71">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:562px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft71">ERIK �SBRINK </p> <p style="position:absolute;top:594px;left:452px;white-space:nowrap" class="ft71">Nils Dexe </p> <p style="position:absolute;top:616px;left:450px;white-space:nowrap" class="ft71">(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:502px;left:772px;white-space:nowrap" class="ft72">bD </p> <p style="position:absolute;top:659px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft72">Senaste lydelse av f�rutvarande 87 � 1986: 1288. </p> <p style="position:absolute;top:675px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft72">&#34; Senaste lydelse av f�rutvarande 87 a � 1990: 1137. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft73">�</p> </div> </div>
background image

"J/'

SFS 1990:1317 Lag

Utkom fr�n trvcket

den 21 december 1990

om �mdlri nig 5 upplb�rdslagen (1953:272);

utf�rdad den 13 december 1990.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs i fr�ga om uppb�rdslagen

(1953:272)-

dels att 70 och 71 �� skall upp h�ra att g�lla,
dels att rubrikerna n�rmast f�re 58 och 70 �� skall utg�,
dels att nuvarande 85 � 1 och 2 mom . samt 86 och

86 a 89 �� skall betecknas 96 och 27 a � � samt 99 och 101 - 106 ��,

dels att anvisningarna till 85 � skall vara anvisningar till 27 a �,
dels att rubriken n�rmast f�re 87 a � skall s�ttas n�rmast f�re 104 �,
dels att 49 � 4 mom., 58 � 1 mom., 65 �, 68 � 2 och 4 mom., 77, 77 b och

84 ��, de nya 96, 103 och 104 �� samt rubriken n�rmast f�re 84 � skall ha

f�ljande lydelse,

delsdiW. det i lagen sk all inf�ras femton nya paragrafer, 57 a, 85  95, 97,

98 och 100 ^�, samt n�rmast f�re 57 a , 86, 89, 91, 95 och 96 �� sex nya

rubriker av f�ljande lydelse.

49 � 4 mom.^ Den som har f�tt anst�nd enligt 1 eller 2 a mom. skall

betala r�nta (ansl�ndsr�nta) f�r den del av anst�ndsbeloppet som skall
betalas senast vid anst�ndstidens utg�ng. Vid r�nteber�kningen g�ller i
till�mpliga delar best�mmelserna i 32 � f�rsta stycket.

Anst�ndsr�nta utg�r fr�n utg�ngen av den m�nad, d� beloppet skulle ha

betalats om anst�nd inte medgetts, till och med den m�nad, d� anst�ndsti�

den g�tt ut eller, om beloppet betalats dessf�rinnan, till och med den

m�nad betalning skett.

Bifalls den skattskyldiges yrka nde i ompr�vni ngs�rendet av skattemyn�

digheten skall erlagd r�nta �terbetalas. Bifaller domstol ett �verklagande
skall erlagd r�nta �terbe talas sedan domen vunnit laga kraft. P� �terbetalat

belopp ber�knas restitutionsr�nta. I fr�ga om r�nteber�kningen g�ller i

till�mpliga delar best�mmelserna i 69 � 2 mom.

Best�mmelserna i 58 � g �ller i fr�ga om an st�ndsr�nta.

! Indrivning m.m.

57 a � Skatt, avgift eller r�nta som inte har betalats i r�tt tid och ordning
f�r omedelbart drivas in.

58 � 7 mo m/ Har skattskyldig eller arbetsgivare som gjort skatteavdrag

underl�tit att inbetala skatt i tid och ordning, som � r f�reskriven i denna

^ Prop. 1990/91:46. SkU7. rskr. 81.

' Lagen omtr>ckt i 972: 75.

Senaste lydelse av

lagens rubrik 1974: 771

70 tj 2 mom . 1990:579

71 � 199 0:329

85 2 mo m. 1990:329

86 � 1 mom . 1990:329
86 ij 2 mom. 1979:489

86 a � 1990:329
86 b i) 19 90:329

88 1990:329

89 i) 19 74:771

anvisningarna till 85 1975: 11 79.

' Senaste lydelse 1990: 329. �ndringen inneb�r bl. a. all tredje stycket upph�vs.

