SFS 2001:191 Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483)

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2014:1470) om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter / SFS 2001:191 Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483)
010191.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft115{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:0px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:-17px;left:5px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:-12px;left:11px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>Lag<br/>om �ndring i skattebetalningslagen (1997:483);</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:15px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:248px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 19 april 2001.</p> <p style="position:absolute;top:284px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:20px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:282px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:284px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs att 19 kap. 9 � skattebetalningslagen</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">(1997:483) skall ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:346px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>19 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:372px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>9 � </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:372px;left:118px;white-space:nowrap" class="ft11">N�r det �r fr�ga om skatt som har l�mnats till kronofogdemyndigheten</p> <p style="position:absolute;top:390px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft114">f�r indrivning eller f�r verkst�llighet enligt lagen (1978:880) om betalnings-<br/>s�kring f�r skatter, tullar och avgifter ber�knas kostnadsr�ntan efter en r�n-<br/>tesats som motsvarar basr�ntan fr�n och med dagen efter den d� beslutet om<br/>skatten registrerades i uts�knings- och indrivningsdatabasen enligt lagen<br/>(2001:184) om behandling av uppgifter i kronofogdemyndigheternas verk-<br/>samhet.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:514px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna lag tr�der i kraft den 1 oktober 2001.</p> <p style="position:absolute;top:549px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:585px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">BOSSE RINGHOLM</p> <p style="position:absolute;top:602px;left:316px;white-space:nowrap" class="ft114">Anita Sald�n En�rus<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19">1</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:921px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft111">Prop. 2000/01:33, bet. 2000/01:SkU20, rskr. 2000/01:176.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>SFS 2001:191</b></p> <p style="position:absolute;top:201px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft115">Utkom fr�n trycket<br/>den 15 maj 2001</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-5px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:493px;white-space:nowrap" class="ft21">Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:952px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft21">Elanders Gotab, Stockholm 2001</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i skattebetalningslagen (1997:483);

utf�rdad den 19 april 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs att 19 kap. 9 � skattebetalningslagen

(1997:483) skall ha f�ljande lydelse.

19 kap.

9 �

N�r det �r fr�ga om skatt som har l�mnats till kronofogdemyndigheten

f�r indrivning eller f�r verkst�llighet enligt lagen (1978:880) om betalnings-
s�kring f�r skatter, tullar och avgifter ber�knas kostnadsr�ntan efter en r�n-
tesats som motsvarar basr�ntan fr�n och med dagen efter den d� beslutet om
skatten registrerades i uts�knings- och indrivningsdatabasen enligt lagen
(2001:184) om behandling av uppgifter i kronofogdemyndigheternas verk-
samhet.

Denna lag tr�der i kraft den 1 oktober 2001.

P� regeringens v�gnar

BOSSE RINGHOLM

Anita Sald�n En�rus
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2000/01:33, bet. 2000/01:SkU20, rskr. 2000/01:176.

SFS 2001:191

Utkom fr�n trycket
den 15 maj 2001

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.