SFS 1991:1486

911486.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:25px;font-family:VRHYBQ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:16px;font-family:KIUMOI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:KIUMOI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:28px;font-family:GKTHQE+Arial;color:#000000;} .ft14{font-size:10px;font-family:GKTHQE+Arial;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft16{font-size:19px;line-height:21px;font-family:KIUMOI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:10px;font-family:VRHYBQ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:19px;font-family:KIUMOI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:KIUMOI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft23{font-size:9px;font-family:GKTHQE+Arial;color:#000000;} .ft24{font-size:6px;font-family:IDCFOR+ArialMT;color:#000000;} .ft25{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft26{font-size:19px;line-height:21px;font-family:KIUMOI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft27{font-size:19px;line-height:22px;font-family:KIUMOI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:829px;height:1262px;"> <img width="829" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:581px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1991:1486 </b></p> <p style="position:absolute;top:612px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft11">Utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:631px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft11">den 3 december 1991 </p> <p style="position:absolute;top:580px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:603px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>om �ndring i lagen (1984:151) om punktskatter och </b></p> <p style="position:absolute;top:626px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>prisregleringsavgifter; </b></p> <p style="position:absolute;top:674px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 21 november 1991. </p> <p style="position:absolute;top:716px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riks dagens beslut' f�reskrivs att 1 kap. 1 � och 2 kap. 2 � lagen </p> <p style="position:absolute;top:738px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft12">(1984:151) om punkt skatter och pris regleringsavgifter sk all ha f�ljande </p> <p style="position:absolute;top:759px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft12">lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:1098px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft12">2750 </p> <p style="position:absolute;top:807px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft12">1 kap. </p> <p style="position:absolute;top:843px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft12">1 </p> <p style="position:absolute;top:843px;left:280px;white-space:nowrap" class="ft12">Denna lag g�ller f�r skatter och avgifter som tas ut enligt </p> <p style="position:absolute;top:865px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft12">I. lagen (1928 :376) om skatt p� lotterivinster, lage n (1941:251) om </p> <p style="position:absolute;top:886px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft12">s�rskild varuskatt, lagen (1957:262) om allm�n energiskatt, lagen </p> <p style="position:absolute;top:907px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft16">(1961:372) om bensinslcatt, lagen (1961:394) om tobaksskatt, lagen <br/>(1972:266) om skatt p� a nnonser och reklam, lagen (1972:820) om skatt </p> <p style="position:absolute;top:950px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft12">p� spel, lagen (1973:37) om av gift p� viss a dry ckesf�rpackningar, lagen </p> <p style="position:absolute;top:971px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft12">(1973:1216) om s�rs kild slrn tt f�r oljeprodukter och kol, bils krotnings-</p> <p style="position:absolute;top:992px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft16">lagen (1975:343), lagen (1977:306) om dryckesskatt, lagen (1978:69) om <br/>f�rs�ljningsskatt p� motorfordon, lagen (1978:144) om skatt p� vissa </p> <p style="position:absolute;top:1035px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft12">resor, lagen (1982:691) om skatt p� vis sa kassettband, lagen (1982:1200) </p> <p style="position:absolute;top:1056px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft12">om sicatt p� vid eobandspelare, lagen (1982:1201) om skatt p� vis s elekt-</p> <p style="position:absolute;top:1085px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft11">' Prop. 1991/92:1, SkUl, rskr. 9. </p> <p style="position:absolute;top:1101px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft11">^ Senaste lydelse 1991: 702. </p> <p style="position:absolute;top:1221px;left:608px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>. J'' </b></p> <p style="position:absolute;top:1220px;left:680px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>t-' </b></p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft15">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:829px;height:1262px;"> <img width="829" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:15px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>, K �-:. </b></p> <p