SFS 2004:228 Lag om beskattning av viss privatinförsel av tobaksvaror

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2014:1470) om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter / SFS 2004:228 Lag om beskattning av viss privatinförsel av tobaksvaror
040228.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:NFJGKM+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:NFJGKM+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:NFJGMB+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:NFJGMB+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:NFJGKM+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:NFJGKM+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:NFJGMB+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:NFJGMB+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:15px;font-family:NFJGOA+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:NFJGOA+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:7px;font-family:NFJGKM+Times;color:#000000;} .ft111{font-size:13px;font-family:NFJGKM+Times;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;font-family:NFJGKM+Times;color:#000000;} .ft113{font-size:17px;font-family:NFJGMB+Times;color:#000000;} .ft114{font-size:19px;line-height:19px;font-family:NFJGMB+Times;color:#000000;} .ft115{font-size:14px;line-height:17px;font-family:NFJGKM+Times;color:#000000;} .ft116{font-size:12px;line-height:16px;font-family:NFJGKM+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:NFJGKM+Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:NFJGKM+Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:NFJGMB+Times;color:#000000;} .ft23{font-size:15px;font-family:NFJGMB+Times;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;font-family:NFJGMB+Times;color:#000000;} .ft25{font-size:14px;line-height:17px;font-family:NFJGKM+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:15px;font-family:NFJGKM+Times;color:#000000;} .ft31{font-size:14px;font-family:NFJGKM+Times;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:NFJGMB+Times;color:#000000;} .ft33{font-size:15px;font-family:NFJGMB+Times;color:#000000;} .ft34{font-size:14px;font-family:NFJGMB+Times;color:#000000;} .ft35{font-size:10px;font-family:NFJGKM+Times;color:#000000;} .ft36{font-size:10px;font-family:NFJGOA+Times;color:#000000;} .ft37{font-size:14px;line-height:17px;font-family:NFJGKM+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:15px;font-family:NFJGKM+Times;color:#000000;} .ft41{font-size:14px;font-family:NFJGKM+Times;color:#000000;} .ft42{font-size:16px;font-family:NFJGMB+Times;color:#000000;} .ft43{font-size:9px;font-family:NFJGKM+Times;color:#000000;} .ft44{font-size:8px;font-family:NFJGKM+Times;color:#000000;} .ft45{font-size:15px;font-family:NFJGMB+Times;color:#000000;} .ft46{font-size:14px;font-family:NFJGMB+Times;color:#000000;} .ft47{font-size:14px;line-height:17px;font-family:NFJGKM+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:0px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:-18px;left:5px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:-13px;left:11px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:189px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>Lag<br/>om beskattning av viss privatinf�rsel av <br/>tobaksvaror;</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:15px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:264px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 29 april 2004.</p> <p style="position:absolute;top:299px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:20px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:298px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:299px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs f�ljande.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:335px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>1 � </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:29px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:335px;left:118px;white-space:nowrap" class="ft11">En enskild person som har f�rv�rvat och som sj�lv f�r sitt eller sin fa-</p> <p style="position:absolute;top:352px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">miljs personliga bruk till Sverige transporterar</p> <p style="position:absolute;top:370px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">1. cigaretter fr�n Lettland, Litauen, Polen, Slovakien, Slovenien eller</p> <p style="position:absolute;top:388px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">Ungern,</p> <p style="position:absolute;top:405px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft115">2. cigaretter eller r�ktobak fr�n Estland, eller<br/>3. cigaretter, cigariller, cigarrer eller r�ktobak fr�n Tjeckien</p> <p style="position:absolute;top:441px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">skall, om inte annat f�ljer av 2 �, betala skatt med</p> <p style="position:absolute;top:458px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft115">88 �re/styck f�r cigaretter,<br/>56 �re/styck f�r cigariller och cigarrer och<br/>630 kronor/kg f�r r�ktobak.<br/>I denna lag f�rst�s med</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft18"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:529px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft19"><i>cigarill</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:529px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft11">: cigarrer med en h�gsta vikt av 3 gram per styck.