SFS 2003:212 Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483)

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2014:1470) om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter / SFS 2003:212 Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483)
030212.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft115{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft116{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft117{font-size:12px;line-height:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft118{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft27{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft31{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft33{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft34{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft35{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft36{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft37{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft41{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft42{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft43{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft44{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft45{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft51{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft52{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft53{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft54{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft55{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft56{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft57{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft58{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft59{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft510{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft61{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft62{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft63{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft64{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft65{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:0px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:-17px;left:5px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:-12px;left:11px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:189px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft115"><b>Lag<br/>om �ndring i skattebetalningslagen (1997:483);</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:15px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:245px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 22 maj 2003.</p> <p style="position:absolute;top:280px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:20px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:279px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:280px;left:252px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs i fr�ga om skattebetalningslagen</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">(1997:483)</p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:296px;left:150px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:27px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:316px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>dels </i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:316px;left:127px;white-space:nowrap" class="ft11">att 15 kap. skall upph�ra att g�lla,</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:333px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>dels </i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:333px;left:127px;white-space:nowrap" class="ft11">att 17 kap. 3, 9 och 11 ��, 21 kap. 13 �, 22 kap. 11 � samt 23 kap. 2 �</p> <p style="position:absolute;top:351px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">skall ha f�ljande lydelse,</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:369px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>dels </i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:369px;left:127px;white-space:nowrap" class="ft11">att det i lagen skall inf�ras ett nytt kapitel, 15 kap., och en ny para-</p> <p style="position:absolute;top:386px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">graf, 17 kap. 2 a �, av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:431px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>15 kap. S�rskilda avgifter</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft19"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:457px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>Skattetill�gg</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:483px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>Skattetill�gg vid oriktig uppgift</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft19"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:508px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>1 � </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:508px;left:118px;white-space:nowrap" class="ft11">Om den skattskyldige p� n�got annat s�tt �n muntligen under f�rfaran-</p> <p style="position:absolute;top:525px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft116">det har l�mnat en oriktig uppgift till ledning f�r beskattningen, skall en s�r-<br/>skild avgift (</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:543px;left:160px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>skattetill�gg</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:543px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft11">) tas ut. Detsamma g�ller om den skattskyldige har</p> <p style="position:absolute;top:561px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft116">l�mnat en s�dan uppgift i ett m�l om beskattning och uppgiften inte har god-<br/>tagits efter pr�vning i sak.</p> <p style="position:absolute;top:596px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">En uppgift skall anses vara oriktig om det klart framg�r att en uppgift som</p> <p style="position:absolute;top:614px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft116">den skattskyldige har l�mnat �r felaktig eller att den skattskyldige har ute-<br/>l�mnat en uppgift till ledning f�r beskattningen som han varit skyldig att<br/>l�mna. En uppgift skall dock inte anses vara oriktig om uppgiften tillsam-<br/>mans med �vriga l�mnade uppgifter utg�r tillr�ckligt underlag f�r ett riktigt<br/>beslut. En uppgift skall inte heller anses vara oriktig om uppgiften �r s�<br/>orimlig att den uppenbart inte kan l�ggas till grund f�r ett beslut.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:745px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>Skattetill�gg vid sk�nsbeskattning</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft19"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:770px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>2 � </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:770px;left:118px;white-space:nowrap" class="ft11">Skattetill�gg skall tas ut vid sk�nsbeskattning enligt 11 kap. 19 � andra</p> <p style="position:absolute;top:788px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">stycket. </p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:89px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:842px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft111">1</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:90px;white-space:nowrap" class="ft112"> </p> <p style="position:absolute;top:844px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft113">Prop. 2002/03:106, bet. 2002/03:SkU16, rskr. 2002/03:167.</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:95px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:855px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft111">2</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:96px;white-space:nowrap" class="ft112"> </p> <p style="position:absolute;top:857px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft113">Senaste lydelse av</p> <p style="position:absolute;top:870px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft117">15 kap. 1 � 1997:1029<br/>15 kap. 6 � 2002:432<br/>15 kap. 6 a � 1999:641<br/>15 kap. 8 a � 1999:641.