style="position:absolute;top:64px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft21">risk kraft, lagen (1983:1053) om skatt p� oms �ttning av vissa v�rdep ap- </p> <p style="position:absolute;top:64px;left:618px;white-space:nowrap" class="ft21">SFS 1991:1486 </p> <p style="position:absolute;top:85px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft26">per, lagen (1983:1104) om s�rskild skatt f�r elektrisk kraft fr�n k�rakraft�<br/>verk, lagen (1984:351) om totalisatorskatt, lagen (1984:355) om skatt p� </p> <p style="position:absolute;top:128px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft21">vissa dryckesf�rpackningar, lagen (1984:405) om st�mpelskatt p� a lctier, </p> <p style="position:absolute;top:149px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft21">lagen (1984:410) om avgift p� bek�mpningsmedel, lagen (1988:1567) om </p> <p style="position:absolute;top:171px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft21">milj�skatt p� inrikes flygtrafik, lagen (1990:582) om koldioxidslcatt, lagen </p> <p style="position:absolute;top:192px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft21">(1990:587) om svavelskatt, lagen (1990:662) om skatt p� vissa premiebe�</p> <p style="position:absolute;top:213px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft21">talningar, lagen (199 0; 1087) om lage rskatt p� vissa oljeprodukter, lagen </p> <p style="position:absolute;top:235px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft27">(1990:1427) om s�rskild premieskatt f�r grupplivf�rs�kring, m.m., lagen <br/>(1991; 1482) om lotteriskatt, lagen (1991:1483) om skatt p� vinstsparande </p> <p style="position:absolute;top:279px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft21">m.m., </p> <p style="position:absolute;top:300px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft21">2. lagen (1967:340) om prisreglering p� jordbrukets omr�de, lagen </p> <p style="position:absolute;top:322px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft21">(1974; 226) om prisreglering p� fiskets omr�de, lagen (1984:409) om avgift </p> <p style="position:absolute;top:343px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft26">p� g�dselmedel, lagen (1990:615) om avgifter p� vissa jordbruksprodukter <br/>m.m., lagen (1990; 616) om inf�rande av lagen (1990:615) om avgifter p� <br/>vissa jordbruksprodukter m. m. </p> <p style="position:absolute;top:410px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft21">Har i f�rfattning som anges i f�rsta stycket eller i f�rfattning som </p> <p style="position:absolute;top:432px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft21">utf�rdats med st�d av s�dan f�rfattning l�mnats best�mmelse som avviker </p> <p style="position:absolute;top:453px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft21">fr�n denna lag g�ller dock den best�mmelsen. </p> <p style="position:absolute;top:524px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft21">2 kap. </p> <p style="position:absolute;top:563px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft21">2 � ' Skatteredovisningen i deklarationen skal l avse best�m da tidsperi�</p> <p style="position:absolute;top:583px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft21">oder (redovisningsperioder). </p> <p style="position:absolute;top:606px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft21">F�rsta stycket g�ller dock inte i fr�g a om skatt p� lotterivin ster, skatt </p> <p style="position:absolute;top:627px;left:34px;white-space:nowrap" class="ft27">enligt lagen (1991:1483) om sk att p� vinstsparande m.m. eller st�mpel�<br/>skatt p� aktier och inte heller f�r avgifter som tas ut enligt f�rfattningarna i </p> <p style="position:absolute;top:671px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft21">1 kap. 1 � f�rsta stycket 2 i den m�n jordbru ksverket eller fiskeriverket </p> <p style="position:absolute;top:693px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft21">meddelar avvikande best�mmelser. </p> <p style="position:absolute;top:738px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft21">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1992. </p> <p style="position:absolute;top:781px;left:22px;white-space:nowrap" class="ft21">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:824px;left:22px;white-space:nowrap" class="ft21">BO LUNDGREN </p> <p style="position:absolute;top:869px;left:302px;white-space:nowrap" class="ft27">Gunnar Skarell <br/>(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1132px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft22">' Senaste JydeJse 1991:702. </p> <p style="position:absolute;top:1132px;left:711px;white-space:nowrap" class="ft22">2751 </p> <p style="position:absolute;top:1233px;left:152px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>vr . </b></p> <p style="position:absolute;top:1233px;left:297px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>^ </b></p> <p style="position:absolute;top:1253px;left:133px;white-space:nowrap" class="ft24">U'-! W </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft25">�</p> </div> </div>
background image

SFS 1991:1486

Utkom fr�n trycket

den 3 december 1991

Lag

om �ndring i lagen (1984:151) om punktskatter och

prisregleringsavgifter;

utf�rdad den 21 november 1991.