* Senaste lydelse 1990: 329.

background image

lag, skall restavgift utg�. Denna skall ber�knas efter sex �r e f�r vaije hel

SFS 1990:1317

krona av den del av skatten, som s�lunda inte har betalats, dock inte
mindre �n femtio kronor.

Arbetsgivare, som avses i f�rsta stycket, skall ut�ver restavgift erl�gga

till�ggsavgift f�r varje p�b�rjad tidrymd av sex m�nader ut�ver den f�rsta

efter utg�ngen av den uppb�rdsm�nad, under vilken skatten r�tteligen

skolat erl�ggas, intill dess skatten inbetalas eller storleken av det belopp
som arbetsgivaren �r skyldig att betala blivit best�md enligt 77 �. Till�ggs�

avgift skall f�r vaije s�dan tidrymd ber�knas till fyra �re f�r varje hel

krona av den del av skatten, som inte har erlagts, dock ej mer �n tolv �re

f�r hel kro na. Best�mmelserna i den na lag om restavgift till�mpas �ven i

fr�ga om till�ggsavgift.

Vid till�mpning av best�mmelserna i detta moment j�mst�lls med inbe�

talning av skatt att verkst�llighet har skett eller s�kerhet har tagits emot

enligt lagen (1978:8 80) om betalningss�kring f�r skatter, tullar och avgif�

ter.

65

Avkortning av obetald debiterad skatt skall �ga rum, d� n�gon

vunnit neds�ttning i eller befrielse fr�n honom p�f�rd debitering, dock att
prelimin�r skatt skall avkortas endast i den m�n den blivit restf�rd.

Vidare skall, om skattskyldig vid debitering av slutlig skatt gottskrivits

prelimin�r skatt till h�gre be lopp �n den slutliga skatten, det �verskjutan�

de beloppet avkortas i den m�n det �r obetalt.

Har en arbetsgivare f�r betalning av arbetstagares skatt verkst�llt avdrag

p� l�n enligt denna lag eller enligt 15 kap. uts�kningsbalken men trots

anmaning underl�tit att inbetala det inneh�llna beloppet, skall h�remot
svarande skatt, om denna �r debiterad, avkortas s�vitt den skattskyldige

ang�r samtidigt som ett motsvarande belopp uppdebiteras s�som fordran

p� arbetsgivaren.

68 � 2 mom.'' Den som vinner neds�ttning i eller befrielse fr�n honom

p�f�rd slutlig, kvartst�ende eller tillkommande skatt eller ber�ttigas �terf�
ytterligare �verskjutande skatt �ger att genom skattemyndigheten i det l�n,

d�r debiteringen skett, �terf� vad han b etalat f�r mycket.

�terbetalning enligt f�rsta stycket sker, s�vitt avser �verskjutande skatt

och �-skatter�nta, endast om beloppet skulle ha �terbetalats vid motsva�

rande till�mpning av 1 mom. f�rsta stycket. Belopp under 25 kronor

�terbetalas inte.

4 mom.^ Har skattskyldig, som enligt 1 eller 2 mom. �r ber�ttigad f�

tillbaka erlagt skattebelopp eller r�nta enligt 49 � 4 mom. eller som �r

ber�ttigad till r�nta enligt 69 � 1 m om., inte betalt honom p�f�rd skatt
eller r�nta inom i denna lag f�reskriven t id, �ger han utf� endast vad som
�verstiger det obetalda beloppet och de n restavgift som bel�per p� detta.
�terstoden skall gottskrivas honom till betalning av det obetalda beloppet
och restavgiften s amt i f�rekommande fall tillst�llas annan skattemyndig�

het med ti ll�mpning av best�mmelserna i 3 mom.

* Senaste lydelse 1981:839.

"^Senaste lyd else 1990:579. �ndringen inneb�r bl.a. att f�rsta och andra styckena

upph�vs.

