SFS 2003:664 Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483)

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2014:1470) om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter / SFS 2003:664 Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483)
030664.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft26{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft27{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft28{font-size:12px;line-height:14px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft33{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft34{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft35{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft36{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft41{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft42{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft43{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft44{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft45{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft46{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft47{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft51{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft52{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft53{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft54{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft55{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft56{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft61{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft62{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft63{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft64{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft65{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft66{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft70{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft71{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft72{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft73{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft74{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft80{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft81{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft82{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft83{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft84{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft85{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft86{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft90{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft91{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft92{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft100{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:189px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i skattebetalningslagen (1997:483);</b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 6 november 2003.</p> <p style="position:absolute;top:280px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:278px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs i fr�ga om skattebetalningslagen</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">(1997:483)</p> <p style="position:absolute;top:296px;left:150px;white-space:nowrap" class="ft13">2 </p> <p style="position:absolute;top:315px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft19"><i>dels</i> att 2 kap. 25 a och 7 �� samt 16 kap. 1 � skall upph�ra att g�lla, <br/><i>dels </i>att rubrikerna n�rmast f�re 2 kap. 13, 5, 7 och 8 �� samt 16 kap. 1 �</p> <p style="position:absolute;top:351px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">skall utg�,</p> <p style="position:absolute;top:368px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels </i>att i 3 kap. 24 och 6 ��, 4 kap. 5, 6, 9, 1215 ��, 5 kap. 7, 10, 14</p> <p style="position:absolute;top:386px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19">16 ��, 6 kap. 5 �, 8 kap. 1, 6, 7, 1113, 16, 17, 22, 23, 27 och 29 ��, 9 kap.<br/>2 �, 10 kap. 5, 8, 1013, 15, 18, 19, 2125, 27, 28, 30 a och 31 ��, 10 a kap.<br/>2, 57 och 1416 ��, 11 kap. 2, 5, 6, 11 b, 12, 14, 19 och 20 ��, 12 kap. 1, 3,<br/>5, 8 a och 8 c ��, 14 kap. 3, 4, 6 och 7 ��, 15 kap. 4, 9, 10 och 14 ��, 16 kap.<br/>24 och 6 ��, 17 kap. 1, 2 a5, 6 a och 7 ��, 18 kap. 5 och 10 ��, 19 kap. 7,</p> <p style="position:absolute;top:496px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17.</p> <p style="position:absolute;top:508px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft111">2 Senaste lydelse av<br/>2 kap. 2 � 2001:328<br/>2 kap. 3 � 2002:400<br/>2 kap. 4 � 2000:486<br/>2 kap. 5 a � 2002:400<br/>2 kap. 7 � 2003:213<br/>4 kap. 5 � 1997:1032<br/>4 kap. 13 � 2001:1239<br/>5 kap. 7 � 1997:1032<br/>5 kap. 14 � 1997:1032<br/>8 kap. 6 � 2000:1346<br/>8 kap. 11 � 2003:227<br/>8 kap. 17 � 1999:1300<br/>8 kap. 22 � 2000:985<br/>8 kap. 23 � 1999:1300<br/>9 kap. 2 � 2001:1171<br/>10 kap. 13 � 2002:400<br/>10 kap. 16 a � 2002:400<br/>10 kap. 18 � 2002:400<br/>10 kap. 19 � 2002:400<br/>10 kap. 22 � 2002:400<br/>10 kap. 22 a � 2002:400<br/>10 kap. 23 � 1998:232<br/>10 kap. 25 � 2002:538<br/>10 kap. 30 a � 2002:400<br/>10 kap. 31 � 2001:1239<br/>10 kap. 32 a � 2002:887<br/>10 kap. 32 c � 2003:213<br/>10 kap. 36 a � 2002:1005<br/>10 a kap. 2 � 2003:222<br/>10 a kap. 5 � 2003:222<br/>10 a kap. 6 � 2003:222<br/>10 a kap. 7 � 2003:222</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2003:664</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft112">Utkom fr�n trycket<br/>den 18 november 2003</p> <p style="position:absolute;top:523px;left:335px;white-space:nowrap" class="ft111">10 a kap. 14 � 2003:222<br/>10 a kap. 15 � 2003:222<br/>10 a kap. 16 � 2003:222<br/>11 kap. 5 � 2002:1005<br/>11 kap. 6 � 1999:315<br/>11 kap. 11 b � 2003:227<br/>11 kap. 12 � 2003:227<br/>11 kap. 14 � 1999:1300<br/>11 kap. 19 � 2002:400<br/>12 kap. 8 a � 1997:1032<br/>12 kap. 8 c � 2003:227<br/>14 kap. 3 � 2002:400<br/>14 kap. 4 � 1999:1118<br/>14 kap. 7 � 2002:400<br/>15 kap. 4 � 2003:212<br/>15 kap. 9 � 2003:212<br/>15 kap. 10 � 2003:212<br/>15 kap. 14 � 2003:212<br/>16 kap. 1 � 2002:400<br/>16 kap. 4 � 2002:400<br/>16 kap. 6 � 2002:391<br/>17 kap. 2 a � 2003:212<br/>17 kap. 3 � 2003:212<br/>17 kap. 4 a � 2002:400<br/>17 kap. 6 a � 2001:328<br/>17 kap. 7 � 2001:328<br/>19 kap. 7 � 2000:501<br/>21 kap. 11 � 2002:400<br/>21 kap. 13 � 2003:212<br/>23 kap. 3 b � 1998:347<br/>23 kap. 4 � 2001:970<br/>23 kap. 9 � 2002:400.</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2003:664</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft27">11 och 12 ��, 21 kap. 1, 46, 811, 13, 14, 16 och 19 ��, 22 kap. 6 �,<br/>23 kap. 3, 3 b, 4 och 9 �� samt rubriken n�rmast f�re 21 kap. 8 � ordet skat-<br/>temyndighet i olika b�jningsformer skall bytas ut mot Skatteverket i mot-<br/>svarande form,</p> <p style="position:absolute;top:121px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft22"><i>dels</i> att i 10 kap. 16 a, 32 a, 32 c, 34, 36 och 36 a �� samt 14 kap. 3 � ordet</p> <p style="position:absolute;top:139px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft20">Riksskatteverket skall bytas ut mot Skatteverket,</p> <p style="position:absolute;top:156px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft22"><i>dels</i> att 2 kap. 1 och 6 ��, 3 kap. 1 �, 5 kap. 11 �, 10 kap. 26, 35 och</p> <p style="position:absolute;top:174px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft27">36 ��, 10 a kap. 1, 12, 18 och 22 ��, 14 kap. 7 a �, 15 kap. 3 �, 17 kap. 2 och<br/>8 ��, 21 kap. 12 �, 22 kap. 1 och 79 ��, 23 kap. 2 � samt rubrikerna n�r-<br/>mast f�re 22 kap. 1 och 7 �� skall ha f�ljande lydelse,</p> <p style="position:absolute;top:227px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft22"><i>dels</i> att rubriken n�rmast f�re 16 kap. 4 � skall lyda Avdragen skatt, ar-</p> <p style="position:absolute;top:245px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft20">betsgivaravgifter, merv�rdesskatt och punktskatt,</p> <p style="position:absolute;top:262px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft22"><i>dels</i> att det i lagen skall inf�ras fyra nya paragrafer, 22 kap. 1 a1 d ��, av</p> <p style="position:absolute;top:280px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft20">f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:325px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>2 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:351px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:349px;left:191px;white-space:nowrap" class="ft24">3<b> </b>Beslut enligt denna lag fattas av Skatteverket.</p> <p style="position:absolute;top:386px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:384px;left:191px;white-space:nowrap" class="ft24">4<b> </b>Om den skattskyldige inom f�reskriven tid har gett in en beg�ran om</p> <p style="position:absolute;top:404px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft27">ompr�vning till en allm�n f�rvaltningsdomstol, f�r Skatteverket �nd� pr�va<br/>�rendet. Beg�ran skall d� omedelbart s�ndas �ver till verket med uppgift om<br/>den dag d� beg�ran kom in till domstolen.</p> <p style="position:absolute;top:484px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>3 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:510px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:508px;left:191px;white-space:nowrap" class="ft24">5<b> </b> Skatteverket skall registrera</p> <p style="position:absolute;top:527px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft20">1. den som �r skyldig att g�ra skatteavdrag enligt 5 kap. eller betala ar-</p> <p style="position:absolute;top:545px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft20">betsgivaravgifter,</p> <p style="position:absolute;top:563px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft20">2. den som �r skattskyldig enligt merv�rdesskattelagen (1994:200), med</p> <p style="position:absolute;top:580px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft27">undantag av en s�dan merv�rdesskattegrupp som avses i 6 a kap. 1 � merv�r-<br/>desskattelagen och av den som �r skattskyldig endast p� grund av f�rv�rv av<br/>s�dana varor som anges i 2 a kap. 3 � f�rsta stycket 1 och 2 n�mnda lag,</p> <p style="position:absolute;top:633px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft27">3. den som �r grupphuvudman,<br/>4. den som har r�tt till �terbetalning av ing�ende merv�rdesskatt enligt</p> <p style="position:absolute;top:668px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft20">10 kap. 913 �� merv�rdesskattelagen,</p> <p style="position:absolute;top:686px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft20">5. den som g�r s�dant gemenskapsinternt f�rv�rv som �r undantaget fr�n</p> <p style="position:absolute;top:704px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft20">skatteplikt enligt 3 kap. 30 d � f�rsta stycket merv�rdesskattelagen,</p> <p style="position:absolute;top:721px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft20">6. </p> <p style="position:absolute;top:721px;left:202px;white-space:nowrap" class="ft20">den som �r skattskyldig och redovisningsskyldig enligt lagen</p> <p style="position:absolute;top:739px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft20">(1972:266) om skatt p� annonser och reklam, och </p> <p style="position:absolute;top:757px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft27">7. den som �r skattskyldig enligt <br/>a) lagen (1972:820) om skatt p� spel, <br/>b) 4 � f�rsta stycket 1 lagen (1984:409) om skatt p� g�dselmedel, <br/>c) lagen (1984:410) om skatt p� bek�mpningsmedel, </p> <p style="position:absolute;top:865px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft28">3 Senaste lydelse 1999:1300. �ndringen inneb�r bl.a. att andra och tredje styckena<br/>upph�vs.</p> <p style="position:absolute;top:891px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft25">4 �ndringen inneb�r bl.a. att f�rsta och tredje styckena upph�vs.</p> <p style="position:absolute;top:904px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft28">5 Senaste lydelse 2002:400. �ndringen inneb�r bl.a. att andrafj�rde styckena upp-<br/>h�vs.