SFS 1999:423 Lag om ändring i lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2014:1470) om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter / SFS 1999:423 Lag om ändring i lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet
990423.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:0px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:1039px;left:749px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:-17px;left:5px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:197px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:-12px;left:11px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:311px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1994:466) om s�rskilda <br/>tv�ngs�tg�rder i beskattningsf�rfarandet;</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:15px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:386px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 3 juni 1999.</p> <p style="position:absolute;top:422px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:20px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:420px;left:337px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:422px;left:341px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs att i 21 � lagen (1994:466) om s�r-</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft11">skilda tv�ngs�tg�rder i beskattningsf�rfarandet</p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:437px;left:453px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:27px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:439px;left:458px;white-space:nowrap" class="ft11"> ordet tullmyndighet skall</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft11">bytas ut mot Tullverket.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:493px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1999.</p> <p style="position:absolute;top:528px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:564px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft11">LARS-ERIK L�VD�N</p> <p style="position:absolute;top:581px;left:410px;white-space:nowrap" class="ft111">Peter Kindlund<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft16"> </p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft16">1</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft17"> </p> <p style="position:absolute;top:1025px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft18">Prop. 1998/99:79, bet. 1998/99:SkU19, rskr. 1998/99:242.</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft16"> </p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft16">2</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft17"> </p> <p style="position:absolute;top:1038px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft18">Senaste lydelse av 21 � 1997:503.</p> <p style="position:absolute;top:293px;left:641px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS 1999:423</b></p> <p style="position:absolute;top:319px;left:641px;white-space:nowrap" class="ft112">Utkom fr�n trycket<br/>den 16 juni 1999</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-5px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:587px;white-space:nowrap" class="ft21">Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:600px;white-space:nowrap" class="ft21">Elanders Gotab, Stockholm 1999</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1994:466) om s�rskilda
tv�ngs�tg�rder i beskattningsf�rfarandet;

utf�rdad den 3 juni 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs att i 21 � lagen (1994:466) om s�r-

skilda tv�ngs�tg�rder i beskattningsf�rfarandet

2

ordet tullmyndighet skall

bytas ut mot Tullverket.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1999.

P� regeringens v�gnar

LARS-ERIK L�VD�N

Peter Kindlund
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1998/99:79, bet. 1998/99:SkU19, rskr. 1998/99:242.

2

Senaste lydelse av 21 � 1997:503.

SFS 1999:423

Utkom fr�n trycket
den 16 juni 1999

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.