' Senaste lydelse 1990:579,

2389

background image

SFS 1990:1317

Vad i f�reg�ende stycke stadgas skall ocks� till�mpas d� skattskyldig,

vilken enligt 1 mom. �r ber�ttigad f� tillbaka erlagd prelimin�r skatt,

�verskjutande ing�ende merv�rdeskatt eller r�nta enligt 49 � 4 mom. eller
69 � 1 mom., har att betala tillkommande skatt, enligt beslut om debitering

f�r det �r vartill den prelimin�ra skatten eller �verskjutande ing�ende
merv�rdeskatten h�nf�r sig. Har, d� �terbetalning enligt 1 mom. skall ske,
den tillkommande skatten inte p�f�rts men kan med fog antagas, att s�dan

skatt kommer att p�f�ras genom beslut om debitering, f�r den prelimin�ra

skatten, �verskjutande ing�ende merv�rdeskatten eller r�ntan inneh�llas i
avvaktan p� att tillkommande skatt p�f�rs.

77 �* En arbetsgivare som har gjort skatteavdrag men inte betalat in det

inneh�llna beloppet i den tid och or dning, som f�reskrivs i 24 � 2 mom.,
52 och 53 ��, �r ansvarig f�r beloppet. Sedan beslut om beloppets storlek
har fattats f�r beloppet drivas in hos arbetsgivaren i den ordning som g�ller

f�r indrivning av skatt.

Har arbetsgivaren l�mnat uppb�rdsdeklaration inom den tid som anges

i 54 � 1 mom . f�rsta stycket eller inom den tid som anges i et t beslut om

anst�nd med att l�mna deklaration, anses beslut om skattens storlek ha
fattats i enlighet med de klarationen.

Kommer deklarationen in till skattemyndigheten vid en senare tidpunkt

anses beslut om skattens storlek ocks� ha fattats i enlighet med deklaratio�

nen, om inte ett ompr�vningsbeslut har meddelats dessf�rinnan.

Beslut enligt f�rsta stycket skall meddelas av den skattemyndighet som

avses i 44 � andra stycket.

Arbetstagaren �r fri fr�n betalningsansvar f�r skattebelopp som enligt

denna paragraf f�r drivas in hos arbetsgivaren.

77 b �' Har gift ska ttskyldig icke i f�reskriven tid och ordning inbetalat
skatt som p�f�rts p� grund av s�dan inkomst som avses i tredje stycket av
anvisningarna till 52 � kommunalskattelagen (1928:370), �r maken j�mte
den skattskyldige betalningsskyldig f�r skattebeloppet j�mte restavgift.

Beloppet f�r uttagas hos maken i den ordn ing som g�ller f�r indrivning av

skatt som p�f�rts honom.

Makes ansvarighet enligt f�rsta stycket avser det belopp som utg�r

skillnaden mellan den skattskyldige debiterad skatt p� grund av inkomst
och den skatt p� grund av inkomst som skulle ha p�f�rts den skattskyldige
om denne icke haft att erl�gga skatt f�r inkomst som avses i f�rsta stycket.
Skatt, som har erlagts p� annat s�tt �n genom indrivning hos den skattskyl�

diges make, anses i f�rsta hand avse annat �n inkomst enligt f�rsta stycket.

I fr�ga om betalning av skatt enligt detta stycke �ger best�mmelserna i 29 �
f�rsta stycket motsvarande till�mpning.

I Ompr�vning m. m.

84

Skattemyndigheten skall ompr�va ett beslut enligt de nna lag i e n

fr�ga som kan ha betydelse f�r debiteringen av skatt, r�nta eller avgift, om
den skattskyidige eller arbetsgivaren beg�r det eller om det finns andra

* Senaste lydelse 1982; 189.

'' Senaste lydelse i 976:72.

'"Senaste !ydej.sc 1990:579.

background image

sk�l. Att ompr�vning skall ske n�r den skattskyldige eller arbetsgivaren

SFS 1990; 1317

�verklagat ett beslut framg�r av 99 � I mom.

Om n�got beslut i en fr�ga enligt denna lag inte har fattats f�r skattemyn�

digheten besluta i fr�gan i den ordning och inom den tid som g�ller for
ompr�vning.

Skattemyndigheten f�r avst� fr�n att p� eget initiativ ompr�va ett be�

slut, om ompr�vningen skulle avse endast ett mindre belopp.