<br/>Tidigare 15 kap. 12 � upph�vd genom 1997:1032.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>SFS 2003:212</b></p> <p style="position:absolute;top:201px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft118">Utkom fr�n trycket<br/>den 2 juni 2003</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:107px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:52px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 2003:212</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:114px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>3 � </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:119px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft21">Beslut enligt 2 � om skattetill�gg vid sk�nsbeskattning p� grund av att</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft27">den skattskyldige inte l�mnat skattedeklaration skall undanr�jas, om en<br/>deklaration har kommit in till en skattemyndighet eller en allm�n f�rvalt-<br/>ningsdomstol inom tv� m�nader fr�n utg�ngen av den m�nad d� beslutet<br/>meddelades.</p> <p style="position:absolute;top:139px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">Om den skattskyldige g�r sannolikt att han inte har f�tt k�nnedom om be-</p> <p style="position:absolute;top:157px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft27">slutet f�re utg�ngen av den m�nad d� beslutet om skattetill�gg meddelades,<br/>skall skattetill�gget undanr�jas, om en deklaration har kommit in inom tv�<br/>m�nader fr�n den dag d� han fick s�dan k�nnedom.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:122px;white-space:nowrap" class="ft25"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:235px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft26"><i>Ber�kning av skattetill�gg</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:126px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:261px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>4 � </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:129px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:261px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft21">Om en oriktig uppgift har l�mnats �r skattetill�gget 20 % av den skatt</p> <p style="position:absolute;top:278px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft27">som, om den oriktiga uppgiften hade godtagits, inte skulle ha p�f�rts eller<br/>felaktigt skulle ha tillgodor�knats den skattskyldige.</p> <p style="position:absolute;top:313px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">Skattetill�gget skall ber�knas efter 5 % n�r skattemyndigheten har r�ttat</p> <p style="position:absolute;top:331px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft27">eller hade kunnat r�tta den oriktiga uppgiften med ledning av kontroll-<br/>material som normalt �r tillg�ngligt f�r skattemyndigheten och som har varit<br/>tillg�ngligt f�r myndigheten f�re utg�ngen av �ret efter beskattnings�ret.</p> <p style="position:absolute;top:384px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">Till den del den oriktiga uppgiften best�r i att ett belopp h�nf�rts eller kan</p> <p style="position:absolute;top:402px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft27">antas komma att h�nf�ras till fel redovisningsperiod, skall skattetill�gget be-<br/>r�knas efter 2 %, om det �r fr�ga om s�dan skatt f�r vilken redovisnings-<br/>perioden utg�r h�gst tv� m�nader och den skattskyldige h�nf�rt eller kan<br/>antas ha avsett att h�nf�ra beloppet till en period som l�per ut h�gst fyra<br/>m�nader efter den som beloppet borde ha h�nf�rts till samt efter 5 % i �vriga<br/>fall.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:134px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:525px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>5 � </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:137px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:525px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft21">Vid sk�nsbeskattning skall skattetill�gget ber�knas p� den skatt som</p> <p style="position:absolute;top:543px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft27">till f�ljd av sk�nsbeskattningen best�ms f�r den skattskyldige ut�ver vad<br/>som annars skulle ha best�mts enligt de uppgifter som den skattskyldige har<br/>l�mnat p� n�got annat s�tt �n muntligen eller av den skatt som till f�ljd av<br/>sk�nsbeskattningen inte skall tillgodor�knas den skattskyldige. Vid ber�k-<br/>ningen av skattetill�gget skall best�mmelserna i 4 � f�rsta stycket till�mpas.<br/>Till den del sk�nsbeskattningen innefattar r�ttelse av en oriktig uppgift fr�n<br/>den skattskyldige, skall till�gget dock ber�knas enligt 4 � f�rstatredje<br/>styckena.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:702px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>6 � </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:144px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:702px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft21">Skattetill�gget skall ber�knas utan h�nsyn till inv�ndning som g�r ut</p> <p style="position:absolute;top:720px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft27">p� att skatten skall p�verkas f�rst under en kommande redovisningsperiod<br/>eller som i �vrigt g�ller en annan fr�ga �n den som ligger till grund f�r till�g-<br/>get.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:149px;white-space:nowrap" class="ft25"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:798px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft26"><i>Situationer d�r skattetill�gg inte skall tas ut</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:152px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:823px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>7 � </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:823px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft21">Skattetill�gg skall inte tas ut</p> <p style="position:absolute;top:841px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">1. vid r�ttelse av en felr�kning eller ett skrivfel som uppenbart framg�r av</p> <p style="position:absolute;top:859px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft27">skattedeklarationen eller av n�got annat meddelande fr�n den skattskyldige<br/>som inte �r muntligt,</p> <p style="position:absolute;top:894px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">2. om en avvikelse avser bed�mning av ett yrkande och avvikelsen inte</p> <p style="position:absolute;top:912px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">g�ller n�gon uppgift i sak,</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:658px;white-space:nowrap" class="ft31">3</p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft32"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:550px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>SFS 2003:212</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft37">3. om den skattskyldige frivilligt har r�ttat den oriktiga uppgiften, eller<br/>4. om det skattebelopp som kunde ha undandragits genom felaktigheten</p> <p style="position:absolute;top:86px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft31">eller underl�tenheten �r obetydligt.