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:658px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:50px;left:550px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2003:664</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft30">d) lagen (1990:1427) om s�rskild premieskatt f�r grupplivf�rs�kring,</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft30">m.m., </p> <p style="position:absolute;top:86px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft36">e) lagen (1991:1482) om lotteriskatt, <br/>f) 10, 13 eller 15 � eller 16 � f�rsta stycket eller 38 � 1 lagen (1994:1563)</p> <p style="position:absolute;top:121px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft30">om tobaksskatt, </p> <p style="position:absolute;top:139px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft36">g) 9, 12, 14 eller 15 � lagen (1994:1564) om alkoholskatt,<br/>h) 4 kap. 3, 6, 8 eller 9 � eller 12 � f�rsta stycket 1 eller 11 kap. 5 � f�rsta</p> <p style="position:absolute;top:174px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft30">stycket 1 eller 2 lagen (1994:1776) om skatt p� energi,</p> <p style="position:absolute;top:192px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft36">i) lagen (1995:1667) om skatt p� naturgrus, <br/>j) lagen (1999:673) om skatt p� avfall, eller <br/>k) lagen (2000:466) om skatt p� termisk effekt i k�rnkraftsreaktorer.</p> <p style="position:absolute;top:272px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>5 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:298px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:296px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft33">6<b> </b>Skatteverket f�r besluta att skatteavdrag enligt denna lag inte skall</p> <p style="position:absolute;top:315px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft30">g�ras f�r</p> <p style="position:absolute;top:333px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft30">1. en arbetstagare som �r obegr�nsat skattskyldig h�r i landet men utf�r</p> <p style="position:absolute;top:351px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft36">arbete i en annan stat som Sverige har tr�ffat �verenskommelse med f�r und-<br/>vikande av att prelimin�r skatt tas ut i mer �n en av staterna, eller</p> <p style="position:absolute;top:386px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft30">2. en arbetstagare som �r bosatt i en s�dan stat som anges under 1 men ut-</p> <p style="position:absolute;top:404px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft30">f�r arbete h�r i landet.</p> <p style="position:absolute;top:421px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft30">En f�ruts�ttning f�r beslut enligt f�rsta stycket �r att avdrag f�r prelimin�r</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft30">skatt p� grund av arbetet g�rs i den andra staten.</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft30">Om det r�der tvist om i vilken stat den prelimin�ra skatten skall tas ut och</p> <p style="position:absolute;top:474px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft36">om Skatteverket tr�ffar �verenskommelse med beh�rig myndighet i den an-<br/>dra staten om att skatten skall tas ut d�r, f�r verket besluta att skatteavdrag<br/>enligt denna lag inte skall g�ras.</p> <p style="position:absolute;top:554px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>10 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:580px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>26 �</b></p> <p style="position:absolute;top:578px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft33">7<b> </b>Regeringen eller den myndighet regeringen best�mmer f�r f�re-</p> <p style="position:absolute;top:598px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft36">skriva eller i enskilda fall medge att sj�lvdeklaration och skattedeklaration<br/>f�r l�mnas i form av ett elektroniskt dokument.</p> <p style="position:absolute;top:633px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft30">Med ett elektroniskt dokument avses en upptagning som har gjorts med</p> <p style="position:absolute;top:651px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft36">hj�lp av automatiserad databehandling och vars inneh�ll och utst�llare kan<br/>verifieras genom ett visst tekniskt f�rfarande. I s� fall f�r kravet enligt 25 �<br/>p� underskrift uppfyllas med elektroniska medel.</p> <p style="position:absolute;top:721px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft36"><b>35 � </b>Den periodiska sammanst�llningen skall g�ras f�r varje kalender-<br/>kvartal, om inte annat f�ljer av andra stycket.</p> <p style="position:absolute;top:757px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft30">Skatteverket f�r g� med p� att sammanst�llningen g�rs f�r kalender�r un-</p> <p style="position:absolute;top:774px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft30">der f�ruts�ttning att</p> <p style="position:absolute;top:792px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft36">1. den skattskyldige till�mpar kalender�r som r�kenskaps�r,<br/>2. den skattskyldige bedriver en verksamhet d�r beskattningsunderlagen</p> <p style="position:absolute;top:827px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft30">f�r kalender�ret ber�knas sammanlagt uppg� till h�gst 200 000 kronor,</p> <p style="position:absolute;top:845px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft30">3. den skattskyldiges oms�ttning av varor enligt 3 kap. 30 a � merv�rdes-</p> <p style="position:absolute;top:863px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft30">skattelagen (1994:200) uppg�r till h�gst 120 000 kronor per kalender�r, och</p> <p style="position:absolute;top:904px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft34">6 Senaste lydelse 1999:1300.</p> <p style="position:absolute;top:917px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft34">7 Senaste lydelse 2002:391.</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft40">4</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS 2003:664</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft40">4. den skattskyldiges oms�ttning av varor enligt 3 kap. 30 a � merv�rdes-</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft40">skattelagen inte avser nya transportmedel.</p> <p style="position:absolute;top:104px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft47"><b>36 � </b>Den periodiska sammanst�llningen skall l�mnas till Skatteverket.<br/>Den skall ha kommit in senast den 5 i andra m�naden efter utg�ngen av den<br/>period som sammanst�llningen avser.</p> <p style="position:absolute;top:184px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>10 a kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:209px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:208px;left:191px;white-space:nowrap" class="ft43">8<b> </b>I detta kapitel f�rst�s med</p> <p style="position:absolute;top:227px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft44"><i>icke etablerad n�ringsidkare</i>: en n�ringsidkare som inte har s�tet f�r sin</p> <p style="position:absolute;top:245px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft47">ekonomiska verksamhet eller ett fast etableringsst�lle i Sverige eller i ett an-<br/>nat EG-land och inte heller �r bosatt eller stadigvarande vistas i Sverige eller<br/>i ett annat EG-land,</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft44"><i>elektroniska tj�nster</i>: s�dana tj�nster som �r elektroniska tj�nster enligt</p> <p style="position:absolute;top:315px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft40">5 kap. 7 � andra stycket 12 merv�rdesskattelagen (1994:200),</p> <p style="position:absolute;top:333px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft44"><i>motsvarande best�mmelser i ett annat EG-land</i>: best�mmelser som g�ller</p> <p style="position:absolute;top:351px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft47">i ett annat EG-land och som har sin grund i best�mmelserna i r�dets direktiv<br/>2002/38/EG av den 7 maj 2002 om �ndring och �ndring f�r en begr�nsad tid<br/>av direktiv 77/388/EEG vad g�ller merv�rdesskatteordningen f�r radio- och<br/>televisionss�ndningar samt vissa tj�nster som tillhandah�lls p� elektronisk<br/>v�g,</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft44"><i>e-handelsdeklaration</i>: en s�dan skattedeklaration som �r avsedd f�r redo-</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft40">visning av merv�rdesskatt enligt best�mmelserna i detta kapitel.</p> <p style="position:absolute;top:492px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>12 �</b></p> <p style="position:absolute;top:490px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft43">9 En e-handelsdeklaration skall ha kommit in till Skatteverket senast</p> <p style="position:absolute;top:510px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft40">den 20 i m�naden efter redovisningsperiodens utg�ng.</p> <p style="position:absolute;top:545px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>18 �</b></p> <p style="position:absolute;top:543px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft43">10 Beslut av Skatteverket i fr�ga om identifiering enligt 2 � eller beslut</p> <p style="position:absolute;top:563px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft47">om �terkallelse enligt 7 � av ett identifieringsbeslut f�r �verklagas hos all-<br/>m�n f�rvaltningsdomstol av den som beslutet g�ller eller av det allm�nna<br/>ombudet hos Skatteverket.</p> <p style="position:absolute;top:615px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft40">�verklagandet skall ha kommit in senast tre veckor fr�n den dag d� det</p> <p style="position:absolute;top:633px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft40">�verklagade beslutet meddelades. </p> <p style="position:absolute;top:651px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft40">Best�mmelserna i 22 kap. 1 � f�rsta stycket andra meningen, 2 � 2, 6 �</p> <p style="position:absolute;top:668px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft40">f�rsta stycket samt 13 � g�ller ocks� f�r beslut som avses i f�rsta stycket.</p> <p style="position:absolute;top:704px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>22 �</b></p> <p style="position:absolute;top:702px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft43">11 Om Skatteverket beg�r det, skall n�ringsidkaren g�ra s�dant under-</p> <p style="position:absolute;top:721px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft47">lag som avses i 14 kap. 2 � f�rsta stycket tillg�ngligt p� elektronisk v�g f�r<br/>verket. Underlaget skall bevaras i tio �r efter utg�ngen av det �r d� den trans-<br/>aktion som underlaget avser utf�rdes.</p> <p style="position:absolute;top:774px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft40">Underlaget skall bevaras i tio �r efter utg�ngen av det �r d� den transak-</p> <p style="position:absolute;top:792px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft40">tion som underlaget avser utf�rdes. </p> <p style="position:absolute;top:878px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft45">8 Senaste lydelse 2003:222. �ndringen inneb�r att tredje stycket upph�vs.</p> <p style="position:absolute;top:891px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft45">9 Senaste lydelse 2003:222.</p> <p style="position:absolute;top:904px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft45">10 Senaste lydelse 2003:222.</p> <p style="position:absolute;top:917px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft45">11 Senaste lydelse 2003:222.</p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:658px;white-space:nowrap" class="ft50">5</p> <p style="position:absolute;top:50px;left:550px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>SFS 2003:664</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>14 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:76px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>7 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:75px;left:114px;white-space:nowrap" class="ft53">12 Skatterevision f�r g�ras hos</p> <p style="position:absolute;top:94px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft50">1. den som �r eller kan antas vara bokf�ringsskyldig enligt bokf�ringsla-</p> <p style="position:absolute;top:112px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft50">gen (1999:1078),</p> <p style="position:absolute;top:129px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft56">2. n�gon annan juridisk person �n d�dsbo,<br/>3. den som har anm�lt sig f�r registrering enligt 3 kap. 1 �,<br/>4. den som har ans�kt om eller f�tt en F-skattsedel enligt 4 kap.,<br/>5. s�dant ombud f�r en utl�ndsk f�retagare som avses i 23 kap. 4 �,<br/>6. s�dan representant som avses i 16 � andra stycket lagen (1994:1563)</p> <p style="position:absolute;top:217px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft56">om tobaksskatt, 15 � andra stycket lagen (1994:1564) om alkoholskatt eller<br/>4 kap. 9 � andra stycket lagen (1994:1776) om skatt p� energi,</p> <p style="position:absolute;top:253px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft50">7. den som har ans�kt om godk�nnande som upplagshavare enligt lagen</p> <p style="position:absolute;top:270px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft50">om tobaksskatt, lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt p� energi,</p> <p style="position:absolute;top:288px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft50">8. den som har ans�kt om registrering som varumottagare enligt lagen om</p> <p style="position:absolute;top:306px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft50">tobaksskatt, lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt p� energi, och</p> <p style="position:absolute;top:323px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft50">9. den som har ans�kt om godk�nnande som skattebefriad f�rbrukare en-</p> <p style="position:absolute;top:341px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft50">ligt lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt p� energi.