</p> <p style="position:absolute;top:547px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Skatt enligt f�rsta stycket skall tas ut under de �verg�ngsperioder som</p> <p style="position:absolute;top:564px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">anges i 2 �.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:600px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>2 � </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:600px;left:118px;white-space:nowrap" class="ft11">Skatt enligt 1 � skall inte tas ut till den del inf�rseln uppg�r till h�gst</p> <p style="position:absolute;top:617px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft115">f�ljande kvantiteter tobaksvaror, eller en proportionell blandning av dessa<br/>varor, fr�n respektive medlemsstat i Europeiska unionen under de �ver-<br/>g�ngsperioder som anges i f�ljande uppst�llning.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:694px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">Medlemsstat</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft11">Produkter</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:383px;white-space:nowrap" class="ft11">�verg�ngsperiodens slut</p> <p style="position:absolute;top:717px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">Tjeckien</p> <p style="position:absolute;top:717px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft11">200 cigaretter eller</p> <p style="position:absolute;top:717px;left:383px;white-space:nowrap" class="ft11">31 december 2007</p> <p style="position:absolute;top:735px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft11">100 cigariller eller</p> <p style="position:absolute;top:735px;left:383px;white-space:nowrap" class="ft11">31 december 2006</p> <p style="position:absolute;top:752px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft11">50 cigarrer eller</p> <p style="position:absolute;top:752px;left:383px;white-space:nowrap" class="ft11">31 december 2006</p> <p style="position:absolute;top:770px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft11">250 gram r�ktobak</p> <p style="position:absolute;top:770px;left:383px;white-space:nowrap" class="ft11">31 december 2006</p> <p style="position:absolute;top:788px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">Slovenien</p> <p style="position:absolute;top:788px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft11">200 cigaretter</p> <p style="position:absolute;top:788px;left:383px;white-space:nowrap" class="ft11">31 december 2007</p> <p style="position:absolute;top:805px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">Polen</p> <p style="position:absolute;top:805px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft11">200 cigaretter</p> <p style="position:absolute;top:805px;left:383px;white-space:nowrap" class="ft11">31 december 2008</p> <p style="position:absolute;top:823px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">Slovakien</p> <p style="position:absolute;top:823px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft11">200 cigaretter</p> <p style="position:absolute;top:823px;left:383px;white-space:nowrap" class="ft11">31 december 2008</p> <p style="position:absolute;top:841px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">Ungern</p> <p style="position:absolute;top:841px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft11">200 cigaretter</p> <p style="position:absolute;top:841px;left:383px;white-space:nowrap" class="ft11">31 december 2008</p> <p style="position:absolute;top:858px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">Estland</p> <p style="position:absolute;top:858px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft11">200 cigaretter eller</p> <p style="position:absolute;top:858px;left:383px;white-space:nowrap" class="ft11">31 december 2009</p> <p style="position:absolute;top:876px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft11">250 gram r�ktobak</p> <p style="position:absolute;top:876px;left:383px;white-space:nowrap" class="ft11">31 december 2009</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110">1</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:921px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft112">Prop. 2003/04:117, bet. 2003/04:SkU30, rskr. 2003/04:201.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>SFS 2004:228</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft116">Utkom fr�n trycket<br/>den 11 maj 2004</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:-11px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 2004:228</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:56px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">Medlemsstat</p> <p style="position:absolute;top:56px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft21">Produkter</p> <p style="position:absolute;top:56px;left:471px;white-space:nowrap" class="ft21">�verg�ngsperiodens slut</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">Lettland</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft21">200 cigaretter</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:471px;white-space:nowrap" class="ft21">31 december 2009</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:97px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">Litauen</p> <p style="position:absolute;top:97px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft21">200 cigaretter</p> <p style="position:absolute;top:97px;left:471px;white-space:nowrap" class="ft21">31 december 2009</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">En best�mmelse om f�rbud f�r den som inte fyllt 18 �r att f�ra in tobaks-</p> <p style="position:absolute;top:156px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">varor i landet finns i 13 � tobakslagen (1993:581).