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:129px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>F�rseningsavgift</b></p> <p style="position:absolute;top:155px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>8 � </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:174px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:118px;white-space:nowrap" class="ft31">Om den som �r skyldig att l�mna en skattedeklaration eller en perio-</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft37">disk sammanst�llning inte gjort detta inom f�reskriven tid skall en s�rskild<br/>avgift (</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:179px;white-space:nowrap" class="ft35"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:190px;left:129px;white-space:nowrap" class="ft36"><i>f�rseningsavgift</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:190px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft31">) tas ut. F�rseningsavgift tas dock inte ut n�r det �r</p> <p style="position:absolute;top:208px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft31">fr�ga om en s�rskild skattedeklaration enligt 10 kap. 32 � f�rsta stycket. </p> <p style="position:absolute;top:225px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft37">F�rseningsavgiften �r 500 kronor. Avgiften �r dock 1 000 kronor om<br/>1. den skattskyldige f�relagts att l�mna deklaration men inte fullgjort</p> <p style="position:absolute;top:261px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft31">denna skyldighet inom den tid som f�reskrivits, </p> <p style="position:absolute;top:278px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft31">2. den skattskyldige inte l�mnat deklaration inom f�reskriven tid f�r minst</p> <p style="position:absolute;top:296px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft31">en av de tre n�rmast f�reg�ende redovisningsperioderna, eller </p> <p style="position:absolute;top:313px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft31">3. f�rseningen avser en periodisk sammanst�llning.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:186px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:357px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>Kontrollavgift</b></p> <p style="position:absolute;top:382px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>9 � </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:189px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:382px;left:118px;white-space:nowrap" class="ft31">Om s�ljaren inte fullgjort skyldigheten att utf�ra en s�dan identitets-</p> <p style="position:absolute;top:400px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft37">kontroll av k�paren som avses i 14 kap. 1 a �, skall skattemyndigheten av<br/>s�ljaren ta ut en s�rskild avgift (</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft35"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:417px;left:271px;white-space:nowrap" class="ft36"><i>kontrollavgift</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:417px;left:349px;white-space:nowrap" class="ft31">) p� 2 000 kronor f�r varje till-</p> <p style="position:absolute;top:435px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft31">f�lle d� skyldigheten inte har fullgjorts.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:201px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:478px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>Befrielse fr�n s�rskild avgift</b></p> <p style="position:absolute;top:503px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:204px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:503px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft31"> Den skattskyldige skall helt eller delvis befrias fr�n s�rskild avgift</p> <p style="position:absolute;top:521px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft37">om felaktigheten eller underl�tenheten framst�r som urs�ktlig eller om det<br/>annars skulle vara osk�ligt att ta ut avgiften med fullt belopp. Om den skatt-<br/>skyldige delvis befrias fr�n avgiften skall den s�ttas ned till h�lften eller en<br/>fj�rdedel.</p> <p style="position:absolute;top:592px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft31">Vid bed�mningen av om felaktigheten eller underl�tenheten framst�r som</p> <p style="position:absolute;top:609px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft31">urs�ktlig skall det s�rskilt beaktas om denna kan antas ha berott p�</p> <p style="position:absolute;top:627px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft37">1. den skattskyldiges �lder, h�lsa eller liknande f�rh�llande, eller<br/>2. att den skattskyldige har felbed�mt en skatteregel eller betydelsen av de</p> <p style="position:absolute;top:662px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft31">faktiska f�rh�llandena.</p> <p style="position:absolute;top:680px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft31">Vid bed�mningen av om det annars skulle vara osk�ligt att ta ut avgiften</p> <p style="position:absolute;top:698px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft31">med fullt belopp skall det s�rskilt beaktas om</p> <p style="position:absolute;top:715px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft31">1. avgiften inte st�r i rimlig proportion till felaktigheten eller underl�ten-</p> <p style="position:absolute;top:733px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft31">heten, </p> <p style="position:absolute;top:751px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft31">2. en osk�ligt l�ng tid f�rflutit efter det att skattemyndigheten har funnit</p> <p style="position:absolute;top:768px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft37">anledning att anta att den skattskyldige skall p�f�ras skattetill�gg utan att<br/>den skattskyldige kan lastas f�r dr�jsm�let, eller</p> <p style="position:absolute;top:804px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft31">3. felaktigheten eller underl�tenheten �ven har medf�rt att den skattskyl-</p> <p style="position:absolute;top:821px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft31">dige har f�llts till ansvar f�r brott enligt skattebrottslagen (1971:69).</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:856px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>11 � </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:856px;left:125px;white-space:nowrap" class="ft31">S�ljaren skall befrias helt fr�n en kontrollavgift om det framst�r som</p> <p style="position:absolute;top:874px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft31">uppenbart osk�ligt att ta ut den.</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft41">4</p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft42"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:52px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>SFS 2003:212</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft43"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>Befrielse �ven n�r n�got yrkande inte framst�llts</b></p> <p style="position:absolute;top:76px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>12 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:76px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft41"> Best�mmelserna i 10 och 11 �� skall beaktas �ven om ett yrkande om</p> <p style="position:absolute;top:94px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft45">befrielse inte har framst�llts, om vad som f�rekommit i �rendet eller m�let<br/>om s�rskild avgift ger anledning till det. </p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft43"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:155px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>Beslut om skattetill�gg i vissa fall</b></p> <p style="position:absolute;top:180px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>13 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:180px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft41"> Beslut om skattetill�gg p� grund av en oriktig uppgift i m�l om be-</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft45">skattning f�r meddelas inom ett �r fr�n utg�ngen av den m�nad d� domsto-<br/>lens beslut fick laga kraft.