</p> <p style="position:absolute;top:359px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft50">I �vrigt g�ller f�r skatterevision best�mmelserna om taxeringsrevision i</p> <p style="position:absolute;top:376px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft50">3 kap. 914 c �� taxeringslagen (1990:324).</p> <p style="position:absolute;top:421px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>15 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:447px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:445px;left:103px;white-space:nowrap" class="ft53">13 Beslut enligt 2 � om skattetill�gg p� grund av att den skattskyldige</p> <p style="position:absolute;top:465px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft56">inte l�mnat skattedeklaration skall undanr�jas, om en deklaration har kom-<br/>mit in till Skatteverket eller en allm�n f�rvaltningsdomstol inom tv� m�na-<br/>der fr�n utg�ngen av den m�nad d� beslutet fattades.</p> <p style="position:absolute;top:518px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft50">Om den skattskyldige g�r sannolikt att han inte har f�tt k�nnedom om be-</p> <p style="position:absolute;top:535px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft56">slutet f�re utg�ngen av den m�nad d� beslutet om skattetill�gg fattades, skall<br/>skattetill�gget undanr�jas, om en deklaration har kommit in inom tv� m�na-<br/>der fr�n den dag d� han fick s�dan k�nnedom.</p> <p style="position:absolute;top:615px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>17 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:641px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:639px;left:103px;white-space:nowrap" class="ft53">14 Skatteverket f�r bevilja anst�nd med inbetalning av skatt</p> <p style="position:absolute;top:659px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft50">1. om det kan antas att den skattskyldige kommer att f� befrielse helt eller</p> <p style="position:absolute;top:676px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft50">delvis fr�n skatten,</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft50">2. om den skattskyldige beg�rt ompr�vning av eller �verklagat ett beskatt-</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft56">ningsbeslut och det �r tveksamt om den skattskyldige kommer att bli skyldig<br/>att betala skatten, eller</p> <p style="position:absolute;top:747px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft50">3. om den skattskyldige beg�rt ompr�vning av ett beskattningsbeslut eller</p> <p style="position:absolute;top:765px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft56">ett s�dant beslut �verklagats och det skulle medf�ra betydande skadeverk-<br/>ningar f�r den skattskyldige eller annars framst� som osk�ligt att betala skat-<br/>ten.</p> <p style="position:absolute;top:818px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft50">Om det allm�nna ombudet hos Skatteverket ans�kt om f�rhandsbesked</p> <p style="position:absolute;top:835px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft50">enligt lagen (1998:189) om f�rhandsbesked i skattefr�gor, f�r verket bevilja</p> <p style="position:absolute;top:891px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft54">12 Senaste lydelse 2002:400.</p> <p style="position:absolute;top:904px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft54">13 Senaste lydelse 2003:212.</p> <p style="position:absolute;top:917px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft54">14 Senaste lydelse 1998:194.</p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft60">6</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft61"><b>SFS 2003:664</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft66">anst�nd med inbetalning av den skatt som �r beroende av utg�ngen i f�r-<br/>handsbeskeds�rendet.</p> <p style="position:absolute;top:86px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft60">Anst�ndstiden f�r best�mmas till l�ngst tre m�nader efter den dag d� be-</p> <p style="position:absolute;top:104px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft66">slut fattades med anledning av beg�ran om befrielse eller ompr�vning eller<br/>med anledning av �verklagandet eller ans�kan om f�rhandsbesked.</p> <p style="position:absolute;top:156px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft66"><b>8 �</b> En ans�kan om anst�nd med inbetalning av skatt skall ges in till Skat-<br/>teverket. Om ett �rende om dubbelbeskattning handl�ggs av en annan myn-<br/>dighet, skall dock ans�kan om anst�nd enligt 6 � ges in till denna.</p> <p style="position:absolute;top:237px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft61"><b>21 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:262px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>12 �</b></p> <p style="position:absolute;top:261px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft63">15 Efterbeskattning f�r ocks� ske</p> <p style="position:absolute;top:280px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft60">1. n�r en felr�kning, felskrivning eller n�got annat uppenbart f�rbiseende</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft60">skall r�ttas,</p> <p style="position:absolute;top:315px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft60">2. n�r en �ndring f�ranleds av Skatteverkets beskattningsbeslut eller en</p> <p style="position:absolute;top:333px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft66">allm�n f�rvaltningsdomstols beslut i ett m�l om betalning eller �terbetalning<br/>av skatt enligt denna lag f�r en annan redovisningsperiod �n den som �nd-<br/>ringen g�ller eller f�r n�gon annan skattskyldig, eller</p> <p style="position:absolute;top:386px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft60">3. </p> <p style="position:absolute;top:386px;left:202px;white-space:nowrap" class="ft60">n�r en �ndring f�ranleds av Skatteverkets beslut enligt lagen</p> <p style="position:absolute;top:404px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft66">(1995:1518) om merv�rdesskattekonton f�r kommuner och landsting eller<br/>av en allm�n f�rvaltningsdomstols beslut enligt samma lag.</p> <p style="position:absolute;top:466px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft61"><b>22 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:492px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>�verklagande av Skatteverkets beslut</b></p> <p style="position:absolute;top:518px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:516px;left:191px;white-space:nowrap" class="ft63">16 Skatteverkets beslut f�r, utom i de fall som avses i 2 �, �verklagas</p> <p style="position:absolute;top:535px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft66">hos allm�n f�rvaltningsdomstol av den skattskyldige. Beslut som myndighet<br/>fattat enligt 13 kap. 1 � �verklagas hos regeringen. Skatteverkets beslut f�r,<br/>utom i de fall som avses i tredje stycket, �verklagas ocks� av det allm�nna<br/>ombudet hos Skatteverket.</p> <p style="position:absolute;top:606px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft60">Om det �r den skattskyldige som �verklagar, skall Skatteverket vara den</p> <p style="position:absolute;top:624px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft66">skattskyldiges motpart sedan handlingarna i m�let �verl�mnats till l�nsr�t-<br/>ten. Om �ven det allm�nna ombudet hos Skatteverket �verklagar, till�mpas<br/>dock best�mmelserna i 2 � lagen (2003:643) om allm�nt ombud hos Skatte-<br/>verket.</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft60">Skatteverkets beslut om avgiftsunderlag f�r egenavgifter f�r �verklagas</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft66">ocks� av Riksf�rs�kringsverket. Vad som s�gs i denna lag om �verklagande<br/>av det allm�nna ombudet skall d� i st�llet g�lla Riksf�rs�kringsverket. Vid<br/>s�dant �verklagande g�ller dessutom 13 kap. 22 � f�rsta stycket lagen<br/>(1998:674) om inkomstgrundad �lderspension.</p> <p style="position:absolute;top:800px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft66"><b>1 a �</b> Beslut som r�r en fysisk person �verklagas hos den l�nsr�tt inom<br/>vars domkrets personen hade sin hemortskommun det �r d� beslutet fattades. </p> <p style="position:absolute;top:835px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft60">Med hemortskommun avses den kommun d�r den fysiska personen var</p> <p style="position:absolute;top:853px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft66">folkbokf�rd den 1 november �ret f�re det �r d� beslutet fattades. F�r den<br/>som var bosatt eller stadigvarande vistades h�r i landet under n�gon del av</p> <p style="position:absolute;top:904px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft64">15 Senaste lydelse 2002:674.</p> <p style="position:absolute;top:917px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft64">16 Senaste lydelse 1998:681.</p> </div> <div id="page7-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:658px;white-space:nowrap" class="ft70">7</p> <p style="position:absolute;top:50px;left:550px;white-space:nowrap" class="ft71"><b>SFS 2003:664</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft74">det �r d� beslut fattades, men som inte var folkbokf�rd h�r den 1 november<br/>f�reg�ende �r, avses med hemortskommun den kommun d�r den fysiska per-<br/>sonen f�rst var bosatt eller stadigvarande vistades. F�r den som p� grund av<br/>v�sentlig anknytning till Sverige �r obegr�nsat skattskyldig enligt 3 kap. 3 �<br/>f�rsta stycket 3 inkomstskattelagen (1999:1229), avses med hem-<br/>ortskommun den kommun till vilken anknytningen var starkast under �ret<br/>f�re det �r d� beslutet fattades.</p> <p style="position:absolute;top:192px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft74"><b>1 b �</b> Beslut som r�r juridiska personer �verklagas enligt f�ljande upp-<br/>st�llning.</p> <p style="position:absolute;top:707px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>1 c �</b> Beslut som r�r</p> <p style="position:absolute;top:724px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft70">1. f�retag eller annan n�ringsidkare inom en koncern och moderf�retaget i</p> <p style="position:absolute;top:742px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft70">koncernen,</p> <p style="position:absolute;top:760px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft74">2. tv� eller flera f�retag eller andra n�ringsidkare inom en koncern,<br/>3. del�gare i en juridisk person och den juridiska personen, eller<br/>4. tv� eller flera del�gare i en juridisk person</p> <p style="position:absolute;top:813px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft74">f�r �verklagas hos den l�nsr�tt som enligt 1 b � skall pr�va moderf�retagets<br/>respektive den juridiska personens �verklagande, om �verklagandena sker<br/>samtidigt och st�der sig p� v�sentligen samma grund.