SFS 2003:211 Lag om ändring i taxeringslagen (1990:324)

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2014:1470) om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter / SFS 2003:211 Lag om ändring i taxeringslagen (1990:324)
030211.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft115{font-size:10px;font-family:Times;color:#000000;} .ft116{font-size:10px;font-family:Times;color:#000000;} .ft117{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft118{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft119{font-size:12px;line-height:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft120{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft26{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft27{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft28{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft29{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft210{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft211{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft212{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft31{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft33{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft34{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft35{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft36{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft37{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft41{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft42{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft43{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft44{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft45{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft46{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft47{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft51{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft52{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft53{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft54{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft55{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft61{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft62{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft63{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft64{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft65{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft70{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft71{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft72{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft73{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft80{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft81{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:0px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:-17px;left:5px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:-12px;left:11px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:189px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft117"><b>Lag<br/>om �ndring i taxeringslagen (1990:324);</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:15px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:245px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 22 maj 2003.</p> <p style="position:absolute;top:280px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:20px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:279px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:280px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs i fr�ga om taxeringslagen (1990:324)</p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:279px;left:523px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:27px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:298px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>dels </i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:298px;left:127px;white-space:nowrap" class="ft11">att 5 kap. skall upph�ra att g�lla,</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:316px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>dels</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:316px;left:123px;white-space:nowrap" class="ft11"> att 3 kap. 5 och 12 �� samt 4 kap. 16 � skall ha f�ljande lydelse,</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:333px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>dels</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:333px;left:123px;white-space:nowrap" class="ft11"> att det i lagen skall inf�ras en ny paragraf, 3 kap. 6 �, och ett nytt</p> <p style="position:absolute;top:351px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">kapitel, 5 kap., av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:396px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>3 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft19"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:422px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:420px;left:103px;white-space:nowrap" class="ft15">3</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft19"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:422px;left:108px;white-space:nowrap" class="ft110"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:422px;left:122px;white-space:nowrap" class="ft11">Skattemyndigheten f�r f�rel�gga den som �r eller kan antas vara skatt-</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft118">skyldig att l�mna uppgift, visa upp handling eller l�mna �ver en kopia av<br/>handling som beh�vs f�r kontroll av att uppgifterna i hans sj�lvdeklaration<br/>�r riktiga eller annars f�r hans taxering.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft19"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:510px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:508px;left:103px;white-space:nowrap" class="ft15">4</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft19"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:510px;left:108px;white-space:nowrap" class="ft110"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:510px;left:122px;white-space:nowrap" class="ft11">Ett f�rel�ggande enligt 5 � f�r f�renas med vite, om det finns anled-</p> <p style="position:absolute;top:528px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">ning att anta att det annars inte f�ljs.</p> <p style="position:absolute;top:545px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">F�rsta stycket g�ller inte, om det finns anledning att anta att den skattskyl-</p> <p style="position:absolute;top:563px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft118">dige eller, om denne �r en juridisk person, st�llf�retr�dare f�r den skattskyl-<br/>dige har beg�tt en g�rning som �r straffbelagd eller kan leda till skattetill�gg<br/>och f�rel�ggandet avser utredning av en fr�ga som har samband med den<br/>misst�nkta g�rningen.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft19"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:651px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>12 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:86px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:649px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft15">5</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft19"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:651px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft110"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:92px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:651px;left:129px;white-space:nowrap" class="ft11">Vid taxeringsrevision skall den reviderade tillhandah�lla revisorn de</p> <p style="position:absolute;top:669px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft118">handlingar och l�mna de upplysningar som beh�vs f�r revisionen. Han skall<br/>ocks� l�mna tilltr�de till utrymmen som huvudsakligen anv�nds i verksam-<br/>heten f�r s�dan �tg�rd som avses i 11 � andra stycket och om m�jligt st�lla</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:95px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:740px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft111">1</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:96px;white-space:nowrap" class="ft112"> </p> <p style="position:absolute;top:741px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft113">Prop. 2002/03:106, bet. 2002/03:SkU16, rskr. 2002/03:167.</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:752px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft111">2</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft112"> </p> <p style="position:absolute;top:754px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft113">Senaste lydelse av</p> <p style="position:absolute;top:767px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft119">5 kap. 1 � 1999:1261<br/>5 kap. 2 � 1999:1261<br/>5 kap. 2 a � 1991:1902<br/>5 kap. 4 � 2001:1231<br/>5 kap. 5 � 2001:1231<br/>5 kap. 6 � 1997:494<br/>5 kap. 7 � 1997:494<br/>5 kap. 11 � 1991:1902<br/>5 kap. 12 � 1997:328<br/>5 kap. 13 � 1999:1261.</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:894px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft111">3</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:107px;white-space:nowrap" class="ft112"> </p> <p style="position:absolute;top:895px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft113">Senaste lydelse 1997:1028. �ndringen inneb�r att andra stycket upph�vs.