Om ompr�vning enligt f�rsta eller andra stycket leder till att den skatt�

skyldige eller arbetsgivaren skall betala ett h�gre belopp g�ller best�mmel�
serna om tillkommande skatt i till�mpliga delar p� det belopp som ytterli�
gare skall betalas.

85 � Om en fr�ga som avses i 84 � har avgjorts av allm�n f�rvaltnings�

domstol, f�r skattemyndigheten inte ompr�va fr�gan.

Ompr�vning p� beg�ran av den skattskyl�ige eller arbetsgivaren

86 � Vill den skattskyldige eller arbetsgivaren beg�ra ompr�vning av ett

beslut, skall han g�ra detta skriftligt. Beg�ran skall, om inte annat f�re�

skrivs i tredj e stycket, ha kom mit in till skattemyndigheten f�re utg�ngen
av det femte �ret efter det kalender�r under vilket uppb�rds�ret har g�tt

ut.

Om den skattskyldige eller arbetsgivaren g�r sannolikt att han inte inom

tv� m�nader f�re utg�ngen av den tid som anges i f�rsta stycket f�tt
k�nnedom om ett beslut enligt denna lag som �r till hans nackdel eller

skattsedel eller annan handling med uppgift om vad han �lagts att betala,
f�r han �nd� beg�ra ompr�vning. Beg�ran skall ha kommit in inom tv�

m�nader fr�n den dag han fick s�dan k�nnedom.

En beg�ran om ompr� vning av beslut om prelimin�r taxering, s�ttet f�r

uttagande av prelimin�r skatt, debitering eller j�mkning av s�dan skatt,
verkst�llande av skatteavdrag och anst�nd enligt 48 � med inbetalning av

skatt skall ha kommit in till skattemyndigheten inom tv� m�nader fr�n
den dag d� s�kanden fick del av beslutet.

Har den skattskyldige eller arbetsgivaren inom den tid som anges i f�rsta

eller andra stycket gett in skrivelsen med beg�ran om ompr�vning till en
annan skattemyndighet �n den som fattat beslutet eller till en allm�n
f�rvaltningsdomstol, f�r �rendet �nd� pr�vas. Skrivelsen skall d� omedel�
bart �vers�ndas till den skattemyndighet som fattat beslutet med uppgift
om den dag d� h andlingen kom in till myndigheten eller domstolen.

87 � Om en beg�ran om ompr�vning inte �r egenh�ndigt undertecknad

av den som beg�r ompr�vningen eller hans ombud, f�r skattemyndigheten

utf�rda f�rel�ggande om att undertecknande skall ske med p�f�ljd att

ompr�vning annars inte g�rs.

88 � Trots best�mmelsen i 85 � f�r en fr�ga som har avgjorts av l�nsr�tt

eller kammarr�tt genom beslut som v unnit laga kraft ompr�vas, om beslu�

tet avviker fr�n r�ttstill�mpningen i ett regeringsr�ttsavg�rande som har
meddelats d�refter.

i Ompr�vning p� initiativ av skatte myndigheten

89 � Ompr�var skattemyndigheten sj�lvmant ett beslut enligt denna lag,

f�r ompr�vningsbeslut som �r till den skattskyldiges eller arbetsgivarens

'

background image

/

SFS 1990:1317

fordel meddelas fore utg�ngen av det femte �ret efter det kalender�r under

vilket uppb�rds�ret har g�tt ut.

Ett s�dant ompr�vningsbeslut f^r meddelas �ven efter utg�ngen av den

tid som anges i f�rsta stycket

1. om slutlig, kvarst�ende eller tillkommande skatt debiterats med for

h�gt belopp eller �verskjutande skatt tillgodor�knats med f �r l�gt belopp,

2. om det foreligger annan felaktighet �n som s�gs under 1 till den

skattskyldiges nackdel i hans skattsedel,

3. om det foreligger m otsvarande felaktighet som anges under 1 oc h 2 i

beslut om arbetsg ivares ansvarighet for arbetstagares skatt, eller

4. om belopp som har r�knats in i den skattskyldiges underlag for

egenavgifter har ansetts inte utg�ra inkomst av annat f�rv�rvsarbete vid

ber�kningen av pensionsgrundande inkomst.