</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:191px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>3 � </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:86px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:191px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft21">Vad som s�gs i 1 och 2 �� g�ller inte s�dan inf�rsel som avses i 3 kap.</p> <p style="position:absolute;top:209px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft25">3 � tullagen (2000:1281) eller s�dan inf�rsel som sker under s�dana omst�n-<br/>digheter att f�ruts�ttningar skulle finnas att medge �terbetalning av skatt en-<br/>ligt 31 d � lagen (1994:1563) om tobaksskatt.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:90px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:280px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>4 � </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:280px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft21">Den som f�r in en vara f�r vilken skatt skall betalas enligt denna lag</p> <p style="position:absolute;top:297px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft25">skall vid inf�rseln sj�lvmant deklarera detta. Deklarationen skall l�mnas p�<br/>heder och samvete. Om inf�rseln g�rs p� bemannad tullplats skall deklara-<br/>tionen l�mnas till tulltj�nsteman. I andra fall skall deklarationen l�mnas till<br/>Skatteverket och ha kommit in senast fem dagar efter det att inf�rseln gjor-<br/>des.</p> <p style="position:absolute;top:386px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">Skatteverket beslutar om den skatt som skall betalas f�r varje skattepliktig</p> <p style="position:absolute;top:403px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft25">inf�rsel. Har deklaration l�mnats till tulltj�nsteman p� bemannad tullplats el-<br/>ler p�tr�ffas en skattepliktig vara vid deklarationskontroll skall Tullverket<br/>f�r Skatteverkets r�kning besluta om skatten och f�r i samband d�rmed upp-<br/>b�ra skatten, samt vidta n�dv�ndig skattekontroll.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:492px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>5 � </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:492px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft21">Skatt enligt denna lag skall betalas senast tv� veckor efter dagen d� ett</p> <p style="position:absolute;top:509px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft25">beslut enligt 4 � andra stycket meddelades. Skatten skall betalas genom in-<br/>s�ttning p� ett s�rskilt konto. Betalning anses ha skett den dag d� den har<br/>bokf�rts p� det s�rskilda kontot.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:580px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>6 � </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:108px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:580px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft21">Dr�jsm�lsavgift skall tas ut om skatt inte betalas inom den tid som</p> <p style="position:absolute;top:597px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft25">anges i 5 �. D�rvid till�mpas best�mmelserna om dr�jsm�lsavgift i lagen<br/>(1997:484) om dr�jsm�lsavgift.</p> <p style="position:absolute;top:633px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">I fr�ga om skatt och avgift enligt denna lag till�mpas best�mmelserna om</p> <p style="position:absolute;top:650px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft25">indrivning och verkst�llighet i 20 kap. samt 23 kap. 7 och 8 �� skattebetal-<br/>ningslagen (1997:483). Det belopp som anges i 20 kap. 1 � f�rsta stycket 2<br/>skattebetalningslagen skall dock vid till�mpning av denna lag i st�llet vara<br/>100 kronor.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:739px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>7 � </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:739px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft21">Har en enskild person vid fullg�rande av deklarationsskyldighet enligt</p> <p style="position:absolute;top:756px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft25">4 � f�rsta stycket l�mnat uppgift som befinns oriktig, skall en s�rskild avgift<br/>p�f�ras honom. Avgiften �r femtio procent av det skattebelopp som inte<br/>skulle ha p�f�rts honom om den oriktiga uppgiften hade godtagits.</p> <p style="position:absolute;top:809px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">Har en enskild person f�rt in vara f�r vilken skatt skall betalas enligt</p> <p style="position:absolute;top:827px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft25">denna lag utan att deklarera detta, skall en s�rskild avgift p�f�ras honom.<br/>Avgiften �r femtio procent av den skatt som p�f�rts honom.