</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:906px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft111">4</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft112"> </p> <p style="position:absolute;top:908px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft113">Tidigare 6 � upph�vd genom 1994:467.</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft111">5</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:117px;white-space:nowrap" class="ft112"> </p> <p style="position:absolute;top:921px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft113">Senaste lydelse 1997:1028.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>SFS 2003:211</b></p> <p style="position:absolute;top:201px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft120">Utkom fr�n trycket<br/>den 2 juni 2003</p> <p style="position:absolute;top:-6px;left:129px;white-space:nowrap" class="ft115"> </p> <p style="position:absolute;top:953px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft115">1*</p> <p style="position:absolute;top:-6px;left:132px;white-space:nowrap" class="ft116"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:953px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft116"><i>SFS 2003:211233</i></p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:140px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:52px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 2003:211</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:143px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft212">en �ndam�lsenlig arbetsplats till f�rfogande. Den reviderade skall i �vrigt ge<br/>den hj�lp som beh�vs vid revisionen. </p> <p style="position:absolute;top:86px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">Revisorn skall p� beg�ran ges tillf�lle att sj�lv anv�nda terminal eller an-</p> <p style="position:absolute;top:104px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft212">nat tekniskt hj�lpmedel f�r att ta del av upptagning som kan uppfattas endast<br/>med s�dant hj�lpmedel, om inte den reviderade i st�llet tillhandah�ller en<br/>kopia av upptagningen och denna utan sv�righet kan granskas med annat<br/>tillg�ngligt tekniskt hj�lpmedel. Revisorn f�r kontrollera att kopian st�mmer<br/>�verens med den upptagning som finns hos den reviderade.</p> <p style="position:absolute;top:192px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">Vid granskning av upptagning som avses i andra stycket f�r endast de tek-</p> <p style="position:absolute;top:210px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft212">niska hj�lpmedel och s�kbegrepp anv�ndas, som beh�vs f�r att tillgodose<br/>�ndam�let med revisionen. Granskningen f�r inte verkst�llas via telen�t. </p> <p style="position:absolute;top:245px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">Om den reviderade inte fullg�r sina skyldigheter enligt f�rsta eller andra</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft212">stycket, f�r skattemyndigheten f�rel�gga honom vid vite att fullg�ra dem.<br/>Finns det anledning att anta att den reviderade eller, om den reviderade �r ju-<br/>ridisk person, st�llf�retr�dare f�r den reviderade har beg�tt en g�rning som<br/>�r straffbelagd eller som kan leda till skattetill�gg, f�r den reviderade inte<br/>f�rel�ggas vid vite att medverka i utredningen av en fr�ga som har samband<br/>med den misst�nkta g�rningen.</p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:147px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:396px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>4 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:152px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:422px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>16 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:155px;white-space:nowrap" class="ft25"> </p> <p style="position:absolute;top:420px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft26">6</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:422px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft24"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:161px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:422px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">Eftertaxering f�r ske om den skattskyldige </p> <p style="position:absolute;top:439px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">1. i sj�lvdeklaration eller p� annat s�tt under f�rfarandet l�mnat oriktig</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">uppgift till ledning f�r taxeringen, </p> <p style="position:absolute;top:474px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft212">2. l�mnat oriktig uppgift i m�l om taxering eller<br/>3. underl�tit att l�mna sj�lvdeklaration, uppgift eller infordrad upplysning</p> <p style="position:absolute;top:510px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">trots att han �r uppgiftspliktig</p> <p style="position:absolute;top:527px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">och den oriktiga uppgiften eller underl�tenheten medf�rt att ett taxe-</p> <p style="position:absolute;top:545px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft212">ringsbeslut avseende den skattskyldige eller hans make, eller, i fr�ga om f�r-<br/>m�genhetsskatt, person som sambeskattas med honom blivit felaktigt eller<br/>inte fattats. </p> <p style="position:absolute;top:598px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">Vad som avses med oriktig uppgift framg�r av 5 kap. 1 � andra stycket.</p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:643px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>5 kap. S�rskilda avgifter</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:668px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>Skattetill�gg</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft27"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:694px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft28"><i>Skattetill�gg vid oriktig uppgift</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:176px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:719px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:719px;left:191px;white-space:nowrap" class="ft21"> Om den skattskyldige p� n�got annat s�tt �n muntligen under f�rfaran-</p> <p style="position:absolute;top:737px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft212">det har l�mnat en oriktig uppgift till ledning f�r taxeringen, skall en s�rskild<br/>avgift (</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:183px;white-space:nowrap" class="ft27"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:754px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft28"><i>skattetill�gg</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:754px;left:287px;white-space:nowrap" class="ft21">) tas ut. Detsamma g�ller om den skattskyldige har l�m-</p> <p style="position:absolute;top:772px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft212">nat en s�dan uppgift i ett m�l om taxering och uppgiften inte har godtagits<br/>efter pr�vning i sak.</p> <p style="position:absolute;top:807px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">En uppgift skall anses vara oriktig om det klart framg�r att en uppgift som</p> <p style="position:absolute;top:825px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft212">den skattskyldige har l�mnat �r felaktig eller att den skattskyldige har ute-<br/>l�mnat en uppgift till ledning f�r taxeringen som han varit skyldig att l�mna.<br/>En uppgift skall dock inte anses vara oriktig om uppgiften tillsammans med<br/>�vriga l�mnade uppgifter utg�r tillr�ckligt underlag f�r ett riktigt beslut. En</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:191px;white-space:nowrap" class="ft29"> </p> <p style="position:absolute;top:917px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft29">6</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:192px;white-space:nowrap" class="ft210"> </p> <p style="position:absolute;top:918px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft211"> Senaste lydelse 1997:328.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:658px;white-space:nowrap" class="ft31">3</p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:201px;white-space:nowrap" class="ft32"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:550px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>SFS 2003:211</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:204px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft37">uppgift skall inte heller anses vara oriktig om uppgiften �r s� orimlig att den<br/>uppenbart inte kan l�ggas till grund f�r ett beslut.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft33"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:112px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft34"><i>Skattetill�gg vid sk�nstaxering</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft35"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:137px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft36"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:137px;left:103px;white-space:nowrap" class="ft31"> Skattetill�gg skall tas ut om</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft37">1. avvikelse har skett fr�n en sj�lvdeklaration genom sk�nstaxering, eller<br/>2. sk�nstaxering har skett p� grund av utebliven sj�lvdeklaration och en</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft37">sj�lvdeklaration inte har kommit in trots att ett f�rel�ggande s�nts ut till den<br/>skattskyldige.