SFS 1984:866

840866.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:24px;font-family:HYLJHD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:18px;font-family:HYLJHD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;line-height:22px;font-family:HYLJHD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;line-height:21px;font-family:HYLJHD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:852px;height:1262px;"> <img width="852" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:43px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">SFS 1984:866 </p> <p style="position:absolute;top:72px;left:79px;white-space:nowrap" class="ft11">Utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11">den 11 december 1984 </p> <p style="position:absolute;top:43px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft10">Lag </p> <p style="position:absolute;top:67px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft10">om �nidrmg i eppb�rdslagen (1953:272); </p> <p style="position:absolute;top:116px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 29 november 1984. </p> <p style="position:absolute;top:159px;left:261px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 85 � I mom. uppb�rdslagen </p> <p style="position:absolute;top:180px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft11">(1953:272)^ skall ha nedan angivna lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft11">85 � / mom} Den lokala skattemyndighetens beslut enligt denna lag </p> <p style="position:absolute;top:246px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft13">�verklagas hos l�nsr�tten genom besv�r. I fr�ga om beslut om fastst�llande <br/>av avgiftsunderlag f�r egenavgifter g�ller vad som f�reskrivs i 11 � lagen <br/>(1959:551) om ber�kning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen <br/>(1962:381) om allm�n f�rs�kring . </p> <p style="position:absolute;top:332px;left:261px;white-space:nowrap" class="ft11">Beslut om prelimin�r taxering, s�ttet f�r uttagande av prelimin�r skatt, </p> <p style="position:absolute;top:354px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft11">debitering eller j�mkning av s�dan skatt, verkst�llande av skatteavdrag </p> <p style="position:absolute;top:376px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft13">och anst�nd med inbetalning av skatt �verklagas dock hos l�nsstyrelsen <br/>genom besv�r. </p> <p style="position:absolute;top:420px;left:260px;white-space:nowrap" class="ft11">De allm�nna ombuden f�r �verklaga lokala skattemyndigheters beslut </p> <p style="position:absolute;top:442px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft11">endast i fr�ga om arbetsgivares ansvarighet f�r arbetstagares skatt. </p> <p style="position:absolute;top:464px;left:261px;white-space:nowrap" class="ft11">Lokala skattemyndigheters beslut om revision enligt 78 � 1 mom. eller </p> <p style="position:absolute;top:486px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft11">varigenom vite har f�relagts far inte �verklagas. </p> <p style="position:absolute;top:508px;left:260px;white-space:nowrap" class="ft11">Om e n besv�rshandling f�re besv�rstidens utg�ng inkommit till n�gon </p> <p style="position:absolute;top:530px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft11">annan l�nsr�tt eller l�nstyrelse �n den som har att pr�va besv�ren, skall de </p> <p style="position:absolute;top:552px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft11">trots detta tas upp till pr�v ning. Handlingarna skall d� omedelbart �ver�</p> <p style="position:absolute;top:574px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft11">s�ndas till den l�nsr�tt eller l�nsstyrelse som skall pr�va besv�ren. </p> <p style="position:absolute;top:618px;left:260px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1985. </p> <p style="position:absolute;top:662px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:705px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft11">KJELL-OLOF FELDT </p> <p style="position:absolute;top:749px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft11">Arne Baekkevold </p> <p style="position:absolute;top:771px;left:528px;white-space:nowrap" class="ft11">(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:805px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft11">' Prop. 1984/85; 22, SfU 4, rskr 15. </p> <p style="position:absolute;top:821px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft11">^ Lagen omtryckt 1972:75. </p> <p style="position:absolute;top:837px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft11">Senaste lydelse av lagens rubrik 1974: 771. </p> <p style="position:absolute;top:856px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft11">' Senaste lydelse 1981:1156. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft12">�</p> </div> </div>
background image

SFS 1984:866

Utkom fr�n trycket

den 11 december 1984

Lag

om �nidrmg i eppb�rdslagen (1953:272);

utf�rdad den 29 november 1984.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 85 � I mom. uppb�rdslagen

(1953:272)^ skall ha nedan angivna lydelse.

85 � / mom} Den lokala skattemyndighetens beslut enligt denna lag

�verklagas hos l�nsr�tten genom besv�r. I fr�ga om beslut om fastst�llande
av avgiftsunderlag f�r egenavgifter g�ller vad som f�reskrivs i 11 � lagen
(1959:551) om ber�kning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen
(1962:381) om allm�n f�rs�kring .

Beslut om prelimin�r taxering, s�ttet f�r uttagande av prelimin�r skatt,

debitering eller j�mkning av s�dan skatt, verkst�llande av skatteavdrag

och anst�nd med inbetalning av skatt �verklagas dock hos l�nsstyrelsen
genom besv�r.

De allm�nna ombuden f�r �verklaga lokala skattemyndigheters beslut

endast i fr�ga om arbetsgivares ansvarighet f�r arbetstagares skatt.

Lokala skattemyndigheters beslut om revision enligt 78 � 1 mom. eller

varigenom vite har f�relagts far inte �verklagas.

Om e n besv�rshandling f�re besv�rstidens utg�ng inkommit till n�gon

annan l�nsr�tt eller l�nstyrelse �n den som har att pr�va besv�ren, skall de

trots detta tas upp till pr�v ning. Handlingarna skall d� omedelbart �ver�

s�ndas till den l�nsr�tt eller l�nsstyrelse som skall pr�va besv�ren.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1985.

P� regeringens v�gnar

KJELL-OLOF FELDT

Arne Baekkevold

(Finansdepartementet)

' Prop. 1984/85; 22, SfU 4, rskr 15.

^ Lagen omtryckt 1972:75.

Senaste lydelse av lagens rubrik 1974: 771.

' Senaste lydelse 1981:1156.

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.