SFS 1997:443 Lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2014:1470) om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter / SFS 1997:443 Lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
SFS 1997_443 Lag om ändring i lagen (1994_1563) om tobaksskatt

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:18px;line-height:23px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;line-height:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:18px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:639px;height:900px;"> <img width="639" height="900" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:852px;left:567px;white-space:nowrap" class="ft10">733 </p> <p style="position:absolute;top:44px;left:477px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 1997:443 <br/></b>Utkom fr�n trycket <br/>den 25 juni 1997 </p> <p style="position:absolute;top:43px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag <br/>om �ndring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt; </b></p> <p style="position:absolute;top:95px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 12 juni 1997. </p> <p style="position:absolute;top:128px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 2, 8, 37 och 42 �� lagen </p> <p style="position:absolute;top:144px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft10">(1994:1563) om tobaksskatt skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:177px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>2 �2</b> Skatt p� cigaretter tas ut med 85 �re per styck och 17,8 procent av de-<br/>taljhandelspriset. </p> <p style="position:absolute;top:210px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft10">Cigaretter med en l�ngd, exklusive filter eller munstycke, som �verstiger 9 </p> <p style="position:absolute;top:226px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft110">centimeter men inte 18 centimeter anses som tv� cigaretter. �r cigaretten <br/>l�ngre anses varje p�b�rjad ytterligare l�ngd av 9 centimeter som en cigarett. </p> <p style="position:absolute;top:276px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>8 �3</b> Skatt p� cigarrer och cigariller tas ut med 56 �re per styck. Skatt p� <br/>r�ktobak tas ut med 630 kronor per kilogram. </p> <p style="position:absolute;top:324px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>37 �4</b> Skatt p� snus tas ut med 123 kronor per kilogram och p� tuggtobak <br/>med 201 kronor per kilogram. </p> <p style="position:absolute;top:374px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>42 �5</b> F�r skattepliktiga tobaks varor tas skatten f�r �r 1997 och 1998 ut <br/>med i 2, 8 och 37 �� angivna belopp. F�r tiden efter utg�ngen av �r 1998 <br/>skall skatten tas ut med belopp som omr�knats enligt andra stycket. </p> <p style="position:absolute;top:423px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft10">F�r kalender�ret 1999 och efterf�ljande kalender�r skall skatten tas ut </p> <p style="position:absolute;top:439px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft110">med belopp som efter en �rlig omr�kning motsvarar de i 2, 8 och 37 �� an-<br/>givna skattebeloppen multiplicerade med det j�mf�relsetal, uttryckt i pro-<br/>cent, som anger f�rh�llandet mellan prisl�get i september m�nad �ret n�r-<br/>mast f�re det �r ber�kningen avser och prisl�get i september 1997. N�r det <br/>g�ller 2 � skall omr�kning endast avse styckeskatten. </p> <p style="position:absolute;top:521px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen fastst�ller f�re oktober m�nads utg�ng de omr�knade skatte-</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft10">belopp som enligt denna lag skall tas ut f�r p�f�ljande kalender�r. Beloppen </p> <p style="position:absolute;top:554px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft10">avrundas till hela kronor och �ren. </p> <p style="position:absolute;top:589px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 augusti 1997. �ldre f�reskrifter g�ller fort-</p> <p style="position:absolute;top:605px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft10">farande i fr�ga om f�rh�llanden som h�nf�r sig till tiden f�re ikrafttr�dandet. </p> <p style="position:absolute;top:637px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:670px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft10">THOMAS �STROS </p> <p style="position:absolute;top:686px;left:261px;white-space:nowrap" class="ft110">Carl Gustav Femlund <br/>(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:803px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:800px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft16"> Prop. 1996/97:150, bet. 1996/97:FiU20, rskr. 1996/97:284. </p> <p style="position:absolute;top:815px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:812px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft16"> Senaste lydelse 1996:1225. </p> <p style="position:absolute;top:827px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft15">3</p> <p style="position:absolute;top:824px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft16"> Senaste lydelse 1996:1225. </p> <p style="position:absolute;top:839px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft15">4</p> <p style="position:absolute;top:836px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft16"> Senaste lydelse 1996:1225. </p> <p style="position:absolute;top:851px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft15">5</p> <p style="position:absolute;top:848px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft16"> Senaste lydelse 1996:836. </p> </div> </div>
background image

733

SFS 1997:443
Utkom fr�n trycket
den 25 juni 1997

Lag
om �ndring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt;

utf�rdad den 12 juni 1997.

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 2, 8, 37 och 42 �� lagen

(1994:1563) om tobaksskatt skall ha f�ljande lydelse.

2 �2 Skatt p� cigaretter tas ut med 85 �re per styck och 17,8 procent av de-
taljhandelspriset.

Cigaretter med en l�ngd, exklusive filter eller munstycke, som �verstiger 9

centimeter men inte 18 centimeter anses som tv� cigaretter. �r cigaretten
l�ngre anses varje p�b�rjad ytterligare l�ngd av 9 centimeter som en cigarett.

8 �3 Skatt p� cigarrer och cigariller tas ut med 56 �re per styck. Skatt p�
r�ktobak tas ut med 630 kronor per kilogram.

37 �4 Skatt p� snus tas ut med 123 kronor per kilogram och p� tuggtobak
med 201 kronor per kilogram.

42 �5 F�r skattepliktiga tobaks varor tas skatten f�r �r 1997 och 1998 ut
med i 2, 8 och 37 �� angivna belopp. F�r tiden efter utg�ngen av �r 1998
skall skatten tas ut med belopp som omr�knats enligt andra stycket.

F�r kalender�ret 1999 och efterf�ljande kalender�r skall skatten tas ut

med belopp som efter en �rlig omr�kning motsvarar de i 2, 8 och 37 �� an-
givna skattebeloppen multiplicerade med det j�mf�relsetal, uttryckt i pro-
cent, som anger f�rh�llandet mellan prisl�get i september m�nad �ret n�r-
mast f�re det �r ber�kningen avser och prisl�get i september 1997. N�r det
g�ller 2 � skall omr�kning endast avse styckeskatten.

Regeringen fastst�ller f�re oktober m�nads utg�ng de omr�knade skatte-

belopp som enligt denna lag skall tas ut f�r p�f�ljande kalender�r. Beloppen

avrundas till hela kronor och �ren.

Denna lag tr�der i kraft den 1 augusti 1997. �ldre f�reskrifter g�ller fort-

farande i fr�ga om f�rh�llanden som h�nf�r sig till tiden f�re ikrafttr�dandet.

P� regeringens v�gnar

THOMAS �STROS

Carl Gustav Femlund
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1996/97:150, bet. 1996/97:FiU20, rskr. 1996/97:284.

2

Senaste lydelse 1996:1225.

3

Senaste lydelse 1996:1225.

4

Senaste lydelse 1996:1225.

5

Senaste lydelse 1996:836.

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.