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft35"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:243px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft36"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:243px;left:103px;white-space:nowrap" class="ft31"> Beslut om skattetill�gg enligt 2 � 2 skall undanr�jas om en sj�lvdekla-</p> <p style="position:absolute;top:261px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft37">ration har kommit in till en skattemyndighet eller en allm�n f�rvaltnings-<br/>domstol inom fyra m�nader fr�n utg�ngen av det �r d� beslutet meddelades.</p> <p style="position:absolute;top:296px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft31">Om den skattskyldige g�r sannolikt att han inte senast f�re utg�ngen av</p> <p style="position:absolute;top:313px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft37">februari �ret efter det �r d� beslutet meddelades, har f�tt k�nnedom om be-<br/>slutet om skattetill�gg eller ett besked om den slutliga skatten eller n�gon<br/>annan handling med uppgift om skattetill�ggets storlek, skall skattetill�gget<br/>undanr�jas om en sj�lvdeklaration har kommit in inom tv� m�nader fr�n den<br/>dag d� han fick s�dan k�nnedom.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft33"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:427px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft34"><i>Ber�kning av skattetill�gg</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft35"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:453px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft36"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:453px;left:103px;white-space:nowrap" class="ft31"> Om en oriktig uppgift har l�mnats �r skattetill�gget fyrtio procent av</p> <p style="position:absolute;top:470px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft37">s�dan skatt som avses i 1 kap. 1 � f�rsta stycket 15 och som, ifall den orik-<br/>tiga uppgiften hade godtagits, inte skulle ha p�f�rts den skattskyldige eller<br/>hans make eller, i fr�ga om f�rm�genhetsskatt, person som sambeskattas<br/>med den skattskyldige. I fr�ga om merv�rdesskatt �r skattetill�gget tjugo<br/>procent av den skatt som felaktigt skulle ha tillgodor�knats den skattskyl-<br/>dige.</p> <p style="position:absolute;top:576px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft31">Skattetill�gget skall ber�knas efter tio procent eller, i fr�ga om merv�rdes-</p> <p style="position:absolute;top:594px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft37">skatt, fem procent n�r den oriktiga uppgiften har r�ttats eller hade kunnat<br/>r�ttas med ledning av kontrollmaterial som normalt �r tillg�ngligt f�r skatte-<br/>myndigheten och som har varit tillg�ngligt f�r myndigheten f�re utg�ngen<br/>av november taxerings�ret.</p> <p style="position:absolute;top:664px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft31">Om den oriktiga uppgiften best�r i att ett belopp h�nf�rts eller kan antas</p> <p style="position:absolute;top:682px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft37">komma att h�nf�ras till fel taxerings�r eller fel redovisningsperiod, skall<br/>skattetill�gget ber�knas efter tio procent eller, i fr�ga om merv�rdesskatt,<br/>fem procent.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft35"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:753px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft36"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:753px;left:103px;white-space:nowrap" class="ft31"> Om avvikelse har skett fr�n sj�lvdeklaration genom sk�nstaxering</p> <p style="position:absolute;top:770px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft37">skall skattetill�gget ber�knas p� den skatt som till f�ljd av sk�nstaxeringen<br/>p�f�rs den skattskyldige ut�ver den skatt som annars skulle ha p�f�rts<br/>honom. </p> <p style="position:absolute;top:823px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft31">Vid sk�nstaxering p� grund av utebliven sj�lvdeklaration skall skatte-</p> <p style="position:absolute;top:841px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft37">till�gget ber�knas p� den skatt som till f�ljd av sk�nstaxeringen p�f�rs den<br/>skattskyldige ut�ver den skatt som skulle ha p�f�rts vid taxering enligt de</p> <p style="position:absolute;top:876px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft31">1. uppgifter som den skattskyldige p� annat s�tt �n muntligen har l�mnat</p> <p style="position:absolute;top:894px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft31">till ledning f�r taxeringen, och </p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft41">4</p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft42"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:52px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>SFS 2003:211</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:254px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft41">2. kontrolluppgifter som skall l�mnas utan f�rel�ggande enligt lagen</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft47">(2001:1227) om sj�lvdeklarationer och kontrolluppgifter och som har varit<br/>tillg�ngliga f�r skattemyndigheten f�re utg�ngen av november taxerings�ret.</p> <p style="position:absolute;top:104px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft41">Vid ber�kningen av skattetill�gget skall best�mmelserna i 4 � f�rsta</p> <p style="position:absolute;top:121px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft47">stycket till�mpas. I den utstr�ckning en sk�nstaxering innefattar r�ttelse av<br/>en oriktig uppgift, skall till�gget dock ber�knas enligt best�mmelserna i 4 �<br/>f�rstatredje styckena</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:258px;white-space:nowrap" class="ft43"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:157px;left:301px;white-space:nowrap" class="ft44"><i>.</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:261px;white-space:nowrap" class="ft45"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft46"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:266px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:192px;left:191px;white-space:nowrap" class="ft41"> Till den del en oriktig uppgift, ifall den hade godtagits, skulle ha med-</p> <p style="position:absolute;top:210px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft47">f�rt ett s�dant underskott av en n�ringsverksamhet eller i inkomstslaget<br/>tj�nst som inte utnyttjas taxerings�ret, skall skattetill�gget inte ber�knas p�<br/>s�dan skatt som anges i 4 � f�rsta stycket utan p� en fj�rdedel av den minsk-<br/>ning av underskottet som r�ttelsen av den oriktiga uppgiften har medf�rt.</p> <p style="position:absolute;top:280px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft41">Om en sk�nstaxering medf�rt minskning av ett s�dant underskott av en</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft47">n�ringsverksamhet eller i inkomstslaget tj�nst som inte utnyttjas taxerings-<br/>�ret, skall skattetill�gget i st�llet f�r vad som anges i 5 � f�rsta och andra<br/>styckena ber�knas p� en fj�rdedel av denna minskning.</p> <p style="position:absolute;top:351px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft41">Om en sk�nstaxering som avses i 2 � 2 innefattar att ett vid en tidigare</p> <p style="position:absolute;top:369px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft47">taxering fastst�llt underskott av en n�ringsverksamhet eller i inkomstslaget<br/>tj�nst utnyttjas helt eller delvis, skall skattetill�gget ber�knas p� en fj�rdedel<br/>av den del av underskottet som utnyttjas.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:269px;white-space:nowrap" class="ft45"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:439px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft46"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:273px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:439px;left:191px;white-space:nowrap" class="ft41"> Skattetill�gget skall ber�knas utan h�nsyn till inv�ndning som g�r ut</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft47">p� att skatten skall p�verkas f�rst under kommande taxerings�r eller redovis-<br/>ningsperiod eller som i �vrigt g�ller en annan fr�ga �n den som ligger till<br/>grund f�r till�gget.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:276px;white-space:nowrap" class="ft43"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:535px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft44"><i>Situationer d�r skattetill�gg inte skall tas ut</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:281px;white-space:nowrap" class="ft45"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:561px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft46"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:284px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:561px;left:191px;white-space:nowrap" class="ft41"> Skattetill�gg skall inte tas ut</p> <p style="position:absolute;top:578px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft41">1. vid r�ttelse av en felr�kning eller ett skrivfel som uppenbart framg�r av</p> <p style="position:absolute;top:596px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft47">sj�lvdeklarationen eller av n�got annat meddelande fr�n den skattskyldige<br/>som inte �r muntligt,</p> <p style="position:absolute;top:631px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft41">2. om den oriktiga uppgiften har r�ttats eller hade kunnat r�ttas med led-</p> <p style="position:absolute;top:649px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft47">ning av en kontrolluppgift som skall l�mnas utan f�rel�ggande enligt lagen<br/>(2001:1227) om sj�lvdeklarationer och kontrolluppgifter och som har varit<br/>tillg�nglig f�r skattemyndigheten f�re utg�ngen av november taxerings�ret,</p> <p style="position:absolute;top:702px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft41">3. om en avvikelse avser bed�mning av ett yrkande och avvikelsen inte</p> <p style="position:absolute;top:719px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft41">g�ller n�gon uppgift i sak,</p> <p style="position:absolute;top:737px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft47">4. om den skattskyldige frivilligt har r�ttat den oriktiga uppgiften, eller<br/>5. om det skattebelopp som kunde ha undandragits genom felaktigheten</p> <p style="position:absolute;top:772px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft41">eller underl�tenheten �r obetydligt.