90 � Ett ompr�vningsbeslut som �r till nackdel for den skattskyldige

eller arbetsgivaren f�r, utom i fall som avses i 92 �, i nte meddelas efter

utg�ngen av �ret efter det kalender�r under vilket uppb�rds�ret har g�tt ut.

I Efl erpr�vning

91 � Skattemyndigheten f�r medd ela ett ompr�vningsbeslut som �r till

nackdel for den skattskyldige eller arbetsgivaren efter utg�ngen av den tid

som anges i 9 0 � under de foruts�ttningar och p� det s�tt s om anges i 9 2-

94 �� {eflerpr�vning).

92 � Efterpr�vning f�r ske

1. vid r�ttelse av felr�kning, misskrivning eller annat uppenbart f�rbise�

ende,

2. om en arbetsgivare har gjort avdrag for prelimin�r eller kvarst�ende

skatt men inte redovisat och betalat in det inneh�llna beloppet,

3. om en arbetsgivare utan sk�lig anledning har underl�tit att g�ra

avdrag for prelimin�r eller kvarst�ende skatt.

93 � Efterpr�vning enligt 92 � 1 och 3 f�r ske endast om den avser

belopp av n�gon betydelse. Efterpr�v ning f�r inte ske om skattemyndighe�

ten tidigare fattat beslut om eft erpr�vning avseende samma fr�ga.

94 � Skattemyndighetens beslut om efterpr�vning enligt 92 � 1 skall

meddelas f�re utg�ngen av det femte �ret efter det kalender�r under vilket

det uppb�rds�r, d� skatten r�tteligen skulle ha debiterats eller skatten
felaktigt restituerats, har g�tt ut.

Skattemyndighetens beslut om efterpr�vning enligt 92 � 2 och 3 skall

meddelas f�re utg�ngen av det femte �ret efter det kalender�r under vilket

det uppb�rds�r, d� skatten r�tteligen skulle ha redovisats, har g�tt ut.

Har skattskyldig beviljats anst�nd med b etalning av skatt i avvaktan p�

kammarr�tts eller regeringsr�ttens beslut med a nledning av �verklagande,
f�r i fall som avses i 92 � 3 efterpr�vning ske inom en tid av ytterligare

h�gst tv� � r, r�knat fr�n utg�ngen av det kalender�r, d� domstolens beslut
meddelades.

Om den skattskyldigc eller arbetsgivaren har avlidit, f�r beslut om

efterpr�vning inte meddelas efter utg�ngen av det andra �ret efter det

kalender�r d� bouppteckningen efter honom gavs in f�r registrering.

background image

V.

" "

"

/

'

I Beslut om s�rskilda debiterings�tg�rder

SFS 1990:1317

95 � Skattemyndigheten skall snarast efter det att ett beslut om taxe�

rings�tg�rder enligt taxeringslagen (1990:324) har meddelats eller en all�
m�n f�rvaltningsdomstol meddelat beslut enligt denna lag som �r av
betydelse f�r debiteringen av skatt, r�nta eller avgift g�ra den �ndring i

debiteringen som f�ranleds av beslutet.

�verklagande m, m.
96 �" Skattemyndighetens beslut f�r �verklagas hos l�nsr�tten av skatt-
skyldig, arbetsgivare och riksskatteverket, om inte annat f�ljer av 97 �. I

fr�ga om beslut om fastst�llande av avgiftsunderlag f�r egenavgifter g�ller

vad som foreskrivs i 11 13 �� lagen (1959:551) om ber�kning av pen�

sionsgrundande inkomst enligt lagen (1962:381) om allm�n fors�kring.

�verklagandet skall vara skriftligt.

97 � F�rel�ggande vid vite och beslut om revision enligt 78 � 1 mom. f�r

inte �verklagas. Inte heller beslut enligt 55 � 1 mom. f�rsta stycket och 55 �

2 mom. andra stycket eller beslut r�rande framst�llning om fors�ttande i

konkurs, ackordsforslag och avskrivning av skatt f�r �verklagas.