Enligt riks dagens beslut' f�reskrivs att 1 kap. 1 � och 2 kap. 2 � lagen

(1984:151) om punkt skatter och pris regleringsavgifter sk all ha f�ljande

lydelse.

2750

1 kap.

1

Denna lag g�ller f�r skatter och avgifter som tas ut enligt

I. lagen (1928 :376) om skatt p� lotterivinster, lage n (1941:251) om

s�rskild varuskatt, lagen (1957:262) om allm�n energiskatt, lagen

(1961:372) om bensinslcatt, lagen (1961:394) om tobaksskatt, lagen
(1972:266) om skatt p� a nnonser och reklam, lagen (1972:820) om skatt

p� spel, lagen (1973:37) om av gift p� viss a dry ckesf�rpackningar, lagen

(1973:1216) om s�rs kild slrn tt f�r oljeprodukter och kol, bils krotnings-

lagen (1975:343), lagen (1977:306) om dryckesskatt, lagen (1978:69) om
f�rs�ljningsskatt p� motorfordon, lagen (1978:144) om skatt p� vissa

resor, lagen (1982:691) om skatt p� vis sa kassettband, lagen (1982:1200)

om sicatt p� vid eobandspelare, lagen (1982:1201) om skatt p� vis s elekt-

' Prop. 1991/92:1, SkUl, rskr. 9.

^ Senaste lydelse 1991: 702.

. J''

t-'

background image

, K �-:.

risk kraft, lagen (1983:1053) om skatt p� oms �ttning av vissa v�rdep ap-

SFS 1991:1486

per, lagen (1983:1104) om s�rskild skatt f�r elektrisk kraft fr�n k�rakraft�
verk, lagen (1984:351) om totalisatorskatt, lagen (1984:355) om skatt p�

vissa dryckesf�rpackningar, lagen (1984:405) om st�mpelskatt p� a lctier,

lagen (1984:410) om avgift p� bek�mpningsmedel, lagen (1988:1567) om

milj�skatt p� inrikes flygtrafik, lagen (1990:582) om koldioxidslcatt, lagen

(1990:587) om svavelskatt, lagen (1990:662) om skatt p� vissa premiebe�

talningar, lagen (199 0; 1087) om lage rskatt p� vissa oljeprodukter, lagen

(1990:1427) om s�rskild premieskatt f�r grupplivf�rs�kring, m.m., lagen
(1991; 1482) om lotteriskatt, lagen (1991:1483) om skatt p� vinstsparande

m.m.,

2. lagen (1967:340) om prisreglering p� jordbrukets omr�de, lagen

(1974; 226) om prisreglering p� fiskets omr�de, lagen (1984:409) om avgift

p� g�dselmedel, lagen (1990:615) om avgifter p� vissa jordbruksprodukter
m.m., lagen (1990; 616) om inf�rande av lagen (1990:615) om avgifter p�
vissa jordbruksprodukter m. m.

Har i f�rfattning som anges i f�rsta stycket eller i f�rfattning som

utf�rdats med st�d av s�dan f�rfattning l�mnats best�mmelse som avviker

fr�n denna lag g�ller dock den best�mmelsen.

2 kap.

2 � ' Skatteredovisningen i deklarationen skal l avse best�m da tidsperi�

oder (redovisningsperioder).

F�rsta stycket g�ller dock inte i fr�g a om skatt p� lotterivin ster, skatt

enligt lagen (1991:1483) om sk att p� vinstsparande m.m. eller st�mpel�
skatt p� aktier och inte heller f�r avgifter som tas ut enligt f�rfattningarna i

1 kap. 1 � f�rsta stycket 2 i den m�n jordbru ksverket eller fiskeriverket

meddelar avvikande best�mmelser.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1992.

P� regeringens v�gnar

BO LUNDGREN

Gunnar Skarell
(Finansdepartementet)

' Senaste JydeJse 1991:702.

2751

vr .

^

U'-! W

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.