SFS 2018:2095 Lag om ändring i lagen (2014:1470) om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2014:1470) om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter / SFS 2018:2095 Lag om ändring i lagen (2014:1470) om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter
SFS2018-2095.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:WRPRTL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:HSCFRP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (2014:1470) om beskattning av viss </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>privatinf�rsel av cigaretter </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 20 december 2018 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 1 � lagen (2014:1470) om beskatt-<br/>ning av viss privatinf�rsel av cigaretter ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:429px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>1 �</b> En enskild person som har f�rv�rvat och som sj�lv, f�r sitt eller sin <br/>familjs personliga bruk, till Sverige f�r in cigaretter fr�n Bulgarien, <br/>Kroatien, Lettland, Litauen, Rum�nien eller Ungern ska, om inte annat f�ljer <br/>av 2 �, betala skatt med 1 krona och 51 �re per cigarett. </p> <p style="position:absolute;top:511px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Cigaretter med en l�ngd, exklusive filter eller munstycke, som �verstiger </p> <p style="position:absolute;top:532px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">8 centimeter men inte 11 centimeter anses som tv� cigaretter. �r cigaretten <br/>l�ngre anses varje p�b�rjad ytterligare l�ngd av 3 centimeter som en cigarett. </p> <p style="position:absolute;top:572px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">En best�mmelse om f�rbud f�r den som inte fyllt 18 �r att f�ra in tobaks-</p> <p style="position:absolute;top:593px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">varor i landet finns i 5 kap. 20 � lagen (2018:2088) om tobak och liknande <br/>produkter. </p> <p style="position:absolute;top:655px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2019. </p> <p style="position:absolute;top:696px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:737px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">MAGDALENA ANDERSSON </p> <p style="position:absolute;top:757px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft111">Jan Larsson <br/>(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2017/18:156, bet. 2018/19:SoU3, rskr. 2018/19:61. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> 2018:2095 </b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft112">Publicerad <br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft110"> 21 december 2018 </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (2014:1470) om beskattning av viss

privatinf�rsel av cigaretter

Utf�rdad den 20 december 2018

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 1 � lagen (2014:1470) om beskatt-
ning av viss privatinf�rsel av cigaretter ska ha f�ljande lydelse.

1 � En enskild person som har f�rv�rvat och som sj�lv, f�r sitt eller sin
familjs personliga bruk, till Sverige f�r in cigaretter fr�n Bulgarien,
Kroatien, Lettland, Litauen, Rum�nien eller Ungern ska, om inte annat f�ljer
av 2 �, betala skatt med 1 krona och 51 �re per cigarett.

Cigaretter med en l�ngd, exklusive filter eller munstycke, som �verstiger

8 centimeter men inte 11 centimeter anses som tv� cigaretter. �r cigaretten
l�ngre anses varje p�b�rjad ytterligare l�ngd av 3 centimeter som en cigarett.

En best�mmelse om f�rbud f�r den som inte fyllt 18 �r att f�ra in tobaks-

varor i landet finns i 5 kap. 20 � lagen (2018:2088) om tobak och liknande
produkter.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2019.

P� regeringens v�gnar

MAGDALENA ANDERSSON

Jan Larsson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2017/18:156, bet. 2018/19:SoU3, rskr. 2018/19:61.

SFS

2018:2095

Publicerad
den

21 december 2018

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.