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:288px;white-space:nowrap" class="ft45"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:816px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft46"><b>F�rseningsavgift</b></p> <p style="position:absolute;top:841px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft46"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:841px;left:191px;white-space:nowrap" class="ft41"> Om den som �r skyldig att l�mna en sj�lvdeklaration inte har kommit</p> <p style="position:absolute;top:859px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft41">in med en s�dan inom f�reskriven tid, skall en s�rskild avgift (</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:296px;white-space:nowrap" class="ft43"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:859px;left:550px;white-space:nowrap" class="ft44"><i>f�rsenings-</i></p> <p style="position:absolute;top:876px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft44"><i>avgift</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:299px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:876px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft41">) tas ut.</p> <p style="position:absolute;top:894px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft41">En sj�lvdeklaration skall inte anses ha kommit in om inneh�llet �r s� brist-</p> <p style="position:absolute;top:912px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft41">f�lligt att den uppenbarligen inte kan l�ggas till grund f�r taxering.</p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:303px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:658px;white-space:nowrap" class="ft51">5</p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:308px;white-space:nowrap" class="ft52"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:550px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>SFS 2003:211</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:311px;white-space:nowrap" class="ft53"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:315px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft51"> F�rseningsavgift tas ut med 5 000 kronor av aktiebolag och ekono-</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft51">miska f�reningar och med 1 000 kronor av andra deklarationsskyldiga.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:318px;white-space:nowrap" class="ft53"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:104px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:323px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:104px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft51"> Om den deklarationsskyldige inte har kommit in med en sj�lvdeklara-</p> <p style="position:absolute;top:121px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft55">tion inom tre m�nader fr�n den tidpunkt d� sj�lvdeklaration senast skulle ha<br/>l�mnats, skall ytterligare en f�rseningsavgift tas ut.</p> <p style="position:absolute;top:157px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft51">Har d�refter ytterligare tv� m�nader f�rflutit utan att sj�lvdeklarationen</p> <p style="position:absolute;top:174px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft51">har kommit in, skall en tredje f�rseningsavgift tas ut.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:326px;white-space:nowrap" class="ft53"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:210px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>12 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:330px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:210px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft51"> Om den deklarationsskyldige inom f�reskriven tid har l�mnat en</p> <p style="position:absolute;top:227px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft55">deklarationshandling som inte �r beh�rigen undertecknad, tas f�rsenings-<br/>avgift ut endast om bristen inte har avhj�lpts inom den tid som f�reskrivits i<br/>ett f�rel�ggande.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:333px;white-space:nowrap" class="ft53"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:298px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>13 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:338px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:298px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft51"> Vad som s�gs om en deklarationsskyldig och sj�lvdeklaration i 9</p> <p style="position:absolute;top:316px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft55">12 �� g�ller ocks� f�r den som �r skyldig att l�mna s�rskild uppgift enligt<br/>5 kap. 1 eller 2 � lagen (2001:1227) om sj�lvdeklarationer och kontroll-<br/>uppgifter. Vad som s�gs om en sj�lvdeklaration g�ller d� s�dana s�rskilda<br/>uppgifter. </p> <p style="position:absolute;top:386px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft51">F�rseningsavgift tas i dessa fall ut med samma belopp som f�r andra de-</p> <p style="position:absolute;top:404px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft51">klarationsskyldiga �n aktiebolag och ekonomiska f�reningar.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:341px;white-space:nowrap" class="ft53"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:447px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>Befrielse fr�n s�rskild avgift</b></p> <p style="position:absolute;top:472px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>14 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:345px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:472px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft51"> Den skattskyldige skall helt eller delvis befrias fr�n s�rskild avgift</p> <p style="position:absolute;top:490px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft55">om felaktigheten eller underl�tenheten framst�r som urs�ktlig eller om det<br/>annars skulle vara osk�ligt att ta ut avgiften med fullt belopp. Om den skatt-<br/>skyldige delvis befrias fr�n avgiften, skall den s�ttas ned till h�lften eller en<br/>fj�rdedel.</p> <p style="position:absolute;top:561px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft51">Vid bed�mningen av om felaktigheten eller underl�tenheten framst�r som</p> <p style="position:absolute;top:578px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft51">urs�ktlig skall det s�rskilt beaktas om denna kan antas ha </p> <p style="position:absolute;top:596px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft55">1. berott p� den skattskyldiges �lder, h�lsa eller liknande f�rh�llande,<br/>2. berott p� att den skattskyldige har felbed�mt en skatteregel eller bety-</p> <p style="position:absolute;top:631px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft51">delsen av de faktiska f�rh�llandena, eller</p> <p style="position:absolute;top:649px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft55">3. f�ranletts av vilseledande eller missvisande kontrolluppgifter.<br/>Vid bed�mningen av om det annars skulle vara osk�ligt att ta ut avgiften</p> <p style="position:absolute;top:684px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft51">med fullt belopp skall det s�rskilt beaktas om</p> <p style="position:absolute;top:702px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft51">1. avgiften inte st�r i rimlig proportion till felaktigheten eller under-</p> <p style="position:absolute;top:719px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft51">l�tenheten, </p> <p style="position:absolute;top:737px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft51">2. en osk�ligt l�ng tid f�rflutit efter det att skattemyndigheten har funnit</p> <p style="position:absolute;top:755px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft55">anledning att anta att den skattskyldige skall p�f�ras skattetill�gg utan att<br/>den skattskyldige kan lastas f�r dr�jsm�let, eller</p> <p style="position:absolute;top:790px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft51">3. felaktigheten eller underl�tenheten �ven har medf�rt att den skattskyl-</p> <p style="position:absolute;top:808px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft51">dige f�llts till ansvar f�r brott enligt skattebrottslagen (1971:69).