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft43"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:250px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>14 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:250px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft41"> Om ett beskattningsbeslut i en fr�ga som har f�ranlett skattetill�gg</p> <p style="position:absolute;top:268px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft45">�ndras, skall skattemyndigheten g�ra den �ndring av beslutet om skatte-<br/>till�gg som f�ranleds av det nya beskattningsbeslutet.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft43"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:329px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>Speciella situationer d�r s�rskilda avgifter inte tas ut</b></p> <p style="position:absolute;top:354px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>15 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:354px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft41"> Skattetill�gg och f�rseningsavgift skall inte tas ut, om den skatt-</p> <p style="position:absolute;top:372px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft41">skyldige har avlidit.</p> <p style="position:absolute;top:389px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft41">Kontrollavgift skall inte tas ut, om s�ljaren har avlidit. </p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:254px;white-space:nowrap" class="ft43"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:433px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>S�rskilda best�mmelser i fr�ga om registrering och merv�rdesskatt</b></p> <p style="position:absolute;top:458px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>16 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:258px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:458px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft41"> Best�mmelserna i 115 �� g�ller �ven den som har l�mnat oriktiga</p> <p style="position:absolute;top:476px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft41">uppgifter och d�rigenom har registrerats som skattskyldig enligt 3 kap. 1 �.</p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:261px;white-space:nowrap" class="ft42"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:521px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>17 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:266px;white-space:nowrap" class="ft43"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:546px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>2 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:270px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:546px;left:202px;white-space:nowrap" class="ft41"> �ven om f�ruts�ttningarna i 2 � inte �r uppfyllda skall skattemyndig-</p> <p style="position:absolute;top:564px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft45">heten efter ans�kan av den skattskyldige bevilja anst�nd med betalning av<br/>skattetill�gget, om den skattskyldige har beg�rt ompr�vning av eller till<br/>l�nsr�tten �verklagat skattetill�ggsbeslutet eller beslutet i den fr�ga som f�r-<br/>anlett skattetill�gget. Detta g�ller dock inte vid beg�ran om ompr�vning, om<br/>den skattskyldige tidigare har beviljats anst�nd med betalningen av skatte-<br/>till�gget enligt denna paragraf i avvaktan p� skattemyndighetens ompr�v-<br/>ning avseende samma fr�ga.</p> <p style="position:absolute;top:687px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft41">Anst�ndstiden skall best�mmas till dess att skattemyndigheten har medde-</p> <p style="position:absolute;top:705px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft45">lat beslut i ompr�vnings�rendet eller l�ngst tre m�nader efter dagen f�r detta<br/>beslut eller, vid �verklagande till l�nsr�tten, till dess att l�nsr�tten har med-<br/>delat beslut med anledning av �verklagandet eller l�ngst tre m�nader efter<br/>dagen f�r detta beslut. </p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:273px;white-space:nowrap" class="ft43"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:793px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:278px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:793px;left:191px;white-space:nowrap" class="ft41"> Om det i de fall som avses i 2 � f�rsta stycket 2 eller 3 kan antas att</p> <p style="position:absolute;top:811px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft45">skatten inte kommer att betalas i r�tt tid, f�r anst�nd beviljas endast om den<br/>skattskyldige st�ller s�kerhet f�r beloppet genom en av bank utf�rdad garan-<br/>tif�rbindelse eller n�gon annan form av borgen. Anst�nd f�r dock beviljas<br/>utan att s�kerhet st�lls, om anst�ndsbeloppet �r f�rh�llandevis obetydligt el-<br/>ler det annars finns s�rskilda sk�l. St�lld s�kerhet f�r tas i anspr�k n�r an-<br/>st�ndstiden g�tt ut. I �vrigt skall best�mmelserna om s�kerhet i 1012 ��</p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:281px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:658px;white-space:nowrap" class="ft51">5</p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:285px;white-space:nowrap" class="ft52"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:550px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>SFS 2003:212</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:288px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft510">och 13 � 2 lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. till-<br/>l�mpas. Vad som s�gs d�r om kronofogdemyndigheten g�ller d� i st�llet<br/>skattemyndigheten. </p> <p style="position:absolute;top:104px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft51">Om yrkandet i ompr�vnings�rendet eller m�let bifalls, skall kostnad f�r</p> <p style="position:absolute;top:121px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft510">st�lld s�kerhet ers�ttas av staten. Ers�ttningen skall minskas om endast en<br/>del av yrkandet bifalls eller om det skulle vara osk�ligt att ers�ttning l�mnas.<br/>I �vrigt skall best�mmelserna i 611 �� lagen (1989:479) om ers�ttning f�r<br/>kostnader i �renden och m�l om skatt, m.m. till�mpas. </p> <p style="position:absolute;top:192px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft51">F�rsta och andra styckena g�ller inte i fr�ga om skattetill�gg.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:293px;white-space:nowrap" class="ft53"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:227px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:296px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:227px;left:103px;white-space:nowrap" class="ft51"> Anst�nd beviljas med det belopp som �r sk�ligt med h�nsyn till om-</p> <p style="position:absolute;top:245px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft510">st�ndigheterna. Anst�nd enligt 2 a � skall dock beviljas med ett belopp mot-<br/>svarande det beslutade skattetill�ggsbeloppet.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:300px;white-space:nowrap" class="ft53"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:298px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:303px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:298px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft51"> Om den skattskyldiges ekonomiska f�rh�llanden har f�r�ndrats v�-</p> <p style="position:absolute;top:316px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft510">sentligt sedan anst�nd beviljats eller om det finns andra s�rskilda sk�l, f�r<br/>beslutet om anst�nd ompr�vas. Detta g�ller inte anst�nd som har beviljats<br/>enligt 2 a �.</p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:308px;white-space:nowrap" class="ft52"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:396px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>21 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:312px;white-space:nowrap" class="ft53"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:422px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>13 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:315px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:422px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft51"> Efterbeskattning enligt 11 � eller 12 � 1 f�r ske endast om den avser</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft51">belopp av n�gon betydelse.