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:880px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>8 � </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:123px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:880px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft21">Skatteverket skall p�f�ra s�rskild avgift enligt 7 �. I fall d�r den orik-</p> <p style="position:absolute;top:898px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">tiga uppgiften l�mnats i en deklaration direkt till Tullverket eller det vid</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:128px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:658px;white-space:nowrap" class="ft31">3</p> <p style="position:absolute;top:-11px;left:132px;white-space:nowrap" class="ft32"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:550px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>SFS 2004:228</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft37">kontroll som Tullverket f�retagit framkommit att deklaration inte l�mnats<br/>skall Tullverket f�r Skatteverkets r�kning p�f�ra s�rskild avgift.</p> <p style="position:absolute;top:86px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft31">Best�mmelserna i 5 � och 6 � f�rsta stycket g�ller �ven i fr�ga om s�rskild</p> <p style="position:absolute;top:104px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft31">avgift.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:140px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:139px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>9 � </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:143px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:139px;left:118px;white-space:nowrap" class="ft31">Den som upps�tligen eller av grov oaktsamhet underl�ter att l�mna de-</p> <p style="position:absolute;top:156px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft37">klaration enligt 4 � f�rsta stycket eller i en s�dan deklaration l�mnar oriktig<br/>uppgift eller underl�ter att l�mna f�reskriven uppgift och d�rigenom ger<br/>upphov till fara f�r att skatt enligt denna lag undandras det allm�nna d�ms<br/>till b�ter. I ringa fall skall inte d�mas till ansvar.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:147px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>10 � </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:150px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:245px;left:125px;white-space:nowrap" class="ft31">Den som frivilligt vidtar �tg�rd som leder till att skatt som avses i 9 �</p> <p style="position:absolute;top:262px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft31">kan p�f�ras med r�tt belopp, d�ms inte till ansvar enligt 9 �.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:155px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:298px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>11 � </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:298px;left:125px;white-space:nowrap" class="ft31">S�rskilda best�mmelser om f�runders�kning, tv�ngsmedel, �tal m.m.</p> <p style="position:absolute;top:315px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft31">vid brott enligt 9 � finns i lagen (2000:1225) om straff f�r smuggling.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:351px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>12 � </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:351px;left:125px;white-space:nowrap" class="ft31">Om en vara f�rs in f�r vilken skatt skall betalas enligt denna lag f�r</p> <p style="position:absolute;top:368px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft37">Tullverket omh�nderta varan om det finns en p�taglig risk att den skattskyl-<br/>dige inte kommer att betala skatten.</p> <p style="position:absolute;top:404px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft31">En omh�ndertagen vara f�r inte l�mnas ut f�rr�n skatt och s�rskild avgift</p> <p style="position:absolute;top:421px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft37">som p�f�rts enligt denna lag har betalats. Omh�ndertagandet skall upph�vas<br/>om skatten och avgiften betalas eller beslutet att p�f�ra skatt upph�vs.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:474px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>13 � </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:474px;left:125px;white-space:nowrap" class="ft31">Tullverket f�r besluta att en vara som �r omh�ndertagen enligt 12 �</p> <p style="position:absolute;top:492px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft37">skall f�rverkas om beslut om skatt och s�rskild avgift enligt denna lag har<br/>vunnit laga kraft och skatten och avgiften inte har betalats inom en m�nad<br/>r�knat fr�n den dag d� beslutet vann laga kraft.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:177px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:563px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>14 � </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:563px;left:125px;white-space:nowrap" class="ft31">Skyldighet att betala skatt och s�rskild avgift som p�f�rts enligt</p> <p style="position:absolute;top:580px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft31">denna lag best�r �ven efter det att varorna f�rverkats.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:185px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:615px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>15 � </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:615px;left:125px;white-space:nowrap" class="ft31">N�r beslut om f�rverkande enligt denna lag vunnit laga kraft skall va-</p> <p style="position:absolute;top:633px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft31">ran f�rst�ras genom Tullverkets f�rsorg.