</p> <p style="position:absolute;top:883px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft74"><b>1 d �</b> Beslut om punktskatt eller beslut som r�r den som �r merv�rdes-<br/>skatteskyldig endast p� grund av f�rv�rv av s�dana varor som anges i</p> <p style="position:absolute;top:239px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft73"><i>Beslut som r�r</i></p> <p style="position:absolute;top:239px;left:306px;white-space:nowrap" class="ft73"><i>�verklagas hos den l�nsr�tt</i></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft70">1. ett handelsbolag</p> <p style="position:absolute;top:268px;left:306px;white-space:nowrap" class="ft74">inom vars domkrets bolaget enligt<br/>uppgift i handelsregistret hade sitt hu-<br/>vudkontor den 1 november �ret f�re<br/>det �r d� beslutet fattades</p> <p style="position:absolute;top:350px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft74">2. en europeisk ekonomisk intresse-<br/>gruppering</p> <p style="position:absolute;top:350px;left:306px;white-space:nowrap" class="ft74">inom vars domkrets intressegrupper-<br/>ingen hade sitt s�te den 1 november<br/>�ret f�re det �r d� beslutet fattades</p> <p style="position:absolute;top:414px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft70">3. ett d�dsbo</p> <p style="position:absolute;top:414px;left:306px;white-space:nowrap" class="ft74">som senast var beh�rig att pr�va ett<br/>�verklagande som r�rde den avlidne</p> <p style="position:absolute;top:460px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft74">4. n�gon annan juridisk person �n<br/>som avses i 13</p> <p style="position:absolute;top:460px;left:306px;white-space:nowrap" class="ft74">inom vars domkrets styrelsen hade sitt<br/>s�te eller, om s�dant saknas, f�rvalt-<br/>ningen ut�vades den 1 november �ret<br/>f�re det �r d� beslutet fattades</p> <p style="position:absolute;top:542px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft74">5. en juridisk person som inte �r ett<br/>d�dsbo och som har bildats efter<br/>den 1 november �ret f�re det �r d�<br/>beslutet fattades</p> <p style="position:absolute;top:542px;left:306px;white-space:nowrap" class="ft74">inom vars domkrets huvudkontoret el-<br/>ler s�tet var bel�get eller, om huvud-<br/>kontor och s�te saknas, f�rvaltningen<br/>ut�vades d� den juridiska personen<br/>bildades</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft74">6. en juridisk person som har upp-<br/>l�sts</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:306px;white-space:nowrap" class="ft70">som senast var beh�rig.</p> </div> <div id="page8-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft80">8</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft81"><b>SFS 2003:664</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft86">2 a kap. 3 � f�rsta stycket 1 och 2 merv�rdesskattelagen (1994:200) �verkla-<br/>gas hos L�nsr�tten i Dalarnas l�n.</p> <p style="position:absolute;top:112px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft82"><b>Det allm�nna ombudets �verklagande</b></p> <p style="position:absolute;top:137px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft86"><b>7 �</b> Det allm�nna ombudets �verklagande skall ha kommit in inom den<br/>tidsfrist som enligt 21 kap. 8, 9 och 1420 �� g�ller f�r beslut om ompr�v-<br/>ning p� initiativ av Skatteverket eller efter s�dan tid men inom tv� m�nader<br/>fr�n den dag d� det �verklagade beslutet meddelades.</p> <p style="position:absolute;top:208px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft80">Om ett ompr�vningsbeslut som avser efterbeskattning �verklagas och det</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft86">beg�rs �ndring till den skattskyldiges nackdel, skall �verklagandet ha kom-<br/>mit in inom tv� m�nader fr�n den dag d� beslutet meddelades.</p> <p style="position:absolute;top:278px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft86"><b>8 �</b> Om det allm�nna ombudet har �verklagat ett beskattningsbeslut, skall<br/>talan om skattetill�gg och f�rseningsavgift som har samband med beslutet<br/>f�ras samtidigt.</p> <p style="position:absolute;top:331px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft80">Det allm�nna ombudet f�r inom den f�r ombudet g�llande tiden f�r �ver-</p> <p style="position:absolute;top:349px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft86">klagande f�ra talan till den skattskyldiges f�rm�n. Ombudet har d� samma<br/>beh�righet som den skattskyldige.</p> <p style="position:absolute;top:402px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft86"><b>9 �</b> Det allm�nna ombudet f�r hos l�nsr�tten beg�ra att en arbetsgivare<br/>skall betala arbetsgivaravgifter och g�ra skatteavdrag samt att en skattskyl-<br/>dig skall betala merv�rdesskatt och punktskatt.</p> <p style="position:absolute;top:455px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft80">Det allm�nna ombudet f�r p� det s�tt som g�ller f�r �verklagande enligt</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft80">denna lag hos l�nsr�tten beg�ra att skattetill�gg tas ut.</p> <p style="position:absolute;top:518px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft81"><b>23 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:543px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft82"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:542px;left:191px;white-space:nowrap" class="ft83">17 Ett f�rel�ggande enligt denna lag f�r f�renas med vite, om det finns</p> <p style="position:absolute;top:561px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft86">anledning att anta att det annars inte f�ljs. Vite f�r inte f�rel�ggas staten, ett<br/>landsting, en kommun eller en tj�nsteman i tj�nsten. Finns det anledning att<br/>anta att den deklarationsskyldige eller, om den deklarationsskyldige �r juri-<br/>disk person, st�llf�retr�dare f�r den deklarationsskyldige har beg�tt en g�r-<br/>ning som �r straffbelagd eller kan leda till skattetill�gg, f�r den deklarations-<br/>skyldige inte f�rel�ggas enligt 14 kap. 3 � vid vite att medverka i utred-<br/>ningen av en fr�ga som har samband med den misst�nkta g�rningen.</p> <p style="position:absolute;top:684px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft80">Fr�ga om utd�mande av vite pr�vas av den l�nsr�tt som �r beh�rig att</p> <p style="position:absolute;top:702px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft80">pr�va ett �verklagande av beslut enligt denna lag.</p> <p style="position:absolute;top:720px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft80">Vid pr�vning av en fr�ga om utd�mande av vite f�r �ven vitets l�mplighet</p> <p style="position:absolute;top:737px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft80">bed�mas.</p> <p style="position:absolute;top:774px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft86">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2004.<br/>2. �ldre f�reskrifter i 2 kap. 6 � f�rsta stycket g�ller fortfarande om hand-</p> <p style="position:absolute;top:809px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft80">lingen har getts in f�re ikrafttr�dandet.</p> <p style="position:absolute;top:827px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft80">3. Om n�gon f�re ikrafttr�dandet har f�relagts enligt �ldre f�reskrifter i</p> <p style="position:absolute;top:844px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft86">3 kap. 4 �, 4 kap. 15 � f�rsta stycket, 5 kap. 15 �, 10 kap. 5, 8, 10 eller 27 �,<br/>14 kap. 3 eller 4 � eller 21 kap. 6 � att inge uppgifter till skattemyndighet,<br/>skall efter ikrafttr�dandet uppgifterna i st�llet l�mnas till Skatteverket.</p> <p style="position:absolute;top:917px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft84">17 Senaste lydelse 2003:212.</p> </div> <div id="page9-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:658px;white-space:nowrap" class="ft90">9</p> <p style="position:absolute;top:50px;left:550px;white-space:nowrap" class="ft91"><b>SFS 2003:664</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft90">4. �ldre f�reskrifter i 5 kap. 16 � f�rsta stycket 4 g�ller fortfarande f�r be-</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft90">slut och intyg fr�n skattemyndighet.</p> <p style="position:absolute;top:86px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft90">5. �ldre f�reskrifter i 8 kap. 1 � f�rsta stycket, 6 � andra stycket, 7 � and</p> <p style="position:absolute;top:104px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft92">ra stycket, 11 � f�rsta stycket, 16 �, 17 � andra stycket, 22 � andra stycket,<br/>23 �, 27 � f�rsta stycket, 9 kap. 2 � andra och tredje styckena, 10 kap. 19 �<br/>f�rsta stycket, 10 a kap. 2 och 7 ��, 21 �, 24 � f�rsta stycket, 28 �, 31 �<br/>f�rsta stycket, 35 � andra stycket, 16 kap. 6 � fj�rde stycket, 17 kap. 4, 5, 6 a<br/>och 7 ��, 19 kap. 7 � f�rsta stycket, 21 kap. 12 � 2, 21 kap. 16 � samt<br/>23 kap. 3 � g�ller fortfarande f�r skattemyndighets beslut. </p> <p style="position:absolute;top:209px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft90">6. �ldre f�reskrifter i 21 kap. 11 � 1 g�ller fortfarande f�r uppgift som</p> <p style="position:absolute;top:227px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft90">l�mnats till skattemyndighet.</p> <p style="position:absolute;top:245px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft90">7. �ldre f�reskrifter i 10 a kap. 18 � och 22 kap. 1 � g�ller fortfarande f�r</p> <p style="position:absolute;top:262px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft92">�verklagande av beslut som har meddelats f�re ikrafttr�dandet. Vad som<br/>s�gs om Riksskatteverket i 10 a kap. 18 � f�rsta stycket respektive 22 kap.<br/>1 � f�rsta stycket tredje meningen skall d� i st�llet g�lla det allm�nna ombu-<br/>det hos Skatteverket. �ven �verklagande av beslut om anst�nd med inbetal-<br/>ning av skatt som har fattats efter ikrafttr�dandet skall d� pr�vas av den<br/>domstol som pr�var �verklagandet av sj�lva skattebeslutet. </p> <p style="position:absolute;top:368px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft90">8. F�reskrifterna i 22 kap. 9 � skall fortfarande till�mpas p� f�rh�llanden</p> <p style="position:absolute;top:386px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft92">som �r h�nf�rliga till tid f�re ikrafttr�dandet. Vad som d�r s�gs om Riks-<br/>skatteverket skall d� i st�llet g�lla det allm�nna ombudet hos Skatteverket.</p> <p style="position:absolute;top:421px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft90">9. F�reskrifterna i 12 kap. 8 c � g�ller �ven om det �r skattemyndighet</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft90">som har beg�rt st�llande av s�dan s�kerhet som avses i 11 kap. 11 c �.</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft90">10. F�reskrifterna i 15 kap. 3 � och 21 kap. 9 � andra stycket g�ller �ven</p> <p style="position:absolute;top:474px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft90">om sj�lvdeklaration kommit in till skattemyndighet.</p> <p style="position:absolute;top:492px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft90">11. F�reskrifterna i 21 kap. 13 � andra stycket om hinder mot efterbe-</p> <p style="position:absolute;top:510px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft92">skattning i samma fr�ga g�ller �ven om det tidigare beslutet fattats av skatte-<br/>myndighet.</p> <p style="position:absolute;top:545px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft90">12. F�reskrifterna i 23 kap. 2 � andra stycket g�ller inte f�r ans�kan om</p> <p style="position:absolute;top:563px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft90">utd�mande av vite som getts in f�re ikrafttr�dandet.</p> <p style="position:absolute;top:580px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft90">13. F�reskrifterna i 23 kap. 4 � g�ller ocks� ombud som godk�nts av skat-</p> <p style="position:absolute;top:598px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft90">temyndighet. </p> <p style="position:absolute;top:615px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft90">14. De upph�vda f�reskrifterna i 22 kap. 8 � g�ller fortfarande om Riks-</p> <p style="position:absolute;top:633px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft90">skatteverket har �verklagat ett beskattningsbeslut.</p> <p style="position:absolute;top:668px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft90">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:704px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft90">BOSSE RINGHOLM</p> <p style="position:absolute;top:721px;left:316px;white-space:nowrap" class="ft92">Stefan Holgersson<br/>(Finansdepartementet)</p> </div> <div id="page10-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:942px;left:499px;white-space:nowrap" class="ft100">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft100">Elanders Gotab, Stockholm 2003</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i skattebetalningslagen (1997:483);