</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft51">Efterbeskattning f�r inte ske, om beslutet med h�nsyn till omst�ndig-</p> <p style="position:absolute;top:474px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft510">heterna skulle framst� som uppenbart osk�ligt eller om skattemyndigheten<br/>tidigare fattat beslut om efterbeskattning som avser samma fr�ga.</p> <p style="position:absolute;top:510px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft51">Efterbeskattning f�r inte avse enbart skattetill�gg eller f�rseningsavgift.</p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:320px;white-space:nowrap" class="ft52"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:555px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>22 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:323px;white-space:nowrap" class="ft53"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:580px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:327px;white-space:nowrap" class="ft55"> </p> <p style="position:absolute;top:579px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft56">3</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:329px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:580px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51"> �verklagande av beslut av l�nsr�tten i fr�ga om</p> <p style="position:absolute;top:598px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft510">1. prelimin�r taxering,<br/>2. s�ttet att ta ut prelimin�r skatt,<br/>3. debitering eller �ndring av prelimin�r skatt,<br/>4. verkst�llande av skatteavdrag,<br/>5. anst�nd med redovisning eller inbetalning av skatt,<br/>6. befrielse fr�n r�nta enligt 19 kap. 11 �,<br/>7. �verf�ring av skatt till en annan stat, samt <br/>8. beslut enligt lagen (1998:514) om s�rskild skattekontroll av torg- och</p> <p style="position:absolute;top:739px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft51">marknadshandel m.m., </p> <p style="position:absolute;top:757px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft51">f�r pr�vas av kammarr�tten endast om den har meddelat pr�vningstill-</p> <p style="position:absolute;top:775px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft51">st�nd.</p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:333px;white-space:nowrap" class="ft52"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:819px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>23 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:338px;white-space:nowrap" class="ft53"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:845px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:341px;white-space:nowrap" class="ft55"> </p> <p style="position:absolute;top:843px;left:103px;white-space:nowrap" class="ft56">4</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:344px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:845px;left:108px;white-space:nowrap" class="ft51"> Ett f�rel�ggande enligt denna lag f�r f�renas med vite, om det finns</p> <p style="position:absolute;top:863px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft51">anledning att anta att det annars inte f�ljs. Vite f�r inte f�rel�ggas staten, ett</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:347px;white-space:nowrap" class="ft57"> </p> <p style="position:absolute;top:904px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft57">3</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:348px;white-space:nowrap" class="ft58"> </p> <p style="position:absolute;top:905px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft59">Senaste lydelse 1999:641.</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:353px;white-space:nowrap" class="ft57"> </p> <p style="position:absolute;top:917px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft57">4</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:354px;white-space:nowrap" class="ft58"> </p> <p style="position:absolute;top:918px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft59">Senaste lydelse 2001:1239.</p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:357px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft61">6</p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:362px;white-space:nowrap" class="ft62"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:52px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>SFS 2003:212</b></p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:365px;white-space:nowrap" class="ft63"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:498px;white-space:nowrap" class="ft64">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:952px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft64">Elanders Gotab, Stockholm 2003</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:368px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft65">landsting, en kommun eller en tj�nsteman i tj�nsten. Finns det anledning att<br/>anta att den deklarationsskyldige eller, om den deklarationsskyldige �r juri-<br/>disk person, st�llf�retr�dare f�r den deklarationsskyldige har beg�tt en g�r-<br/>ning som �r straffbelagd eller kan leda till skattetill�gg, f�r den deklarations-<br/>skyldige inte f�rel�ggas enligt 14 kap. 3 � vid vite att medverka i utred-<br/>ningen av en fr�ga som har samband med den misst�nkta g�rningen.</p> <p style="position:absolute;top:157px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft61">Om vite har f�relagts ocks� med st�d av en best�mmelse i taxeringslagen</p> <p style="position:absolute;top:174px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft65">(1990:324) eller lagen (2001:1227) om sj�lvdeklarationer och kontrollupp-<br/>gifter, pr�vas fr�gan om att d�ma ut vitet av den l�nsr�tt som �r beh�rig en-<br/>ligt dessa lagar.</p> <p style="position:absolute;top:227px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft61">Vid pr�vning av en fr�ga om utd�mande av vite f�r �ven vitets l�mplighet</p> <p style="position:absolute;top:245px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft61">bed�mas.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:371px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:281px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft61">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2003. Det nya 15 kap. till�mpas f�rsta</p> <p style="position:absolute;top:299px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft61">g�ngen n�r det g�ller</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft65">a) prelimin�r skatt: p� skatt som avser inkomst�ret 2004,<br/>b) skatt som skall redovisas i en skattedeklaration: p� skatt som avser en</p> <p style="position:absolute;top:352px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft61">redovisningsperiod som p�b�rjas efter utg�ngen av �r 2003,</p> <p style="position:absolute;top:369px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft61">c) skatt som skall redovisas i en s�rskild skattedeklaration: p� skatt som</p> <p style="position:absolute;top:387px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft61">avser en skattepliktig h�ndelse som intr�ffat efter utg�ngen av �r 2003.</p> <p style="position:absolute;top:422px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft61">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:458px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft61">BOSSE RINGHOLM</p> <p style="position:absolute;top:475px;left:404px;white-space:nowrap" class="ft65">Stefan Holgersson<br/>(Finansdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i skattebetalningslagen (1997:483);