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:192px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:668px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>16 � </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:195px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:668px;left:125px;white-space:nowrap" class="ft31">�ndras ett beskattningsbeslut i en fr�ga som f�ranlett s�rskild avgift</p> <p style="position:absolute;top:686px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft37">skall domstolen vidta den �ndring av beslutet om s�rskild avgift som f�ran-<br/>leds av beskattningsbeslutet.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:200px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:739px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>17 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:739px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft31"> S�rskild avgift tas inte ut vid r�ttelse av en uppenbar felr�kning eller</p> <p style="position:absolute;top:757px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft31">misskrivning eller vid frivillig r�ttelse av en oriktig uppgift.</p> <p style="position:absolute;top:774px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft31">S�rskild avgift f�r efterges, om den oriktiga uppgiften eller den underl�tna</p> <p style="position:absolute;top:792px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft37">anm�lningsskyldigheten framst�r som urs�ktlig eller det med h�nsyn till om-<br/>st�ndigheterna framst�r som uppenbart osk�ligt att ta ut avgiften.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:207px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:845px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>18 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:845px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft31"> Best�mmelserna om eftergift av s�rskild avgift skall beaktas �ven om</p> <p style="position:absolute;top:863px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft31">yrkande om detta inte framst�llts.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:215px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:898px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>19 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:898px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft31"> Beslut enligt denna lag f�r �verklagas hos allm�n f�rvaltningsdom-</p> <p style="position:absolute;top:916px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft31">stol.</p> <p style="position:absolute;top:-6px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft35"> </p> <p style="position:absolute;top:953px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft35">2*</p> <p style="position:absolute;top:-6px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft36"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:953px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft36"><i>SFS 2004:228273</i></p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft41">4</p> <p style="position:absolute;top:-11px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft42"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>SFS 2004:228</b></p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft43"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:498px;white-space:nowrap" class="ft44">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft44">Elanders Gotab, Stockholm 2004</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft41">Skatteverket f�r det allm�nnas talan i allm�n f�rvaltningsdomstol. Pr�v-</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft41">ningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten.</p> <p style="position:absolute;top:86px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft41">Beslut som meddelats av Tullverket enligt denna lag f�r �verklagas av</p> <p style="position:absolute;top:104px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft41">Skatteverket.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft45"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:139px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft46"><b>20 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:139px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft41"> Vid handl�ggning av fr�gor om omh�ndertagande, f�rverkande samt</p> <p style="position:absolute;top:156px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft47">s�rskild avgift i l�nsr�tt eller kammarr�tt skall muntlig f�rhandling h�llas,<br/>om enskild part beg�r det. Muntlig f�rhandling beh�ver dock inte h�llas om<br/>det �r uppenbart obeh�vligt. Enskild part skall upplysas om r�tten till munt-<br/>lig f�rhandling.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:246px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft41">Denna lag tr�der i kraft den 1 juni 2004.</p> <p style="position:absolute;top:281px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft41">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:316px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft41">BOSSE RINGHOLM</p> <p style="position:absolute;top:334px;left:404px;white-space:nowrap" class="ft47">Carl Gustav Fernlund<br/>(Finansdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om beskattning av viss privatinf�rsel av
tobaksvaror;