utf�rdad den 6 november 2003.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs i fr�ga om skattebetalningslagen

(1997:483)

2

dels att 2 kap. 25 a och 7 �� samt 16 kap. 1 � skall upph�ra att g�lla,
dels att rubrikerna n�rmast f�re 2 kap. 13, 5, 7 och 8 �� samt 16 kap. 1 �

skall utg�,

dels att i 3 kap. 24 och 6 ��, 4 kap. 5, 6, 9, 1215 ��, 5 kap. 7, 10, 14

16 ��, 6 kap. 5 �, 8 kap. 1, 6, 7, 1113, 16, 17, 22, 23, 27 och 29 ��, 9 kap.
2 �, 10 kap. 5, 8, 1013, 15, 18, 19, 2125, 27, 28, 30 a och 31 ��, 10 a kap.
2, 57 och 1416 ��, 11 kap. 2, 5, 6, 11 b, 12, 14, 19 och 20 ��, 12 kap. 1, 3,
5, 8 a och 8 c ��, 14 kap. 3, 4, 6 och 7 ��, 15 kap. 4, 9, 10 och 14 ��, 16 kap.
24 och 6 ��, 17 kap. 1, 2 a5, 6 a och 7 ��, 18 kap. 5 och 10 ��, 19 kap. 7,

1 Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17.