utf�rdad den 22 maj 2003.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs i fr�ga om skattebetalningslagen

(1997:483)

2

dels

att 15 kap. skall upph�ra att g�lla,

dels

att 17 kap. 3, 9 och 11 ��, 21 kap. 13 �, 22 kap. 11 � samt 23 kap. 2 �

skall ha f�ljande lydelse,

dels

att det i lagen skall inf�ras ett nytt kapitel, 15 kap., och en ny para-

graf, 17 kap. 2 a �, av f�ljande lydelse.

15 kap. S�rskilda avgifter

Skattetill�gg

Skattetill�gg vid oriktig uppgift

1 �

Om den skattskyldige p� n�got annat s�tt �n muntligen under f�rfaran-

det har l�mnat en oriktig uppgift till ledning f�r beskattningen, skall en s�r-
skild avgift (

skattetill�gg

) tas ut. Detsamma g�ller om den skattskyldige har

l�mnat en s�dan uppgift i ett m�l om beskattning och uppgiften inte har god-
tagits efter pr�vning i sak.

En uppgift skall anses vara oriktig om det klart framg�r att en uppgift som

den skattskyldige har l�mnat �r felaktig eller att den skattskyldige har ute-
l�mnat en uppgift till ledning f�r beskattningen som han varit skyldig att
l�mna. En uppgift skall dock inte anses vara oriktig om uppgiften tillsam-
mans med �vriga l�mnade uppgifter utg�r tillr�ckligt underlag f�r ett riktigt
beslut. En uppgift skall inte heller anses vara oriktig om uppgiften �r s�
orimlig att den uppenbart inte kan l�ggas till grund f�r ett beslut.

Skattetill�gg vid sk�nsbeskattning

2 �

Skattetill�gg skall tas ut vid sk�nsbeskattning enligt 11 kap. 19 � andra

stycket.

1

Prop. 2002/03:106, bet. 2002/03:SkU16, rskr. 2002/03:167.

2

Senaste lydelse av

15 kap. 1 � 1997:1029
15 kap. 6 � 2002:432
15 kap. 6 a � 1999:641
15 kap. 8 a � 1999:641.
Tidigare 15 kap. 12 � upph�vd genom 1997:1032.

SFS 2003:212

Utkom fr�n trycket
den 2 juni 2003

background image

2

SFS 2003:212

3 �

Beslut enligt 2 � om skattetill�gg vid sk�nsbeskattning p� grund av att

den skattskyldige inte l�mnat skattedeklaration skall undanr�jas, om en
deklaration har kommit in till en skattemyndighet eller en allm�n f�rvalt-
ningsdomstol inom tv� m�nader fr�n utg�ngen av den m�nad d� beslutet
meddelades.

Om den skattskyldige g�r sannolikt att han inte har f�tt k�nnedom om be-

slutet f�re utg�ngen av den m�nad d� beslutet om skattetill�gg meddelades,
skall skattetill�gget undanr�jas, om en deklaration har kommit in inom tv�
m�nader fr�n den dag d� han fick s�dan k�nnedom.

Ber�kning av skattetill�gg

4 �

Om en oriktig uppgift har l�mnats �r skattetill�gget 20 % av den skatt

som, om den oriktiga uppgiften hade godtagits, inte skulle ha p�f�rts eller
felaktigt skulle ha tillgodor�knats den skattskyldige.

Skattetill�gget skall ber�knas efter 5 % n�r skattemyndigheten har r�ttat

eller hade kunnat r�tta den oriktiga uppgiften med ledning av kontroll-
material som normalt �r tillg�ngligt f�r skattemyndigheten och som har varit
tillg�ngligt f�r myndigheten f�re utg�ngen av �ret efter beskattnings�ret.

Till den del den oriktiga uppgiften best�r i att ett belopp h�nf�rts eller kan

antas komma att h�nf�ras till fel redovisningsperiod, skall skattetill�gget be-
r�knas efter 2 %, om det �r fr�ga om s�dan skatt f�r vilken redovisnings-
perioden utg�r h�gst tv� m�nader och den skattskyldige h�nf�rt eller kan
antas ha avsett att h�nf�ra beloppet till en period som l�per ut h�gst fyra
m�nader efter den som beloppet borde ha h�nf�rts till samt efter 5 % i �vriga
fall.

5 �

Vid sk�nsbeskattning skall skattetill�gget ber�knas p� den skatt som

till f�ljd av sk�nsbeskattningen best�ms f�r den skattskyldige ut�ver vad
som annars skulle ha best�mts enligt de uppgifter som den skattskyldige har
l�mnat p� n�got annat s�tt �n muntligen eller av den skatt som till f�ljd av
sk�nsbeskattningen inte skall tillgodor�knas den skattskyldige. Vid ber�k-
ningen av skattetill�gget skall best�mmelserna i 4 � f�rsta stycket till�mpas.
Till den del sk�nsbeskattningen innefattar r�ttelse av en oriktig uppgift fr�n
den skattskyldige, skall till�gget dock ber�knas enligt 4 � f�rstatredje
styckena.

6 �

Skattetill�gget skall ber�knas utan h�nsyn till inv�ndning som g�r ut

p� att skatten skall p�verkas f�rst under en kommande redovisningsperiod
eller som i �vrigt g�ller en annan fr�ga �n den som ligger till grund f�r till�g-
get.

Situationer d�r skattetill�gg inte skall tas ut

7 �

Skattetill�gg skall inte tas ut

1. vid r�ttelse av en felr�kning eller ett skrivfel som uppenbart framg�r av

skattedeklarationen eller av n�got annat meddelande fr�n den skattskyldige
som inte �r muntligt,

2. om en avvikelse avser bed�mning av ett yrkande och avvikelsen inte

g�ller n�gon uppgift i sak,

background image

3

SFS 2003:212

3. om den skattskyldige frivilligt har r�ttat den oriktiga uppgiften, eller
4. om det skattebelopp som kunde ha undandragits genom felaktigheten

eller underl�tenheten �r obetydligt.