</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:348px;white-space:nowrap" class="ft53"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:851px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>Befrielse �ven n�r n�got yrkande inte framst�llts</b></p> <p style="position:absolute;top:876px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>15 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:353px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:876px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft51"> Best�mmelserna i 14 � skall beaktas �ven om n�got yrkande om be-</p> <p style="position:absolute;top:894px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft55">frielse inte har framst�llts, om vad som f�rekommit i �rendet eller m�let om<br/>s�rskild avgift ger anledning till det.</p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:356px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft61">6</p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:360px;white-space:nowrap" class="ft62"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:52px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>SFS 2003:211</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:363px;white-space:nowrap" class="ft63"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft64"><b>Beslut om s�rskild avgift</b></p> <p style="position:absolute;top:76px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft64"><b>16 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:368px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:76px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft61"> Beslut om eftertaxering f�r inte avse enbart s�rskild avgift.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:371px;white-space:nowrap" class="ft63"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:111px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft64"><b>17 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:375px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:111px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft61"> Ut�ver vad som f�ljer av best�mmelserna i 4 kap. f�r beslut om skat-</p> <p style="position:absolute;top:129px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft61">tetill�gg fattas p� s�tt som anges i 18 och 19 ��.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:378px;white-space:nowrap" class="ft63"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:164px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft64"><b>18 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:383px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:164px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft61"> Beslut efter utg�ngen av �ret efter taxerings�ret om skattetill�gg p�</p> <p style="position:absolute;top:182px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft65">grund av en oriktig uppgift i ett ompr�vnings�rende skall meddelas samti-<br/>digt med beslutet i ompr�vnings�rendet.</p> <p style="position:absolute;top:217px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft61">Beslut om skattetill�gg p� grund av en oriktig uppgift i m�l om taxering</p> <p style="position:absolute;top:235px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft65">f�r meddelas inom ett �r fr�n utg�ngen av den m�nad d� domstolens beslut<br/>vann laga kraft. </p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:386px;white-space:nowrap" class="ft63"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:288px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft64"><b>19 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:390px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:288px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft61"> Om ett taxeringsbeslut i en fr�ga som har f�ranlett skattetill�gg �nd-</p> <p style="position:absolute;top:305px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft65">ras, skall skattemyndigheten g�ra den �ndring av beslutet om skattetill�gg<br/>som f�ranleds av det nya taxeringsbeslutet.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:393px;white-space:nowrap" class="ft63"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:366px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft64"><b>�vriga best�mmelser om s�rskild avgift</b></p> <p style="position:absolute;top:392px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft64"><b>20 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:398px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:392px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft61"> S�rskild avgift skall tillfalla staten.</p> <p style="position:absolute;top:409px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft61">S�rskild avgift skall inte tas ut om den skattskyldige har avlidit.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:401px;white-space:nowrap" class="ft63"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:445px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft64"><b>21 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:405px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:445px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft61"> Vid till�mpning av 7 kap. 4 � f�r regeringen eller den myndighet som</p> <p style="position:absolute;top:462px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft61">regeringen best�mmer meddela befrielse fr�n s�rskild avgift.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:408px;white-space:nowrap" class="ft63"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:498px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft64"><b>22 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:413px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:498px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft61"> Best�mmelser om debitering och betalning av s�rskild avgift finns i</p> <p style="position:absolute;top:515px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft61">skattebetalningslagen (1997:483).</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:416px;white-space:nowrap" class="ft63"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:550px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft64"><b>23 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:420px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:550px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft61"> Skall n�gon vid taxering till statlig inkomstskatt p� f�rv�rvsinkomst</p> <p style="position:absolute;top:568px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft65">p�f�ras skattetill�gg p� undandragen skatt efter skilda procentsatser r�knas<br/>f�rst skatten ut p� summan av de undanh�llna beloppen. Skatten f�rdelas se-<br/>dan vid till�mpningen av de skilda procentsatserna efter den kvotdel som<br/>vart och ett av de undanh�llna beloppen utg�r av de sammanlagda undan-<br/>h�llna beloppen.</p> <p style="position:absolute;top:656px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft61">Best�mmelserna i f�rsta stycket till�mpas ocks� n�r skattetill�gg skall tas</p> <p style="position:absolute;top:674px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft65">ut efter skilda procentsatser p� undandragen skatt i annat fall �n som avses i<br/>f�rsta stycket. Vid ber�kning av skattetill�gg p� minskning av underskott av<br/>en n�ringsverksamhet eller i inkomstslaget tj�nst skall underlaget vid till-<br/>l�mpning av de skilda procentsatserna f�rdelas efter den kvotdel som vart<br/>och ett av de undanh�llna beloppen utg�r av de sammanlagda undanh�llna<br/>beloppen.</p> <p style="position:absolute;top:780px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft61">Skall skattetill�gg tas ut efter skilda procentsatser och ber�knas p� s�v�l</p> <p style="position:absolute;top:798px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft65">undandragen skatt som minskning av underskott av en n�ringsverksamhet<br/>eller i inkomstslaget tj�nst, g�rs ber�kningen med till�mpning av f�rsta och<br/>andra styckena p� de b�da underlagen var f�r sig.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:423px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:869px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft61">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2003. Det nya 5 kap. till�mpas f�rsta</p> <p style="position:absolute;top:887px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft61">g�ngen vid 2004 �rs taxering.</p> </div> <div id="page7-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:428px;white-space:nowrap" class="ft70"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:658px;white-space:nowrap" class="ft71">7</p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:432px;white-space:nowrap" class="ft72"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:550px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>SFS 2003:211</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:435px;white-space:nowrap" class="ft70"> </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft71">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:86px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft71">BOSSE RINGHOLM</p> <p style="position:absolute;top:104px;left:316px;white-space:nowrap" class="ft73">Stefan Holgersson<br/>(Finansdepartementet)</p> </div> <div id="page8-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-5px;left:440px;white-space:nowrap" class="ft80"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:499px;white-space:nowrap" class="ft81">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:952px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft81">Elanders Gotab, Stockholm 2003</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i taxeringslagen (1990:324);

