SFS 1996:1224 Lag om ändring i lagen (1994:1565) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror från land som är medlem i Europeiska unionen

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2014:1470) om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter / SFS 1996:1224 Lag om ändring i lagen (1994:1565) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror från land som är medlem i Europeiska unionen
SFS 1996_1224 Lag om ändring i lagen (1994_1565) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror från land som är medlem i Europeiska unionen

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:18px;line-height:21px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;line-height:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:18px;line-height:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:13px;line-height:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:645px;height:918px;"> <img width="645" height="918" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:511px;left:499px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 1996:1224 <br/></b>Utkom fr�n trycket <br/>den 13 december 1996 </p> <p style="position:absolute;top:841px;left:581px;white-space:nowrap" class="ft11">2309 </p> <p style="position:absolute;top:845px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft12">1</p> <p style="position:absolute;top:842px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft13"> Prop. 1996/97:1, bet. 1996/97:FiUl, rskr. 1996/97:53. </p> <p style="position:absolute;top:511px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag <br/>om �ndring i lagen (1994:1565) om beskattning av <br/>privatinf�rsel av alkoholdrycker och tobaksvaror fr�n <br/>land som �r medlem i Europeiska unionen; </b></p> <p style="position:absolute;top:602px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 28 november 1996. </p> <p style="position:absolute;top:633px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 1 � lagen (1994:1565) om be-</p> <p style="position:absolute;top:649px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft19">skattning av privatinf�rsel av alkoholdrycker och tobaksvaror fr�n land som <br/>�r medlem i Europeiska unionen skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:697px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>1 �</b> Den som till Sverige f�r privatbruk f�r in nedan angivna alkohol-<br/>drycker och tobaksvaror fr�n ett annat land som �r medlem i Europeiska <br/>unionen skall, om inte annat f�ljer av 2 �, betala skatt med </p> <p style="position:absolute;top:745px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft11">196 kronor/liter f�r spritdryck, </p> <p style="position:absolute;top:761px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft19">45 kronor/liter f�r starkvin, <br/>27 kronor/liter f�r vin, </p> <p style="position:absolute;top:793px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft11">8 kronor/liter f�r stark�l, </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:644px;height:917px;"> <img width="644" height="917" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:841px;left:34px;white-space:nowrap" class="ft20">2310 </p> <p style="position:absolute;top:40px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 1996:1224 </b></p> <p style="position:absolute;top:43px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft23">95 �re/styck f�r cigaretter, <br/>44 �re/styck f�r cigariller och cigarrer och </p> <p style="position:absolute;top:74px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft24">489 kronor/kg f�r r�ktobak. <br/>I denna lag f�rst�s med <br/><i>spritdryck:</i> alkoholdryck med en alkoholhalt som �verstiger 22 vo-</p> <p style="position:absolute;top:123px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft20">lymprocent, </p> <p style="position:absolute;top:138px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft22"><i>starkvin:</i> alkoholdryck med en alkoholhalt som �verstiger 15 men inte 22 </p> <p style="position:absolute;top:154px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft20">volymprocent, samt mousserande vin, </p> <p style="position:absolute;top:170px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft22"><i>vin:</i> annat vin �n starkvin samt annan alkoholdryck med en alkoholhalt </p> <p style="position:absolute;top:186px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft20">som �verstiger 3,5 men inte 15 volymprocent och som inte �r stark�l, </p> <p style="position:absolute;top:202px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft23"><i>stark�l:</i> �l med en alkoholhalt som �verstiger 3,5 volymprocent och <br/><i>cigarill:</i> cigarrer med en h�gsta vikt av 3 gram per styck. </p> <p style="position:absolute;top:253px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1997. �ldre f�reskrifter g�ller fort-</p> <p style="position:absolute;top:269px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft24">farande i fr�ga om f�rh�llanden som h�nf�r sig till tiden f�re ikrafttr�dan-<br/>det. </p> <p style="position:absolute;top:316px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft20">THOMAS �STROS </p> <p style="position:absolute;top:380px;left:368px;white-space:nowrap" class="ft23">Carl Gustav Fernlund <br/>(Finansdepartementet) </p> </div> </div>
background image

SFS 1996:1224
Utkom fr�n trycket
den 13 december 1996

2309

1

Prop. 1996/97:1, bet. 1996/97:FiUl, rskr. 1996/97:53.

Lag
om �ndring i lagen (1994:1565) om beskattning av
privatinf�rsel av alkoholdrycker och tobaksvaror fr�n
land som �r medlem i Europeiska unionen;

utf�rdad den 28 november 1996.

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 1 � lagen (1994:1565) om be-

skattning av privatinf�rsel av alkoholdrycker och tobaksvaror fr�n land som
�r medlem i Europeiska unionen skall ha f�ljande lydelse.

1 � Den som till Sverige f�r privatbruk f�r in nedan angivna alkohol-
drycker och tobaksvaror fr�n ett annat land som �r medlem i Europeiska
unionen skall, om inte annat f�ljer av 2 �, betala skatt med

196 kronor/liter f�r spritdryck,

45 kronor/liter f�r starkvin,
27 kronor/liter f�r vin,

8 kronor/liter f�r stark�l,

background image

2310

SFS 1996:1224

95 �re/styck f�r cigaretter,
44 �re/styck f�r cigariller och cigarrer och

489 kronor/kg f�r r�ktobak.
I denna lag f�rst�s med
spritdryck: alkoholdryck med en alkoholhalt som �verstiger 22 vo-

lymprocent,

starkvin: alkoholdryck med en alkoholhalt som �verstiger 15 men inte 22

volymprocent, samt mousserande vin,

vin: annat vin �n starkvin samt annan alkoholdryck med en alkoholhalt

som �verstiger 3,5 men inte 15 volymprocent och som inte �r stark�l,

stark�l: �l med en alkoholhalt som �verstiger 3,5 volymprocent och
cigarill: cigarrer med en h�gsta vikt av 3 gram per styck.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1997. �ldre f�reskrifter g�ller fort-

farande i fr�ga om f�rh�llanden som h�nf�r sig till tiden f�re ikrafttr�dan-
det.

P� regeringens v�gnar

THOMAS �STROS

Carl Gustav Fernlund
(Finansdepartementet)

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.