F�rseningsavgift

8 �

Om den som �r skyldig att l�mna en skattedeklaration eller en perio-

disk sammanst�llning inte gjort detta inom f�reskriven tid skall en s�rskild
avgift (

f�rseningsavgift

) tas ut. F�rseningsavgift tas dock inte ut n�r det �r

fr�ga om en s�rskild skattedeklaration enligt 10 kap. 32 � f�rsta stycket.

F�rseningsavgiften �r 500 kronor. Avgiften �r dock 1 000 kronor om
1. den skattskyldige f�relagts att l�mna deklaration men inte fullgjort

denna skyldighet inom den tid som f�reskrivits,

2. den skattskyldige inte l�mnat deklaration inom f�reskriven tid f�r minst

en av de tre n�rmast f�reg�ende redovisningsperioderna, eller

3. f�rseningen avser en periodisk sammanst�llning.

Kontrollavgift

9 �

Om s�ljaren inte fullgjort skyldigheten att utf�ra en s�dan identitets-

kontroll av k�paren som avses i 14 kap. 1 a �, skall skattemyndigheten av
s�ljaren ta ut en s�rskild avgift (

kontrollavgift

) p� 2 000 kronor f�r varje till-

f�lle d� skyldigheten inte har fullgjorts.

Befrielse fr�n s�rskild avgift

10 �

Den skattskyldige skall helt eller delvis befrias fr�n s�rskild avgift

om felaktigheten eller underl�tenheten framst�r som urs�ktlig eller om det
annars skulle vara osk�ligt att ta ut avgiften med fullt belopp. Om den skatt-
skyldige delvis befrias fr�n avgiften skall den s�ttas ned till h�lften eller en
fj�rdedel.

Vid bed�mningen av om felaktigheten eller underl�tenheten framst�r som

urs�ktlig skall det s�rskilt beaktas om denna kan antas ha berott p�

1. den skattskyldiges �lder, h�lsa eller liknande f�rh�llande, eller
2. att den skattskyldige har felbed�mt en skatteregel eller betydelsen av de

faktiska f�rh�llandena.

Vid bed�mningen av om det annars skulle vara osk�ligt att ta ut avgiften

med fullt belopp skall det s�rskilt beaktas om

1. avgiften inte st�r i rimlig proportion till felaktigheten eller underl�ten-

heten,

2. en osk�ligt l�ng tid f�rflutit efter det att skattemyndigheten har funnit

anledning att anta att den skattskyldige skall p�f�ras skattetill�gg utan att
den skattskyldige kan lastas f�r dr�jsm�let, eller

3. felaktigheten eller underl�tenheten �ven har medf�rt att den skattskyl-

dige har f�llts till ansvar f�r brott enligt skattebrottslagen (1971:69).

11 �

S�ljaren skall befrias helt fr�n en kontrollavgift om det framst�r som

uppenbart osk�ligt att ta ut den.

background image

4

SFS 2003:212

Befrielse �ven n�r n�got yrkande inte framst�llts

12 �

Best�mmelserna i 10 och 11 �� skall beaktas �ven om ett yrkande om

befrielse inte har framst�llts, om vad som f�rekommit i �rendet eller m�let
om s�rskild avgift ger anledning till det.

Beslut om skattetill�gg i vissa fall

13 �

Beslut om skattetill�gg p� grund av en oriktig uppgift i m�l om be-

skattning f�r meddelas inom ett �r fr�n utg�ngen av den m�nad d� domsto-
lens beslut fick laga kraft.

14 �

Om ett beskattningsbeslut i en fr�ga som har f�ranlett skattetill�gg

�ndras, skall skattemyndigheten g�ra den �ndring av beslutet om skatte-
till�gg som f�ranleds av det nya beskattningsbeslutet.

Speciella situationer d�r s�rskilda avgifter inte tas ut

15 �

Skattetill�gg och f�rseningsavgift skall inte tas ut, om den skatt-

skyldige har avlidit.

Kontrollavgift skall inte tas ut, om s�ljaren har avlidit.

S�rskilda best�mmelser i fr�ga om registrering och merv�rdesskatt

16 �

Best�mmelserna i 115 �� g�ller �ven den som har l�mnat oriktiga

uppgifter och d�rigenom har registrerats som skattskyldig enligt 3 kap. 1 �.

17 kap.

2 a �

�ven om f�ruts�ttningarna i 2 � inte �r uppfyllda skall skattemyndig-

heten efter ans�kan av den skattskyldige bevilja anst�nd med betalning av
skattetill�gget, om den skattskyldige har beg�rt ompr�vning av eller till
l�nsr�tten �verklagat skattetill�ggsbeslutet eller beslutet i den fr�ga som f�r-
anlett skattetill�gget. Detta g�ller dock inte vid beg�ran om ompr�vning, om
den skattskyldige tidigare har beviljats anst�nd med betalningen av skatte-
till�gget enligt denna paragraf i avvaktan p� skattemyndighetens ompr�v-
ning avseende samma fr�ga.