utf�rdad den 29 april 2004.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs f�ljande.

1 �

En enskild person som har f�rv�rvat och som sj�lv f�r sitt eller sin fa-

miljs personliga bruk till Sverige transporterar

1. cigaretter fr�n Lettland, Litauen, Polen, Slovakien, Slovenien eller

Ungern,

2. cigaretter eller r�ktobak fr�n Estland, eller
3. cigaretter, cigariller, cigarrer eller r�ktobak fr�n Tjeckien

skall, om inte annat f�ljer av 2 �, betala skatt med

88 �re/styck f�r cigaretter,
56 �re/styck f�r cigariller och cigarrer och
630 kronor/kg f�r r�ktobak.
I denna lag f�rst�s med

cigarill

: cigarrer med en h�gsta vikt av 3 gram per styck.

Skatt enligt f�rsta stycket skall tas ut under de �verg�ngsperioder som

anges i 2 �.

2 �

Skatt enligt 1 � skall inte tas ut till den del inf�rseln uppg�r till h�gst

f�ljande kvantiteter tobaksvaror, eller en proportionell blandning av dessa
varor, fr�n respektive medlemsstat i Europeiska unionen under de �ver-
g�ngsperioder som anges i f�ljande uppst�llning.

Medlemsstat

Produkter

�verg�ngsperiodens slut

Tjeckien

200 cigaretter eller

31 december 2007

100 cigariller eller

31 december 2006

50 cigarrer eller

31 december 2006

250 gram r�ktobak

31 december 2006

Slovenien

200 cigaretter

31 december 2007

Polen

200 cigaretter

31 december 2008

Slovakien

200 cigaretter

31 december 2008

Ungern

200 cigaretter

31 december 2008

Estland

200 cigaretter eller

31 december 2009

250 gram r�ktobak

31 december 2009

1

Prop. 2003/04:117, bet. 2003/04:SkU30, rskr. 2003/04:201.

SFS 2004:228

Utkom fr�n trycket
den 11 maj 2004

background image

2

SFS 2004:228

Medlemsstat

Produkter

�verg�ngsperiodens slut

Lettland

200 cigaretter

31 december 2009

Litauen

200 cigaretter

31 december 2009

En best�mmelse om f�rbud f�r den som inte fyllt 18 �r att f�ra in tobaks-

varor i landet finns i 13 � tobakslagen (1993:581).

3 �

Vad som s�gs i 1 och 2 �� g�ller inte s�dan inf�rsel som avses i 3 kap.

3 � tullagen (2000:1281) eller s�dan inf�rsel som sker under s�dana omst�n-
digheter att f�ruts�ttningar skulle finnas att medge �terbetalning av skatt en-
ligt 31 d � lagen (1994:1563) om tobaksskatt.

4 �

Den som f�r in en vara f�r vilken skatt skall betalas enligt denna lag

skall vid inf�rseln sj�lvmant deklarera detta. Deklarationen skall l�mnas p�
heder och samvete. Om inf�rseln g�rs p� bemannad tullplats skall deklara-
tionen l�mnas till tulltj�nsteman. I andra fall skall deklarationen l�mnas till
Skatteverket och ha kommit in senast fem dagar efter det att inf�rseln gjor-
des.

Skatteverket beslutar om den skatt som skall betalas f�r varje skattepliktig

inf�rsel. Har deklaration l�mnats till tulltj�nsteman p� bemannad tullplats el-
ler p�tr�ffas en skattepliktig vara vid deklarationskontroll skall Tullverket
f�r Skatteverkets r�kning besluta om skatten och f�r i samband d�rmed upp-
b�ra skatten, samt vidta n�dv�ndig skattekontroll.

5 �

Skatt enligt denna lag skall betalas senast tv� veckor efter dagen d� ett

beslut enligt 4 � andra stycket meddelades. Skatten skall betalas genom in-
s�ttning p� ett s�rskilt konto. Betalning anses ha skett den dag d� den har
bokf�rts p� det s�rskilda kontot.

6 �

Dr�jsm�lsavgift skall tas ut om skatt inte betalas inom den tid som

anges i 5 �. D�rvid till�mpas best�mmelserna om dr�jsm�lsavgift i lagen
(1997:484) om dr�jsm�lsavgift.

I fr�ga om skatt och avgift enligt denna lag till�mpas best�mmelserna om

indrivning och verkst�llighet i 20 kap. samt 23 kap. 7 och 8 �� skattebetal-
ningslagen (1997:483). Det belopp som anges i 20 kap. 1 � f�rsta stycket 2
skattebetalningslagen skall dock vid till�mpning av denna lag i st�llet vara
100 kronor.

7 �

Har en enskild person vid fullg�rande av deklarationsskyldighet enligt

4 � f�rsta stycket l�mnat uppgift som befinns oriktig, skall en s�rskild avgift
p�f�ras honom. Avgiften �r femtio procent av det skattebelopp som inte
skulle ha p�f�rts honom om den oriktiga uppgiften hade godtagits.

Har en enskild person f�rt in vara f�r vilken skatt skall betalas enligt

denna lag utan att deklarera detta, skall en s�rskild avgift p�f�ras honom.
Avgiften �r femtio procent av den skatt som p�f�rts honom.