2 Senaste lydelse av
2 kap. 2 � 2001:328
2 kap. 3 � 2002:400
2 kap. 4 � 2000:486
2 kap. 5 a � 2002:400
2 kap. 7 � 2003:213
4 kap. 5 � 1997:1032
4 kap. 13 � 2001:1239
5 kap. 7 � 1997:1032
5 kap. 14 � 1997:1032
8 kap. 6 � 2000:1346
8 kap. 11 � 2003:227
8 kap. 17 � 1999:1300
8 kap. 22 � 2000:985
8 kap. 23 � 1999:1300
9 kap. 2 � 2001:1171
10 kap. 13 � 2002:400
10 kap. 16 a � 2002:400
10 kap. 18 � 2002:400
10 kap. 19 � 2002:400
10 kap. 22 � 2002:400
10 kap. 22 a � 2002:400
10 kap. 23 � 1998:232
10 kap. 25 � 2002:538
10 kap. 30 a � 2002:400
10 kap. 31 � 2001:1239
10 kap. 32 a � 2002:887
10 kap. 32 c � 2003:213
10 kap. 36 a � 2002:1005
10 a kap. 2 � 2003:222
10 a kap. 5 � 2003:222
10 a kap. 6 � 2003:222
10 a kap. 7 � 2003:222

SFS 2003:664

Utkom fr�n trycket
den 18 november 2003

10 a kap. 14 � 2003:222
10 a kap. 15 � 2003:222
10 a kap. 16 � 2003:222
11 kap. 5 � 2002:1005
11 kap. 6 � 1999:315
11 kap. 11 b � 2003:227
11 kap. 12 � 2003:227
11 kap. 14 � 1999:1300
11 kap. 19 � 2002:400
12 kap. 8 a � 1997:1032
12 kap. 8 c � 2003:227
14 kap. 3 � 2002:400
14 kap. 4 � 1999:1118
14 kap. 7 � 2002:400
15 kap. 4 � 2003:212
15 kap. 9 � 2003:212
15 kap. 10 � 2003:212
15 kap. 14 � 2003:212
16 kap. 1 � 2002:400
16 kap. 4 � 2002:400
16 kap. 6 � 2002:391
17 kap. 2 a � 2003:212
17 kap. 3 � 2003:212
17 kap. 4 a � 2002:400
17 kap. 6 a � 2001:328
17 kap. 7 � 2001:328
19 kap. 7 � 2000:501
21 kap. 11 � 2002:400
21 kap. 13 � 2003:212
23 kap. 3 b � 1998:347
23 kap. 4 � 2001:970
23 kap. 9 � 2002:400.

background image

2

SFS 2003:664

11 och 12 ��, 21 kap. 1, 46, 811, 13, 14, 16 och 19 ��, 22 kap. 6 �,
23 kap. 3, 3 b, 4 och 9 �� samt rubriken n�rmast f�re 21 kap. 8 � ordet skat-
temyndighet i olika b�jningsformer skall bytas ut mot Skatteverket i mot-
svarande form,

dels att i 10 kap. 16 a, 32 a, 32 c, 34, 36 och 36 a �� samt 14 kap. 3 � ordet

Riksskatteverket skall bytas ut mot Skatteverket,

dels att 2 kap. 1 och 6 ��, 3 kap. 1 �, 5 kap. 11 �, 10 kap. 26, 35 och

36 ��, 10 a kap. 1, 12, 18 och 22 ��, 14 kap. 7 a �, 15 kap. 3 �, 17 kap. 2 och
8 ��, 21 kap. 12 �, 22 kap. 1 och 79 ��, 23 kap. 2 � samt rubrikerna n�r-
mast f�re 22 kap. 1 och 7 �� skall ha f�ljande lydelse,

dels att rubriken n�rmast f�re 16 kap. 4 � skall lyda Avdragen skatt, ar-

betsgivaravgifter, merv�rdesskatt och punktskatt,

dels att det i lagen skall inf�ras fyra nya paragrafer, 22 kap. 1 a1 d ��, av

f�ljande lydelse.

2 kap.

1 �

3 Beslut enligt denna lag fattas av Skatteverket.

6 �

4 Om den skattskyldige inom f�reskriven tid har gett in en beg�ran om

ompr�vning till en allm�n f�rvaltningsdomstol, f�r Skatteverket �nd� pr�va
�rendet. Beg�ran skall d� omedelbart s�ndas �ver till verket med uppgift om
den dag d� beg�ran kom in till domstolen.

3 kap.

1 �

5 Skatteverket skall registrera

1. den som �r skyldig att g�ra skatteavdrag enligt 5 kap. eller betala ar-

betsgivaravgifter,

2. den som �r skattskyldig enligt merv�rdesskattelagen (1994:200), med

undantag av en s�dan merv�rdesskattegrupp som avses i 6 a kap. 1 � merv�r-
desskattelagen och av den som �r skattskyldig endast p� grund av f�rv�rv av
s�dana varor som anges i 2 a kap. 3 � f�rsta stycket 1 och 2 n�mnda lag,

3. den som �r grupphuvudman,
4. den som har r�tt till �terbetalning av ing�ende merv�rdesskatt enligt

10 kap. 913 �� merv�rdesskattelagen,

5. den som g�r s�dant gemenskapsinternt f�rv�rv som �r undantaget fr�n

skatteplikt enligt 3 kap. 30 d � f�rsta stycket merv�rdesskattelagen,

6.

den som �r skattskyldig och redovisningsskyldig enligt lagen

(1972:266) om skatt p� annonser och reklam, och

7. den som �r skattskyldig enligt
a) lagen (1972:820) om skatt p� spel,
b) 4 � f�rsta stycket 1 lagen (1984:409) om skatt p� g�dselmedel,
c) lagen (1984:410) om skatt p� bek�mpningsmedel,

3 Senaste lydelse 1999:1300. �ndringen inneb�r bl.a. att andra och tredje styckena
upph�vs.

4 �ndringen inneb�r bl.a. att f�rsta och tredje styckena upph�vs.

5 Senaste lydelse 2002:400. �ndringen inneb�r bl.a. att andrafj�rde styckena upp-
h�vs.

background image

3

SFS 2003:664

d) lagen (1990:1427) om s�rskild premieskatt f�r grupplivf�rs�kring,

m.m.,

e) lagen (1991:1482) om lotteriskatt,
f) 10, 13 eller 15 � eller 16 � f�rsta stycket eller 38 � 1 lagen (1994:1563)

om tobaksskatt,

g) 9, 12, 14 eller 15 � lagen (1994:1564) om alkoholskatt,
h) 4 kap. 3, 6, 8 eller 9 � eller 12 � f�rsta stycket 1 eller 11 kap. 5 � f�rsta

stycket 1 eller 2 lagen (1994:1776) om skatt p� energi,

i) lagen (1995:1667) om skatt p� naturgrus,
j) lagen (1999:673) om skatt p� avfall, eller
k) lagen (2000:466) om skatt p� termisk effekt i k�rnkraftsreaktorer.

5 kap.

11 �

6 Skatteverket f�r besluta att skatteavdrag enligt denna lag inte skall

g�ras f�r

1. en arbetstagare som �r obegr�nsat skattskyldig h�r i landet men utf�r

arbete i en annan stat som Sverige har tr�ffat �verenskommelse med f�r und-
vikande av att prelimin�r skatt tas ut i mer �n en av staterna, eller

2. en arbetstagare som �r bosatt i en s�dan stat som anges under 1 men ut-

f�r arbete h�r i landet.

En f�ruts�ttning f�r beslut enligt f�rsta stycket �r att avdrag f�r prelimin�r

skatt p� grund av arbetet g�rs i den andra staten.

Om det r�der tvist om i vilken stat den prelimin�ra skatten skall tas ut och

om Skatteverket tr�ffar �verenskommelse med beh�rig myndighet i den an-
dra staten om att skatten skall tas ut d�r, f�r verket besluta att skatteavdrag
enligt denna lag inte skall g�ras.

10 kap.

26 �

7 Regeringen eller den myndighet regeringen best�mmer f�r f�re-

skriva eller i enskilda fall medge att sj�lvdeklaration och skattedeklaration
f�r l�mnas i form av ett elektroniskt dokument.

Med ett elektroniskt dokument avses en upptagning som har gjorts med

hj�lp av automatiserad databehandling och vars inneh�ll och utst�llare kan
verifieras genom ett visst tekniskt f�rfarande. I s� fall f�r kravet enligt 25 �
p� underskrift uppfyllas med elektroniska medel.

35 � Den periodiska sammanst�llningen skall g�ras f�r varje kalender-
kvartal, om inte annat f�ljer av andra stycket.

Skatteverket f�r g� med p� att sammanst�llningen g�rs f�r kalender�r un-

der f�ruts�ttning att

1. den skattskyldige till�mpar kalender�r som r�kenskaps�r,
2. den skattskyldige bedriver en verksamhet d�r beskattningsunderlagen

f�r kalender�ret ber�knas sammanlagt uppg� till h�gst 200 000 kronor,

3. den skattskyldiges oms�ttning av varor enligt 3 kap. 30 a � merv�rdes-

skattelagen (1994:200) uppg�r till h�gst 120 000 kronor per kalender�r, och

6 Senaste lydelse 1999:1300.

7 Senaste lydelse 2002:391.

background image

4

SFS 2003:664

4. den skattskyldiges oms�ttning av varor enligt 3 kap. 30 a � merv�rdes-

skattelagen inte avser nya transportmedel.

36 � Den periodiska sammanst�llningen skall l�mnas till Skatteverket.
Den skall ha kommit in senast den 5 i andra m�naden efter utg�ngen av den
period som sammanst�llningen avser.