Anst�ndstiden skall best�mmas till dess att skattemyndigheten har medde-

lat beslut i ompr�vnings�rendet eller l�ngst tre m�nader efter dagen f�r detta
beslut eller, vid �verklagande till l�nsr�tten, till dess att l�nsr�tten har med-
delat beslut med anledning av �verklagandet eller l�ngst tre m�nader efter
dagen f�r detta beslut.

3 �

Om det i de fall som avses i 2 � f�rsta stycket 2 eller 3 kan antas att

skatten inte kommer att betalas i r�tt tid, f�r anst�nd beviljas endast om den
skattskyldige st�ller s�kerhet f�r beloppet genom en av bank utf�rdad garan-
tif�rbindelse eller n�gon annan form av borgen. Anst�nd f�r dock beviljas
utan att s�kerhet st�lls, om anst�ndsbeloppet �r f�rh�llandevis obetydligt el-
ler det annars finns s�rskilda sk�l. St�lld s�kerhet f�r tas i anspr�k n�r an-
st�ndstiden g�tt ut. I �vrigt skall best�mmelserna om s�kerhet i 1012 ��

background image

5

SFS 2003:212

och 13 � 2 lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. till-
l�mpas. Vad som s�gs d�r om kronofogdemyndigheten g�ller d� i st�llet
skattemyndigheten.

Om yrkandet i ompr�vnings�rendet eller m�let bifalls, skall kostnad f�r

st�lld s�kerhet ers�ttas av staten. Ers�ttningen skall minskas om endast en
del av yrkandet bifalls eller om det skulle vara osk�ligt att ers�ttning l�mnas.
I �vrigt skall best�mmelserna i 611 �� lagen (1989:479) om ers�ttning f�r
kostnader i �renden och m�l om skatt, m.m. till�mpas.

F�rsta och andra styckena g�ller inte i fr�ga om skattetill�gg.

9 �

Anst�nd beviljas med det belopp som �r sk�ligt med h�nsyn till om-

st�ndigheterna. Anst�nd enligt 2 a � skall dock beviljas med ett belopp mot-
svarande det beslutade skattetill�ggsbeloppet.

11 �

Om den skattskyldiges ekonomiska f�rh�llanden har f�r�ndrats v�-

sentligt sedan anst�nd beviljats eller om det finns andra s�rskilda sk�l, f�r
beslutet om anst�nd ompr�vas. Detta g�ller inte anst�nd som har beviljats
enligt 2 a �.

21 kap.

13 �

Efterbeskattning enligt 11 � eller 12 � 1 f�r ske endast om den avser

belopp av n�gon betydelse.

Efterbeskattning f�r inte ske, om beslutet med h�nsyn till omst�ndig-

heterna skulle framst� som uppenbart osk�ligt eller om skattemyndigheten
tidigare fattat beslut om efterbeskattning som avser samma fr�ga.

Efterbeskattning f�r inte avse enbart skattetill�gg eller f�rseningsavgift.

22 kap.

11 �

3

�verklagande av beslut av l�nsr�tten i fr�ga om

1. prelimin�r taxering,
2. s�ttet att ta ut prelimin�r skatt,
3. debitering eller �ndring av prelimin�r skatt,
4. verkst�llande av skatteavdrag,
5. anst�nd med redovisning eller inbetalning av skatt,
6. befrielse fr�n r�nta enligt 19 kap. 11 �,
7. �verf�ring av skatt till en annan stat, samt
8. beslut enligt lagen (1998:514) om s�rskild skattekontroll av torg- och

marknadshandel m.m.,

f�r pr�vas av kammarr�tten endast om den har meddelat pr�vningstill-

st�nd.

23 kap.

2 �

4

Ett f�rel�ggande enligt denna lag f�r f�renas med vite, om det finns

anledning att anta att det annars inte f�ljs. Vite f�r inte f�rel�ggas staten, ett

3

Senaste lydelse 1999:641.

4

Senaste lydelse 2001:1239.

background image

6

SFS 2003:212

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

landsting, en kommun eller en tj�nsteman i tj�nsten. Finns det anledning att
anta att den deklarationsskyldige eller, om den deklarationsskyldige �r juri-
disk person, st�llf�retr�dare f�r den deklarationsskyldige har beg�tt en g�r-
ning som �r straffbelagd eller kan leda till skattetill�gg, f�r den deklarations-
skyldige inte f�rel�ggas enligt 14 kap. 3 � vid vite att medverka i utred-
ningen av en fr�ga som har samband med den misst�nkta g�rningen.

Om vite har f�relagts ocks� med st�d av en best�mmelse i taxeringslagen

(1990:324) eller lagen (2001:1227) om sj�lvdeklarationer och kontrollupp-
gifter, pr�vas fr�gan om att d�ma ut vitet av den l�nsr�tt som �r beh�rig en-
ligt dessa lagar.

Vid pr�vning av en fr�ga om utd�mande av vite f�r �ven vitets l�mplighet

bed�mas.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2003. Det nya 15 kap. till�mpas f�rsta

g�ngen n�r det g�ller

a) prelimin�r skatt: p� skatt som avser inkomst�ret 2004,
b) skatt som skall redovisas i en skattedeklaration: p� skatt som avser en

redovisningsperiod som p�b�rjas efter utg�ngen av �r 2003,

c) skatt som skall redovisas i en s�rskild skattedeklaration: p� skatt som

avser en skattepliktig h�ndelse som intr�ffat efter utg�ngen av �r 2003.

P� regeringens v�gnar

BOSSE RINGHOLM

Stefan Holgersson
(Finansdepartementet)

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.