utf�rdad den 22 maj 2003.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs i fr�ga om taxeringslagen (1990:324)

2

dels

att 5 kap. skall upph�ra att g�lla,

dels

att 3 kap. 5 och 12 �� samt 4 kap. 16 � skall ha f�ljande lydelse,

dels

att det i lagen skall inf�ras en ny paragraf, 3 kap. 6 �, och ett nytt

kapitel, 5 kap., av f�ljande lydelse.

3 kap.

5 �

3

Skattemyndigheten f�r f�rel�gga den som �r eller kan antas vara skatt-

skyldig att l�mna uppgift, visa upp handling eller l�mna �ver en kopia av
handling som beh�vs f�r kontroll av att uppgifterna i hans sj�lvdeklaration
�r riktiga eller annars f�r hans taxering.

6 �

4

Ett f�rel�ggande enligt 5 � f�r f�renas med vite, om det finns anled-

ning att anta att det annars inte f�ljs.

F�rsta stycket g�ller inte, om det finns anledning att anta att den skattskyl-

dige eller, om denne �r en juridisk person, st�llf�retr�dare f�r den skattskyl-
dige har beg�tt en g�rning som �r straffbelagd eller kan leda till skattetill�gg
och f�rel�ggandet avser utredning av en fr�ga som har samband med den
misst�nkta g�rningen.

12 �

5

Vid taxeringsrevision skall den reviderade tillhandah�lla revisorn de

handlingar och l�mna de upplysningar som beh�vs f�r revisionen. Han skall
ocks� l�mna tilltr�de till utrymmen som huvudsakligen anv�nds i verksam-
heten f�r s�dan �tg�rd som avses i 11 � andra stycket och om m�jligt st�lla

1

Prop. 2002/03:106, bet. 2002/03:SkU16, rskr. 2002/03:167.

2

Senaste lydelse av

5 kap. 1 � 1999:1261
5 kap. 2 � 1999:1261
5 kap. 2 a � 1991:1902
5 kap. 4 � 2001:1231
5 kap. 5 � 2001:1231
5 kap. 6 � 1997:494
5 kap. 7 � 1997:494
5 kap. 11 � 1991:1902
5 kap. 12 � 1997:328
5 kap. 13 � 1999:1261.

3

Senaste lydelse 1997:1028. �ndringen inneb�r att andra stycket upph�vs.

4

Tidigare 6 � upph�vd genom 1994:467.

5

Senaste lydelse 1997:1028.

SFS 2003:211

Utkom fr�n trycket
den 2 juni 2003

1*

SFS 2003:211233

background image

2

SFS 2003:211

en �ndam�lsenlig arbetsplats till f�rfogande. Den reviderade skall i �vrigt ge
den hj�lp som beh�vs vid revisionen.

Revisorn skall p� beg�ran ges tillf�lle att sj�lv anv�nda terminal eller an-

nat tekniskt hj�lpmedel f�r att ta del av upptagning som kan uppfattas endast
med s�dant hj�lpmedel, om inte den reviderade i st�llet tillhandah�ller en
kopia av upptagningen och denna utan sv�righet kan granskas med annat
tillg�ngligt tekniskt hj�lpmedel. Revisorn f�r kontrollera att kopian st�mmer
�verens med den upptagning som finns hos den reviderade.

Vid granskning av upptagning som avses i andra stycket f�r endast de tek-

niska hj�lpmedel och s�kbegrepp anv�ndas, som beh�vs f�r att tillgodose
�ndam�let med revisionen. Granskningen f�r inte verkst�llas via telen�t.

Om den reviderade inte fullg�r sina skyldigheter enligt f�rsta eller andra

stycket, f�r skattemyndigheten f�rel�gga honom vid vite att fullg�ra dem.
Finns det anledning att anta att den reviderade eller, om den reviderade �r ju-
ridisk person, st�llf�retr�dare f�r den reviderade har beg�tt en g�rning som
�r straffbelagd eller som kan leda till skattetill�gg, f�r den reviderade inte
f�rel�ggas vid vite att medverka i utredningen av en fr�ga som har samband
med den misst�nkta g�rningen.

4 kap.

16 �

6

Eftertaxering f�r ske om den skattskyldige

1. i sj�lvdeklaration eller p� annat s�tt under f�rfarandet l�mnat oriktig

uppgift till ledning f�r taxeringen,

2. l�mnat oriktig uppgift i m�l om taxering eller
3. underl�tit att l�mna sj�lvdeklaration, uppgift eller infordrad upplysning

trots att han �r uppgiftspliktig

och den oriktiga uppgiften eller underl�tenheten medf�rt att ett taxe-

ringsbeslut avseende den skattskyldige eller hans make, eller, i fr�ga om f�r-
m�genhetsskatt, person som sambeskattas med honom blivit felaktigt eller
inte fattats.

Vad som avses med oriktig uppgift framg�r av 5 kap. 1 � andra stycket.

5 kap. S�rskilda avgifter

Skattetill�gg

Skattetill�gg vid oriktig uppgift

1 �

Om den skattskyldige p� n�got annat s�tt �n muntligen under f�rfaran-

det har l�mnat en oriktig uppgift till ledning f�r taxeringen, skall en s�rskild
avgift (

skattetill�gg

) tas ut. Detsamma g�ller om den skattskyldige har l�m-

nat en s�dan uppgift i ett m�l om taxering och uppgiften inte har godtagits
efter pr�vning i sak.

En uppgift skall anses vara oriktig om det klart framg�r att en uppgift som

den skattskyldige har l�mnat �r felaktig eller att den skattskyldige har ute-
l�mnat en uppgift till ledning f�r taxeringen som han varit skyldig att l�mna.
En uppgift skall dock inte anses vara oriktig om uppgiften tillsammans med
�vriga l�mnade uppgifter utg�r tillr�ckligt underlag f�r ett riktigt beslut. En

6

Senaste lydelse 1997:328.

background image

3

SFS 2003:211

uppgift skall inte heller anses vara oriktig om uppgiften �r s� orimlig att den
uppenbart inte kan l�ggas till grund f�r ett beslut.

Skattetill�gg vid sk�nstaxering

2 �

Skattetill�gg skall tas ut om

1. avvikelse har skett fr�n en sj�lvdeklaration genom sk�nstaxering, eller
2. sk�nstaxering har skett p� grund av utebliven sj�lvdeklaration och en

sj�lvdeklaration inte har kommit in trots att ett f�rel�ggande s�nts ut till den
skattskyldige.