8 �

Skatteverket skall p�f�ra s�rskild avgift enligt 7 �. I fall d�r den orik-

tiga uppgiften l�mnats i en deklaration direkt till Tullverket eller det vid

background image

3

SFS 2004:228

kontroll som Tullverket f�retagit framkommit att deklaration inte l�mnats
skall Tullverket f�r Skatteverkets r�kning p�f�ra s�rskild avgift.

Best�mmelserna i 5 � och 6 � f�rsta stycket g�ller �ven i fr�ga om s�rskild

avgift.

9 �

Den som upps�tligen eller av grov oaktsamhet underl�ter att l�mna de-

klaration enligt 4 � f�rsta stycket eller i en s�dan deklaration l�mnar oriktig
uppgift eller underl�ter att l�mna f�reskriven uppgift och d�rigenom ger
upphov till fara f�r att skatt enligt denna lag undandras det allm�nna d�ms
till b�ter. I ringa fall skall inte d�mas till ansvar.

10 �

Den som frivilligt vidtar �tg�rd som leder till att skatt som avses i 9 �

kan p�f�ras med r�tt belopp, d�ms inte till ansvar enligt 9 �.

11 �

S�rskilda best�mmelser om f�runders�kning, tv�ngsmedel, �tal m.m.

vid brott enligt 9 � finns i lagen (2000:1225) om straff f�r smuggling.

12 �

Om en vara f�rs in f�r vilken skatt skall betalas enligt denna lag f�r

Tullverket omh�nderta varan om det finns en p�taglig risk att den skattskyl-
dige inte kommer att betala skatten.

En omh�ndertagen vara f�r inte l�mnas ut f�rr�n skatt och s�rskild avgift

som p�f�rts enligt denna lag har betalats. Omh�ndertagandet skall upph�vas
om skatten och avgiften betalas eller beslutet att p�f�ra skatt upph�vs.

13 �

Tullverket f�r besluta att en vara som �r omh�ndertagen enligt 12 �

skall f�rverkas om beslut om skatt och s�rskild avgift enligt denna lag har
vunnit laga kraft och skatten och avgiften inte har betalats inom en m�nad
r�knat fr�n den dag d� beslutet vann laga kraft.

14 �

Skyldighet att betala skatt och s�rskild avgift som p�f�rts enligt

denna lag best�r �ven efter det att varorna f�rverkats.

15 �

N�r beslut om f�rverkande enligt denna lag vunnit laga kraft skall va-

ran f�rst�ras genom Tullverkets f�rsorg.

16 �

�ndras ett beskattningsbeslut i en fr�ga som f�ranlett s�rskild avgift

skall domstolen vidta den �ndring av beslutet om s�rskild avgift som f�ran-
leds av beskattningsbeslutet.

17 �

S�rskild avgift tas inte ut vid r�ttelse av en uppenbar felr�kning eller

misskrivning eller vid frivillig r�ttelse av en oriktig uppgift.

S�rskild avgift f�r efterges, om den oriktiga uppgiften eller den underl�tna

anm�lningsskyldigheten framst�r som urs�ktlig eller det med h�nsyn till om-
st�ndigheterna framst�r som uppenbart osk�ligt att ta ut avgiften.

18 �

Best�mmelserna om eftergift av s�rskild avgift skall beaktas �ven om

yrkande om detta inte framst�llts.

19 �

Beslut enligt denna lag f�r �verklagas hos allm�n f�rvaltningsdom-

stol.

2*

SFS 2004:228273

background image

4

SFS 2004:228

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Skatteverket f�r det allm�nnas talan i allm�n f�rvaltningsdomstol. Pr�v-

ningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten.

Beslut som meddelats av Tullverket enligt denna lag f�r �verklagas av

Skatteverket.

20 �

Vid handl�ggning av fr�gor om omh�ndertagande, f�rverkande samt

s�rskild avgift i l�nsr�tt eller kammarr�tt skall muntlig f�rhandling h�llas,
om enskild part beg�r det. Muntlig f�rhandling beh�ver dock inte h�llas om
det �r uppenbart obeh�vligt. Enskild part skall upplysas om r�tten till munt-
lig f�rhandling.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juni 2004.

P� regeringens v�gnar

BOSSE RINGHOLM

Carl Gustav Fernlund
(Finansdepartementet)

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.