98 � Den skattskyldiges och arbetsgivarens �verklagande skall ha kom�

mit in f�re utg�ngen av det femte �ret efter det kalender�r under vilket

uppb�rds�ret har g�tt ut. Om det �verklagade beslutet har meddelats efter

den 30 juni femte �ret efter det kalender�r under vilket uppb�rds�ret har
g�tt ut och klaganden har f�tt del av beslutet efter utg�ngen av oktober
samma �r, f�r �verklagandet dock komma in in om tv� m�nader fr�n den

dag d� klaganden fick del av beslutet.

�verklagande av beslut om prelimin�r taxering, s�ttet f�r utta gande av

prelimin�r skatt, debitering eller j�mkning av s�dan skatt, verkst�llande av

skatteavdrag och anst�nd enligt 48 � med inbetalning av skatt skall ha

kommit in inom tv� m�nader fr�n den dag d� klaganden fick del av
beslutet.

Vid �verklagande av beslut om debitering till f�ljd av taxeringsbeslut

g�ller best�mmelserna i 6 kap. 3 � taxeringslagen (1990; 324).

Den skattskyldige och arbetsgivaren f�r �verklaga ett beslut enligt denna

lag �ven om det inte g�tt honom emot.

100 � Riksskatteverkets �verklagande skall ha kommit in inom tidsfrist
som enligt 89, 90 och 94 �� g�ller f�r beslut om ompr�vning p� initiativ av

skattemyndighet eller efter s�dan tid men inom tv� m�nader fr�n den dag
d� det �verkla gade beslutet m eddelades.

�verklagas ett ompr�vningsbeslut som avser efterpr�vning och yrkas

�ndring till den skattskyldiges eller arbetsgivarens nackdel, skall �verkla�
gandet ha kommit in inom tv� m�nader fr�n den dag d� beslutet meddela�

des.

Riksskatteverket f�r hos l�nsr�tten yrka att en arbetsgivare �l�ggs ansva�

righet for arbetstagares skatt.

" Senaste lydelse av f�rutvarande 85 � I m om. 1990:329.

�ndringen inneb�r bl. a. att tredje femte styckena upph�vs.

2393

background image

5FS 1990:1317

103 �'^ En beg�ran om om pr�vning enligt denna lag eller taxeringslagen

(1990:324) eller ett �verklagande av ett beslut enligt denna lag eller av ett

beslut som r�r taxering inverkar inte p� skyldigheten att betala den skatt,

som ompr�vningen eller �verklagandet r�r.

�tg�rd enligt denna lag skall verkst�llas oavsett att det beslut eller utslag

som f�ranleder �tg�rden inte vunnit laga kraft. Motsvarande g�ller vid

verkst�llighet enligt uts�kni ngsbalken.

104 �" Vad som s�gs i 46 � 3 mom., 47, 58, 65, och 66 ��, 69 � 1 mom.,

75  77 a och 78 �� samt i 80, 81 och 83 103 �� g�ller i till�mpliga delar
ocks� i fr�ga om den som �r skyldig att g�ra skatteavdrag fr�n s�dan r�nta
eller utdelning som avses i 3 � 2 mo m. 1 tredje styc ket. Vad som d�r s�gs
om arbetsgivare och arbetstagare skall d� g�lla den som �r skyldig att g�ra
skatteavdraget, respektive den f�r vilken skatteavdraget gjorts.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1991.
2. �ldre best�mmelser skall fortfarande g�lla i fr�ga om 1990 eller

tidigare �rs taxeringar eller eftertaxering f�r s�dant �r.

3. De nya best�mmelserna om anst�ndsr�nta och riksskatteverkets �ver�

klagander�tt till�mpas dock fr�n och med den 1 j anuari 1991 �ven om
beslutet meddelats dessf�rinnan.

P� regeringens v�gnar

ERIK �SBRINK

Nils Dexe

(Finansdepartementet)

bD

Senaste lydelse av f�rutvarande 87 � 1986: 1288.

" Senaste lydelse av f�rutvarande 87 a � 1990: 1137.

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.