3 �

Beslut om skattetill�gg enligt 2 � 2 skall undanr�jas om en sj�lvdekla-

ration har kommit in till en skattemyndighet eller en allm�n f�rvaltnings-
domstol inom fyra m�nader fr�n utg�ngen av det �r d� beslutet meddelades.

Om den skattskyldige g�r sannolikt att han inte senast f�re utg�ngen av

februari �ret efter det �r d� beslutet meddelades, har f�tt k�nnedom om be-
slutet om skattetill�gg eller ett besked om den slutliga skatten eller n�gon
annan handling med uppgift om skattetill�ggets storlek, skall skattetill�gget
undanr�jas om en sj�lvdeklaration har kommit in inom tv� m�nader fr�n den
dag d� han fick s�dan k�nnedom.

Ber�kning av skattetill�gg

4 �

Om en oriktig uppgift har l�mnats �r skattetill�gget fyrtio procent av

s�dan skatt som avses i 1 kap. 1 � f�rsta stycket 15 och som, ifall den orik-
tiga uppgiften hade godtagits, inte skulle ha p�f�rts den skattskyldige eller
hans make eller, i fr�ga om f�rm�genhetsskatt, person som sambeskattas
med den skattskyldige. I fr�ga om merv�rdesskatt �r skattetill�gget tjugo
procent av den skatt som felaktigt skulle ha tillgodor�knats den skattskyl-
dige.

Skattetill�gget skall ber�knas efter tio procent eller, i fr�ga om merv�rdes-

skatt, fem procent n�r den oriktiga uppgiften har r�ttats eller hade kunnat
r�ttas med ledning av kontrollmaterial som normalt �r tillg�ngligt f�r skatte-
myndigheten och som har varit tillg�ngligt f�r myndigheten f�re utg�ngen
av november taxerings�ret.

Om den oriktiga uppgiften best�r i att ett belopp h�nf�rts eller kan antas

komma att h�nf�ras till fel taxerings�r eller fel redovisningsperiod, skall
skattetill�gget ber�knas efter tio procent eller, i fr�ga om merv�rdesskatt,
fem procent.

5 �

Om avvikelse har skett fr�n sj�lvdeklaration genom sk�nstaxering

skall skattetill�gget ber�knas p� den skatt som till f�ljd av sk�nstaxeringen
p�f�rs den skattskyldige ut�ver den skatt som annars skulle ha p�f�rts
honom.

Vid sk�nstaxering p� grund av utebliven sj�lvdeklaration skall skatte-

till�gget ber�knas p� den skatt som till f�ljd av sk�nstaxeringen p�f�rs den
skattskyldige ut�ver den skatt som skulle ha p�f�rts vid taxering enligt de

1. uppgifter som den skattskyldige p� annat s�tt �n muntligen har l�mnat

till ledning f�r taxeringen, och

background image

4

SFS 2003:211

2. kontrolluppgifter som skall l�mnas utan f�rel�ggande enligt lagen

(2001:1227) om sj�lvdeklarationer och kontrolluppgifter och som har varit
tillg�ngliga f�r skattemyndigheten f�re utg�ngen av november taxerings�ret.

Vid ber�kningen av skattetill�gget skall best�mmelserna i 4 � f�rsta

stycket till�mpas. I den utstr�ckning en sk�nstaxering innefattar r�ttelse av
en oriktig uppgift, skall till�gget dock ber�knas enligt best�mmelserna i 4 �
f�rstatredje styckena

.

6 �

Till den del en oriktig uppgift, ifall den hade godtagits, skulle ha med-

f�rt ett s�dant underskott av en n�ringsverksamhet eller i inkomstslaget
tj�nst som inte utnyttjas taxerings�ret, skall skattetill�gget inte ber�knas p�
s�dan skatt som anges i 4 � f�rsta stycket utan p� en fj�rdedel av den minsk-
ning av underskottet som r�ttelsen av den oriktiga uppgiften har medf�rt.

Om en sk�nstaxering medf�rt minskning av ett s�dant underskott av en

n�ringsverksamhet eller i inkomstslaget tj�nst som inte utnyttjas taxerings-
�ret, skall skattetill�gget i st�llet f�r vad som anges i 5 � f�rsta och andra
styckena ber�knas p� en fj�rdedel av denna minskning.

Om en sk�nstaxering som avses i 2 � 2 innefattar att ett vid en tidigare

taxering fastst�llt underskott av en n�ringsverksamhet eller i inkomstslaget
tj�nst utnyttjas helt eller delvis, skall skattetill�gget ber�knas p� en fj�rdedel
av den del av underskottet som utnyttjas.

7 �

Skattetill�gget skall ber�knas utan h�nsyn till inv�ndning som g�r ut

p� att skatten skall p�verkas f�rst under kommande taxerings�r eller redovis-
ningsperiod eller som i �vrigt g�ller en annan fr�ga �n den som ligger till
grund f�r till�gget.

Situationer d�r skattetill�gg inte skall tas ut

8 �

Skattetill�gg skall inte tas ut

1. vid r�ttelse av en felr�kning eller ett skrivfel som uppenbart framg�r av

sj�lvdeklarationen eller av n�got annat meddelande fr�n den skattskyldige
som inte �r muntligt,

2. om den oriktiga uppgiften har r�ttats eller hade kunnat r�ttas med led-

ning av en kontrolluppgift som skall l�mnas utan f�rel�ggande enligt lagen
(2001:1227) om sj�lvdeklarationer och kontrolluppgifter och som har varit
tillg�nglig f�r skattemyndigheten f�re utg�ngen av november taxerings�ret,

3. om en avvikelse avser bed�mning av ett yrkande och avvikelsen inte

g�ller n�gon uppgift i sak,

4. om den skattskyldige frivilligt har r�ttat den oriktiga uppgiften, eller
5. om det skattebelopp som kunde ha undandragits genom felaktigheten

eller underl�tenheten �r obetydligt.

F�rseningsavgift

9 �

Om den som �r skyldig att l�mna en sj�lvdeklaration inte har kommit

in med en s�dan inom f�reskriven tid, skall en s�rskild avgift (

f�rsenings-

avgift

) tas ut.

En sj�lvdeklaration skall inte anses ha kommit in om inneh�llet �r s� brist-

f�lligt att den uppenbarligen inte kan l�ggas till grund f�r taxering.

background image

5

SFS 2003:211

10 �

F�rseningsavgift tas ut med 5 000 kronor av aktiebolag och ekono-

miska f�reningar och med 1 000 kronor av andra deklarationsskyldiga.