10 a kap.

1 �

8 I detta kapitel f�rst�s med

icke etablerad n�ringsidkare: en n�ringsidkare som inte har s�tet f�r sin

ekonomiska verksamhet eller ett fast etableringsst�lle i Sverige eller i ett an-
nat EG-land och inte heller �r bosatt eller stadigvarande vistas i Sverige eller
i ett annat EG-land,

elektroniska tj�nster: s�dana tj�nster som �r elektroniska tj�nster enligt

5 kap. 7 � andra stycket 12 merv�rdesskattelagen (1994:200),

motsvarande best�mmelser i ett annat EG-land: best�mmelser som g�ller

i ett annat EG-land och som har sin grund i best�mmelserna i r�dets direktiv
2002/38/EG av den 7 maj 2002 om �ndring och �ndring f�r en begr�nsad tid
av direktiv 77/388/EEG vad g�ller merv�rdesskatteordningen f�r radio- och
televisionss�ndningar samt vissa tj�nster som tillhandah�lls p� elektronisk
v�g,

e-handelsdeklaration: en s�dan skattedeklaration som �r avsedd f�r redo-

visning av merv�rdesskatt enligt best�mmelserna i detta kapitel.

12 �

9 En e-handelsdeklaration skall ha kommit in till Skatteverket senast

den 20 i m�naden efter redovisningsperiodens utg�ng.

18 �

10 Beslut av Skatteverket i fr�ga om identifiering enligt 2 � eller beslut

om �terkallelse enligt 7 � av ett identifieringsbeslut f�r �verklagas hos all-
m�n f�rvaltningsdomstol av den som beslutet g�ller eller av det allm�nna
ombudet hos Skatteverket.

�verklagandet skall ha kommit in senast tre veckor fr�n den dag d� det

�verklagade beslutet meddelades.

Best�mmelserna i 22 kap. 1 � f�rsta stycket andra meningen, 2 � 2, 6 �

f�rsta stycket samt 13 � g�ller ocks� f�r beslut som avses i f�rsta stycket.

22 �

11 Om Skatteverket beg�r det, skall n�ringsidkaren g�ra s�dant under-

lag som avses i 14 kap. 2 � f�rsta stycket tillg�ngligt p� elektronisk v�g f�r
verket. Underlaget skall bevaras i tio �r efter utg�ngen av det �r d� den trans-
aktion som underlaget avser utf�rdes.

Underlaget skall bevaras i tio �r efter utg�ngen av det �r d� den transak-

tion som underlaget avser utf�rdes.

8 Senaste lydelse 2003:222. �ndringen inneb�r att tredje stycket upph�vs.

9 Senaste lydelse 2003:222.

10 Senaste lydelse 2003:222.

11 Senaste lydelse 2003:222.

background image

5

SFS 2003:664

14 kap.

7 a �

12 Skatterevision f�r g�ras hos

1. den som �r eller kan antas vara bokf�ringsskyldig enligt bokf�ringsla-

gen (1999:1078),

2. n�gon annan juridisk person �n d�dsbo,
3. den som har anm�lt sig f�r registrering enligt 3 kap. 1 �,
4. den som har ans�kt om eller f�tt en F-skattsedel enligt 4 kap.,
5. s�dant ombud f�r en utl�ndsk f�retagare som avses i 23 kap. 4 �,
6. s�dan representant som avses i 16 � andra stycket lagen (1994:1563)

om tobaksskatt, 15 � andra stycket lagen (1994:1564) om alkoholskatt eller
4 kap. 9 � andra stycket lagen (1994:1776) om skatt p� energi,

7. den som har ans�kt om godk�nnande som upplagshavare enligt lagen

om tobaksskatt, lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt p� energi,

8. den som har ans�kt om registrering som varumottagare enligt lagen om

tobaksskatt, lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt p� energi, och

9. den som har ans�kt om godk�nnande som skattebefriad f�rbrukare en-

ligt lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt p� energi.

I �vrigt g�ller f�r skatterevision best�mmelserna om taxeringsrevision i

3 kap. 914 c �� taxeringslagen (1990:324).

15 kap.

3 �

13 Beslut enligt 2 � om skattetill�gg p� grund av att den skattskyldige

inte l�mnat skattedeklaration skall undanr�jas, om en deklaration har kom-
mit in till Skatteverket eller en allm�n f�rvaltningsdomstol inom tv� m�na-
der fr�n utg�ngen av den m�nad d� beslutet fattades.

Om den skattskyldige g�r sannolikt att han inte har f�tt k�nnedom om be-

slutet f�re utg�ngen av den m�nad d� beslutet om skattetill�gg fattades, skall
skattetill�gget undanr�jas, om en deklaration har kommit in inom tv� m�na-
der fr�n den dag d� han fick s�dan k�nnedom.

17 kap.

2 �

14 Skatteverket f�r bevilja anst�nd med inbetalning av skatt

1. om det kan antas att den skattskyldige kommer att f� befrielse helt eller

delvis fr�n skatten,

2. om den skattskyldige beg�rt ompr�vning av eller �verklagat ett beskatt-

ningsbeslut och det �r tveksamt om den skattskyldige kommer att bli skyldig
att betala skatten, eller

3. om den skattskyldige beg�rt ompr�vning av ett beskattningsbeslut eller

ett s�dant beslut �verklagats och det skulle medf�ra betydande skadeverk-
ningar f�r den skattskyldige eller annars framst� som osk�ligt att betala skat-
ten.

Om det allm�nna ombudet hos Skatteverket ans�kt om f�rhandsbesked

enligt lagen (1998:189) om f�rhandsbesked i skattefr�gor, f�r verket bevilja

12 Senaste lydelse 2002:400.

13 Senaste lydelse 2003:212.

14 Senaste lydelse 1998:194.

background image

6

SFS 2003:664

anst�nd med inbetalning av den skatt som �r beroende av utg�ngen i f�r-
handsbeskeds�rendet.

Anst�ndstiden f�r best�mmas till l�ngst tre m�nader efter den dag d� be-

slut fattades med anledning av beg�ran om befrielse eller ompr�vning eller
med anledning av �verklagandet eller ans�kan om f�rhandsbesked.

8 � En ans�kan om anst�nd med inbetalning av skatt skall ges in till Skat-
teverket. Om ett �rende om dubbelbeskattning handl�ggs av en annan myn-
dighet, skall dock ans�kan om anst�nd enligt 6 � ges in till denna.

21 kap.

12 �

15 Efterbeskattning f�r ocks� ske

1. n�r en felr�kning, felskrivning eller n�got annat uppenbart f�rbiseende

skall r�ttas,

2. n�r en �ndring f�ranleds av Skatteverkets beskattningsbeslut eller en

allm�n f�rvaltningsdomstols beslut i ett m�l om betalning eller �terbetalning
av skatt enligt denna lag f�r en annan redovisningsperiod �n den som �nd-
ringen g�ller eller f�r n�gon annan skattskyldig, eller

3.

n�r en �ndring f�ranleds av Skatteverkets beslut enligt lagen

(1995:1518) om merv�rdesskattekonton f�r kommuner och landsting eller
av en allm�n f�rvaltningsdomstols beslut enligt samma lag.

22 kap.

�verklagande av Skatteverkets beslut

1 �

16 Skatteverkets beslut f�r, utom i de fall som avses i 2 �, �verklagas

hos allm�n f�rvaltningsdomstol av den skattskyldige. Beslut som myndighet
fattat enligt 13 kap. 1 � �verklagas hos regeringen. Skatteverkets beslut f�r,
utom i de fall som avses i tredje stycket, �verklagas ocks� av det allm�nna
ombudet hos Skatteverket.

Om det �r den skattskyldige som �verklagar, skall Skatteverket vara den

skattskyldiges motpart sedan handlingarna i m�let �verl�mnats till l�nsr�t-
ten. Om �ven det allm�nna ombudet hos Skatteverket �verklagar, till�mpas
dock best�mmelserna i 2 � lagen (2003:643) om allm�nt ombud hos Skatte-
verket.

Skatteverkets beslut om avgiftsunderlag f�r egenavgifter f�r �verklagas

ocks� av Riksf�rs�kringsverket. Vad som s�gs i denna lag om �verklagande
av det allm�nna ombudet skall d� i st�llet g�lla Riksf�rs�kringsverket. Vid
s�dant �verklagande g�ller dessutom 13 kap. 22 � f�rsta stycket lagen
(1998:674) om inkomstgrundad �lderspension.

1 a � Beslut som r�r en fysisk person �verklagas hos den l�nsr�tt inom
vars domkrets personen hade sin hemortskommun det �r d� beslutet fattades.

Med hemortskommun avses den kommun d�r den fysiska personen var

folkbokf�rd den 1 november �ret f�re det �r d� beslutet fattades. F�r den
som var bosatt eller stadigvarande vistades h�r i landet under n�gon del av

15 Senaste lydelse 2002:674.

16 Senaste lydelse 1998:681.

background image

7

SFS 2003:664

det �r d� beslut fattades, men som inte var folkbokf�rd h�r den 1 november
f�reg�ende �r, avses med hemortskommun den kommun d�r den fysiska per-
sonen f�rst var bosatt eller stadigvarande vistades. F�r den som p� grund av
v�sentlig anknytning till Sverige �r obegr�nsat skattskyldig enligt 3 kap. 3 �
f�rsta stycket 3 inkomstskattelagen (1999:1229), avses med hem-
ortskommun den kommun till vilken anknytningen var starkast under �ret
f�re det �r d� beslutet fattades.