11 �

Om den deklarationsskyldige inte har kommit in med en sj�lvdeklara-

tion inom tre m�nader fr�n den tidpunkt d� sj�lvdeklaration senast skulle ha
l�mnats, skall ytterligare en f�rseningsavgift tas ut.

Har d�refter ytterligare tv� m�nader f�rflutit utan att sj�lvdeklarationen

har kommit in, skall en tredje f�rseningsavgift tas ut.

12 �

Om den deklarationsskyldige inom f�reskriven tid har l�mnat en

deklarationshandling som inte �r beh�rigen undertecknad, tas f�rsenings-
avgift ut endast om bristen inte har avhj�lpts inom den tid som f�reskrivits i
ett f�rel�ggande.

13 �

Vad som s�gs om en deklarationsskyldig och sj�lvdeklaration i 9

12 �� g�ller ocks� f�r den som �r skyldig att l�mna s�rskild uppgift enligt
5 kap. 1 eller 2 � lagen (2001:1227) om sj�lvdeklarationer och kontroll-
uppgifter. Vad som s�gs om en sj�lvdeklaration g�ller d� s�dana s�rskilda
uppgifter.

F�rseningsavgift tas i dessa fall ut med samma belopp som f�r andra de-

klarationsskyldiga �n aktiebolag och ekonomiska f�reningar.

Befrielse fr�n s�rskild avgift

14 �

Den skattskyldige skall helt eller delvis befrias fr�n s�rskild avgift

om felaktigheten eller underl�tenheten framst�r som urs�ktlig eller om det
annars skulle vara osk�ligt att ta ut avgiften med fullt belopp. Om den skatt-
skyldige delvis befrias fr�n avgiften, skall den s�ttas ned till h�lften eller en
fj�rdedel.

Vid bed�mningen av om felaktigheten eller underl�tenheten framst�r som

urs�ktlig skall det s�rskilt beaktas om denna kan antas ha

1. berott p� den skattskyldiges �lder, h�lsa eller liknande f�rh�llande,
2. berott p� att den skattskyldige har felbed�mt en skatteregel eller bety-

delsen av de faktiska f�rh�llandena, eller

3. f�ranletts av vilseledande eller missvisande kontrolluppgifter.
Vid bed�mningen av om det annars skulle vara osk�ligt att ta ut avgiften

med fullt belopp skall det s�rskilt beaktas om

1. avgiften inte st�r i rimlig proportion till felaktigheten eller under-

l�tenheten,

2. en osk�ligt l�ng tid f�rflutit efter det att skattemyndigheten har funnit

anledning att anta att den skattskyldige skall p�f�ras skattetill�gg utan att
den skattskyldige kan lastas f�r dr�jsm�let, eller

3. felaktigheten eller underl�tenheten �ven har medf�rt att den skattskyl-

dige f�llts till ansvar f�r brott enligt skattebrottslagen (1971:69).

Befrielse �ven n�r n�got yrkande inte framst�llts

15 �

Best�mmelserna i 14 � skall beaktas �ven om n�got yrkande om be-

frielse inte har framst�llts, om vad som f�rekommit i �rendet eller m�let om
s�rskild avgift ger anledning till det.

background image

6

SFS 2003:211

Beslut om s�rskild avgift

16 �

Beslut om eftertaxering f�r inte avse enbart s�rskild avgift.

17 �

Ut�ver vad som f�ljer av best�mmelserna i 4 kap. f�r beslut om skat-

tetill�gg fattas p� s�tt som anges i 18 och 19 ��.

18 �

Beslut efter utg�ngen av �ret efter taxerings�ret om skattetill�gg p�

grund av en oriktig uppgift i ett ompr�vnings�rende skall meddelas samti-
digt med beslutet i ompr�vnings�rendet.

Beslut om skattetill�gg p� grund av en oriktig uppgift i m�l om taxering

f�r meddelas inom ett �r fr�n utg�ngen av den m�nad d� domstolens beslut
vann laga kraft.

19 �

Om ett taxeringsbeslut i en fr�ga som har f�ranlett skattetill�gg �nd-

ras, skall skattemyndigheten g�ra den �ndring av beslutet om skattetill�gg
som f�ranleds av det nya taxeringsbeslutet.

�vriga best�mmelser om s�rskild avgift

20 �

S�rskild avgift skall tillfalla staten.

S�rskild avgift skall inte tas ut om den skattskyldige har avlidit.

21 �

Vid till�mpning av 7 kap. 4 � f�r regeringen eller den myndighet som

regeringen best�mmer meddela befrielse fr�n s�rskild avgift.

22 �

Best�mmelser om debitering och betalning av s�rskild avgift finns i

skattebetalningslagen (1997:483).

23 �

Skall n�gon vid taxering till statlig inkomstskatt p� f�rv�rvsinkomst

p�f�ras skattetill�gg p� undandragen skatt efter skilda procentsatser r�knas
f�rst skatten ut p� summan av de undanh�llna beloppen. Skatten f�rdelas se-
dan vid till�mpningen av de skilda procentsatserna efter den kvotdel som
vart och ett av de undanh�llna beloppen utg�r av de sammanlagda undan-
h�llna beloppen.

Best�mmelserna i f�rsta stycket till�mpas ocks� n�r skattetill�gg skall tas

ut efter skilda procentsatser p� undandragen skatt i annat fall �n som avses i
f�rsta stycket. Vid ber�kning av skattetill�gg p� minskning av underskott av
en n�ringsverksamhet eller i inkomstslaget tj�nst skall underlaget vid till-
l�mpning av de skilda procentsatserna f�rdelas efter den kvotdel som vart
och ett av de undanh�llna beloppen utg�r av de sammanlagda undanh�llna
beloppen.

Skall skattetill�gg tas ut efter skilda procentsatser och ber�knas p� s�v�l

undandragen skatt som minskning av underskott av en n�ringsverksamhet
eller i inkomstslaget tj�nst, g�rs ber�kningen med till�mpning av f�rsta och
andra styckena p� de b�da underlagen var f�r sig.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2003. Det nya 5 kap. till�mpas f�rsta

g�ngen vid 2004 �rs taxering.

background image

7

SFS 2003:211

P� regeringens v�gnar

BOSSE RINGHOLM

Stefan Holgersson
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.