1 b � Beslut som r�r juridiska personer �verklagas enligt f�ljande upp-
st�llning.

1 c � Beslut som r�r

1. f�retag eller annan n�ringsidkare inom en koncern och moderf�retaget i

koncernen,

2. tv� eller flera f�retag eller andra n�ringsidkare inom en koncern,
3. del�gare i en juridisk person och den juridiska personen, eller
4. tv� eller flera del�gare i en juridisk person

f�r �verklagas hos den l�nsr�tt som enligt 1 b � skall pr�va moderf�retagets
respektive den juridiska personens �verklagande, om �verklagandena sker
samtidigt och st�der sig p� v�sentligen samma grund.

1 d � Beslut om punktskatt eller beslut som r�r den som �r merv�rdes-
skatteskyldig endast p� grund av f�rv�rv av s�dana varor som anges i

Beslut som r�r

�verklagas hos den l�nsr�tt

1. ett handelsbolag

inom vars domkrets bolaget enligt
uppgift i handelsregistret hade sitt hu-
vudkontor den 1 november �ret f�re
det �r d� beslutet fattades

2. en europeisk ekonomisk intresse-
gruppering

inom vars domkrets intressegrupper-
ingen hade sitt s�te den 1 november
�ret f�re det �r d� beslutet fattades

3. ett d�dsbo

som senast var beh�rig att pr�va ett
�verklagande som r�rde den avlidne

4. n�gon annan juridisk person �n
som avses i 13

inom vars domkrets styrelsen hade sitt
s�te eller, om s�dant saknas, f�rvalt-
ningen ut�vades den 1 november �ret
f�re det �r d� beslutet fattades

5. en juridisk person som inte �r ett
d�dsbo och som har bildats efter
den 1 november �ret f�re det �r d�
beslutet fattades

inom vars domkrets huvudkontoret el-
ler s�tet var bel�get eller, om huvud-
kontor och s�te saknas, f�rvaltningen
ut�vades d� den juridiska personen
bildades

6. en juridisk person som har upp-
l�sts

som senast var beh�rig.

background image

8

SFS 2003:664

2 a kap. 3 � f�rsta stycket 1 och 2 merv�rdesskattelagen (1994:200) �verkla-
gas hos L�nsr�tten i Dalarnas l�n.

Det allm�nna ombudets �verklagande

7 � Det allm�nna ombudets �verklagande skall ha kommit in inom den
tidsfrist som enligt 21 kap. 8, 9 och 1420 �� g�ller f�r beslut om ompr�v-
ning p� initiativ av Skatteverket eller efter s�dan tid men inom tv� m�nader
fr�n den dag d� det �verklagade beslutet meddelades.

Om ett ompr�vningsbeslut som avser efterbeskattning �verklagas och det

beg�rs �ndring till den skattskyldiges nackdel, skall �verklagandet ha kom-
mit in inom tv� m�nader fr�n den dag d� beslutet meddelades.

8 � Om det allm�nna ombudet har �verklagat ett beskattningsbeslut, skall
talan om skattetill�gg och f�rseningsavgift som har samband med beslutet
f�ras samtidigt.

Det allm�nna ombudet f�r inom den f�r ombudet g�llande tiden f�r �ver-

klagande f�ra talan till den skattskyldiges f�rm�n. Ombudet har d� samma
beh�righet som den skattskyldige.

9 � Det allm�nna ombudet f�r hos l�nsr�tten beg�ra att en arbetsgivare
skall betala arbetsgivaravgifter och g�ra skatteavdrag samt att en skattskyl-
dig skall betala merv�rdesskatt och punktskatt.

Det allm�nna ombudet f�r p� det s�tt som g�ller f�r �verklagande enligt

denna lag hos l�nsr�tten beg�ra att skattetill�gg tas ut.

23 kap.

2 �

17 Ett f�rel�ggande enligt denna lag f�r f�renas med vite, om det finns

anledning att anta att det annars inte f�ljs. Vite f�r inte f�rel�ggas staten, ett
landsting, en kommun eller en tj�nsteman i tj�nsten. Finns det anledning att
anta att den deklarationsskyldige eller, om den deklarationsskyldige �r juri-
disk person, st�llf�retr�dare f�r den deklarationsskyldige har beg�tt en g�r-
ning som �r straffbelagd eller kan leda till skattetill�gg, f�r den deklarations-
skyldige inte f�rel�ggas enligt 14 kap. 3 � vid vite att medverka i utred-
ningen av en fr�ga som har samband med den misst�nkta g�rningen.

Fr�ga om utd�mande av vite pr�vas av den l�nsr�tt som �r beh�rig att

pr�va ett �verklagande av beslut enligt denna lag.

Vid pr�vning av en fr�ga om utd�mande av vite f�r �ven vitets l�mplighet

bed�mas.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2004.
2. �ldre f�reskrifter i 2 kap. 6 � f�rsta stycket g�ller fortfarande om hand-

lingen har getts in f�re ikrafttr�dandet.

3. Om n�gon f�re ikrafttr�dandet har f�relagts enligt �ldre f�reskrifter i

3 kap. 4 �, 4 kap. 15 � f�rsta stycket, 5 kap. 15 �, 10 kap. 5, 8, 10 eller 27 �,
14 kap. 3 eller 4 � eller 21 kap. 6 � att inge uppgifter till skattemyndighet,
skall efter ikrafttr�dandet uppgifterna i st�llet l�mnas till Skatteverket.

17 Senaste lydelse 2003:212.

background image

9

SFS 2003:664

4. �ldre f�reskrifter i 5 kap. 16 � f�rsta stycket 4 g�ller fortfarande f�r be-

slut och intyg fr�n skattemyndighet.

5. �ldre f�reskrifter i 8 kap. 1 � f�rsta stycket, 6 � andra stycket, 7 � and

ra stycket, 11 � f�rsta stycket, 16 �, 17 � andra stycket, 22 � andra stycket,
23 �, 27 � f�rsta stycket, 9 kap. 2 � andra och tredje styckena, 10 kap. 19 �
f�rsta stycket, 10 a kap. 2 och 7 ��, 21 �, 24 � f�rsta stycket, 28 �, 31 �
f�rsta stycket, 35 � andra stycket, 16 kap. 6 � fj�rde stycket, 17 kap. 4, 5, 6 a
och 7 ��, 19 kap. 7 � f�rsta stycket, 21 kap. 12 � 2, 21 kap. 16 � samt
23 kap. 3 � g�ller fortfarande f�r skattemyndighets beslut.

6. �ldre f�reskrifter i 21 kap. 11 � 1 g�ller fortfarande f�r uppgift som

l�mnats till skattemyndighet.

7. �ldre f�reskrifter i 10 a kap. 18 � och 22 kap. 1 � g�ller fortfarande f�r

�verklagande av beslut som har meddelats f�re ikrafttr�dandet. Vad som
s�gs om Riksskatteverket i 10 a kap. 18 � f�rsta stycket respektive 22 kap.
1 � f�rsta stycket tredje meningen skall d� i st�llet g�lla det allm�nna ombu-
det hos Skatteverket. �ven �verklagande av beslut om anst�nd med inbetal-
ning av skatt som har fattats efter ikrafttr�dandet skall d� pr�vas av den
domstol som pr�var �verklagandet av sj�lva skattebeslutet.

8. F�reskrifterna i 22 kap. 9 � skall fortfarande till�mpas p� f�rh�llanden

som �r h�nf�rliga till tid f�re ikrafttr�dandet. Vad som d�r s�gs om Riks-
skatteverket skall d� i st�llet g�lla det allm�nna ombudet hos Skatteverket.

9. F�reskrifterna i 12 kap. 8 c � g�ller �ven om det �r skattemyndighet

som har beg�rt st�llande av s�dan s�kerhet som avses i 11 kap. 11 c �.

10. F�reskrifterna i 15 kap. 3 � och 21 kap. 9 � andra stycket g�ller �ven

om sj�lvdeklaration kommit in till skattemyndighet.

11. F�reskrifterna i 21 kap. 13 � andra stycket om hinder mot efterbe-

skattning i samma fr�ga g�ller �ven om det tidigare beslutet fattats av skatte-
myndighet.

12. F�reskrifterna i 23 kap. 2 � andra stycket g�ller inte f�r ans�kan om

utd�mande av vite som getts in f�re ikrafttr�dandet.

13. F�reskrifterna i 23 kap. 4 � g�ller ocks� ombud som godk�nts av skat-

temyndighet.

14. De upph�vda f�reskrifterna i 22 kap. 8 � g�ller fortfarande om Riks-

skatteverket har �verklagat ett beskattningsbeslut.

P� regeringens v�gnar

BOSSE RINGHOLM

Stefan Holgersson
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.